open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.08.2015  № 548

Про планування наукової тематики на 2016 рік

Відповідно до законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу освіту", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету" та з метою формування наукової тематики на 2016 рік в рамках бюджетної програми КПКВК 2301020 "Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання" НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс проектів наукових досліджень та розробок (далі - НДР) у сфері клінічної та профілактичної медицини, які плануються до виконання науково-дослідними установами (далі - НДУ) і вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами та закладами післядипломної освіти МОЗ України (далі - ВМНЗ) у 2016 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Медичному департаменту, Департаменту громадського здоров'я, Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення, Управлінню роботи з персоналом та внутрішньої безпеки, Управлінню координації центрів реформ, Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, Управлінню ліцензування та якості медичної допомоги (далі - структурні підрозділи МОЗ України) спільно з головними позаштатними спеціалістами МОЗ України з відповідних спеціальностей до 01 жовтня 2015 року подати до Управління координації центрів реформ у межах компетенції пропозиції щодо завдань та напрямів НДР у 2016 році.

3. Директорам НДУ та ректорам ВМНЗ:

1) протягом вересня - жовтня поточного року провести наукову і науково-технічну експертизу проектів НДР для планування та фінансування у 2016 році за рахунок коштів Державного бюджету України;

2) подати до 01 листопада 2015 року до Управління координації центрів реформ:

проекти заявок (запитів) на фінансування замовлення на НДР, обґрунтовані та затверджені експертними висновками попередньої наукової і науково-технічної експертизи НДУ та ВМНЗ з докладними розрахунками витрат, рішенням вчених рад НДУ та ВМНЗ, експертними висновками відповідних структурних підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та експертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України для подальшого конкурсного відбору проектів НДР;

анотовані звіти про виконання перехідних НДР із зазначенням отриманих результатів і клопотання та запит на подальше виконання кожної перехідної НДР у 2016 році з докладними розрахунками витрат, затвердженими рішеннями вчених рад НДУ і ВМНЗ, експертними висновками відповідних структурних підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та експертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України;

пропозиції про припинення (дострокове завершення) виконання НДР, що втратили актуальність, не відповідають пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень та інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів, не спрямовані на розробку нових медичних технологій;

3) забезпечити державну реєстрацію НДР відповідно до вимог Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2008 року № 977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за № 312/16328.

4) упродовж січня - лютого 2016 року відповідно до затвердженого МОЗ України переліку НДР подати для затвердження тематичні плани НДР на 2016 рік згідно з доведеними у лімітних довідках річними обсягами бюджетних асигнувань.

4. Управлінню координації центрів реформ за участі керівників структурних підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з відповідних спеціальностей до 20 грудня 2015 року забезпечити проведення конкурсного відбору проектів НДР та за його результатами підготувати до затвердження МОЗ України перелік НДР, які виконуватимуться у 2016 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

5. Українському центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України провести аналіз проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення НДР, анотованих звітів про виконання перехідних НДР і подати висновки про можливість подальшого трансферу технологій до 15 листопада 2015 року до Управління координації центрів реформ для подальшого врахування при конкурсному відборі проектів НДР.

6. Затвердити:

1) форму заявки (запиту) на фінансування замовлення на науково-дослідні роботи, що додається;

2) методичні рекомендації щодо підготовки проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення на науково-дослідні роботи для формування тематичних планів науково-дослідних робіт, що додаються.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І.Б.

Міністр

О. Квіташвілі


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
26.08.2015 № 548

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо підготовки проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення на науково-дослідні роботи для формування тематичних планів науково-дослідних робіт

1. Конкурсний відбір проектів науково-дослідних робіт (далі - Конкурс) проводиться на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету".

2. Фінансування проектів НДР - переможців Конкурсу здійснюється у межах визначеного МОЗ України обсягу видатків загального фонду Державного бюджету України на 2016 рік за відповідним кодом, а їх проведення - на засадах державного замовлення (далі - замовлення).

3. Замовлення здійснюється у рамках бюджетної програми КПКВК 2301020 "Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання":

1) фундаментальних наукових досліджень;

2) прикладних наукових досліджень, метою яких є:

створення нових та удосконалення існуючих медичних технологій діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших та соціально значущих захворювань;

реформування системи "охорони здоров'я (Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалена Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII, Стратегія сталого розвитку України "Україна - 2020", схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, програма Європейського Союзу "Європейська стратегія здоров'я - 2020");

3) державних науково-технічних програм та наукових частин державних цільових програм, замовником або відповідальним за виконання заходів і завдань яких визначено МОЗ України, у тому числі:

Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року" (завдання та заходи програми щодо проведення досліджень з метою розроблення сучасних методів надання допомоги онкологічним хворим, визначення пріоритетів під час здійснення протиракових заходів на всіх етапах надання такої допомоги);

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки" (проведення досліджень у рамках виконання Програми);

Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 637 (проведення наукових досліджень щодо визначення стану поширеності, особливостей клінічного перебігу та лікування вірусних гепатитів B і C);

4) пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів на 2012 - 2016 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 року № 294 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012 - 2016 роки" та від 17 травня 2012 року № 397 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012 - 2016 роки", а також заходів щодо реформування системи охорони здоров'я, завдання державних цільових програм, нормативно-правових актів МОЗ України тощо.

4. Для участі у Конкурсі до Управління координації центрів реформ подаються заявки (запити) на фінансування замовлення на НДР, затверджені експертними висновками попередньої наукової і науково-технічної експертизи НДУ або ВМНЗ (відповідно до статті 14 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу") з обґрунтуванням наукової новизни та очікуваної практичної цінності проекту, експертним висновком відповідних структурних підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та експертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України.

Заявки (запити) подаються в одному паперовому примірнику, на електронному носії (CD-R, CD-RW) та на e-mail: volos@moz.gov.ua; kochet@moz.gov.ua; mednauk@moz.gov.ua; bkv@moz.gov.ua.

5. Планування та фінансування видатків на фундаментальні дослідження здійснюватимуться лише за наявності висновку про доцільність їх виконання за кожною НДР, наданого експертною радою при Національній академії наук України.

6. За інших рівних умов перевага надається виконавцям НДР, які інвестують більший обсяг власних або залучених коштів та спрямовані на отримання конкурентоспроможного результату.

7. При опрацюванні проектів НДР необхідно враховувати обсяги фінансування, які будуть спрямовані на виконання перехідної наукової тематики, забезпечення коштами, передусім наукових досліджень і розробок, які знаходяться на завершальній стадії виконання та зорієнтовані на отримання конкурентоспроможних результатів, новітніх медичних технологій, наукове обґрунтування заходів з реформування системи охорони здоров'я тощо.

Також пропонується вжити заходів щодо перегляду доцільності фінансування (об'єднання, комплексування, припинення, завершення) перехідних НДР, які є економічно неефективними та не сприяють розв'язанню найважливіших проблем системи охорони здоров'я на сучасному етапі, зокрема щодо розробки новітніх медичних технологій, нових стандартів та уніфікованих клінічних протоколів, що базуються на засадах науково-доказової медицини.

Результати проведеної роботи стисло викласти в обґрунтуванні доцільності виконання по кожній НДР, передбачивши заходи зі скорочення адміністративно-господарських видатків наукових установ і наукових підрозділів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.

Завідувач сектору
науки та інновацій
Управління координації
центрів реформО. Волосовець


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
26.08.2015 № 548

ЗАЯВКА (ЗАПИТ)
на фінансування замовлення на науково-дослідні роботи

1. Назва проекту: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Строки виконання ______________ (для фундаментальних досліджень - 3 роки, для прикладних розробок - 2 - 3 роки).

3. Науковий напрям проекту (зазначається: пріоритетний напрям розвитку науки та техніки, інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів, завдання державних цільових програм, пріоритетний напрям реформування галузі, відповідні доручення Кабінету Міністрів України, МОЗ України тощо).

4. Державний замовник: ____________________________________________________.

5. Автори проекту розробки та відповідальні виконавці (наводяться дані про наукового керівника, відповідального виконавця та авторів проекту):

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, місце роботи, посада, телефон

Підпис


6. Відомості про заявника проекту:

Повна назва організації (підприємства).

Код організації за ЄДРПОУ.

Підпорядкованість за СПОДУ.

Місцезнаходження.

Код території за СПАТО.

Банківські реквізити.

Форма власності (код за ЗКФВ).

Код галузі народного господарства за ЗКГНГ.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника установи: _________________________________
_____________________________________________________________________________;

Тел. ____________; Факс ____________; E-mail ____________.

7. Ключові слова проекту (до 7 слів): __________________________________________

8. Організації-співвиконавці:

Повна назва організації, відомча підпорядкованість

Поштова адреса

Частка у фінансуванні (%)9. Спрямованість проекту (потрібне зазначити позначкою +, дозволяється вказувати декілька напрямів):

- розробка та удосконалення методів профілактики, діагностики та лікування захворювань;

[ ]

- поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих;

[ ]

- наукове обґрунтування заходів із реформування системи охорони здоров'я;

[ ]

- одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;

[ ]

- розробка нових стандартів та уніфікованих клінічних протоколів (внесення змін до існуючих);

[ ]

- одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;

[ ]

- вивчення впливу факторів виробничого та навколишнього середовища на здоров'я і розробка профілактичних заходів щодо попередження негативного їх впливу.

[ ]

10. Стадія розроблення та ступінь опрацювання проекту (потрібне зазначити):

досліджено та обґрунтовано наукові аспекти

_____ %

досліджено та обґрунтовано технічні аспекти проекту

_____ %

досліджено та обґрунтовано економічні аспекти проекту

_____ %

проведено експериментальні та теоретичні дослідження

_____ %

розроблено робочу документацію

_____ %

проведено патентні дослідження

_____ %

наявність матеріально-технічної бази

_____ %

наявність необхідного персоналу

_____ %

визначено співвиконавців та інвесторів проекту

_____ %

визначено установу (заклад), де передбачається використання (впровадження) створеної наукової продукції

_____ %

11. Зміст проекту:

1) мета наукових досліджень (чітко сформулювати мету проекту, яку проблему буде вирішено завдяки виконанню науково-дослідної роботи та впровадженню її результатів).

2) актуальність та важливість результатів, що очікуються.

12. Обґрунтування проекту:

1) завдання роботи.

Практична цінність очікуваних результатів (навести перелік запланованих нових та удосконалення існуючих технологій діагностики, лікування та профілактики, охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, проектів нормативно-правових документів, методичних рекомендацій тощо).

Довести передбачувану ефективність виконання НДР (медична, соціальна та економічна;.

Зазначити, чи за результатами НДР будуть виконані докторські та кандидатські дисертації;

2) методи досліджень;

3) стан розробки проблеми (надати характеристику результатів, отриманих іноземними фахівцями, які здійснюють подібні дослідження; вказати, які вітчизняні фахівці та наукові організації, крім заявників, здійснюють аналогічні дослідження; вказати, хто у світі, а також у країні займає лідируючі позиції з розробки цієї проблеми);

4) досвід і доробок авторів (результати попередніх досліджень, які покладені в основу нової наукової роботи, вказати основні публікації авторського колективу за проблематикою роботи);

5) структура досліджень (викласти загальний план, виділити етапи роботи);

6) наявність матеріально-технічної бази для виконання роботи;

7) техніко-економічне обґрунтування проекту (відобразити найважливіші результати НДР, які дають можливість визначати наукову і практичну цінність роботи, передбачуваний медичний, соціальний та економічний ефект від впровадження результатів, навести обрахунки ефекту від впровадження, довести перевагу запропонованої розробки перед іншими);

8) календарний план робіт за проектом на 2016 рік (поквартальний план) з розподілом коштів між виконавцями:

№ з/п

Найменування етапу робіт

Строки виконання. Початок-закінчення (місяць, рік)

Обсяги фінансування за рахунок (тис. гривень)

Очікувані результати. Науково-технічна продукція

державного бюджету

інших джерел9) правове забезпечення впровадження розробки:

Реєстраційний номер патенту, країна

Назва необхідного патенту або know-how

Автор патенту або know-how

Наявність прав використання (потрібне зазначити позначкою +)

Монопольність використання (потрібне зазначити позначкою +)
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]

10) власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується (потрібне зазначити позначкою +):

[ ]

немає аналогів у світі або краща за існуючі в світі аналоги;

[ ]

на рівні кращих світових аналогів;

[ ]

немає аналогів в Україні;

[ ]

краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками;

[ ]

перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками.

Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для світової та вітчизняної науки.

13. Фінансові аспекти проекту:


1) загальна вартість проекту

_________________________
цифрами і прописом

тис. гривень, у тому числі

на 2016 рік (_______________________ тис. гривень);


2) зведений кошторис проекту (загальний та на 2016 рік додається);
цифрами і прописом


2) очікувані витрати на реалізацію проекту по роках (тис. гривень):

Найменування етапу робіт, рік виконання

Заробітна плата

Відрахування

Матеріали та комплектуючі

Паливо та енергія для науково- виробни- чих цілей

Витрати на службові відрядження

Спец- устаткування для наукових робіт

Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями

Інші витрати

Накладні витрати

Всього
14. Наявний досвід авторів за тематикою проекту:

1) як довго Ви працюєте над цією проблемою?

2) наведіть 2 - 3 приклади попередніх розробок авторського колективу в цій або суміжних галузях, які були доведені до практичного використання;

3) чи одержували Ви раніше або одержуєте на цей час фінансування на роботи, що заявлені в запиті, з інших джерел (зазначити ТАК або НІ)? Вказати обсяги коштів та джерело фінансування.

15. Доробок авторів проекту за останні 5 років (монографії ___; статті ___; патенти ___).

Наведіть 3 - 4 приклади найбільш вагомих публікацій, у тому числі тих, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science та Scopus з індексом SNIP 08 (Source Normalized Impact Per Paper).

Позначити h-індекс керівника та виконавців проекту згідно з БД Scopus та веб-адреси їх відповідних авторських профілів.

Навести назви охоронних, документів (патенти, свідоцтва про реєстрацію авторського права) на об'єкти права інтелектуальної власності.


_____________
(дата)


Керівник організації - заявника проекту


_____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_________________
(прізвище)

М.П.


__________
Примітка.До запиту додаються експертні висновки попередньої наукової і науково-технічної експертизи НДУ та ВМНЗ (відповідно до статті 14 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу") із докладними розрахунками витрат, експертні висновки відповідних профільних підрозділів МОЗ Україна, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та експертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України про доцільність і можливість виконання розробки.
Запити надаються скріпленими швидкозшивачами (один примірник) із супроводжувальним листом установи (організації) виконавця.

На титульній обкладинці швидкозшивача надрукувати такий текст:

Повна назва установи (організації) виконавця: __________________________________

Заявка (запит) на фінансування замовлення науково-дослідної роботи (назва теми НДР) на 2016 рік.

Строки виконання: _________________________________________________________

Загальний обсяг фінансування ________________________ гривень, у тому числі по роках:

_____ рік _______________ гривень,

_____ рік _______________ гривень.

_____ рік _______________ гривень.

Завідувач сектору
науки та інновацій
Управління координації
центрів реформО. Волосовець

{Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: