open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.05.2003 N 476

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг

N 185 ( v0185874-14 ) від 28.10.2014 }

Про затвердження Порядку відшкодування збитків,

завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення

газопостачальним або газорозподільним підприємством

Правил надання населенню послуг з газопостачання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної

комісії регулювання електроенергетики N 784 ( v0784227-05 ) від 07.09.2005 N 1075 ( v1075227-11 ) від 23.06.2011 }
{ У назві та тексті Постанови слова "газопостачальна

організація" та "газотранспортна організація" в усіх

відмінках замінено словами "газопостачальне

підприємство" та "газорозподільне підприємство" у

відповідних відмінках згідно з Постановою НКРЕ

N 1075 ( v1075227-11 ) від 23.06.2011 }

Відповідно до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України
від 09.12.99 N 2246 ( 2246-99-п ) "Про затвердження Правил надання
населенню послуг з газопостачання" та з метою підвищення
відповідальності газопостачальних та/або газорозподільних
підприємств за виконання Правил надання населенню послуг з
газопостачання Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є: Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 784 ( v0784227-05 ) від
07.09.2005 )
Затвердити Порядок відшкодування збитків, завданих
споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним
або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг
з газопостачання (додається).
Голова Комісії Ю.Продан
ПОГОДЖЕНО:
Міністр палива та енергетики України С.Єрмілов
(лист від 29.04.2003 N 01/31-408)
Державний уповноважений Антимонопольного
комітету України С.Мороз
(лист від 20.05.2003 N 28-06/08-2826)
В.о. Голови Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики В.Задирайко
(лист від 21.05.2003 N 5-3/13-3388)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

29.05.2003 N 476

ПОРЯДОК

відшкодування збитків, завданих споживачеві

природного газу внаслідок порушення газопостачальним

або газорозподільним підприємством Правил

надання населенню послуг з газопостачання
{ У назві та тексті Порядку слова "газопостачальна

організація" та "газотранспортна організація" в усіх

відмінках замінено словами "газопостачальне

підприємство" та "газорозподільне підприємство" у

відповідних відмінках згідно з Постановою НКРЕ

N 1075 ( v1075227-11 ) від 23.06.2011 }

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Правил надання
населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246
( 2246-99-п ) (далі - Правила), та запроваджує механізм
відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу
(далі - газ) внаслідок порушення газопостачальним або
газорозподільним підприємством Правил. Дія цього Порядку поширюється на газопостачальні,
газорозподільні підприємства та споживачів газу.
1.2. Основні терміни, що вживаються у Порядку, мають таке
значення: безпідставне припинення газопостачання - припинення
газопостачання споживачу, здійснене незважаючи на те, що
споживачем не порушуються умови договору про надання послуг з
газопостачання, і воно здійснено з порушенням умов Правил
( 2246-99-п ) (без установленого Правилами письмового попередження
про припинення газопостачання, відключення в останній робочий день
перед вихідними та святковими днями, крім випадків аварійних
ситуацій в системах газопостачання); внутрішньобудинкові системи газопостачання - газопроводи
низького тиску, лічильники газу, газові прилади, пристрої,
необхідні для використання газу в побуті; газові прилади і пристрої - плити, котли, водонагрівачі,
регулятори тиску та інше обладнання, що використовується
споживачем з метою задоволення власних побутових потреб у
природному газі; { Абзац четвертий пункту 1.2 розділу 1 в редакції
Постанови НКРЕ N 1075 ( v1075227-11 ) від 23.06.2011 } газопостачання - послуга, яка передбачає реалізацію
природного або скрапленого газу шляхом транспортування його до
споживача; { Абзац п'ятий пункту 1.2 в редакції Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 784
( v0784227-05 ) від 07.09.2005; із змінами, внесеними згідно з
Постановою НКРЕ N 1075 ( v1075227-11 ) від 23.06.2011 } газопостачальне підприємство - підприємство (організація),
яке здійснює постачання газу споживачеві на підставі договору та
відповідної ліцензії; ( Абзац шостий пункту 1.2 в редакції
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 784
( v0784227-05 ) від 07.09.2005 ) газорозподільне підприємство - підприємство (організація) з
експлуатації споруд систем газопостачання і газопроводів, яке
транспортує газ газопостачального підприємства до споживача та
надає йому послуги з технічного обслуговування та ремонту
газопроводів і внутрішньобудинкових систем газопостачання на
підставі відповідної ліцензії; ( Абзац сьомий пункту 1.2 в
редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 784 ( v0784227-05 ) від 07.09.2005 ) споживач (населення) - фізична особа, яка отримує природний
газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому
числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх
житлових приміщень; { Абзац восьмий пункту 1.2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 784 ( v0784227-05 ) від 07.09.2005; в редакції
Постанови НКРЕ N 1075 ( v1075227-11 ) від 23.06.2011 } якісні показники газу - параметри та характеристики якості
газу, визначені нормативними документами; { Абзац дев'ятий
пункту 1.2 розділу 1 в редакції Постанови НКРЕ N 1075
( v1075227-11 ) від 23.06.2011 } якість надання послуг - відповідність показників якості
надання послуг з технічного обслуговування вимогам нормативних
актів.
1.3. Порушення газопостачальним (газорозподільним)
підприємством Правил ( 2246-99-п ), які тягнуть за собою
відповідальність з відшкодування збитків, завданих споживачеві
газу: постачання споживачу газу, якісні показники та тиск якого не
відповідають вимогам нормативних документів; відмова споживачу в припиненні газопостачання або відключенні
окремих газових приладів, пристроїв та проведенні перерахунку за
фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності
лічильників газу (за заявою споживача); несвоєчасне надання інформації або надання інформації, що не
відповідає дійсності; надання неякісних та несвоєчасних послуг (передбачених
договором про надання послуг з газопостачання) з технічного
обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем
газопостачання та дворових газопроводів будинків, що виконуються
за рахунок експлуатаційних витрат (планове технічне
обслуговування) або за заявою споживача; шкода, заподіяна його житловому приміщенню і майну, а також
його життю, здоров'ю та навколишньому середовищу внаслідок
порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством
вимог Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці від 01.10.1997 р. N 254 ( z0318-98 ), Правил
надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 р. N 2246 ( 2246-99-п ),
договору про надання послуг з газопостачання та інших
нормативно-правових актів, що регламентують відносини
газопостачального (газорозподільного) підприємства і споживачів у
сфері надання послуг з газопостачання; безпідставне припинення газопостачання.
1.4. У разі порушення газопостачальним (газорозподільним)
підприємством вимог Правил та договору про надання послуг з
газопостачання споживач подає газопостачальному
(газорозподільному) підприємству претензію, складену у довільній
формі. У разі неприбуття представників газопостачального
(газорозподільного) підприємства протягом 2 робочих днів у містах
та 5 календарних днів у сільській місцевості або в разі відмови
від складення відповідного акта, претензія вважається
обгрунтованою, якщо її підписали не менше ніж три особи або
споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи
іншого органу самоврядування.
2. Порядок відшкодування збитків,

завданих споживачеві газу
2.1. За наявності заяви споживача про необхідність здійснення
перевірки тиску та/або якісних показників газу газопостачальне
(газорозподільне) підприємство зобов'язана направити свого
представника за місцем виклику протягом 2 робочих днів у містах та
5 календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із
споживачем час та здійснити перевірку цих показників. Газопостачальне (газорозподільне) підприємство зобов'язане
забезпечити проведення перевірки величини тиску та/або якісних
показників газу силами підприємств (організацій), які одержали
відповідний дозвіл на проведення таких робіт, або власними силами. Величина тиску газу перевіряється перед газовими приладами
споживача в години максимального його споживання. Мінімальний тиск газу перед газовими приладами, пристроями
повинен становити не менше мінімально допустимого значення, що
передбачено нормативними документами на газові прилади (пристрої). Якщо тиск газу менший ніж величина мінімально допустимого
значення, що зазначається у нормативних документах на газові
прилади (пристрої), плата за газопостачання з дня подання заяви до
дня відновлення подачі газу з тиском більшим від мінімально
допустимого не здійснюється. Газопостачальне (газорозподільне) підприємство повинне
протягом п'яти днів з дня здійснення щомісячної перевірки
параметрів якості газу опублікувати в засобах масової інформації
детальну інформацію про результати цієї перевірки. Інформація
повинна містити результати перевірки параметрів якості газу та
бути доступною всім споживачам на території провадження
газопостачальними (газорозподільними) підприємствами діяльності з
постачання природного газу. Перевірка якості газу проводиться відповідно до умов ГОСТ
5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и
коммунально-бытового назначения. Технические условия", а у випадку
використання газу локальних родовищ - ТУ У 320.001.5864-033-2000
"Гази горючі природні родовищ України для промислового та
комунально-побутового призначення". Додатково може бути проведена
перевірка за письмовою заявою споживача. У разі відповідності
якісних показників газу встановленим нормативам, виконання цих
робіт оплачується споживачем, а у разі невідповідності
встановленим нормативам - газопостачальним (газорозподільним)
підприємством. У разі підтвердження факту відхилення параметрів якості газу
від встановленої нормативними документами величини газопостачальне
(газорозподільне) підприємство здійснює перерахунок розміру плати
за газопостачання за період з дня подання заявки споживачем до
дати, коли газопостачальне (газорозподільне) підприємство
відновило параметри якості газу. Плата за спожитий газ зменшується
пропорційно зменшенню кожного з параметрів якості газу,
встановлених ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для
промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические
условия", а у випадку використання газу локальних родовищ -
ТУ У 320.001.5864-033-2000 "Гази горючі природні родовищ України
для промислового та комунально-побутового призначення" з дня
встановлення факту таких змін до дня їх відновлення. У разі незгоди споживача з результатами перевірки він має
право звернутися для врегулювання цього питання до суду.
2.2. У разі письмового звернення споживача щодо припинення
газопостачання або відключення окремих газових приладів
газопостачальне (газорозподільне) підприємство зобов'язане в
узгоджений із споживачем час відключити його від газопостачання
шляхом перекриття запірних пристроїв перед газовими приладами або
на ввідному газопроводі з установленням, виходячи з умов безпеки
газопостачання, пломб на них або заглушки. Термін виконання цих
робіт - 2 робочі дні у містах та 5 календарних днів у сільській
місцевості. За вимогою споживача термін виконання може бути
збільшений. Опломбування/відключення здійснюється тільки у присутності
споживача. Про проведену роботу складається акт, який скріплюється
підписом виконавця роботи і споживача. Оплата за спожитий газ
припиняється з дати, наступної після дати підписання акту про
опломбування/відключення запірних пристроїв. У разі, коли припинення газопостачання здійснено з порушенням
встановлених термінів з вини газопостачального (газорозподільного)
підприємства, вона відшкодовує споживачу вартість газу у повному
обсязі з моменту подачі заяви споживача до моменту припинення
газопостачання газопостачальним (газорозподільним) підприємством.
2.3. Газопостачальне (газорозподільне) підприємство несе
відповідальність за надання інформації, яка не відповідає
дійсності, а також за несвоєчасне надання інформації, яка не
носить конфіденційного характеру, щодо тарифів на постачання та
транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ,
послуг з газопостачання, розміру плати за виконання додаткових
робіт, правил підключення до газорозподільних мереж та порядку
розрахунку плати за підключення до газорозподільних мереж,
фактичного тиску газу в газорозподільній мережі тощо. Запит щодо надання інформації складається споживачем в
довільній формі та направляється до газопостачального
(газорозподільного) підприємства. Термін розгляду запиту
газопостачальним (газорозподільним) підприємством не повинен
перевищувати 15 днів, а у разі необхідності додаткового вивчення
запиту - 30 днів. За необгрунтовану відмову у наданні відповідної інформації,
наданні інформації, що не відповідає дійсності, несвоєчасному
наданні інформації та навмисному приховуванні інформації
газопостачальне (газорозподільне) підприємство, якщо це завдало
споживачу матеріальної та/або моральної шкоди, відшкодовує її на
підставі рішення суду.
2.4. У разі надання неякісних послуг, передбачених абзацом
п'ятим п. 1.3 вказаного Порядку, газопостачальне (газорозподільне)
підприємство за власні кошти усуває виявлені недоліки.
2.5. Шкода, заподіяна житловому приміщенню і майну споживача,
а також його життю та здоров'ю підлягає відшкодуванню в повному
обсязі газопостачальним (газорозподільним) підприємством, якщо ця
шкода стала наслідком порушення газопостачальним або
газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з
газопостачання ( 2246-99-п ), Правил безпеки систем газопостачання
України ( z0318-98 ), умов договору про надання послуг з
газопостачання та інших нормативно-правових актів, що
регламентують відносини газопостачального (газорозподільного)
підприємства і споживачів у сфері надання послуг з газопостачання,
якщо законодавством не передбачено більш високої міри
відповідальності.
2.6. У разі безпідставного припинення газопостачання
газопостачальне (газорозподільне) підприємство відшкодовує
споживачу збитки (обсяг недовідпущеного газу), які обчислюються,
виходячи з фактичного середньогодинного споживання газу за
останній розрахунковий період, кількості годин перерви та цін на
газ, що діяли в період припинення газопостачання.
3. Інші умови
3.1. Заява на припинення газопостачання або про неякісне
надання послуг тощо надається письмово та в обов'язковому порядку
повинна бути зареєстрована в спеціальному журналі
газопостачального (газорозподільного) підприємства. Заява на ремонт газових пристроїв, усунення витоку газу, як
правило, подається по телефону. Всі дзвінки повинні бути
зареєстровані у спеціальному журналі газопостачального
(газорозподільного) підприємства.
3.2. Газопостачальне (газорозподільне) підприємство не несе
відповідальності за ненадання або неякісне надання послуг з
газопостачання, якщо це сталося з вини споживача (відмова
споживача у доступу до своїх житлових та підсобних приміщень, де
встановлено газові прилади та лічильники газу, представникам
газопостачального (газорозподільного) підприємства у випадках,
передбачених Правилами) або внаслідок дії непереборної сили.
3.3. У разі, якщо між споживачем і газопостачальним
(газорозподільним) підприємством не досягнуто згоди про
відшкодування збитків, спірні питання вирішуються у визначеному
законодавством порядку.
Начальник управління регулювання
та цінової політики нафтогазового
комплексу С.Волос

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: