open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.12.2006 N 790

Про затвердження Плану діяльності

Державної податкової адміністрації України

з підготовки проектів регуляторних актів

у сфері господарської діяльності на 2007 рік

(Витяг)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

податкової адміністрації

N 16 ( v0016225-07 ) від 19.01.2007

N 87 ( v0087225-07 ) від 19.02.2007

N 234 ( v0234225-07 ) від 16.04.2007

N 281 ( v0281225-07 ) від 08.05.2007

N 343 ( v0343225-07 ) від 08.06.2007

N 455 ( v0455225-07 ) від 27.07.2007

N 493 ( v0493225-07 ) від 17.08.2007

N 514 ( v0514225-07 ) від 31.08.2007

N 554 ( v0554225-07 ) від 27.09.2007

N 672 ( v0672225-07 ) від 06.12.2007

N 746 ( v0746225-07 ) від 26.12.2007 }

З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності та на виконання статті 7 Закону України
від 11 вересня 2003 року N 1160-IV ( 1160-15 ) "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності Державної податкової
адміністрації України з підготовки проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності на 2007 рік (далі - План), що
додається.

Голова А.І.Брезвін

Додаток

до наказу ДПА України

від 15.12.2006 N 790

ПЛАН

діяльності Державної податкової адміністрації

України з підготовки проектів регуляторних актів

у сфері господарської діяльності на 2007 рік

------------------------------------------------------------------ N | Вид та назва |Мета прийняття | Відповідальні | Термін | з/п| проекту | | за розробку |підготовки| | нормативно- | | | | | правового акта | | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 1 |-----------------+---------------+---------------+----------| 2 |-----------------+---------------+---------------+----------| |Проект Закону |Вдосконалення |Департамент |IV квартал| |України "Про |роботи |розвитку та | | |внесення змін до |державної |модернізації | | |деяких |податкової |державної | | |законодавчих |служби України,|податкової | | |актів України з |збільшення |служби України,| | |питань |надходжень до |структурні | | |оподаткування" |бюджетів усіх |підрозділи ДПА | | |(щодо обміну |рівнів |України | | |інформацією) | | | | |-----------------+---------------+---------------+----------| |Проект Закону |Усуненням |Департамент |IV квартал| |України "Про |проблем у |податку на | | |внесення змін та |системі |прибуток та | | |доповнень до |адміністрування|інших податків | | |Закону України |земельного |і зборів | | |"Про плату за |податку та |(обов'язкових | | |землю" |орендної плати |платежів) | | | |за земельні | | | | |ділянки | | | | |державної і | | | | |комунальної | | | | |власності | | | | |(плати за | | | | |землю), що | | | | |негативно | | | | |впливають на | | | | |стан надходжень| | | | |цієї плати до | | | | |бюджету | | | |-----------------+---------------+---------------+----------| 5 |-----------------+---------------+---------------+----------| |Проект постанови |Приведення у |Департамент з |III квартал |Кабінету |відповідність |питань | | |Міністрів України|до норм чинного|адміністрування| | |"Про внесення |законодавства |акцизного збору| | |змін до постанови| |і контролю за | | |Кабінету | |виробництвом та| | |Міністрів України| |обігом | | |від 29 серпня | |підакцизних | | |2002 року N 1266 | |товарів | | |"Про затвердження| | | | |Порядку | | | | |визначення | | | | |виробників і | | | | |покупців спирту | | | | |та здійснення | | | | |контролю за його | | | | |обігом" | | | | |-----------------+---------------+---------------+----------| 7 |-----------------+---------------+---------------+----------| |Проект наказу ДПА|Приведення у |Департамент з |III квартал |України "Про |відповідність |питань | | |внесення змін до |до норм чинного|адміністрування| | |наказу ДПА |законодавства |акцизного збору| | |України від | |і контролю за | | |31.03.2003 N 145"| |виробництвом та| | | | |обігом | | | | |підакцизних | | | | |товарів | | |-----------------+---------------+---------------+----------| 9 |-----------------+---------------+---------------+----------| |Проект наказу ДПА|Приведення у |Департамент |I півріччя| |України щодо |відповідність |податку на | | |внесення змін до |до наказу ДПА |прибуток та | | |наказу Державної |України від |інших податків | | |податкової |29.03.99 N 155 |і зборів | | |адміністрації |( z0327-99 ) |(обов'язкових | | |України від |відповідно до |платежів) | | |29.03.99 N 155 |підпункту | | | |( z0327-99 ) "Про|7.13.2 пункту | | | |затвердження |7.13 статті 7 | | | |Порядку обліку і |Закону України | | | |подання |"Про | | | |податкової |оподаткування | | | |звітності про |прибутку | | | |використання |підприємств" | | | |коштів, |( 334/94-ВР ), | | | |спрямованих на |яким | | | |фінансування |регулюється | | | |видатків, |питання | | | |пов'язаних з |звільнення від | | | |підготовкою до |оподаткування | | | |зняття і зняттям |прибутку | | | |Чорнобильської |Чорнобильської | | | |АЕС з |АЕС | | | |експлуатації та | | | | |перетворенням | | | | |об'єкта "Укриття"| | | | |на екологічно | | | | |безпечну систему"| | | | |-----------------+---------------+---------------+----------| |Проект наказу ДПА|Зменшення |Департамент |I півріччя| |України щодо |кількості |податку на | | |визнання звіту |податкової |прибуток та | | |про отриманий |звітності |інших податків | | |прибуток від | |і зборів | | |реалізації на | |(обов'язкових | | |митній території | |платежів) | | |України | | | | |спеціальних | | | | |продуктів | | | | |дитячого | | | | |харчування | | | | |власного | | | | |виробництва, | | | | |затвердженого | | | | |наказом ДПА | | | | |України від | | | | |15.07.97 | | | | |N 237 | | | | |( z0279-97 ), | | | | |таким, що | | | | |втратив чинність | | | | |-----------------+---------------+---------------+----------| |Проект наказу ДПА|Прийняття |Департамент |I півріччя| |України щодо |податкової |оподаткування | | |внесення змін до |декларації по |фізичних осіб | | |наказу ДПА |земельному | | | |України від |податку | | | |26.10.2001 N 434 | | | | |( z0963-01 ) "Про| | | | |затвердження форм| | | | |Зведеного | | | | |розрахунку суми | | | | |земельного | | | | |податку, Довідки | | | | |до уточненого | | | | |Розрахунку та | | | | |Порядку їх | | | | |подання до органу| | | | |державної | | | | |податкової | | | | |служби" (в | | | | |редакції наказу | | | | |ДПА України від | | | | |02.12.2003 N 582 | | | | |( z1159-03 )), | | | | |зареєстрованого | | | | |в Міністерстві | | | | |юстиції України | | | | |19.11.2001 за | | | | |N 963/6154 | | | | |-----------------+---------------+---------------+----------| 13 |-----------------+---------------+---------------+----------| |Проект наказу ДПА|Приведення у |Департамент з |IV квартал| |України "Про |відповідність |питань | | |внесення змін до |до норм чинного|адміністрування| | |наказу ДПА |законодавства |акцизного збору| | |України від | |і контролю за | | |28.12.2004 N 727"| |виробництвом та| | | | |обігом | | | | |підакцизних | | | | |товарів | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 15 |Проект постанови |Підвищення |Департамент з |I кватал | |Кабінету |ефективності |питань | | |Міністрів України|контролю за |адміністрування| | |"Про внесення |використанням |акцизного збору| | |змін до Положення|марок |і контролю за | | |про виробництво, |акцизного |виробництвом та| | |зберігання, |збору, |обігом | | |продаж марок |вдосконалення |підакцизних | | |акцизного збору |контролю за |товарів | | |з голографічними |виробництвом | | | |захисними |та обігом | | | |елементами |алкогольних | | | |і маркування |напоїв, а | | | |алкогольних |також | | | |напоїв |створення | | | |та тютюнових |належних умов | | | |виробів" |для зростання | | | | |обсягів їх | | | | |легального | | | | |виробництва, | | | | |захисту | | | | |здоров'я | | | | |громадян та | | | | |збільшення | | | | |надходжень до | | | | |бюджету | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| Пункт 16 вилучено на підставі Наказу Державної податкової
адміністрації N 343 ( v0343225-07 ) від 08.06.2007 }
|---+-----------------+---------------+---------------+----------| 17 |Проект постанови |Забезпечення |Департамент з |I півріччя| |Кабінету |контролю за |питань | | |Міністрів України|переробкою, |адміністрування| | |"Про внесення |утилізацією |акцизного збору| | |змін до постанови|або знищенням |і контролю за | | |Кабінету |неякісних і |виробництвом та| | |Міністрів України|небезпечних |обігом | | |від 19 квітня |алкогольних |підакцизних | | |2004 року N 508" |напоїв та |товарів | | | |тютюнових | | | | |виробів, а | | | | |також | | | | |унеможливлення | | | | |їх надходження | | | | |на внутрішній | | | | |ринок, | | | | |сприяння | | | | |захисту життя | | | | |і здоров'я | | | | |громадян | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 18|Проект наказу ДПА|Вдосконалення |Управління |I півріччя| |України "Про |процедури |реєстрації | | |внесення змін до |електронного |та обліку | | |наказу ДПА |обміну |платників | | |України від |інформацією |податків | | |01.07.2002 N 301 |про відкриття/ | | | |"Про затвердження|закриття | | | |Порядку подання |рахунків | | | |фінансовими |платників | | | |установами |податків і | | | |органам |зборів | | | |державної |(обов'язкових | | | |податкової служби|платежів) між | | | |повідомлень про |банками та | | | |відкриття/ |органами | | | |закриття |державної | | | |рахунків |податкової | | | |платників |служби | | | |податків і | | | | |зборів | | | | |(обов'язкових | | | | |платежів) та | | | | |заповнення | | | | |розрахункових | | | | |документів у разі| | | | |сплати | | | | |(стягнення) | | | | |платежів до | | | | |бюджету або | | | | |повернення | | | | |платежів з | | | | |бюджету" | | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 19 |Проект наказу ДПА|Надання |Департамент |II квартал| |України "Про |можливості |інформатизації | | |затвердження |платнику |процесів | | |Договору про |податків |оподаткування, | | |визнання |подавати до |Департамент | | |електронних |органів ДПС |розвитку та | | |документів" |податкові |модернізації | | | |документи у |державної | | | |електронному |податкової | | | |вигляді |служби | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 20 |Проект наказу ДПА|Вдосконалення |Департамент |III | |України "Про |оперативного |обліку та |квартал | |внесення змін до |обліку |звітності | | |наказу ДПА |надходжень | | | |України від |окремих | | | |01.07.2002 N 301 |платежів та | | | |"Про затвердження|контролю за | | | |фінансовими |надходженням | | | |установами |авансових | | | |органам державної|внесків, | | | |податкової служби|нарахованих | | | |повідомлень про |на суму | | | |відкриття/ |дивідендів, | | | |закриття рахунків|та обліку | | | |платників |погашення | | | |податків і зборів|податкових | | | |(обов'язкових |векселів, | | | |платежів) та |оплачених | | | |заповнення |коштами через | | | |розрахункових |установи | | | |документів у разі|банків | | | |сплати | | | | |(стягнення) | | | | |платежів до | | | | |бюджету або | | | | |повернення | | | | |платежів з | | | | |бюджету" | | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 21 |Проект наказу ДПА|Вдосконалення |Департамент |I півріччя| |України "Про |роботи з |погашення | | |затвердження |безхазяйним |прострочених | | |порядку |майном в |податкових | | |організації |органах |зобов'язань | | |роботи з |державної | | | |виявлення, |податкової | | | |обліку та |служби всіх | | | |розпорядження |рівнів, | | | |безхазяйними |встановлення | | | |речами та майном,|єдиного | | | |що переходить у |прозорого | | | |власність |механізму | | | |держави, в |обліку та | | | |органах державної|реалізації | | | |податкової |безхазяйних | | | |служби" |речей та | | | | |майна, що | | | | |переходить у | | | | |власність | | | | |держави | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 22|Проект наказу |Приведення |Департамент | II | |ДПА України "Про |наказу ДПА |податку на | півріччя | |внесення змін до |України від |прибуток та | | |наказу ДПА |28.12.05 N 610 |інших | | |України від |( z0031-06 ) у |податків і | | |28.12.05 |відповідність |зборів | | |N 610" |до норм чинного|(обов'язкових | | | |законодавства з|платежів) | | | |питань | | | | |оподаткування | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 23|Проект наказу |Узгодження норм|Департамент | II | |ДПА України "Про |податкового |податку на | півріччя | |затвердження |розрахунку |прибуток та | | |Змін до форми |збору за |інших | | |розрахунку збору |забруднення |податків і | | |за забруднення |навколишнього |зборів | | |навколишнього |природного |(обов'язкових | | |природного |середовища та |платежів) | | |середовища та |Інструкції щодо| | | |Інструкції щодо |його складання | | | |складання |з нормами, | | | |податкового |встановленими | | | |розрахунку збору |у додатку 1 до | | | |за забруднення |Порядку | | | |навколишнього |встановлення | | | |природного |нормативів | | | |середовища" |збору за | | | | |забруднення | | | | |навколишнього | | | | |природного | | | | |середовища і | | | | |стягнення цього| | | | |збору, | | | | |затвердженого | | | | |постановою | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України від 1 | | | | |березня 1999 | | | | |року | | | | |N 303 | | | | |( 303-99-п ), | | | | |стосовно | | | | |нормативів | | | | |збору | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 24|Проект спільного |Узгодження норм|Департамент | II | |наказу ДПА |Інструкції з |податку на | півріччя | |України, |нормами Закону |прибуток та | | |Держкомлісгоспу, |України від 21 |інших | | |Мінфіну, |грудня 2000 |податків і | | |Мінекономіки та |року |зборів | | |Мінприроди "Про |N 2181-III |(обов'язкових | | |внесення змін до |( 2181-14 ) та |платежів) | | |Інструкції про |затвердження | | | |механізм |згідно з цим | | | |справляння збору |законом нової | | | |за спеціальне |уніфікованої | | | |використання |форми | | | |лісових ресурсів |податкового | | | |та користування |розрахунку | | | |земельними |збору за | | | |ділянками |спеціальне | | | |лісового фонду" |використання | | | | |лісових | | | | |ресурсів | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 25|Проект наказу |Приведення у |Управління | II | |ДПА України "Про |відповідність |акцизного | квартал | |затвердження |до постанови |збору | | |Змін до |Кабінету | | | |Положення про |Міністрів | | | |порядок |України від 21 | | | |нарахування, |березня 2007 | | | |терміни сплати |року N 545 | | | |і подання |( 545-2007-п ) | | | |розрахунку |"Деякі питання | | | |акцизного збору" |проведення | | | | |обліку, | | | | |зберігання та | | | | |реалізації | | | | |дизельного | | | | |палива залежно | | | | |від вмісту | | | | |масової частки | | | | |сірки", | | | | |Положення про | | | | |порядок | | | | |нарахування, | | | | |терміни сплати | | | | |і подання | | | | |розрахунку | | | | |акцизного збору| | | | |( z0295-01 ), | | | | |що забезпечить | | | | |виконання | | | | |суб'єктами | | | | |підприємницької| | | | |діяльності в | | | | |повній мірі | | | | |норм чинного | | | | |законодавства | | | | |при обчисленні | | | | |суми акцизного | | | | |збору з | | | | |дизельного | | | | |палива залежно | | | | |від вмісту | | | | |масової частки | | | | |сірки | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 26|Проект наказу |Вдосконалення |Департамент | II | |ДПА України "Про |адміністрування|податку на | півріччя | |внесення змін до |податку на |додану | | |наказу ДПА |додану вартість|вартість | | |України від |та | | | |30.05.1997 |відшкодування | | | |N 166" |його з бюджету | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 27 |Проект наказу ДПА|Приведення у |Управління | IV | |України "Про |відповідність |реєстрації та | квартал | |внесення змін до |до норм чинного|обліку | | |Порядку обліку |законодавства, |платників | | |платників |а також |податків | | |податків, |урегулювання | | | |зборів |питань обліку | | | |(обов'язкових |окремих груп | | | |платежів)" |платників | | | | |податків | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 28 |Наказ ДПА |Визначення |Департамент | II - III | |України "Про |єдиного та |аудиту | квартали | |внесення змін |більш |юридичних | | |до наказу ДПА |детального |осіб | | |України від |порядку | | | |10.08.2005 N 327"|реалізації | | | | |матеріалів | | | | |перевірок та | | | | |оформлення | | | | |органами | | | | |державної | | | | |податкової | | | | |служби | | | | |відповідних | | | | |документів у | | | | |разі проведення| | | | |невиїзних | | | | |документальних | | | | |перевірок, що | | | | |проводяться на | | | | |підставах, | | | | |передбачених | | | | |кримінально- | | | | |процесуальним | | | | |законодавством | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 29 |Проект наказу |З метою |Департамент |II квартал| |ДПА України |приведення у |контролю за | | |"Про внесення |відповідність |виробництвом | | |змін до наказу |до нормативно- |та обігом | | |ДПА України |правових актів |спирту, | | |від 03.10.2005 | |алкогольних | | |N 428" | |напоїв і | | | | |тютюнових | | | | |виробів | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 30 |Проект |З метою |Департамент |II квартал| |спільного |приведення у |контролю за | | |наказу ДПА |відповідність |виробництвом | | |України та |до нормативно- |та обігом | | |МОЗу України |правових актів |спирту, | | |"Про внесення | |алкогольних | | |змін до наказу | |напоїв і | | |ДПА України | |тютюнових | | |від 26.07.2005 | |виробів | | |N 230/377" | | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 31 |Проект наказу |З метою |Департамент |IV квартал| |ДПА України |приведення у |контролю за | | |"Про внесення |відповідність |виробництвом | | |змін до наказу |до нормативно- |та обігом | | |ДПА України |правових актів |спирту, | | |від 03.10.2005 | |алкогольних | | |N 449" | |напоїв і | | | | |тютюнових | | | | |виробів | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 32 |Проект наказу |З метою |Департамент |IV квартал| |ДПА України |приведення у |контролю за | | |"Про внесення |відповідність |виробництвом | | |змін до наказу |до нормативно- |та обігом | | |ДПА України |правових актів |спирту, | | |від 03.10.2005 | |алкогольних | | |N 228" | |напоїв і | | | | |тютюнових | | | | |виробів | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 33 |Проект наказу |З метою |Департамент |IV квартал| |ДПА України |приведення у |контролю за | | |"Про внесення |відповідність |виробництвом | | |змін до наказу |до нормативно- |та обігом | | |ДПА України |правових актів |спирту, | | |від 03.10.2005 | |алкогольних | | |N 771" | |напоїв і | | | | |тютюнових | | | | |виробів | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 34 ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 35 |Проект |Удосконалення |Департамент | II | |постанови |та уточнення |оподаткування | півріччя | |Кабінету |норм |фізичних | | |Міністрів |роз'яснення |осіб | | |України "Про |Указу | | | |внесення |Президента | | | |доповнень до |України від | | | |постанови |3 липня 1998 | | | |Кабінету |року N 727 | | | |Міністрів |( 727/98 ), | | | |України від 16 |а також | | | |березня 2000 |запобігання | | | |року N 507" |ухиленням від | | | | |оподаткування | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 36 |Проект наказу |Закріплення |Організаційно- |IV квартал| |ДПА України |правових |розпорядчий | | |"Про |основ |департамент | | |затвердження |діяльності | | | |положень про |органів | | | |державну |державної | | | |податкову |податкової | | | |адміністрацію |служби при | | | |в Автономній |реалізації | | | |Республіці |єдиної | | | |Крим, |державної | | | |областях, |податкової | | | |містах Києві |політики | | | |та | | | | |Севастополі, | | | | |державні | | | | |податкові | | | | |інспекції | | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 37 |Проект Закону |З метою | Управління | II | |України "Про |приведення | акцизного | півріччя | |внесення змін до |законодавства | збору |2007 року | |до деяких |України з | | | |законів |питань | | | |України про |справляння | | | |акцизний збір" |акцизного | | | | |збору у | | | | |відповідність | | | | |до Закону | | | | |України від 31 | | | | |травня 2007 | | | | |року N 1109-V | | | | |( 1109-16, | | | | | 1109а-16, | | | | | 1109б-16, | | | | | 1109в-16, | | | | | 1109г-16 ) | | | | |"Про внесення | | | | |змін до Закону | | | | |України "Про | | | | |Митний тариф | | | | |України", яким | | | | |затверджено в | | | | |новій редакції | | | | |Митний тариф | | | | |України | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 38 |Проект Закону |З метою | Департамент | II | |України "Про |усунення | аудиту | півріччя | |внесення змін |правової | юридичних |2007 року | |до Закону |колізії у | осіб | | |України "Про |законодавстві | | | |основні засади |та запобігання | | | |державного |ризиків від | | | |нагляду |запровадження | | | |(контролю) у |Закону України | | | |сфері |"Про основні | | | |господарської |засади | | | |діяльності" |державного | | | | |нагляду | | | | |(контролю) у | | | | |сфері | | | | |господарської | | | | |діяльності" | | | | |( 877-16 ) | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 39 |Проект Закону |Усунення |Управління |IV | |України "Про |правової |координації |квартал | |внесення змін і |колізії у |нормотворчої | | |доповнень до |законодавстві |роботи та | | |деяких законів |та забезпечення|взаємодії з | | |України стосовно |законодавчих |органами | | |правових та |підстав для |державної | | |організаційних |ефективного |влади; інші | | |засад державного |виконання |структурні | | |нагляду |органами |підрозділи | | |(контролю)" |державної |ДПА України | | | |податкової | | | | |служби | | | | |покладених на | | | | |них завдань і | | | | |функцій щодо | | | | |здійснення | | | | |належного | | | | |контролю | | | | |за повнотою і | | | | |своєчасністю | | | | |сплати до | | | | |бюджетів | | | | |податків | | | | |і зборів | | | | |(обов'язкових | | | | |платежів) та | | | | |дотриманням | | | | |суб'єктами | | | | |господарювання | | | | |вимог іншого, | | | | |крім | | | | |податкового, | | | | |законодавства, | | | | |контроль за | | | | |виконанням | | | | |якого чинним | | | | |законодавством | | | | |покладено на | | | | |податкову | | | | |службу | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 40 |Проект наказу ДПА|Приведення |Департамент |IV | |України "Про |Порядку |оподаткування |квартал | |внесення змін до |оформлення |фізичних осіб | | |наказу ДПА |результатів | | | |України від |документальних | | | |11.06.2004 N 326 |перевірок щодо | | | |"Про затвердження|дотримання | | | |Порядку |податкового та | | | |оформлення |валютного | | | |результатів |законодавства | | | |документальних |суб'єктами | | | |перевірок щодо |підприємницької| | | |дотримання |діяльності - | | | |податкового та |фізичними | | | |валютного |особами | | | |законодавства |( z0803-04 ) у | | | |суб'єктами |відповідність | | | |підприємницької |до норм Закону | | | |діяльності - |України "Про | | | |фізичними |основні засади | | | |особами" |державного | | | | |нагляду | | | | |(контролю) | | | | |у сфері | | | | |господарської | | | | |діяльності" | | | | |( 877-16 ) та | | | | |забезпечення | | | | |можливості | | | | |виконання | | | | |органами | | | | |державної | | | | |податкової | | | | |служби | | | | |покладених на | | | | |них завдань | | | | |і функцій | | | | |щодо здійснення| | | | |належного | | | | |контролю | | | | |за повнотою і | | | | |своєчасністю | | | | |сплати до | | | | |бюджетів | | | | |податків і | | | | |зборів, | | | | |дотриманням | | | | |вимог | | | | |законодавства | | | ---+-----------------+---------------+---------------+----------| 41 |Проект наказу ДПА|Приведення |Департамент |IV | |України "Про |нормативно- |аудиту |квартал | |затвердження змін|правових актів |юридичних | | |до деяких наказів|у відповідність|осіб | | |Державної |до Закону | | | |податкової |України | | | |адміністрації |"Про основні | | | |України" |засади | | | | |державного | | | | |нагляду | | | | |(контролю) | | | | |у сфері | | | | |господарської | | | | |діяльності" | | | | |( 877-16 ) | | | -----------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 16 ( v0016225-07 ) від 19.01.2007, N 87
( v0087225-07 ) від 19.02.2007, N 234 ( v0234225-07 ) від
16.04.2007, N 281 ( v0281225-07 ) від 08.05.2007, N 343
( v0343225-07 ) від 08.06.2007, N 455 ( v0455225-07 ) від
27.07.2007, N 493 ( v0493225-07 ) від 17.08.2007, N 514
( v0514225-07 ) від 31.08.2007, N 554 ( v0554225-07 ) від
27.09.2007, N 672 ( v0672225-07 ) від 06.12.2007, N 746
( v0746225-07 ) від 26.12.2007 }
Начальник Управління координації
нормотворчої роботи та взаємодії
з органами державної влади Н.П.Фліссак

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: