open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2006 N 553

Про організаційні заходи МОЗ

щодо виконання доручення Кабінету Міністрів

України від 04.08.2006 N 27288/1/1-06

З метою забезпечення виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 04.08.2006 N 27288/1/1-06 до постанови Верховної Ради
України від 27 липня 2006 р. N 42-V ( 42-16 ) "Про Основні напрями
бюджетної політики на 2007 рік" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я на
виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.08.2006
N 27288/1/1-06 до постанови Верховної Ради України від 27 липня
2006 р. N 42-V ( 42-16 ) "Про Основні напрями бюджетної політики
на 2007 рік" (далі - План заходів додається).
2. Директорам департаментів, керівникам структурних
підрозділів МОЗ України забезпечити виконання заходів у визначені
терміни.
3. Контроль за виконанням відповідних положень Плану заходів
у визначені терміни покладаю на Перших заступників Міністра.
Міністр Ю.В.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства

охорони здоров'я України

09.08.2006 N 553

ПЛАН ЗАХОДІВ

Міністерства охорони здоров'я

на виконання доручення Кабінету Міністрів

України від 04.08.2006 N 27288/1/1-06

до постанови Верховної Ради України

від 27 липня 2006 р. N 42-V

( 42-16 )

"Про Основні напрями бюджетної

політики на 2007 рік"

------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Термін | Виконавці | |з/п| |виконання | | |---+------------------------+----------+------------------------| |1. |Пункт 12 доручення КМУ | | | |---+------------------------+----------+------------------------| | |Проаналізувати |27.08.2006|Заступники Міністра, | | |ефективність виконання | |Департамент економіки, | | |бюджетних програм на | |фінансів та майнових | | |основі показників їх | |відносин, | | |виконання та врахувати | |Департамент організації | | |результати аналізу при | |та розвитку медичної | | |підготовці паспортів | |допомоги населенню, | | |бюджетних програм на | |Департамент державного | | |2007 рік | |санітарно- | | | | |епідеміологічного | | | | |нагляду, | | | | |Департамент кадрової | | | | |політики, освіти | | | | |і науки, | | | | |Відділ радіаційної | | | | |безпеки та мед. проблем | | | | |аварії на ЧАЕС, | | | | |Відділ інфекційних | | | | |соціально-небезпечних | | | | |хвороб | |---+------------------------+----------+------------------------| |2. |Пункт 13 доручення КМУ | | | |---+------------------------+----------+------------------------| | |Подати в межах |27.08.2006|Заступники Міністра, | | |компетенції Мінфіну | |Департамент економіки, | | |України пропозиції щодо | |фінансів та майнових | | |упорядкування структури | |відносин, | | |та назви бюджетних | |Департамент організації | | |програм виходячи з | |та розвитку медичної | | |необхідності | |допомоги населенню, | | |забезпечення | |Департамент державного | | |відповідності їх | |санітарно- | | |основним повноваженням | |епідеміологічного | | |головного розпорядника, | |нагляду, | | |підвищення якості | |Департамент кадрової | | |реалізації бюджетних | |політики, освіти | | |програм та досягнення їх| |і науки, | | |кінцевої мети | |Відділ радіаційної | | | | |безпеки та мед. проблем | | | | |аварії на ЧАЕС, | | | | |Відділ інфекційних | | | | |соціально-небезпечних | | | | |хвороб | |---+------------------------+----------+------------------------| |3. |Пункт 15 доручення КМУ | | | |---+------------------------+----------+------------------------| | |Відповідно до |11.08.2006|Департамент кадрової | | |компетенції подати | |політики, освіти | | |Кабінету Міністрів | |і науки, | | |України пропозиції щодо | |Юридичне управління, | | |збереження у наступному | |Департамент економіки, | | |році статусу бюджетних | |фінансів та майнових | | |установ для вищих | |відносин | | |навчальних медичних | | | | |закладів | | | |---+------------------------+----------+------------------------| |4. |Пункт 25 доручення КМУ | | | |---+------------------------+----------+------------------------| | |Подати в межах |11.08.2006|Відділ радіаційної | | |компетенції Кабінету | |безпеки та мед. проблем | | |Міністрів України та | |аварії на ЧАЕС, | | |Мінфіну України | |Департамент державного | | |пропозиції щодо сприяння| |санітарно- | | |у 2007 році розвитку | |епідеміологічного | | |системи медичного | |нагляду, | | |забезпечення громадян, | |Департамент організації | | |які постраждали | |та розвитку медичної | | |внаслідок Чорнобильської| |допомоги населенню, | | |катастрофи, активізації | |Департамент економіки, | | |виконання робіт з | |фінансів та майнових | | |реабілітації забруднених| |відносин | | |територій | | | |---+------------------------+----------+------------------------| |5. |Пункт 35 доручення КМУ | | | |---+------------------------+----------+------------------------| | |Відповідно до |27.08.2006|Департамент економіки, | | |компетенції здійснити | |фінансів та майнових | | |заходи щодо передачі в | |відносин, | | |комунальну власність | |Відділ організації | | |житлових будинків, | |санаторно-курортного | | |об'єктів | |лікування, | | |соціально-культурної | |Юридичне управління | | |сфери, що перебувають у | | | | |відомчому | | | | |підпорядкуванні | | | |---+------------------------+----------+------------------------| |6. |Пункт 39 доручення КМУ | | | |---+------------------------+----------+------------------------| | |Відповідно до |11.08.2006|Департамент економіки, | | |компетенції подати | |фінансів та майнових | | |Мінфіну України | |відносин | | |інформацію щодо | | | | |доцільності обліку у | | | | |складі спеціального | | | | |фонду державного бюджету| | | | |наданих державою | | | | |податкових пільг і | | | | |коштів, використаних у | | | | |результаті наданих таких| | | | |пільг | | | |---+------------------------+----------+------------------------| |7. |Пункт 40 доручення КМУ | | | |---+------------------------+----------+------------------------| | |Подати в межах |11.08.2006|Департамент організації | | |компетенції Кабінету | |та розвитку медичної | | |Міністрів України та | |допомоги населенню, | | |Мінфіну України | |Департамент державного | | |пропозиції щодо передачі| |санітарно- | | |державних повноважень з | |епідеміологічного | | |центрального та | |нагляду, | | |обласного рівнів органам| |Департамент економіки, | | |місцевого самоврядування| |фінансів та майнових | | |територіальних громад і | |відносин, | | |законодавчого | |Юридичне управління | | |врегулювання таких | | | | |пропозицій | | | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: