open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.10.2011 N 553

Про затвердження Положення про Перший

воєнізований гірничорятувальний загін

Державної воєнізованої гірничорятувальної служби

у вугільній промисловості України

Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), пункту 3.32 Положення про Державну воєнізовану
гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України,
затвердженого наказом Мінвуглепрому від 15.07.2010 N 251
( z0737-10 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Перший воєнізований
гірничорятувальний загін Державної воєнізованої гірничорятувальної
служби у вугільній промисловості України (далі - 1 ВГРЗ) у новій
редакції, що додається.
2. Командиру 1 ВГРЗ:
2.1. Забезпечити державну реєстрацію Положення про 1 ВГРЗ
у порядку та терміни, визначені чинним законодавством.
2.2. У триденний термін після державної реєстрації Положення
про 1 ВГРЗ надати його нотаріально завірену копію Департаменту
майнових відносин та управління корпоративними правами.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Поповича І.М.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

03.10.2011 N 553

ПОЛОЖЕННЯ

про Перший воєнізований гірничорятувальний загін

Державної воєнізованої гірничорятувальної служби

у вугільній промисловості України
(нова редакція)
(КОД ЄДРПОУ 00159456)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ПЕРШИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН (Далі -
1 ВГРЗ) є професійним гірничорятувальним підрозділом Державної
воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості
України (далі - ДВГРС) та входить до складу ДВГРС, яка належить
до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України (далі - Уповноважений орган управління).
1.2. 1 ВГРЗ є державною спеціалізованою (воєнізованою)
аварійно-рятувальною службою, яка здійснює в установленому порядку
гірничорятувальне обслуговування вугільних шахт, розрізів,
збагачувальних і брикетних фабрик, інших підприємств з видобутку
та переробки вугілля, незалежно від форм власності, в період
їх будівництва, реконструкції, експлуатації, ліквідації
або консервації.
1.3. Діяльність 1 ВГРЗ координує Центральний штаб ДВГРС
(далі - ЦШ ДВГРС).
1.4. Організаційно-правова форма господарювання 1 ВГРЗ -
державна організація.
1.5. Повне найменування українською мовою: ПЕРШИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН. Скорочене: 1 ВГРЗ.
1.6. Повне найменування російською мовою: ПЕРВЫЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД. Скорочене: 1 ВГСО.
1.7. Місцезнаходження: 84637, Україна, Донецька область,
м. Горлівка, просп. Леніна, буд. 219.
2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
2.1. Основними завданнями 1 ВГРЗ на підприємствах,
які обслуговуються, є: виконання аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення
надзвичайних ситуацій; ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків; виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та захисту від них працівників і підприємств; захист навколишнього природного середовища та локалізація
зони впливу шкідливих і небезпечних чинників, що виникають під час
аварій; виконання робіт протиаварійного призначення.
2.2. Відповідно до покладених на нього завдань основними
функціями 1 ВГРЗ є: забезпечення готовності професійних гірничорятувальних
підрозділів ДВГРС до дій за призначенням; пошук і рятування людей на аварійних об'єктах, надання
у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги
особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані,
на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів; ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій
в умовах підвищених температур, задимленості, загазованості,
загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, інших небезпечних
проявів; контроль за готовністю об'єктів, що обслуговуються,
до виконання робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій; участь у розробленні та погодженні планів реагування
на надзвичайні ситуації на об'єктах, що обслуговуються; участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо
поліпшення захисту об'єктів, що обслуговуються, на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій; участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів,
які потребують аварійно-рятувального обслуговування; участь у підготовленні рішень з питань створення, розміщення,
визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації
надзвичайних ситуацій; участь у підготовленні працівників підприємств, установ
та організацій до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
2.3. 1 ВГРЗ відповідно до покладених на нього завдань
та функцій здійснює такі види робіт: аварійно-рятувальні,
протиаварійного призначення, із запобігання виникненню
та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій, із забезпечення
боєздатності 1 ВГРЗ до ліквідації аварій та запобігання
їх виникненню. Виконання аварійно-рятувальних робіт, робіт протиаварійного
призначення, із запобігання виникненню та мінімізації наслідків
надзвичайних ситуацій та інших робіт, є основною діяльністю
1 ВГРЗ. До аварійно-рятувальних робіт належать: пошук і порятунок людей у разі виникнення аварій у шахтах
та надшахтних будівлях і спорудах, на розрізах, збагачувальних
і брикетних фабриках, а також інших об'єктах, що обслуговуються; надання кваліфікованої медичної допомоги потерпілим унаслідок
аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці виникнення
аварії та під час евакуації до лікувального закладу; гасіння підземних пожеж, ліквідація наслідків вибухів,
раптових викидів вугілля і газу, проривів води і затоплень,
гірничих ударів, обвалень гірничих порід та інших аварій
і аварійних ситуацій на шахтах та в надшахтних будівлях
і спорудах, на збагачувальних та брикетних фабриках, у небезпечних
умовах (загазування шкідливими газами та задимленість атмосфери,
підвищення температури, загроза вибуху тощо); виконання рятувальних та аварійних робіт відповідно до єдиної
державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного і природного характеру. До робіт протиаварійного призначення належать: виявлення осередків самонагрівання вугілля та виконання робіт
щодо запобігання пожежам; роботи, які потребують застосування умінь рятувальників,
спеціальних засобів захисту та оснащення; розкриття ізольованих аварійних дільниць. До робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків
надзвичайних ситуацій належать: профілактичне обстеження об'єктів, що обслуговуються 1 ВГРЗ,
щодо стану їх протиаварійного захисту відповідно до норм, правил,
вимог безпеки, викладених у чинних нормативно-правових актах
з охорони праці; перевірка стану протиаварійного захисту та готовності
об'єктів і підприємств до виконання робіт з ліквідації
надзвичайних ситуацій; участь у розробленні та погодженні планів ліквідації аварій
підприємств і контроль за їх відповідністю фактичному становищу; виконання депресійних, газових і теплових зйомок; відбір проб та аналіз складу повітря і ступеня запилення
виробок і приміщень; розгляд сценарію розвитку можливих аварій на об'єктах; участь у навчанні та тренуванні членів об'єктових допоміжних
добровільних гірничорятувальних команд; участь у навчанні та тренуванні працівників і посадових осіб
підприємств з метою дотримання правил особистої поведінки у разі
виникнення аварій, відпрацювання дій щодо їх ліквідації
та рятування людей; навчання посадових осіб на об'єктах, що обслуговуються,
правилам виконання робіт із ліквідації аварій; участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо
поліпшення захисту об'єктів і підприємств на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій; участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових
і реконструйованих шахт, горизонтів, дільниць, очисних вибоїв
та інших об'єктів, що вводяться в дію і потребують обслуговування; участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення
надзвичайних ситуацій на об'єктах і підприємствах,
що обслуговуються; сприяння підприємствам, що обслуговуються, та органам
виконавчої влади в наданні допомоги з питань охорони праці; виконання робіт щодо посилення протиаварійного захисту
об'єктів і підприємств, що обслуговуються, та їх підготовленості
до рятування людей і ліквідації аварій. До робіт із забезпечення боєздатності 1 ВГРЗ до ліквідації
аварій та запобігання їх виникненню належать: постійне підтримання кваліфікаційних навичок, відповідного
фізичного та психологічного стану рятувальників; проведення спеціальних тренувань та професійного відбору
рятувальників; зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених
до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів ( 770-2000-п ), затвердженого Кабінетом Міністрів
України.
2.4. Залучення 1 ВГРЗ для виконання завдань, не передбачених
чинним законодавством України та цим Положенням, забороняється.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
3.1. 1 ВГРЗ є юридичною особою.
3.2. 1 ВГРЗ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про аварійно-рятувальні
служби" від 14.12.99 N 1281-XIV ( 1281-14 ), Положенням про ДВГРС
( z0737-10 ), чинним законодавством України та цим Положенням.
3.3. 1 ВГРЗ має самостійний баланс, реєстраційні рахунки
в органах Державної казначейської служби України, рахунки
в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням, кутовий штамп та інші реквізити
юридичної особи.
3.4. 1 ВГРЗ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями
згідно з чинним законодавством України.
3.5. 1 ВГРЗ не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави, Уповноваженого органу управління, ЦШ ДВГРС,
а Уповноважений орган управління та ЦШ ДВГРС не відповідає
за зобов'язаннями 1 ВГРЗ.
3.6. 1 ВГРЗ має право укладати договори (правочини)
у порядку, встановленому чинним законодавством, набувати майнові
та особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем,
відповідачем і третьою особою у господарських, адміністративних
та в судах загальної юрисдикції.
4. МАЙНО
4.1. Майно 1 ВГРЗ становлять основні фонди, інші необоротні
та оборотні активи, вартість яких відображається у самостійному
балансі 1 ВГРЗ.
4.2. Майно 1 ВГРЗ, що є у державній власності і закріплене
за 1 ВГРЗ, належить йому на праві оперативного управління. 1 ВГРЗ
володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном для
здійснення некомерційної діяльності у межах, установлених
законодавством та цим Положенням, вчиняючи щодо нього будь-які
дії, що не суперечать чинному законодавству.
4.3. Джерелами формування майна 1 ВГРЗ є: кошти Державного бюджету України ( 2857-17 ), виділені
на утримання 1 ВГРЗ у встановленому чинним законодавством України
порядку; майно, передане йому Уповноваженим органом управління; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,
підприємств і громадян; кредити банків та інших кредиторів; інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
4.4. Відчуження основних фондів, що є державною власністю,
закріплених за 1 ВГРЗ, здійснюється Уповноваженим органом
управління відповідно до чинного законодавства. 1 ВГРЗ не має права здавати в оренду організаціям,
підприємствам, установам, а також громадянам, нерухоме майно,
передане йому на праві оперативного управління, а також списувати
його з балансу без отримання відповідного дозволу Уповноваженого
органу управління за винятком випадків, установлених чинним
законодавством та Уповноваженим органом управління. Списання
з балансу повністю амортизованих основних фондів (засобів)
здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
4.5. 1 ВГРЗ здійснює володіння, користування землею та іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності
та чинного законодавства.
4.6. Збитки, заподіяні 1 ВГРЗ внаслідок порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами і державними
органами, відшкодовуються 1 ВГРЗ згідно з чинним законодавством
України.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
5.1. 1 ВГРЗ має право: визначати основні напрями свого розвитку; організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання
покладених на нього завдань і функцій; одержувати від підприємств та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.2. 1 ВГРЗ під час виконання аварійно-рятувальних робіт має
право: безперешкодного доступу на об'єкти і території у порядку,
передбаченому законодавством, з метою виконання робіт, пов'язаних
з ліквідацією надзвичайних ситуацій; вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної
ситуації, додержання правил, запроваджених встановленими заходами
безпеки; використовувати на договірних засадах засоби зв'язку,
транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств,
установ і організацій для рятування людей та виконання
невідкладних робіт або доставки основного особового складу,
спеціального оснащення та вантажів на аварійні об'єкти; на забезпечення (за рахунок підприємств, що обслуговуються)
прямим двостороннім телефонним, радіо- та іншими видами зв'язку
і приладами для негайного виклику за сигналом "Тривога" належної
кількості підрозділів і гірничорятувальної техніки, передбачених
диспозицією виїздів; вимагати від відповідального керівника з ліквідації аварії
залучення на договірних засадах відповідних спеціалістів для
консультацій та виконання спеціальних робіт під час ліквідації
аварій та їх наслідків; безоплатно і безперешкодно одержувати від підприємств,
установ та організацій, органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання
покладених на неї завдань; першочергово забезпечуватися матеріалами та обладнанням
аварійного призначення, необхідними для виконання
аварійно-рятувальних робіт; брати участь у підготовленні рішень з питань створення,
розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів
для ліквідації надзвичайних ситуацій.
5.3. У разі здійснення заходів щодо запобігання виникненню
і ліквідації надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків, 1 ВГРЗ
має право: обстежувати з метою профілактики виникнення аварій об'єкти
і території, що обслуговуються; надавати керівникам і власникам підприємств,
що обслуговуються, письмові пропозиції щодо поліпшення
протиаварійного захисту об'єктів і підвищення готовності
до рятування людей та ліквідації аварій, а також усувати виявлені
порушення щодо провітрювання шахт, пилогазового режиму, відхилень
від проектів і паспортів протипожежного захисту та здійснювати
контроль за їх виконанням; скасовувати власні погодження планів ліквідації аварій
у цілому або їх окремі позиції у разі їх невідповідності
фактичному становищу на об'єкті, що обслуговується,
або унеможливленого виконання їх оперативної частини; вносити пропозиції керівникам підприємств, що обслуговуються,
про запровадження важелів впливу до працівників і посадових осіб,
які систематично порушують вимоги нормативно-правових актів
з охорони праці; вживати невідкладних заходів щодо припинення виконання робіт,
експлуатації машин та механізмів за наявної загрози життю людей
або у разі виникнення аварій; брати участь у роботі комісій з розслідування причин
виникнення аварій на об'єктах, що обслуговуються.
5.4. 1 ВГРЗ має право згідно з чинним законодавством України: укладати угоди, у тому числі укладати договори
купівлі-продажу, підряду, перевезення, страхування, позики,
кредитування, застави, доручення, комісії, зберігання та ін.; здійснювати залучення внутрішніх довгострокових (більше
одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надавати гарантії
або бути поручителем за такими зобов'язаннями за погодженням
з Міністерством фінансів України, здійснювати залучення внутрішніх
короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надавати
гарантії або бути поручителем за такими зобов'язаннями -
за погодженням з Уповноваженим органом управління.
5.5. 1 ВГРЗ має право відповідно до чинного законодавства
надавати за договорами на платній основі додаткові послуги, якщо
вони не суперечать та не перешкоджають основній діяльності 1 ВГРЗ.
Перелік ( 644-2002-п ) цих послуг затверджується Кабінетом
Міністрів України.
5.6. 1 ВГРЗ зобов'язаний: забезпечувати виконання покладених на нього завдань
та функцій; забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів
(обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів
згідно з чинним законодавством України; забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна
та виділених бюджетних коштів; створювати належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне
страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки,
протипожежного захисту; здійснювати заходи з удосконалення організації роботи 1 ВГРЗ; здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної
плати особового складу 1 ВГРЗ з метою посилення їх матеріальної
заінтересованості як у результатах особистої праці, так
і у загальних підсумках роботи служби, забезпечувати своєчасні
розрахунки з особовим складом 1 ВГРЗ. виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля,
раціонального використання і відтворення природних ресурсів
та забезпечення екологічної безпеки.
6. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
6.1. Поточне (оперативне) управління 1 ВГРЗ здійснює його
керівник - командир загону, який за погодженням з Уповноваженим
органом управління призначається на посаду та звільняється
з посади начальником ЦШ ДВГРС. З командиром загону укладається
контракт відповідно до чинного законодавства та положення про
ДВГРС.
6.2. Командир 1 ВГРЗ самостійно вирішує питання діяльності
1 ВГРЗ, за винятком питань, не віднесених чинним законодавством
України та цим Положенням до його компетенції.
6.3. Командир 1 ВГРЗ згідно з чинним законодавством України: організує і несе особисту відповідальність за діяльністю
1 ВГРЗ, використанням державного майна; керує виконанням аварійно-рятувальних робіт під час
надзвичайних ситуацій та виконанням робіт протиаварійного
призначення як керівник гірничорятувальних робіт; призначає та звільняє за обов'язковим погодженням з ЦШ ДВГРС
відповідно до встановленого порядку заступників командира загону,
помічників командира загону, командирів взводів, помічників
командира взводу оперативно-медичної служби; діє без довіреності від імені 1 ВГРЗ; представляє 1 ВГРЗ у відносинах з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними
особами; користується правом користування майном і коштами 1 ВГРЗ; укладає угоди, видає довіреності, відкриває рахунки
в установах банків, органах Державної казначейської служби; підписує платіжні доручення та інші банківські документи
1 ВГРЗ; у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження та інші
акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників 1 ВГРЗ; здійснює прийом та звільнення з роботи (посади) особового
складу 1 ВГРЗ, укладає контракти; затверджує посадові інструкції особового складу 1 ВГРЗ; застосовує до особового складу 1 ВГРЗ заходи заохочення
та стягнення; затверджує Положення про структурні підрозділи 1 ВГРЗ; вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством України
та цим Положенням до компетенції керівника 1 ВГРЗ.
6.4. Головний бухгалтер 1 ВГРЗ призначається на посаду та
звільняється з посади командиром 1 ВГРЗ за погодженням з ЦШ ДВГРС. Головний бухгалтер 1 ВГРЗ здійснює свою діяльність та виконує
функції відповідно до чинного законодавства.
6.5. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини
1 ВГРЗ з особовим складом регулюються чинним законодавством
України.
7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
7.1. 1 ВГРЗ забезпечує весь комплекс гірничорятувальних робіт
та робіт протиаварійного призначення незалежно від складності
аварійної ситуації.
7.2. До складу 1 ВГРЗ входять гірничорятувальні взводи,
оперативно-медична служба, виробничо-профілактична служба,
спеціалізовані газоаналітичні лабораторії, служба депресійних,
газових і теплових зйомок, інженерно-технічні групи,
укомплектовані спеціальним оснащенням, та інші служби (дільниці,
відділи, підрозділи), що забезпечують їх діяльність.
7.3. Гірничорятувальний взвод складається з восьми або більше
гірничорятувальних відділень та командного складу і є первинним
оперативним підрозділом 1 ВГРЗ, здатним проводити
аварійно-рятувальні роботи в повному обсязі. Кількість командного
складу взводу розраховується виходячи із забезпечення цілодобового
виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації, але не менше одного
командира взводу.
7.4. Гірничорятувальне відділення є первинною оперативною
одиницею гірничорятувального взводу, здатною виконувати окремі
завдання з ліквідації аварії. До його складу входять: командир,
5 - 6 респіраторників і водій автотранспортного засобу
(спеціального оперативного автомобіля).
7.5. Обслуговування складної гірничорятувальної техніки
здійснюється окремими гірничорятувальними відділеннями та окремим
командним складом гірничорятувального взводу, які чергують
цілодобово.
7.6. 1 ВГРЗ забезпечує цілодобово готовими до виїзду
на ліквідацію надзвичайної ситуації від 4 до 6 гірничорятувальних
відділень.
7.7. Оперативно-медична служба 1 ВГРЗ складається
з реанімаційно-протишокових груп і медичного персоналу
гірничорятувальних взводів. Кількість реанімаційно-протишокових
груп 1 ВГРЗ встановлюється Дислокацією підрозділів ДВГРС від
однієї до трьох (залежно від територіального розташування взводів
та підприємств, що ними обслуговуються).
7.8. Кількість медичного персоналу гірничорятувальних взводів
забезпечує цілодобовий виїзд на ліквідацію надзвичайних ситуацій.
7.9. 1 ВГРЗ забезпечує цілодобове чергування
реанімаційно-протишокових груп, у складі яких є два медичних
працівники з метою виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації або
для надання медичної допомоги потерпілим унаслідок нещасних
випадків і гострих захворювань.
7.10. Кількість командного складу служби депресійних, газових
і теплових зйомок і працівників спеціалізованих газоаналітичних
лабораторій встановлюється відповідно до обсягів планових робіт
з урахуванням відволікання на виконання аварійно-рятувальних робіт
і має бути не менше розрахункової виходячи з вимог цілодобового
чергування з метою виїзду на ліквідацію надзвичайних ситуацій.
7.11. Кількість командного складу виробничо-профілактичної
служби забезпечує виконання розрахункової кількості обстежень
підприємств, що обслуговуються, відповідно до їх потенційної
небезпеки, проведення у повному обсязі навчань та тренувань
працівників і посадових осіб підприємств, виконання інших робіт,
що передбачені відповідними положеннями.
7.12. Штатний розпис 1 ВГРЗ затверджується начальником
ЦШ ДВГРС.
8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
8.1. Трудовий колектив 1 ВГРЗ складається з усіх працівників,
які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі
трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють
трудові взаємовідносини працівника з 1 ВГРЗ.
8.2. Трудовий колектив 1 ВГРЗ має такі повноваження: формує та подає ЦШ ДВГРС пропозиції стосовно напрямів
діяльності та розвитку 1 ВГРЗ, підвищення якості виконуваних
1 ВГРЗ робіт і наданих послуг; розглядає та затверджує проект колективного договору; бере участь у стимулюванні праці особового складу 1 ВГРЗ; вирішує інші питання відповідно до чинного законодавства
України і цього Положення.
8.3. Повноваження трудового колективу 1 ВГРЗ реалізуються
загальними зборами (конференцією) та через їх виборний орган. Члени виборного органу 1 ВГРЗ обираються таємним голосуванням
на 3 - 5 років не менше як двома третинами голосів.
8.4. Згідно з чинним законодавством України у 1 ВГРЗ
укладається колективний договір.
9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
9.1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення
діяльності 1 ВГРЗ здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України ( 2857-17 ), виділених на утримання 1 ВГРЗ, коштів
від надання додаткових платних послуг, а також інших джерел,
не заборонених законом.
9.2. 1 ВГРЗ має право здійснювати фінансування поточних,
капітальних ремонтів будівель, споруд та інженерних мереж,
що перебувають на його балансі, з метою додержання їх надійної
та безпечної експлуатації, а також реконструкції, будівництва
нових об'єктів для підтримання та розвитку матеріальної бази
1 ВГРЗ, підтримання боєздатності, мобільності та технічного
переоснащення з урахуванням впровадження нових технологій,
прогресивних засобів ведення гірничорятувальних робіт.
9.3. 1 ВГРЗ забезпечується апаратурою, устаткуванням, штатним
запасом матеріалів і автотранспортом за нормами відповідно
до переліку мінімального матеріально-технічного оснащення ДВГРС,
який затверджується Уповноваженим органом управління.
9.4. Оплата праці особового складу 1 ВГРЗ, преміювання,
виплата винагород, компенсацій здійснюється згідно з Положенням
про оплату праці особового складу ДВГРС ( nb001558-01 ),
яке є додатком до Галузевої угоди ( n0001558-03 ).
9.5. 1 ВГРЗ здійснює розвиток соціальної сфери та сприяє
вирішенню соціальних питань працівників 1 ВГРЗ за рахунок доходу
від надання додаткових платних послуг, а також інших джерел (крім
бюджетних коштів), не заборонених законом.
10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
10.1. 1 ВГРЗ веде оперативний та бухгалтерський облік,
складає і надає статистичну та податкову звітність згідно з чинним
законодавством України.
10.2. Керівник 1 ВГРЗ несе персональну відповідальність
за додержанням порядку ведення і достовірністю обліку статистичної
та податкової звітності.
10.3. 1 ВГРЗ надає фінансову (річну, квартальну) звітність
до Уповноваженого органу управління через ЦШ ДВГРС. Зведену
звітність ЦШ ДВГРС надає Уповноваженому органу управління
відповідно до вимог чинного законодавства. На запит Уповноваженого
органу управління 1 ВГРЗ надає оперативну інформацію стосовно
своєї діяльності.
10.4. Фінансові плани та плани перспективного розвитку 1 ВГРЗ
затверджуються Уповноваженим органом управління.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Припинення діяльності 1 ВГРЗ здійснюється шляхом
передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним
особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу,
перетворення) або внаслідок ліквідації за рішенням Уповноваженого
органу управління або суду згідно з чинним законодавством.
11.2. Припинення діяльності 1 ВГРЗ здійснюється комісією
з припинення діяльності (ліквідаційною комісією), яка утворюється
згідно з рішенням Уповноваженого органу управління. До складу
комісії можуть входити представники 1 ВГРЗ, ЦШ ДВГРС,
Уповноваженого органу управління. Порядок і терміни припинення
діяльності 1 ВГРЗ визначаються згідно з чинним законодавством
за рішенням Уповноваженого органу управління. У разі банкрутства 1 ВГРЗ його ліквідація здійснюється згідно
із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
11.3. З моменту призначення комісії з припинення діяльності
(ліквідаційної комісії) до неї переходять повноваження
з управління 1 ВГРЗ. Комісія з припинення діяльності (ліквідаційна
комісія) 1 ВГРЗ розміщує у спеціальному додатку до газети
"Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому виданні органу
державної влади чи органу місцевого самоврядування,
за місцезнаходженням 1 ВГРЗ, повідомлення про припинення
діяльності 1 ВГРЗ та про порядок і строк заявлення вимог
кредиторами. Крім того, письмово повідомляє кожного з кредиторів. Комісія з припинення діяльності (ліквідаційна комісія) 1 ВГРЗ
складає відповідний баланс (акт) і подає на затвердження органу,
який призначив комісію.
11.4. У разі прийняття рішення про припинення діяльності
1 ВГРЗ працівникам, які звільняються, гарантується додержання
їх прав та інтересів, визначених колективним договором і чинним
законодавством.
11.5. Припинення діяльності 1 ВГРЗ вважається завершеним,
а підприємство таким, що припинило своє існування, з моменту
внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: