open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 223 від 08.06.2001

Про удосконалення підготовки медичних та

науково-педагогічних кадрів у вищих медичних

(фармацевтичному) навчальних закладах та

закладах післядипломної освіти

6 квітня 2001 року на базі Вінницького медичного університету
проведено нараду ректорів вищих навчальних закладів, на якій
відзначено, що Міністерство охорони здоров'я України, вищі медичні
(фармацевтичний) навчальні заклади та заклади післядипломної
освіти проводять необхідну роботу з питань покращання підготовки
кадрів на до- та післядипломному рівнях. Поточного навчального року підготовка лікарських,
фармацевтичних та молодших медичних кадрів здійснюється в 15 вищих
медичних (фармацевтичному) навчальних закладах та 3 закладах
післядипломної освіти. На сьогодні контингент студентів у них
складає 49,5 тис. чол., в т.ч. 27,9 тис. (56,4%) студентів
навчається за державним замовленням. Всього на I курс в 2000 році
зараховано 9587 студентів, з них за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста - 8672 чол. (90,4%). Перевірка роботи приймальних комісій свідчить, що прийом
документів, вступні іспити і зарахування студентів проведені
відповідно до існуючої нормативної бази з цих питань. Забезпечують
проведення на сучасному рівні навчально-виховної та наукової
роботи висококваліфіковані кадри, серед яких 1460 докторів та 5975
кандидатів наук, що становить відповідно 14,2% та 58,2% від їх
загальної кількості (10275 чол.). З метою поліпшення якості підготовки спеціалістів
завершується робота щодо апробації тестових екзаменів ліцензійних
іспитів. На завершальному етапі знаходиться розробка державних
стандартів вищої медичної освіти. Триває робота щодо удосконалення післядипломної освіти,
розробки принципово нового положення про підготовку
лікарів-спеціалістів в резидентурі, а також впровадження
ліцензійного іспиту - Крок-3. Минулого року у навчальних закладах не було заборгованості із
виплати заробітної плати та стипендій, оплати комунальних платежів
та енергоносіїв. За рахунок спеціального фонду здійснювалися
видатки на господарське утримання закладів, придбання обладнання,
капітальний ремонт та інші видатки, що не передбачені видатками
загального фонду. Разом з тим в роботі вищих медичних навчальних закладів
існують недоліки, упущення та невирішені питання. Результати
проведених ліцензійних іспитів не використовуються в повному
обсязі як засіб вдосконалення навчального процесу, підручники і
навчальні посібники потребують поліпшення їх якості, впровадження
державної мови в навчальний процес здійснюється повільно, особливо
у вищих медичних навчальних закладах південного регіону. Під час
проведення атестації лікарів мають місце факти проходження ними
передатестаційних циклів без первинної спеціалізації або наявності
кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності.
Ефективність підготовки науково-педагогічних кадрів через
аспірантуру в деяких навчальних закладах залишається недостатньою.
Продовжується практика встановлення демпінгових цін вартості
навчання іноземних громадян, які не враховують всіх витрат на їх
навчання та послуг, які надаються навчальним закладом. Окремі
навчальні заклади приймають на навчання іноземних громадян з інших
навчальних закладів без належної перевірки документів про
попереднє навчання у відповідних навчальних закладах та в Центрі
міжнародних програм МОЗ України. Необхідно зазначити, що минулого року у вищих медичних
навчальних закладах виробничий травматизм зріс у 2,5 разу.
Зменшено темпи капітального будівництва, а також організації
власного обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів,
встановлення лічильників обліку тепла, холодної та гарячої води,
газу та електроенергії. Ревізіями, проведеними Головною контрольно-ревізійною службою
України в 2000 році, виявлено, що внаслідок порушення
законодавства, нормативно-правових актів, недоліків у веденні
бухгалтерського обліку допущено незаконних та не за цільовим
призначенням здійснених видатків по 16 навчальних закладах на
загальну суму 642,1 тис.грн., крім того, інші порушення фінансової
дисципліни становили близько 6 млн. гривень. Найбільш поширеними фінансовими порушеннями є: - приписки обсягів і завищення вартості виконаних робіт та
наданих послуг; - проведення оплати за комунальні та інші послуги, спожиті
орендарями, за рахунок фінансових ресурсів навчальних закладів; - порушення законодавства з оплати праці; - недотримання коштів за навчання іноземних та вітчизняних
студентів-контрактників. Міністерством охорони здоров'я України вжито заходів щодо
забезпечення відшкодування та поновлення незаконних видатків і
нестач у сумі 582,2 тис.грн., що становить 91% виявлених. Усунено
інші фінансові порушення на 5,8 млн.гривень. Наказами по навчальних закладах притягнуто до дисциплінарної
відповідальності 30 посадових осіб. Органами державної контрольно-ревізійної служби на 32
посадові особи накладено адміністративні стягнення на загальну
суму 4,4 тис.грн. Про результати ревізії 5-ти навчальних закладів
поінформовано правоохоронні органи. На виконання рішення наради ректорів вищих медичних
(фармацевтичного) навчальних закладів і закладів післядипломної
освіти та з метою його реалізації Н А К А З У Ю:
1. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів та закладів післядипломної освіти: 1.1. Провести організаційну роботу щодо забезпечення якісного
прийому студентів на I курс в 2001 році з усіх спеціальностей в
межах ліцензованих обсягів підготовки. 1.2. Упровадити з 2001/2002 навчального року ліцензійні
інтегровані іспити освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для
випускників за напрямом "Медицина" як обов'язковий компонент
державної атестації. 1.3. Брати до уваги результати ліцензійних іспитів для
вдосконалення навчального процесу. 1.4. Проаналізувати діяльність кафедр щодо підготовки
науково-педагогічних кадрів та вжити заходів щодо підвищення її
ефективності. 1.5. Забезпечити повноту та своєчасність розрахунків за
спожиті енергоносії та надані комунальні послуги. 1.6. Вжити заходів щодо завершення в поточному році
встановлення лічильників обліку тепла, холодної та гарячої води,
газу та електроенергії, а також забезпечення фінансування об'єктів
незавершеного будівництва. 1.7. Підвищити організаційну роботу щодо попередження
виробничого травматизму та виконавську дисципліну з питань охорони
здоров'я. 1.8. Посилити контроль за обсягами робіт і вартістю виконаних
робіт та наданих послуг. 1.9. Упорядкувати оплату за комунальні послуги, спожиті
орендарями за рахунок фінансових ресурсів навчальних закладів. 2. Начальнику Головного управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В., директору
Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти
Вітенку І.С., директору Центру тестування Булах І.Є.: 2.1. Завершити розробку державних стандартів вищої медичної
освіти та розпочати їх запровадження з 2001/2002 навчального року. 2.2. Продовжити роботу з підготовки та апробації тестового
екзамену ліцензійного іспиту на присвоєння кваліфікації лікаря
певної спеціальності (Крок-3). 3. Начальнику Головного управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В. до 1 липня
2001 року внести зміни до системи рейтингової оцінки вищих
навчальних закладів з урахуванням пропозицій вищих медичних
навчальних закладів. 4. Начальнику Головного управління медичних кадрів та
державної служби Мельнику Ю.В. та начальнику Головного управління
освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення
Вороненку Ю.В. протягом року розробити механізм забезпечення
роботою випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів та медичних факультетів університетів, які навчалися на
умовах контракту, з урахуванням потреб регіонів та закладів
охорони здоров'я у фахівцях різних спеціальностей. 5. Начальнику Головного управління економіки Вовк М.Г.,
начальнику Головного управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В. розробити до
1 серпня 2001 року диференційовану систему оплати за навчання в
інтернатурі випускниками вищих медичних (фармацевтичного)
навчальних закладів та медичних факультетів, які навчалися на
умовах контракту для випускників вищих медичних (фармацевтичного)
навчальних закладів та медичних факультетів університетів, які
навчалися на умовах контракту, систему диференційованої ними
оплати за навчання в інтернатурі з урахуванням потреб держави в
спеціалістах та витрат на підготовку лікарів
(провізорів)-інтернів. 6. Начальнику Головного управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В. та
начальнику Головного управління медичних кадрів та державної
служби Мельнику Ю.В. здійснити організаційні заходи щодо
поступового впровадження резидентури замість інтернатури для
випускників вищих медичних навчальних закладів та медичних
факультетів університетів з конкурсним вступом на окремі
спеціальності та розподілом на роботу по закінченню навчання в
резидентурі. 7. Начальнику Головного управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В., директору
Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти
Вітенку І.С.: 7.1. До 1 листопада 2001 року провести експертизу якості
підручників і навчальних посібників, виданих державною мовою, і за
отриманими результатами вжити відповідних заходів. 7.2. Організувати і провести до 31 грудня 2001 року конкурс
на кращий підручник, виданий державною мовою, для студентів вищих
(фармацевтичного) медичних навчальних закладів. 7.3. Провести організаційно-методичну роботу з підготовки до
науково-методичної конференції та її проведення на базі
Дніпропетровської медичної академії. 8. Директору Центру тестування Булах І.Є.: 8.1. Надавати навчальним закладам інформацію про результати
ліцензійних іспитів з метою сприяння вдосконаленню навчального
процесу. 8.2. За участю вищих медичних навчальних закладів проводити
роботу для щорічного поповнення та експертизи стандартизованих
тестових матеріалів. 8.3. Забезпечити підготовку, проведення, обробку та аналіз
результатів випробувань ліцензійних іспитів. 9. Директору Центру міжнародних програм МОЗ України
Фисуну Ю.І.: 9.1. Здійснювати організаційно-методичне забезпечення вищих
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти з питань підготовки іноземних громадян
згідно з новими нормативними документами, які визначають порядок
роботи з іноземними громадянами. Розробити та внести пропозиції
щодо вдосконалення існуючих нормативних документів, що регулюють
порядок набору, в'їзду та навчання іноземних громадян в Україні. 9.2. Продовжити роботу щодо рекламно-інформаційного
забезпечення набору іноземних громадян на навчання. Спільно з
вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами та
закладами післядипломної освіти провести виставки в країнах, з
яких можливий приїзд іноземних громадян на навчання та стажування.
Спільно з відповідними підрозділами Міністерства освіти та науки,
Міністерства закордонних справ України за участю вищих медичних
(фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної
освіти організувати постійну роботу для набору іноземних громадян
на навчання шляхом створення представництв, українських центрів
культури та освіти тощо. 9.3. Спільно з вищими медичними (фармацевтичним) навчальними
закладами та закладами післядипломної освіти впровадити систему
інформаційного забезпечення щодо переходу іноземних громадян з
одного закладу освіти до іншого через банк даних іноземних
громадян, що навчаються у вищих медичних навчальних закладах,
Центру міжнародних програм. 9.4. Спільно з вищими медичними (фармацевтичним) навчальними
закладами та закладами післядипломної освіти підготувати матеріали
та надіслати до ВООЗ для включення до нового видання офіційного
довідника медичних навчальних закладів. Провести роботу щодо
включення закладів освіти, підпорядкованих МОЗ, до міжнародних
інформаційних видань. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр В.Ф.Москаленко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: