open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

16.05.2013  № 554

Про відмову ТОВ "ЦЕНТРОГАЗ" у видачі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання 16 травня 2013 року, розглянула питання про видачу ТОВ "ЦЕНТРОГАЗ" ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.

На підставі поданих заявником документів Комісією встановлено таке.

Відповідно до пункту 15 Переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, ТОВ "ЦЕНТРОГАЗ" мало надати документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарювання у заявлених обсягах.

На підтвердження достатності власних активів суб’єкта господарювання у заявлених обсягах Товариством було надано, зокрема, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства, що містить баланс станом на 31.03.2013.

Згідно з пунктом 1 розділу II та пунктом 3 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (далі - Положення), фінансова звітність, яка складається, зокрема, з балансу, має містити статті, склад яких визначається відповідними положеннями (стандартами). Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Відповідно до пункту 2.17 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 (із змінами і доповненнями), у статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.

Згідно з пунктом 5.3 Статуту ТОВ "ЦЕНТРОГАЗ", наданого до заяви про видачу ліцензії, для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків його учасників створюється статутний капітал Товариства, який становить 1 тис. грн.

Разом з тим, у наданому ТОВ "ЦЕНТРОГАЗ" балансі сума статутного капіталу (код рядка 300) не відображена.

Таким чином, ТОВ "ЦЕНТРОГАЗ" не дотримано вимог Положення щодо достовірності фінансової звітності.

Згідно зі статтею 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії.

З огляду на вищевказане, відповідно до Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", частини третьої статті 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 10, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за № 27/17322, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРОГАЗ" (код ЄДРПОУ 38489428, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, кім. 517) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом у зв'язку з недостовірністю даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії.

В.о. Голови Комісії

О. Рогозін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: