open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.06.2009 N 546

Про затвердження Рекомендацій з питань

проведення виставок і ярмарків в Україні

та організації національних експозицій

України на міжнародних виставках і ярмарках

за кордоном з частковим фінансуванням

витрат за рахунок коштів державного

та місцевих бюджетів, які спрямовуються

на виставково-ярмаркову діяльність

З метою забезпечення реалізації Концепції розвитку
виставково-ярмаркової діяльності, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 22.08.2007 N 1065 ( 1065-2007-п ) "Про
вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні",
підвищення ефективності проведення виставок і ярмарків в Україні
та організації; національних експозицій України на міжнародних
виставках і ярмарках за кордоном, забезпечення належного контролю
за використанням коштів державного і місцевих бюджетів, які
спрямовуються на виставково-ярмаркову діяльність, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Рекомендації з питань проведення виставок і
ярмарків в Україні та організації національних експозицій України
на міжнародних виставках і ярмарках за кордоном з частковим
фінансуванням витрат за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів, які спрямовуються на виставково-ярмаркову діяльність, що
додаються.
2. Департаменту розвитку експорту довести цей наказ до відома
заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр Б.М.Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

04.06.2009 N 546

РЕКОМЕНДАЦІЇ

з питань проведення виставок і ярмарків

в Україні та організації національних

експозицій України на міжнародних виставках

і ярмарках за кордоном з частковим фінансуванням

витрат за рахунок коштів державного

та місцевих бюджетів, які спрямовуються

на виставково-ярмаркову діяльність

I. Загальні положення
Ці Рекомендації розроблено з метою надання у межах
повноважень Мінекономіки методологічної і консультативної допомоги
центральним та місцевим органам виконавчої влади з питань,
пов'язаних з реалізацією Концепції розвитку виставково-ярмаркової
діяльності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
22.08.2007 N 1065 ( 1065-2007-п ) "Про вдосконалення
виставково-ярмаркової діяльності в Україні" (далі - Концепція),
щодо проведення виставок і ярмарків в Україні та організації
національних експозицій України на міжнародних виставках і
ярмарках за кордоном, фінансування яких здійснюється за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів у межах відповідних
бюджетних програм. Центральні органи виконавчої влади за рішеннями Кабінету
Міністрів України визначаються головними організаціями з
підготовки та проведення виставок і ярмарків в Україні або
національних експозицій України на міжнародних виставках і
ярмарках за кордоном (далі - головні організації). Структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади за
рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
визначаються організаторами виставок і ярмарків в Україні або
національних експозицій України на міжнародних виставках і
ярмарках за кордоном.
II. Вимоги до матеріально-технічної бази

для проведення виставок і ярмарків

(розділ "Вимоги до проведення виставок

і ярмарків" Концепції)

( 1065-2007-п )
Виставки і ярмарки в Україні повинні проводитися в
спеціалізованих виставкових приміщеннях або спеціально відведених
місцях, в яких учасникам виставок і ярмарків надається в оренду
сучасне виставкове обладнання, устаткування та меблі. Учасники виставки і ярмарку забезпечуються сучасними
технічними засобами для представлення експонатів, електронними
системами зв'язку, протипожежної безпеки, охорони, інформаційного
забезпечення, кондиціювання тощо. Учасникам і відвідувачам виставки і ярмарку створюються
належні умови для роботи і безпеки, надаються митні,
вантажно-транспортні, інформаційні та рекламні послуги, місця для
паркування вантажного та легкового автотранспорту. На виставці і ярмарку можуть працювати заклади торгівлі та
громадського харчування.
III. Розробка концепції проведення виставки

і ярмарку в Україні або організації

національної експозиції України на міжнародній

виставці і ярмарку за кордоном (розділ

"Державне регулювання у сфері виставкової

діяльності" Концепції)

( 1065-2007-п )
Головна організація за погодженням з Мінекономіки затверджує
концепцію проведення виставки і ярмарку в Україні або організації
національної експозиції і України на міжнародній виставці і
ярмарку за кордоном (далі - концепція виставки). Концепція виставки повинна містити такі розділи: обгрунтування необхідності проведення виставки і ярмарку в
Україні або організації національної експозиції України на
міжнародній виставці і ярмарку за кордоном із зазначенням
відповідних рішень Кабінету Міністрів України або місцевого органу
виконавчої влади; дані про виставку і ярмарок, що проводяться в Україні та за
кордоном,із зазначенням їх спеціалізації, місця і дати проведення,
кількості іноземних країн - учасниць; інформація щодо організації національної експозиції України
на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном із зазначенням
розміру виставкової площі, плану розміщення експонатів, переліків
розділів експозиції та інформаційно-рекламних матеріалів, які
передбачається розповсюджувати серед відвідувачів, тощо; учасники національної експозиції України на міжнародній
виставці і ярмарку за кордоном (орієнтовний перелік підприємств,
установ та організацій, які братимуть участь у роботі виставки і
ярмарку); план заходів офіційної частини роботи виставки і ярмарку в
Україні або національної експозиції України на міжнародній
виставці і ярмарку за кордоном, зокрема, проведення
бізнес-форумів, конференцій, переговорів тощо; план проведення рекламної кампанії в Україні або в країні
проведення міжнародної виставки і ярмарку щодо залучення учасників
і відвідувачів на національну експозицію України; джерела фінансування підготовки та проведення виставки і
ярмарку в Україні або організації національної експозиції України
за кордоном (із зазначенням обсягів бюджетних призначень,
передбачених на проведення виставкового заходу).
IV. Обов'язки розпорядника виставки

і ярмарку (розділ "Суб'єкти виставкової

діяльності" Концепції")

( 1065-2007-п )
Головна організація та організатор в установленому
законодавством порядку визначають розпорядника виставки і ярмарку
в Україні або національної експозиції України на міжнародній
виставці і ярмарку за кордоном, з яким укладають договір про
підготовку та проведення виставки і ярмарку в Україні або
національної експозиції України на міжнародній виставці і ярмарку
за кордоном (далі - розпорядник). Розпорядник: забезпечує належну забудову та архітектурно-художнє
оформлення експозиції на виставці і ярмарку із застосуванням
сучасних елементів конструкції та дизайну, їх технічне оснащення,
формування тематико-експозиційного плану розміщення експозиції,
проведення офіційної частини виставкового заходу, виготовлення
офіційного каталогу, перевезення виставкових вантажів та їх митне
оформлення, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, систему
охорони, дотримання правил технічної та пожежної безпеки,
висвітлення роботи експозиції у засобах масової інформації,
оформлення документів учасників виставки і ярмарку, необхідних для
реєстрації, здійснення візової підтримки членів делегації України
для участі у міжнародних виставках і ярмарках за кордоном, а також
цільове використання бюджетних коштів; здійснює організаційно-технічне забезпечення участі
вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання у виставці і
ярмарку; укладає з українськими суб'єктами господарювання договори на
безоплатне надання виставкових площ, приміщень, обладнання,
меблів, автотранспортних та інших технічних засобів, необхідних
для організації спеціалізованих стендів національної експозиції
України на виставках і ярмарках за кордоном (економічних форумах,
конференціях тощо) та презентації власних інвестиційних проектів,
здійснює оплату вартості митного оформлення та перевезення
вантажів учасників національної експозиції України, а також
включення інформації щодо них до офіційного каталогу міжнародної
виставки і ярмарку за кордоном; подає на затвердження головній організації або організатору
перелік учасників виставки і ярмарку, форму заявки на участь у
виставковому заході, умови перебування учасників на виставці і
ярмарку, техніко-експозиційний план розміщення експонатів тощо.
V. Подання звітів про результати проведення

виставки і ярмарку в Україні або національної

експозиції України на міжнародній виставці

і ярмарку за кордоном (розділ "Державне

регулювання у сфері виставкової

діяльності" Концепції)

( 1065-2007-п )
Головна організація протягом 15 днів після закінчення роботи
виставки і ярмарку в Україні або національної експозиції України
на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном, підготовка яких
здійснювалася з частковим фінансуванням за рахунок коштів
державного бюджету, подає до Мінекономіки звіт, що містить такі
розділи: дата і номер рішення Кабінету Міністрів України щодо
проведення виставки і ярмарку в Україні або участі України у
міжнародній виставці і ярмарку за кордоном; назва виставки і ярмарку, дата і місце проведення; відомості про виставку і ярмарок (кількість країн та
учасників виставки і ярмарку, загальна виставкова площа, кількість
відвідувачів тощо) або про національну експозицію України на
міжнародній виставці і ярмарку за кордоном (загальна виставкова
площа, основні розділи експозиції, кількість і склад учасників,
перелік експонатів, які користувалися найбільшою увагою
відвідувачів); дані щодо офіційної частини виставки і ярмарку в Україні або
національної експозиції України на міжнародній виставці і ярмарку
за кордоном (проведення бізнес-форумів, конференцій, кількість і
склад учасників, програма проведення заходів, підсумкові документи
тощо); склад та програма перебування офіційної делегації України на
міжнародній виставці і ярмарку за кордоном; дані щодо обсягів коштів державного бюджету, використаних на
підготовку та проведення виставки і ярмарку в Україні або
національної експозиції України на міжнародній виставці і ярмарку
за кордоном; інформація про результати роботи виставки і ярмарку в Україні
або національної експозиції України на міжнародній виставці і
ярмарку за кордоном з відповідними висновками та пропозиціями.
Начальник відділу координації
виставкової діяльності
та презентаційних заходів Г.Балясний

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: