open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2007 N 550

Про ліквідацію ДП "Шахта "Перевальська"

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), Гірничого закону України ( 1127-14 ),
Законів України "Про управління об'єктами державної власності"
( 185-16 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 27 серпня 1997 року N 939 ( 939-97-п ) "Про
затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та
вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості"
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
6 липня 2002 року N 938) ( 938-2002-п ) Н А К А З У Ю:
1. Припинити діяльність Державного підприємства "Шахта
"Перевальська" (далі - ДП "Шахта "Перевальська") (м. Перевальськ
Луганської області) шляхом його ліквідації з урахуванням
особливостей, установлених чинним законодавством.
Термін - 15 січня 2008 року.
2. Генеральному директору ДП "Луганськвугілля" Луценку В.І.,
директору ДП "Шахта "Перевальська" Шингарьову М.Н., у місячний
термін, відповідно до п. 8.7 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) (із змінами і доповненнями) вжити
заходів щодо зупинення права податкової застави на майно шахти,
яке необхідне для виконання робіт з її ліквідації.
3. Попередити керівника ДП "Шахта "Перевальська" про наступне
звільнення з посади у порядку, встановленому пунктом 1 статті 40
КЗпП України ( 322-08 ) з урахуванням вимог глави
III-А КЗпП України.
4. Створити комісію з ліквідації (далі - Комісія) у складі:
------------------------------------------------------------------ |Шингарьов Михайло Нургалієвич |- голова комісії. | |------------------------------+---------------------------------| |Кудель Олександр Васильович |- заступник директора з | | |господарчих питань; | |------------------------------+---------------------------------| |Русаков Анатолій Іванович |- головний інженер; | |------------------------------+---------------------------------| |Піляєва Людмила Іванівна |- головний бухгалтер; | |------------------------------+---------------------------------| |Осипенко Юрій Трохимович |- головний механік; | |------------------------------+---------------------------------| |Куліш Тетяна Іванівна |- начальник розрахункового | | |відділу; | |------------------------------+---------------------------------| |Бут Володимир Олексійович |- провідний юрисконсульт; | |------------------------------+---------------------------------| |Булгаков Олександр Леонідович |- головний маркшейдер; | |------------------------------+---------------------------------| |Головатий Валерій Миколайович |- голова профспілки. | ------------------------------------------------------------------
5. Голові ліквідаційної комісії:
5.1. У триденний термін повідомити державного реєстратора про
прийняте рішення щодо припинення діяльності юридичної особи та
подати йому в установленому законодавством порядку документи,
необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних
записів.
5.2. Не пізніше двох робочих днів з дати надходження до
державного реєстратора документів, які подаються для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновника юридичної
особи щодо припинення її діяльності, погодити з державним
реєстратором призначення комісії з припинення діяльності юридичної
особи в установленому чинним законодавством порядку.
5.3. Працівників підприємства, не зайнятих у роботах з
ліквідації, звільнити за п. 1 ст. 40 КЗпП України ( 322-08 ) із
забезпеченням додержання їх прав та інтересів згідно із
законодавством України про працю.
5.4. Відповідно до чинного законодавства опублікувати в
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства
інформацію про його ліквідацію, порядок і термін заяви претензій
кредиторами, а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у
письмовій формі.
5.5. Провести інвентаризацію основних фондів і
товарно-матеріальних цінностей та передати їх Державному
підприємству "Луганськвуглереструктуризація" (далі -
ДП "Луганськвуглереструктуризація") відповідно до Проекту
ліквідації підприємства, подати Мінвуглепрому на затвердження
передавальний баланс.
Термін - 10 лютого 2008 року.
5.6. У встановленому порядку і терміни провести роботу із
стягнення дебіторської заборгованості підприємства та
розрахуватися з кредиторами. Скласти ліквідаційний баланс та
подати його з висновками комісії Міністерству вугільної
промисловості України на затвердження.
Термін - 1 березня 2008 року.
5.7. У триденний термін від дати внесення запису до Єдиного
державного реєстру про припинення діяльності юридичної особи
надати Управлінню державної власності та Управлінню
реструктуризації відповідні підтверджувальні документи, оформлені
згідно з вимогами чинного законодавства.
5.8. Оплата працівників ліквідаційної комісії здійснюється за
рахунок стягнення дебіторської заборгованості та реалізації майна,
яке не є необхідним для виконання робіт, пов'язаних безпосередньо
з ліквідацією підприємства.
6. Призначити ДП "Луганськвуглереструктуризація"
(Луценко В.І.) замовником і виконавцем робіт, передбачених
Проектом ліквідації ДП "Шахта "Перевальська", крім робіт зі
створення нових робочих місць.
7. Керівнику ДП "Луганськвуглереструктуризація":
7.1. Прийняти згідно із затвердженим Міністерством вугільної
промисловості України передавальним балансом ДП "Шахта
"Перевальська" на баланс підприємства основні виробничі фонди, які
підлягають ліквідації та необхідні для виконання робіт з фізичної
ліквідації підприємства, заборгованість за виконані роботи
відповідно до Проекту ліквідації ДП "Шахта "Перевальська", витрати
на проектно-вишукувальні роботи та витрати за проведення
експертизи проекту.
Термін - 10 лютого 2008 року.
7.2. Забезпечити виконання комплексу робіт, передбачених
Проектом ліквідації, та забезпечити працівників і окремі категорії
населення побутовим вугіллям у період ліквідаційних робіт.
7.3. Здійснити фінансування ліквідаційних робіт, передбачених
Проектом ліквідації ДП "Шахта "Перевальська", проектних робіт та
експертиз за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на
реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ященка Ю.П.
Міністр С.Тулуб
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: