open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.10.2011 N 554

Про затвердження Положення про Центральний штаб

Державної воєнізованої гірничорятувальної служби

у вугільній промисловості України

Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), пункту 3.32 Положення про Державну воєнізовану
гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України,
затвердженого наказом Мінвуглепрому від 15.07.2010 N 251
( z0737-10 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Центральний штаб Державної
воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості
України (далі - ЦШ ДВГРС) у новій редакції, що додається.
2. Начальнику ДВГРС - начальнику ЦШ ДВГРС:
2.1. Забезпечити проведення державної реєстрації Положення
про ЦШ ДВГРС у порядку та терміни, визначені чинним
законодавством.
2.2. У триденний термін після державної реєстрації Положення
про ЦШ ДВГРС надати його нотаріально завірену копію Департаменту
майнових відносин та управління корпоративними правами.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Поповича І.М.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

03.10.2011 N 554

ПОЛОЖЕННЯ

про Центральний штаб

Державної воєнізованої гірничорятувальної служби

у вугільній промисловості України
(нова редакція)
(КОД ЄДРПОУ 20335814)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Центральний штаб Державної воєнізованої
гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України
(далі - ЦШ ДВГРС), заснований на державній власності згідно
з чинним законодавством, належить до сфери управління
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
(далі - Уповноважений орган управління) і входить до Державної
воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості
України (далі - ДВГРС).
1.2. Повне найменування українською мовою: ЦЕНТРАЛЬНИЙ ШТАБ ДЕРЖАВНОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Скорочене: ЦШ ДВГРС
1.3. Повне найменування російською мовою: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ. Скорочене: ЦШ ГВГСС
1.4. Місцезнаходження: 83048, Україна, м. Донецьк,
вул. Артема, буд. 157.
1.5. Організаційно-правова форма господарювання ЦШ ДВГРС -
державна організація.
1.6. ЦШ ДВГРС - це організація, яка координує роботу
професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС, у тому числі
Учбово-оперативного воєнізованого гірничорятувального загону
та підприємства з ремонту і технічного обслуговування
аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва
їх окремих зразків, та організує в установленому порядку
обслуговування професійними гірничорятувальними підрозділами ДВГРС
вугільних шахт, розрізів, збагачувальних та брикетних фабрик,
інших підприємств з видобутку та переробки вугілля незалежно
від форм власності в період їх будівництва, реконструкції,
експлуатації, ліквідації або консервації.
2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
2.1. Основними завданнями ЦШ ДВГРС є організація виконання
професійними гірничорятувальними підрозділами ДВГРС, їх завдань
за призначенням, а саме: виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та щодо захисту від них працівників і підприємств; виконання аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення
надзвичайних ситуацій; надання кваліфікованої медичної допомоги потерпілим унаслідок
аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці виникнення
аварії та під час евакуації до лікувального закладу; захист навколишнього природного середовища та локалізація
зони впливу шкідливих і небезпечних чинників, що виникають
внаслідок та під час аварій; виконання робіт протиаварійного призначення, що потребують
застосування засобів захисту органів дихання і спеціального
оснащення.
2.2. Відповідно до покладених на нього завдань основними
функціями ЦШ ДВГРС є: забезпечення готовності професійних гірничорятувальних
підрозділів ДВГРС до дій за призначенням; виконання аналізу аварійної небезпеки вугільних підприємств,
інженерної оцінки їх підготовленості до порятунку людей
та ліквідації аварій, визначення на цій основі основних напрямків,
форм і методів роботи підрозділів ДВГРС із запобігання виникненню
та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного
і природного характеру; планування і організація виконання професійними
гірничорятувальними підрозділами ДВГРС робіт із запобігання
виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру, цільових перевірок стану
техніки безпеки з питань, що належить до компетенції ДВГРС,
розроблення за їх результатами заходів щодо зниження аварійності
і підвищення протиаварійного захисту; участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо
поліпшення захисту об'єктів, що обслуговуються, на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій; планування і організація надання професійними
гірничорятувальними підрозділами ДВГРС підприємствам,
що обслуговуються, додаткових платних послуг з підвищення рівня
підготовленості до порятунку людей і ліквідації аварій, зниження
пожежної небезпеки; формування інформаційно-аналітичного банку даних про стан
протиаварійного захисту вугледобувних підприємств; контроль за організацією проведення і аналіз стану роботи
професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС із запобігання
виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та розробка заходів
з підвищення її ефективності; виконання методичного керівництва роботою професійних
гірничорятувальних підрозділів ДВГРС, з організації діяльності
допоміжних добровільних гірничорятувальних команд та шахтних
гірничорятувальних станцій; розробка дислокації підрозділів ДВГРС; контроль розроблення та виконання підрозділами ДВГРС
диспозицій виїздів на ліквідацію аварій, узагальнення їх вимог; інформування згідно з установленими вимогами про виникнення
надзвичайних ситуацій на підприємствах, що обслуговуються
професійними гірничорятувальними підрозділами ДВГРС; організація проведення професійного добору у професійних
гірничорятувальних підрозділах ДВГРС; організація професійної підготовки основного особового складу
професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС; організація проведення спеціальних тренувань, фізичної
підготовки, визначення теплової стійкості у професійних
гірничорятувальних підрозділах ДВГРС; організація проведення медичних оглядів основного особового
складу професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС; аналіз ведення аварійно-рятувальних робіт і робіт
протиаварійного призначення професійними гірничорятувальними
підрозділами ДВГРС; аналіз надання невідкладної кваліфікованої медичної допомоги
потерпілим унаслідок аварій або нещасних випадків; аналіз захворюваності та організація профілактичних заходів
у професійних гірничорятувальних підрозділах ДВГРС; інформування про виконання аварійно-рятувальних робіт згідно
з установленими вимогами; формування і ведення бази даних про аварії, виконання
аварійно-рятувальних та робіт протиаварійного призначення; розроблення і реалізація переліку мінімального
матеріально-технічного переоснащення та планів переоснащення
професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС новими технічними
засобами; організація забезпечення професійних гірничорятувальних
підрозділів ДВГРС технічними засобами відповідно до встановлених
вимог; організація ремонту, повірок і перевірок оснащення
професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС, виготовлення
нестандартних засобів; організація метрологічного забезпечення технічного оснащення
підрозділів ДВГРС, контроль дотримання технічних засобів
професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС в постійній
готовності до застосування; аналіз ефективності застосування технічних засобів
при виконанні аварійно - рятувальних робіт; участь у підготовленні рішень з питань створення, розміщення,
визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації
надзвичайних ситуацій; визначення номенклатури матеріальних ресурсів для виконання
підрозділами ДВГРС основних завдань за призначенням, організація
забезпечення підрозділів ДВГРС необхідними матеріальними ресурсами
на підставі обґрунтувань та розрахунків; аналіз та контроль використання професійними
гірничорятувальними підрозділами ДВГРС матеріальних ресурсів; контроль організації обліку, зберігання та відпуску
матеріальних цінностей на складах професійних гірничорятувальних
підрозділів ДВГРС; розроблення та контроль виконання заходів з поліпшення
організації технічної експлуатації і ремонту автотранспорту
професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС; виконання контролю дотримання професійними
гірничорятувальними підрозділами ДВГРС правил, норм і стандартів
з експлуатації автотранспорту; формування перспективних і річних фінансових планів ДВГРС,
планів використання бюджетних коштів та планів витрат ЦШ ДВГРС; узагальнення планів використання бюджетних коштів і планів
витрат професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС згідно
з обґрунтуваннями та розрахунками; організація фінансово-економічної діяльності професійних
гірничорятувальних підрозділів ДВГРС щодо забезпечення фінансовими
ресурсами виконання завдань за призначенням, ефективного
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; удосконалення організації та нормування праці, морального
і матеріального стимулювання працівників з метою раціонального
використання трудових і матеріальних ресурсів професійних
гірничорятувальних підрозділів ДВГРС; організація контролю за дотриманням планової, фінансової
і штатної дисципліни, веденням обліку виробничих
і техніко-економічних показників роботи професійних
гірничорятувальних підрозділів ДВГРС; аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
та контроль за виконанням заходів щодо ліквідації заборгованості; здійснення контролю за своєчасністю платежів проведених
професійними гірничорятувальними підрозділами ДВГРС
за зобов'язаннями перед державним бюджетом; аналіз калькулювання собівартості та ціноутворювання
додаткових платних послуг, що надаються професійними
гірничорятувальними підрозділами ДВГРС; здійснення внутрішнього контролю, у тому числі контроль
за фінансово-господарською діяльністю підрозділів, що входять
до складу ДВГРС; виконання добору та розстановки кадрів, формування резерву
кадрів для висунення на керівні та командно-начальницькі посади
номенклатури ЦШ ДВГРС; організація проведення атестації відповідно до чинного
законодавства особового складу професійних гірничорятувальних
підрозділів ДВГРС; організація підвищення кваліфікації основного особового
складу ДВГРС; розвиток соціальної сфери та сприяння вирішенню соціальних
питань працівників ДВГРС; організація проведення змагань серед професійних
гірничорятувальних підрозділів ДВГРС з тактико-технічної
підготовки; контроль готовності професійних гірничорятувальних
підрозділів ДВГРС до дій за призначенням; розроблення та впровадження цільових програм (планів)
соціального розвитку професійних гірничорятувальних підрозділів
ДВГРС; координація роботи з експлуатації професійними
гірничорятувальнимих підрозділами ДВГРС об'єктів соціальної сфери; координація та контроль формування поточних і перспективних
планів будівництва, реконструкції, капітального та поточного
ремонтів будівель, споруд і систем інженерних комунікацій; формування та контроль виконання поточних планів утримання
будівель, споруд і систем інженерних комунікацій професійними
гірничорятувальними підрозділами ДВГРС; контроль за розробленням та реалізацією професійними
гірничорятувальними підрозділами ДВГРС комплексних заходів для
досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня
охорони праці, виконанням професійними гірничорятувальними
підрозділами ДВГРС необхідних профілактичних заходів.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
3.1. ЦШ ДВГРС є юридичною особою.
3.2. ЦШ ДВГРС здійснює свою діяльність згідно з Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про аварійно-рятувальні
служби" від 14.12.99 N 1281-XIV ( 1281-14 ), Положенням про ДВГРС,
затвердженим наказом Мінвуглепрому від 15.07.2010 N 251
( z0737-10 ), чинним законодавством України та цим Положенням.
3.3. ЦШ ДВГРС має самостійний баланс, реєстраційні рахунки
в органах Державної казначейської служби України, рахунки
в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням, кутовий штамп та інші реквізити
юридичної особи.
3.4. ЦШ ДВГРС несе відповідальність за своїми зобов'язаннями
згідно з чинним законодавством України.
3.5. ЦШ ДВГРС не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави, Уповноваженого органу управління, професійних
гірничорятувальних підрозділів ДВГРС і підприємства з ремонту
і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів,
розроблення та виробництва їх окремих зразків, а Уповноважений
орган управління не відповідає за зобов'язаннями ЦШ ДВГРС.
3.6. ЦШ ДВГРС має право укладати договори (правочини)
у порядку, встановленому чинним законодавством, набувати майнові
та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем,
відповідачем і третьою особою в судах загальної юрисдикції.
4. МАЙНО
4.1. Майно ЦШ ДВГРС становлять основні фонди, інші необоротні
та оборотні активи, вартість яких відображається у самостійному
балансі ЦШ ДВГРС. Майно ЦШ ДВГРС є державною власністю і закріплюється за ним
на праві оперативного управління. ЦШ ДВГРС володіє, користується
та розпоряджається зазначеним майном для провадження некомерційної
діяльності у межах, установлених законодавством та цим Положенням,
вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному
законодавству України.
4.2. Джерелами формування майна ЦШ ДВГРС є: кошти Державного бюджету України, виділені на утримання
ЦШ ДВГРС у встановленому чинним законодавством України порядку; майно, передане йому Уповноваженим органом управління; інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
4.3. Відчуження основних фондів, що є державною власністю,
закріплених за ЦШ ДВГРС, здійснюється Уповноваженим органом
управління відповідно до чинного законодавства. ЦШ ДВГРС не має права здавати в оренду організаціям,
підприємствам, установам, а також громадянам, нерухоме майно,
передане йому на праві оперативного управління, а також списувати
його з балансу без отримання відповідного дозволу Уповноваженого
органу управління за винятком випадків, установлених чинним
законодавством. Списання з балансу повністю амортизованих основних
фондів (засобів) здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
4.4. ЦШ ДВГРС здійснює володіння, користування землею
й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності
та чинного законодавства.
4.5. Збитки, заподіяні ЦШ ДВГРС внаслідок порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами і державними
органами, відшкодовуються ЦШ ДВГРС згідно з чинним законодавством
України.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
5.1. ЦШ ДВГРС має право: визначати основні напрями розвитку ДВГРС згідно
з науково-технічними прогнозами і пріоритетами
у гірничорятувальній справі та охороні праці у вугільній
промисловості; організовувати свою діяльність з метою виконання покладених
на нього завдань і функцій.
5.2. Під час здійснення організаційних заходів щодо виконання
аварійно-рятувальних робіт та робіт із запобігання виникненню
і ліквідації надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків
ЦШ ДВГРС має право: безперешкодного доступу на об'єкти і території у порядку,
передбаченому чинним законодавством, з метою виконання робіт,
пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій; вимагати від усіх осіб, які знаходяться в зоні надзвичайної
ситуації, додержання правил, запроваджених установленими правилами
безпеки; використовувати на договірних засадах засоби зв'язку,
транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств,
установ і організацій для рятування людей та виконання термінових
робіт або доставки основного особового складу, спеціального
оснащення та вантажів на аварійні об'єкти; забезпечуватися (за рахунок підприємств, що обслуговуються)
прямим двостороннім телефонним, радіо- та іншими видами зв'язку та
приладами для негайного виклику за сигналом "Тривога" належної
кількості підрозділів і гірничорятувальної техніки, передбачених
диспозицією виїздів і планом взаємодопомоги; вимагати від відповідального керівника з ліквідації аварії
залучення на договірних засадах відповідних спеціалістів для
консультацій та виконання спеціальних робіт під час ліквідації
аварій та їх наслідків; безоплатно і безперешкодно одержувати від підприємств,
установ та організацій, органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання
покладених на ЦШ ДВГРС завдань; першочергово забезпечуватися матеріалами та обладнанням
аварійного призначення, необхідними для проведення
аварійно-рятувальних робіт; брати участь у підготовленні рішень з питань створення,
розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів
для ліквідації надзвичайних ситуацій; обстежувати з метою профілактики виникнення аварій об'єкти
і території, що обслуговуються; подавати керівникам і власникам підприємств,
що обслуговуються, письмові пропозиції щодо поліпшення
протиаварійного захисту об'єктів і підвищення готовності
до рятування людей та ліквідації аварій, а також усувати виявлені
порушення щодо провітрювання шахт, пилогазового режиму, відхилень
від проектів і паспортів протипожежного захисту та здійснювати
контроль за їх виконанням; скасовувати власні погодження планів ліквідації аварій
у цілому або їх окремі позиції у разі їх невідповідності
фактичному стану на об'єкті, що обслуговується, або неможливості
виконання їх оперативної частини; вносити пропозиції керівникам підприємств, що обслуговуються,
про застосування впливу до працівників та посадових осіб, які
систематично порушують вимоги нормативно-правових актів з охорони
праці; вживати невідкладних заходів щодо припинення виконання робіт,
експлуатації машин та механізмів за наявної загрози життю людей
або у разі виникнення аварій; брати участь у роботі комісій з розслідування причин
виникнення аварій на об'єктах, що обслуговуються.
5.3. ЦШ ДВГРС має право згідно з чинним законодавством
України: укладати угоди, у тому числі укладати договори
купівлі-продажу, постачання, підряду, перевезення, страхування,
доручення, комісії, зберігання та інші; здійснювати залучення внутрішніх довгострокових (більше
одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надавати гарантії
або бути поручителем за такими зобов'язаннями за погодженням
з Міністерством фінансів України, залучати внутрішні
короткострокові (до одного року) кредити (позик), надавати
гарантії або бути поручителем за такими зобов'язаннями - за
погодженням з Уповноваженим органом управління.
5.4. ЦШ ДВГРС зобов'язаний: забезпечувати виконання покладених на нього завдань
та функцій; забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів
(обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів
згідно з чинним законодавством України; забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна
та виділених бюджетних коштів; створювати належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне
страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки,
протипожежного захисту; здійснювати заходи з удосконалення організації роботи ДВГРС; здійснювати заходи посилення матеріальної заінтересованості
особового складу ЦШ ДВГРС як у результатах особистої праці, так
і у загальних підсумках роботи ЦШ ДВГРС, забезпечувати своєчасні
розрахунки особовим складом ЦШ ДВГРС; виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля,
раціонального використання і відтворення природних ресурсів
та забезпечення екологічної безпеки.
6. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
6.1. Поточне (оперативне) управління ЦШ ДВГРС здійснює його
начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади
відповідно до чинного законодавства.
6.2. У разі відсутності начальника ЦШ ДВГРС (тимчасова
непрацездатність, відрядження, відпустка тощо) його обов'язки
виконує заступник начальника або інша посадова особа із числа
керівного складу ЦШ ДВГРС, призначена наказом начальника ЦШ ДВГРС
виключно після погодження з Уповноваженим органом управління. Начальник ЦШ ДВГРС погоджує з Уповноваженим органом
управління відпустку.
6.3. Начальник ЦШ ДВГРС самостійно вирішує питання діяльності
ЦШ ДВГРС, за винятком питань, не віднесених чинним законодавством
України, Положенням про ДВГРС ( z0737-10 ) та цим Положенням
до його компетенції.
6.4. Начальник ЦШ ДВГРС згідно з чинним законодавством
України: несе персональну відповідальність за виконання покладених
на ЦШ ДВГРС завдань і функцій; діє без довіреності від імені ЦШ ДВГРС на території України
та за її межами; представляє ЦШ ДВГРС у його відносинах з органами державної
та судової влади, органами місцевого самоврядування, юридичними
та фізичними особами; користується правом розпорядження майном і коштами ЦШ ДВГРС; укладає договори та інші правочини, видає довіреності
на вчинення дій від імені ЦШ ДВГРС, відкриває рахунки в установах
банків та органах Державної казначейської служби України; підписує платіжні доручення та інші банківські документи
ЦШ ДВГРС; у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження та інші
акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників ЦШ ДВГРС; подає на погодження Уповноваженому органу управління
кандидатури для призначення на посади та звільнення з посади
керівників професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС
та першого заступника начальника ЦШ ДВГРС; здійснює наймання та звільнення особового складу ЦШ ДВГРС,
відповідно до чинного законодавства та положення про ДВГРС укладає
і розриває з особовим складом ЦШ ДВГРС контракти, у тому числі
із своїми заступниками та командирами професійних
гірничорятувальних підрозділів ДВГРС; застосовує до особового складу ЦШ ДВГРС заходи заохочення
та стягнення згідно з вимогами чинного законодавства; затверджує Статут підприємства з ремонту і технічного
обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення
та виробництва їх окремих зразків, яке входять до складу ДВГРС; призначає на посаду керівника підприємства з ремонту
і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів,
розроблення та виробництва їх окремих зразків, укладає з ним
контракт; забезпечує затвердження планів використання бюджетних коштів
на утримання ЦШ ДВГРС та професійних гірничорятувальних
підрозділів, що входять до складу ДВГРС, відповідно до чинного
законодавства; затверджує штатні розписи професійних гірничорятувальних
підрозділів, у тому числі УО ВГРЗ, та погоджує штатний розпис
підприємства з ремонту і технічного обслуговування
аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва
їх окремих зразків; вирішує інші питання, віднесені законодавством, Положенням
про ДВГРС ( z0737-10 ) та цим Положенням до його компетенції.
6.5. Начальник ЦШ ДВГРС має заступників, у тому числі одного
першого. Кількість заступників начальника ДВГРС визначається
відповідно до нормативів граничної чисельності працівників ДВГРС
і затверджується Уповноваженим органом управління. Розподіл
обов'язків між заступниками начальником ЦШ ДВГРС, встановлення
ступеня їх відповідальності та керівників професійних
гірничорятувальних підрозділів здійснюється начальником ЦШ ДВГРС.
6.6. Головний бухгалтер ЦШ ДВГРС призначається на посаду
та звільняється з посади начальником ЦШ ДВГРС за погодженням
з Уповноваженим органом управління. Головний бухгалтер здійснює
свою діяльність та виконує функції відповідно до чинного
законодавства.
6.7. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини
ЦШ ДВГРС з особовим складом регулюються чинним законодавством
України.
7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
7.1. ЦШ ДВГРС самостійно визначає свою структуру.
7.2. Штатний розпис ЦШ ДВГРС затверджується Уповноваженим
органом управління.
8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
8.1. Трудовий колектив ЦШ ДВГРС складається з усіх
працівників, які своєю працею беруть участь в його діяльності
на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм,
що регулюють трудові відносини працівника з ЦШ ДВГРС.
8.2. Трудовий колектив ЦШ ДВГРС має повноваження: розглядає та затверджує проект колективного договору; бере участь у розгляді соціально-економічних питань
та стимулюванні праці особового складу ЦШ ДВГРС; вирішує інші питання відповідно до чинного законодавства
України і цього Положення.
8.3. Повноваження трудового колективу ЦШ ДВГРС реалізуються
загальними зборами (конференцією) та через їх виборний орган.
8.4. Згідно з чинним законодавством України у ЦШ ДВГРС
укладається колективний договір.
9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
9.1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення
діяльності ЦШ ДВГРС здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України, виділених на утримання ЦШ ДВГРС, а також інших
джерел, не заборонених законодавством.
9.2. ЦШ ДВГРС має право здійснювати фінансування поточних,
капітальних ремонтів будівель, споруд та інженерних мереж,
що перебувають на його балансі, з метою додержання їх надійної
та безпечної експлуатації, а також реконструкції, будівництва
нових об'єктів для підтримання та розвитку матеріальної бази
ЦШ ДВГРС.
9.3. ЦШ ДВГРС забезпечується апаратурою, устаткуванням,
штатним запасом матеріалів і автотранспортом за нормами відповідно
до переліку мінімального матеріально-технічного оснащення ДВГРС,
який затверджується Уповноваженим органом управління.
9.4. Оплата праці особового складу ЦШ ДВГРС, преміювання,
виплата винагород, компенсацій здійснюється згідно з Положенням
про оплату праці особового складу ДВГРС ( nb001558-01 ),
яке є додатком до Галузевої угоди ( n0001558-03 ).
10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
10.1. ЦШ ДВГРС здійснює оперативний та бухгалтерський облік,
веде статистичну та податкову звітність згідно з чинним
законодавством України.
10.2. Начальник ЦШ ДВГРС несе персональну відповідальність
за додержання порядку ведення і достовірність обліку статистичної
та податкової звітності.
10.3. ЦШ ДВГРС надає фінансову (річну, квартальну) звітність
до Уповноваженого органу управління. Зведену звітність ЦШ ДВГРС
надає Уповноваженому органу управління відповідно до вимог чинного
законодавства. На запит Уповноваженого органу управління ЦШ ДВГРС
надає оперативну інформацію стосовно своєї діяльності.
10.4. Фінансові плани та плани перспективного розвитку
ЦШ ДВГРС затверджуються Уповноваженим органом управління.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦШ ДВГРС
11.1. Припинення діяльності ЦШ ДВГРС здійснюється шляхом
передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним
особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу,
перетворення) або внаслідок ліквідації за рішенням Уповноваженого
органу управління або суду згідно з чинним законодавством.
11.2. Припинення діяльності ЦШ ДВГРС здійснюється комісією
з припинення діяльності (ліквідаційною комісією), яка утворюється
згідно з рішенням Уповноваженого органу управління. До складу
комісії з припинення діяльності (ліквідаційної комісії) можуть
входити представники ЦШ ДВГРС в особі його органу управління
та представники Уповноваженого органу управління. Порядок
і терміни проведення припинення діяльності ЦШ ДВГРС визначаються
згідно з чинним законодавством за рішенням Уповноваженого органу
управління. У разі банкрутства ЦШ ДВГРС його ліквідація здійснюється
згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
11.3. З моменту призначення комісії з припинення діяльності
(ліквідаційної комісії) до неї переходять повноваження
з управління ЦШ ДВГРС. Комісія з припинення діяльності
(ліквідаційна комісія) ЦШ ДВГРС розміщує у спеціальному додатку
до газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому виданні
органу державної влади чи органу місцевого самоврядування,
за місцезнаходженням ЦШ ДВГРС повідомлення про припинення
діяльності ЦШ ДВГРС та про порядок і строк заявлення вимог
кредиторами. Крім того, письмово повідомляє кожного з кредиторів. Комісія з припинення діяльності (ліквідаційна комісія)
ЦШ ДВГРС складає відповідний баланс (акт) і подає на затвердження
органу, який призначив комісію.
11.4. У разі прийняття рішення про припинення діяльності
ЦШ ДВГРС працівникам, які звільняються, гарантується додержання
їх прав та інтересів, визначених колективним договором і чинним
законодавством.
11.5. Припинення діяльності ЦШ ДВГРС вважається завершеним,
а підприємство таким, що припинило своє існування, з моменту
внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: