open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
05.04.2007 N 349

Щодо вимог розділу IV Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого

рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

05 лютого 2007 р. за N 97/13364
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 126 ( v0126312-08 ) від 19.02.2008

N 712 ( v0712312-08 ) від 15.08.2008

N 113 ( v0113312-09 ) від 06.02.2009

N 375 ( v0375312-09 ) від 01.06.2009

N 522 ( v0522312-09 ) від 16.07.2009

N 178 ( v0178312-10 ) від 22.02.2010

N 293 ( v0293312-11 ) від 30.03.2011

N 523 ( v0523312-11 ) від 01.06.2011 }

З метою упорядкування процесу складання електронної форми
квартальної інформації, яка подається відповідно до Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого
рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591 ( z0097-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 р.
за N 97/13364, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми квартальної інформації емітентів цінних паперів
(далі - Інформація), яка складається відповідно до Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого
рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591 ( z0097-07 )
(далі - Положення), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2007 р. за N 97/13364.
2. Електронна форма Інформації складається за допомогою
програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно
до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS cp866
у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма Інформації складається з файлів:
3.1. для акціонерних товариств, що мають державну частку в
обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом
на перше число звітного кварталу; державних (національних)
акціонерних товариств; холдингових компаній, що мають державну
частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі
за станом на перше число звітного кварталу; підприємства, пакети
акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних
(національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній,
що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у
статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу: "TITLIST.DBF"; "ZMIST.DBF"; "ZMIST.DBT"; "UROSOB.DBF";
"UROSOB.DBT"; "EMIS_A.DBF"; "OBLIG_Z.DBF"; "OS_OPV.DBF";
"OS_OPV.DBT"; "KORP_SEC.DBF"; "KORP_SEC.DBT"; "GOSP_DIY.DBF";
"GOSP_DIY.DBT"; ZV_SON.DBF"; ZV_SON.DBT"; "FINZV_MS.DBF";
"FINZV_MS.DBT"; "POHID_CP.DBF", "OBS_PROD.DBF", "CVRP.DBF";
{ Абзац другий підпункту 3.1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 178 ( v0178312-10 ) від 22.02.2010 }
3.2. для емітентів, які здійснили відкрите розміщення
облігацій підприємств: "TITLIST.DBF"; "ZMIST.DBF"; "ZMIST.DBT"; "UROSOB_O.DBF";
"UROSOB_О.DBT"; "PERSON_P.DBF"; "PERSON_P.DBT"; "OBSLUG.DBF";
"OBSLUG.DBT"; "PAPERY_A.DBF"; "PAPERY_A.DBT"; "OBLIG.DBF";
"OBLIG.DBT"; "PAPER_DR.DBF"; "PAPER_DR.DBT"; "ZOBOVYAZ.DBF";
"STV_UO.DBF"; "STV_UO.DBT"; "ZV_SON.DBF"; ZV_SON.DBT";
"FINZV_MS.DBF"; "FINZV_MS.DBT"; "ZOBOVYAZ.DBF"; "ZOBOVYAZ.DBT";
"Z_OBLIG.DBF"; "Z_OBLIG.DBT"; "Z_KREDIT.DBF"; "Z_KREDIT.DBT";
"Z_INVEST.DBF"; "Z_INVEST.DBT"; "POHIDCP.DBF", "OBS_PROD.DBF",
"CVRP.DBF"; "Z_ICP.DBF"; "Z_FON.DBF"; "Z_ POH.DBF". { Абзац другий
підпункту 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 178
( v0178312-10 ) від 22.02.2010 } Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 126 ( v0126312-08 )
від 19.02.2008 } 3.2.1 у разі здійснення відкритого розміщення іпотечних
облігацій до файлів, зазначених у пункті 3.2, додаються файли: "ZAM_UPR.DBF"; "ZAM_UPR.DBT"; "ZAM_IA.DBF"; "ROZM_IP.DBF";
"ZOB_IP.DBF"; "ZMINY_IA.DBF"; "ZMINY_IA.DBT"; "ZAM_OFU.DBF";
"ZAM_OFU.DBT"; "AV_VIDP.DBF"; AV_VIDP.DBT; 3.2.2 у разі здійснення відкритого розміщення іпотечних
сертифікатів до файлів, зазначених у пункті 3.2, додаються файли: "KONV_CP.DBF"; "KONV_CP.DBT"; "ZAM_UPR.DBF"; "ZAM_UPR.DBT";
"KER_IP.DBF"; "KER_IP.DBT"; "TRANS_IA.DBF"; "TRANS_IA.DBT";
"ZM_RZIS.DBF"; "ZM_RZIS.DBT"; "ZAM_OFU.DBF"; "ZAM_OFU.DBT"; 3.2.3 у разі здійснення відкритого розміщення сертифікатів
ФОН до файлів, зазначених у пункті 3.2, додаються файли: "KONV_CP.DBF"; "KONV_CP.DBT"; "ZAM_UPR.DBF"; "ZAM_UPR.DBT";.
3.3. квартальна фінансова звітність складається з файлів: для емітентів - підприємств: "BP_A.DBF"; "BP_A.DBT";
"BP_P.DBF"; "FP.DBF"; "FP.DBT"; для емітентів - банків: "BB.DBF"; "BB.DBT"; "FB.DBF";
"FB.DBT" для емітентів - суб'єктів малого підприємництва: "BM_A.DBF";
"BM_A.DBT"; "BM_P.DBF"; "FM.DBF"; "FM.DBT"; для емітентів - суб'єктів малого підприємництва, які
складають Спрощений фінансовий звіт: "BMS_A.DBF"; "BMS_A.DBT";
"BMS_P.DBF"; "FMS.DBF", "FMS.DBT". { Підпункт 3.3 пункту 3
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 293 ( v0293312-11 ) від
30.03.2011 }
4. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій
формах інформації заповнюються в форматі "дд.мм.рррр" або
"дд/мм/рррр", де: "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; "мм" - двозначне число, яке визначає місяць року; "рррр" - чотирьохзначне число, яке визначає рік.
5. Установити, що електронна форма Інформації може
надсилатися емітентом цінних паперів до центрального апарату
Комісії електронною поштою за адресою kvart@stockmarket.gov.ua.
6. Вважати наказ Голови Комісії від 25.05.2004 р. N 422
( v0422312-04 ) "Щодо вимог п.3 та 4 рішення Комісії від
04.09.2001 N 248 "Про порядок подання щоквартальної інформації
акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною
державною часткою в статутному капіталі" зі змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 29.11.2001 N 351 та від 09.09.2003
N 374" таким, що втратив чинність.
7. Керівнику апарату Комісії Назаренку Ю.М. забезпечити: опублікування цього наказу у офіційних друкованих виданнях
Комісії; оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких
складається Інформація, на Web-сайті Комісії.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника
апарату Комісії Назаренка Ю.М.
Голова Комісії А.Балюк

Додаток

до наказу Голови Комісії

від 05.04.2007 N 349

"Щодо вимог розділу IV

Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів, затвердженого

рішенням Комісії

від 19 грудня 2006 року

N 1591 ( z0097-07 ),

зареєстрованого

в Міністерстві юстиції

України 05 лютого 2007 р.

за N 97/13364"

СТРУКТУРА

файлів, формат та опис полів електронної

форми Інформації

Таблиця 1. Структура файла "TITLIST.DBF".

Титульний аркуш Інформації
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| POS_PODP |Посада особи емітента,|Текстове| 100 | |яка підписує | | | |Інформацію | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FIO_PODP |Прізвище, ім'я, по |Текстове| 100 | |батькові посадової | | | |особи, яка підписує | | | |Інформацію | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_PODP |Дата підписання |Дата | | |Інформації | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_NAME |Повне найменування |Текстове| 254 | |емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_OPF |Організаційно-правова |Текстове| 3 | |форма (таб. 41) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_OZN |Ознака юридичної |Числове | 1 (0 знаків після | |особи. Підприємство - | | коми) | |"0", Банк -"1", | | | |Суб'єкт малого | | | |підприємництва - "2", | | | |Суб'єкт малого | | | |підприємництва, який | | | |складає Спрощений | | | |фінансовий звіт - "3" | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_ATDCH |Емітент - акціонерне |Числове | 1 (0 знаків після | |товариство, що має | | коми) | |державну частку в | | | |обсязі 25 відсотків і | | | |більше акцій у | | | |статутному капіталі за| | | |станом на перше число | | | |звітного кварталу ("1"| | | |- так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_DAT |Емітент - державне |Числове | 1 (0 знаків після | |(національне) | | коми) | |акціонерне товариство | | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_HKDCH |Емітент - холдингова |Числове | 1 (0 знаків після | |компанія, що має | | коми) | |державну частку в | | | |обсязі 25 відсотків і | | | |більше акцій у | | | |статутному капіталі за| | | |станом на перше число | | | |звітного кварталу ("1"| | | |- так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_PIDPR |Емітент - |Числове | 1 (0 знаків після | |підприємство, пакети | | коми) | |акцій (частки, паї) | | | |яких передано до | | | |статутного капіталу | | | |державних | | | |(національних) | | | |акціонерних товариств | | | |та/або холдингових | | | |компаній, що мають | | | |державну частку в | | | |обсязі 25 відсотків і | | | |більше акцій у | | | |статутному капіталі за| | | |станом на перше число | | | |звітного періоду ("1" | | | |- так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ROZM_OP |Здійснення емітентом |Числове | 1 (0 знаків після | |відкритого розміщення | | коми) | |облігацій підприємств | | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ROZM_IO |Здійснення емітентом |Числове | 1 (0 знаків після | |відкритого розміщення | | коми) | |іпотечних облігацій | | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ROZM_IS |Здійснення емітентом |Числове | 1 (0 знаків після | |відкритого розміщення | | коми) | |іпотечних сертифікатів| | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ROZM_FON |Здійснення емітентом |Числове | 1 (0 знаків після | |відкритого розміщення | | коми) | |сертифікатів ФОН ("1" | | | |- так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_ STREET|Вулиця, будинок |Текстове| 50 | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_PHONE |Міжміський код та |Текстове| 50 | |телефон емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_FAX |Факс емітента |Текстове| 50 | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_MAIL |Електронна поштова |Текстове| 50 | |адреса емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_ROZM |Дата розміщення |Дата | | |Інформації в | | | |загальнодоступній | | | |інформаційній базі | | | |даних Комісії | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ADR_WWW |Адреса сторінки в |Текстове| 254 | |мережі Інтернет, на | | | |якій розміщена | | | |Інформація* | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_WWW |Дата розміщення на |Дата | | |сторінці в мережі | | | |Інтернет* | | | -----------------------------------------------------------------
-------------- * Заповнюється за наявності.
{ Таблиця 1 додатку в редакції Наказу Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від 22.02.2010;
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 293 ( v0293312-11 ) від 30.03.2011 }
Таблиця 2. Структура файла "ZMIST.DBF".

Зміст
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |РІК, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_1 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |підприємство та його | | коми) | |участь у створенні | | | |інших юридичних осіб | | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_2 |Основні відомості про |Числове | 1 (0 знаків після | |випущені акції ("1" - | | коми) | |так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_3 |Основні відомості про |Числове | 1 (0 знаків після | |облігації емітента при| | коми) | |закритому розміщенні | | | |(за звітний період) | | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_29 |Основні відомості про |Числове | 1 (0 знаків після | |похідні цінні папери | | коми) | |емітента ("1" - так, | | | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_4 |Інформація про осіб, |Числове | 1 (0 знаків після | |які ведуть облік прав | | коми) | |власності на цінні | | | |папери емітента у | | | |депозитарній системі | | | |України, послугами | | | |яких користується | | | |емітент ("1" - так, | | | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_5 |Інформація щодо посади|Числове | 1 (0 знаків після | |корпоративного | | коми) | |секретаря ("1" - так, | | | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_6 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |господарську та | | коми) | |фінансову діяльність: | | | |інформація про основні| | | |показники | | | |господарської та | | | |фінансової діяльності | | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_30 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |господарську та | | коми) | |фінансову діяльність: | | | |інформація про обсяги | | | |виробництва та | | | |реалізації основних | | | |видів продукції ("1" -| | | |так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_31 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |господарську та | | коми) | |фінансову діяльність: | | | |інформація про | | | |собівартість | | | |реалізованої продукції| | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_7 |Квартальна фінансова |Числове | 1 (0 знаків після | |звітність емітента | | коми) | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_8 |Проміжна фінансова |Числове | 1 (0 знаків після | |звітність емітента, | | коми) | |складена відповідно | | | |до Міжнародних | | | |стандартів | | | |бухгалтерського обліку| | | |(у разі наявності) | | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_9 |Звіт про стан об'єкта |Числове | 1 (0 знаків після | |нерухомості (у разі | | коми) | |випуску цільових | | | |облігацій, виконання | | | |зобов'язань за якими | | | |забезпечене об'єктами | | | |нерухомості) ("1" - | | | |так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_10 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |емітента ("1" - так, | | коми) | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_11 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |посадових осіб | | коми) | |емітента ("1" - так, | | | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_12 |Інформація про осіб, |Числове | 1 (0 знаків після | |послугами яких | | коми) | |користується емітент | | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_13 |Відомості про цінні |Числове | 1 (0 знаків після | |папери емітента: | | коми) | |інформація про випуски| | | |акцій емітента ("1" - | | | |так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_14 |Відомості про цінні |Числове | 1 (0 знаків після | |папери емітента: | | коми) | |інформація про | | | |облігації емітента | | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_15 |Відомості про цінні |Числове | 1 (0 знаків після | |папери емітента: | | коми) | |інформація про інші | | | |цінні папери, випущені| | | |емітентом ("1" - так, | | | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_32 |Відомості про цінні |Числове | 1 (0 знаків після | |папери емітента: | | коми) | |інформація про похідні| | | |цінні папери емітента | | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_16 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |господарську та | | коми) | |фінансову діяльність | | | |емітента: інформація | | | |про зобов'язання | | | |емітента ("1" - так, | | | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_33 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |господарську та | | коми) | |фінансову діяльність: | | | |інформація про обсяги | | | |виробництва та | | | |реалізації основних | | | |видів продукції ("1" -| | | |так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_34 |інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |господарську та | | коми) | |фінансову діяльність: | | | |інформація про | | | |собівартість | | | |реалізованої продукції| | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_17 |Відомості щодо участі |Числове | 1 (0 знаків після | |емітента в створенні | | коми) | |юридичних осіб ("1" - | | | |так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_18 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |конвертацію цінних | | коми) | |паперів ("1" - так, | | | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_19 |Інформація про заміну |Числове | 1 (0 знаків після | |управителя ("1" - так,| | коми) | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_20 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |керуючого іпотекою | | коми) | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_21 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |трансформацію | | коми) | |(перетворення) | | | |іпотечних активів ("1"| | | |- так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_22 |Інформація про зміни в|Числове | 1 (0 знаків після | |реєстрі забезпечення | | коми) | |іпотечних сертифікатів| | | |за кожним | | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом ("1" | | | |- так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_23 |інформація про заміну |Числове | 1 (0 знаків після | |іпотечних активів у | | коми) | |складі іпотечного | | | |покриття ("1" - так, | | | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_24 |Інформація про розмір |Числове | 1 (0 знаків після | |іпотечного покриття та| | коми) | |його співвідношення з | | | |розміром (сумою) | | | |зобов'язань за | | | |іпотечними облігаціями| | | |з цим іпотечним | | | |покриттям ("1" - так, | | | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_25 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після | |співвідношення розміру| | коми) | |іпотечного покриття з | | | |розміром (сумою) | | | |зобов'язань за | | | |іпотечними облігаціями| | | |з цим іпотечним | | | |покриттям на кожну | | | |дату після замін | | | |іпотечних активів у | | | |складі іпотечного | | | |покриття, які | | | |відбулись протягом | | | |звітного періоду ("1" | | | |- так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_26 |Інформація про заміни |Числове | 1 (0 знаків після | |іпотечних активів у | | коми) | |складі іпотечного | | | |покриття або включення| | | |нових іпотечних | | | |активів до складу | | | |іпотечного покриття | | | |("1" - так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_27 |Інформація про заміну |Числове | 1 (0 знаків після | |фінансової установи, | | коми) | |яка здійснює | | | |обслуговування | | | |іпотечних активів ("1"| | | |- так, "2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| INF_28 |Аудиторський висновок |Числове | 1 (0 знаків після | |на предмет виявлення | | коми) | |відповідності стану | | | |іпотечного покриття | | | |даним реєстру | | | |іпотечного покриття та| | | |вимогам Закону України| | | |"Про іпотечні | | | |облігації" ("1" - так,| | | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PRIM |Примітки |Memo | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 2 додатку в редакції Наказу Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від 22.02.2010 }
Таблиця 3. Структура файла "UROSOB.DBF".

Інформація про підприємство та його участь

у створенні інших юридичних осіб
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU|Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD|Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| NUM_GOS |Серія і номер |Текстове| 20 | |свідоцтва про державну| | | |реєстрацію | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_GOS |Дата державної | Дата | | |реєстрації | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| STATUT |Статутний капітал |Числове | 15 (2 знаки після | |(грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| PERS_KL |Чисельність |Числове | 10 (0 знаків після | |працівників (чол.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED1 |Код першого основного |Текстове| 10 | |виду діяльності | | | |за КВЕД | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED_NM1|Найменування першого |Текстове| 140 | |основного виду | | | |діяльності за КВЕД | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED2 |Код другого основного |Текстове| 10 | |виду діяльності | | | |за КВЕД*** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED_NM2|Найменування другого |Текстове| 140 | |основного виду | | | |діяльності за КВЕД*** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED3 |Код третього |Текстове| 10 | |основного виду | | | |діяльності за КВЕД*** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED_NM3|Найменування третього |Текстове| 140 | |основного виду | | | |діяльності за КВЕД*** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DERG_AK |Відсоток акцій |Числове | 7 (3 знаки після | |(часток, паїв), | | коми) | |що належать державі | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_AK |Відсоток акцій |Числове | 7 (3 знаки після | |(часток, паїв), | | коми) | |що передано | | | |до статутного | | | |капіталу державного | | | |(національного) | | | |акціонерного | | | |товариства та/або | | | |холдингової компанії | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ORG_UPR |Органи управління | Memo | | |підприємства | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| POS_OSOB|Посадові особи | Memo | | |підприємства** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZASNOV |Засновники | Memo | | |підприємства*, ** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| STVOREN |Інформація щодо | Memo | | |участі підприємства | | | |у створенні інших | | | |підприємств, установ | | | |та організацій | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * зазначаються за станом на кінець звітного періоду: - найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи - засновника; - прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб, якщо кількість
фізичних осіб - засновників не перевищує двадцяти; - якщо кількість фізичних осіб - засновників перевищує
двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб; ** дані щодо кожної особи вказуються окремо; *** заповнюється за наявності.
{ Таблиця 3 додатку із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 178
( v0178312-10 ) від 22.02.2010 }
Таблиця 4. Структура файла "EMIS_A.DBF".

Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV m|Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_STOCK |Дата реєстрації | Дата | | |випуску акцій | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_STOCK |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | |акцій | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OR_STOCK |Найменування органу, |Текстове| 100 | |що зареєстрував | | | |випуск акцій | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_PI |Кількість простих |Числове | 15 (0 знаків після | |іменних акцій (штук) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_PP |Кількість простих |Числове | 15 (0 знаків після | |акцій на пред'явника | | коми) | |(штук) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_PRI |Кількість |Числове | 15 (0 знаків після | |привілейованих іменних| | коми) | |акцій (штук) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM_STOCK |Форма існування акцій |Текстове| 1 | |(таб.43) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NV_STOCK |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |акцій (грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_DERG |Кількість акцій |Числове | 15 (0 знаків після | |випуску, що належать | | коми) | |державі (штук) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_DAT |Кількість акцій |Числове | 15 (0 знаків після | |випуску, що передано | | коми) | |до статутного капіталу| | | |державного | | | |(національного) | | | |акціонерного | | | |товариства та/або | | | |холдингової компанії | | | |(штук) | | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 4 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 126 ( v0126312-08 ) від 19.02.2008 }
Таблиця 5. Структура файла "OBLIGZ.DBF". Основні відомості
про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний
період)*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| OBLIG |Облігації ("1" - |Текстове| 1 | |відсоткові; "2" - | | | |цільові; "3" - | | | |дисконтні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_EM |Дата реєстрації |Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_EM |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ORG_EM |Найменування органу, |Текстове| 100 | |що зареєстрував | | | |випуск | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NV_OBLIG |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |(грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_OBLIG |Кількість у випуску |Числове | 15 (0 знаків після | |(штук) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FI_OBLIG |Форма існування (таб. |Текстове| 1 | |43) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FV_OBLIG |Форма випуску (таб. |Текстове| 1 | |44) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SM_OBLIG |Сума випуску за |Числове | 15 (2 знаки після | |номіналом (грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| PS_OBLIG |Процентна ставка (у |Числове |7 (3 знаки після коми)| |відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| TERM_OBL |Термін виплати |Текстове| 50 | |процентів | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUM_DOH |Сума виплаченого |Числове | 15 (2 знаки після | |процентного доходу за | | коми) | |звітний період (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| POG_OBL |Дата погашення |Дата | | |облігацій | | | -----------------------------------------------------------------
-------------- * Для кожного непогашеного випуску облігацій.
{ Таблиця 5 в редакції Наказів Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 126 ( v0126312-08 ) від 19.02.2008, N 178
( v0178312-10 ) від 22.02.2010 }

Таблиця 6. Структура файла "OS_OPV.DBF".

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності

на цінні папери емітента у депозитарній системі

України, послугами яких користується емітент*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| O_NAME |Найменування особи |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| O_OPF |Організаційно-правова |Текстове| 3 | |форма особи (таб.41) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| O_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ особи | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| O_ADRES |Місцезнаходження |Текстове| 254 | |особи | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| O_L_NUM |Номер ліцензії на цей |Текстове| 20 | |вид діяльності | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| O_L_DATE |Дата видачі ліцензії | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| O_PHONE |Міжміський код |Текстове| 50 | |та телефон | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| O_FAX |Факс |Текстове| 50 | ---------+----------------------+--------+----------------------| O_DIYAL |Вид професійної |Текстове| 2 | |діяльності на | | | |фондовому ринку | | | |(таб.45) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Вказується номер та | Memo | | |дата видачі ліцензії | | | |на право провадження | | | |професійної діяльності| | | |на фондовому ринку, | | | |у разі, якщо емітент | | | |самостійно веде реєстр| | | |власників іменних | | | |цінних паперів | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * дані щодо кожної юридичної особи, які ведуть облік прав
власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України,
послугами яких користується емітент, вказуються окремо.

Таблиця 7. Структура файла "KORP_SEC.DBF".

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_POS |Дата введення посади | Дата | | |корпоративного | | | |секретаря | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_PRYZN |Дата призначення особи| Дата | | |на посаду | | | |корпоративного | | | |секретаря | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PIB_SECR |Прізвище, ім'я по |Текстове| 100 | |батькові особи, | | | |призначеної на посаду | | | |корпоративного | | | |секретаря | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Інформація про досвід | Memo | | |роботи корпоративного | | | |секретаря, наявність | | | |непогашеної судимості | | | |за корисливі та | | | |посадові злочини, | | | |попереднє місце | | | |роботи, у разі | | | |звільнення | | | |попереднього | | | |корпоративного | | | |секретаря, | | | |зазначаються причини | | | |звільнення. | | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 7 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 126 ( v0126312-08 ) від 19.02.2008 }

Таблиця 8. Структура файла "GOSP_DIY.DBF".

Інформація про господарську та фінансову діяльність
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| |Тип поля| Розмір (знаків) | |Найменування поля | | | |(зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація про | Memo | | |основні показники | | | |господарської та | | | |фінансової діяльності | | | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 9. Структура файла "UROSOB_O.DBF".

Інформація про емітента
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| NUM_GOS |Серія і номер |Текстове| 20 | |свідоцтва про державну| | | |реєстрацію | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_GOS |Дата державної | Дата | | |реєстрації | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_OBL |Територія (область) |Текстове| 5 | |(табл. 42) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| STATUT |Статутний капітал |Числове | 15 (2 знаки після | |(грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DERG_AK |Відсоток акцій у |Числове | 7 (3 знаки після | |статутному капіталі, | | коми) | |що належать державі | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_AK |Відсоток акцій |Числове | 7 (3 знаки після | |(часток, паїв) | | коми) | |статутного капіталу, | | | |що передано до | | | |статутного капіталу | | | |державного | | | |(національного) | | | |акціонерного | | | |товариства та/або | | | |холдингової компанії | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PERS_KL |Чисельність |Числове | 10 (0 знаків після | |працівників (чол.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED1 |Код першого основного |Текстове| 10 | |виду діяльності | | | |за КВЕД | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED_NM1 |Найменування першого |Текстове| 140 | |основного виду | | | |діяльності за КВЕД | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED2 |Код другого основного |Текстове| 10 | |виду діяльності | | | |за КВЕД*** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED_NM2 |Найменування другого |Текстове| 140 | |основного виду | | | |діяльності за КВЕД*** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED3 |Код третього |Текстове| 10 | |основного виду | | | |діяльності за КВЕД*** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED_NM3 |Найменування третього |Текстове| 140 | |основного виду | | | |діяльності за КВЕД*** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ORG_UPR |Органи управління | Memo | | |підприємства | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZASNOV |Засновники | Memo | | |емітента*, ** | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * зазначаються за станом на кінець звітного періоду: - найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи - засновника; - прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб, якщо кількість
фізичних осіб - засновників не перевищує двадцяти; - якщо кількість фізичних осіб - засновників перевищує
двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб. ** дані щодо кожної особи вказуються окремо; *** заповнюється за наявності.
{ Таблиця 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 )
від 22.02.2010 }

Таблиця 10. Структура файла "PERSON_P.DBF". Інформація про
посадових осіб емітента***
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| PERS_OZN |Посадова особа: |Текстове| 1 | |фізична особа - "1"; | | | |юридична особа - "2" | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| POSADA |Посада |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| P_I_B |Прізвище, ім'я, по |Текстове| 100 | |батькові фізичної | | | |особи або повне | | | |найменування юридичної| | | |особи | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SE_PASP |Серія паспорта* |Текстове| 5 | ---------+----------------------+--------+----------------------| NO_PASP |Номер паспорта* або |Текстове| 16 | |ідентифікаційний код | | | |за ЄДРПОУ юридичної | | | |особи | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_PASP |Дата видачі паспорта* |Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ORG_PASP |Найменування органу, |Текстове| 100 | |що видав паспорт* | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RIK |Рік народження** |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| OSVITA |Освіта** |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| STAGE |Стаж керівної роботи |Числове | 2 (0 знаків після | |(років)** | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| PO_POSAD |Найменування |Memo | | |підприємства та | | | |попередня посада, яку | | | |займав** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Розкривається |Memo | | |інформація щодо змін у| | | |персональному складі | | | |посадових осіб з | | | |відповідним | | | |обгрунтуванням та | | | |інформація про | | | |наявність або | | | |відсутність у | | | |посадових осіб | | | |емітента непогашеної | | | |судимості за корисливі| | | |та посадові злочини | | | -----------------------------------------------------------------
-------------- * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних, про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. *** Інформація зазначається щодо кожної посадової особи
окремо.
{ Таблиця 10 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від 22.02.2010 }

Таблиця 11. Структура файла "OBSLUG.DBF".

Інформація про осіб, послугами

яких користується емітент*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| OB_NAME |Найменування |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| OB_OPF |Організаційно-правова |Текстове| 3 | |форма (таб.41) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OBEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OB_ADRES |Місцезнаходження |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| OB_N_GOS |Номер ліцензії |Текстове| 20 | |або іншого документа | | | |на цей вид діяльності | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OB_D_GOS |Дата видачі ліцензії | Дата | | |або іншого документа | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OB_PHONE |Міжміський код |Текстове| 50 | |та телефон | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OB_FAX |Факс |Текстове| 50 | ---------+----------------------+--------+----------------------| VYD_DIY |Вид діяльності |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Вказується номер та | Memo | | |дата видачі ліцензії | | | |на право провадження | | | |професійної діяльності| | | |на фондовому ринку | | | |у разі, якщо емітент | | | |самостійно веде | | | |реєстр власників | | | |іменних цінних паперів| | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Інформація щодо кожної особи вказується окремо.

Таблиця 12. Структура файла "PAPERY_A.DBF".

Інформація про випуски акцій емітента*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_STOCK |Дата реєстрації | Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_STOCK |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OR_STOCK |Найменування органу, |Текстове| 254 | |що зареєстрував | | | |випуск | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KD_STOCK |Код цінного паперу |Текстове| 20 | ---------+----------------------+--------+----------------------| TP_STOCK |Тип цінного паперу |Текстове| 3 | |(таб.47) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FI_STOCK |Форма існування |Текстове| 1 | |(таб.43) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FV_STOCK |Форма випуску |Текстове| 1 | |(таб.44) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NV_STOCK |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |акцій (грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_STOCK |Кількість акцій |Числове | 15 (0 знаків після | |(штук) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZV_STOCK |Загальна номінальна |Числове | 15 (2 знаків після | |вартість (грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| PR_STOCK |Частка у статутному |Числове | 7 (3 знаки після | |капіталі | | коми) | |(у відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Інформація про | Memo | | |внутрішні та зовнішні | | | |ринки, на яких | | | |здійснюється торгівля | | | |цінними паперами | | | |емітента. Інформація | | | |щодо факту | | | |лістингу/делістингу | | | |цінних паперів | | | |емітента на фондових | | | |біржах, мета емісії, | | | |спосіб розміщення тощо| | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Інформація зазначається за кожним випуском.

Таблиця 13. Структура файла "OBLIG.DBF". Інформація про
облігації емітента*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_OBL |Дата реєстрації |Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_OBL |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ORG_OBL |Найменування органу, |Текстове| 100 | |що зареєстрував | | | |випуск | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| TYP_OBL |Облігації ("1" - |Числове | 1 (0 знаків після | |відсоткові; "2" - | | коми) | |цільові; "3" - | | | |дисконтні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NV_OBL |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |(грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_OBL |Кількість у випуску |Числове | 15 (0 знаків після | |(штук) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FI_STOCK |Форма існування (таб. |Текстове| 1 | |43) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FV_OBL |Форма випуску (таб. |Текстове| 1 | |44) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZNV_OBL |Загальна номінальна |Числове | 15 (2 знаки після | |вартість (грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| PR_OBL |Процентна ставка (у |Числове |7 (3 знаки після коми)| |відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| TERM_OBL |Термін виплати |Текстове| 50 | |процентів | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUM_DOH |Сума виплаченого |Числове | 15 (2 знаки після | |процентного доходу за | | коми) | |звітний період (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_P_OBL |Дата погашення |Дата | | |облігацій | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Інформація про |Memo | | |внутрішні та зовнішні | | | |ринки, на яких | | | |здійснюється торгівля | | | |цінними паперами | | | |емітента. Інформація | | | |щодо факту | | | |лістингу/делістингу | | | |цінних паперів | | | |емітента на фондових | | | |біржах, мета емісії, | | | |спосіб розміщення | | | |тощо | | | -----------------------------------------------------------------
-------------- * Інформація зазначається за кожним випуском.
{ Таблиця 13 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від 22.02.2010 }

Таблиця 14. Структура файла "PAPER_DR.DBF".

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_PAP |Дата випуску | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VID_PAP |Вид цінних паперів |Текстове| 3 | |(таб.46) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OBS_PAP |Обсяг випуску (грн.) |Числове | 15 (2 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ROZM_PAP |Обсяг розміщених |Числове | 15 (2 знаків після | |цінних паперів на | | коми) | |звітну дату (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| UMOV_PAP |Умови обігу | Memo | | |та погашення | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Інформація про | Memo | | |внутрішні та зовнішні | | | |ринки, на яких | | | |здійснюється торгівля | | | |цінними паперами | | | |емітента. Інформація | | | |щодо факту | | | |лістингу/делістингу | | | |цінних паперів | | | |емітента на фондових | | | |біржах, мета емісії, | | | |спосіб розміщення тощо| | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Інформація зазначається за кожним випуском.

Таблиця 15. Структура файла "ZOBOVYAZ.DBF". Інформація про
зобов'язання емітента
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZB_KREDT |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу; кредити банку | | коми) | |(тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZB_CP |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу; зобов'язання за| | коми) | |цінними паперами (тис.| | | |грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZB_OBL |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу; за облігаціями | | коми) | |(за кожним власним | | | |випуском) (тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZB_ICP |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу; за іпотечними | | коми) | |цінними паперами (за | | | |кожним власним | | | |випуском) (тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZB_FON |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу; за | | коми) | |сертифікатами ФОН (за | | | |кожним власним | | | |випуском) (тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZB_VEKSL |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу; за векселями | | коми) | |(всього) (тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZB_POH |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу; за іншими | | коми) | |цінними паперами (у | | | |тому числі за | | | |похідними цінними | | | |паперами) (за кожним | | | |видом) (тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZB_FICP |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу; за фінансовими | | коми) | |інвестиціями в | | | |корпоративні права | | | |(тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZB_TAX |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу; податкові | | коми) | |зобов'язання (тис. | | | |грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZB_FDZO |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу; фінансова | | коми) | |допомога на зворотній | | | |основі (тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZB_INSHI |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу; інші | | коми) | |зобов'язання (тис. | | | |грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZB_RAZOM |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу; усього | | коми) | |зобов'язань (тис. грн.| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Опис |Memo | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 15 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від 22.02.2010 }

Таблиця 16. Структура файла "Z_KREDIT.DBF".

Інформація про зобов'язання емітента

(за кожним кредитом)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента|Текстове| 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBK_TYPE |Вид зобов'язань |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBK_VYN |Дата виникнення | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBK_DEBT |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу (тис. грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBK_PROC |Відсоток за |Числове |7 (3 знаки після коми)| |користування коштами | | | |(% річних) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBK_POG |Дата погашення | Дата | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 )
від 22.02.2010 }

Таблиця 17. Структура файла "Z_OBLIG.DBF".

Інформація про зобов'язання емітента

(за кожним власним випуском облігацій)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента|Текстове| 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_TYPE |Вид зобов'язань |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_VYN |Дата виникнення | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_DEBT |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу (тис. грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_PROC |Відсоток за |Числове |7 (3 знаки після коми)| |користування коштами | | | |(% річних) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_POG |Дата погашення | Дата | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 )
від 22.02.2010 }

Таблиця 18. Структура файла "Z_INVEST.DBF".

Інформація про зобов'язання емітента

(за фінансовими інвестиціями

в корпоративні права)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента|Текстове| 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу (*) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBI_TYPE |Вид зобов'язань |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBI_VYN |Дата виникнення | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBI_DEBT |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу (тис. грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBI_POG |Дата погашення | Дата | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 )
від 22.02.2010 }

Таблиця 19. Структура файла "STV_UO.DBF".

Відомості щодо участі емітента у створенні

юридичних осіб (за звітний період)*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| UR_NAME |Найменування |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| UR_OPF |Організаційно-правова |Текстове| 3 | |форма (таб.41) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| UREDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| UR_ADRES |Місцезнаходження |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Інформація щодо форми | Memo | | |участі, відсоток | | | |акцій (часток, паїв), | | | |що належать емітенту | | | |у новоствореній | | | |юридичній особі, | | | |активи, надані | | | |емітентом у якості | | | |внеску, права, | | | |що належать емітенту | | | |щодо управління | | | |створеною юридичною | | | |особою | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.

Таблиця 20. Структура файла "KONV_CP.DBF".

Інформація про конвертацію цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Повний опис щодо | Memo | | |конвертації цінних | | | |паперів, у тому числі | | | |зазначається дата | | | |прийняття рішення | | | |про конвертацію, | | | |уповноважений орган | | | |емітента, який прийняв| | | |таке рішення, | | | |інформація щодо | | | |цінних паперів, які | | | |підлягають конвертації| | | |(вилученню з обігу), | | | |та інформація щодо | | | |цінних паперів, на які| | | |обмінюватимуться | | | |вилучені з обігу цінні| | | |папери. Обов'язково | | | |зазначаються дати | | | |розкриття інформацій | | | |про конвертацію цінних| | | |паперів відповідно до | | | |розділу III Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року | | | |N 1591 ( z0097-07 ), | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого | | | |2007 р. за N 97/13364 | | | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 21. Структура файла "ZAM_UPR.DBF".

Інформація про заміну управителя
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_DOG |Дата укладання | Дата | | |договору про | | | |управління | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_NAME |Найменування |Текстове| 100 | |управителя, з яким | | | |укладено договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NUEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ управителя, | | | |з яким укладено | | | |договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU _POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | |управителя, з яким | | | |укладено договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |управителя, з яким | | | |укладено договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NUSTREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | |управителя, з яким | | | |укладено договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_L_NUM |Номер ліцензії |Текстове| 20 | |(дозволу) управителя | | | |іпотечним покриттям, | | | |з яким укладено | | | |договір* | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_L_DAT |Дата ліцензії | Дата | | |(дозволу) управителя | | | |іпотечним покриттям, | | | |з яким укладено | | | |договір* | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_NAME |Найменування |Текстове| 100 | |управителя, з яким | | | |розірвано договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ управителя, | | | |з яким розірвано | | | |договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU _POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | |управителя, з яким | | | |розірвано договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |управителя, з яким | | | |розірвано договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUSTREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | |управителя, з яким | | | |розірвано договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_L_NUM |Номер ліцензії |Текстове| 20 | |(дозволу) управителя, | | | |з яким розірвано | | | |договір* | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_L_DAT |Дата ліцензії | Дата | | |(дозволу) управителя, | | | |з яким розірвано | | | |договір* | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Інформація щодо дати | Memo | | |розірвання договору з | | | |управителем. | | | |Вказується суб'єкт, | | | |що прийняв рішення | | | |про розірвання | | | |договору, причини | | | |(підстави) такого | | | |рішення | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Заповнюється у разі отримання.

Таблиця 22. Структура файла "KER_IP.DBF".

Інформацію про керуючого іпотекою
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Розкривається повна | Memo | | |інформація | | | |про керуючого | | | |(усіх керуючих) | | | |іпотекою, у тому числі| | | |найменування, | | | |місцезнаходження, | | | |ідентифікаційний | | | |код за ЄДРПОУ, | | | |організаційно-правову | | | |форму. Вказується | | | |перелік функцій, | | | |які виконує керуючий | | | |іпотекою, та розмір | | | |винагороди керуючого | | | |іпотекою | | | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 23. Структура файла "TRANS_IA.DBF".

Інформація про трансформацію (перетворення)

іпотечних активів*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Розкривається | Memo | | |інформація | | | |про трансформацію | | | |(перетворення) | | | |іпотечних активів, | | | |у тому числі | | | |зазначається | | | |найменування, | | | |ідентифікаційний | | | |код за ЄДРПОУ, | | | |місцезнаходження | | | |емітента, описується | | | |методика розрахунку | | | |співвідношення | | | |вартості розміщених | | | |іпотечних сертифікатів| | | |та вартості | | | |трансформованих | | | |(перетворених) | | | |іпотечних активів, | | | |які забезпечують | | | |виконання зобов'язань | | | |за розміщеними | | | |іпотечними | | | |сертифікатами, | | | |розкривається | | | |дата надсилання | | | |повідомлення | | | |про трансформацію | | | |(перетворення) | | | |до Комісії, | | | |зазначаються | | | |способи оприлюднення | | | |скоригованої | | | |інформації | | | |про випуск іпотечних | | | |сертифікатів, | | | |надсилання такої | | | |інформації усім | | | |власникам іпотечних | | | |сертифікатів випуску, | | | |за яким здійснено | | | |трансформацію | | | |(перетворення) | | | |іпотечних активів | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Інформація надається за кожним випуском, за кожним траншем
в межах випуску.

Таблиця 24. Структура файла "ZM_RZIS.DBF".

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення

іпотечних сертифікатів за кожним

консолідованим іпотечним боргом*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| OPYS |Розкривається | Memo | | |інформація | | | |про зміни в реєстрі | | | |забезпечення | | | |іпотечних | | | |сертифікатів | | | |за кожним | | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом. | | | |Зазначається дата | | | |прийняття рішення | | | |емітентом, | | | |найменування органу | | | |емітента | | | |та щодо якого випуску | | | |іпотечних сертифікатів| | | |прийнято рішення. | | | |Зазначається | | | |(у відсотках) частка | | | |іпотечних активів | | | |(інших активів) | | | |у реєстрі забезпечення| | | |іпотечних сертифікатів| | | |за кожним | | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом, | | | |щодо яких відбулись | | | |зміни. Зазначаються | | | |причини прийняття | | | |рішення щодо зміни | | | |іпотечних активів | | | |у реєстрі забезпечення| | | |іпотечних сертифікатів| | | |за кожним | | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом. | | | |Перелічуються іпотечні| | | |активи (інші активи) | | | |у реєстрі забезпечення| | | |іпотечних сертифікатів| | | |за кожним | | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом, | | | |щодо яких прийнято | | | |рішення | | | |про виключення, | | | |та іпотечні активи | | | |(інші активи), | | | |щодо яких прийнято | | | |рішення про включення | | | |до реєстру | | | |забезпечення іпотечних| | | |сертифікатів | | | |за кожним | | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом. | | | |Інформація надається | | | |із зазначенням | | | |найменування активів | | | |та їх вартості | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних
сертифікатів, їх кожного випуску (траншу).

Таблиця 25. Структура файла "ZAM_IA.DBF".

Інформація про заміну іпотечних активів

у складі іпотечного покриття*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_RISH |Дата прийняття | Дата | | |рішення | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ORG_RISH |Найменування органу, |Текстове| 100 | |яким прийнято | | | |рішення щодо зміни | | | |іпотечних активів | | | |у складі іпотечного | | | |покриття | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| CH_IA_IP |Частка іпотечних |Числове | 7 (3 знаки після | |активів у складі | | коми) | |іпотечного покриття, | | | |щодо якого відбулись | | | |зміни (у відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| N_IA_VYK |Найменування активу |Текстове| 254 | |у складі іпотечного | | | |покриття, щодо якого | | | |прийнято рішення про | | | |виключення зі складу | | | |іпотечного покриття | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| V_IA_VYK |Вартість активу |Числове | 15 (2 знаки після | |у складі іпотечного | | коми) | |покриття, щодо якого | | | |прийнято рішення про | | | |виключення зі складу | | | |іпотечного покриття | | | |(грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| N_IA_VK |Найменування активу |Текстове| 254 | |у складі іпотечного | | | |покриття, щодо якого | | | |прийнято рішення про | | | |включення до складу | | | |іпотечного покриття | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| V_IA_VK |Вартість активу |Числове | 15 (2 знаки після | |у складі іпотечного | | коми) | |покриття, щодо якого | | | |прийнято рішення про | | | |включення до складу | | | |іпотечного покриття | | | |(грн.) | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних
облігацій.

Таблиця 26. Структура файла "ROZM_IP.DBF".

Інформація про розмір іпотечного покриття

та його співвідношення з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями

з цим іпотечним покриттям*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_IP |Дата реєстрації | Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_IP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ROZM_IPR |Розмір іпотечного |Числове | 15 (2 знаки після | |покриття на дату | | коми) | |реєстрації випуску | | | |іпотечних облігацій | | | |(грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ROZM_IPZ |Розмір іпотечного |Числове | 15 (2 знаки після | |покриття на звітну | | коми) | |дату (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZOB_IP |Загальна сума |Числове | 15 (2 знаки після | |зобов'язань | | коми) | |за іпотечними | | | |облігаціями з цим | | | |іпотечним покриттям | | | |(грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KOEF_IP |Співвідношення |Числове | 7 (3 знаки після | |розміру іпотечного | | коми) | |покриття і розміру | | | |зобов'язань | | | |за іпотечними | | | |облігаціями з цим | | | |іпотечним покриттям, | | | |у відсотках | | | |(коефіцієнт | | | |іпотечного покриття) | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних
облігацій.

Таблиця 27. Структура файла "ZOB_IP.DBF".

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного

покриття з розміром (сумою) зобов'язань

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним

покриттям на кожну дату після замін

іпотечних активів у складі іпотечного

покриття, які відбувались протягом

звітного періоду*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_IP |Дата реєстрації | Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_IP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_R_IP |Дата, на яку | Дата | | |визначається розмір | | | |іпотечного покриття | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ROZM_IP |Розмір іпотечного |Числове | 15 (2 знаки після | |покриття (грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZOB_IP |Загальна сума |Числове | 15 (2 знаки після | |зобов'язань | | коми) | |за іпотечними | | | |облігаціями (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KOEF_IP |Співвідношення (у |Числове | 7 (3 знаки після | |відсотках) розміру | | коми) | |іпотечного покриття | | | |і розміру зобов'язань | | | |за іпотечними | | | |облігаціями | | | |(коефіцієнт | | | |іпотечного покриття) | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних
облігацій.

Таблиця 28. Структура файла "ZMINY_IA.DBF".

Інформація про заміни іпотечних активів у складі

іпотечного покриття або включення нових іпотечних

активів до складу іпотечного покриття*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_IP |Дата реєстрації | Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_IP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_ZMIN |Дата виникнення змін | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VYKL_IA |Найменування |Текстове| 254 | |іпотечних активів, | | | |виключені зі складу | | | |іпотечного покриття** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VKL_IA |Найменування |Текстове| 254 | |іпотечних активів, | | | |включені до складу | | | |іпотечного покриття** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DOD_IA |Найменування |Текстове| 254 | |іпотечних активів, | | | |які додатково | | | |включені до складу | | | |іпотечного покриття | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| CH_IA |Частка іпотечного |Числове | 7 (3 знаки після | |активу у складі | | коми) | |іпотечного покриття, | | | |щодо якого відбулась | | | |зміна або який був | | | |додатково включений | | | |(у відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PRICH |Причини заміни або | Memo | | |додаткового включення | | | |іпотечних активів | | | |до складу іпотечного | | | |покриття | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних
облігацій. ** Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу,
стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

Таблиця 29. Структура файла "ZAM_OFU.DBF".

Інформація про заміну фінансової установи,

яка здійснює обслуговування іпотечних активів
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Розкривається | Memo | | |інформація щодо | | | |заміни фінансової | | | |установи, яка здійснює| | | |обслуговування | | | |іпотечних активів, | | | |в тому числі | | | |її найменування, | | | |місцезнаходження, | | | |ідентифікаційний код | | | |за ЄДРПОУ, вказуються | | | |причини заміни | | | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 30. Структура файла "FINZV_MS.DBF".

Фінансова звітність, складена відповідно

до Міжнародних стандартів фінансової

звітності (МСФЗ) (у разі наявності)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Розкривається | Memo | | |фінансова звітність, | | | |складена відповідно | | | |до Міжнародних | | | |стандартів фінансової | | | |звітності | | | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 31. Структура файла "ZV_SON.DBF".

Звіт про стан об'єкта нерухомості

(у разі випуску цільових облігацій, виконання

зобов'язань за якими забезпечене

об'єктами нерухомості)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST | | Memo | | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 32. Структура файла "AV_VIDP.DBF".

Аудиторський висновок на предмет виявлення

відповідності стану іпотечного покриття даним

реєстру іпотечного покриття та вимогам

Закону України "Про іпотечні облігації"
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Аудиторський висновок | Memo | | |на предмет виявлення | | | |відповідності стану | | | |іпотечного покриття | | | |даним реєстру | | | |іпотечного покриття | | | |та вимогам Закону | | | |України "Про іпотечні | | | |облігації" ( 3273-15 )| | | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 33. Структура файла "BP_A.DBF".

Баланс підприємства (актив)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE |Дата складання звіту |Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE1 |Станом на (баланс |Дата | | |підприємства) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| KOPFG |Код за КОПФГ |Текстове| 3 | ---------+----------------------+--------+----------------------| SPODU |Код за СПОДУ |Текстове| 5 | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED |Код за КВЕД |Текстове| 7 | |( va375202-05 ) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ADRES |Адреса |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP010_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість; | | коми) | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP010_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість; | | коми) | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP011_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість; (на| | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP011_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість; (на| | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP012_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |накопичена | | коми) | |амортизація; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP012_04 |Нематеріальні активи: |Числову | 15 (0 знаків після | |накопичена | | коми) | |амортизація; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP020_03 |Незавершені капітальні|Числове | 15 (0 знаків після | |інвестиції; (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP020_04 |Незавершені капітальні|Числове | 15 (0 знаків після | |інвестиції; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP030_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість; | | коми) | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP030_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість; | | коми) | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP031_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість; (на| | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP031_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість; (на| | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP032_03 |Основні засоби: знос; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP032_04 |Основні засоби: знос; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP035_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |справедлива | | | |(залишкова) вартість; | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP035_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |справедлива | | | |(залишкова) вартість; | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP036_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |первісна вартість; (на| | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP036_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |первісна вартість; (на| | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP037_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |накопичена | | | |амортизація; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP037_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |накопичена | | | |амортизація; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP040_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції, | | коми) | |які обліковуються за | | | |методом участі в | | | |капіталі інших | | | |підприємств; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP040_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції: | | коми) | |які обліковуються за | | | |методом участі в | | | |капіталі інших | | | |підприємств; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP045_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції: | | коми) | |інші фінансові | | | |інвестиції; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP045_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції: | | коми) | |інші фінансові | | | |інвестиції; (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP050_03 |Довгострокова |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP050_04 |Довгострокова |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP055_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Справедлива | | коми) | |(залишкова) вартість | | | |інвестиційної | | | |нерухомості; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP055_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Справедлива | | коми) | |(залишкова) вартість | | | |інвестиційної | | | |нерухомості; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP056_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Первісна вартість | | коми) | |інвестиційної | | | |нерухомості; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP056_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Первісна вартість | | коми) | |інвестиційної | | | |нерухомості; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP057_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Знос інвестиційної | | коми) | |нерухомості; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP057_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Знос інвестиційної | | коми) | |нерухомості; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP060_03 |Відстрочені податкові |Числове | 15 (0 знаків після | |активи; (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP060_04 |Відстрочені податкові |Числове | 15 (0 знаків після | |активи; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP065_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Гудвіл; (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP065_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Гудвіл; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP070_03 |Інші необоротні |Числове | 15 (0 знаків після | |активи; (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP070_04 |Інші необоротні |Числове | 15 (0 знаків після | |активи; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP075_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Гудвіл при | | коми) | |консолідації; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP075_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Гудвіл при | | коми) | |консолідації; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP080_03 |Усього за розділом I; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP080_04 |Усього за розділом I; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP100_03 |Виробничі запаси; (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP375_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Накопичена курсова | | коми) | |різниця; (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP375_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Накопичена курсова | | коми) | |різниця; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP380_03 |Усього за розділом I; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP380_04 |Усього за розділом I; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP385_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Частка меншості; (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP385_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Частка меншості; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP400_03 |Забезпечення виплат |Числове | 15 (0 знаків після | |персоналу; (на початок| | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP400_04 |Забезпечення виплат |Числове | 15 (0 знаків після | |персоналу; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP410_03 |Інші забезпечення; (на|Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP410_04 |Інші забезпечення; (на|Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP415_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Сума страхових | | коми) | |резервів; (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP415_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Сума страхових | | коми) | |резервів; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP416_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Сума часток | | коми) | |перестраховиків у | | | |страхових резервах; | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP416_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Сума часток | | коми) | |перестраховиків у | | | |страхових резервах; | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP420_03 |Цільове фінансування; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP420_04 |Цільове фінансування; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP430_03 |Усього за розділом II;|Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP430_04 |Усього за розділом II;|Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP440_03 |Довгострокові кредити |Числове | 15 (0 знаків після | |банків; (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP440_04 |Довгострокові кредити |Числове | 15 (0 знаків після | |банків; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP450_03 |Інші довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові | | коми) | |зобов'язання; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP450_04 |Інші довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові | | коми) | |зобов'язання; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP460_03 |Відстроченні податкові|Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання; (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP460_04 |Відстроченні податкові|Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP470_03 |Інші довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання; (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP470_04 |Інші довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP480_03 |Усього за розділом |Числове | 15 (0 знаків після | |III; (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP480_04 |Усього за розділом |Числове | 15 (0 знаків після | |III; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP500_03 |Короткострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |кредити банків; (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP500_04 |Короткострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |кредити банків; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP510_03 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (0 знаків після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP510_04 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (0 знаків після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP520_03 |Векселі видані; (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP520_04 |Векселі видані; (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP530_03 |Кредиторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги; (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP530_04 |Кредиторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP540_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |одержаних авансів; (на| | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP540_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |одержаних авансів; (на| | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP550_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом; (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP550_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP560_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |позабюджетних | | | |платежів; (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP560_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |позабюджетних | | | |платежів; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP570_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP570_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP580_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |оплати праці; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP580_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |оплати праці; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP590_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |учасниками; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP590_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |учасниками; (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP600_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: із | | коми) | |внутрішніх | | | |розрахунків; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP600_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками; із | | коми) | |внутрішніх | | | |розрахунків; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP605_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Зобов'язання, | | коми) | |пов'язані з | | | |необоротними активами | | | |та групами вибуття, | | | |утримуваними для | | | |продажу; (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP605_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Зобов'язання, | | коми) | |пов'язані з | | | |необоротними активами | | | |та групами вибуття, | | | |утримуваними для | | | |продажу; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP610_03 |Інші поточні |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання; (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP610_04 |Інші поточні |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP620_03 |Усього за розділом IV;|Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP620_04 |Усього за розділом IV;|Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP630_03 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (0 знаків після | |періодів; (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP630_04 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (0 знаків після | |періодів; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP640_03 |Баланс; (на початок |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP640_04 |Баланс; (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 126 ( v0126312-08 )
від 19.02.2008; в редакції Наказу Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 712 ( v0712312-08 ) від 15.08.2008;
із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від 22.02.2010,
N 523 ( v0523312-11 ) від 01.06.2011 }

Таблиця 34. Структура файла "BP_P.DBF".

Баланс підприємства (пасив)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP300_03 |Статутний капітал; (на|Числове | 15 (3 знаки після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP300_04 |Статутний капітал; (на|Числове | 15 (3 знаки після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP310_03 |Пайовий капітал; (на |Числове | 15 (3 знаки після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP310_04 |Пайовий капітал; (на |Числове | 15 (3 знаки після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP320_03 |Додатковий вкладений |Числове | 15 (3 знаки після | |капітал; (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP320_04 |Додатковий вкладений |Числове | 15 (3 знаки після | |капітал; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP330_03 |Інший додатковий |Числове | 15 (3 знаки після | |капітал; (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP330_04 |Інший додатковий |Числове | 15 (3 знаки після | |капітал; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP340_03 |Резервний капітал; (на|Числове | 15 (3 знаки після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP340_04 |Резервний капітал; (на|Числове | 15 (3 знаки після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP350_03 |Нерозподілений |Числове | 15 (3 знаки після | |прибуток (непокритий | | коми) | |збиток); (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP350_04 |Нерозподілений |Числове | 15 (3 знаки після | |прибуток (непокритий | | коми) | |збиток); (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP360_03 |Неоплачений капітал; |Числове | 15 (3 знаки після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP360_04 |Неоплачений капітал; |Числове | 15 (3 знаки після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP370_03 |Вилучений капітал; (на|Числове | 15 (3 знаки після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP370_04 |Вилучений капітал; (на|Числове | 15 (3 знаки після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP380_03 |Усього за розділом I; |Числове | 15 (3 знаки після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP380_04 |Усього за розділом I; |Числове | 15 (3 знаки після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP400_03 |Забезпечення виплат |Числове | 15 (3 знаки після | |персоналу; (на початок| | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP400_04 |Забезпечення виплат |Числове | 15 (3 знаки після | |персоналу; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP410_03 |Інші забезпечення; (на|Числове | 15 (3 знаки після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP410_04 |Інші забезпечення; (на|Числове | 15 (3 знаки після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP415_03 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (3 знаки після | |сума страхових | |коми) | |резервів; (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP415_04 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (3 знаки після | |сума страхових | |коми) | |резервів; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP416_03 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (3 знаки після | |сума часток | |коми) | |перестраховиків у | | | |страхових резервах; | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP416_04 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (3 знаки після | |сума часток | |коми) | |перестраховиків у | | | |страхових резервах; | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP420_03 |Цільове фінансування; |Числове | 15 (3 знаки після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP420_04 |Цільове фінансування; |Числове | 15 (3 знаки після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP430_03 |Усього за розділом II;|Числове | 15 (3 знаки після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP430_04 |Усього за розділом II;|Числове | 15 (3 знаки після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP440_03 |Довгострокові кредити |Числове | 15 (3 знаки після | |банків; (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP440_04 |Довгострокові кредити |Числове | 15 (3 знаки після | |банків; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP450_03 |Інші довгострокові |Числове | 15 (3 знаки після | |фінансові | | коми) | |зобов'язання; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP450_04 |Інші довгострокові |Числове | 15 (3 знаки після | |фінансові | | коми) | |зобов'язання; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP460_03 |Відстроченні податкові|Числове | 15 (3 знаки після | |зобов'язання; (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP460_04 |Відстроченні податкові|Числове | 15 (3 знаки після | |зобов'язання; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP470_03 |Інші довгострокові |Числове | 15 (3 знаки після | |зобов'язання; (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP470_04 |Інші довгострокові |Числове | 15 (3 знаки після | |зобов'язання; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP480_03 |Усього за розділом |Числове | 15 (3 знаки після | |III; (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP480_04 |Усього за розділом |Числове | 15 (3 знаки після | |III; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP500_03 |Короткострокові |Числове | 15 (3 знаки після | |кредити банків; (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP500_04 |Короткострокові |Числове | 15 (3 знаки після | |кредити банків; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP510_03 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (3 знаки після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP510_04 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (3 знаки після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP520_03 |Векселі видані; (на |Числове | 15 (3 знаки після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP520_04 |Векселі видані; (на |Числове | 15 (3 знаки після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP530_03 |Кредиторська |Числове | 15 (3 знаки після | |заборгованість за | | коми) | |товари , роботи, | | | |послуги; (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP530_04 |Кредиторська |Числове | 15 (3 знаки після | |заборгованість за | | коми) | |товари , роботи, | | | |послуги; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP540_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: з | | коми) | |одержаних авансів; (на| | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP540_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: з | | коми) | |одержаних авансів; (на| | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP550_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом; (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP550_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP560_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: з | | коми) | |позабюджетних | | | |платежів; (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP560_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: з | | коми) | |позабюджетних | | | |платежів; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP570_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP570_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP580_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: з | | коми) | |оплати праці; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP580_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: з | | коми) | |оплати праці; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP590_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: з | | коми) | |учасниками; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP590_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: з | | коми) | |учасниками; (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP600_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: із | | коми) | |внутрішніх | | | |розрахунків; (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP600_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (3 знаки після | |за розрахунками: із | | коми) | |внутрішніх | | | |розрахунків; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP610_03 |Інші поточні |Числове | 15 (3 знаки після | |зобов'язання; (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP610_04 |Інші поточні |Числове | 15 (3 знаки після | |зобов'язання; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP620_03 |Усього за розділом IV;|Числове | 15 (3 знаки після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP620_04 |Усього за розділом IV;|Числове | 15 (3 знаки після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP630_03 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (3 знаки після | |періодів; (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP630_04 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (3 знаки після | |періодів; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP640_03 |Баланс; (на початок |Числове | 15 (3 знаки після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP640_04 |Баланс; (на кінець |Числове | 15 (3 знаки після | |звітного періоду) | | коми) | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 34 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 126 ( v0126312-08 ) від 19.02.2008 }

Таблиця 35. Структура файла "FP.DBF".

Звіт про фінансові результати підприємства
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове|10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове |4 (0 знаків після | |емітент | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове |1 (0 знаків після | |звітного кварталу | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE |Дата складання звіту |Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP010_03 |Доход (виручка) від |Числове |15 (0 знаків після | |реалізації продукції | |коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг); (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP010_04 |Доход (виручка)від |Числове |15 (0 знаків після | |реалізації продукції | |коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг); (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP015_03 |Податок на додану |Числове |15 (0 знаків після | |вартість; (за звітний | |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP015_04 |Податок на додану |Числове |15 (0 знаків після | |вартість; (за | |коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP020_03 |Акцизний збір; (за |Числове |15 (0 знаків після | |звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP020_04 |Акцизний збір; (за |Числове |15 (0 знаків після | |попередній період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP025_03 |Вільний рядок (інші |Числове |15 (0 знаків після | |сплачувані збори або | |коми) | |податки з обороту); | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP025_04 |Вільний рядок (інші |Числове |15 (0 знаків після | |сплачувані збори або | |коми) | |податки з обороту); | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP030_03 |Інші вирахування з |Числове |15 (0 знаків після | |доходу; (за звітний | |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP030_04 |Інші вирахування з |Числове |15 (0 знаків після | |доходу; (за попередній| |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP035_03 |Чистий доход (виручка)|Числове |15 (0 знаків після | |від реалізації | |коми) | |продукції (товарів, | | | |робіт, послуг); (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP035_04 |Чистий доход (виручка)|Числове |15 (0 знаків після | |від реалізації | |коми) | |продукції (товарів, | | | |робіт, послуг); (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP040_03 |Собівартість |Числове |15 (0 знаків після | |реалізованої продукції| |коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг); (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP040_04 |Собівартість |Числове |15 (0 знаків після | |реалізованої продукції| |коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг); (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP045_03 |Загальновиробничі |Числове |15 (0 знаків після | |витрати; (за звітний | |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP045_04 |Загальновиробничі |Числове |15 (0 знаків після | |витрати; (за поперед- | |коми) | |ній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP050_03 |Валовий: прибуток; (за|Числове |15 (0 знаків після | |звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP050_04 |Валовий: прибуток; (за|Числове |15 (0 знаків після | |попередній період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP055_03 |Валовий: збиток; (за |Числове |15 (0 знаків після | |звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP055_04 |Валовий: збиток; (за |Числове |15 (0 знаків після | |попередній період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP060_03 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після | |доходи; (за звітний | |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP060_04 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після | |доходи; (за попередній| |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP061_03 |Вписуваний рядок - У |Числове |15 (0 знаків після | |т.ч. дохід від | |коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, одержаних у| | | |наслідок | | | |сільськогосподарської | | | |діяльності; (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP061_04 |Вписуваний рядок - У |Числове |15 (0 знаків після | |т.ч. дохід від | |коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, одержаних у| | | |наслідок | | | |сільськогосподарської | | | |діяльності; (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP070_03 |Адміністративні |Числове |15 (0 знаків після | |витрати; (за звітний | |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP070_04 |Адміністративні |Числове |15 (0 знаків після | |витрати; (за | |коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP080_03 |Витрати на збут; (за |Числове |15 (0 знаків після | |звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP080_04 |Витрати на збут; (за |Числове |15 (0 знаків після | |попередній період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP090_03 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після | |витрати; (за звітний | |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP090_04 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після | |витрати; (за | |коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP091_03 |Вписуваний рядок - У |Числове |15 (0 знаків після | |т.ч. витрати від | |коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, одержаних у| | | |наслідок | | | |сільськогосподарської | | | |діяльності; (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP091_04 |Вписуваний рядок - У |Числове |15 (0 знаків після | |т.ч. витрати від | |коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, одержаних у| | | |наслідок | | | |сільськогосподарської | | | |діяльності; (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP100_03 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після | |від операційної | |коми) | |діяльності: прибуток; | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP100_04 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після | |від операційної | |коми) | |діяльності: прибуток; | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP105_03 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після | |від операційної | |коми) | |діяльності: збиток; | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP105_04 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після | |від операційної | |коми) | |діяльності: збиток; | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP110_03 |Доход від участі в |Числове |15 (0 знаків після | |капіталі; (за звітний | |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP110_04 |Доход від участі в |Числове |15 (0 знаків після | |капіталі; (за | |коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP120_03 |Інші фінансові доходи;|Числове |15 (0 знаків після | |(за звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP120_04 |Інші фінансові доходи;|Числове |15 (0 знаків після | |(за попередній період)| |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP130_03 |Інші доходи; (за |Числове |15 (0 знаків після | |звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP130_04 |Інші доходи; (за |Числове |15 (0 знаків після | |попередній період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP140_03 |Фінансові витрати; (за|Числове |15 (0 знаків після | |звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP140_04 |Фінансові витрати; (за|Числове |15 (0 знаків після | |попередній період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP150_03 |Втрати від участі в |Числове |15 (0 знаків після | |капіталі; (за звітний | |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP150_04 |Втрати від участі в |Числове |15 (0 знаків після | |капіталі; (за | |коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP160_03 |Інші витрати; (за |Числове |15 (0 знаків після | |звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP160_04 |Інші витрати; (за |Числове |15 (0 знаків після | |попередній період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP165_03 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після | |Прибуток (збиток) від | |коми) | |впливу інфляції на | | | |монетарні статті; (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP165_04 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після | |Прибуток (збиток) від | |коми) | |впливу інфляції на | | | |монетарні статті; (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP170_03 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після | |від звичайної | |коми) | |діяльності до | | | |оподаткування: | | | |прибуток; (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP170_04 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після | |від звичайної | |коми) | |діяльності до | | | |оподаткування: | | | |прибуток; (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP175_03 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після | |від звичайної | |коми) | |діяльності до | | | |оподаткування: збиток;| | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP175_04 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після | |від звичайної | |коми) | |діяльності до | | | |оподаткування: збиток;| | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP176_03 |Вписуваний рядок - У |Числове |15 (0 знаків після | |т.ч. прибуток від | |коми) | |припиненої діяльності | | | |та/або прибуток від | | | |переоцінки необоротних| | | |активів та групи | | | |вибуття у наслідок | | | |припинення діяльності;| | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP176_04 |Вписуваний рядок - У |Числове |15 (0 знаків після | |т.ч. прибуток від | |коми) | |припиненої діяльності | | | |та/або прибуток від | | | |переоцінки необоротних| | | |активів та групи | | | |вибуття у наслідок | | | |припинення діяльності;| | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP177_03 |Вписуваний рядок - У |Числове |15 (0 знаків після | |т.ч. збиток від | |коми) | |припиненої діяльності | | | |та/або збиток від | | | |переоцінки необоротних| | | |активів та групи | | | |вибуття у наслідок | | | |припинення діяльності;| | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP177_04 |Вписуваний рядок - У |Числове |15 (0 знаків після | |т.ч. збиток від | |коми) | |припиненої діяльності | | | |та/або збиток від | | | |переоцінки необоротних| | | |активів та групи | | | |вибуття у наслідок | | | |припинення діяльності;| | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP180_03 |Податок на прибуток |Числове |15 (0 знаків після | |від звичайної | |коми) | |діяльності; (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP180_04 |Податок на прибуток |Числове |15 (0 знаків після | |від звичайної | |коми) | |діяльності; (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP185_03 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після | |Дохід з податку на | |коми) | |прибуток від звичайної| | | |діяльності; (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP185_04 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після | |Дохід з податку на | |коми) | |прибуток від звичайної| | | |діяльності; (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP190_03 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після | |від звичайної | |коми) | |діяльності: прибуток; | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP190_04 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після | |від звичайної | |коми) | |діяльності: прибуток; | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP195_03 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після | |від звичайної | |коми) | |діяльності: збиток; | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP195_04 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після | |від звичайної | |коми) | |діяльності: збиток; | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP200_03 |Надзвичайні: доходи; |Числове |15 (0 знаків після | |(за звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP200_04 |Надзвичайні: доходи; |Числове |15 (0 знаків після | |(за попередній період)| |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP205_03 |Надзвичайні: витрати; |Числове |15 (0 знаків після | |(за звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP205_04 |Надзвичайні: витрати; |Числове |15 (0 знаків після | |(за попередній період)| |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP210_03 |Податки з |Числове |15 (0 знаків після | |надзвичайного | |коми) | |прибутку; (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP210_04 |Податки з |Числове |15 (0 знаків після | |надзвичайного | |коми) | |прибутку; (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP215_03 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після | |Частка меншості; (за | |коми) | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP215_04 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після | |Частка меншості; (за | |коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP220_03 |Чистий: прибуток; (за |Числове |15 (0 знаків після | |звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP220_04 |Чистий: прибуток; (за |Числове |15 (0 знаків після | |попередній період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP225_03 |Чистий: збиток; (за |Числове |15 (0 знаків після | |звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP225_04 |Чистий: збиток; (за |Числове |15 (0 знаків після | |попередній період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP226_03 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після | |Забезпечення | |коми) | |матеріального | | | |заохочення; (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP226_04 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після | |Забезпечення | |коми) | |матеріального | | | |заохочення; (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP230_03 |Матеріальні затрати; |Числове |15 (0 знаків після | |(за звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP230_04 |Матеріальні затрати; |Числове |15 (0 знаків після | |(за попередній період)| |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP240_03 |Витрати на оплату |Числове |15 (0 знаків після | |праці; (за звітний | |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP240_04 |Витрати на оплату |Числове |15 (0 знаків після | |праці; (за попередній | |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP250_03 |Відрахування на |Числове |15 (0 знаків після | |соціальні заходи; (за | |коми) | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP250 04 |Відрахування на |Числове |15 (0 знаків після | |соціальні заходи; (за | |коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP260_03 |Амортизація; (за |Числове |15 (0 знаків після | |звітний період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP260_04 |Амортизація; (за |Числове |15 (0 знаків після | |попередній період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP270 03 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після | |витрати; (за звітний | |коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP270_04 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після | |витрати; (за | |коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP280_03 |Разом; (за звітний |Числове |15 (0 знаків після | |період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP280_04 |Разом; (за попередній |Числове |15 (0 знаків після | |період) | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP300_03 |Середньорічна |Числове |16 (8 знаків після | |кількість простих | |коми) | |акцій; (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP300_04 |Середньорічна |Числове |16 (8 знаків після | |кількість простих | |коми) | |акцій; (за попередній | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP310_03 |Скоригована |Числове |16 (8 знаків після | |середньорічна | |коми) | |кількість простих | | | |акцій; (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP310_04 |Скоригована |Числове |16 (8 знаків після | |середньорічна | | | |кількість простих | | | |акцій; (за попередній | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP320_03 |Чистий прибуток |Числове |16 (8 знаків після | |(збиток) на одну | |коми) | |просту акцію; (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP320_04 |Чистий прибуток |Числове |16 (8 знаків після | |(збиток) на одну | |коми) | |просту акцію; (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP330_03 |Скоригований чистий |Числове |16 (8 знаків після | |прибуток (збиток) на | |коми) | |одну просту акцію; (за| | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP330_04 |Скоригований чистий |Числове |16 (8 знаків після | |прибуток (збиток) на | |коми) | |одну просту акцію; (за| | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP340_03 |Дивіденди на одну |Числове |16 (8 знаків після | |просту акцію; (за | |коми) | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP340_04 |Дивіденди на одну |Числове |16 (8 знаків після | |просту акцію; (за | |коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PRIM |Примітки |MEMO | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 35 в редакції Наказів Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 126 ( v0126312-08 ) від 19.02.2008, N 712
{ v0712312-08 ) від 15.08.2008, N 113 ( v0113312-09 ) від
06.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів N 523 ( v0523312-11 ) від 01.06.2011 }

Таблиця 36. Структура файла "BB.DBF".

Баланс банку
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля | Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове | 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+---------------------+---------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+---------------------+---------+----------------------| VYKON |Прізвище та ініціали |Текстове | 50 | |виконавця, телефон | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB1_3 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB1_4 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB2_3 |Торгові цінні папери;|Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB2_4 |Торгові цінні папери;|Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB3_3 |Інші фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |активи, що | | коми) | |обліковуються за | | | |справедливою вартістю| | | |з визначенням | | | |результату переоцінки| | | |у фінансових | | | |результатах; (на | | | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB3_4 |Інші фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |активи, що | | коми) | |обліковуються за | | | |справедливою вартістю| | | |з визначенням | | | |результату переоцінки| | | |у фінансових | | | |результатах; (на | | | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB4_3 |Кошти в інших банках,|Числове | 15 (0 знаків після | |у тому числі; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB4_4 |Кошти в інших банках,|Числове | 15 (0 знаків після | |у тому числі; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB4_1_3 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB4_1_4 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB5_3 |Резерви під |Числове | 15 (0 знаків після | |знецінення коштів в | | коми) | |інших банках; (на | | | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB5_4 |Резерви під |Числове | 15 (0 знаків після | |знецінення коштів в | | коми) | |інших банках; (на | | | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB5_1_3 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на звітну| | коми) | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB5_1_4 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на кінець| | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB6_3 |Кредити та |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість | | коми) | |клієнтів, у тому | | | |числі:; (на звітну | | | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB6_4 |Кредити та |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість | | коми) | |клієнтів, у тому | | | |числі:; (на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB6_1_3 |Кредити та |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість | | коми) | |юридичних осіб, у | | | |тому числі:; (на | | | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB6_1_4 |Кредити та |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість | | коми) | |юридичних осіб, у | | | |тому числі:; (на | | | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB61_1_3 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB61_1_4 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB6_2_3 |Кредити та |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість | | коми) | |фізичних осіб, у тому| | | |числі:; (на звітну | | | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB6_2_4 |Кредити та |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість | | коми) | |фізичних осіб, у тому| | | |числі:; (на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB62_1_3 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB62_1_4 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB7_3 |Резерви під |Числове | 15 (0 знаків після | |знецінення кредитів; | | коми) | |(на звітну дату | | | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB7_4 |Резерви під |Числове | 15 (0 знаків після | |знецінення кредитів; | | коми) | |(на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB7_1_3 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на звітну| | коми) | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB7_1_4 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на кінець| | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB8_3 |Цінні папери в |Числове | 15 (0 знаків після | |портфелі банку на | | коми) | |продаж; (на звітну | | | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB8_4 |Цінні папери в |Числове | 15 (0 знаків після | |портфелі банку на | | коми) | |продаж; (на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB9_3 |Резерви під |Числове | 15 (0 знаків після | |знецінення цінних | | коми) | |паперів у портфелі | | | |банку на продаж; (на | | | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB9_4 |Резерви під |Числове | 15 (0 знаків після | |знецінення цінних | | коми) | |паперів у портфелі | | | |банку на продаж; (на | | | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB9_1_3 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на звітну| | коми) | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB9_1_4 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на кінець| | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB10_3 |Цінні папери в |Числове | 15 (0 знаків після | |портфелі банку до | | коми) | |погашення; (на звітну| | | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB10_4 |Цінні папери в |Числове | 15 (0 знаків після | |портфелі банку до | | коми) | |погашення; (на кінець| | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB11_3 |Резерви під |Числове | 15 (0 знаків після | |знецінення цінних | | коми) | |паперів у портфелі | | | |банку до погашення; | | | |(на звітну дату | | | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB11_4 |Резерви під |Числове | 15 (0 знаків після | |знецінення цінних | | коми) | |паперів у портфелі | | | |банку до погашення; | | | |(на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB11_1_3 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на звітну| | коми) | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB11_1_4 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на кінець| | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB12_3 |Інвестиції в |Числове | 15 (0 знаків після | |асоційовані й дочірні| | коми) | |компанії; (на звітну | | | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB12_4 |Інвестиції в |Числове | 15 (0 знаків після | |асоційовані й дочірні| | коми) | |компанії; (на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB13_3 |Інвестиційна |Числове | 15 (0 знаків після | |нерухомість; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB13_4 |Інвестиційна |Числове | 15 (0 знаків після | |нерухомість; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB14_3 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість щодо | | коми) | |поточного податку на | | | |прибуток; (на звітну | | | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB14_4 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість щодо | | коми) | |поточного податку на | | | |прибуток; (на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB15_3 |Відстрочений |Числове | 15 (0 знаків після | |податковий актив; (на| | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB15_4 |Відстрочений |Числове | 15 (0 знаків після | |податковий актив; (на| | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB16_3 |Основні засоби та |Числове | 15 (0 знаків після | |нематеріальні активи;| | коми) | |(на звітну дату | | | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB16_4 |Основні засоби та |Числове | 15 (0 знаків після | |нематеріальні активи;| | коми) | |(на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB17_3 |Інші фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |активи; (на звітну | | коми) | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB17_4 |Інші фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |активи; (на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового оку) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB18_3 |Резерви під інші |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові активи; (на| | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB18_4 |Резерви під інші |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові активи; (на| | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB18_1_3 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на звітну| | коми) | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB18_1_4 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на кінець| | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB19_3 |Інші активи; (на |Числове | 15 (0 знаків після | |звітну дату поточного| | коми) | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB19_4 |Інші активи; (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець попереднього | | коми) | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB20_3 |Резерви під інші |Числове | 15 (0 знаків після | |активи; (на звітну | | коми) | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB20_4 |Резерви під інші |Числове | 15 (0 знаків після | |активи; (на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB20_1_3 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на звітну| | коми) | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB20_1_4 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на кінець| | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB21_3 |Довгострокові активи,|Числове | 15 (0 знаків після | |призначені для | | коми) | |продажу, та активи | | | |групи вибуття; (на | | | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB21_4 |Довгострокові активи,|Числове | 15 (0 знаків після | |призначені для | | коми) | |продажу та активи | | | |групи вибуття; (на | | | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB22_3 |Резерви під зменшення|Числове | 15 (0 знаків після | |корисності інвестицій| | коми) | |в асоційовані й | | | |дочірні компанії, що | | | |утримуються з метою | | | |продажу; (на звітну | | | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB22_4 |Резерви під зменшення|Числове | 15 (0 знаків після | |корисності інвестицій| | коми) | |в асоційовані й | | | |дочірні компанії, що | | | |утримуються з метою | | | |продажу; (на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB22_1_3 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на звітну| | коми) | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB22_1_4 |Резерви у відсотках |Числове | 15 (0 знаків після | |до активу; (на кінець| | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB23_3 |Усього активів, у |Числове | 15 (0 знаків після | |тому числі; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB23_4 |Усього активів, у |Числове | 15 (0 знаків після | |тому числі; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB23_1_3 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточною кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB23_1_4 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB24_3 |Кошти банків, у тому |Числове | 15 (0 знаків після | |числі:; (на звітну | | коми) | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB24_4 |Кошти банків, у тому |Числове | 15 (0 знаків після | |числі:; (на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB24_1_3 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB24_1_4 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB25_3 |Кошти юридичних осіб,|Числове | 15 (0 знаків після | |у тому числі:; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB25_4 |Кошти юридичних осіб,|Числове | 15 (0 знаків після | |у тому числі:; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB25_1_3 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB25_1_4 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB25_2_3 |Кошти юридичних осіб |Числове | 15 (0 знаків після | |на вимогу, у тому | | коми) | |числі:; (на звітну | | | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB25_2_4 |Кошти юридичних осіб |Числове | 15 (0 знаків після | |на вимогу, у тому | | коми) | |числі:; (на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB2521_3 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB2521_4 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB26_3 |Кошти фізичних осіб, |Числове | 15 (0 знаків після | |у тому числі:; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB26_4 |Кошти фізичних осіб, |Числове | 15 (0 знаків після | |у тому числі:; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB26_1_3 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB26_1_4 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB26_2_3 |Кошти фізичних осіб |Числове | 15 (0 знаків після | |на вимогу, у тому | | коми) | |числі:; (на звітну | | | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB26_2_4 |Кошти фізичних осіб |Числове | 15 (0 знаків після | |на вимогу, у тому | | коми) | |числі:; (на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB2621_3 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB2621_4 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB27_3 |Боргові цінні папери,|Числове | 15 (0 знаків після | |емітовані банком, у | | коми) | |тому числі:; (на | | | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB27_4 |Боргові цінні папери,|Числове | 15 (0 знаків після | |емітовані банком, у | | коми) | |тому числі:; (на | | | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB27_1_3 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB27_1_4 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB28_3 |Інші залучені кошти; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB28_4 |Інші залучені кошти; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB29_3 |Зобов'язання щодо |Числове | 15 (0 знаків після | |поточного податку на | | коми) | |прибуток; (на звітну | | | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB29_4 |Зобов'язання щодо |Числове | 15 (0 знаків після | |поточного податку на | | коми) | |прибуток; (на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB30_3 |Відстрочені податкові|Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB30_4 |Відстрочені податкові|Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB31_3 |Резерви за |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язаннями; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB31_4 |Резерви за |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язаннями; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB32_3 |Інші фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB32_4 |Інші фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB33_3 |Інші зобов'язання; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB33_4 |Інші зобов'язання; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB34_3 |Субординований борг; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB34_4 |Субординований борг; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB35_3 |Зобов'язання, що |Числове | 15 (0 знаків після | |пов'язані з | | коми) | |довгостроковими | | | |активами, | | | |призначеними для | | | |продажу, чи групами | | | |вибуття; (на звітну | | | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB35_4 |Зобов'язання, що |Числове | 15 (0 знаків після | |пов'язані з | | коми) | |довгостроковими | | | |активами, | | | |призначеними для | | | |продажу, чи групами | | | |вибуття; (на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB36_3 |Усього зобов'язань, у|Числове | 15 (0 знаків після | |тому числі:; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB36_4 |Усього зобов'язань, у|Числове | 15 (0 знаків після | |тому числі:; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB36_1_3 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB36_1_4 |В іноземній валюті; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB37_3 |Статутний капітал; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на звітну дату | | коми) | |поточного кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB37_4 |Статутний капітал; |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB38_3 |Власні акції (частки,|Числове | 15 (0 знаків після | |паї), що викуплені в | | коми) | |акціонерів | | | |(учасників); (на | | | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB38_4 |Власні акції (частки,|Числове | 15 (0 знаків після | |паї), що викуплені в | | коми) | |акціонерів | | | |(учасників); (на | | | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB39_3 |Емісійні різниці; (на|Числове | 15 (0 знаків після | |звітну дату поточного| | коми) | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB39_4 |Емісійні різниці; (на|Числове | 15 (0 знаків після | |кінець попереднього | | коми) | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB40_3 |Резерви, |Числове | 15 (0 знаків після | |капіталізовані | | коми) | |дивіденди та інші | | | |фонди банку; (на | | | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB40_4 |Резерви, |Числове | 15 (0 знаків після | |капіталізовані | | коми) | |дивіденди та інші | | | |фонди банку; (на | | | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB41_3 |Резерви переоцінки |Числове | 15 (0 знаків після | |необоротних активів, | | коми) | |у тому числі; (на | | | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB41_4 |Резерви переоцінки |Числове | 15 (0 знаків після | |необоротних активів, | | коми) | |у тому числі; (на | | | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB41_1_3 |Резерви переоцінки |Числове | 15 (0 знаків після | |нерухомості; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB41_1_4 |Резерви переоцінки |Числове | 15 (0 знаків після | |нерухомості; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB41_2_3 |Резерви переоцінки |Числове | 15 (0 знаків після | |нематеріальних | | коми) | |активів; (на звітну | | | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB41_2_4 |Резерви переоцінки |Числове | 15 (0 знаків після | |нематеріальних | | коми) | |активів; (на кінець | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB42_3 |Резерви переоцінки |Числове | 15 (0 знаків після | |цінних паперів; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB42_4 |Резерви переоцінки |Числове | 15 (0 знаків після | |цінних паперів; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB43_3 |Резерви переоцінки за|Числове | 15 (0 знаків після | |операціями | | коми) | |хеджування; (на | | | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB43_4 |Резерви переоцінки за|Числове | 15 (0 знаків після | |операціями | | коми) | |хеджування; (на | | | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB44_3 |Прибуток/Збиток |Числове | 15 (0 знаків після | |минулих років; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB44_4 |Прибуток/Збиток |Числове | 15 (0 знаків після | |минулих років; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB45_3 |Прибуток/Збиток |Числове | 15 (0 знаків після | |поточного року; (на | | коми) | |звітну дату поточного| | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB45_4 |Прибуток/Збиток |Числове | 15 (0 знаків після | |поточного року; (на | | коми) | |кінець попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB46_3 |Усього власного |Числове | 15 (0 знаків після | |капіталу; (на звітну | | коми) | |дату поточного | | | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB46_4 |Усього власного |Числове | 15 (0 знаків після | |капіталу; (на кінець | | коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB47_3 |Усього пасивів; (на |Числове | 15 (0 знаків після | |звітну дату поточного| | коми) | |кварталу) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KB47_4 |Усього пасивів; (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець попереднього | | коми) | |фінансового року) | | | ---------+---------------------+---------+----------------------| KERIVNYK |Керівник |Текстове | 100 | ---------+---------------------+---------+----------------------| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | ---------+---------------------+---------+----------------------| PRIM |Примітки | MEMO | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 36 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 126 ( v0126312-08 )
від 19.02.2008; в редакції Наказів Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 113 ( v0113312-09 ) від 06.02.2009,
N 375 ( v0375312-09 ) від 01.06.2009 }

Таблиця 37. Структура файла "FB.DBF".

Звіт про фінансові результати банку
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове|10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове |4 (0 знаків після | |емітент | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове |1 (0 знаків після | |звітного кварталу | |коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE |Дата складання звіту |Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VYKON |Прізвище та ініціали |Текстове|50 | |виконавця, телефон | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF1_3 |Чистий процентний |Числове |15 (0 знаків після | |дохід/(Чисті процентні| |коми) | |витрати); (на звітну | | | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF1_4 |Чистий процентний |Числове |15 (0 знаків після | |дохід/(Чисті процентні| |коми) | |витрати); (на звітну | | | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF1_1_3 |Процентні доходи; (на |Числове |15 (0 знаків після | |звітну дату кварталу | |коми) | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF1_1_4 |Процентні доходи; (на |Числове |15 (0 знаків після | |звітну дату кварталу | |коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF1_2_3 |Процентні витрати; (на|Числове |15 (0 знаків після | |звітну дату кварталу | |коми) | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF1_2_4 |Процентні витрати; (на|Числове |15 (0 знаків після | |звітну дату кварталу | |коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF2_3 |Чистий комісійний |Числове |15 (0 знаків після | |дохід/(Чисті комісійні| |коми) | |витрати); (на звітну | | | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF2_4 |Чистий комісійний |Числове |15 (0 знаків після | |дохід/(Чисті комісійні| |коми) | |витрати); (на звітну | | | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF2_1_3 |Комісійні доходи, (на |Числове |15 (0 знаків після | |звітну дату кварталу | |коми) | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF2_1_4 |Комісійні доходи; (на |Числове |15 (0 знаків після | |звітну дату кварталу | |коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF2_2_3 |Комісійні витрати; (на|Числове |15 (0 знаків після | |звітну дату кварталу | |коми) | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF2_2_4 |Комісійні витрати; (на|Числове |15 (0 знаків після | |звітну дату кварталу | |коми) | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF3_3 |Результат від торгових|Числове |15 (0 знаків після | |операцій з цінними | |коми) | |паперами в торговому | | | |портфелі банку; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF3_4 |Результат від торгових|Числове |15 (0 знаків після | |операцій з цінними | |коми) | |паперами в торговому | | | |портфелі банку; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF4_3 |Результат від операцій|Числове |15 (0 знаків після | |з хеджування; (на | |коми) | |звітну дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF4_4 |Результат від операцій|Числове |15 (0 знаків після | |з хеджування; (на | |коми) | |звітну дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF5_3 |Результат від |Числове |15 (0 знаків після | |переоцінки інших | |коми) | |фінансових | | | |інструментів, які | | | |обліковуються за | | | |справедливою вартістю | | | |з визнанням результату| | | |переоцінки у | | | |фінансових | | | |результатах; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF5_4 |Результат від |Числове |15 (0 знаків після | |переоцінки інших | |коми) | |фінансових | | | |інструментів, які | | | |обліковуються за | | | |справедливою вартістю | | | |з визнанням результату| | | |переоцінки у | | | |фінансових | | | |результатах; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF6_3 |Результат від торгівлі|Числове |15 (0 знаків після | |іноземною валютою; (на| |коми) | |звітну дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF6_4 |Результат від торгівлі|Числове |15 (0 знаків після | |іноземною валютою; (на| |коми) | |звітну дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF7_3 |Прибуток/(Збиток), |Числове |15 (0 знаків після | |який виникає під час | | | |первісного визнання | | | |фінансових активів за | | | |процентною ставкою, | | | |вищою або нижчою, ніж | | | |ринкова; (на звітну | | | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF7_4 |Прибуток/(Збиток), |Числове |15 (0 знаків після | |який виникає під час | |коми) | |первісного визнання | | | |фінансових активів за | | | |процентною ставкою, | | | |вищою або нижчою, ніж | | | |ринкова; (на звітну | | | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF8_3 |Прибуток/(Збиток), |Числове |15 (0 знаків після | |який виникає під час | |коми) | |первісного визнання | | | |фінансових зобов'язань| | | |за процентною ставкою,| | | |вищою або нижчою, ніж | | | |ринкова; (на звітну | | | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF8_4 |Прибуток/(Збиток), |Числове |15 (0 знаків після | |який виникає під час | |коми) | |первісного визнання | | | |фінансових зобов'язань| | | |за процентною ставкою,| | | |вищою або нижчою, ніж | | | |ринкова; (на звітну | | | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF9_3 |Результат від |Числове |15 (0 знаків після | |переоцінки об'єктів | |коми) | |інвестиційної | | | |нерухомості; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF9_4 |Результат від |Числове |15 (0 знаків після | |переоцінки об'єктів | |коми) | |інвестиційної | | | |нерухомості; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF10_3 |Результат від |Числове |15 (0 знаків після | |переоцінки іноземної | |коми) | |валюти; (на звітну | | | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF10_4 |Результат від |Числове |15 (0 знаків після | |переоцінки іноземної | |коми) | |валюти; (на звітну | | | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF11_3 |Резерви під |Числове |15 (0 знаків після | |заборгованість за | |коми) | |кредитами; (на звітну | | | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF11_4 |Резерви під |Числове |15 (0 знаків після | |заборгованість за | |коми) | |кредитами; (на звітну | | | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF12_3 |Знецінення цінних |Числове |15 (0 знаків після | |паперів у портфелі | |коми) | |банку на продаж; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF12_4 |Знецінення цінних |Числове |15 (0 знаків після | |паперів у портфелі | |коми) | |банку на продаж; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF13_3 |Результат від продажу |Числове |15 (0 знаків після | |цінних паперів у | |коми) | |портфелі банку на | | | |продаж; (на звітну | | | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF13_4 |Результат від продажу |Числове |15 (0 знаків після | |цінних паперів у | |коми) | |портфелі банку на | | | |продаж; (на звітну | | | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF14_3 |Знецінення цінних |Числове |15 (0 знаків після | |паперів у портфелі | |коми) | |банку до погашення; на| | | |звітну дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF14_4 |Знецінення цінних |Числове |15 (0 знаків після | |паперів у портфелі | |коми) | |банку до погашення; на| | | |звітну дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF15_3 |Резерви за |Числове |15 (0 знаків після | |зобов'язаннями; (на | |коми) | |звітну дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF15_4 |Резерви за |Числове |15 (0 знаків після | |зобов'язаннями; (на | |коми) | |звітну дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF16_3 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після | |доходи; (на звітну | |коми) | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF16_4 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після | |доходи; (на звітну | |коми) | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF17_3 |Доходи/(Витрати) від |Числове |15 (0 знаків після | |дострокового погашення| |коми) | |заборгованості; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF17_4 |Доходи/(Витрати) від |Числове |15 (0 знаків після | |дострокового погашення| |коми) | |заборгованості; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF18_3 |Адміністративні та |Числове |15 (0 знаків після | |інші операційні | |коми) | |витрати; (на звітну | | | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF18_4 |Адміністративні та |Числове |15 (0 знаків після | |інші операційні | |коми) | |витрати; (на звітну | | | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF19_3 |Результат від участі в|Числове |15 (0 знаків після | |капіталі; (на звітну | |коми) | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF19_4 |Результат від участі в|Числове |15 (0 знаків після | |капіталі; (на звітну | |коми) | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF19_1_3 |Дохід від участі в |Числове |15 (0 знаків після | |капіталі; (на звітну | |коми) | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF19_1_4 |Дохід від участі в |Числове |15 (0 знаків після | |капіталі; (на звітну | |коми) | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF19_2_3 |Втрати від участі в |Числове |15 (0 знаків після | |капіталі; (на звітну | |коми) | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF19_2_4 |Втрати від участі в |Числове |15 (0 знаків після | |капіталі; (на звітну | |коми) | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF20_3 |Дохід/(Збиток) від |Числове |15 (0 знаків після | |довгострокових | |коми) | |активів, призначених | | | |для продажу; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF20_4 |Дохід/(Збиток) від |Числове |15 (0 знаків після | |довгострокових | |коми) | |активів, призначених | | | |для продажу; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF21_3 |Прибуток/(Збиток) до |Числове |15 (0 знаків після | |оподаткування; (на | |коми) | |звітну дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF21_4 |Прибуток/(Збиток) до |Числове |15 (0 знаків після | |оподаткування; (на | |коми) | |звітну дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF22_3 |Витрати на податок на |Числове |15 (0 знаків після | |прибуток; (на звітну | |коми) | |дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF22_4 |Витрати на податок на |Числове |15 (0 знаків після | |прибуток; (на звітну | |коми) | |дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF23_3 |Прибуток/(Збиток) |Числове |15 (0 знаків після | |після оподаткування; | |коми) | |(на звітну дату | | | |кварталу поточного | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF23_4 |Прибуток/(Збиток) |Числове |15 (0 знаків після | |після оподаткування; | |коми) | |(на звітну дату | | | |кварталу попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF24_3 |Чистий |Числове |15 (0 знаків після | |прибуток/(збиток) від | |коми) | |продажу довгострокових| | | |активів, призначених | | | |для продажу; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |поточного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF24_4 |Чистий |Числове |15 (0 знаків після | |прибуток/(збиток) від | |коми) | |продажу довгострокових| | | |активів, призначених | | | |для продажу; (на | | | |звітну дату кварталу | | | |попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF25_3 |Чистий |Числове |15 (0 знаків після | |прибуток/(збиток) | |коми) | |банку; (на звітну дату| | | |кварталу поточного | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KF25_4 |Чистий |Числове |15 (0 знаків після | |прибуток/(збиток) | |коми) | |банку; (на звітну дату| | | |кварталу попереднього | | | |фінансового року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PRIM |Примітки |MEMO | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 37 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 113 ( v0113312-09 ) від 06.02.2009 }

Таблиця 38. Структура файла "BM_ADBF".
Баланс малого підприємства (актив)
------------------------------------------------------------------ Ім'я | Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | поля | | поля | (знаків) | --------+-----------------------------------+--------+----------| E_EDRPOU|Ідентифікаційним код за ЄДРПОУ |Текстове|10 | |емітента | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент |Числове |4 (0 | | | |знаків | | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу |Числове |1 (0 | | | |знаків | | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| DATE1 |Станом на (баланс підприємства) |Дата | | --------+-----------------------------------+--------+----------| KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове|10 | --------+-----------------------------------+--------+----------| KOPFG |Код за КОПФГ |Текстов |10 | --------+-----------------------------------+--------+----------| KODU |Код за КОДУ |Текстове|10 | --------+-----------------------------------+--------+----------| KVED |Код за КВЕД ( va375202-05 ) |Текстове|7 | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM_CHISP|Середня кількість працівників |Числове |5 (0 | |(чол.) | |знаків | | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| ADRES |Адреса |Текстове|254 | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM020_03|Незавершене будівництво; (на |Числове |15 (1 знак| |початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM020_04|Незавершене будівництво; (на кінець|Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM030_03|Основні засоби: залишкова вартість;|Числове |15 (1 знак| |(на початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM030_04|Основні засоби: залишкова вартість;|Числове |15 (1 знак| |(на кінець звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM031_03|Основні засоби: первісна вартість; |Числове |15 (1 знак| |(на початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM031_04|Основні засоби: первісна вартість; |Числове |15 (1 знак| |(на кінець звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM032_03|Основні засоби: знос; (на початок |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM032_04|Основні засоби: знос; (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM035_03|Довгострокові біологічні активи: |Числове |15 (1 знак| |справедлива (залишкова) вартість | |після | |(на початок звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM035_04|Довгострокові біологічні активи: |Числове |15 (1 знак| |справедлива (залишкова) вартість | |після | |(на кінець звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM036_03|Довгострокові біологічні активи: |Числове |15 (1 знак| |первісна вартість (на початок | |після | |звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM036_04|Довгострокові біологічні активи: |Числове |15 (1 знак| |первісна вартість (на кінець | |пісня | |звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM037_03|Довгострокові біологічні активи: |Числове |15 (1 знак| |накопичена амортизація (на початок | |після | |звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM037_04|Довгострокові біологічні активи: |Числове |15 (1 знак| |накопичена амортизація на кінець | |після | |звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM040_03|Довгострокові фінансові інвестиції;|Числове |15 (1 знак| |(на початок звітного року) | |після коми| --------+-----------------------------------+--------+----------| BM040_04|Довгострокові фінансові інвестиції;|Числове |15 (1 знак| |(на кінець звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM070_03|Інші необоротні активи; (на початок|Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM070_04|Інші необоротні активи; (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM080_03|Усього за розділом I; (на початок |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM080_04|Усього за розділом I; (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM100_03|Виробничі запаси; (на початок |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM100_04|Виробничі запаси; (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM110_03|Поточні біологічні активи; (на |Числове |15 (1 знак| |початок звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM110_04|Поточні біологічні активи; (на |Числове |15 (1 знак| |кінець звітного періоду) | |пісня | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM130_03|Готова продукція; (на початок |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM130_04|Готова продукція; (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM160_03|Дебіторська заборгованість за |Числове |15 (1 знак| |товари, роботи, послуги: чиста | |після | |реалізаційна вартість; (на початок | |коми) | |звітного року) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM160_04|Дебіторська заборгованість за |Числове |15 (1 знак| |товари, роботи, послуги: чиста | |після | |реалізаційна вартість; (на кінець | |коми) | |звітного періоду) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM161_03|Дебіторська заборгованість за |Числове |15 (1 знак| |товари, роботи, послуги: первісна | |після | |вартість; (на початок звітного | |коми) | |року) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM161_04|Дебіторська заборгованість за |Числове |15 (1 знак| |товари, роботи, послуги: первісна | |після | |вартість; (на кінець звітного | |коми) | |періоду) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM162_03|Дебіторська заборгованість за |Числове |15 (1 знак| |товари, роботи, послуги: резерв | |після | |сумнівних боргів; (на початок | |коми) | |звітного року) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM162_04|Дебіторська заборгованість за |числове |15 (1 знак| |товари, роботи, послуги: резерв | |після | |сумнівних боргів; (на кінець | |коми) | |звітного періоду) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM170_03|Дебіторська заборгованість за |Числове |15 (1 знак| |розрахунками з бюджетом; (на | |після | |початок звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM170_04|Дебіторська заборгованість за |Числове |15 (1 знак| |розрахунками з бюджетом; (на кінець| |після | |звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM210_03|Інша поточна дебіторська |числове |15 (1 знак| |заборгованість; (на початок | |після | |звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM210_04|Інша поточна дебіторська |Числове |15 (1 знак| |заборгованість; (на кінець звітного| |після | |періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM220_03|Поточні фінансові інвестиції; (на |Числове |15 (1 знак| |початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM220_04|Поточні фінансові інвестиції; (на |Числове |15 (1 знак| |кінець звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM230_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в |Числове |15 (1 знак| |національній валюті; (на початок | |після | |звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM230_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в |Числове |15 (1 знак| |національній валюті; (на кінець | |після | |звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM231_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в |Числове |15 (1 знак| |національній валюті, у тому числі в| |після | |касі (на початок звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM231_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в |Числове |15 (1 знак| |національній валюті;у тому числі в | |після | |касі (на кінець звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM240_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в |Числове |15 (1 знак| |іноземній валюті; (на початок | |після | |звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM240_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в |Числове |15 (1 знак| |іноземній валюті; (на кінець | |після | |звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM250_03|Інші оборотні активи; (на початок |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM250_04|Інші оборотні активи: (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM260_03|Усього за розділом II; (на початок |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM260_04|Усього за розділом II; (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM270_03|III. Витрати майбутніх періодів; |Числове |15 (1 знак| |(на початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM270_04|III. Витрати майбутніх періодів; |Числове |15 (1 знак| |(на кінець звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM275_03|IV. Необоротні активи та групи |Числове |15 (1 знак| |вибуття; (на початок звітною року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM275_04|IV. Необоротні активи та групи |Числове |15 (1 знак| |вибуття; (на кінець звітного | |після | |періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM280_03|Баланс; (на початок звітного року) |Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM280_04|Баланс; (на кінець звітного |Числове |15 (1 знак| |періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| KERIVNYK|Керівник |Текстове|100 | --------+-----------------------------------+--------+----------| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове|100 | --------+-----------------------------------+--------+----------| PRIM |Примітки |MEMO | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 38 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 126 ( v0126312-08 )
від 19.02.2008; в редакції Наказу Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 712 ( v0712312-08 ) від 15.08.2008;
із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 113 ( v0113312-09 ) від 06.02.2009,
N 178 ( v0178312-10 ) від 22.02.2010; в редакції Наказу Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 293 ( v0293312-11 )
від 30.03.2011 }

Таблиця 39. Структура файла "BM_P.DBF".

Баланс малого підприємства (пасив)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM300_03 |Статутний капітал; (на|Числове | 15 (1 знак після | |початок звітного року)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM300_04 |Статутний капітал; (на|Числове | 15 (1 знак після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM320_03 |Додатковий капітал; |Числове | 15 (1 знак після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM320_04 |Додатковий капітал; |Числове | 15 (1 знак після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM340_03 |Резервний капітал (на |Числове | 15 (1 знак після | |початок звітного року)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM340_04 |Резервний капітал; (на|Числове | 15 (1 знак після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM350_03 |Нерозподілений |Числове | 15 (1 знак після | |прибуток (непокритий | | коми) | |збиток); (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM350_04 |Нерозподілений |Числове | 15 (1 знак після | |прибуток (непокритий | | коми) | |збиток); (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM360_03 |Неоплачений капітал; |Числове | 15 (1 знак після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM360_04 |Неоплачений капітал; |Числове | 15 (1 знак після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM380_03 |Усього за розділом I; |Числове | 15 (1 знак після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM380_04 |Усього за розділом I; |Числове | 15 (1 знак після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM430_03 |II. Забезпечення |Числове | 15 (1 знак після | |наступних витрат і | | коми) | |цільове фінансування; | | | |(на початок звітного | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM430_04 |II. Забезпечення |Числове | 15 (1 знак після | |наступних витрат і | | коми) | |цільове фінансування; | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM480_03 |III. Довгострокові |Числове | 15 (1 знак після | |зобов'язання; (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM480_04 |III. Довгострокові |Числове | 15 (1 знак після | |зобов'язання; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM500_03 |Короткострокові |Числове | 15 (1 знак після | |кредити банків; (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM500_04 |Короткострокові |Числове | 15 (1 знак після | |кредити банків; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM510_03 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (1 знак після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями; (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM510_04 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (1 знак після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM530_03 |Кредиторська |Числове | 15 (1 знак після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги; (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM530_04 |Кредиторська |Числове | 15 (1 знак після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM550_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (1 знак після | |за розрахунками; з | | коми) | |бюджетом; (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM550_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (1 знак після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM570_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (1 знак після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування; (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM570_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (1 знак після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування; (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM580_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (1 знак після | |за розрахунками: | | коми) | |з оплати праці*; | | | |(на початок звітного | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM580_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (1 знак після | |за розрахунками: | | коми) | |з оплати праці*; | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM605_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (1 знак після | |Зобов'язання, | | коми) | |пов'язані з | | | |необоротними активами | | | |та групами вибуття, | | | |утримуваними для | | | |продажу; (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM605_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (1 знак після | |Зобов'язання, | | коми) | |пов'язані з | | | |необоротними активами | | | |та групами вибуття, | | | |утримуваними для | | | |продажу; (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM610_03 |Інші поточні |Числове | 15 (1 знак після | |зобов'язання; (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM610_04 |Інші поточні |Числове | 15 (1 знак після | |зобов'язання; (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM620_03 |Усього за розділом IV;|Числове | 15 (1 знак після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM620_04 |Усього за розділом IV;|Числове | 15 (1 знак після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM630_03 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (1 знак після | |періодів; (на початок | | коми) | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM630_04 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (1 знак після | |періодів; (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM640_03 |Баланс; (на початок |Числове | 15 (1 знак після | |звітного року) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM640_04 |Баланс; (на кінець |Числове | 15 (1 знак після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM665 |*3 рядка 580 графа 4; |Числове | 15 (1 знак після | |Прострочені | | коми) | |зобов'язання з оплати | | | |праці | | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 39 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 712 ( v0712312-08 ) від 15.08.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказами Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 113 ( v0113312-09 ) від 06.02.2009,
N 293 ( v0293312-11 ) від 30.03.2011 }

Таблиця 40. Структура файла "FM.DBF".
Звіт про фінансові результати малого підприємства
------------------------------------------------------------------ Ім'я | Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | поля | | поля | (знаків) | --------+-----------------------------------+--------+----------| E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове|10 | |емітента | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент |Числове |4 (0 | | | |знаків | | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу |Числове |1 (0 | | | |знаків | | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM010_03|Дохід (виручка) від реалізації |Числове |15 (1 знак| |продукції; (товарів, робіт, послуг)| |після | |(за звітний період) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM010_04|Дохід (виручка) від реалізації |Числове |15 (1 знак| |продукції; (товарів, робіт, послуг)| |після | |(за аналогічний період попереднього| |коми) | |року) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM020_03|Непрямі податки та інші вирахування|Числове |15 (1 знак| |з доходу (за звітний період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM020_04|Непрямі податки та інші вирахування|Числове |15 (1 знак| |з доходу (за аналогічний період | |після | |попереднього року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM030_03|Чистий дохід (виручка) від |Числове |15 (1 знак| |реалізації продукції (товарів, | |після | |робіт, послуг) (010 - 020); (за | |коми) | |звітний період) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM030_04|Чистий дохід (виручка) від |Числове |15 (1 знак| |реалізації продукції (товарів, | |після | |робіт, послуг) (010 - 020), (за | |коми) | |аналогічний період попереднього | | | |року) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM040_03|Інші операційні доходи (за звітний |Числове |15 (1 знак| |період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM040_04|Інші операційні доходи (за |Числове |15 (1 знак| |аналогічний період попереднього | |після | |року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM050_03|Інші доходи (за звітний період) |Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM050_04|Інші доходи (за аналогічний період |Числове |15 (1 знак| |попереднього року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM070_03|Разом чисті доходи (030 + 040 + |Числове |15 (1 знак| |050) (за звітний період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM070_04|Разом чисті доходи (030 + 040 + |Числове |15 (1 знак| |050) (за аналогічний період | |після | |попереднього року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM080_03|Собівартість реалізованої продукції|Числове |15 (1 знак| |(товарів, робіт, послуг) (за | |після | |звітний період) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM080_04|Собівартість реалізованої продукції|Числове |15 (1 знак| |(товарів, робіт, послуг)і (за | |після | |аналогічний період попереднього | |коми) | |року) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM090_03|Інші операційні витрати (за звітний|Числове |15 (1 знак| |період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM090_04|Інші операційні витрати (за |Числове |15 (1 знак| |аналогічний період попереднього | |після | |року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM091_03|Вписуваний рядок - у тому числі: |Числове |15 (1 знак| |(за звітний період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM091_04|Вписуваний рядок - у тому числі: |Числове |15 (1 знак| |(за аналогічний період попереднього| |після | |року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM092_03|Вписуваний рядок (за звітний |Числове |15 (1 знак| |період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM092_04|Вписуваний рядок (за аналогічний |Числове |15 (1 знак| |період попереднього року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM100_03|Інші витрати (за звітний період) |Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM100_04|Інші витрати (за аналогічний період|Числове |15 (1 знак| |попередньою року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM120_03|Разом витрати (080 + 090 + 100) (за|Числове |15 (1 знак| |звітний період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM120_04|Разом витрати (080 + 090 + 100) (за|Числове |15 (1 знак| |аналогічний період попереднього | |після | |року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM130_03|Фінансовий результат до |Числове |15 (1 знак| |оподаткування (070 - 120) (за | |після | |звітний період) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM130_04|Фінансовий результат до |Числове |15 (1 знак| |оподаткування (070 - 120) (за | |після | |аналогічний період попереднього | |коми) | |року) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM140_03|Податок на прибуток (за звітний |Числове |15 (1 знак| |період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM140_04|Податок на прибуток (за аналогічний|Числове |15 (1 знак| |період попереднього року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM150_03|Чистий прибуток (збиток) (130 - |Числове |15 (1 знак| |140) (за звітний період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM150_04|Чистий прибуток (збиток) (130 - |Числове |15 (1 знак| |140) (за аналогічний період | |після | |попереднього року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM160_03|Забезпечення матеріального |Числове |15 (1 знак| |заохочення (за звітний період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM160_04|Забезпечення матеріального |Числове |15 (1 знак| |заохочення (за аналогічний період | |після | |попереднього року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM201_03|Вписуваний рядок - Дохід від |Числове |15 (1 знак| |первісного визнання біологічних | |після | |активів і сільськогосподарської | |коми) | |продукції та дохід від зміни | | | |вартості поточних біологічних | | | |активів (за звітний період) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM201_04|Вписуваний рядок - Дохід від |Числове |15 (1 знак| |первісного визнання біологічних | |після | |активів і сільськогосподарської | |коми) | |продукції та дохід від зміни | | | |вартості поточних біологічних | | | |активів (за аналогічний період | | | |попереднього року) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM202_03|Вписуваний рядок - Витрати від |Числове |15 (1 знак| |первісного визнання біологічних | |після | |активів і сільськогосподарської | |коми) | |продукції та витрати від зміни | | | |вартості поточних біологічних | | | |активів (за звітний період) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM202_04|Вписуваний рядок - Витрати від |Числове |15 (1 знак| |первісного визнання біологічних | |після | |активів і сільськогосподарської | |коми) | |продукції та витрати від зміни | | | |вартості поточних біологічних | | | |активів (за аналогічний період | | | |попереднього року) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| PRIM |Примітки |Memo | | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 40 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 712 ( v0712312-08 ) від 15.08.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 113 ( v0113312-09 ) від 06.02.2009;
в редакції Наказів Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 178 ( v0178312-10 ) від 22.02.2010, N 293 ( v0293312-11 )
від 30.03.2011 }

Таблиця 41. Перелік та коди організаційно-правових

форми господарювання, типи акціонерних товариств
------------------------------------------------------------------ Код| Організаційно-правова форма | ---+------------------------------------------------------------| 100|Підприємства | ---+------------------------------------------------------------| 110|Фермерське господарство | ---+------------------------------------------------------------| 120|Приватне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 130|Колективне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 140|Державне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 145|Казенне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 150|Комунальне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 160|Дочірнє підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 170|Іноземне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 180|Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, | |профспілки) | ---+------------------------------------------------------------| 185|Підприємство споживчої кооперації | ---+------------------------------------------------------------| 190|Орендне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 191|Індивідуальне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 192|Сімейне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 193|Спільне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 200|Господарські товариства | ---+------------------------------------------------------------| 230|Акціонерне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 231|Відкрите акціонерне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 232|Закрите акціонерне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 233|Публічне акціонерне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 234|Приватне акціонерне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 235|Державна акціонерна компанія (товариство) | ---+------------------------------------------------------------| 240|Товариство з обмеженою відповідальністю | ---+------------------------------------------------------------| 250|Товариство з додатковою відповідальністю | ---+------------------------------------------------------------| 260|Повне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 270|Командитне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 300|Кооперативи | ---+------------------------------------------------------------| 310|Виробничий кооператив | ---+------------------------------------------------------------| 320|Обслуговуючий кооператив | ---+------------------------------------------------------------| 330|Споживчий кооператив | ---+------------------------------------------------------------| 340|Сільськогосподарський виробничий кооператив | ---+------------------------------------------------------------| 350|Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив | ---+------------------------------------------------------------| 390|Кооперативний банк | ---+------------------------------------------------------------| 400|Організації (установи, заклади) | ---+------------------------------------------------------------| 410|Орган виконавчої влади | ---+------------------------------------------------------------| 420|Орган місцевого самоврядування | ---+------------------------------------------------------------| 425|Державна організація (установа, заклад) | ---+------------------------------------------------------------| 430|Комунальна організація (установа, заклад) | ---+------------------------------------------------------------| 435|Приватна організація (установа, заклад) | ---+------------------------------------------------------------| 440|Організація (установа, заклад) об'єднання громадян | |(релігійної організації, профспілки) | ---+------------------------------------------------------------| 490|Організація орендарів | ---+------------------------------------------------------------| 495|Організація покупців | ---+------------------------------------------------------------| 500|Об'єднання підприємств (юридичних осіб) | ---+------------------------------------------------------------| 510|Асоціація | ---+------------------------------------------------------------| 520|Корпорація | ---+------------------------------------------------------------| 530|Консорціум | ---+------------------------------------------------------------| 540|Концерн | ---+------------------------------------------------------------| 550|Холдингова компанія | ---+------------------------------------------------------------| 590|Інші об'єднання юридичних осіб | ---+------------------------------------------------------------| 600|Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи | ---+------------------------------------------------------------| 610|Філія (інший відокремлений підрозділ) | ---+------------------------------------------------------------| 620|Представництво | ---+------------------------------------------------------------| 800|Об'єднання громадян, профспілки, благодійні організації | |та інші подібні організації | ---+------------------------------------------------------------| 810|Політична партія | ---+------------------------------------------------------------| 815|Громадська організація | ---+------------------------------------------------------------| 820|Спілка об'єднань громадян | ---+------------------------------------------------------------| 825|Релігійна організація | ---+------------------------------------------------------------| 830|Профспілка | ---+------------------------------------------------------------| 835|Об'єднання профспілок | ---+------------------------------------------------------------| 840|Творча спілка (інша професійна організація) | ---+------------------------------------------------------------| 845|Благодійна організація | ---+------------------------------------------------------------| 850|Організація роботодавців | ---+------------------------------------------------------------| 855|Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | ---+------------------------------------------------------------| 860|Орган самоорганізації населення | ---+------------------------------------------------------------| 910|Підприємець - фізична особа | ---+------------------------------------------------------------| 915|Товарна біржа | ---+------------------------------------------------------------| 920|Фондова біржа | ---+------------------------------------------------------------| 925|Кредитна спілка | ---+------------------------------------------------------------| 930|Споживче товариство | ---+------------------------------------------------------------| 935|Спілка споживчих товариств | ---+------------------------------------------------------------| 940|Недержавний пенсійний фонд | ---+------------------------------------------------------------| 995|Інші організаційно-правові форми | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 41 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 126 ( v0126312-08 )
від 19.02.2008, N 522 ( v0522312-09 ) від 16.07.2009, N 178
( v0178312-10 ) від 22.02.2010 }

Таблиця 42. Перелік та коди територій

(областей) України
------------------------------------------------------------------ Код території | Територія (область) | --------------------------+-------------------------------------| 01000 |Автономна Республіка Крим | --------------------------+-------------------------------------| 05000 |Вінницька | --------------------------+-------------------------------------| 07000 |Волинська | --------------------------+-------------------------------------| 12000 |Дніпропетровська | --------------------------+-------------------------------------| 14000 |Донецька | --------------------------+-------------------------------------| 18000 |Житомирська | --------------------------+-------------------------------------| 21000 |Закарпатська | --------------------------+-------------------------------------| 23000 |Запорізька | --------------------------+-------------------------------------| 26000 |Івано-Франківська | --------------------------+-------------------------------------| 32000 |Київська | --------------------------+-------------------------------------| 35000 |Кіровоградська | --------------------------+-------------------------------------| 44000 |Луганська | --------------------------+-------------------------------------| 46000 |Львівська | --------------------------+-------------------------------------| 48000 |Миколаївська | --------------------------+-------------------------------------| 51000 |Одеська | --------------------------+-------------------------------------| 53000 |Полтавська | --------------------------+-------------------------------------| 56000 |Рівненська | --------------------------+-------------------------------------| 59000 |Сумська | --------------------------+-------------------------------------| 61000 |Тернопільська | --------------------------+-------------------------------------| 63000 |Харківська | --------------------------+-------------------------------------| 65000 |Херсонська | --------------------------+-------------------------------------| 68000 |Хмельницька | --------------------------+-------------------------------------| 71000 |Черкаська | --------------------------+-------------------------------------| 73000 |Чернівецька | --------------------------+-------------------------------------| 74000 |Чернігівська | --------------------------+-------------------------------------| 80000 |М.Київ | --------------------------+-------------------------------------| 85000 |М.Севастополь | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 43. Перелік та коди форм

існування цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Форма існування цінного паперу | ------------------+---------------------------------------------| 1 |Документарна | ------------------+---------------------------------------------| 2 |Бездокументарна | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 44. Перелік форм випуску цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Форма випуску цінного паперу | -------------------+--------------------------------------------| 1 |Іменні | -------------------+--------------------------------------------| 2 |На пред'явника | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 45. Перелік та коди видів діяльності
------------------------------------------------------------------ Код| Вид діяльності | ---+------------------------------------------------------------| 01 |Діяльність з торгівлі ЦП / брокерська діяльність | ---+------------------------------------------------------------| 02 |Діяльність з торгівлі ЦП / дилерська діяльність | ---+------------------------------------------------------------| 03 |Діяльність з торгівлі ЦП / андерайтинг | ---+------------------------------------------------------------| 04 |Діяльність з торгівлі ЦП / діяльність з управління ЦП | ---+------------------------------------------------------------| 05 |Діяльність з управління активами інституційних інвесторів | ---+------------------------------------------------------------| 06 |Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку | ---+------------------------------------------------------------| 07 |Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів | ---+------------------------------------------------------------| 08 |Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів | ---+------------------------------------------------------------| 09 |Розрахунково-клірингова діяльність | ---+------------------------------------------------------------| 10 |Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних | |паперів | ---+------------------------------------------------------------| 11 |Аудиторська діяльність | ---+------------------------------------------------------------| 12 |Діяльність з надання правової допомоги | ---+------------------------------------------------------------| 13 |Страхова діяльність | ---+------------------------------------------------------------| 14 |Рейтингування | ---+------------------------------------------------------------| 15 |Діяльність з управлінням іпотечним активами | ---+------------------------------------------------------------| 00 |Інше | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 46. Перелік та коди видів цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Вид цінних паперів | ----------+-----------------------------------------------------| 10 |Акції | ----------+-----------------------------------------------------| 20 |Облігації підприємств | ----------+-----------------------------------------------------| 30 |Облігації внутрішньої державної позики України | ----------+-----------------------------------------------------| 40 |Облігації зовнішньої державної позики України | ----------+-----------------------------------------------------| 50 |Облігації місцевих позик | ----------+-----------------------------------------------------| 60 |Інвестиційні сертифікати | ----------+-----------------------------------------------------| 70 |Ощадні (депозитні) сертифікати | ----------+-----------------------------------------------------| 80 |Похідні цінні папери (деривативи) | ----------+-----------------------------------------------------| 100 |Іпотечні облігації | ----------+-----------------------------------------------------| 110 |Іпотечні сертифікати | ----------+-----------------------------------------------------| 120 |Сертифікати ФОН | ----------+-----------------------------------------------------| 130 |Казначейські зобов'язання України | ----------+-----------------------------------------------------| 140 |Векселі | ----------+-----------------------------------------------------| 150 |Заставні | ----------+-----------------------------------------------------| 160 |Приватизаційні цінні папери | ----------+-----------------------------------------------------| 170 |Товаророзпорядчі цінні папери | ----------+-----------------------------------------------------| 180 |Інше | -----------------------------------------------------------------

Таблиця 47. Перелік та коди типів та форм випуску цінних
паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Тип та форма випуску цінних паперів | ----+-----------------------------------------------------------| |Акції | ----+-----------------------------------------------------------| 011 |Іменні прості | ----+-----------------------------------------------------------| 012 |Іменні привілейовані | ----+-----------------------------------------------------------| 013 |На пред'явника прості | ----+-----------------------------------------------------------| 014 |На пред'явника привілейовані | ----+-----------------------------------------------------------| |Облігації підприємств | ----+-----------------------------------------------------------| 021 |На пред'явника процентні | ----+-----------------------------------------------------------| 022 |На пред'явника безпроцентні | ----+-----------------------------------------------------------| 023 |Іменні процентні | ----+-----------------------------------------------------------| 024 |Іменні безпроцентні | ----+-----------------------------------------------------------| 025 |Іменні відсоткові | ----+-----------------------------------------------------------| 026 |Іменні цільові | ----+-----------------------------------------------------------| 027 |Іменні дисконтні | ----+-----------------------------------------------------------| 028 |На пред'явника відсоткові | ----+-----------------------------------------------------------| 029 |На пред'явника цільові | ----+-----------------------------------------------------------| 030 |На пред'явника дисконтні | ----+-----------------------------------------------------------| |Облігації внутрішніх державних позик України | ----+-----------------------------------------------------------| 031 |На пред'явника процентні | ----+-----------------------------------------------------------| 032 |На пред'явника безпроцентні | ----+-----------------------------------------------------------| 033 |Іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 034 |На пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 035 |Іменні цільові | ----+-----------------------------------------------------------| 036 |На пред'явника цільові | ----+-----------------------------------------------------------| |Облігації зовнішніх державних позик України | ----+-----------------------------------------------------------| 041 |На пред'явника процентні | ----+-----------------------------------------------------------| 042 |На пред'явника дисконтні | ----+-----------------------------------------------------------| 043 |Іменні процентні | ----+-----------------------------------------------------------| 044 |Іменні дисконтні | ----+-----------------------------------------------------------| 045 |Іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 046 |На пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| |Облігації місцевих позик | ----+-----------------------------------------------------------| 051 |На пред'явника процентні | ----+-----------------------------------------------------------| 052 |На пред'явника безпроцентні | ----+-----------------------------------------------------------| 053 |Іменні відсоткові | ----+-----------------------------------------------------------| 054 |Іменні дисконтні | ----+-----------------------------------------------------------| 055 |На пред'явника відсоткові | ----+-----------------------------------------------------------| 056 |На пред'явника дисконтні | ----+-----------------------------------------------------------| |Інвестиційні сертифікати | ----+-----------------------------------------------------------| 061 |Іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 062 |На пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| |Ощадні (депозитні) сертифікати | ----+-----------------------------------------------------------| 071 |Іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 072 |На пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| |Похідні цінні папери (деривативи) | ----+-----------------------------------------------------------| 081 |Опціони (на товари/послуги) іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 082 |Опціони (на цінні папери) іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 083 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 084 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 085 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 086 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 087 |Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 088 |Опціони (на валюту) іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 089 |Опціони (на ф'ючерси) іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 090 |Опціони (на інший базовий актив) іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 091 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 092 |Опціони (на товари/послуги) на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 093 |Опціони (на цінні папери) на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 094 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 095 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 096 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 097 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 098 |Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 099 |Опціони (на валюту) на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 100 |Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 001 |Опціони (на інший базовий актив) на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 002 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) на пред'явника| ----+-----------------------------------------------------------| 003 |Опціонні сертифікати (з поставкою базового активу) | ----+-----------------------------------------------------------| 004 |Опціонні сертифікати (без поставки базового активу) | ----+-----------------------------------------------------------| |Іпотечні облігації | ----+-----------------------------------------------------------| 101 |Звичайні | ----+-----------------------------------------------------------| 102 |Структуровані | ----+-----------------------------------------------------------| |Іпотечні сертифікати | ----+-----------------------------------------------------------| 111 |Із фіксованою дохідністю іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 112 |Участі іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 113 |Із фіксованою дохідністю на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 114 |Участі на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| |Сертифікати ФОН | ----+-----------------------------------------------------------| 121 |Іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 122 |На пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| |Казначейські зобов'язання України | ----+-----------------------------------------------------------| 131 |Довгострокові іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 132 |Середньострокові іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 133 |Короткострокові іменні | ----+-----------------------------------------------------------| 134 |Довгострокові на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 135 |Середньострокові на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| 136 |Короткострокові на пред'явника | ----+-----------------------------------------------------------| |Векселі | ----+-----------------------------------------------------------| 141 |Прості | ----+-----------------------------------------------------------| 142 |Переказні | -----------------------------------------------------------------
{ Таблиця 47 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від 22.02.2010 }

Таблиця 48. Різновид похідних цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Тип та форма випуску цінних паперів | ----------------+-----------------------------------------------| 001 |На купівлю | ----------------+-----------------------------------------------| 002 |На продаж | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток доповнено таблицею 48 згідно з Наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від
22.02.2010 }

Таблиця 49. Структура файла "POHID_CP.DBF". Основні відомості
про похідні цінні папери емітента*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_PCP |Дата реєстрації |Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_PCP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| V_PCP |Вид похідних цінних |Текстове| 3 | |паперів (таб. 47) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RV_PCP |Різновид похідних |Текстове| 3 | |цінних паперів (таб. | | | |48) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SER_PCP |Серія |Текстове| 3 | ---------+----------------------+--------+----------------------| TERM_R |Строк розміщення |Текстове| 50 | ---------+----------------------+--------+----------------------| TERM_D |Строк дії |Текстове| 50 | ---------+----------------------+--------+----------------------| TERM_V |Строк (термін) |Текстове| 50 | |виконання | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_PCP |Кількість похідних |Числове | 15 (0 знаків після | |цінних паперів у | | коми) | |випуску (шт.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OBS_V |Обсяг випуску (грн.) |Числове | 15 (2 знаки після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_OPC |Характеристика |Memo | | |базового активу | | | -----------------------------------------------------------------
-------------- * Для кожного непогашеного випуску похідних цінних паперів.
{ Додаток доповнено таблицею 49 згідно з Наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від
22.02.2010 }

Таблиця 50. Структура файла "OBS_PROD.DBF". Інформація про
обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції***
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| OBS_VPOD |Основні види |Текстове| 100 | |продукції* | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OBS_VNAT |Обсяг виробництва в |Текстове| 50 | |натуральній формі | | | |(фізична од. вим.)** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OBS_VGR |Обсяг виробництва в |Числове | 15 (2 знаки після | |грошовій формі (тис. | | коми) | |грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OBS_VV |Обсяг виробництва у |Числове | 15 (2 знаки після | |відсотках до всієї | | коми) | |виробленої продукції | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OBS_RNAT |Обсяг реалізованої |Текстове| 50 | |продукції в | | | |натуральній формі | | | |(фізична од. вим.)** | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OBS_RGR |Обсяг реалізованої |Числове | 15 (2 знаки після | |продукції в грошовій | | коми) | |формі (тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OBS_RV |Обсяг реалізованої |Числове | 15 (2 знаки після | |продукції у відсотках | | коми) | |до всієї виробленої | | | |продукції | | | -----------------------------------------------------------------
-------------- * Зазначаються основні види продукції, які складають більше
5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі; ** фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни,
кілограми, метри тощо; *** Не обов'язкова для заповнення емітентами, у яких дохід
(виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше
ніж 5 млн. грн.
{ Додаток доповнено таблицею 50 згідно з Наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від
22.02.2010 }

Таблиця 51. Структура файла "CVRP.DBF". Інформація про
собівартість реалізованої продукції**
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| SKL_V |Склад витрат* |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| VID_CVRP |Відсоток від загальної|Числове | 15 (2 знаки після | |собівартості | | коми) | |реалізованої | | | |продукції, у відсотках| | | -----------------------------------------------------------------
-------------- * зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції; ** Не обов'язкова для заповнення емітентами, у яких дохід
(виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше
ніж 5 млн. грн.
{ Додаток доповнено таблицею 51 згідно з Наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від
22.02.2010 }

Таблиця 52. Структура файла "POHIDCP.DBF". Інформація про
похідні цінні папери емітента*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_PCP |Дата реєстрації |Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_PCP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| V_PCP |Вид похідних цінних |Текстове| 3 | |паперів (таб. 47) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RV_ PCP |Різновид похідних |Текстове| 3 | |цінних паперів (таб. | | | |48) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SER_PCP |Серія |Текстове| 3 | ---------+----------------------+--------+----------------------| TERM_R |Строк розміщення |Текстове| 50 | ---------+----------------------+--------+----------------------| TERM_D |Строк дії |Текстове| 50 | ---------+----------------------+--------+----------------------| TERM_V |Строк (термін) |Текстове| 50 | |виконання | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_PCP |Кількість похідних |Числове | 15 (0 знаків після | |цінних паперів у | | коми) | |випуску (шт.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OBS_V |Обсяг випуску (грн.) |Числове | 15 (2 знаки після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_OPC |Характеристика |Memo | | |базового активу | | | -----------------------------------------------------------------
-------------- * Для кожного непогашеного випуску похідних цінних паперів.
{ Додаток доповнено таблицею 52 згідно з Наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від
22.02.2010 }

Таблиця 53. Структура файла "Z_ ICP.DBF". Інформація про
зобов'язання емітента (за кожним випуском іпотечних цінних
паперів)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента|Текстове| 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_TYPE |Вид зобов'язань |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_VYN |Дата виникнення |Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_DEBT |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу (тис. грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_PROC |Відсоток за |Числове |7 (3 знаки після коми)| |користування коштами | | | |(% річних) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_POG |Дата погашення |Дата | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток доповнено таблицею 53 згідно з Наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від
22.02.2010 }

Таблиця 54. Структура файла "Z_FON.DBF". Інформація про
зобов'язання емітента (за кожним випуском сертифікатів ФОН)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента|Текстове| 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_TYPE |Вид зобов'язань |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_VYN |Дата виникнення |Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_DEBT |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу (тис. грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_PROC |Відсоток за |Числове |7 (3 знаки після коми)| |користування коштами | | | |(% річних) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_POG |Дата погашення |Дата | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток доповнено таблицею 54 згідно з Наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від
22.02.2010 }

Таблиця 55. Структура файла "Z_POH.DBF". Інформація про
зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за
кожним видом похідних цінних паперів))
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента|Текстове| 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |емітент | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_TYPE |Вид зобов'язань |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_VYN |Дата виникнення |Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_DEBT |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після | |боргу (тис. грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_PROC |Відсоток за |Числове |7 (3 знаки після коми)| |користування коштами | | | |(% річних) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZBO_POG |Дата погашення |Дата | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток доповнено таблицею 55 згідно з Наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( v0178312-10 ) від
22.02.2010 }

Таблиця 56. Структура файла "BMS_A.DBF".
Баланс малого підприємства (актив) (спрощений)
------------------------------------------------------------------ Ім'я | Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | поля | | поля | (знаків) | --------+-----------------------------------+--------+----------| E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове|10 | |емітента | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент |Числове |4 (0 | | | |знаків | | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу |Числове |1 (0 | | | |знаків | | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| DATE1 |Станом на (баланс підприємства) |Дата | | --------+-----------------------------------+--------+----------| KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове|10 | --------+-----------------------------------+--------+----------| KOPFG |Код за КОПФГ |Текстове|10 | --------+-----------------------------------+--------+----------| KODU |Код за КОДУ |Текстове|10 | --------+-----------------------------------+--------+----------| KVED |Код за КВЕД ( va375202-05 ) |Текстове|7 | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM_CHISP|Середня кількість працівників |Числове |5 (0 | |(чол.) | |знаків | | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| ADRES |Адреса |Текстове|254 | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM030_03|Основні засоби: залишкова вартість;|Числове |15 (1 знак| |(на початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM030_04|Основні засоби: залишкова вартість;|Числове |15 (1 знак| |(на кінець звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM031_03|Основні засоби: первісна вартість; |Числове |15 (1 знак| |(на початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM031_04|Основні засоби: первісна вартість; |Числове |15 (1 знак| |(на кінець звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM032_03|Основні засоби: знос; (на початок |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM032_04|Основні засоби: знос; (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM070_03|Інші необоротні активи; (на початок|Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM070_04|Інші необоротні активи; (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM080_03|Усього за розділом I; (на початок |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM080_04|Усього за розділом I; (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM100_03|Запаси; (на початок звітного року) |Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM100_04|Запаси; (на кінець звітного |Числове |15 (1 знак| |періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM210_03|Поточна дебіторська заборгованість;|Числове |15 (1 знак| |(на початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM210_04|Поточна дебіторська заборгованість;|Числове |15 (1 знак| |(на кінець звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM230_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в |Числове |15 (1 знак| |національній валюті; (на початок | |після | |звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM230_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в |Числове |15 (1 знак| |національній валюті; (на кінець | |після | |звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM231_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в |Числове |15 (1 знак| |національній валюті; у числі в касі| |після | |(на початок звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM231_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в |Числове |15 (1 знак| |національній валюті; у тому числі в| |після | |касі (на кінець звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM240_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в |Числове |15 (1 знак| |іноземній валюті; (на початок | |після | |звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM240_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в |Числове |15 (1 знак| |іноземній валюті; (на кінець | |після | |звітного періоду) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM250_03|Інші оборотні активи; (на початок |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM250_04|Інші оборотні активи: (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM260_03|Усього за розділом II; (на початок |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM260_04|Усього за розділом II; (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM280_03|Баланс; (на початок звітного року) |Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM280_04|Баланс; (на кінець звітного |Числове |15 (1 знак| |періоду) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| KERIVNYK|Керівник |Текстове|100 | --------+-----------------------------------+--------+----------| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове|100 | --------+-----------------------------------+--------+----------| PRIM |Примітки |MEMO | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток доповнено новою таблицею 56 згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 293 ( v0293312-11 )
від 30.03.2011 }

Таблиця 57. Структура файла "BMS_P.DBF".
Баланс малого підприємства (пасив) (спрощений)
------------------------------------------------------------------ Ім'я | Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | поля | | поля | (знаків) | --------+-----------------------------------+--------+----------| E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове|10 | |емітента | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент |Числове |4 (0 | | | |знаків | | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу |Числове |1 (0 | | | |знаків | | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM300_03|Капітал (на початок звітного року) |Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM300_04|Капітал (на кінець звітного року) |Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BP350_03|Нерозподілений прибуток (непокритий|Числове |15 (1 знак| |збиток) (на початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM350_04|Нерозподілений прибуток (непокритий|Числове |15 (1 знак| |збиток) (на кінець звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM380_03|Усього за розділом I (на початок |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM380_04|Усього за розділом I (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM430_03|II. Цільове фінансування (на |Числове |15 (1 знак| |початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM430_04|II. Цільове фінансування (на кінець|Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM480_03|III. Довгострокові зобов'язання (на|Числове |15 (1 знак| |початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM480_04|III. Довгострокові зобов'язання (на|Числове |15 (1 знак| |кінець звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM500_03|Короткострокові кредити банків (на |Числове |15 (1 знак| |початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM500_04|Короткострокові кредити банків (на |Числове |15 (1 знак| |кінець звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM530_03|Кредиторська заборгованість за |Числове |15 (1 знак| |товари, роботи, послуги (на початок| |після | |звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM530_04|Кредиторська заборгованість за |Числове |15 (1 знак| |товари, роботи, послуги (на кінець | |після | |звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM550_03|Поточні зобов'язання за |Числове |15 (1 знак| |розрахунками: з бюджетом (на | |після | |початок звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM550_04|Поточні зобов'язання за |Числове |15 (1 знак| |розрахунками: з бюджетом (на кінець| |після | |звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM570_03|Поточні зобов'язання за |Числове |15 (1 знак| |розрахунками: зі страхування (на | |після | |початок звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM570_04|Поточні зобов'язання за |Числове |15 (1 знак| |розрахунками: зі страхування (на | |після | |кінець звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM580_03|Поточні зобов'язання за |Числове |15 (1 знак| |розрахунками: з оплати праці* (на | |після | |початок звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM580_04|Поточні зобов'язання за |Числове |15 (1 знак| |розрахунками: з оплати праці(*) (на| |після | |кінець звітного року) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM610_03|Інші поточні зобов'язання (на |Числове |15 (1 знак| |початок звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM610_04|Інші поточні зобов'язання (на |Числове |15 (1 знак| |кінець звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM620_03|Усього за розділом IV (на початок |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM620_04|Усього за розділом IV (на кінець |Числове |15 (1 знак| |звітного року) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM640_03|Баланс (на печаток звітного року) |Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM640_04|Баланс (на кінець звітного року) |Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| BM665 |* 3 рядка 580 графа 4; Прострочені |Числове |15 (1 знак| |зобов'язання з оплати праці | |після | | | |коми) | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток доповнено новою таблицею 57 згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 293 ( v0293312-11 )
від 30.03.2011 }

Таблиця 58. Структура файла "FMS.DBF".
Звіт про фінансові результати

малого підприємства (спрощений)
------------------------------------------------------------------ Ім'я | Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір | поля | | поле | (знаків) | --------+-----------------------------------+--------+----------| E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове|10 | |емітента | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент |Числове |4 (0 | | | |знаків | | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| ZVIT_KV |Порядковий номер звітного кварталу |Числове |1 (0 | | | |знаків | | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM010_03|Дохід (виручка) від реалізації |Числове |15 (1 знак| |продукції; (товарів, робіт, послуг)| |після | |(за звітний період) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM010_04|Дохід (виручка) від реалізації |Числове |15 (1 знак| |продукції; (товарів, робіт, послуг)| |після | |(за попередній період) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM020_03|Непрямі податки та інші вирахування|Числове |15 (1 знак| |з доходу (за звітний період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM020_04|Непрямі податки та інші вирахування|Числове |15 (1 знак| |з доходу (за попередній період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM030_03|Чистий дохід (виручка) від |Числове |15 (1 знак| |реалізації продукції (товарів, | |після | |робіт, послуг) (010 - 020); (за | |коми) | |звітний період) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM030_04|Чистий дохід (виручка) від |Числове |15 (1 знак| |реалізації продукції (товарів, | |після | |робіт, послуг) (010 - 020); (за | |коми) | |попередній період) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM040_03|Інші доходи (за звітний період) |Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM040_04|Інші доходи (за попередній період) |Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM070_03|Разом чисті доходи (030 + 040 + |Числове |15 (1 знак| |050) (за звітний період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM070_04|Разом чисті доходи (030 + 040 + |Числове |15 (1 знак| |050) (за попередній період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM080_03|Собівартість реалізованої продукції|Числове |15 (1 знак| |(товарів, робіт, послуг) (за | |після | |звітний період) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM080_04|Собівартість реалізованої продукції|Числове |15 (1 знак| |(товарів, робіт, послуг) (за | |після | |попередній період) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM100_03|Інші витрати (за звітний період) |Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM100_04|Інші витрати (за попередній період)|Числове |15 (1 знак| | | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM101_03|Інші витрати. У тому числі 101 (за |Числове |15 (1 знак| |звітний період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM101_04|Інші витрати. У тому числі 101 (за |Числове |15 (1 знак| |попередній період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM102_03|Інші витрати. У тому числі 102 (за |Числове |15 (1 знак| |звітний період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM102_04|Інші витрати. У тому числі 102 (за |Числове |15 (1 знак| |попередній період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM120_03|Разом витрати (080 + 090 + 100) (за|Числове |15 (1 знак| |звітний період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM120_04|Разом витрати (080 + 090 + 100) (за|Числове |15 (1 знак| |попередній період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM130_03|Фінансовий результат до |Числове |15 (1 знак| |оподаткування (070 - 120) (за | |після | |звітний період) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM130_04|Фінансовий результат до |Числове |15 (1 знак| |оподаткування (070 - 120) (за | |після | |попередній період) | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM140_03|Податок на прибуток (за звітний |Числове |15 (1 знак| |період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM140_04|Податок на прибуток (за попередній |Числове |15 (1 знак| |період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM145_03|Витрати (доходи), які зменшують |Числове |15 (1 знак| |(збільшують) фінансовий результат | |після | |після оподаткування (за звітний | |коми) | |період) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM145_04|Витрати (доходи), які зменшують |Числове |15 (1 знак| |(збільшують) фінансовий результат | |після | |після оподаткування (за попередній | |коми) | |період) | | | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM150_03|Чистий прибуток (збиток) (130 - |Числове |15 (1 знак| |140) (за звітний період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| FM150_04|Чистий прибуток (збиток) (130 - |Числове |15 (1 знак| |140) (за попередній період) | |після | | | |коми) | --------+-----------------------------------+--------+----------| KERIVNYK|Керівник |Текстове|100 | --------+-----------------------------------+--------+----------| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове|100 | --------+-----------------------------------+--------+----------| PRIM |Примітки |MEMO | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток доповнено новою таблицею 58 згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 293 ( v0293312-11 )
від 30.03.2011 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: