open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.06.2009 N 545

Про підвищення ефективності

роботи зі зверненнями громадян
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економіки

N 870 ( v0870665-09 ) від 10.08.2009 }

З метою забезпечення реалізації конституційного права
громадян на звернення і відповідно до статей 22 і 28 Закону
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), Указу Президента
України від 07.02.2008 N 109 ( 109/2008 ) "Про першочергові заходи
щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян
керівництвом та службовими особами Міністерства економіки України
(далі - Міністерство), що додається.
2. Першим заступникам Міністра, заступникам Міністра,
керівникам структурних підрозділів: ужити дієвих заходів щодо забезпечення належного рівня роботи
зі зверненнями громадян відповідно до вимог Інструкції з
діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві економіки
України, затвердженої наказом Міністерства економіки України від
03.06.1997 N 62; об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти звернення громадян,
у яких ідеться про недоліки в роботі Міністерства, підприємств та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства,
оскаржуються рішення службових осіб; уживати конкретних заходів відповідно до законодавства для
припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень,
усунення причин, які призвели до порушень; звернення громадян розглядати та вирішувати відповідно до
визначених повноважень у встановлений законом термін, а ті, що не
потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше
п'ятнадцяти днів від дня їх отримання; не допускати надання неоднозначних, необгрунтованих або
неповних відповідей за зверненнями громадян; приділяти особливу увагу розгляду звернень ветеранів війни та
праці, інвалідів та інших непрацездатних осіб, а також осіб, що
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних
сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують
соціального захисту та підтримки; забезпечити реалізацію конституційного права громадян на
особисте звернення та одержання обгрунтованої відповіді в
установлений законом строк; не допускати безпідставної передачі розгляду звернень
громадян іншим органам.
3. Розглядати звернення жінок, яким присвоєно почесне звання
України "Мати-героїня", Героїв Радянського Союзу, Героїв України,
Героїв Соціалістичної Праці та інвалідів Великої Вітчизняної війни
Міністром особисто.{ Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства економіки N 870
( v0870665-09 ) від 10.08.2009 }
4. Структурним підрозділам, які є співвиконавцями розгляду
звернень громадян, вчасно надавати ґрунтовні відповіді головним
виконавцям.
5. Структурним підрозділам Міністерства, які є
відповідальними (головними) виконавцями розгляду звернень громадян
щодо довідок з кадрових питань та заробітної плати, після надання
відповідей заявникам оригінали звернень та копії відповідей на них
підшивати в окрему справу, створену для звернень громадян. Структурним підрозділам у складі департаменту державних
закупівель, які є відповідальними (головними) виконавцями розгляду
звернень громадян: терміново подавати копії письмових відповідей заявникам за
результатами розгляду звернень відділу роботи зі зверненнями
громадян управління взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю; після надання відповідей заявникам оригінали звернень та
копії відповідей на них підшивати в окрему справу, створену для
звернень громадян. Формування справи для зберігання звернень громадян у відділах
проводити згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями
громадян у Міністерстві економіки України, затвердженою наказом
Міністерства від 03.06.1997 N 62 . Відповідальність за створення, формування справи та
зберігання документів за зверненнями громадян покласти на
начальників відділів.{ Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства економіки N 870
( v0870665-09 ) від 10.08.2009 }
6. Структурним підрозділам Державної інспекції з контролю за
цінами та Державного департаменту з питань банкрутства, які є
відповідальними (головними) виконавцями розгляду звернень
громадян, отриманих на виконання від Мінекономіки, негайно
подавати копії письмових відповідей заявникам за результатами
розгляду звернень відділу роботи зі зверненнями громадян
управління взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з
громадськістю Мінекономіки (інд. 4903 тел./факс: 253-95-72).
7. Державній інспекції з контролю за цінами та Державному
департаменту з питань банкрутства щокварталу до 1 числа наступного
місяця готувати звіти про стан виконання звернень, щодо розгляду
яких вони визначені відповідальними (головними) виконавцями, та
подавати відділу роботи зі зверненнями громадян управління
взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з
громадськістю Мінекономіки.
8. Структурним підрозділам Міністерства, які є
відповідальними (головними) виконавцями розгляду звернень громадян
(за винятком підрозділів, зазначених у пункті 5 цього наказу),
після надання відповідей заявникам оригінали звернень з усіма
документами щодо їх розгляду та копіями відповідей на них
передавати відділу роботи зі зверненнями громадян управління
взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з
громадськістю для централізованого формування справи.{ Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства економіки N 870
( v0870665-09 ) від 10.08.2009 }
9. Відділу роботи зі зверненнями громадян: здійснювати щоденний моніторинг звернень, які надходять до
Міністерства, в автоматизованій системі "Діловодство та КВД" у
розділі "Документ громадянина" та проводити їх попередній розгляд
(вирішення питання щодо належності до компетенції Міністерства
розгляду звернення та відповідності звернення вимогам статей 5, 7
Закону України "Про звернення громадян") ( 393/96-ВР ); щосереди з 11.00 по 13.00 у приміщенні громадської приймальні
Мінекономіки за телефоном: 281-95-28 проводити "гарячу" телефонну
лінію Міністерства із залученням у разі необхідності у телефонному
режимі працівників відповідних підрозділів; забезпечувати щоденну роботу телефону довіри Міністерства за
телефоном відділу: 253-61-36; щомісяця і щокварталу до 10 числа наступного місяця та щороку
до 12 січня готувати керівництву Міністерства аналітичну довідку
про стан роботи зі зверненнями громадян у звітному періоді та
забезпечувати розміщення щоквартальних аналітичних довідок на
офіційному веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет; забезпечувати поновлення в разі потреби графіка особистого
прийому громадян керівництвом Міністерства економіки України, його
затвердження Міністром та розміщення на офіційному веб-сайті
Міністерства в мережі Інтернет, на стенді в холі 6-го під'їзду
Будинку Уряду і у приміщенні громадської приймальні Міністерства; звернення громадян з усіма документами щодо їх розгляду
формувати в окрему справу відповідно до номенклатури справ відділу
в хронологічному порядку та передавати до архіву Міністерства
через один рік після закінчення діловодства за нею. { Пункт 9
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства економіки N 870
( v0870665-09 ) від 10.08.2009 }
10. Покласти персональну відповідальність за належну
організацію роботи зі зверненнями громадян та результати вирішення
порушених у них питань на перших заступників Міністра, заступників
Міністра, керівників структурних підрозділів.
11. Керівникам структурних підрозділів довести цей наказ до
відома всіх працівників Міністерства економіки України, Державної
інспекції з контролю за цінами та Державного департаменту з питань
банкрутства.
11.1. Пункт 8 цього наказу набирає чинності з 01.01.2010.{ Наказ доповнено пунктом 11.1 згідно з Наказом Міністерства
економіки N 870 ( v0870665-09 ) від 10.08.2009 }
12. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 28.03.2006 N 111 ( v0111665-06 ) "Про
підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян".
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Романюка С.А.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

04.06.2009 N 545

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян

керівництвом та службовими особами

Міністерства економіки України

Цей Порядок визначає процедуру особистого прийому громадян
керівництвом та службовими особами Міністерства економіки України
(далі - Міністерство).
1. Особистий прийом громадян проводиться керівництвом
Міністерства відповідно до графіка особистого прийому громадян
керівництвом Міністерства економіки України, затвердженого
Міністром. Особистий прийом громадян працівниками відділу роботи зі
зверненнями громадян управління взаємодії із засобами масової
інформації та зв'язків з громадськістю проводиться щосереди з 9.30
по 13.00 год. та щоп'ятниці з 14.00 по 16.45 год. у громадській
приймальні Міністерства за адресою: бульв. Дружби народів, 28,
кімн. 107.
2. Інформація про порядок особистого прийому громадян і
графік прийому громадян керівництвом Міністерства розміщуються на
офіційному веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет, на стенді в
холі 6-го під'їзду Будинку Уряду та у приміщенні громадської
приймальні Міністерства.
3. Попередній запис на особистий прийом до Міністра
здійснюється працівниками відділу роботи зі зверненнями громадян
управління взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з
громадськістю у приймальні громадян Кабінету Міністрів України в
день прийому з 10.00 по 13.00. Попередній запис на особистий прийом до перших заступників
Міністра, заступників Міністра здійснюється працівниками відділу
роботи зі зверненнями громадян управління взаємодії із засобами
масової інформації та зв'язків з громадськістю у громадській
приймальні Міністерства в дні та години, які визначено в пункті 1
цього Порядку, та за телефоном громадської приймальні: 281-95-28 і
телефоном відділу: 253-95-72, а також працівниками сектору
координації роботи департаментів відповідного заступника Міністра
за телефоном, визначеним у графіку особистого прийому громадян
керівництвом Міністерства економіки України. Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня", Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв
Соціалістичної Праці та інвалідів Великої Вітчизняної війни
проводиться першочергово.
4. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом
до Міністра, перших заступників Міністра, заступників Міністра
з'ясовується прізвище, ім'я, по батькові громадянина, його
соціальний стан та категорія, зміст порушеного питання, до яких
службових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було
прийнято рішення, а також вивчаються документи, інші матеріали, що
подаються громадянами для обґрунтування своїх звернень. Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина,
що не стосуються його звернення.
5. Облік особистого прийому громадян ведеться у спеціальних
журналах відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян у Міністерстві економіки України, затвердженої наказом
Міністерства від 03.06.1997 N 62.
6. Службова особа, яка здійснює особистий прийом, для
забезпечення кваліфікованого розв'язання порушених відвідувачем
питань може залучати до їх розгляду працівників відповідних
структурних підрозділів Міністерства або одержувати від них
потрібну інформацію.
7. Питання, з якими звертаються громадяни, розв'язуються,
якщо це можливо, під час особистого прийому. Особа, яка веде
прийом, керується законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами.
8. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не
належить до компетенції Міністерства, то службова особа, яка веде
прийом, пояснює 1 громадянину, до якого органу державної влади або
місцевого самоврядування, з підприємства, установи чи організації
слід звернутися для його розв'язання, і надає в цьому допомогу
(адресу, номер телефону тощо).
9. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин,
потребує додаткового вивчення і перевірки, службова особа, яка
веде прийом, одержує письмову заяву або скаргу і пояснює
відвідувачеві причини неможливого розв'язання питання під час
особистого прийому, а також порядок і строк розгляду його
звернення.
10. Звернення громадян, які передано на розгляд
керівництву Міністерства під час особистого прийому, реєструються
відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у
Міністерстві економіки України, затвердженої наказом Міністерства
від 03.06.1997 N 62.
11. Структурні підрозділи Міністерства, яким надсилаються на
розгляд письмові звернення громадян, одержані під час особистого
прийому, зобов'язані в установлений законом термін надати
відповідь заявнику по суті питання, а ті звернення, що не
потребують додаткового вивчення, розглянути невідкладно, але не
пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання Міністерством.
12. Запис на повторний (протягом року) прийом з питань, які
вже розглядалися керівництвом Міністерства, може бути зроблений
лише в тому разі, якщо перше звернення не було вирішено по суті.
Начальник управління взаємодії
із засобами масової інформації
та зв'язків з громадськістю Р.І.Стадник

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: