open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.04.2006 N 261

Про утворення ліквідаційної комісії

та здійснення заходів з ліквідації

ДП "Шахта ім. Ю.А.Гагаріна"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства вугільної промисловості

N 410 ( v0410644-06 ) від 25.07.2006

N 524 ( v0524644-07 ) від 27.11.2007

N 286 ( v0286644-08 ) від 26.06.2008

N 497 ( v0497644-10 ) від 03.12.2010

Наказами Міністерства енергетики

та вугільної промисловості

N 549 ( v0549732-12 ) від 30.07.2012

N 1000 ( v1000732-13 ) від 25.12.2013 }
Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Гірничого закону України ( 1127-14 ), Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня
1997 року N 939 ( 939-97-п ) "Про затвердження Порядку ліквідації
збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств
Міністерства вугільної промисловості" (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року N 123
( 123-2006-п ) Н А К А З У Ю:
1. Припинити діяльність Державного підприємства "Шахта
ім. Ю.А.Гагаріна" (далі - ДП "Шахта ім. Ю.А.Гагаріна")
(м. Горлівка) шляхом його ліквідації з урахуванням особливостей,
установлених чинним законодавством.
2. Генеральному директору ДП "Артеміввугілля", директору
ДП "Шахта ім. Ю.А.Гагаріна", директору ВАТ "Дніпродіпрошахт",
генеральному директору ВО "Укрвуглегеологія", директору
ДП "Укрвуглеінвестекспертиза" забезпечити подання на затвердження
в установленому порядку "Проект ліквідації шахти
ім. Ю.А.Гагаріна".
Термін - 29 листопада 2007 року
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 524 ( v0524644-07 ) від 27.11.2007 }
3. Генеральному директору ДП "Артеміввугілля", директору
ДП "Шахта ім. Ю.А.Гагаріна" у місячний термін, відповідно до
п. 8.7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ) (із змінами і доповненнями) вжити заходів щодо
зупинення права податкової застави на майно шахти, яке необхідне
для виконання робіт з її ліквідації.
4. Створити комісію з ліквідації (далі - Комісія) у складі:
Кузнєцов - голова комісії (інд. номер (...))
Микола Миколайович
Члени комісії:
Пашко - інд. номер (...), за згодою;
Олена Леонідівна
Грицай - інд. номер (...), за згодою;
Ганна Вікторовна
Кірюхов - інд. номер (...), за згодою.
Олексій Анатолійович Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 497 ( v0497644-10 ) від 03.12.2010, Наказів Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 549 ( v0549732-12 ) від
30.07.2012, N 1000 ( v1000732-13 ) від 25.12.2013 }
4.1. У зв'язку зі змінами у складі комісії попередній склад
комісії звільнити у порядку, встановленому чинним законодавством.
{ Наказ доповнено пунктом 4.1 згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 497 ( v0497644-10 ) від 03.12.2010 }
5. Голові Комісії:
5.1. У триденний термін повідомити державного реєстратора про
прийняте рішення щодо припинення діяльності юридичної особи та
подати йому в установленому законодавством порядку документи,
необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних
записів.
5.2. Не пізніше двох робочих днів з дати надходження до
державного реєстратора документів, які подаються для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновника юридичної
особи щодо припинення її діяльності, погодити з державним
реєстратором призначення комісії з припинення діяльності юридичної
особи в установленому чинним законодавством порядку.
{ Пункт 5.3 виключено на підставі Наказу Міністерства
вугільної промисловості N 524 ( v0524644-07 ) від 27.11.2007 }

5.3. Зупинити доробку підготовлених гірничими роботами
запасів вугілля з 1 лютого 2011 року. Наказ доповнено підпунктом 5.3 згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 497 ( v0497644-10 ) від 03.12.2010 }
5.4. Працівників підприємства, не зайнятих у роботах з
ліквідації, звільнити за п. 1 ст. 40 КЗпП України ( 322-08 ) із
забезпеченням додержання їх прав та інтересів відповідно до
законодавства України про працю.
5.5. Відповідно до чинного законодавства опублікувати в
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства
інформацію про його ліквідацію, порядок і термін заяви претензій
кредиторами, а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у
письмовій формі.
5.6. Станом на 1 серпня 2012 року провести інвентаризацію
основних фондів і товарно-матеріальних цінностей та передати їх
державному підприємству "Донвуглереструктуризація",
код ЄДРПОУ 32442610 (далі - ДП "Донвуглереструктуризація"),
відповідно до проекту ліквідації підприємства. Подати
Міненерговугілля на затвердження розподільчий баланс.
Термін - 10 серпня

2012 року Пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
вугільної промисловості N 524 ( v0524644-07 ) від 27.11.2007,
N 286 ( v0286644-08 ) від 26.06.2008, N 497 ( v0497644-10 ) від
03.12.2010; в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 549 ( v0549732-12 ) від 30.07.2012 }
5.7. У встановленому порядку і терміни провести роботу із
стягнення дебіторської заборгованості підприємства та
розрахуватися з кредиторами. Скласти ліквідаційний баланс та
подати його з висновками комісії Міністерству вугільної
промисловості України на затвердження.
Термін - 1 червня 2014 року
{ Пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
вугільної промисловості N 524 ( v0524644-07 ) від 27.11.2007,
N 286 ( v0286644-08 ) від 26.06.2008, N 497 ( v0497644-10 ) від
03.12.2010, Наказами Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 549 ( v0549732-12 ) від 30.07.2012, N 1000
( v1000732-13 ) від 25.12.2013 }
5.8. У триденний термін від дати внесення запису до Єдиного
державного реєстру про припинення діяльності юридичної особи
надати Департаменту майнових відносин та Управлінню
реструктуризації відповідні підтверджувальні документи, оформлені
згідно з вимогами чинного законодавства.
5.9. Оплата працівників ліквідаційної комісії здійснюється за
рахунок стягнення дебіторської заборгованості та реалізації майна,
яке не потрібно для виконання робіт, що пов'язані безпосередньо з
ліквідацією підприємства. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 410 ( v0410644-06 ) від 25.07.2006 }
6. Призначити ДП "Донвуглереструктуризація" замовником і
виконавцем робіт, передбачених проектом ліквідації ДП "Шахта ім.
Ю.А.Гагаріна", крім робіт зі створення нових робочих місць. Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
вугільної промисловості N 410 ( v0410644-06 ) від 25.07.2006,
N 286 ( v0286644-08 ) від 26.06.2008, N 497 ( v0497644-10 ) від
03.12.2010 }
7. Керівнику ДП "Донвуглереструктуризація": Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
вугільної промисловості N 286 ( v0286644-08 ) від 26.06.2008,
N 497 ( v0497644-10 ) від 03.12.2010 }
7.1. Прийняти згідно із затвердженим Міністерством вугільної
промисловості України передавальним балансом ДП "Шахта
ім. Ю.А.Гагаріна" на баланс підприємства, основні виробничі фонди,
які підлягають ліквідації та необхідні для виконання робіт з
фізичної ліквідації підприємства, заборгованість за виконані
роботи відповідно до проекту ліквідації ДП "Шахта
ім. Ю.А.Гагаріна", витрати на проектно-вишукувальні роботи та
витрати за проведення експертизи проекту.
Термін - 20 березня 2011 року
{ Пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
вугільної промисловості N 524 ( v0524644-07 ) від 27.11.2007,
N 286 ( v0286644-08 ) від 26.06.2008, N 497 ( v0497644-10 ) від
03.12.2010 }
7.2. Забезпечити виконання комплексу робіт, передбачених
проектом ліквідації, та забезпечити працівників і окремі категорії
населення побутовим вугіллям у період ліквідаційних робіт.
7.3. Здійснити фінансування ліквідаційних робіт, передбачених
проектом ліквідації ДП "Шахта ім. Ю.А.Гагаріна", проектних робіт
та експертиз за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на
реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 410 ( v0410644-06 ) від 25.07.2006 }
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чередниченка Ю.Я. Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 286 ( v0286644-08 ) від 26.06.2008; в
редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості N 497
( v0497644-10 ) від 03.12.2010 }
9. Департаменту управління персоналом та документального
забезпечення (Прокопенко І.О.) вжити заходів щодо звільнення від
виконання обов'язків директора ДП "Шахта ім. Ю.О.Гагаріна"
Савчука Ігоря Борисовича в установленому порядку відповідно до
чинного законодавства. Наказ доповнено пунктом 9 згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 549 ( v0549732-12 ) від
30.07.2012 }
10. Генеральному директору ДП "Артемвугілля" Гончарову А.Д.
прийняти, а голові Комісії Савчуку І.Б. передати архівні документи
ДП "Шахта ім. Ю.О.Гагаріна" згідно з чинним законодавством та
надати до Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України відповідні акти приймання-передачі.
Термін - 1 серпня

2012 року Наказ доповнено пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 549 ( v0549732-12 ) від
30.07.2012 }
Міністр В.Тополов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: