open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень директорів департаментів

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

------------------------------------------------------------------ | Зміст розпорядження | Номер | | | розпорядження | | | Комісії від | | | 28.01.2010 р. | |----------------------------------------------------------------| | Департамент тимчасового адміністрування фінансово-кредитних | | установ | |----------------------------------------------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 61 | |департаменту тимчасового адміністрування | | |фінансово-кредитних установ від 21.01.2010 | | |N 04-С про виключення Закритого акціонерного | | |товариства "Страхова компанія "Атлант-Н" | | |(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32828854, | | |місцезнаходження, відповідно до інформації, | | |внесеної до Державного реєстру фінансових | | |установ: 04071, м. Київ, | | |вул. Набережно-Лугова, буд. 12) з Державного | | |реєстру фінансових установ та анулювання | | |свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.| | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 69 | |департаменту тимчасового адміністрування | | |фінансово-кредитних установ від 19.01.2010 | | |N 03-КС про тимчасове зупинення дії ліцензії | | |на здійснення діяльності з надання фінансових| | |кредитів за рахунок залучених коштів, крім | | |внесків (вкладів) членів кредитної спілки на | | |депозитні рахунки, кредитній спілці "Морське | | |кредитне товариство" (код за ЄДРПОУ 26015565;| | |місцезнаходження відповідно до інформації, | | |внесеної до Державного реєстру фінансових | | |установ: 65026, м. Одеса, вул. Гоголя, буд. | | |23), у зв'язку з невиконанням Ліцензійних | | |умов провадження діяльності кредитних спілок | | |з надання фінансових послуг, затверджених | | |розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 | | |N 146 ( z1225-03 ), зареєстрованим в | | |Міністерстві юстиції України від 25.12.2003 | | |за N 1225/8546. | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 70 | |департаменту тимчасового адміністрування | | |фінансово-кредитних установ від 22.01.2010 | | |N 8-Л про тимчасове зупинення дії ліцензії на| | |провадження діяльності по залученню внесків | | |(вкладів) членів кредитної спілки на | | |депозитні рахунки та ліцензії на провадження | | |діяльності з надання фінансових кредитів за | | |рахунок залучених коштів, крім внесків | | |(вкладів) членів кредитної спілки на | | |депозитні рахунки, кредитній спілці "Турбота"| | |при Міжнародній організації "Жіноча Громада" | | |(код за ЄДРПОУ 24369359, місцезнаходження: | | |01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 14 а) у | | |зв'язку з невиконанням кредитною спілкою | | |вимог Ліцензійних умов провадження діяльності| | |кредитних спілок з надання фінансових послуг,| | |затверджених розпорядженням Держфінпослуг від| | |02.12.2003 N 146 ( z1225-03 ), зареєстрованим| | |у Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за | | |N 1225/8546. | | |----------------------------------------------------------------| | Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур | |----------------------------------------------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 62 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 25.01.2010 N 154-лр | | |про видачу Приватному акціонерному товариству| | |"Страхова компанія "ІнтерЕкспрес" | | |(ідентифікаційний код 33097568; | | |місцезнаходження: м. Київ, вул. | | |Володимирська, 69) безстрокових ліцензій на | | |здійснення страхової діяльності: | | |у формі добровільного страхування, | | |а саме таких видів: | | |страхування фінансових ризиків; | | |страхування цивільної відповідальності | | |власників наземного транспорту (включаючи | | |відповідальність перевізника); | | |у формі обов'язкового страхування, | | |а саме таких видів: | | |страхування відповідальності | | |експортера та особи, яка відповідає за | | |утилізацію (видалення) небезпечних відходів, | | |щодо відшкодування шкоди, яку може бути | | |заподіяно здоров'ю людини, власності та | | |навколишньому природному середовищу під час | | |транскордонного перевезення та утилізації | | |(видалення) небезпечних відходів; | | |страхування цивільної відповідальності | | |суб'єктів господарювання за шкоду, яку може | | |бути заподіяно пожежами та аваріями | | |на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи | | |пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, | | |господарська діяльність на яких може | | |призвести до аварій екологічного та | | |санітарно-епідеміологічного характеру. | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 63 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 25.01.2010 N 155-лр | | |про видачу Закритому акціонерному товариству | | |"Страхова компанія "МОСТ" (ідентифікаційний | | |код 33545697; місцезнаходження: м. Київ, | | |Бессарабська площа, 7 літ. Б) безстрокових | | |ліцензій на здійснення страхової діяльності: | | |у формі добровільного страхування, | | |а саме такого виду: | | |страхування медичних витрат; | | |у формі обов'язкового страхування, | | |а саме таких видів: | | |особисте страхування від нещасних випадків | | |на транспорті; | | |страхування відповідальності суб'єктів | | |перевезення небезпечних вантажів на випадок | | |настання негативних наслідків при перевезенні| | |небезпечних вантажів; | | |особисте страхування працівників відомчої | | |(крім тих, які працюють в установах | | |і організаціях, що фінансуються з | | |Державного бюджету України) та сільської | | |пожежної охорони і членів добровільних | | |пожежних дружин (команд); | | |страхування цивільної відповідальності | | |суб'єктів господарювання за шкоду, яку може | | |бути заподіяно пожежами та аваріями | | |на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи | | |пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, | | |господарська діяльність на яких може | | |призвести до аварій екологічного та | | |санітарно-епідеміологічного характеру; | | |особисте страхування медичних і | | |фармацевтичних працівників (крім тих, які | | |працюють в установах і організаціях, що | | |фінансуються з Державного бюджету України) на| | |випадок інфікування вірусом імунодефіциту | | |людини при виконанні ними службових | | |обов'язків). | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 64 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 26.01.2010 N 156-лр | | |про видачу Закритому акціонерному товариству | | |"Страхова компанія "Україна" | | |(ідентифікаційний код 30636550; | | |місцезнаходження: м. Київ, вул. | | |Володимирська, 5-б) безстрокових ліцензій на | | |здійснення страхової діяльності | | |у формі добровільного страхування, | | |а саме таких видів: | | |страхування від вогневих ризиків та ризиків | | |стихійних явищ; | | |страхування майна (крім залізничного, | | |наземного, повітряного, водного транспорту | | |(морського внутрішнього та інших видів | | |водного транспорту), вантажів та багажу | | |(вантажобагажу)); | | |страхування наземного транспорту | | |(крім залізничного); | | |страхування вантажів та багажу | | |(вантажобагажу); | | |страхування відповідальності перед третіми | | |особами (крім цивільної відповідальності | | |власників наземного транспорту, | | |відповідальності власників повітряного | | |транспорту, відповідальності власників | | |водного транспорту (включаючи | | |відповідальність перевізника)); | | |страхування фінансових ризиків. | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 65 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 25.01.2010 N 157-лр | | |про видачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ| | |"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" | | |(ідентифікаційний код 30968986; | | |місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. | | |Десятинна, 4/6) безстрокової ліцензії на | | |здійснення страхової діяльності | | |у формі добровільного страхування, | | |а саме такого виду: | | |страхування відповідальності власників | | |водного транспорту (включаючи | | |відповідальність перевізника). | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 68 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 22.01.2010 N 145-КС | | |щодо внесення до Державного реєстру | | |фінансових установ інформації про КРЕДИТНУ | | |СПІЛКУ "РЕНТА" (місцезнаходження: 65023, | | |місто Одеса, вулиця Князівська, будинок 11; | | |код за ЄДРПОУ 36288806). | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 71 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 22.01.2010 N 146-Ю | | |про взяття на облік юридичної особи | | |ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДВА "Я" - УНІВЕРСАЛ"| | |(місцезнаходження: 79057, Львівська обл., | | |м. Львів, вул. Коновальця, будинок 103, | | |кімната 604; код за ЄДРПОУ 34857651) | | |як такого, що може надавати фінансову | | |послугу з фінансового лізингу. | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 72 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 22.01.2010 N 147-Ю | | |про взяття на облік юридичної особи | | |ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МОЛОЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | | |(місцезнаходження: 10029, Житомирська обл., | | |місто Житомир, вул. Східна, будинок 80; код | | |за ЄДРПОУ 36548863) як такого, що може | | |надавати фінансову послугу з фінансового | | |лізингу. | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 73 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 22.01.2010 N 142-ФК | | |щодо внесення до Державного реєстру | | |фінансових установ інформації про ТОВАРИСТВО | | |З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Є-ПЕЙ" | | |(місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська | | |обл., м. Дніпропетровськ вулиця 8 Березня, | | |будинок 10, квартира 31; код за ЄДРПОУ | | |36495136) як таку, що може надавати такі | | |фінансові послуги: | | |- переказ грошових коштів. | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 74 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 26.01.2010 N 159-ФК | | |щодо внесення до Державного реєстру | | |фінансових установ інформації про фінансову | | |компанію ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ | | |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЕКТ-КРЕДИТ" | | |(місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська | | |обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Глинки, | | |будинок 1, офіс 305; код за ЄДРПОУ 36726094) | | |як таку, що може надавати такі фінансові | | |послуги: | | |- надання факторингу; | | |- надання фінансових кредитів за рахунок | | |власних коштів; | | |- надання порук (поручительств); | | |- надання гарантій. | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 75 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 26.01.2010 N 160-ЛД | | |щодо внесення до Державного реєстру | | |фінансових установ інформації про ПОВНЕ | | |ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД-КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС" ЗА | | |УЧАСТЮ ЦИШКОВ П.Г. ТА КОМПАНІЯ" | | |(місцезнаходження: 54007, Миколаївська обл., | | |місто Миколаїв, вулиця Кагатна, будинок 1/2; | | |код за ЄДРПОУ 36487167). | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 76 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 26.01.2010 N 161-ЛД | | |щодо внесення до Державного реєстру | | |фінансових установ інформації про ПОВНЕ | | |ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ФОРТУНА" ФІЗИЧНА ОСОБА -| | |ПІДПРИЄМЕЦЬ ОБОЗНИЙ І КО" (місцезнаходження: | | |54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, | | |проспект Миру, будинок 4/1; код за ЄДРПОУ | | |36579467). | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 77 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 26.01.2010 N 162-ЛД | | |щодо внесення до Державного реєстру | | |фінансових установ інформації про ПОВНЕ | | |ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД" ДІАМАНТ, СОРОКА І | | |КОМПАНІЯ" (місцезнаходження: 03680, м. Київ, | | |вулиця Святошинська, будинок 34; код за | | |ЄДРПОУ 36546536). | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 78 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 22 січня 2010 року | | |N 122-НПФ щодо виключення інформації про | | |Непідприємницьке товариство "Корпоративний | | |недержавний пенсійний фонд АТ ВАБанк" (04119,| | |м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5, код за | | |ЄДРПОУ 32985605) з Державного реєстру | | |фінансових установ та анулювання свідоцтва | | |про реєстрацію фінансової установи на | | |підставі поданої заяви. | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 79 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур щодо анулювання ліцензії | | |на провадження діяльності з адміністрування | | |недержавних пенсійних фондів від 13.01.2010 | | |N 37-А Товариству з обмеженою | | |відповідальністю "Компанія з | | |управління активами "Портфельні | | |інвестиції" (790037, м. Львів, вул. | | |Б.Хмельницького, 212; код за ЄДРПОУ 32713118)| | |у зв'язку з поданням адміністратором заяви на| | |анулювання ліцензії. | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 83 | |департаменту реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 20.01.2010 N 635 про | | |виключення з реєстру аудиторів, які можуть | | |проводити аудиторські перевірки фінансових | | |установ, аудитора Кошая Віктора | | |Володимировича. | | |----------------------------------------------------------------| | Інспекційний департамент | |----------------------------------------------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 66 | |інспекційного департаменту від 19.01.2010 | | |N 1-л про зупинення дії всіх ліцензій на | | |здійснення страхової діяльності, виданих | | |Товариству з додатковою відповідальністю | | |"Українська страхова компанія кредитних | | |спілок" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |34965455; місцезнаходження відповідно до | | |інформації, внесеної до Державного реєстру | | |фінансових установ: 01054, м. Київ, | | |вул. Павлівська, 9). | | |---------------------------------------------+------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - директора | 67 | |інспекційного департаменту від 25.01.2010 | | |N 3-л про зупинення дії всіх ліцензій на | | |здійснення страхової діяльності, виданих | | |Товариству з додатковою відповідальністю | | |"Всеукраїнська страхова компанія "Народна" | | |(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35058735; | | |місцезнаходження відповідно до інформації, | | |внесеної до Державного реєстру фінансових | | |установ: 04053, м. Київ, вул. Артема, | | |буд. 48, оф. 3). | | ------------------------------------------------------------------
Протокол засідання Комісії

від 28 січня 2010 р. N 536

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: