open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
04.12.2009 N 554

Про затвердження типових форм первинних документів

з обліку в будівництві

Відповідно до Законів України "Про ціни і ціноутворення"
( 507-12 ), "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ), Положення
про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
16 травня 2007 року N 750 ( 750-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити типові форми первинних облікових документів у
будівництві N КБ-2в "Акт приймання виконаних будівельних робіт" та
N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та
витрати", що додаються. Запровадити застосування типових форм первинних облікових
документів у будівництві з моменту прийняття наказу про їх
затвердження.
2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про
затвердження зазначених типових форм до заінтересованих
організацій та здійснювати методологічну допомогу будівельним
підприємствам і організаціям в процесі впровадження в облікову
практику затверджених типових форм первинного обліку, зазначених у
пункті 1 цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра регіонального розвитку та будівництва України
А.В.Беркуту.
Міністр В.Куйбіда

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінрегіонбуду України

04.12.2009 N 554

Типова форма N КБ-2в

__________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (________________)
Замовник __________________________________________

(найменування підприємства, організації)
Генпідрядник __________________________________________

(найменування підприємства, організації)
Субпідрядник __________________________________________

(найменування підприємства, організації)
Договір N ______ від "___" ___________ 20__ року
Найменування будівництва та його адреса _______________ ________________________________________________________
Найменування об'єкта __________________________________ ________________________________________________________
Підстава: договірна ціна

АКТ N

приймання виконаних будівельних робіт(*)

за ____________ 20__ року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування робіт | Обґрун- |Одиниця|Кількість|Поточна ціна одиниці виміру, | Виконано |Витрати праці | |з/п | і витрат | тування |виміру | | грн. | робіт | робітнтків- | | | |(шифр і N | | |-----------------------------|(витрати),|будівельників | | | | позиції | | |всього| у тому числі | грн. | на обсяг | | | |нормативу)| | | |----------------------| | робіт, | | | | | | | |заробітна|експлуатація| | люд.-год. | | | | | | | | плата | машин та | |---------------| | | | | | | | | механізмів | |Витрати праці | | | | | | | | |------------| | робітників, | | | | | | | | |у тому числі| |що обслуговують| | | | | | | | | заробітна | | машини, | | | | | | | | | плата | |на обсяг робіт,| | | | | | | | | машиністів | | люд.-год. | |----+-------------------+----------+-------+---------+------+---------+------------+----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+-------------------+----------+-------+---------+------+---------+------------+----------+---------------| | 1. | | | | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------+------+---------+------------+----------+---------------| | 2. | | | | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------+------+---------+------------+----------+---------------| | | | | | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------+-----------------------------+----------+---------------| | I |Разом прямі витрати| | грн. | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | |у тому числі: | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | |вартість | | грн. | | | | | | |матеріалів, | | | | | | | | |виробів та | | | | | | | | |конструкцій | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | |заробітна плата | | грн. | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | |вартість | | грн. | | | | | | |експлуатації | | | | | | | | |машин | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | II |Загальновиробничі | | грн. | | | | | | |витрати | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| |III |Кошти на зведення | | грн. | | | | | | |та розбирання | | | | | | | | |тимчасових | | | | | | | | |будівель і споруд | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | IV |Додаткові витрати | | грн. | | | | | | |при виконанні | | | | | | | | |будівельно- | | | | | | | | |монтажних робіт у | | | | | | | | |зимовий (літній) | | | | | | | | |період | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | |Разом вартість | | грн. | | | | | | |будівельно- | | | | | | | | |монтажних робіт | | | | | | | | |(I+II+III+IV) | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | V |Інші супутні | | грн. | | | | | | |витрати | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | |Разом (I+II+III+IV)| | грн. | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | VI |Прибуток | | грн. | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| |VII |Адміністративні | | грн. | | | | | | |витрати | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| |VIII|Кошти на покриття | | грн. | | | | | | |ризику | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | |Разом (I+II+III+IV+| | грн. | | | | | | |V+VI+VII+VIII) | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | IX |Податки, збори, | | грн. | | | | | | |обов'язкові | | | | | | | | |платежі, | | | | | | | | |встановлені чинним | | | | | | | | |законодавством | | | | | | | | |і не враховані | | | | | | | | |складовими | | | | | | | | |вартості | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | |(без ПДВ) | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | |Разом (I+II+III+IV+| | грн. | | | | | | |V+VI+VII+VIII+IX) | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | X |Податок на додану | | грн. | | | | | | |вартість | | | | | | | |----+-------------------+----------+-------+---------| |----------+---------------| | |Всього за актом | | грн. | | | | | ------------------------------------------------------- ----------------------------
_______________

(*) Будівельні роботи - це будівельні, монтажні,
пусконалагоджувальні та інші роботи, що виконуються під час нового
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного
ремонту будівель та споруд.
М.П. Здав Генпідрядник __________ _______________________ "___" __________ 20__ року (Субпідрядник) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. Прийняв Замовник __________ _______________________ "___" __________ 20__ року (Генпідрядник) (підпис) (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінрегіонбуду України

04.12.2009 N 554

Типова форма N КБ-3

__________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (________________)
Замовник __________________________________________

(найменування підприємства, організації)
Генпідрядник __________________________________________

(найменування підприємства, організації)
Субпідрядник __________________________________________

(найменування підприємства, організації)
Договір N ______ від "___" ___________ 20__ року
Найменування будівництва та його адреса _______________ ________________________________________________________

ДОВІДКА

ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ(*/)

ТА ВИТРАТИ(**/)

за _________________ 20__ року

(тис.грн.)-------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування об'єктів, | Вартість виконаних робіт та витрати | | черг та пускових |--------------------------------------------------------| | комплексів | з початку |з початку року по | у тому числі | | | будівництва по | звітний місяць |за звітний місяць | | | звітний місяць | включно | | | | включно | | | | |------------------+------------------+------------------| | |всього| з них |всього| з них |всього| з них | | | |будівельно-| |будівельно-| |будівельно-| | | | монтажні | | монтажні | | монтажні | | | | роботи | | роботи | | роботи | |---------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |Всього вартість будівельних| | | | | | | |робіт по будові (без ПДВ) | | | | | | | |---------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| | у тому числі:| | | | | | | |1. | | | | | | | |---------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |2. | | | | | | | |---------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| | | | | | | | | |---------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |Податок на додану вартість | | | | | | | |(ПДВ) - всього по будові | | | | | | | |---------------------------+------+-----------+------+-----------+------+------------ |Всього вартість будівельних| | | | | | |робіт по будові | | | | | | |з урахуванням ПДВ | | | | | | |---------------------------+------| |------| |------| | | | | | | | |---------------------------+------| |------| |------| |Вартість змонтованого | | | | | | |устаткування (без ПДВ) | | | | | | |---------------------------+------| |------| |------| |Податок на додану вартість | | | | | | |(ПДВ) | | | | | | |---------------------------+------| |------| |------| |Вартість змонтованого | | | | | | |устаткування з ПДВ | | | | | | |---------------------------+------| |------| |------| | | | | | | | ------------------------------------ -------- --------
_______________

(*/) Будівельні роботи - це будівельні, монтажні,
пусконалагоджувальні та інші роботи, що виконуються під час нового
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного
ремонту будівель та споруд. (**/) Витрати - вартість змонтованого устаткування, що
придбавається виконавцем робіт.
М.П. Субпідрядник __________ ____________________ "__" ________ 20__ року (підпис) (П.І.Б.)
М.П. Генпідрядник __________ ____________________ "__" ________ 20__ року (підпис) (П.І.Б.)
М.П. Замовник __________ ____________________ "__" ________ 20__ року (підпис) (П.І.Б.)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: