open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2012  № 547

Про затвердження Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2013 рік

З метою забезпечення гласності, відкритості та доступності інформації щодо проведення у 2013 році державних статистичних спостережень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2013 рік, що додається.

2. Департаменту координації статистичної діяльності та поширення інформації (Остапчук О.Е.) забезпечити оприлюднення Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2013 рік на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

Голова

О.Г. ОсауленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України
28.12.2012 № 547

ЗАГАЛЬНИЙ ТАБЕЛЬ (ПЕРЕЛІК)
форм державних статистичних спостережень на 2013 рік

ПЕРЕДМОВА

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2013 рік (далі - Табель) розроблений з метою забезпечення гласності, відкритості та доступності інформації щодо проведення у 2013 році державних статистичних спостережень.

Табель містить перелік форм державних статистичних спостережень: форм звітності, анкет, інших статистичних формулярів, необхідних для проведення державних статистичних спостережень (далі - форми).

Форми звітності органів державної влади (крім органів державної статистики), органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, до Табеля не включені.

Перелік форм структурований відповідно до змісту. По кожній формі у відповідності до наказів про затвердження форм державних статистичних спостережень наводиться її найменування, індекс і періодичність, зазначається, хто і кому подає, та встановлюються строки подання.

З електронною версією Табеля можна ознайомитись на веб-сторінці Держстату України за адресою: www.ukrstat.gov.ua

Статистика промислового виробництва

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (07.08.2012 № 331)

1П-НПП

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

не пізніше 9 лютого

2.

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (01.08.2012 № 325)

1-П

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

не пізніше 4 числа після звітного періоду

Фізичні особи - підприємці, які займаються промисловими видами діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

не пізніше 4 числа після звітного періоду

3.

Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар'єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами (26.11.2012 № 482)

1-ПЕ

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

не пізніше 12 числа після звітного періоду

Статистика виробництва та розподілення електроенергії, тепла, газу, води

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу (01.09.2010 № 371)

1-газ

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають газ населенню та на комунально-побутові потреби

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

2.

Звіт про постачання теплоенергії (01.09.2010 № 371)

1-теп

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ДРЕС, АЕС, підприємства теплових мереж та інші підприємства і організації), які мають котельні та теплові мережі і відпускають тепло та гарячу воду населенню та на комунально-побутові потреби

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

3.

Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) (01.09.2010 № 371)

1-водопровід

річна

Юридичні особи (підприємства), відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають водопроводи, окремі водопровідні мережі і відпускають (подають) воду населенню та підприємствам, установам, організаціям на господарсько-побутові потреби

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

4.

Звіт про роботу електростанції (09.10.2012 № 413)

6-тп (ес)

річна

Юридичні особи, які мають електростанції потужністю 500 кВт і більше

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

Статистика дозволів на будівництво

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт (20.07.2012 № 308)

1-буд

квартальна

Юридичні особи - замовники

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 10-го числа після звітного періоду

2.

Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт (20.07.2012 № 308)

2-буд

квартальна

Юридичні особи - замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об'єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи - підприємці

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 10-го числа після звітного періоду

Статистика діяльності будівельних підприємств

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про виконання будівельних робіт (20.07.2012 № 308)

1-кб

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 5-го числа після звітного періоду

Статистика капітальних інвестицій

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (20.07.2012 № 308)

2-інвестиції

річна

Юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого після звітного року

2.

Капітальні інвестиції (20.07.2012 № 308)

2-інвестиції

квартальна

Юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 25 числа після звітного періоду

Статистика інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про іноземні інвестиції в Україну (13.05.2011 № 115)

10-зез

квартальна

Юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів - нерезидентів та мають пов'язані з цим зобов'язання/вимоги перед нерезидентами, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також філії та постійні представництва нерезидентів в Україні

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 7 числа після звітного періоду

2.

Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу (13.05.2011 № 115)

13-зез

квартальна

Юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції за межі України, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також філії нерезидентів в Україні

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 7 числа після звітного періоду

Статистика інвестиційних проектів

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку (20.07.2012 № 308)

1-ІП

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які знаходяться у спеціальних (вільних) економічних зонах або на територіях пріоритетного розвитку та реалізують у цих зонах або на територіях інвестиційні проекти (за кожним проектом)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 40 дня після звітного періоду

Статистика основних засобів

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подається

Строк подання

1.

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (11.12.2012 № 514)

11-ОЗ

річна

Юридичні особи - підприємства - зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого після звітного року

Статистика сільського господарства

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року (17.07.2012 № 301)

4-сг

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня

2.

Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на "___" ____________ 20__ року (17.07.2012 № 301)

37-сг

місячна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 2-го числа після звітного періоду (у квітні - листопаді)

3.

Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ року (17.07.2012 № 301)

9-б-сг

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 2 грудня

4.

Стан тваринництва на "___" ____________ 20__ року (17.07.2012 № 301)

24-сг

місячна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 2 числа після звітного періоду

5.

Стан тваринництва за 20__ рік (17.07.2012 № 301)

24

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 20 січня

6.

Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__ року (17.07.2012 № 301)

29-сг

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 2 грудня

7.

Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__ року з политих зрошуваних земель, з осушених земель (21.06.2010 № 234)

29-сг (меліорація)

річна

Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність на меліорованих землях

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 2 грудня

8.

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__ рік (17.07.2012 № 301)

50-сг

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

9.

Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20__ року (17.07.2012 № 301)

4-сільрада

річна

Сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 5 червня

10.

Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 20__ року (17.07.2012 № 301)

6-сільрада

річна

Сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 20 січня

11.

Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році (17.07.2012 № 301)

10-мех

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

12.

Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік (17.07.2012 № 301)

2-ферм

річна

Юридичні особи (фермерські господарства, малі підприємства), які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

13.

Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень - ____________ 20__ року (30.06.2009 № 222)

4-заг

місячна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та переробку цукрових буряків

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 4 числа після звітного періоду у жовтні, листопаді, грудні, січні

14.

Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень - ____________ 20__ року (17.07.2012 № 301)

11-заг

квартальна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м'яса, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 4 числа після звітного періоду

15.

Надходження молока на переробні підприємства за січень - ____________ 20__ року (17.07.2012 № 301)

13-заг

квартальна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 4 числа після звітного періоду

16.

Переробка винограду на виноматеріали на 1 грудня 20__ року (21.06.2010 № 234)

1-виноград

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють переробку винограду

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 2 грудня

17.

Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - ____________ 20__ року (22.04.2011 № 97)

21-заг

місячна

Юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 5 числа після звітного періоду

18.

Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік (17.07.2012 № 301)

21-заг

річна

Юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 20 січня

19.

Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___" ____________ 20__року (30.06.2009 № 222)

1-зерно

місячна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробкою зернових та олійних культур

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 4 числа після звітного періоду

20.

Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___" ____________ 20__ року (30.06.2009 № 222)

1-зерно

піврічна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробкою зернових та олійних культур

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

до 4 числа після звітного періоду

21.

Запитальник базового інтерв'ю (17.07.2012 № 301)

01-СГН

один раз на рік

Фахівець з інтерв'ювання

Органу державної статистики за місцезнаходженням

у термін, установлений органом державної статистики

22.

Запитальник щомісячного інтерв'ю (17.07.2012 № 301)

02-СГН

місячна

Фахівець з інтерв'ювання

Органу державної статистики за місцезнаходженням

у термін, установлений органом державної статистики

Статистика рибного господарства

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 20__ рік (17.07.2012 № 301)

1-риба

річна

Юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 20 січня

2.

Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень - ____________ 20__ року (17.07.2012 № 301)

1-риба

місячна

Юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком, територіальні органи рибоохорони

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 10 числа після звітного періоду

Статистика ринкових нефінансових послуг

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про обсяги реалізованих послуг (10.08.2012 № 345)

1-послуги

річна

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

2.

Звіт про обсяги реалізованих послуг (24.06.2010 № 241)

1-послуги

місячна

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 7-го числа після звітного періоду

3.

Звіт про рекламну діяльність (10.08.2012 № 346)

1-послуги (реклама)

річна

Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є надання рекламних послуг

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

4.

Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі) (14.07.2010 № 270)

1-каналізація

річна

Юридичні особи - каналізаційні та водопровідно-каналізаційні підприємства, підприємства, які мають на балансі споруди, що здійснюють відведення стічних вод від житлових будинків та комунально-побутових організацій

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 20 січня

Статистика транспорту

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про постанційне відправлення пасажирів за видами сполучення (06.08.2009 № 299)

6-зал

річна

Управління залізниці

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 20 лютого

2.

Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування (06.08.2009 № 300)

51-зал

місячна

Управління залізниці

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 3 числа після звітного періоду

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця"

Держкомстату України

до 3 числа після звітного періоду

3.

Звіт про роботу міського електротранспорту (11.06.2010 № 211)

2-етр

місячна

Юридичні особи, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 5-го числа після звітного періоду

4.

Звіт про роботу автотранспорту (09.08.2012 № 338)

2-тр

річна

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

Органу державної статистики за місцезнаходженням / місцем здійснення діяльності

до 20 січня

5.

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (09.08.2012 № 336)

51-авто

місячна

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

Органу державної статистики за місцезнаходженням / місцем здійснення діяльності

до 3 числа після звітного періоду

6.

Обстеження фізичної особи - підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (10.08.2012 № 348)

51-пас (тижнева)

раз на півроку

Фізичні особи - підприємці, які здійснюють пасажирські автоперевезення на маршруті згідно з угодами, укладеними з держадміністраціями усіх рівнів

Органу державної статистики за місцезнаходженням

визначається територіальним органом державної статистики

7.

Обстеження вантажних автомобільних перевезень, що здійснюються фізичними особами - підприємцями на комерційній основі (10.08.2012 № 348)

51-вант

раз на півроку

Фізичні особи - підприємці, які виконують комерційні перевезення вантажів власним вантажним автотранспортом

Органу державної статистики за місцезнаходженням

визначається територіальним органом державної статистики

8.

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (09.08.2012 № 337)

31-авто

квартальна

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

Органу державної статистики за місцезнаходженням / місцем здійснення діяльності

до 20 числа після звітного періоду

9.

Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу) (13.07.2009 № 260)

25-вод

місячна

Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності, які здійснюють обробку вантажів на власних або орендованих причалах (пристанях)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 3 числа після звітного періоду

10.

Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах) (13.07.2009 № 260)

додаток до форми № 25-вод

піврічна

Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності, які здійснюють обробку вантажів на власних або орендованих причалах (пристанях)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 25 числа після звітного періоду

11.

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (13.07.2009 № 260)

31-вод

квартальна

Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності, які експлуатують власні або орендовані судна

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 25 числа після звітного періоду

12.

Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації (13.07.2009 № 260)

51-вод

місячна

Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності, які експлуатують власні або орендовані судна

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 5 числа після звітного періоду до 10-ої години

13.

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (13.07.2009 № 254)

51-ЦА

місячна

Аеропорти, авіаперевізники, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 5 числа після звітного періоду

14.

Звіт про транспортування вантажів трубопроводами (11.06.2010 № 210)

12-труб

місячна

УДП "Укрхімтрансаміак", ДК "Укртрансгаз", ВАТ "Укртранснафта"

Державному комітету статистики України

до 3 числа після звітного періоду

ДАТ "Чорноморнафтогаз"

Головному управлінню статистики в АР Крим

Статистика зв'язку та інформатики

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про продукцію зв'язку (13.07.2009 № 258)

11-зв'язок

квартальна

Оператори зв'язку та їхні відокремлені підрозділи

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 10 числа після звітного періоду

2.

Звіт про доходи від послуг зв'язку (09.08.2012 № 340)

12-зв'язок

місячна

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і поштового зв'язку та внесені до реєстрів операторів, провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв'язку, які веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 7 числа після звітного періоду

3.

Звіт про наявність засобів зв'язку (09.08.2012 № 339)

13-зв'язок

квартальна

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 10 числа після звітного періоду

4.

Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування (13.07.2009 № 256)

43-зв'язок

річна

Оператори зв'язку та їхні відокремлені підрозділи, провайдери

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 20 січня

5.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронної торгівлі на підприємствах у 2012 році (10.08.2012 № 347)

1-ІКТ

одноразова

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи із середньою кількістю працівників від 10 та більше осіб, основний вид економічної діяльності яких відноситься до переробної промисловості (секція D згідно з КВЕД); будівництва (секція F); торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (секція G); діяльності готелів та ресторанів (секція H); діяльності транспорту та зв'язку (секція I); операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (секція K); виробництва фільмів та діяльності у сфері радіомовлення та телебачення (групи 92.1 та 92.2); іншого грошового посередництва, надання кредитів, страхування (класи 65.12, 65.22 та розділ 66)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого 2013 року

Статистика науки

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт (10.08.2010 № 323)

1-наука

квартальна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 25 квітня, 25 липня, 25 жовтня

2.

Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт (20.11.2012 № 471)

3-наука

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

3.

Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності (20.11.2012 № 471)

1-технологія

річна

Юридичні особи, які у звітному періоді створювали і/чи використовували передові технології та об'єкти права інтелектуальної власності та здійснювали такі види економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010: • добувна промисловість і розроблення кар'єрів (секція B); • переробна промисловість (секція C); • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (секція D); • технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (код 45.2); • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність (секція H); • інформація та телекомунікації (секція J); • діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування (у частині діяльності конструкторських і проектних організацій) (код 71.1); • технічні випробування та дослідження (у частині діяльності випробувальних лабораторій і станцій) (код 71.2); • наукові дослідження та розробки (код 72); • регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (84.13); • вища освіта (код 85.4); • охорона здоров'я (код 86.1); • діяльність професійних громадських організацій (94.12); • ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку (код 95.2)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого

4.

Картка обліку доктора наук (20.11.2012 № 471)

ДН

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, у яких працюють доктори наук

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня після звітного року

5.

Список змін до картки доктора наук (20.11.2012 № 471)

Додаток № 1 до форми № ДН

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, у яких працюють доктори наук

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня після звітного року

6.

Список докторів наук, які вибули у звітному періоді (20.11.2012 № 471)

Додаток № 2 до форми № ДН

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, у яких працювали доктори наук

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня після звітного року

7.

Картка обліку кандидата наук (20.11.2012 № 471)

КН

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, у яких працюють кандидати наук

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня після звітного року

8.

Список змін до картки кандидата наук (20.11.2012 № 471)

Додаток № 1 до форми № КН

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, у яких працюють кандидати наук

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня після звітного року

9.

Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді (20.11.2012 № 471)

Додаток № 2 до форми № КН

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, у яких працювали кандидати наук

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня після звітного року

Статистика інновацій

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства (20.11.2012 № 471)

1-інновація

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють промислову діяльність, незалежно від основного виду економічної діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

2.

Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2010 - 2012 рр. (09.12.2010 № 493)

ІНН

одноразова

Юридичні особи, основний вид економічної діяльності яких відноситься до: • добувної промисловості (10 - 14 за класифікацією видів економічної діяльності - КВЕД); • переробної промисловості (15 - 37 за КВЕД); • виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (40 - 41 за КВЕД); • оптової торгівлі (51 за КВЕД); • діяльності транспорту та зв'язку (60 - 64 за КВЕД); • фінансової діяльності (65 - 67 за КВЕД); • діяльності у сфері інформатизації (72 за КВЕД); • діяльності у сферах інжинірингу, геології та геодезії (74.2 за КВЕД); • технічних випробувань та досліджень (74.3 за КВЕД)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 1 травня 2013 року

Статистика внутрішньої торгівлі

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про товарооборот (26.08.2010 № 352)

1-торг

місячна

Юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 2 числа після звітного періоду

2.

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (01.08.2012 № 323)

1-торг (нафтопродукти)

місячна

Юридичні особи (підприємства), їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 2 числа після звітного періоду

Фізичні особи - підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 2 числа після звітного періоду

3.

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (13.12.2011 № 343)

3-торг

квартальна (I квартал, II квартал, III квартал, рік)

Юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

Органу державної статистики за місцезнаходженням

квартальна - не пізніше 25 числа після звітного періоду; річна - не пізніше 9 лютого

4.

Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства (01.08.2012 № 323)

7-торг

річна

Юридичні особи (підприємства), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого

5.

Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них (01.08.2012 № 323)

12-торг

річна

Юридичні особи, які мають ринки

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

Фізичні особи - підприємці, які мають ринки

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

6.

Про обсяги продажу сільгосппродуктів і худоби на міському ринку (13.12.2011 № 343)

А

місячна

Юридичні особи, які мають ринки з продажу сільгосппродуктів і худоби, за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

23 числа кожного місяця

Фізичні особи - підприємці, які мають ринки з продажу сільгосппродуктів і худоби, за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

23 числа кожного місяця

7.

Бланк щомісячної реєстрації цін на міському ринку (13.12.2011 № 343)

2

місячна

Органи державної статистики за місцезнаходженням стосовно ринків, на яких здійснюється продаж сільгосппродуктів і худоби

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі

23 числа кожного місяця

8.

Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (26.11.2012 № 485)

1-торги

квартальна

Юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності": Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації - головні розпорядники бюджетних коштів1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств));

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі

не пізніше 16 числа після звітного періоду

центральні органи виконавчої влади - головні розпорядники бюджетних коштів1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади, та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств), щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави).

Головному управлінню регіональної статистики

не пізніше 16 числа після звітного періоду

9.

Звіт про виконання державного замовлення (12.11.2010 № 457)

1-держзамов- лення

квартальна

Юридичні особи: міністерства, інші органи державної влади, установи та організації, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники

Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві

не пізніше 7 числа після звітного періоду

10.

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (01.08.2012 № 322)

1-опт

річна

Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого

11.

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (01.08.2012 № 322)

1-опт

квартальна (I, II і III квартали)

Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

Органу державної статистики за місцезнаходженням

на 25 день після звітного періоду

12.

Звіт про обсяг оптового товарообороту (15.07.2010 № 281)

1-опт

місячна

Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

Органу державної статистики за місцезнаходженням

на 3 день після звітного періоду

13.

Звіт про діяльність біржі (05.09.2011 № 222)

1-біржа

квартальна (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)

Товарні біржі

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 25 числа

14.

Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них (01.08.2012 № 324)

2-торг (авто)

річна

Юридичні особи (підприємства), основним видом діяльності яких є торгівля автотранспортними засобами, мотоциклами, деталями та приладдям до них

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого

__________
1Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України" на звітний рік.

Статистика енергетики

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (05.09.2011 р. № 222)

4-мтп

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 20 січня

2.

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (05.09.2011 р. № 222)

4-мтп (св)

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 20 січня

3.

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (05.09.2011 р. № 222)

4-мтп

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 2-го числа після звітного місяця

4.

Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії (05.09.2011 р. № 222)

11-мтп

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива становлять 2 т і вище, або теплоенергії 15 Гкал і вище, або з приєднаною електричною потужністю 100 кВт і вище

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 20 січня

5.

Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії (05.09.2011 р. № 222)

11-ер

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива менше 2 т умовного палива, або теплоенергії менше 15 Гкал, або з приєднаною електричною потужністю менше 100 кВт

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 20 січня

6.

Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт (05.09.2011 р. № 222)

11-мтп (паливо)

річна

Разом із звітом за ф. № 11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 20 січня

7.

Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів (15.07.2010 № 281)

11-мтп (вер)

річна

Разом із звітом за ф. № 11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 20 січня

Статистика зовнішньої торгівлі товарами

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (05.09.2012 № 375)

5-ЗЕЗ

місячна

Юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 10-го числа після звітного періоду

2.

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (05.09.2012 № 375)

14-ЗЕЗ

квартальна

Юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 15-го числа після звітного періоду

Статистика зовнішньої торгівлі послугами

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про експорт (імпорт) послуг (07.09.2012 № 377)

9-ЗЕЗ

квартальна

Юридичні особи - резиденти України та їхні відокремлені підрозділи усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні

Органу державної статистики за місцезнаходженням

на 10 день після звітного періоду

центральні органи виконавчої влади - головні розпорядники бюджетних коштів1

Головному управлінню регіональної статистики

місцеві органи виконавчої влади - розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня1

органу державної статистики за місцезнаходженням

__________
1Згідно з Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік

Статистика споживчих цін

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари (24.06.2011 № 152)

1-ТІ

місячна

Органи державної статистики міських поселень, в яких проводиться спостереження за змінами споживчих цін

Органу державної статистики за місцезнаходженням

22 число звітного місяця, 30 число звітного місяця

2.

Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги (24.06.2011 № 152)

1-ПІ

місячна

Органи державної статистики міських поселень, в яких проводиться спостереження за змінами споживчих цін (тарифів)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

22 число звітного місяця, 30 число звітного місяця

Статистика цін виробників

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про ціни виробників промислової продукції (13.07.2012 № 296)

1-ціни (пром)

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "B", "C", "D" (незалежно від основного виду діяльності)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

22 числа звітного місяця

2.

Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві (21.05.2010 № 194)

1-ціни (буд)

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи

Органу державної статистики за місцезнаходженням

20 числа після звітного місяця

3.

Звіт про тарифи на послуги мобільного (стільникового) зв'язку для підприємств, установ, організацій (21.11.2012 № 477)

1-тариф (мобіл)

місячна

Оператори мобільного зв'язку

Держстату України

1-го числа після звітного періоду

4.

Звіт про тарифи на транспортування вантажів трубопроводами (23.10.2012 № 432)

1-тариф (труб)

квартальна

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта"

Держстату України

I - III квартали - 35-й день після звітного періоду, IV квартал - 60-й день після звітного періоду

5.

Звіт про доходи від транспортування вантажів трубопроводами (23.10.2012 № 432)

1-доходи (труб)

річна

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта"

Держстату України

31-го березня після звітного періоду

6.

Звіт про ціни на ринку житла (22.12.2011 № 367)

1-ціни (житло)

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють посередницькі послуги з купівлі, продажу нерухомого майна

Органу державної статистики за місцезнаходженням

3 числа після звітного періоду

Статистика фінансів підприємств

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (07.07.2012 № 286)

1-Б

річна, квартальна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

річна - не пізніше 9 лютого; квартальна - не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом

2.

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (01.08.2012 № 320)

2-Б

річна, квартальна

Юридичні особи (акціонерні товариства - емітенти цінних паперів)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

річна - не пізніше 9 лютого; квартальна - не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом

Структурні обстеження підприємств

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Структурне обстеження підприємства (01.08.2012 № 321)

1-підприєм- ництво

річна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого

2.

Структурне обстеження підприємства (01.08.2012 № 321)

1-підприєм- ництво (коротка)

річна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого

Статистика екології

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__ р. (21.06.2010 № 233)

2-ТП (повітря)

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які взято на державний облік територіальними органами Мінприроди за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин та парникових газів у атмосферу

Органу державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності

до 20 січня

2.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік (17.07.2012 № 302)

1-екологічні витрати

річна

Юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

3.

Поводження з відходами за 20__ рік (17.07.2012 № 302)

1-відходи

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, діяльність яких пов'язана зі сферою поводження з відходами I - IV класів небезпеки, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності

до 9 лютого

4.

Звіт про охорону атмосферного повітря за __ квартал 20__ р. (21.06.2010 № 233)

2-ТП (повітря)

квартальна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які взято на державний облік територіальними органами Мінприроди за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин та парникових газів у атмосферу

Органу державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності

до 25 квітня, до 25 липня, до 25 жовтня

Статистика лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Ведення мисливського господарства за 20__ рік (17.07.2012 № 302)

2-тп (мисливство)

річна

Юридичні особи, яким надані у користування мисливські угіддя, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

2.

Заповідники та національні природні парки за 20__ р. (21.06.2010 № 233)

1-заповідник

річна

Біосферні, природні заповідники, національні природні парки

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 20 січня

3.

Лісогосподарська діяльність за 20__ рік (17.07.2012 № 302)

3-лг

річна

Юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

4.

Лісогосподарська діяльність за січень - ____________ 20__ р. (22.04.2011 № 96)

3-лг

квартальна

Юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 25 квітня, до 25 липня, до 25 жовтня

Статистика нерухомості

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Житловий фонд (02.08.2012 № 328)

1-житлофонд

річна

Юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), бюро технічної інвентаризації, органи місцевого самоврядування в сільській місцевості - про житло, що перебуває у громадян на праві приватної власності

Органу державної статистики за місцезнаходженням житла

не пізніше 9 лютого

2.

Квартирна черга та надання житлових приміщень (07.07.2009 № 235)

4-житлофонд

річна

Органи місцевого самоврядування (квартвідділи) та підприємства усіх видів економічної діяльності, які здійснюють квартирний та кооперативний облік

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 20 січня

3.

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії (05.07.2010 № 257)

1-заборгованість (ЖКГ)

місячна

Юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 15 числа після звітного періоду

4.

Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (31.08.2010 № 367)

1-субсидії (ЖКГ)

місячна

Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 5 числа після звітного періоду

5.

Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (31.08.2010 № 368)

1-субсидії (паливо)

місячна

Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 5 числа після звітного періоду

6.

Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю (02.08.2012 № 327)

1-послуги (нерухомість)

річна

Юридичні особи, для яких посередницькі послуги в угодах з нерухомістю є основним видом економічної діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого

Правова та політична статистика

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, за 20__ рік (22.09.2009 № 354)

1-АП

річна

Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

2.

Звіт про діяльність громадської організації (27.07.2010 № 304)

1-громадська організація

річна

Центральний орган громадської організації, що легалізована відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян"

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 10 березня

3.

Звіт про політичні партії та громадські організації станом на 1 січня 20__ року (26.08.2009 № 328)

1-ПГО

річна

Головне управління юстиції в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районні, міські управління юстиції, державні адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад депутатів

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

Міністерство юстиції України

Державному комітету статистики України

не пізніше 20 січня

Статистика освіти

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__ навчального року (30.11.2012 № 500)

2-3 нк

один раз на рік

Вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 5 жовтня

2.

Звіт про кількість дітей шкільного віку (06.08.2010 № 317)

77-РВК

один раз на рік

Відділи освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 30 вересня

3.

Звіт дошкільного навчального закладу за 20__ рік (01.11.2011 № 282)

85-к

річна

Дошкільні навчальні заклади

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

4.

Звіт про роботу аспірантури та докторантури (12.07.2010 № 268)

1-НК

річна

Організації, установи, вищі навчальні заклади, які мають аспірантуру або докторантуру

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

Статистика охорони здоров'я

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році (02.11.2012 № 449)

7-тнв

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

Статистика культури

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про діяльність музею за 20__ рік (07.08.2012 № 332)

8-нк

річна

Музеї (юридичні особи)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

2.

Звіт про діяльність театру за 20__ рік (07.08.2012 № 333)

9-нк

річна

Театри (юридичні особи)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

3.

Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20__ рік (07.08.2012 № 334)

12-нк

річна

Концертні організації, професійні творчі колективи (юридичні особи)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 9 лютого

4.

Звіт про виставкову діяльність у 20__ році (12.07.2010 № 267)

1-виставки

річна

Організатори виставок та виставкові центри

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

Статистика зайнятості населення


п/п

Найменування форм

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Анкета вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності
(01.09.2010 № 372)

1-ЕАН

місячна

Фахівці з інтерв'ювання

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі

протягом п'яти днів після завершення періоду польових робіт

2.

Анкета домашнього господарства
(01.09.2010 № 372)

2-ЕАН

місячна

Фахівці з інтерв'ювання

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі

протягом п'яти днів після завершення періоду польових робіт

Статистика оплати праці та соціально-трудових відносин


п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт з праці
(29.06.2011 № 163)

1-ПВ

місячна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 7-го числа після звітного періоду

2.

Звіт з праці
(16.08.2012 № 355)

1-ПВ

квартальна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 7-го числа після звітного періоду

3.

Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів
(05.09.2012 № 376)

9-ДС

річна

Установи (організації), на працівників яких поширюється дія законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 8-го січня після звітного року

4.

Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання
(16.08.2012 № 355)

6-ПВ

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 9 лютого після звітного року

5.

Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників
(11.08.2011 № 207 зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 26.12.2012 № 543)

7-ПВ

один раз на чотири роки

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

не пізніше 31 березня після звітного року

Обстеження умов життя домогосподарств

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Контрольна картка складу домогосподарства (07.07.2009 № 238)

1-УЖД

квартальна

Фахівці з інтерв'ювання

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі

у термін, встановлений головними управліннями статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінням статистики у місті Севастополі

2.

Запитальник основного інтерв'ю (07.07.2009 № 238)

2-УЖД

один раз на рік

Фахівці з інтерв'ювання

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі

у термін, встановлений головними управліннями статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінням статистики у місті Севастополі

3.

Щоденник поточних витрат домогосподарства (07.07.2009 № 238)

3-УЖД

два рази на квартал

Фахівці з інтерв'ювання

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі

у термін, встановлений головними управліннями статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінням статистики у місті Севастополі

4.

Квартальний запитальник про витрати і доходи домогосподарства (20.09.2012 № 388)

5-УЖД

квартальна

Фахівці з інтерв'ювання

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі

у термін, встановлений головними управліннями статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінням статистики у місті Севастополі

5.

Будівництво та ремонт (05.06.2008 № 179)

Анкета № 1

квартальна

Фахівці з інтерв'ювання

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі

у термін, встановлений головними управліннями статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінням статистики у місті Севастополі

6.

Стан здоров'я членів домогосподарства. Доступ домогосподарств до окремих товарів та послуг (20.09.2012 № 388)

Анкета № 2

один раз на 2 роки

Фахівці з інтерв'ювання

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі

у термін, встановлений головними управліннями статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінням статистики у місті Севастополі

7.

Самооцінка доходів домогосподарства. Доступ домогосподарств до Інтернету (31.05.2010 № 201)

Анкета № 3

один раз на рік

Фахівці з інтерв'ювання

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі

у термін, встановлений головними управліннями статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінням статистики у місті Севастополі

Статистика ділової активності підприємств

№ п/п

Найменування форм

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Типова анкета для промислового підприємства (27.12.2012 № 544)

2К-П

квартальна

Юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 5 числа другого місяця звітного кварталу

2.

Типова анкета для промислового підприємства (додаток) (27.12.2012 № 544)

2К-П дод

один раз на рік

Юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 5 числа другого місяця звітного кварталу

3.

Типова анкета для будівельного підприємства (27.12.2012 № 544)

2К-Б

квартальна

Юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 5 числа другого місяця звітного кварталу

4.

Типова анкета для підприємства роздрібної торгівлі (27.12.2012 № 544)

2К-Т

квартальна

Юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 5 числа другого місяця звітного кварталу

5.

Типова анкета для підприємства сфери послуг (27.12.2012 № 544)

2К-СП

квартальна

Юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 5 числа другого місяця звітного кварталу

6.

Типова анкета для транспортного підприємства (27.12.2012 № 544)

2К-Тр

квартальна

Юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 5 числа другого місяця звітного кварталу

7.

Типова анкета для сільськогосподарського підприємства (27.12.2012 № 544)

2К-С

квартальна

Юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 5 числа другого місяця звітного кварталу

Статистика туризму

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року (03.08.2010 № 313)

1-ОТ

один раз на рік

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

Органу державної статистики за місцезнаходженням закладу

після завершення роботи закладу, не пізніше 1 вересня

2.

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік (30.11.2012 № 499)

1-КЗР

річна

Юридичні особи, які надають послуги з тимчасового розміщування; підприємства, організації (установи), на балансі яких перебувають засоби, що надають послуги з тимчасового розміщування

Органу державної статистики за місцезнаходженням засобу

не пізніше 9 лютого, сезонні - не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення сезону

Фізичні особи - підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщування

Органу державної статистики за місцезнаходженням

3.

Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік (30.11.2012 № 498)

1-туризм

річна

Юридичні особи - суб'єкти туристичної діяльності Фізичні особи - підприємці - суб'єкти туристичної діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого

Статистика оборонно-промислового комплексу

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (07.07.2009 № 237, зі змінами)

1-ПО

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

не пізніше 4 числа після звітного періоду

2.

Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (07.07.2009 № 237)

1-ПО (поставки)

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

не пізніше 10 числа після звітного періоду

3.

Звіт про закупівлю (поставку) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням (07.07.2009 № 236)

1-ПО (зведена)

місячна

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів затверджені завдання державного оборонного замовлення

Державному комітету статистики України

не пізніше 15 числа після звітного періоду

4.

Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (07.07.2009 № 237)

1-ЕІО

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державною службою експортного контролю України надані дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

Органу державної статистики за місцезнаходженням (2 примірники)

не пізніше 10 числа після звітного періоду

5.

Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення (07.07.2009 № 237)

1-НО (наука/оборона)

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 25 числа після звітного періоду

6.

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (07.07.2009 № 237)

5-НО (наука/оборона)

квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 5 числа після звітного періоду

7.

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-контрукторські роботи (07.07.2009 № 236)

5-НО- наука/оборона (зведена)

квартальна

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів затверджені завдання державного оборонного замовлення

Державному комітету статистики України

не пізніше 15 числа після звітного періоду

Ведення реєстру статистичних одиниць

№ п/п

Найменування форм

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Анкета обстеження підприємств щодо уточнення переліку місцевих одиниць (20.04.2011 № 94 зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 14.11.2011 № 294)

4ОР-МО

раз на рік

Юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 15 серпня

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: