open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2014  № 554

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2014 року № 517

Відповідно до статті 24 Основ законодавства України про охорону здоров'я та пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2014 року № 517 "Про затвердження Примірного положення про опікунську раду при закладі охорони здоров'я" слово "опікунську" замінити словами "громадську консультативну (опікунську)".

2. Затвердити Зміни до Примірного положення про опікунську раду при закладі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2014 року № 517, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Лісневську.

Міністр

О. Мусій
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
11.08.2014  № 554

ЗМІНИ
до Примірного положення про опікунську раду при закладі охорони здоров'я

1. У заголовку та пункті 1 розділу I слова "опікунська рада при закладі охорони здоров'я" у всіх відмінках замінити словами "громадська консультативна (опікунська) рада при закладі охорони здоров'я" у відповідних відмінках.

2. У розділі II після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

"10. Повноваження Опікунської ради:

1) виступати з ініціативою та сприяти залученню додаткових фінансових та інших ресурсів на забезпечення ефективної діяльності ЗОЗ, і покращення умов перебування та обслуговування у ньому пацієнтів;

2) вносити пропозиції адміністрації ЗОЗ щодо підвищення ефективності діяльності;

3) створювати експертні групи з питань, які стосуються функціонування ЗОЗ;

4) організовувати та проводити заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації медичних працівників ЗОЗ (організація семінарів, стажувань, в тому числі закордонних);

5) делегувати своїх представників для проведення кошторисної оцінки потреб ЗОЗ;

6) проводити аналіз реалізації благодійних програм та цільового використання благодійних коштів у ЗОЗ;

7) затверджувати звіти щодо реалізації благодійних у ЗОЗ;

8) забезпечувати відвідування представниками Опікунської ради пацієнтів у ЗОЗ (за наявності дозволу лікаря), надавати їм (за потреби) консультації щодо їхніх прав та обов'язків, сприяти організації психологічної допомоги пацієнтам;

9) обговорювати на засіданнях Опікунської ради питання, що стосуються її діяльності;

10) інформувати керівництво ЗОЗ, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій, правоохоронні та інші органи державної влади про порушення законодавства щодо використання благодійної допомоги у разі їх виявлення.

Рішенням ЗОЗ на Опікунську раду може бути покладене виконання інших функцій, які не належать до виключної компетенції ЗОЗ".

У зв'язку з цим пункти 10 - 15 вважати відповідно пунктами 11 - 16.

3. У розділі III:

у пункті 20:

у підпункті 2 слово "постійного" замінити словами "систематичного (два і більше разів)";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) систематичної неучасті (два і більше разів) у засіданнях Опікунської ради";

пункт 23 виключити.

У зв'язку з цим пункти 24 - 39 вважати відповідно пунктами 23 - 38.

4. У розділі IV:

пункт 33 виключити.

У зв'язку з цим пункти. 34 - 38 вважати відповідно пунктами 33 - 37;

у пункті 33:

у абзаці першому слово "зобов'язані" виключити;

у підпункті 1 слова "брати участь" замінити словами "беруть участь";

у підпункті 2 слово "виконувати" замінити словом "виконують";

у підпункті 3 слово "інформувати" замінити словом "інформують";

у підпункті 4 слово "дотримуватись" замінити словом "дотримуються";

у підпункті 5 слово "сприяти" замінити словом "сприяють";

пункт 34 виключити.

У зв'язку з цим пункти 35 - 37 вважати відповідно пунктами 34 - 36.

5. Назву розділу 5 викласти в такій редакції:

"V. Прикінцеві положення".

Начальник Управління
реформ системи охорони
здоров'я

К. Надутий

{Текст взято з сайту МОЗ України http://old.moz.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: