open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 535 від 29.12.2001

Про затвердження змін до діючого

навчального плану підготовки лікарів у вищих

навчальних закладах III-IV рівнів акредитації

На виконання Указу Президента України від 07.12.00 N 1313
( 1313/2000 ) "Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення
України" та наказу МОЗ України від 08.06.2001 N 223
( v0223282-01 ) "Про удосконалення підготовки медичних та
науково-педагогічних кадрів у вищих медичних (фармацевтичному)
навчальних закладах та закладах післядипломної освіти" з метою
забезпечення форми проведення тестових екзаменів ліцензійних
іспитів відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти і
загальних вимог державної атестації, визначених Положенням про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,
затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.93
N 161 ( z0173-93 ), та Положенням про систему ліцензійних
інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина"
і "Фармація", затвердженим наказом МОЗ України від 14.08.98 N 251
( z0563-98 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до навчального плану підготовки лікарів у
вищих державних медичних закладах України (1996), викладеного у
редакції наказу МОЗ України від 03.04.96 N 70 ( v0070282-96 ) "Про
зміни до навчального плану підготовки лікарів у навчальних
закладах МОЗ України". Зміни стосуються вимог до державної
атестації випускників (додається).
2. Ректорам вищих навчальних закладів, що здійснюють
підготовку фахівців з вищою освітою напряму "Медицина", при
організації навчального процесу врахувати зміни до навчального
плану підготовки лікарів відповідно до пункту 1 цього наказу з
01.01.2002.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Ф. Москаленко
Додаток

до наказу МОЗ України

N 535 від 29.12.2001
Зміни до навчального плану

підготовки лікарів у вищих державних медичних закладах

України (1996 рік)

( v0070282-96 )
1. Пункт 3 абзацу 3 пояснювальної записки викласти у такій
редакції: До затвердження державних стандартів вищої освіти (вимоги до
державних стандартів вищої освіти визначені постановою Кабінету
Міністрів України від 07.08.98 N 1247 ( 1247-98-п ) "Про
розроблення державних стандартів вищої освіти" та наказом
Міністерства освіти України від 31.07.98 N 285 ( v0285281-98 )
"Про порядок розробки складових нормативного та
навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою
освітою") державна атестація студентів здійснюється у формі
ліцензійного інтегрованого іспиту (стандартизований тестовий
державний іспит - нормативна форма державної атестації) та
державних іспитів або практично-орієнтованого державного іспиту. Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства
освіти України від 02.06.93 N 161 ( z0173-93 ) (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 23.11.93 за N 173), Положення про
систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою
напрямів "Медицина" і "Фармація" (далі Положення), затвердженого
наказом МОЗ України від 14.08.98 N 251 ( z0563-98 ) (зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за N 563/3003), та наказу
МОЗ України від 15.01.99 N 7 ( z0091-99 ) (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 10.02.99 за N 91/3384) визначається,
що: Ліцензійний інтегрований іспит освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліст для присвоєння кваліфікації лікар - це сукупність
двох тестових екзаменів "Крок 1" та "Крок 2". Тестовий екзамен "Крок 1" складають студенти після виконання
навчального плану із загальнонаукової підготовки. Тестовий екзамен
"Крок 1" буде введено в дію при запровадженні Державних стандартів
з вищої освіти. Тестовий екзамен "Крок 2" складають студенти після
завершення навчання за відповідними освітньо-професійними
програмами. Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст
за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія" та
"медико-профілактична справа" складають єдиний тестовий екзамен
"Крок 2 із загальнолікарської підготовки", який є першим етапом
державної атестації. Тестові екзамени ліцензійних іспитів проводяться в усіх вищих
навчальних закладах в один день, який визначається МОЗ України.
Тестові екзамени ліцензійних іспитів проводяться державними
екзаменаційними комісіями, до складу яких, відповідно до пункту 16
Положення, вводяться представники Комісії зі змісту і
стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та
фармацевтів МОЗ України, затвердженої наказом МОЗ України від
27.12.99 N 303 ( v0303282-99 ), Центру тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою при МОЗ України (далі
Центр тестування) та вищих навчальних закладів. Результати тестових екзаменів ліцензійного іспиту оцінюються
за шкалою "склав / не склав" і враховуються відповідно до
загальних вимог державної атестації при присвоєнні кваліфікації
фахівця з вищою освітою. Пункт 13 Положення застосовується після
запровадження Державних стандартів вищої освіти. При успішному складанні тестового екзамену "Крок 2"
ліцензійного іспиту студенту видається відповідний сертифікат,
форма якого затверджена МОЗ України. Сертифікат заноситься до
реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою за спеціальностями
"лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа" і
є додатком до документа про здобуття вищої освіти
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. Оформлення та видача сертифікатів про результати складання
тестового екзамену ліцензійного іспиту здійснюються Центром
тестування в 30-денний термін; передача інформації про результати
ліцензійного іспиту ректорам вищих навчальних закладів - у
7-денний термін. - Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому

екзамені "Крок 2" можуть повторно його скласти державній

екзаменаційній комісії не раніше ніж через рік протягом

трьох років. Студентам, які не складали у визначений термін тестовий
екзамен ліцензійного іспиту з поважної причини (документально
підтвердженої), ректором вищого навчального закладу може бути
призначена додаткова дата складання екзамену протягом терміну
роботи державної екзаменаційної комісії, узгоджена з Центром
тестування. Незалежно від профілізації за вибором навчального закладу
студенти складають:
або єдині державні випускні іспити відповідно до вимог
освітньо-кваліфікаційної характеристики за спеціальностями
"лікувальна справа", "педіатрія" та "медико-профілактична справа":або єдині державні випускні іспити відповідно до вимог
освітньо-кваліфікаційної характеристики за спеціальностями
"лікувальна справа", "педіатрія" та "медико-профілактична справа": внутрішні, професійні та інфекційні хвороби; хірургічні хвороби з дитячою хірургією; дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами; акушерство і гінекологія; гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони
здоров'я., або практично-орієнтований державний іспит (як
експериментальний до введення державних стандартів), яким
оцінюється якість вирішення типових задач діяльності фахівця в
умовах, що наближені до професійної діяльності.
2. На сторінці 14 Навчального плану абзац 1 викласти у такій
редакції: 6-й рік навчання Спеціальність - 7.110101 "Лікувальна справа"

Навчальних тижнів 35 Зимові канікули 2 тижні Навчальних тижнів 35 Зимові канікули 2 тижні Ліцензійний інтегрований іспит "Крок 2" 1 тиждень Державні випускні іспити або практично-орієнтований державний іспит 5 тижнів
3. На сторінці 15 Навчального плану абзац 1 викласти у такій
редакції: 6-й рік навчання "Спеціальність - 7.110104 "Педіатрія"

Навчальних тижнів 35 Зимові канікули 2 тижні Навчальних тижнів 35 Зимові канікули 2 тижні Ліцензійний інтегрований іспит "Крок 2" 1 тиждень Державні випускні іспити або практично-орієнтований державний іспит 5 тижнів
4. На сторінці 16 Навчального плану абзац 1 викласти у такій
редакції: 6-й рік навчання "Спеціальність - 7.110105 "Медико-профілактична справа"

Навчальних тижнів 35 Зимові канікули 2 тижні Навчальних тижнів 35 Зимові канікули 2 тижні Ліцензійний інтегрований іспит "Крок 2" 1 тиждень Державні випускні іспити або практично-орієнтований державний іспит 5 тижнів
5. На сторінці 17 Навчального плану перед словами "Державні
випускні іспити" додати: Нормативна форма державної атестації: Стандартизований тестовий державний іспит - ліцензійний інтегрований іспит "Крок 2"
6. На сторінці 17 Навчального плану після слів "5. Гігієна,
соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я"
додати: або ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ.
Начальник Головного управління освіти,
науки та інформаційно-аналітичного
забезпечення Вороненко Ю.В.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: