open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
02.12.2003 N 146
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 грудня 2003 р.

за N 1225/8546

Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності

кредитних спілок з надання фінансових послуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної

комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від 16.05.2005 N 5408 ( z0242-06 ) від 21.02.2006 N 5792 ( z0985-06 ) від 18.05.2006 N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 N 7817 ( z1025-07 ) від 14.08.2007 }
Відповідно до вимог підпункту 3 пункту 1 статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), пункту 4 статті 8 Закону України
"Про кредитні спілки" ( 2908-14 ), підпункту 8 пункту 4 Положення
про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг
України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня
2003 року N 292/2003 ( 292/2003 ), та з метою удосконалення
державного регулювання діяльності кредитних спілок Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження діяльності
кредитних спілок з надання фінансових послуг (додаються). ( Пункт
1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від 16.05.2005 )
2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) разом з
Департаментом нагляду за кредитними установами (Оленчик А.Я.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію
цього розпорядження у засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - Директора Департаменту нагляду за кредитними установами
Оленчика А.Я.
Голова Комісії В.Суслов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

02.12.2003 N 146
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 грудня 2003 р.

за N 1225/8546

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження діяльності кредитних спілок з надання

фінансових послуг
( Заголовок в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005 )
Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до вимог Законів
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ),
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України від
4 квітня 2003 року N 292/2003 ( 292/2003 ), Положення про
Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 серпня 2003 року N 41 ( z0797-03 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 11 вересня 2003 року за
N 797/8118, та інших нормативно-правових актів, які регулюють
діяльність кредитних спілок щодо надання фінансових послуг.
Розділ 1

Загальні положення
1.1. У цих Ліцензійних умовах наведені нижче поняття
вживаються в такому значенні: залучені кошти - це грошові кошти, залучені кредитними
спілками від банків, інших установ та організацій, крім коштів
об'єднаних кредитних спілок, залучених кредитними спілками, що є
їх членами та коштів спільних фінансових фондів асоціацій
кредитних спілок, утворених їх членами. До залучених коштів не
відносяться внески членів кредитних спілок, що спрямовуються на
формування капіталу кредитних спілок; ( Пункт 1.1 розділу 1
доповнено поняттям згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005 ) Абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5792 ( z0985-06 ) від 18.05.2006 } заявник - кредитна спілка або об'єднана кредитна спілка
(далі - кредитна спілка), інформація про яку внесена до Державного
реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) та яка подає заяву про
видачу, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії,
анулювання ліцензії; { Абзац третій пункту 1.1 розділу 1 в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 7817 ( z1025-07 ) від 14.08.2007 } ліцензіат - кредитна спілка, яка отримала ліцензію на
здійснення зазначеного в ній виду діяльності з надання фінансових
послуг; ( Поняття "ліцензіат" в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 )
від 16.05.2005 ) ліцензування - видача, переоформлення, тимчасове зупинення та
анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення
ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатом ліцензійних
умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов; ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
кредитної спілки на провадження зазначеного в ньому виду
діяльності з надання фінансових послуг протягом визначеного строку
за умови виконання цих Ліцензійних умов. { Поняття "ліцензія" в
редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від 16.05.2005, N 5792
( z0985-06 ) від 18.05.2006 } Інші поняття вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно
до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про кредитні спілки"
( 2908-14 ), Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292/2003 ( 292/2003 ), Положення про
Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 серпня 2003 року N 41 ( z0797-03 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 11 вересня 2003 року за
N 797/8118, а також інших нормативно-правових актів, які регулюють
діяльність кредитних спілок щодо надання фінансових послуг.
1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, які є
обов'язковими для виконання заявником та ліцензіатом як на дату
подання заяви, так і протягом усього строку її дії. { Абзац перший
пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7817
( z1025-07 ) від 14.08.2007 } Для залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки, використання таких коштів для надання їм
кредитів кредитна спілка зобов'язана отримати ліцензію на
здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки. { Абзац другий пункту 1.2
розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 7817 ( z1025-07 ) від 14.08.2007 } Для надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів
(кредитів банків, коштів інших установ та організацій) кредитна
спілка зобов'язана отримати ліцензію на здійснення діяльності
кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок
залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки
на депозитні рахунки. Діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за
рахунок капіталу кредитної спілки, а також коштів об'єднаних
кредитних спілок, залучених кредитною спілкою, що є їх членом, та
коштів спільних фінансових фондів асоціацій кредитних спілок,
утворених їх членами, не потребує отримання ліцензії. Пункт 1.2 розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від
27.02.2007 }
1.3. Кредитна спілка не може отримати ліцензію на
провадження зазначеного в ній виду діяльності за наявності на дату
подання заяви про видачу ліцензії не виконаних нею рішень
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
(далі - Держфінпослуг) щодо застосування заходів впливу. { Пункт
1.3 розділу 1 в редакції Розпоряджень Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005, N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 }
1.4. Кредитна спілка має право здійснювати діяльність,
зазначену в ліцензії, через філії та відділення (далі -
відокремлені підрозділи) на підставі копії ліцензії кредитної
спілки та за умови дотримання вимог цих Ліцензійних умов. { Пункт
1.4 розділу 1 в редакції Розпоряджень Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005, N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 }
1.5. Органом ліцензування діяльності кредитних спілок по
залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки та діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок
залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки
на депозитні рахунки, є Держфінпослуг. ( Пункт 1.5 розділу 1 в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від 16.05.2005 )
1.6. Строк дії ліцензії - три роки, а при повторній видачі
ліцензії, якщо до ліцензіата протягом попереднього строку
користування ліцензією не застосовувались заходи впливу, - 5
років. Якщо до ліцензіата були застосовані заходи впливу, повторно
ліцензія видається строком на 3 роки.
1.7. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії, визнання
ліцензії недійсною або анулювання.
1.8. Не допускається здійснення кредитними спілками
діяльності, що потребує ліцензування згідно із законом, без
ліцензії, після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії
недійсною, у разі її тимчасового зупинення або анулювання. ( Пункт
1.8 розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005 )
1.9. Якщо кредитна спілка має намір провадити зазначений в
ліцензії вид діяльності після закінчення строку її дії, вона
зобов'язана отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних
умов. { Абзац перший пункту 1.9 розділу 1 із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від 16.05.2005, в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5408 ( z0242-06 ) від 21.02.2006 } Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї,
мають бути подані кредитною спілкою до Держфінпослуг не пізніше
ніж за тридцять календарних днів до закінчення строку дії
попередньо виданої ліцензії. Нова ліцензія набирає чинності не раніше ніж з наступного дня
після календарної дати закінчення строку дії попередньо виданої
ліцензії.
1.10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії,
видачі дубліката ліцензії кредитна спілка зобов'язана виконати
відповідні дії згідно з цими Ліцензійними умовами.
1.11. За видачу, переоформлення ліцензії, за видачу дубліката
ліцензії справляється плата у розмірі та порядку, встановленому
нормативно-правовими актами Держфінпослуг.
1.12. Ліцензія, видана кредитній спілці для здійснення
зазначеного в ній виду діяльності з надання фінансових послуг, не
підлягає передачі для використання третіми особами. ( Пункт 1.12
розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від 16.05.2005 )
1.13. Кредитна спілка повинна розмістити оригінал або
нотаріально засвідчену копію ліцензії в доступному для
ознайомлення місці за місцезнаходженням кредитної спілки. { Розділ
1 доповнено пунктом 1.13 згідно з Розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від
27.02.2007 }
Розділ 2

Документи, які подаються для отримання ліцензії,

порядок їх подання та розгляду
2.1. Для отримання ліцензії на здійснення зазначеного в ній
виду діяльності з надання фінансових послуг заявник особисто або
через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного
департаменту Держфінпослуг із заявою про видачу ліцензії
(додаток 1), до якої додаються: 1) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або
органом який видав оригінал документа; 2) звітні дані в паперовій та електронній формі, складені
відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними
спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 N 177 ( z0069-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за
N 69/8668, станом на останній день місяця, що передує даті подання
заяви для отримання ліцензії; { Підпункт 2 пункту 2.1 розділу 2 в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 }

{ Підпункт 3 пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 }

3) засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної
спілки копії документів про освіту, у тому числі документів, що
підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером
кредитної спілки підвищення кваліфікації відповідно до Професійних
вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ,
затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590
( z0955-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
02.08.2004 за N 955/9554 (із змінами); засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної спілки
копії трудових книжок керівника та головного бухгалтера кредитної
спілки. У разі призначення голови правління та/або головного
бухгалтера за сумісництвом кредитна спілка додатково подає
засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної спілки копії
відповідних рішень органів управління про призначення на посаду за
сумісництвом. У разі обрання кредитною спілкою такої форми ведення
бухгалтерського обліку, як користування послугами спеціаліста з
бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який
здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи
або ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
централізованою бухгалтерією, або аудиторською фірмою, кредитна
спілка подає засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної
спілки копії документів, що підтверджують наявність таких
договірних відносин. Підпункт 3 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6868
( z0275-07 ) від 27.02.2007 } 4) засвідчена підписом керівника та печаткою кредитної спілки
інформація (довідка) про наявність у кредитній спілці програмного
забезпечення (з вказівкою про його найменування та розробника) та
спеціального технічного обладнання, пов'язаного з наданням
кредитною спілкою фінансових послуг, згідно з Вимогами до
програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання
кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг,
затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 03.06.2005 N 4122
( z0707-05 ), зареєстрованими у Міністерстві юстиції України
04.07.2005 за N 707/10987 (із змінами);
{ Підпункт 5 пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 }
5) засвідчена підписом керівника та печаткою кредитної
спілки інформація (довідка) про наявність у кредитної спілки
окремого приміщення з обмеженим доступом за місцезнаходженням
кредитної спілки (із зазначенням назви, номера та дати складання
документа, що підтверджує право власності чи користування
приміщенням), а також сейфа та необхідних засобів безпеки, зокрема
охоронної сигналізації та/або відповідної охорони; { Підпункт 5
пункту 2.1 розділу 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від
27.02.2007 } 6) засвідчені відбитком печатки та підписом керівника
кредитної спілки копії документів, що діють на дату подання заяви
і регламентують порядок та умови надання фінансових послуг, а
саме: внутрішні положення згідно з Переліком внутрішніх положень та
процедур кредитної спілки, затвердженим розпорядженням
Держфінпослуг від 11.11.2003 N 116 ( z1078-03 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за N 1078/8399; рішення органів управління кредитної спілки. Підпункт 6 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6868
( z0275-07 ) від 27.02.2007 } 7) довідка за підписом керівника кредитної спілки про склад
органів управління кредитної спілки, які діють на дату подання
заяви, у якій зазначаються щодо кожної особи прізвище, ім'я та по
батькові, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу,
посада та освіта, відомості щодо наявності (відсутності)
непогашеної судимості за корисливі злочини; { Підпункт 7 пункту
2.1 розділу 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від
27.02.2007; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7817
( z1025-07 ) від 14.08.2007 } 8) довідка за підписом керівника кредитної спілки з
інформацією щодо встановленого у кредитній спілці порядку обліку
укладених договорів на надання фінансових послуг; 9) засвідчена відбитком печатки та підписом керівника
кредитної спілки копія документа, що підтверджує ознайомлення під
особистий підпис членів органів управління та працівників
кредитної спілки зі статутом та внутрішніми положеннями кредитної
спілки. { Абзац перший підпункту 9 пункту 2.1 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 7817 ( z1025-07 ) від
14.08.2007 } У разі відмови члена органу управління кредитної спілки від
підпису про ознайомлення зі статутом та внутрішніми положеннями
кредитної спілки головою правління у цьому документі робиться
відповідний запис; { Підпункт 9 пункту 2.1 розділу 2 доповнено
абзацом другим згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від
27.02.2007 } 10) засвідчені відбитком печатки та підписом керівника
кредитної спілки копії документів, що підтверджують проведення
останніх загальних зборів, а саме: копія публікації повідомлення
про скликання загальних зборів у відповідних засобах масової
інформації; примірник запрошення на загальні збори та інших
документів, що надсилалися листом (вручалися) кожному члену
кредитної спілки; копія протоколу загальних зборів та реєстр осіб,
які брали участь у цих зборах. Кредитні спілки, які на дату
подання заяви проводили тільки установчі збори, подають засвідчені
відбитком печатки та підписом керівника кредитної спілки копії
протоколу установчих зборів та реєстру осіб, які брали участь у
цих зборах; { Підпункт 10 пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 7817 ( z1025-07 ) від 14.08.2007 } 11) довідка за підписом керівника та головного бухгалтера
кредитної спілки про їх відповідність вимогам підпунктів "г" та
"ґ" пунктів 2.1 та 3.1 Професійних вимог до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590 ( z0955-04 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554. Довідка
повинна містити згоду на перевірку цієї інформації у відповідних
органах державної влади. { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено
підпунктом 11 згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від
27.02.2007 } Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Розпоряджень Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005, N 5792 ( z0985-06 ) від 18.05.2006 }
2.2. У разі наявності у заявника відокремлених підрозділів,
які провадитимуть діяльність з надання фінансових послуг на
підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються їх перелік та
місцезнаходження.
2.3. Документи, що складаються заявником та подаються до
Держфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов, повинні
відповідати таким вимогам: бути викладені державною мовою; містити достовірну інформацію на дату подання заяви; документи на двох і більше сторінках повинні бути
пронумеровані, прошнуровані та засвідчені відбитком печатки та
підписом керівника кредитної спілки; довідки, які подаються кредитною спілкою, повинні містити
дату їх складання; електронна форма даних повинна відповідати паперовій формі,
яка друкується з формату , що встановлюється Держфінпослуг. Датою подання заяви про отримання ліцензії вважається дата її
реєстрації в Держфінпослуг. Пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007, в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 7817 ( z1025-07 ) від 14.08.2007 }
2.4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом. Опис подається у двох примірниках,
один з яких повертається заявнику з відміткою про дату прийняття
документів Держфінпослуг та підписом відповідальної особи, яка їх
прийняла.
2.5. Заявник несе у випадках, передбачених законами України,
відповідальність за достовірність інформації, наведеної у заяві та
документах, поданих для отримання ліцензії.
2.6. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,
якщо: заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або
особою, посада якої не вказана; документи оформлені з порушенням вимог цих Ліцензійних умов; документи подані не в повному обсязі. { Пункт 2.6 доповнено
абзацом четвертим згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5792 ( z0985-06 ) від
18.05.2006, в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від
27.02.2007 }
2.7. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням підстав
залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строк не
пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,
заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка
розглядається в порядку, встановленому для видачі ліцензії. Держфінпослуг може повернути документи, які додавалися до
заяви про видачу ліцензії, у разі письмового звернення заявника
про повернення таких документів, якщо він письмово погодився з
підставами, зазначеними в рішенні Держфінпослуг про залишення
заяви без розгляду. { Пункт 2.7 розділу 2 доповнено абзацом третім
згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 }
2.8. Держфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або
про відмову у видачі ліцензії не пізніше тридцяти календарних днів
з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що
додаються до неї.
2.9. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається)
заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі
ліцензії зазначаються підстави такої відмови.
2.10. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є: недостовірність даних у документах, поданих заявником, для
отримання ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами цим
Ліцензійним умовам.
2.11. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних у заяві про видачу ліцензії та документах,
поданих для отримання ліцензії, заявник може подати до
Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через
три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
2.12. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі
невідповідності заявника ліцензійним умовам заявник може подати до
Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії після усунення
причин, що були підставою для відмови у видачі ліцензії.
2.13. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути
оскаржене в судовому порядку.
2.14. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії
Держфінпослуг оформлює ліцензію не пізніше ніж за п'ять робочих
днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії.

{ Пункт 2.15 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7817
( z1025-07 ) від 14.08.2007 }

2.15. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії, або не звернувся до Держфінпослуг для отримання
оформленої ліцензії, Держфінпослуг має право скасувати рішення про
видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії
недійсною.
2.16. Після видачі кредитній спілці ліцензії на право
здійснення зазначеного в ній виду діяльності з надання фінансових
послуг відповідна інформація вноситься до Реєстру протягом трьох
робочих днів. ( Пункт розділу 2 в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 )
від 16.05.2005 )
2.17. Держфінпослуг має право отримувати від заявника
додаткові пояснення для перевірки інформації, що подається ним для
отримання ліцензії на здійснення певного виду фінансових послуг.
{ Розділ 2 доповнено пунктом 2.17 згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7817
( z1025-07 ) від 14.08.2007 }
2.18. З метою перевірки інформації, наданої для отримання
ліцензії, Держфінпослуг має право здійснити перевірку заявника. Розділ 2 доповнено пунктом 2.18 згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7817
( z1025-07 ) від 14.08.2007 }

Розділ 3
Умови, яким повинен відповідати ліцензіат при провадженні

діяльності з надання фінансових послуг,

зазначеної в ліцензії
( Заголовок Розділу 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005 )
3.1. Кредитна спілка при провадженні зазначеної в ліцензії
діяльності повинна дотримуватись вимог законодавства України,
зокрема Законів України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ), "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) та
нормативно-правових актів Держфінпослуг, які регулюють діяльність
кредитних спілок. { Пункт 3.1 розділу 3 в редакції Розпоряджень
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5792
( z0985-06 ) від 18.05.2006, N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 }
3.2. Кредитна спілка у своїй діяльності зобов'язана
керуватися Статутом та внутрішніми положеннями, перелік яких
визначений нормативно-правовими актами Держфінпослуг. Положення
мають не суперечити вимогам законодавства та містити умови, які не
суперечать одна одній і не містять положень з неоднозначним
трактуванням. { Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 }
3.3. Кредитна спілка зобов'язана формувати капітал, резерви,
фонди та визначати порядок покриття збитків відповідно до вимог,
установлених Держфінпослуг.
3.4. Кредитна спілка зобов'язана дотримуватися фінансових
нормативів, установлених нормативно-правовими актами
Держфінпослуг. { Пункт 3.4 розділу 3 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6868
( z0275-07 ) від 27.02.2007 }
3.5. Кредитна спілка повинна бути забезпечена комп'ютерною
технікою для ведення обліку та комунікаційними засобами (телефон
та/або факс), а також використовувати програмне забезпечення
відповідно до вимог Держфінпослуг.
3.6. Кредитна спілка зобов'язана мати окреме приміщення з
обмеженим доступом та сейф для зберігання грошей (грошових коштів)
і документів, що унеможливлює їх викрадення (пошкодження),
необхідні засоби безпеки, зокрема охоронну сигналізацію та/або
відповідну охорону, а також мати інше спеціальне технічне
обладнання, пов'язане з наданням фінансових послуг, перелік та
вимоги до якого встановлюються Держфінпослуг. { Пункт 3.6 в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 5792 ( z0985-06 ) від 18.05.2006 }
3.7. Кредитна спілка (включаючи відокремлені підрозділи)
протягом часу, встановленого внутрішніми правилами (документами),
забезпечує прийом членів кредитної спілки для проведення
відповідних розрахунків, надання необхідної інформації та
консультацій.
3.8. Членами органів управління кредитної спілки не можуть
бути особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або
обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді
позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за
корисливі злочини.
3.9. Керівники та головний бухгалтер кредитної спілки повинні
відповідати професійним та кваліфікаційним вимогам, установленим
Держфінпослуг.
3.10. Кредитна спілка зобов'язана здійснювати діяльність з
надання фінансових послуг, зазначену у відповідній ліцензії на
підставі договору, який має відповідати вимогам статті 6 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), статті 11 Закону України "Про
захист прав споживачів" ( 1023-12 ), а також містити: { Абзац
перший пункту 3.10 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5792 ( z0985-06 ) від
18.05.2006 } умови, які не суперечать одна одній та не містять положень з
неоднозначним трактуванням; порядок нарахування та виплати процентів (методи нарахування
процентів, періодичність виплати процентів та форму розрахунку
тощо), у тому числі при достроковому розірванні договору
(стосується діяльності по залученню внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки); порядок нарахування та сплати процентів (методи нарахування
процентів, періодичність сплати процентів та форму розрахунку,
інше) (стосується діяльності з надання фінансових кредитів за
рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки); положення про необхідність підписання додаткового договору в
разі зміни умов цього договору; порядок зміни і припинення дії договору, а також порядок
здійснення розрахунків між сторонами; { Абзац шостий пункту 3.10
розділу 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 7817 ( z1025-07 ) від 14.08.2007 } положення про необхідність письмового повідомлення сторін
договору щодо зміни свого місцезнаходження (адреси) однією із
сторін; інформацію про забезпечення кредиту (стосується діяльності з
надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки); строк, протягом якого кредитна спілка зобов'язана надати
кредит позичальнику, графік повернення основної суми кредиту та
погашення процентів за ним (стосується діяльності з надання
фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків
(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки); { Абзац
дев'ятий пункту 3.10 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5792 ( z0985-06 ) від
18.05.2006 } номер та дату укладання договору. { Пункт 3.10 розділу 3
доповнено абзацом десятим згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 )
від 27.02.2007 } Зміст договору з надання фінансових послуг кредитною спілкою
повинен відповідати предмету цього договору. { Пункт 3.10
доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5792 ( z0985-06 ) від
18.05.2006 } Пункт 3.10 розділу 3 в редакції Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005 )
3.11. Кредитна спілка повинна вести облік укладених
договорів, які зобов'язана зберігати не менше п'яти років після
виконання взаємних зобов'язань.
3.12. Кредитна спілка зобов'язана подавати до Держфінпослуг
фінансову звітність та інші звітні дані, інформацію в обсягах,
формах та у строки, що встановлені Держфінпослуг. Фінансова звітність та інші звітні дані кредитної спілки
повинні відповідати вимогам законодавства. { Пункт 3.12 розділу 3
доповнено абзацом другим згідно з Розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від
27.02.2007 }
3.13. Кредитній спілці забороняється поширення у будь-якій
формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості
про її діяльність.
3.14. Кредитна спілка повинна виконувати свої зобов'язання
перед членами в порядку, терміни та протягом строків згідно з
укладеними договорами.
3.15. Кредитній спілці забороняється здійснювати діяльність,
яка не передбачена її статутом.
3.16. Кредитна спілка зобов'язана виконувати гарантовані
законом права членів кредитної спілки з питань управління
кредитною спілкою та з питань отримання інформації про діяльність
кредитної спілки.
3.17. При прийнятті членів до кредитної спілки вона
зобов'язана дотримуватись ознаки членства, визначеної її статутом.
3.18. Кредитна спілка зобов'язана протягом п'ятнадцяти
робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до документів,
поданих нею для отримання ліцензії, письмово повідомити
Держфінпослуг про зміни та/або доповнення і надати відповідні
підтвердні документи. { Пункт 3.18 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 }
3.19. Кредитна спілка зобов'язана протягом п'ятнадцяти
робочих днів після накладення санкцій іншими органами виконавчої
влади письмово повідомити Держфінпослуг та надати копії
відповідних підтвердних документів. { Пункт 3.19 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від
27.02.2007 }
Розділ 4

Вимоги до кредитної спілки при провадженні діяльності

через свої відокремлені підрозділи
4.1. Кредитна спілка має право здійснювати діяльність через
відокремлені підрозділи на підставі отриманої нею ліцензії за
умови виконання таких вимог: інформація про такі відокремлені підрозділи має бути внесена
до Реєстру; повноваження щодо здійснення діяльності з надання фінансових
послуг, зазначеної в ліцензії, має бути передбачене в положенні
про відповідний відокремлений підрозділ кредитної спілки; ( Абзац
третій пункту 4.1 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 )
від 16.05.2005 ) дотримання відокремленим підрозділом кредитної спілки вимог,
установлених розділом 3 цих Ліцензійних умов (за винятком пунктів
3.3, 3.4, 3.8, 3.14). ( Абзац четвертий пункту 4.1 розділу 4 в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 5792 ( z0985-06 ) від 18.05.2006 }
4.2. Кредитна спілка до початку здійснення зазначеної в
ліцензії діяльності з надання фінансових послуг через
відокремлений підрозділ повинна розмістити нотаріально засвідчену
копію ліцензії в доступному для ознайомлення місці за
місцезнаходженням відокремленого підрозділу. { Пункт 4.2 розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005, в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 ) від
27.02.2007 }

{ Пункт 4.3 розділу 4 виключено на підставі Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6868
( z0275-07 ) від 27.02.2007 }

{ Пункт 4.4 розділу 4 виключено на підставі Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6868
( z0275-07 ) від 27.02.2007 }

Розділ 5

Переоформлення ліцензії
5.1. Підставами для переоформлення ліцензії є: зміна найменування кредитної спілки, якщо ця зміна не
пов'язана з реорганізацією кредитної спілки; зміна місцезнаходження кредитної спілки.
5.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
кредитна спілка зобов`язана протягом п'ятнадцяти робочих днів
після реєстрації у встановленому порядку таких змін подати до
Держфінпослуг такі документи: заяву про переоформлення ліцензії (додаток 2); оригінал ліцензії, що підлягає переоформленню; копію свідоцтва про державну реєстрацію кредитної спілки, яке
містить відповідні зміни, засвідчену в установленому
законодавством порядку; копію платіжного документа про внесення плати за
переоформлення ліцензії. Пункт 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 }
5.3. Держфінпослуг має право залишити заяву про
переоформлення ліцензії без розгляду, якщо: заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або
особою, посада якої не вказана; документи оформлені з порушенням вимог цих Ліцензійних умов; документи подані не в повному обсязі. Розділ 5 доповнено пунктом 5.3 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 )
від 27.02.2007 }
5.4. Держфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів приймає
рішення про залишення заяви про переоформлення ліцензії без
розгляду та направляє заявнику відповідне повідомлення із
зазначенням підстав залишення заяви про переоформлення ліцензії
без розгляду та документи, що подавалися для переоформлення
ліцензії, протягом трьох робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення. Залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду не
перешкоджає повторному зверненню кредитної спілки до Держфінпослуг
у загальному порядку після усунення причин, що були підставою для
залишення заяви без розгляду. Розділ 5 доповнено пунктом 5.4 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 )
від 27.02.2007 }
5.5. Держфінпослуг приймає рішення про переоформлення
ліцензії протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження
заяви про переоформлення ліцензії та всіх необхідних документів,
що додаються до заяви. Не пізніше п'яти робочих днів з дати
прийняття рішення про переоформлення ліцензії Держфінпослуг
оформлює заявнику ліцензію на новому бланку. { Пункт 5.5 розділу 5
із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 7817 ( z1025-07 ) від
14.08.2007 }
5.6. У разі переоформлення ліцензії Держфінпослуг приймає
рішення про визнання недійсним бланка ліцензії, що був
переоформлений, з внесенням відповідної інформації до Реєстру не
пізніше трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.
5.7. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати
строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлюється.
Розділ 6

Видача дубліката ліцензії
6.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є: втрата бланка ліцензії; пошкодження бланка ліцензії.
6.2. У разі втрати або пошкодженні бланка ліцензії кредитна
спілка подає до Держфінпослуг такі документи: заяву про видачу дубліката ліцензії згідно з додатком 3; оригінал бланка ліцензії (у разі пошкодження); копію платіжного документа про внесення плати за видачу
дубліката ліцензії.
6.3. Держфінпослуг приймає рішення про видачу дубліката
ліцензії протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження
заяви про видачу дубліката ліцензії та всіх необхідних документів.
Не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про видачу
дубліката Держфінпослуг оформлює ліцензіату дублікат ліцензії.
{ Пункт 6.3 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 }
6.4. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченого або
пошкодженого бланка Держфінпослуг приймає рішення про визнання
недійсним бланка ліцензії, що був втрачений або пошкоджений, з
внесенням відповідної інформації до Реєстру не пізніше трьох
робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
Розділ 7

Тимчасове зупинення та анулювання ліцензії
7.1. Підставами для тимчасового зупинення дії ліцензії можуть
бути: невиконання кредитною спілкою вимог Ліцензійних умов; початок, відповідно до чинного законодавства, процедури
припинення кредитної спілки; ( Абзац третій пункту 7.1 розділу 7
із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005 ) повторне порушення ліцензіатом протягом року вимог
Ліцензійних умов, за яке було застосовано відповідні заходи
впливу; неусунення порушень, що стали підставою для попереднього
застосування заходів впливу; застосування заходів впливу у вигляді відсторонення
керівництва від управління кредитною спілкою, призначення
тимчасової адміністрації, затвердження плану відновлення
фінансової стабільності кредитної спілки; установлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії; { Пункт 7.1 розділу 7
доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5408 ( z0242-06 ) від
21.02.2006 } недопуск інспекційної групи до проведення інспекції
ліцензіата; { Пункт 7.1 розділу 7 доповнено абзацом згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5408 ( z0242-06 ) від 21.02.2006 } відсутність ліцензіата за зазначеним у ліцензії
місцезнаходженням. { Пункт 7.1 розділу 7 доповнено абзацом згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5408 ( z0242-06 ) від 21.02.2006 }
7.2. Дія тимчасово зупиненої ліцензії може бути поновлена за
рішенням Держфінпослуг у разі усунення порушень, що були підставою
для її тимчасового зупинення.
7.3. Строк тимчасового зупинення дії ліцензії обмежений
строком дії ліцензії. Якщо строк ліцензії, дія якої була тимчасово зупинена,
закінчився, нова ліцензія може бути видана кредитній спілці не
раніше дати усунення порушення, що стало підставою для тимчасового
зупинення попередньо виданої ліцензії. ( Абзац другий пункту 7.3
розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 )
від 16.05.2005 )
7.4. Підставами для анулювання ліцензії є: заява кредитної спілки про анулювання ліцензії; рішення про скасування державної реєстрації кредитної спілки; рішення Держфінпослуг про виключення інформації про кредитну
спілку з Реєстру; { Абзац четвертий пункту 7.4 розділу 7 в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 7817 ( z1025-07 ) від 14.08.2007 } неусунення протягом строку, визначеного рішенням
Держфінпослуг, порушень вимог Ліцензійних умов, що стали підставою
для тимчасового зупинення дії ліцензії; виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
кредитною спілкою для отримання ліцензії; здійснення кредитною спілкою діяльності, що потребує
ліцензування згідно із законом, у разі тимчасового зупинення дії
ліцензії. { Пункт 7.4 розділу 7 доповнено абзацом сьомим згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 6868 ( z0275-07 ) від 27.02.2007 } Абзац шостий пункту 7.4 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 4039 ( z0606-05 ) від 16.05.2005, в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5792 ( z0985-06 ) від 18.05.2006 }
7.5. У разі прийняття кредитною спілкою рішення про
припинення діяльності з надання фінансових послуг, зазначеної в
ліцензії кредитна спілка подає до Держфінпослуг такі документи:
( Абзац перший пункту 7.5 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 4039 ( z0606-05 ) від 16.05.2005 ) заяву про анулювання ліцензії (додаток 4); копію рішення відповідного органу управління кредитної спілки
про припинення діяльності з надання фінансових послуг, зазначеної
в ліцензії; ( Абзац третій пункту 7.5 розділу 7 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від 16.05.2005 ) баланс за останній звітний період та довідку про виконання
всіх договорів (зобов'язань) перед вкладниками грошей (грошових
коштів) на депозитні рахунки, підписані керівником і головним
бухгалтером, підпис яких засвідчується печаткою кредитної спілки; оригінал ліцензії. У разі припинення кредитної спілки шляхом приєднання до
іншої кредитної спілки замість довідки про виконання всіх
договорів (зобов'язань) перед вкладниками грошей (грошових коштів)
на депозитні рахунки подаються нотаріально засвідчена копія
рішення загальних зборів кредитної спілки - правонаступника про
прийняття на себе всіх зобов'язань кредитної спілки, що
припиняється, довідка за підписом голови комісії з припинення про
задоволення всіх вимог вкладників про дострокове розірвання
договорів про внесення коштів на депозитні рахунки, заявлені
протягом оголошеного строку для заявлення вимог кредиторів, а
також нотаріально засвідчену копію договору про умови проведення
приєднання. { Пункт 7.5 розділу 7 доповнено абзацом згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5408 ( z0242-06 ) від 21.02.2006 } 7.5.1. Держфінпослуг має право здійснити перевірку кредитної
спілки щодо виконання її зобов`язань перед учасниками за
укладеними договорами. 7.5.2. У разі отримання заяви про анулювання ліцензії та
необхідних документів кредитної спілки Держфінпослуг приймає
рішення про анулювання ліцензії протягом тридцяти календарних днів
з дати надходження заяви. 7.5.3. Повідомлення про прийняття рішення про анулювання
ліцензії за заявою кредитної спілки надсилається заявнику в
письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення.
{ Пункт 7.6 виключено на підставі Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5792 ( z0985-06 )
від 18.05.2006 }
7.6. Інформація про анулювання ліцензії за заявою кредитної
спілки вноситься до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати
прийняття рішення про анулювання ліцензії. Інформація про анулювання ліцензії з інших підстав, які
вказані в пункті 7.4 цих Ліцензійних умов, вноситься не пізніше
трьох робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням
Держфінпослуг про анулювання ліцензії.
7.7. У разі прийняття Держфінпослуг рішення про анулювання
кредитній спілці ліцензії в зв'язку з неусуненням протягом строку,
визначеного рішенням Держфінпослуг, порушень вимог цих Ліцензійних
умов, що стали підставою для тимчасового зупинення дії ліцензії;
виявленням недостовірних відомостей у документах, поданих
кредитною спілкою для отримання ліцензії; здійсненням кредитною
спілкою у разі тимчасового зупинення дії ліцензії діяльності, що
потребує ліцензування згідно з законом, заявник може подати до
Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через
три місяці з дати прийняття рішення про анулювання ліцензії.
{ Розділ 7 доповнено пунктом 7.7 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7817 ( z1025-07 )
від 14.08.2007 }
7.8. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в
судовому порядку.
Розділ 8

Державний контроль
8.1. Державний контроль за додержанням Ліцензійних умов
здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства. Інші органи виконавчої влади здійснюють контроль за
діяльністю кредитних спілок у межах своєї компетенції.
8.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за
додержанням цих Ліцензійних умов до ліцензіата застосовуються
заходи впливу, передбачені законодавством України.

( Розділ 9 вилучено на підставі Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 )
від 16.05.2005 )

Директор департаменту
нагляду за кредитними установами А.Оленчик

Додаток 1

до Ліцензійних умов

провадження діяльності

кредитних спілок з надання

фінансових послуг
Державна комісія з регулювання
"___" _________ 200__ р. N___ ринків фінансових послуг України
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про видачу ліцензії на здійснення

діяльності ________________________

(указати вид діяльності)

Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ________________________________________________,

(пошт. індекс, область, район, місто, вулиця,

будинок, квартира)
телефон, факс ___________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________,
банківські реквізити:
------------------------------------------------------------------ назва банку | | -----------------+----------------------------------------------| місцезнаходження | | банку | | -----------------+----------------------------------------------| МФО | | ----------------------------------------------------------------| поточний рахунок | | -----------------------------------------------------------------
просить видати ліцензію на здійснення діяльності _________________

(указати вид діяльності)
------------------------------------------------------------------ Найменування відокремлених | Місцезнаходження відокремлених | підрозділів заявника | підрозділів заявника | -------------------------------+--------------------------------| | | -------------------------------+--------------------------------| | | ----------------------------------------------------------------- (у разі наявності відокремлених підрозділів, які провадитимуть

діяльність на підставі отриманої ліцензії)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник кредитної спілки ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
( Додаток 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005 )
Додаток 2

до Ліцензійних умов

провадження діяльності

кредитних спілок з надання

фінансових послуг
Державна комісія з регулювання
"___" _________ 200__ р. N___ ринків фінансових послуг України
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії на здійснення

діяльності __________________________

(указати вид діяльності)

Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ________________________________________________,

(пошт. індекс, область, район, місто, вулиця,

будинок, квартира)
телефон, факс ___________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________,
банківські реквізити:
------------------------------------------------------------------ назва банку | | -----------------+----------------------------------------------| місцезнаходження | | банку | | -----------------+----------------------------------------------| МФО | | ----------------------------------------------------------------| поточний рахунок | | -----------------------------------------------------------------
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з ___________ до _____________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________ _________________________________________________________________

(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник кредитної спілки ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
( Додаток 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005 )
Додаток 3

до Ліцензійних умов

провадження діяльності

кредитних спілок з надання

фінансових послуг
Державна комісія з регулювання
"___" _________ 200__ р. N___ ринків фінансових послуг України
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії

на здійснення діяльності _____________________

(указати вид діяльності)

Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ________________________________________________,

(пошт. індекс, область, район, місто, вулиця,

будинок, квартира)
телефон, факс ___________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________,
банківські реквізити:
------------------------------------------------------------------ назва банку | | -----------------+----------------------------------------------| місцезнаходження | | банку | | -----------------+----------------------------------------------| МФО | | ----------------------------------------------------------------| поточний рахунок | | -----------------------------------------------------------------
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з ___________ до _____________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________ _________________________________________________________________

(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник кредитної спілки ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
( Додаток 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005 )
Додаток 4

до Ліцензійних умов

провадження діяльності

кредитних спілок з надання

фінансових послуг
Державна комісія з регулювання
"___" _________ 200__ р. N___ ринків фінансових послуг України
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про анулювання ліцензії на провадження

діяльності ________________________

(указати вид діяльності)

Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ________________________________________________,

(пошт. індекс, область, район, місто, вулиця,

будинок, квартира)
телефон, факс ___________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________,
банківські реквізити:
------------------------------------------------------------------ назва банку | | -----------------+----------------------------------------------| місцезнаходження | | банку | | -----------------+----------------------------------------------| МФО | | ----------------------------------------------------------------| поточний рахунок | | -----------------------------------------------------------------
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з ___________ до _____________,
просить анулювати ліцензію у зв'язку з ___________________________ _________________________________________________________________

(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник кредитної спілки ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
( Додаток 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4039 ( z0606-05 ) від
16.05.2005 )

{ Додаток 5 виключено на підставі Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6868 ( z0275-07 )
від 27.02.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: