open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДПА України

27.07.2010 N 548

Методичні рекомендації

щодо складання плану-графіка

проведення планових виїзних

перевірок суб'єктів господарювання

1. Загальні положення
Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка
проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання
(далі - Методичні рекомендації) розроблені з метою забезпечення
єдиного порядку щоквартального формування плану-графіка проведення
планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання (далі -
план-графік). Формування квартального плану-графіка регіональних ДПА
здійснюється відповідно до стратегічних напрямів
контрольно-перевірочної роботи, визначених на наступний
календарний рік, та порядку, встановленого у розділі IV цих
Методичних рекомендацій. Сформований проект плану-графіка узгоджується з
територіальними органами Державної контрольно-ревізійної служби,
Державної митної служби, Пенсійного фонду України та органами
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005
N 619 ( 619-2005-п ) "Про затвердження Порядку координації
проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади,
уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою
податків та зборів (обов'язкових платежів)". Формування та коригування планів-графіків здійснюється
засобами АІС "Облік податків і платежів". Проекти планів-графіків на наступний квартал подаються
регіональними ДПА до ДПА України на затвердження протягом п'яти
робочих днів, починаючи з 20 числа останнього місяця поточного
кварталу, у вигляді експортного файла з даних регіональних ДПА. Крім того, регіональні ДПА надають департаментам податкового
контролю юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, контролю за
фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД у паперовому
вигляді відповідний розділ проекту плану-графіка та за
необхідності - обґрунтування підстав включення платника податків
до плану-графіка. При складанні планів-графіків необхідно керуватися вимогами
ст. 11-1 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII
( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" із змінами та
доповненнями (далі - Закон N 509): планова виїзна перевірка
проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської
діяльності платника податків згідно з письмовим рішенням керівника
відповідного органу державної податкової служби не частіше одного
разу на календарний рік. Не підлягають включенню до плану-графіка суб'єкти
господарювання, дата акта останньої планової перевірки яких
припадає на поточний рік. Крім того, необхідно враховувати вимоги пп. 15.1.1 п. 15.1
ст. 15 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" із змінами та
доповненнями у частині граничних термінів визначення податкового
зобов'язання платника податків.
2. Визначення стратегічних напрямів

контрольно-перевірочної роботи
Визначення стратегічних напрямів контрольно-перевірочної роботи
щодо перевірок галузей економіки або фінансово-промислових груп
(далі - ФПГ) на наступний календарний рік здійснюється
Департаментом податкового контролю юридичних осіб на підставі
пропозицій структурних підрозділів ДПА України. З цією метою до 1 вересня звітного року департаменти та
управління ДПА України визначають основні стратегічні галузі
економіки або ФПГ та надають Департаменту податкового контролю
юридичних осіб обґрунтовані пропозиції щодо необхідності включення
цих галузей до плану перевірок. Департамент податкового контролю юридичних осіб узагальнює
пропозиції та з врахуванням власних розрахунків до 1 жовтня
звітного року надає пропозиції керівництву ДПА України щодо
стратегічних напрямів контрольно-перевірочної роботи на наступний
рік з визначенням тих чи інших галузей економіки або ФПГ, які
будуть перевірятись протягом кожного кварталу, та подає їх на
затвердження Голові ДПА України. Підставами для включення до стратегічних напрямів
контрольно-перевірочної роботи можуть бути: невідповідність показників макроекономічного розвитку
економіки України чи окремого регіону відповідним показникам
певної галузі чи сукупності підприємств у складі ФПГ; невідповідність росту валових витрат валовим доходам
підприємств галузі; зменшення надходжень до бюджету у цілому або частині окремих
податків по галузі чи ФПГ регіону, в тому числі зменшення
середньогалузевого або середньогрупового рівня податкової віддачі; збільшення кількості збиткових підприємств чи з низьким
рівнем податкової віддачі серед підприємств, що належать до певної
галузі економіки або ФПГ; невиконання фінансових планів підприємствами-монополістами у
частині розрахунків з бюджетом; виплата заробітної плати нижче розміру середньомісячної
заробітної плати по галузі та в регіоні (за показниками ф. N 1ДФ)
( z0960-03 ); наявність інформації про можливе застосування схем
мінімізації сплати податків тощо. Затверджені Головою ДПА України стратегічні напрями
контрольно-перевірочної роботи на наступний календарний рік
доводяться до державних податкових адміністрацій в АР Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі до 1 листопада поточного року. Протягом року за погодженням з Головою ДПА України до
стратегічних напрямів контрольно-перевірочної роботи можуть
вноситись зміни.
3. Структура плану-графіка проведення

планових виїзних перевірок

суб'єктів господарювання
План-графік Державної податкової адміністрації України
складається з трьох розділів:
Розділ I. Планові виїзні перевірки

фінансово-господарської діяльності

суб'єктів господарювання - юридичних

осіб, у т.ч. тих, які перебувають

на обліку у СДПІ
(відповідальні: підрозділи податкового

контролю юридичних осіб)
Розділ поділяється на підрозділи А, Б та В: А. Платники податків, які належать до галузей економіки або
ФПГ, визначених стратегічними напрямами контрольно-перевірочної
роботи, а також суб'єкти господарювання, пов'язані з ними через
здійснення фінансово-господарської діяльності. Цей підрозділ плану-графіка розподіляється на дві групи: I група - основні підприємства, що входять до основних
галузей економіки або ФПГ; II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються
товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури,
експортерів, імпортерів, філії, інших суб'єктів господарювання -
юридичних осіб). Б. Платники податків, які мають ризики несплати податків та
плануються до перевірок за дорученням ДПА України. Цей підрозділ плану-графіка розподіляється на дві групи: I група - основні підприємства; II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються
товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури,
експортерів, імпортерів, філії, інших суб'єктів господарювання -
юридичних осіб). В. Платники податків, які відбираються на регіональному рівні
за результатами аналізу основних показників діяльності, крім
включених до підрозділів А та Б. Цей підрозділ плану-графіка розподіляється на дві групи: I група - основні підприємства; II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються
товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури,
експортерів, імпортерів; філії, інших суб'єктів господарювання -
юридичних осіб). У кожній із зазначених груп розподіл суб'єктів
господарювання - юридичних осіб провадиться за такими категоріями: великі підприємства; середні; малі. Розподіл суб'єктів господарювання за категоріями здійснюється
відповідно до ст. 63 Господарського кодексу ( 436-15 ) з
урахуванням особливостей визначення обсягів валових доходів від
усіх видів діяльності. При плануванні на I квартал наступного року враховуються
показники за результатами діяльності підприємств за 9 місяців п.р.
та розрахункові очікувані показники за IV квартал поточного року.
Розділ II. Планові виїзні перевірки

фінансово-господарської діяльності

банківських та інших фінансових

установ, у т.ч. тих, які перебувають

на обліку у СДПІ, та постійних

представництв нерезидентів
(відповідальні: підрозділи

контролю за фінансовими установами

та операціями у сфері ЗЕД)
Розділ II поділяється на підрозділи: I. Банківські установи. II. Страхові установи. III. Торговці цінними паперами. IV. Інші фінансові установи. V. Постійні представництва нерезидентів. При формуванні розділу II плану-графіка одночасно з
юридичними особами підлягають обов'язковому включенню всі наявні
філії (незалежно від форми сплати податку на прибуток та часу
реєстрації новоствореної філії). При визначенні термінів проведення планових виїзних перевірок
банківських та небанківських фінансових установ необхідно
враховувати вимоги ст. 2 Закону України "Про державну підтримку
малого підприємництва" ( 2063-14 ) в частині непоширення дії цього
закону на страхові компанії, банки, ломбарди, інші
фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи.
1. Банківські установи, відібрані до I підрозділу, групуються
таким чином: 1. Юридичні особи. 2. Філії.
Група "Юридичні особи" розподіляється на I та II класи
відповідно: 1.1. банківські установи I класу - із річним обсягом валових
доходів не менше 200 млн. гривень; 1.2. банківські установи II класу - із річним обсягом валових
доходів менше 200 млн. гривень. При плануванні на I квартал наступного року враховуються
показники за результатами діяльності підприємств за 9 місяців
поточного року (більше 150 млн.грн. - для банківських установ
I класу, менше 150 млн.грн. - для банківських установ II класу). При плануванні на II, III та IV квартали використовувати
інформацію про вказані вище показники станом на початок року.
2. Небанківські фінансові установи, відібрані до II, III, IV
підрозділів, повинні бути згруповані таким чином: 1. Юридичні особи. 2. Філії. Група "Юридичні особи" зазначених підрозділів, у свою чергу,
розподіляється на такі категорії: великі, середні та малі
підприємства.
Розділ III. Планові виїзні перевірки

суб'єктів господарювання - фізичних осіб
(відповідальні: підрозділи оподаткування фізичних осіб)
Підрозділам оподаткування фізичних осіб перш за все необхідно
подати до підрозділів податкового контролю юридичних осіб
пропозиції щодо включення до плану-графіка проведення планових
виїзних перевірок суб'єктів господарювання, які необхідно
перевірити у кварталі, що планується, з питань правильності
нарахування і своєчасності перерахування податку з доходів
фізичних осіб та з інших питань, що належать до компетенції
Департаменту оподаткування фізичних осіб. При поданні до підрозділів податкового контролю юридичних
осіб пропозицій щодо включення юридичних осіб (по доходу з
фізичних осіб та з інших питань) до плану-графіка слід зазначити,
що першочерговим перевіркам підлягають підприємства та
організації, які мають широкі можливості виплачувати додаткові та
специфічні види доходів (комерційні банки, страхові компанії,
акціонерні товариства та суб'єкти господарювання, які
безпосередньо пов'язані з організацією масових концертних видовищ,
проводять концертну та спортивну діяльність, розіграші лотерей,
призів, подарунків тощо). На підставі аналізу форми N 15, затвердженої наказом ДПА
України від 18.07.2005 N 276 ( z0843-05 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок ведення органами державної податкової
служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за
справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби
України", та податкового розрахунку за формою N 1-ДФ, затвердженою
наказом ДПА України від 29.09.2003 N 451 ( z0960-03 ) "Про
затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку (ф. N 1-ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими
агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку", здійснюється відбір підприємств, які протягом двох
останніх років нерівномірно перераховували або не перераховували
податок з доходів фізичних осіб взагалі, з використанням
Автоматизованої системи роботи з податковими ризиками першого
рівня (АС). Крім цього, при плануванні виїзних перевірок фізичних осіб
слід визначитися з класами платників податків, зокрема: юридичні особи всіх форм власності (враховуючи план-графік
виїзних перевірок юридичних осіб); фізичні особи - суб'єкти господарювання залежно від валового
доходу та платники єдиного податку, зареєстровані як платники ПДВ. Критерієм розподілу платників - фізичних осіб на групи та
підгрупи є дані Декларації про отримані доходи (від
підприємницької діяльності, інші доходи громадян - код бюджетної
класифікації 11010200), Звіту суб'єкта малого підприємництва -
фізичної особи та дані податкових декларацій з податку на додану
вартість за минулий рік.
Група 1. Великі платники податків (валовий дохід або обсяги
реалізації з ПДВ понад 500 тис.грн.): 1. декларують нульові значення річного чистого доходу або
зобов'язання з ПДВ; 2. декларують позитивні суми річного чистого доходу або
зобов'язання з ПДВ.
Група 2. Середні платники податків (валовий дохід або обсяги
реалізації з ПДВ від 50 до 500 тис.грн.): 1. декларують нульові значення річного чистого доходу; 2. сума річного чистого доходу яких складає 50 тис.грн. і
більше; 3. сума річного чистого доходу яких складає менше 50 тис.
гривень; 4. платники єдиного податку, зареєстровані як платники ПДВ,
не включені до групи 1. Група 3. Малі платники податків (валовий дохід або обсяги
реалізації з ПДВ до 50 тис.грн.): 1. декларують нульові значення річного чистого доходу; 2. сума річного чистого доходу яких складає 10 тис.грн. і
більше; 3. сума річного чистого доходу яких складає менше 10 тис.
гривень; 4. платники єдиного податку, зареєстровані як платники ПДВ,
не включені до груп 1, 2.
4. Відбір суб'єктів господарювання для перевірки
4.1. Порядок відбору до плану-графіка суб'єктів

господарювання - юридичних осіб
До плану-графіка включаються підприємства, які ведуть
фінансово-господарську діяльність, повинні сплачувати податки та
за реєстраційними даними мають ознаки "0" - "основний платник,
"4" - "порушено впровадження у справі про банкрутство", "30" - у
стані переходу до іншої ДПІ, "36" - "основний платник до кінця
року" та мають хоча б один із критеріїв ризиків ухилення від
оподаткування високого ступеня або не менше двох - середнього
ступенів ризику. Ризики незначної категорії при плануванні є
додатковими. Відбір підприємств до підрозділу А, які належать до
стратегічних напрямів контрольно-перевірочної роботи та мають
обсяги валових доходів (у тому числі доходи від операцій з цінними
паперами) більше 5 млн.грн. (у розрахунку на рік), здійснюється
щоквартально на рівні ДПА України за даними останньої податкової
звітності, яка завантажена на сервер ДПА України. Також відбираються їх основні контрагенти (загальний
податковий кредит чи податкове зобов'язання основного підприємства
з контрагентом за попередні 4 квартали складає понад
100 тис.грн.). Структурні підрозділи ДПА України надають до 5 числа другого
місяця поточного кварталу пропозиції щодо врахування при
формуванні плану перевірок ризикових платників податків визначених
галузей економіки або ФПГ з обґрунтуванням необхідності їх
включення, а також переліки інших ризикових платників податків. Сформований перелік платників податків не пізніше 10 числа
другого місяця поточного кварталу направляється до ДПА в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для
використання при формуванні плану-графіка на наступний квартал. На рівні регіональних ДПА та районних ДПІ за даними
інформаційних ресурсів органів ДПС та з інших джерел визначаються
ризикові контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові
операції (включаючи посередницькі структури, експортерів та
імпортерів, інших суб'єктів господарювання - юридичні особи), у
тому числі і ті, які знаходяться на обліку в інших органах
державної податкової служби. При цьому, по основних підприємствах галузі та їх
контрагентах, які спільно з основним підприємством перебувають на
податковому обліку у межах однієї регіональної ДПА, визначаються
критерії ризиків згідно з п. 4.2 цього розділу, у т.ч за даними
автоматизованої системи "Відбір платників податків - юридичних
осіб та визначення першочерговості для включення до
плану-графіка". При відборі підприємств до підрозділу А державним податковим
інспекціям необхідно встановити наявність структурних підрозділів,
дочірніх підприємств, що входять до інфраструктури платників
податків - головних підприємств, та направити їх переліки до
державних податкових інспекцій, на обліку яких знаходяться вказані
підрозділи, для організації контрольно-перевірочних заходів, у
т.ч. шляхом включення їх до плану-графіка у періоди, на які
заплановані перевірки головних підприємств. Відповідальність за повноту охоплення перевірками філій та
структурних підрозділів платника податків, який консолідовано
сплачує податок на прибуток, покладається на регіональну ДПА, на
обліку якої перебуває основний платник. Сформовані переліки підприємств галузей економіки або ФПГ та
їх контрагенти до 1 числа останнього місяця поточного кварталу
направляються регіональними ДПА до ДПА України. На рівні ДПА України здійснюється аналіз наявності ризиків
несплати податків по цих підприємствах та обґрунтувань щодо
невключення основних підприємств до плану-графіка. Після цього уточнені переліки підприємств підрозділу А не
пізніше 10 числа останнього місяця поточного кварталу
направляються до регіональних ДПА для включення до проекту
плану-графіка. У разі невключення окремих підприємств з переліку до
плану-графіка надається письмове пояснення причин невключення за
підписом голови регіональної ДПА. При виявленні у ході перевірок нових контрагентів підприємств
підрозділу А регіональними ДПА здійснюються заходи щодо
організації їх перевірок шляхом проведення коригування
плану-графіка, позапланових перевірок за наявності підстав,
визначених статтею 11-1 Закону N 509-XII ( 509-12 ), або включення
до плану перевірок на наступний квартал. Формування переліку суб'єктів господарювання - юридичних осіб
для відбору до підрозділу В плану-графіка проводиться на рівні ДПІ
не менш як за місяць до початку наступного кварталу за критеріями
ризиків згідно з п. 4.2 цих Методичних рекомендацій, у т.ч. за
даними автоматизованої системи "Відбір платників податків -
юридичних осіб та визначення першочерговості для включення до
плану-графіка". За відсутності критеріїв ризиків несплати податків,
визначених у п. 4.2 цих Методичних рекомендацій, не підлягають
включенню до плану-графіка сумлінні платники податку на прибуток,
які відносяться до I категорії відповідно до наказу ДПА України
від 24.12.2009 N 726 ( v0726225-09 ) "Про внесення змін до
Примірного порядку проведення камеральної перевірки та здійснення
контролю за справлянням податку на прибуток". Переліки таких
сумлінних платників податків надаються Департаментом
адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів) не пізніше 5 числа другого місяця
поточного кварталу.
4.2. Критерії відбору суб'єктів

господарювання - юридичних осіб
4.2.1. високого ступеня ризиків: 1) рівень зростання податків не відповідає рівню зростання
валових доходів або рівень сплати податків не відповідає рівню
сплати податків по відповідній галузі, або рівень податкової
віддачі менше 1 відсотка, якщо середній рівень податкової віддачі
по галузі перевищує 1 відсоток; Податкова віддача з податку на прибуток визначається за
формулою:
р. 10.а

ПВ ПП = --------- х 100%, р. 3.а
де р. 12.а - показник колонки А р. 12 декларації з податку на
прибуток ( z0271-03 ); р. 3.а - показник колонки А р. 3 декларації з податку на
прибуток. Податкова віддача по податку на додану вартість визначається
за формулою:
(р. 9.б - р. 6.б) + (р. 2.1.а + р. 2.2.а) * 20% - р. 17.б х 100ПВ ПДВ = ---------------------------------------------------------------, (р. 9.б - р. 6.б) * 5 + (р. 2.1.а + р. 2.2.а))
де р. 9.б - показник колонки Б р. 9 декларації з ПДВ
( za224-08 ) "Усього податкових зобов'язань"; р. 6.б - показник колонки Б р. 6 декларації з ПДВ
( za224-08 ) "Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ
за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя; р. 2.1.а - показник колонки А р. 2.1 декларації з ПДВ
( za224-08 ) "Експортні операції"; р. 2.2.а - показник колонки А р. 2.2 декларації з ПДВ
( za224-08 ) "Інші операції, що оподатковуються за нульовою
ставкою"; р. 17.б - показник колонки Б р. 17 декларації з ПДВ
( za224-08 ) "Усього податкового кредиту." При цьому, при плануванні на I квартал наступного року
враховуються показники за результатами діяльності підприємств за
9 місяців поточного року, на II та III квартали - за рік, на
IV квартал - за I півріччя поточного року. 2) декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування
податком на прибуток протягом 2 податкових періодів; 3) декларування залишку від'ємного значення, який після
бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту
наступного податкового періоду (рядок 26 декларації з ПДВ)
( za224-08 ), у сумі понад 100 тис.грн.; 4) наявність розбіжностей у платника податків згідно із
Системою автоматизованого співставлення податкового зобов'язання
та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України
(заниження податкового зобов'язання/завищення податкового кредиту)
у сумі понад 100 тис. гривень; 5) наявність відносин з контрагентами, які знаходяться у
розшуку, не звітують, збанкрутували тощо, у яких обсяги
взаємооперацій більше 500 тис. гривень; 6) наявність інформації правоохоронних органів, підрозділів
податкової міліції, юридичних підрозділів органів державної
податкової служби щодо взаємовідносин із суб'єктами
господарювання: які мають ознаки фіктивності; є учасниками конвертаційних центрів; реєстрацію яких скасовано у судовому порядку; щодо яких порушено кримінальну справу; щодо яких заведено оперативно-розшукову справу; 7) декларування платником податків значних оборотів (понад
100 млн.грн. - сума значень показників будь-яких рядків 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2 додатка К3)
( z0271-03 ) з одночасним декларуванням від'ємного значення
фінансового результату попереднього року та/або збитку від
операцій з цінними паперами та/або без фактичного отримання
позитивного фінансового результату з метою оподаткування на
загальних підставах (або отримання позитивного фінансового
результату у розмірах, що не відповідають рівню доходів по
операціях з цінними паперами). Показник відповідності визначається
за формулою:
ПзоЦП

ПВ = ---------- х 100%, Д
де (ПВ) розраховується як співвідношення прибутку від
операцій з цінними паперами - (ПзоЦП) (ряд. 01.4 додатка К3) до
доходу звітного періоду (Д) (рядки 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 та
7.1 додатка К3) ( z0271-03 ). Рівень показника відповідності менше 1 відсотка свідчить про
діяльність платника податку, направлену на мінімізацію податкових
платежів. 4.2.2. середнього ступеня ризиків: 1) сума інших витрат перевищує 10 відсотків суми скоригованих
валових витрат; 2) обсяги операцій із пов'язаними особами або неплатниками
податку на прибуток перевищують 10 відсотків суми скоригованих
валових витрат; 3) обсяг податкових пільг з податку на прибуток перевищує
1 млн. гривень; 4) подання платником податків уточнюючих розрахунків
податкової звітності з податку на прибуток та ПДВ у бік зменшення
податкових зобов'язань; 5) сума відшкодованих з бюджету сум ПДВ перевищує сплату
податку на прибуток; 6) одноразове декларування сум ПДВ до відшкодування у значних
обсягах (більше ніж 100 тис.грн.); 7) коригування платником податків податкової звітності з
податку на додатку вартість в обсягах 10 або більше відсотків
податкових зобов'язань та/або податкового кредиту; 8) зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного
(податкового) періоду у зменшення суми податкового боргу з податку
на додану вартість попереднього періоду (рядок 22.1 декларації з
ПДВ) ( za224-08 ) у сумі понад 100 тис. гривень; 9) здійснення експортних операцій товарів, нетипових
основному виду діяльності підприємства (нетиповий експорт); 10) подання платником податків податкової декларації з
податку на додану вартість ( za224-08 ) за звітний податковий
період, складеної з урахуванням податкових накладних, виписаних в
іншому, ніж звітний, податковому періоді; 11) відхилення понад 10 відс. між задекларованими у
декларації з ПДВ обсягами операцій на митній території України та
задекларованими у деклараціях з податку на прибуток доходами від
продажу товарів (робіт, послуг); 12) наявність взаємовідносин з суб'єктами господарювання, які
знаходяться на спрощеній системі оподаткування та є керівниками,
засновниками або співробітниками даного підприємства; 13) наявність інформації підрозділів податкової міліції про
ухилення суб'єкта господарювання від оподаткування та (або)
своєчасного погашення податкового боргу; 14) наявність інформації підрозділів боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження узагальнених
матеріалів від Держфінмоніторингу України; 15) наявність інформації підрозділів оподаткування юридичних
осіб про встановлення порушень порядку погашення векселів,
авальованих банком (податкових розписок), які видаються до
отримання спирту етилового; 16) наявність систематичних порушень вимог Законів України
від 4 грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну
податкову службу в Україні", від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР
( 265/95-ВР ) "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", від
23 березня 1996 року N 98/96-ВР ( 98/96-ВР ) "Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності", від 1 червня 2000 року
N 1775-III ( 1775-14 ) "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності", від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР
( 481/95-ВР ) "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів", Положення про ведення касових операцій у національній
валюті України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 15 грудня 2004 року N 637 ( z0040-05 ); 17) наявність у податкових органів інформації про відсутність
у суб'єктів господарювання торгових патентів і ліцензій. 4.2.3. незначного ступеня ризиків: 1) сума сумнівної (безнадійної) заборгованості перевищує 10
відсотків суми скоригованих валових витрат; 2) несвоєчасне нарахування та сплата податку на додану
вартість; 3) адреса суб'єкта господарювання співпадає з адресою,
занесеною до інформаційної бази як "адреса масової реєстрації"
платників податків (до створення такої бази відбір здійснюється за
результатами аналізу реєстраційних даних платників); 4) здійснення зовнішньоекономічних операцій через
нерезидентів (нерезидентів - засновників), зареєстрованих в
офшорних зонах чи країнах зі спрощеним режимом оподаткування; 5) виплата доходів (відсотки, роялті, лізинг) нерезидентам,
зареєстрованим в офшорних зонах чи зонах зі спрощеним режимом
оподаткування; для суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахунки у
сфері готівкового обігу: 6) перевищення суми витрат за звітний період за даними
суб'єкта господарювання від суми продажу на 10 відсотків; 7) значне відхилення сум виторгів господарського об'єкта
порівняно з іншими господарськими об'єктами суб'єктів
господарювання, які працюють на одній території, займаються
однаковим видом діяльності і мають однакові умови отримання
доходу; 8) негативна динаміка виторгів, тенденція до спаду, значне
зменшення суми продажу порівняно з попередніми періодами; 9) перевищення суб'єктами господарювання граничного розміру
річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів,
встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня
2000 року N 1336 ( 1336-2000-п ) "Про забезпечення реалізації
статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг"; 10) значна кількість і періодичність ремонтів реєстраторів
розрахункових операцій та кількість зареєстрованих реєстраторів
розрахункових операцій, за якими надається звітність, що суб'єкти
господарювання їх не використовують; 11) збільшення суми податкового кредиту (ряд. 17 декларації з
ПДВ) ( za224-08 ) звітного податкового періоду порівняно з сумою
податкового кредиту попереднього звітного податкового періоду на
10 млн.грн. або більше ніж у 2 рази та задекларована сума усього
податкового кредиту складає 1 млн.грн. і більше; 12) збільшення суми податкового кредиту (ряд. 17 декларації з
ПДВ) ( za224-08 ) першого звітного податкового періоду більше або
на рівні 50 відсотків суми статутного фонду для новоутвореного
платника податку на додану вартість; 13) повторна реєстрація суб'єкта господарювання платником
податку на додану вартість у разі анулювання свідоцтва платника
податку на додану вартість за ініціативою податкового органу.
4.3. До плану-графіка відбираються суб'єкти господарювання,
що здійснюють операції у сфері ЗЕД та мають такі критерії 1) надання та отримання резидентами фінансових кредитів і
позик; 2) операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за
гарантіями, поруками та заставою; 3) операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за лізингом; 4) операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за
факторингом; 5) здійснення прямих інвестицій в Україну; 6) здійснення резидентами прямих інвестицій за межі України; 7) здійснення портфельних інвестицій в Україну; 8) здійснення резидентами портфельних інвестицій за межі
України; 9) виплата прибутків, доходів та інших коштів нерезидентам, у
тому числі від здійснення інвестиційної діяльності; 10) розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках за
межами України; 11) наявність інформації у рядку 13 розділу II та/або у
рядках 5, 6, 7 розділу III Декларації про валютні цінності, доходи
та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
( z0018-96 ). Крім того, підставою для включення тих чи інших платників
податків до плану-графіка можуть бути подання інших структурних
підрозділів органу ДПС, у яких в обов'язковому порядку чітко
вказуються підстави щодо необхідності проведення такої перевірки
із зазначенням наявних фактів порушення податкового законодавства,
схем мінімізації та ухилення, що використовувались таким платником
податків, та можливих втрат бюджету внаслідок несплати податків. Інформацією із зовнішніх джерел, яка також може бути
використана для включення платників податків до плану-графіка, є
відомості від Міністерства фінансів, Міністерства економіки,
Головного контрольно-ревізійного управління, Державної митної
служби, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Національного банку, Державного комітету фінансового моніторингу
України, правоохоронних органів, інших органів виконавчої влади,
звернення платників податків та громадян, отримання якої
передбачено ст. 4 Закону України від 04.12.90 N 509 ( 509-12 )
"Про державну податкову службу в Україні" (із змінами та
доповненнями). 4.3.1. Порядок відбору до плану-графіка фінансових установ До плану-графіка включаються фінансові установи, що ведуть
фінансово-господарську діяльність, повинні сплачувати податки та
за реєстраційними даними мають ознаки "0" - "основний платник,
"4" - "порушено впровадження у справі про банкрутство", "30" - у
стані переходу до іншої ДПІ, "36" - "основний платник до кінця
року" та мають хоча б один із критеріїв ризиків. Первинний відбір фінансових установ здійснюється на рівні ДПА
України. Сформований перелік у термін за 45 днів до початку
кварталу, на який складається план-графік, направляється до ДПА в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для
аналізу зазначених установ та визначення додаткового переліку
платників податків, які пропонуються для включення до
плану-графіка. Поряд з цим, ДПА в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі за наслідками роботи
інформаційно-аналітичних підрозділів, актів перевірок фінансових
установ минулих років визначаються суб'єкти господарювання -
найбільші контрагенти, через які здійснюються грошові операції, у
тому числі і ті, які знаходяться на обліку в інших органах ДПС. Проаналізований перелік фінансових установ та перелік
визначених суб'єктів господарювання - найбільших контрагентів, у
термін за 35 днів до початку кварталу, на який складається
план-графік, направляється до ДПА України. До 5 числа місяця, що передує початку кварталу, на який
складається план-графік, уточнений перелік фінансових установ
направляється ДПА України до ДПА в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі для включення до проекту
плану-графіка. Відібрані таким чином фінансові установи підлягають
обов'язковому включенню до плану-графіка. При відборі фінансових установ необхідно провести
інвентаризацію наявних фінансових установ, їх структурних
підрозділів та повідомити органи ДПС, на обліку яких знаходяться
вказані підрозділи, про включення їх до плану-графіка у періоди,
на які заплановані перевірки фінансових установ - юридичних осіб. При формуванні проекту коригувань планів-графіків перевірок
фінансових установ необхідно враховувати дані щодо інвентаризації
фінансових установ та їх структурних підрозділів та повідомляти
органи ДПС, на обліку яких знаходяться вказані підрозділи, про
наміри щодо коригування та включення їх до плану-графіка у
періоди, на які заплановані перевірки фінансових установ -
юридичних осіб. При цьому, 1 числа місяця, в якому планується
формування коригувань плану-графіка, необхідно повідомити ДПА
України про наміри щодо проведення коригувань фінансових установ -
юридичних осіб із зазначенням переліку їх структурних підрозділів. 4.3.2. Критерії ризиків діяльності банківських установ: 1) перелік підприємств, визначений за первинним відбором
платників податків, що відносяться до групи I підрозділів А, Б, В; 2) наявність збитків за останній податковий (звітний) період; 3) наявність інформації про участь у схемах мінімізації або
ухилення від сплати податків та відтоку валютних коштів за межі
України; 4) декларування банківською установою податкової віддачі з
податку на прибуток меншої за середній показник податкової віддачі
по групі; Податкова віддача з податку на прибуток банківських установ
визначається за формулою:
НСПП

ПВБ1 = ---------, ВД
де (ПВБ1) розраховується як співвідношення нарахованої суми
податку на прибуток (НСПП) (графа 12) до валового доходу (далі -
ВД) (графа 03) декларації з податку на прибуток. Усі показники для розрахунків податкової віддачі з податку на
прибуток банківських установ визначаються: на I квартал - за
даними декларації з податку на прибуток за 9 місяців року, на який
проводиться планування, а для II, III, IV кварталів - за даними
декларації з податку на прибуток за рік, що передує року, на
квартал якого проводиться планування. 4.3.3. Критерії ризиків діяльності небанківських фінансових
установ: 1) наявність збитків за останній податковий (звітний) період; 2) декларування небанківською установою податкової віддачі
менше 1 відсотка; 3) наявність інформації про участь небанківської установи у
схемах мінімізації або ухилення від сплати податків та відтоку
валютних коштів за межі України; 4) декларування кредитними спілками доходів з інших джерел,
що підлягають оподаткуванню (рядок 10 Звіту), які дорівнюють або
наближені до витрат, що прямо пов'язані з отриманням доходів з
інших джерел, але не вище сум таких доходів (рядок 11 Звіту); 5) наявність інформації від підрозділів боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження
узагальнених матеріалів від Держфінмоніторингу України; 6) показник податкової віддачі в страховій галузі
визначається за формулою:
НСПС

ПВС = --------- х 100%, СВВ
де (ПВС) розраховується як співвідношення нарахованої суми
податку за ставкою 3 відс. (НСПС) (графа 6) до суми валових
внесків (СВВ), одержаних платником або нарахованих на його користь
за договорами страхування і перестрахування (графа 1). Усі показники для розрахунків податкової віддачі страхових
компаній визначаються: на I квартал - за даними Декларації з
податку на доходи (прибуток) страховика ( z0280-03 ) за 9 місяців
року, на який проводиться планування, а для II, III, IV кварталу -
за даними Декларації за рік, що передує року, на квартал якого
проводиться планування. Показник податкової віддачі для інших небанківських установ
визначається за формулою:
НСП

ПВН = --------- х 100%, СВД
де (ПВН) розраховується як співвідношення нарахованої суми
податку (НСП) (графа 12) до скоригованого валового доходу (СВД)
(графа 3). Усі показники для розрахунків податкової віддачі інших
небанківських установ визначаються: на I квартал - за даними
декларації з податку на прибуток підприємства ( z0271-03 ) за
9 місяців року, на який проводиться планування, а для II, III, IV
кварталу - за даними Декларації за рік, що передує року, на
квартал якого проводиться планування; 7) страхові компанії, щодо яких питома вага ризиків,
переданих у перестрахування стосовно отриманих (нарахованих)
валових внесків (ПВР), складає понад 60 відсотків. Питома вага ризиків, переданих у перестрахування щодо
отриманих (нарахованих) валових внесків, визначається за формулою:
СВВС

ПВР = ----------- х 100%, СВВ
де (ПВР) розраховується як співвідношення суми валових
внесків, сплачених платником за договорами перестрахування з
резидентами (СВВС) (графа 2) до суми валових внесків, одержаних
платником або нарахованих на його користь за договорами
страхування і перестрахування (СВВ) (графа 1). Усі показники для розрахунків питомої ваги ризиків страхових
компаній визначаються: на I квартал - за даними Декларації з
податку на доходи (прибуток) страховика ( z0280-03 ) за 9 місяців
року, на який проводиться планування, а для II, III, IV кварталу -
за даними Декларації за рік, що передує року, на квартал якого
проводиться планування; 8) декларування страховиком значних оборотів за операціями з
купівлі-продажу цінних паперів (понад 5,0 - 10,0 млн.грн.) та
від'ємного фінансового результату попереднього податкового
(звітного) періоду; 9) декларування небанківськими фінансовими установами значних
оборотів (понад 100,0 млн.грн. - рядки 1.1, 1.2; 2.1, 2.2; 3.1,
3.2; 4.1, 4.2; 5.1, 5.2; 6.1, 6.2; 7.1, 7.2) (та від'ємного
фінансового результату) по операціям з цінними паперам (додаток
К3) ( z0271-03 ) без фактичного отримання позитивного фінансового
результату. Декларування небанківськими фінансовими установами нульового
або від'ємного значення об'єкта оподаткування (ряд. 08 декларації
з податку на прибуток підприємства) ( z0271-03 ) або відображення
від'ємного значення у рядку 11 "Прибуток, що підлягає
оподаткуванню" ( z0271-03 ) при значних обсягах скоригованого
валового доходу та від'ємного фінансового результату від операцій
з цінними паперами є першочерговим фактором для проведення
перевірки; 10) наявність інформації, отриманої від структурних
підрозділів органів державної податкової служби, щодо відносин
небанківських фінансових установ з контрагентами, які не подають
податкову звітність, знаходяться в розшуку, визнано банкрутами,
реєстрацію яких скасовано в судовому порядку. 4.3.4. Порядок відбору до плану-графіка постійних
представництв нерезидентів До плану-графіка відбираються постійні представництва
нерезидентів (далі - постійні представництва), які ведуть
фінансово-господарську діяльність, повинні сплачувати податки та
за реєстраційними даними мають ознаку стану платника 0 - діючий
платник. При відборі постійних представництв необхідно провести їх
інвентаризацію. За результатами аналізу актів перевірок постійних
представництв минулих років та іншої наявної інформації із
внутрішніх та зовнішніх джерел визначаються суб'єкти
господарювання - найбільші контрагенти, через які здійснюються
грошові операції, в тому числі і ті, які знаходяться на обліку в
інших органах ДПС. Проаналізований перелік постійних представництв та перелік
визначених суб'єктів господарювання - найбільших контрагентів
направляється до ДПА України, де проводиться їх аналіз,
коригування, групування в розрізі регіонів та надання пропозицій
щодо включення до відповідних розділів плану-графіка. Відібрані таким чином постійні представництва підлягають
обов'язковому включенню до плану-графіка. 4.3.5. Критерії ризиків діяльності постійних представництв До плану-графіка відбираються постійні представництва, які
мають такі критерії: 1) рівень зростання податків не відповідає рівню зростання
валових доходів; 2) декларування допоміжного виду діяльності при значних
обсягах доходів та великій чисельності працюючих; 3) при значних обсягах валового доходу не зареєстровано
платником податку на додану вартість; 4) наявність сумнівних або значних фінансово-господарських
операцій; 5) заявлено до відшкодування суми ПДВ; 6) одноразове декларування сум ПДВ до відшкодування у значних
обсягах (більше ніж 100 тис.грн.); 7) декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування
податком на прибуток; 8) наявність інформації підрозділів податкової міліції про
ухилення суб'єкта господарювання від оподаткування та (або)
своєчасного погашення податкового боргу; 9) наявність інформації підрозділів боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження узагальнених
матеріалів від Держфінмоніторингу; 10) наявність інформації правоохоронних органів, підрозділів
податкової міліції, юридичних підрозділів органів державної
податкової служби щодо взаємовідносин із суб'єктами
господарювання: - реєстрація по яких скасована в судовому порядку; - щодо яких порушено кримінальну справу; - щодо яких заведено оперативно-розшукову справу; Крім того, підставами для включення тих чи інших платників
податків до плану-графіка можуть бути подання інших структурних
підрозділів районної державної податкової інспекції, у яких в
обов'язковому порядку чітко зазначаються підстави щодо
необхідності проведення такої перевірки із зазначенням наявних
фактів порушення податкового законодавства, схем мінімізації та
ухилення, що використовувались таким платником податків, та
можливих втрат бюджету внаслідок несплати податків.
4.4. Порядок відбору до плану-графіка суб'єктів
господарювання - фізичних осіб До плану-графіка відбираються суб'єкти господарювання -
фізичні особи, що ведуть фінансово-господарську діяльність,
сплачують податки та за реєстраційними даними мають ознаку стану
платника 0 - діючий платник. При відборі до плану-графіка суб'єктів господарювання -
фізичних осіб слід використовувати: інформацію органів державної податкової служби; дані органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та
суб'єктів господарювання, які свідчать про отримання доходів та
здійснення фізичними особами фінансово-господарської діяльності; іншу інформацію, отриману із зовнішніх джерел. 4.4.1. Критерії відбору суб'єктів господарювання - фізичних
осіб 4.4.1.1. Високого ступеня ризиків: 1) мають найманих осіб, кількість яких не відповідає виду
діяльності, заявленому суб'єктом господарювання, та/або кількості
зареєстрованих РРО та/або придбаних торгових патентів; 2) здійснюють сумнівні або значні фінансово-господарські
операції; 3) мають рівень податкової віддачі менше 0,48 відсотка. При цьому податкова віддача визначається за формулою: середньомісячна сума податку з доходів фізичних осіб, яка
підлягає сплаті за результатами здійснення господарської
діяльності за період з початку року до останнього звітного періоду
або попередній календарний рік (залежно від того, в якому періоді
податкова віддача менше, ніж критерій відбору), який передує
складанню плану-графіка
П.н. = ------------- х 100%,
середньомісячний валовий дохід, отриманий від здійснення
господарської діяльності за період з початку року до останнього
звітного періоду (залежно від того, в якому періоді податкова
віддача менше, ніж критерій відбору), який передує складанню
плану-графіка; 4) отримали валовий дохід за попередній рік та/або у звітному
році на час складання плану-графіка більше 10 млн. гривень; 5) задіяні у схемах ухилення від оподаткування та/або
мінімізують податкові зобов'язання; 6) мають розбіжності (заниження податкового зобов'язання/
завищення податкового кредиту) згідно із Системою автоматизованого
співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту в
розрізі контрагентів на рівні ДПА України; 7) мають відносини з контрагентами, які знаходяться у
розшуку, не звітують, збанкрутували тощо; 8) наявність інформації від підрозділів боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, надходження
узагальнених матеріалів від Держфінмоніторингу, а також інформації
від підрозділів податкової міліції щодо ухилення суб'єкта
господарювання - фізичної особи від оподаткування. 4.4.1.2 середнього ступеня ризиків: 1) мають розбіжності між задекларованим валовим доходом
та/або сумою отриманого доходу згідно зі звітом РРО та
розрахунковими книжками та/або обсягами імпортно-експортних
операцій та іншою наявною інформацією; 2) мають взаємовідносини з підприємствами, у яких виступають
керівниками або засновниками; 3) займаються зовнішньоекономічною діяльністю; 4) постійно декларують від'ємне значення суми податкових
зобов'язань з ПДВ; 5) декларують залишок від'ємного значення, який після
бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту
наступного податкового періоду (рядок 26 декларації з ПДВ)
( za224-08 ), у сумі понад 50 тис.грн.; 6) несвоєчасно нараховують та сплачують ПДВ; 7) наявність взаємовідносин суб'єктів господарювання -
юридичних осіб із суб'єктами господарювання - фізичними особами,
які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та є
керівниками, засновниками або співробітниками даного підприємства; 8) наявність порушень, виявлених під час перевірок дотримання
суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари
(послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових
патентів і ліцензій. 4.4.1.3 незначного ступеня ризиків: 1) декларують податкові зобов'язання з податку на додану
вартість менше або на рівні податкового кредиту; 2) змінюють напрями відшкодування ПДВ; 3) втратили право на податкові пільги; 4) подають податкові декларації з ПДВ ( za224-08 ) за звітний
податковий період, складені з урахуванням податкових накладних,
виписаних в іншому, ніж звітний, податковому періоді. Особливу увагу необхідно приділити тим суб'єктам, які мають
найбільшу кількість вказаних ризиків та можливість приховувати
доходи.
5. Планування фонду робочого часу
Розподіл трудових ресурсів для проведення виїзних планових
перевірок здійснюється виходячи з наявної штатної чисельності
відповідного підрозділу, що здійснюють виїзні перевірки.
Встановлення тривалості перевірок проводиться з урахуванням
максимальної тривалості, встановленої Законом України від 4 грудня
1990 року N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну податкову службу в
Україні", зі змінами та доповненнями. Мінімальна кількість перевірок, яка може бути здійснена
протягом наступного кварталу, визначається виходячи із законодавчо
встановленого терміну проведення перевірки для певної категорії
платників податків (великі, середні, малі) із врахуванням 10 днів
до початку перевірки, протягом яких аудитор здійснює
доперевірочний аналіз діяльності платника податків, а також 5-10
днів після закінчення перевірки, які необхідні для розгляду
заперечень до акта перевірки та прийняття повідомлення-рішення. При цьому фонд робочого часу працівника підрозділу
податкового контролю юридичних осіб доцільно розподіляти таким
чином: проведення навчання, оформлення матеріалів перевірок,
складання звітності та експлуатація АРМів - до 20 відсотків
загального фонду робочого часу на квартал, решта фонду -
проведення планових та позапланових виїзних перевірок. Розподіл
фонду робочого часу між плановими та позаплановими перевірками
визначається регіональною ДПА за погодженням з ДПА України. Розрахунок фонду робочого часу здійснюється згідно з
додатками 1а "Розрахунок планового фонду трудових ресурсів
підрозділів податкового контролю юридичних осіб" та 16
"Чисельність підрозділів податкового контролю юридичних осіб, що
не здійснюють планові виїзні перевірки", що додаються. Розрахунок фонду робочого часу підрозділів контролю за
фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД здійснюється
згідно з додатками 1в "Розрахунок планового фонду трудових
ресурсів підрозділів контролю за фінансовими установами та
операціями у сфері ЗЕД" та 1г "Чисельність працівників підрозділів
контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, що
не здійснюють перевірки", що додаються. При цьому, у разі невикористання фонду робочого часу на
позапланові виїзні перевірки необхідно здійснювати заходи щодо
коригування плану-графіка та проведення планових виїзних
перевірок. При недостатності фонду трудових ресурсів фахівців
спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з
великими платниками податків для перевірки великих платників
податків створюються робочі групи із залученням спеціалістів ДПА у
відповідних областях та інших ДПІ. Розподіл фонду робочого часу, проведення документальних
перевірок суб'єктів господарювання - фізичних осіб необхідно
здійснювати за такою схемою: платники податків, які увійшли до плану комплексних
документальних перевірок юридичних осіб, тривалість перевірки яких
повинна плануватися індивідуально від 5 робочих днів; тривалість перевірки великих і середніх платників податків -
фізичних осіб планується згідно з чинним законодавством. При цьому
тривалість перевірки середніх платників податків не повинна
перевищувати 10 робочих днів; малі платники податків: фізичні особи, у тому числі
громадяни-підприємці з сукупним валовим доходом до 50 тис.грн.,
тривалість перевірки яких повинна плануватися до 5 робочих днів. Для розрахунку розподілу планового фонду трудових ресурсів
для проведення документальних перевірок фізичних осіб (додаток 2)
необхідно розподілити платників податків за такими класами: юридичні особи всіх форм власності (враховуючи план
комплексних документальних перевірок юридичних осіб); фізичні особи - суб'єкти господарювання залежно від валового
доходу поділяються на групи, зокрема: великі, середні та малі
платники податків. При цьому слід врахувати те, що фонд робочого часу одного
спеціаліста складає 55 робочих днів на квартал. Плановий фонд трудових ресурсів підрозділів організації
документальних перевірок фізичних осіб визначається у такому
порядку: від загального фонду трудових ресурсів 5 відсотків робочого
фонду планується на проведення навчання, оформлення матеріалів
перевірки та складання звітності, супроводження АРМів, проведення
семінарів; 15 відсотків від залишку трудових ресурсів планується для
проведення позапланових виїзних перевірок платників податків; залишок фонду трудових ресурсів розподіляється для проведення
контрольно-перевірочної роботи платників податків - юридичних осіб
(враховуючи I розділ плану-графіка проведення планових виїзних
перевірок суб'єктів господарювання) та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності (великих, середніх, малих). При цьому до норми часу проведення перевірок не включається
робочий час на підготовку до перевірки (2 робочі дні) та на
реалізацію матеріалів перевірки (3 робочі дні).
6. Виконання плану-графіка планових виїзних перевірок
Затверджені плани-графіки мають обов'язковий характер для
виконання всіма підрозділами органів державної податкової служби. Початком виконання плану-графіка у частині проведення кожної
планової виїзної перевірки вважається початок проведення цієї
перевірки. Заміна об'єктів у планах-графіках та зміни термінів перевірок
забороняються, крім наявності об'єктивних обставин (ліквідація,
банкрутство суб'єкта господарювання, припинення його діяльності на
тривалий час, обставини непереборної сили тощо). Зміни до плану-графіка проводяться за поданням регіональних
ДПА згідно з регламентом подачі проектів коригувань плану-графіка,
вносяться до АІС "Аудит" після затвердження керівництвом ДПА
України. Про внесені зміни відповідні органи виконавчої влади
(підрозділи ГоловКРУ, Державної митної служби, Державного
казначейства, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування
України) інформуються у триденний строк з часу прийняття такого
рішення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
21.07.2005 N 619 ( 619-2005-п ) "Про затвердження Порядку
координації проведення планових виїзних перевірок органами
виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за
нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових
платежів)".
Додатки
1. План-графік проведення планових виїзних перевірок
суб'єктів господарювання. 1а. Розрахунок планового фонду трудових ресурсів підрозділів
податкового контролю юридичних осіб. 1б. Чисельність підрозділів податкового контролю юридичних
осіб, що не здійснюють планові виїзні перевірки. 1в. Розрахунок планового фонду трудових ресурсів підрозділів
контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД. 1г. Чисельність працівників підрозділів контролю за
фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, що не здійснюють
перевірки. 2. Розрахунок розподілу планового фонду трудових ресурсів
проведення документальних перевірок фізичних осіб ДПА. 3. Розподіл фахівців підрозділів оподаткування фізичних осіб,
що не займаються безпосередньо контрольно-перевірочною роботою. 4. План проведення планових виїзних перевірок суб'єктів
господарювання - юридичних осіб. 4а. План проведення планових виїзних перевірок фізичних осіб. 4б. План-графік проведення планових виїзних перевірок
фізичних осіб.
Директор Департаменту
податкового контролю
юридичних осіб І.М.Удачина
"Бібліотека платників податків"
N 10, 2010

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: