open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
03.09.2003 N 403

Про внесення змін і доповнень до окремих наказів

Національної служби посередництва і примирення

з питань аналітично-інформаційної діяльності

та прогнозування
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної

служби посередництва і примирення

N 422 ( v0422299-03 ) від 10.09.2003

N 33 ( v0033299-07 ) від 25.05.2007

N 90 ( v0090299-09 ) від 31.12.2009

N 33 ( v0033299-09 ) від 09.06.2009 }
Відповідно до положень статті 15 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ),
підпункту 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Національну службу
посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із
змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000
року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу НСПП від 27 червня 2000 року N 50
( v0050299-00 ) "Про затвердження Методики аналізу
соціально-економічних і соціально-трудових відносин та
прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів)", із
змінами, внесеними наказом НСПП від 26 січня 2001 року N 49
( v0049299-01 ), такі зміни та доповнення:
1.1. В пункті 2 наказу слова "Відділам прогнозування і
статистики, аналітично-інформаційної роботи, по роботі в містах
Києві та Севастополі, відділенням НСПП в Автономній Республіці
Крим та областях" замінити словами "Структурним підрозділам НСПП".
1.2. В пункті 3 наказу слова "Відділам прогнозування і
статистики, аналітично-інформаційної роботи, по роботі в містах
Києві та Севастополі" замінити словами "Відділу
аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, відділу
правового забезпечення НСПП".
2. Внести до наказу НСПП від 3 липня 2000 року N 55
( v0055299-00 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
здійснення прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів)
та сприяння своєчасному їх вирішенню", із змінами, внесеними
наказами НСПП від 26 січня 2001 року N 48 ( v0048299-01 ), від 23
січня 2002 року N 38 ( v0038299-02 ), від 28 грудня 2002 року
N 435 ( v0435299-02 ), такі зміни та доповнення:
2.1. В пункті 2 наказу слова "відділам прогнозування і
статистики, аналітично-інформаційної роботи, по роботі в містах
Києві та Севастополі центрального апарату НСПП, відділенням НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях" замінити словами
"структурним підрозділам НСПП".
{ Підпункт 2.2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Інструкції Національної служби посередництва і примирення
N 55 ( v0055299-00 ) від 03.07.2000, до якої вносились зміни }
2.2. В Інструкції про порядок здійснення прогнозування колективних
трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню: 2.2.1. в підпункті 1.1. пункту 1 слова "структурними
підрозділами центрального апарату Національної служби
посередництва і примирення (далі - НСПП), її відділеннями в
Автономній Республіці Крим та областях" замінити словами
"структурними підрозділами НСПП"; 2.2.2. підпункт 1.2. пункту 1 доповнити словами "із змінами,
внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року
N 1393/2000 ( 1393/2000 )"; 2.2.3. частину другу пункту 2 викласти в такій редакції: "Суб'єктами прогнозування виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів) є: - відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування
НСПП; - сектор по роботі в місті Києві відділу правового
забезпечення НСПП; - представництво НСПП в місті Севастополі; - відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях."; 2.2.4. в підпункті 2.1. пункту 2 слова "відділ прогнозування
і статистики НСПП" замінити словами "відділ
аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП"; 2.2.5. в підпункті 2.2. пункту 2 слова "Відділ НСПП по роботі
в містах Києві та Севастополі" замінити словами "Сектор по роботі
в місті Києві відділу правового забезпечення НСПП"; 2.2.6. в підпункті 8.1. пункту 8 слова "Відділ НСПП по роботі
в містах Києві та Севастополі" замінити словами "Сектор по роботі
в місті Києві відділу правового забезпечення НСПП"; 2.2.7. в підпункті 8.2. пункту 8 слова "Відділ прогнозування
і статистики НСПП" замінити словами "Відділ
аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП"; 2.2.8. в пункті 12 слова "Відділ прогнозування і статистики
НСПП" замінити словами "Відділ аналітично-інформаційної роботи та
прогнозування НСПП".
3. Внести до наказу НСПП від 09 серпня 2001 року N 160
( v0160299-01 ) "Про зміни і доповнення до Інструкції про порядок
здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби
посередництва і примирення" такі зміни та доповнення: ( Частина
перша пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної
служби посередництва і примирення N 422 ( v0422299-03 ) від
10.09.2003 )
3.1. В пункті 2 наказу слова "Структурним підрозділам
центрального апарату НСПП, відділенням НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях, представнику НСПП у місті
Севастополі" замінити словами "Структурним підрозділам НСПП".
3.2. В пункті 3 наказу слова "Відділу
аналітично-інформаційної роботи НСПП та відділу прогнозування і
статистики НСПП" замінити словами "Відділу
аналітично-інформаційної роботи та статистики НСПП".
{ Підпункт 3.3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Інструкції Національної служби посередництва і примирення
N 35 ( v0035299-99 ) від 03.05.99, до якої вносились зміни } 3.3.
В Інструкції про порядок здійснення аналітично-інформаційної
діяльності Національної служби посередництва і примирення
( v0035299-99 ): 3.3.1. в підпункті 1.1. пункту 1 слова "структурними
підрозділами центрального апарату НСПП, відділеннями НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях, представником НСПП у місті
Севастополі" замінити словами "структурними підрозділами НСПП"; 3.3.2. підпункт 1.3. пункту 1 викласти в такій редакції: "1.3. Суб'єктами аналітично-інформаційної діяльності є відділ
аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, юридичний
сектор відділу правового забезпечення НСПП, сектор реєстрації
колективних трудових спорів (конфліктів) відділу правового
забезпечення НСПП, сектор запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) відділу правового забезпечення НСПП,
сектор по роботі в місті Києві відділу правового забезпечення
НСПП, сектор кадрів відділу правового забезпечення НСПП,
відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях"; 3.3.3. пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Оперативне інформування
3.1. Суб'єктами оперативного інформування є: - відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування
НСПП; - сектор по роботі в місті Києві відділу правового
забезпечення НСПП; - сектор реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів)
відділу правового забезпечення НСПП; - представництво НСПП в місті Севастополі; - відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.
3.2. Зміст та порядок оперативного інформування: 3.2.1. Оперативне інформування містить відомості про: - виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
впродовж звітної декади місяця; - зняття з реєстрації і контролю вирішених колективних
трудових спорів (конфліктів) і висунутих найманими працівниками
або профспілками вимог; - заходи впродовж звітної декади місяця щодо запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); - акції протесту, пов'язані із ускладненням
соціально-трудових відносин (вид акції протесту, назва
підприємства, установи, організації, території, кількість
учасників акції протесту, причини, що зумовили проведення акції
протесту, дотримання вимог чинного законодавства тощо); - страйки (назва підприємства, установи, організації,
кількість учасників страйку, причини виникнення страйку,
дотримання вимог чинного законодавства тощо); - результати аналізу стану соціально-трудових відносин,
проведеного впродовж звітної декади місяця. 3.2.2. Сектор запобігання виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів) відділу правового забезпечення НСПП, сектор
реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів) відділу
правового забезпечення НСПП, сектор по роботі в місті Києві
відділу правового забезпечення НСПП, представництво НСПП в місті
Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях 01, 11, 21 числа кожного місяця до 10 години ранку
передають зібрані за декаду дані до відділу
аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП. В разі,
якщо 01, 11, 21 числа припадають на вихідні або святкові дні,
оперативна інформація передається до 10 години ранку дня, що
передує святковому або вихідному дню. 3.2.3. З питань, що за своїм змістом вимагають невідкладного
інформування та реагування (виникнення страйку, оголошення або
проведення акцій протесту, пов'язаних з ускладненням
соціально-трудових відносин тощо), керівники структурних
підрозділів, визначених в підпункті 3.2.2., інформують голову НСПП
негайно". Додатки 1 і 2 вважати такими, що втратили чинність; 3.3.4. пункт 4 Інструкції викласти в такій редакції: "4. Щомісячна статистична звітність
4.1. Щомісячна статистична звітність складається із звіту про
результати роботи по запобіганню виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів)та звіту про колективні трудові спори
(конфлікти).
4.2. Виконавцями щомісячних статистичних звітів про
результати запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів) є: на виробничому і територіальному рівнях - сектор по роботі в
місті Києві відділу правового забезпечення НСПП, представництво
НСПП в місті Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці
Крим та областях; на національному, галузевому рівнях, а також на виробничому
рівні, якщо підприємство має структурні підрозділи на території
більшості адміністративно-територіальних одиниць України,
визначених частиною другою статті 133 Конституції України
( 254к/96-ВР ), - сектор запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) відділу правового забезпечення НСПП.
4.3. Виконавцями щомісячних статистичних звітів про
колективні трудові спори (конфлікти) є: на виробничому і територіальному рівнях - сектор по роботі в
місті Києві відділу правового забезпечення НСПП, представництво
НСПП в місті Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці
Крим та областях; на національному, галузевому рівнях, а також на виробничому
рівня, якщо підприємство має структурні підрозділи на території
більшості адміністративно-територіальних одиниць України,
визначених частиною другою статті 133 Конституції України
( 254к/96-ВР ), - сектор реєстрації колективних трудових спорів
(конфліктів) відділу правового забезпечення НСПП.
4.4. Щомісячні статистичні звіти, визначені підпунктом 4.1.,
подаються НСПП структурними підрозділами НСПП, визначеними в
підпунктах 4.2. і 4.3., до 05 числа наступного за звітним місяця.
4.5. Щомісячний статистичний звіт про результати роботи по
запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
має включати дані, передбачені формою N 1-ЗКТС, затвердженою
наказом НСПП від 26.06.2003 року N 282 ( v0282299-03 ).
4.6. Щомісячний статистичний звіт про колективні трудові
спори (конфлікти) має включати дані, передбачені формою N 1-КТС,
затвердженою наказом НСПП від 09.11.2000 року N 95
( v0095299-00 ), із наступними змінами і доповненнями.
4.7. За даними щомісячних статистичних звітів відділ
аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП: узагальнює статистичні звіти про результати роботи по
запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та
про колективні трудові спори; готує звіт про результати роботи НСПП по запобіганню
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); готує звіт про колективні трудові спори (конфлікти) на
виробничому і територіальному рівнях; готує звіт про колективні трудові спори (конфлікти) на
галузевому рівні; у випадку виявлення розбіжностей або помилок у наданій
статистичній звітності вживає заходи щодо їх усунення" 3.3.5. пункт 5 Інструкції викласти в такій редакції: "5. Звіт НСПП про результати діяльності
5.1. НСПП звітує перед Президентом України про результати
діяльності за перший квартал, за перше півріччя, за 9 місяців і за
рік.
5.2. Звіт про результати діяльності НСПП складається з таких
розділів: 1. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин 2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів) 3. Стан і результати вирішення висунутих найманими
працівниками або профспілками вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів) 4. Попередження НСПП страйків як крайніх засобів вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів), інших акцій соціального
протесту 5. Стан додержання Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) 6. Підвищення рівня правової культури сторін
соціально-трудових відносин 7. Правове забезпечення діяльності Національної служби
посередництва і примирення та здійснення примирних процедур 8. Організаційна робота НСПП, робота з кадрами.
Організаційно-методична робота з арбітрами, посередниками,
позаштатними радниками НСПП 9. Інформування громадськості про діяльність НСПП 10. Висновки та пропозиції Звіт може додатково включати й інші розділи.
5.3. Звіти про результати діяльності сектора по роботі в
місті Києві, представництва НСПП в місті Севастополі, відділень
НСПП в Автономній Республіці Крим та областях складаються з таких
розділів: 1. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин на
відповідній території 2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів) 3. Стан і результати вирішення висунутих найманими
працівниками або профспілками вимог та колективних трудових спорів
(конфліктів) 4. Попередження страйків як крайніх засобів вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів), інших акцій соціального
протесту 5. Стан додержання Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) 6. Підвищення рівня правової культури сторін
соціально-трудових відносин 7. Організаційно-методична робота з арбітрами, посередниками,
позаштатними радниками НСПП 8. Інформування громадськості про діяльність структурного
підрозділу НСПП 9. Висновки та пропозиції В звітах можуть бути висвітлені й інші питання, що стосуються
роботи структурних підрозділів НСПП.
5.4. Звіти про результати діяльності відділу правового
забезпечення НСПП, відділу аналітично-інформаційної роботи та
прогнозування НСПП, відділу фінансів, бухгалтерського обліку і
звітності та матеріально-технічного забезпечення НСПП, загального
сектора НСПП повинні містити інформацію про результати виконання
планів роботи НСПП, функцій і завдань, визначених положеннями про
них.
5.5. Звіти про результати діяльності структурних підрозділів
НСПП, визначених підпунктами 5.3. і 5.4., подаються голові НСПП до
5 числа місяця, наступного за звітним періодом.
5.6. Сектор запобігання виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів) відділу правового забезпечення НСПП здійснює
підготовку розділу 2. "Запобігання виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів)" звіту НСПП про результати діяльності.
5.7. Юридичний сектор відділу правового забезпечення НСПП
здійснює підготовку розділу 5. "Стан додержання Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), розділу 6. "Підвищення рівня правової культури
сторін соціально-трудових відносин", розділу 7. "Правове
забезпечення діяльності Національної служби посередництва і
примирення та здійснення примирних процедур" звіту НСПП про
результати діяльності.
5.8. Підготовка проекту звіту НСПП про результати діяльності
здійснюється відділом аналітично-інформаційної роботи та
прогнозування НСПП на основі звітів структурних підрозділів НСПП
про результати діяльності та відповідних аналітичних матеріалів
структурних підрозділів НСПП. Проект звіту НСПП про результати
діяльності подається на розгляд голови НСПП до 15 числа місяця,
наступного за звітним періодом"; 3.3.6. в підпункті 6.1. пункту 6 слова "відділ НСПП по роботі
в містах Києві та Севастополі, відділення НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях, відповідні структурні підрозділи
центрального апарату НСПП" замінити словами "сектор по роботі в
місті Києві відділу правового забезпечення НСПП, представництво
НСПП в місті Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці
Крим та областях, відділ аналітично-інформаційної роботи та
прогнозування НСПП".
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Національної служби посередництва і примирення
N 118 ( v0118299-03 ) від 26.03.2003, до якого вносились зміни }
4. Внести до наказу НСПП від 26 березня 2003 року N 118
( v0118299-03 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
здійснення аналізу висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин колективних
трудових спорів (конфліктів)" такі зміни та доповнення:
4.1. В пункті 3 наказу слова "Начальникам відділу правового
забезпечення примирних процедур НСПП, юридичного відділу, відділу
аналітично-інформаційної роботи, відділу прогнозування та
статистики, відділу по роботі в містах Києві та Севастополі"
замінити словами "Керівникам відділу аналітично-інформаційної
роботи та прогнозування НСПП, сектора по роботі в місті Києві
відділу правового забезпечення НСПП, представництва НСПП в місті
Севастополі, сектора реєстрації колективних трудових спорів
(конфліктів) відділу правового забезпечення НСПП".
4.2. В Інструкції про порядок здійснення аналізу висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог, виявлення та
узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів)
( v0118299-03 ): 4.2.1. в частині першій підпункту 1.1. пункту 1 слова
"відділом правового забезпечення примирних процедур НСПП, відділом
аналітично-інформаційної роботи НСПП, відділом прогнозування та
статистики НСПП, відділом НСПП по роботі в містах Києві та
Севастополі" замінити словами "відділом аналітично-інформаційної
роботи та прогнозування НСПП, сектором по роботі в місті Києві
відділу правового забезпечення НСПП, сектором реєстрації
колективних трудових спорів (конфліктів) відділу правового
забезпечення НСПП"; 4.2.2. в частині восьмій підпункту 1.3. пункту 1 слова
"юридичний відділ НСПП, відділ правового забезпечення примирних
процедур НСПП, відділ аналітично-інформаційної роботи НСПП, відділ
прогнозування та статистики НСПП, відділ НСПП по роботі в містах
Києві та Севастополі" замінити словами "відділ
аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, юридичний
сектор відділу правового забезпечення НСПП, сектор по роботі в
місті Києві відділу правового забезпечення НСПП, сектор реєстрації
колективних трудових спорів (конфліктів) відділу правового
забезпечення НСПП"; 4.2.3. в підпункті 2.10. пункту 2 слова "Відділ правового
забезпечення примирних процедур НСПП, відділ НСПП по роботі в
містах Києві та Севастополі" замінити словами "Сектор реєстрації
колективних трудових спорів (конфліктів) відділу правового
забезпечення НСПП, сектор по роботі в місті Києві відділу
правового забезпечення НСПП"; 4.2.4. в підпункті 2.12. пункту 2 слова "відділом правового
забезпечення примирних процедур НСПП, відділом НСПП по роботі в
містах Києві та Севастополі" замінити словами "сектором реєстрації
колективних трудових спорів (конфліктів) відділу правового
забезпечення НСПП, сектором по роботі в місті Києві відділу
правового забезпечення НСПП, представництвом НСПП в місті
Севастополі"; 4.2.5. в частині другій підпункту 3.5. пункту 3 слова "відділ
правового забезпечення примирних процедур, юридичний відділ,
відділ аналітично-інформаційної роботи, відділ прогнозування та
статистики НСПП, відділ НСПП по роботі в містах Києві та
Севастополі" замінити словами "відділ аналітично-інформаційної
роботи та прогнозування НСПП, юридичний сектор відділу правового
забезпечення НСПП, сектор по роботі в місті Києві відділу
правового забезпечення НСПП, представництво НСПП в місті
Севастополі".
{ Пункт 5 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Національної служби посередництва і примирення
N 229 ( v0229299-02 ) від 19.07.2002, до якого вносились зміни } 5. В пункті 2 наказу НСПП від 19 липня 2002 року N 229
( v0229299-02 ) "Про забезпечення здійснення моніторингу
підприємств, установ, організацій" слова "відділу НСПП по роботі в
містах Києві та Севастополі" замінити словами "сектору по роботі в
місті Києві відділу правового забезпечення НСПП, представництву
НСПП в місті Севастополі".
6. Керівникам структурних підрозділів Національної служби
посередництва і примирення забезпечити дотримання положень цього
наказу в процесі реалізації повноважень Національної служби
посередництва і примирення, визначених Законом України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), Положенням про Національну службу посередництва і
примирення, затвердженим Указом Президента України від 17
листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними
Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000
( 1393/2000 ).
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Національної служби посередництва і примирення Климова В.В.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: