open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МОСТИСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН

ГАЛИЦЬКА МИТНИЦЯ
Н А К А З
26.05.2005 N 533/168
Зареєстровано в Львівському

обласному управлінні юстиції

15 червня 2005 р.

за N 33/1086

Про затвердження Технологічної схеми пропуску

через державний кордон осіб, транспортних

засобів та вантажів в міжнародному

автомобільному пункті пропуску "Шегині"

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3
серпня 2000 р. N 1203 ( 1203-2000-п ) "Про затвердження Положення
про пункти пропуску через державний кордон" та з метою визначення
правових основ організації та здійснення всіх видів контролю,
створення сприятливих умов для прискорення прикордонного та
митного контролю, а також дотримання службовими особами
контрольних служб та громадян, що прямують через державний кордон
України, передбачених нормативними актами, Н А К А З У Є М О:
1. Технологічну схему пропуску через державний кордон осіб,
транспортних засобів та вантажів в міжнародному автомобільному
пункті пропуску "Шегині" затвердити.
2. Начальнику відділення прикордонного контролю "Шегині" та
начальнику митного поста "Мостаська" забезпечити дотримання вимог
Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб,
транспортних засобів та вантажів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника начальника Мостиського прикордонного загону -
начальника штабу Мотрошилова В.І. та на заступника Голови комісії
з питань припинення діяльності Галицької митниці Ганусяка І.Б.
Начальник Мостиського
прикордонного загону В.П.Плужник
Голова комісії з питань
припинення діяльності
Галицької митниці О.В.Олійник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мостиського

прикордонного загону,

Галицької митниці

26.05.2005 N 533/168
Зареєстровано в Львівському

обласному управлінні юстиції

15 червня 2005 р.

за N 33/1086

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

пропуску через державний кордон осіб,

транспортних засобів, товарів і інших предметів

в міжнародному автомобільному пункті

пропуску "Шегині"

Класифікація пункту пропуску:
категорія - міжнародний;
вид сполучення - автомобільний, пішохідний;
характер транспортних - пасажирський, вантажний,
перевезень вантажно-пасажирський;
режим функціонування - постійний;
час роботи - цілодобовий;
пропускна спроможність - легкових автомобілів до 2000;

- автобусів до 100;

- вантажних автомобілів до 100;

- до 6000 осіб в автомобільному

пункті пропуску;

- до 2700 осіб на пішохідному

переході.
1. Загальні положення
Технологічна схема пропуску транспортних засобів, пасажирів,
товарів і інших предметів, що прямують через державний кордон
України (далі - ДКУ) у міжнародному пункті пропуску для
автомобільного сполучення "Шегині", в тому числі на пішохідному
переході, визначає правові основи організації та здійснення всіх
видів контролю, орієнтована на створення сприятливих умов для
прискорення прикордонного і митного контролю та оформлення
пасажирів, товарів та інших предметів, а також направлена на
дотримання службовими особами контрольних служб та громадянами, що
прямують через ДКУ, вимог, передбачених нормативними актами. Вона
розроблена на підставі Положення про пункти пропуску через
державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.08.2000 року N 1203 ( 1203-2000-п ) "Про
затвердження Положення про пункти пропуску через державний
кордон", постанови КМУ від 24 грудня 2003 року N 1989
( 1989-2003-п ) "Питання пропуску через державний кордон
автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними", Технології
прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через
державний кордон, затвердженої спільним наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби України та Державної митної служби
України від 24.11.2003 N 297/793 ( z1133-03 ), Порядку спільного
огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються
для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого
спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби
України та Державної митної служби України від 28.02.2004
N 202/163 ( z0360-04 ), Типової технологічної схеми пропуску через
державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого
майна, затвердженої наказом Державного комітету у справах охорони
державного кордону України, Державної митної служби України,
Міністерства транспорту України від 05.03.2001 N 152/165/130
( z0248-01 ) "Про затвердження Типової технологічної схеми
пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів,
вантажів та іншого майна", Закону України "Про запровадження
єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України" від 04.11.99 N 1212-XIV ( 1212-14 ),
Закону України від 13.09.2001 N 2681-III ( 2681-14 ) "Про порядок
ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й
оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що
ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України",
постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748
( 748-97-п ) "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами
за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон
України товарів та інших предметів", постанови Кабінету Міністрів
України від 24.10.2002 N 1569 ( 1569-2002-п ) "Про затвердження
Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через
державний кордон". При здійсненні відповідних видів контролю службові особи
пункту пропуску "Шегині" керуються: - Конституцією України ( 254к/96-ВР ); - Законом України "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 ); - Законом України "Про державний кордон України" ( 1777-12 ); - Митним кодексом України ( 92-15 ); - Законом України "Про митну справу" ( 1262-12 ); - Законом України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ); - Законом України "Про Митний тариф" ( 2371-14 ); - Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ); - Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ); - Кодексом України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ); - Цивільним кодексом України ( 435-15 ); - Цивільним процесуальним кодексом України ( 1618-15 ); - постановами та розпорядженнями Верховної Ради та Кабінету
Міністрів України; - указами Президента України; - міжнародними угодами; - наказами та розпорядженнями Адміністрації державної
прикордонної служби України; - наказами та дорученнями Голови Державної митної служби
України; - наказами та розпорядженнями начальника Західного
регіонального управління Державної прикордонної служби України; - наказами та дорученнями начальника Західної регіональної
митниці; - наказами та розпорядженнями начальника Львівського
прикордонного загону; - наказами та розпорядженнями начальника Галицької митниці. Терміни, що вживаються в цій Технологічній схемі, мають таке
значення: зона прикордонного контролю - певна територія в пункті
пропуску через державний кордон, на якій державна прикордонна
служба здійснює прикордонний контроль осіб, транспортних засобів,
вантажів та іншого майна. Ця зона включає територію пункту
пропуску, потрібну для здійснення прикордонного контролю осіб,
транспортних засобів, вантажів та іншого майна і запобігання
незаконному перетинанню державного кордону України; контрольні органи і служби - підрозділи, які в пункті
пропуску через державний кордон контролюють додержання вимог
чинного законодавства з питань прикордонного, митного контролю,
контролю за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом, екологічного, ветеринарного,
санітарного, фітосанітарного та інших державних видів контролю;
контрольний талон - талон, форма якого визначена додатком N 1 до
спільного наказу АДПСУ і ДМСУ від 28.02.2004 N 202/163
( z0360-04 ); пропуск через державний кордон України - дозвіл підрозділу
прикордонного контролю на переміщення через державний кордон осіб,
транспортних засобів, вантажів та іншого майна; пункт пропуску через державний кордон - ділянка місцевості
або частина території з комплексом будівель, споруд та
інженерно-технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний
та інші види контролю й пропуск через державний кордон України
осіб, транспортних засобів, товарів і інших предметів; паспортний документ - документ, що підтверджує громадянство
громадянина України, іноземця, посвідчує особу іноземця або особу
без громадянства і виданий уповноваженими органами України,
іноземної держави або статутними організаціями ООН, який дає право
виїзду за кордон і визнаний Україною; валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні
документи та інші цінні папери, банківські метали; декларування - заява за встановленою формою (письмово, усно)
точних даних про мету переміщення через митний кордон України
товарів та інших предметів, про самі товари та інші предмети, а
також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю та
митного оформлення відповідно до митного законодавства; особисті речі - переміщувані через митний кордон предмети
особистого користування, перелік яких визначений законодавством
України; ручна поклажа - частина супроводжуваного багажу, що належить
громадянам і переміщується через митний кордон України без
оформлення багажних документів разом з фізичною особою (власником
або уповноваженою особою); супроводжуваний багаж - товари, що належать громадянам і
переміщуються через митний кордон України разом з фізичною особою
(власником або уповноваженою особою) з оформленням багажник
документів; транзит через територію України - митний режим, відповідно до
якого товари та інші предмети переміщуються під митним контролем
між двома митними органами або в межах зони діяльності одного
митного органу без будь-якого використання таких товарів і
транспортних засобів на митній території України; переміщення через кордон України - сукупність дій, пов'язаних
із фактичним ввезенням на митну територію України, вивезенням із
цієї території транспортних засобів, товарів і інших предметів; режим зони митного контролю - порядок доступу й перебування в
такій зоні, включаючи службових осіб, які безпосередньо
забезпечують процес митного контролю й оформлення, та громадян,
які проходять митний контроль або уповноважені пред'явити до
такого контролю товари, транспортні засоби та інші предмети, а
також порядок переміщення товарів, транспортних засобів та інших
предметів за межі зони митного контролю; режимні правила в зонах прикордонного і митного контролю -
порядок пропуску та перебування в зонах прикордонного і митного
контролю осіб і транспортних засобів (у тому числі службових
транспортних засобів тощо), які здійснюють контроль (забезпечують
здійснення контролю) пасажирів і транспортних засобів, вантажів,
товарів та іншого майна, що переміщуються через державний кордон
України, порядок прибуття, відправлення із зон прикордонного і
митного контролю осіб, транспортних засобів, що прибувають в
Україну і вибувають за кордон, а також інші обмеження для
запобігання незаконному перетину державного кордону України; товаро-транспортні документи - документи, відповідно до яких
здійснюється переміщення товарів і транспортних засобів, у тому
числі документи, за якими здійснюється перевезення до пункту
пропуску (при вивезенні товарів) та від пункту пропуску через
державний кордон до місця призначення (при ввезенні товарів); товаросупровідні документи - документи, що прямують разом з
товарами й містять дані про товари, що переміщуються транспортним
засобом; особа - громадяни резиденти та нерезиденти. Інші терміни і поняття, що використовуються в цій
Технологічній схемі, вживаються у значенні, наведеному в Митному
кодексі України ( 92-15 ) та інших нормативно-правових актах.
2. Умови функціонування пункту пропуску
Пропуск осіб, транспортних засобів, товарів та інших
предметів здійснюється в пункті пропуску через державний кордон
України. Особи, транспортні засоби, товари та інші предмети
переміщуються через державний кордон України в межах пункту
пропуску. "Зона прикордонного контролю" - певна територія в пункті
пропуску, на якій державна прикордонна служба здійснює
прикордонний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та інших
предметів згідно з чинним законодавством України. Ця зона включає територію в пункті пропуску, необхідну для
здійснення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів,
товарів та інших предметів, яка створюється, зокрема, для
запобігання незаконного перетину громадянами державного кордону. Зона прикордонного контролю в міжнародному автомобільному
пункті пропуску "Шегині" встановлюється від лінії паспортного
контролю до лінії державного кордону і від виїзних воріт
(шлагбаума) з пункту пропуску в напрямку України до лінії початку
зони митного контролю, а також у спеціальних службових приміщеннях
підрозділу прикордонного контролю в пункті пропуску. "Зона митного контролю" - місця, визначені митним органом в
пункті пропуску, в межах яких митниця здійснює митні процедури. Зона митного контролю в міжнародному автомобільному пункті
пропуску "Шегині" встановлюється в місцях оформлення пасажирів,
транспортних засобів, товарів та інших предметів, на смугах руху
легкового та вантажного автотранспорту, в залах митного огляду,
боксах поглибленого огляду, окремо визначених майданчиках та інших
приміщеннях митниці. Зона митного контролю позначена вказівниками
і знаками.
2.1. Види контролю, які здійснюються в міжнародному пункті
пропуску для автомобільного сполучення "Шегині" а) прикордонний контроль згідно: - Закону України "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 ); - Закону України "Про державний кордон України" ( 1777-12 ); - Інструкції з організації і здійснення прикордонного
контролю, N 711 ( z1571-04 ) від 10.12.2004 року; - розпоряджень Адміністрації Державної прикордонної служби,
Західного регіонального управління; - наказів начальника Мостиського прикордонного загону; - наказу Голови ДКК N 588 від 02.10.2001, яким затверджена
Інструкція про порядок дій посадових осіб ПВУ в разі виявлення в
пунктах пропуску через державний кордон України осіб, щодо яких є
доручення правоохоронних органів, та порядок взаємодії органів
охорони державного кордону з правоохоронними органами; - наказу Голови ДКК N 733 від 24.12.2001, яким затверджена
Інструкція про порядок реєстрації іноземців та їх паспортних
документів у пунктах пропуску через державний кордон; - наказу Голови ДКК та Міністра внутрішніх справ України
N 520/390 ( z0571-00 ) від 7 серпня 2000 року "Про затвердження
Інструкції про спільну діяльність щодо виявлення викраденого
автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобів, які
перетинають державний кордон України"; - наказу Голови ДКК N 190 від 30.03.2002 "Про здійснення
контролю за наявністю страхового сертифіката у власників
(користувачів) транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, у
разі виїзду на територію іншої країни"; - наказу Голови ДКК N 26 ( z0056-00 ) від 20.01.2000 "Про
затвердження Інструкції про порядок заборони в'їзду в Україну
іноземцям посадовими особами Прикордонних військ України"
( z0137-98 ); - наказу Голови ДКК N 365 ( z0438-00 ) від 10.07.2000, яким
затверджена Інструкція про порядок тимчасового затримання або
вилучення паспортних документів посадовими особами Прикордонних
військ України. б) митний контроль згідно: - Митного кодексу України ( 92-15 ); - Закону України "Про митну справу" ( 1262-12 ); - Закону України "Про Митний тариф" ( 2371-14 ); - розпоряджень, постанов ВРУ, Кабінету Міністрів України з
питань митної справи; - наказів та доручень Державної митної служби України; - наказів та доручень начальника Західної регіональної
митниці; - наказів та доручень начальника Галицької митниці. Митний контроль здійснюється з метою забезпечення виконання
державними установами, підприємствами, їх посадовими особами, а
також громадянами порядку переміщення через митний кордон України
транспортних засобів, товарів та інших предметів. в) контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом згідно: міжурядової угоди України "Про міжнародне автомобільне
сполучення", Закону України "Про автомобільний транспорт"
( 2344-14 ), постанов Кабінету Міністрів України, наказів та
розпоряджень Міністерства транспорту України. г) санітарно-епідеміологічний контроль згідно: - Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" від 24.02.94 року N 4004-XII
( 4004-12 ), ст. 16, ст. 28 Закону України "Про захист населення
від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ), постанов КМУ від 24.04.99
року N 696 ( 696-99-п ) "Про затвердження Правил санітарної
охорони території України", від 12.01.2001 року N 5 ( 5-2001-п )
"Про внесення змін до постанови КМУ від 24.04.99 року N 696",
процедурою, що наведена в додатку МОЗ України від 15.03.2001 року
N 97 ( z0330-01 ), а також Положенням про державний
санітарно-епідемічний нагляд, затвердженого постановою КМУ України
від 22 червня 1999 року N 1109 ( 1109-99-п ) (у редакції постанови
КМУ від 19 серпня 2002 року N 1217 ( 1217-2002-п ). д) фітосанітарний контроль згідно: - ст. 5 Закону України "Про карантин рослин" від 30 червня
1993 року N 3348-XII ( 3348-12 ) центральним спеціальним органом у
галузі карантину рослин визначено Головну державну інспекцію з
карантину рослин, а безпосередньо у пунктах пропуску на ДКУ -
пункти карантину рослин. Фітосанітарний контроль здійснюється з метою охорони
території України від занесення із-за кордону карантинних
об'єктів. є) ветеринарний контроль згідно: - ст. 22 Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) від 5 грудня 1996 року N 566/96-ВР ( 566/96-ВР )
визначено, що пропуск через ДКУ вантажів підконтрольних службі
ветеринарної медицини, дозволяється тільки після проходження
обов'язкового ветеринарного контролю. При цьому функції
забезпечення цього контролю на ДКУ покладено на регіональні служби
державного ветеринарного контролю з підпорядкованими їм
прикордонними пунктами ветеринарного контролю. Ветеринарний контроль здійснюється з метою контролю за
охоронною територією України від занесення з території інших країн
інфекційних хвороб тварин, а також перевірки ветеринарного стану
при експорті-імпорті тварин, сировини, продуктів тваринного
походження, кормів. ж) екологічний (радіологічний) контроль згідно: - п. 1 постанови КМУ від 20.03.95 N 198 ( 198-95-п ) "Про
здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через ДКУ"
проводиться безпосередньо на кордоні державними інспекторами з
охорони навколишнього природного середовища Мінекобезпеки. Екологічний контроль здійснюється з метою забезпечення
екологічної безпеки при ввезенні, вивезені (транзиті) на територію
України підконтрольних матеріалів контролю. Транспортні засоби, що перетинають державний кордон України,
підлягають радіологічному контролю. Радіологічний контроль
здійснюють працівники екологічної служби в зоні митного контролю.
2.2. Послідовність проведення видів контролю а. На в'їзд в Україну: - санітарно-епідеміологічний контроль (за рішенням
санітарно-карантинного поста); - прикордонний контроль; - контроль СМАП; - ветеринарний контроль, фітосанітарний контроль, екологічний
(радіологічний) контроль; - митний контроль. б. На виїзд з України: - контроль руху автотранспорту (СМАП); - ветеринарний контроль, фітосанітарний контроль, екологічний
(радіологічний) контроль; - митний контроль; - прикордонний контроль. Посадова особа митниці на підставі поданих документів
визначає види контролю, які необхідно здійснити у пункті пропуску,
та залучає до його здійснення працівників відповідних контрольних
служб. Представники санітарно-епідеміологічного контролю,
ветеринарного контролю, фітосанітарного контролю, екологічного
контролю, служби міжнародних автомобільних перевезень (СМАП) та
інших видів контролю перебувають у спеціально виділеному місці
пункту пропуску з розташуванням їх службових приміщень у
безпосередній близькості одне від одного. У разі потреби
здійснення відповідних видів контролю посадові особи митниці
викликають представників контрольних служб безпосередньо на смугу
руху. При виникненні ситуацій, не передбачених даною Технологічною
схемою, зміни в порядок оформлення осіб, транспортних засобів,
товарів та інших предметів, вносяться у встановленому порядку.
3. Порядок пропуску через державний кордон осіб,

транспортних засобів, товарів та інших предметів
Пропуск осіб, транспортних засобів, товарів та інших
предметів через державний кордон України здійснюється після
завершення прикордонного, митного контролю, контролю СМАП, а у
відповідних випадках також санітарно-епідеміологічного,
ветеринарного, фітосанітарного, екологічного (радіологічного)
контролю, контролю за вивезенням з території України культурних
цінностей, інших державних видів контролю. В'їзд в пункт пропуску
через державний кордон здійснюється відповідно до законодавства та
міжнародних угод України. Після в'їзду в пункт пропуску особа, перевізник,
вантажовласник чи уповноважена ними особа заявляє про готовність
до контролю і пред'являє посадовим особам підрозділу прикордонного
контролю і митниці документи, установлені законодавством і
міжнародними договорами України, особисті чи на транспортний засіб
і вантаж, який переміщується через державний кордон України.
Посадові особи підрозділів прикордонного контролю та митних
органів в рамках наданої їм компетенції приймають від зазначеної
особи заяву (усну чи в письмовій формі встановленого зразка). На підставі поданих документів посадова особа митниці
визначає види контролю, які необхідно здійснити у пункті пропуску,
та залучає до його здійснення працівників відповідних контрольних
служб.
3.1. Прикордонний контроль Посадові особи підрозділу прикордонного контролю в пункті
пропуску здійснюють прикордонний контроль і пропуск через
державний кордон України осіб, транспортних засобів, товарів та
інших предметів відповідно до чинного законодавства та міжнародних
договорів. Проведення прикордонного контролю посадовою особою
підрозділу прикордонного контролю в пункті пропуску здійснюється у
формах перевірки правових підстав для перетинання державного
кордону України особами, транспортними засобами і вантажами. Транспортні засоби і товари пропускаються через державний
кордон посадовою особою органу охорони державного кордону за
наявності відміток посадових осіб митного органу, інших
контролюючих органів про позитивні результати всіх передбачених
законодавством видів контролю на контрольному талоні і
товаросупровідних документах. Дозвіл на виїзд за межі території пункту пропуску в напрямку
України транспортних засобів, що здійснюють зовнішньоекономічні
перевезення, прикордонний наряд (вартовий шлагбаума) надає за
наявності у водія та пасажирів: - паспортних документів з відмітками Державної прикордонної
служби про перетинання державного кордону; - товаросупровідних документів з відмітками на них про
проходження контролю відповідними службами, які здійснюють
державні види контролю в пунктах пропуску, штампа "Під митним
контролем" і, в залежності від режиму ввезення або вивезення
товарів, - митних документів (витяг з електронної копії
попереднього повідомлення, витяг з електронної копії попередньої
декларації, ТР80ВН, вантажна митна декларація типу ТР80 або ЕКЮ,
або ІМ40Г, уніфікована митна квитанція форми МД-1 ( z0066-05 ),
декларація на ввезення/вивезення, транзит транспортного засобу
індивідуального користування, вузла чи агрегату форми МД-7
( z0516-99 ), пасажирська митна декларація) з відмітками особистої
номерної печатки інспектора митниці; - контрольного талона з відмітками про проходження
паспортного, митного та інших видів контролю. Прикордонний контроль включає в себе: - перевірку документів; - виконання доручень правоохоронних органів; - контроль за особами, яким не дозволяється в'їзд в Україну; - огляд транспортних засобів, товарів та інших предметів з
метою виявлення зброї, наркотичних, вибухових, отруйних і
небезпечних речовин, а також осіб, що нелегально переміщуються
через державний кордон України; - адміністративно-правові та кримінально-процесуальні дії; - реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їх
паспортних документів; - проведення співбесіди з іноземцями та особами без
громадянства; - здійснення контролю автомототранспорту, що перетинає
державний кордон, з метою виявлення серед нього викраденого. Огляд транспортних засобів, вантажів проводиться прикордонним
нарядом "ОТЗ" спільно з працівниками митниці, в зоні митного
контролю із застосуванням (при потребі) технічних засобів для
огляду, а в разі необхідності - службових собак. Види огляду транспортних засобів: - візуальний; - огляд з відкриттям вантажного відсіку без вивантаження
товарів; - повне або часткове вивантаження товарів з підрахунком їх
кількості та перевіркою відповідності товару заявленому; - поглиблений огляд транспортних засобів із залученням
спільних оглядових груп. Прикордонний контроль забезпечує: - спостереження за транспортними засобами; - здійснення режимних заходів у місцях проведення
прикордонного контролю; - застосування спеціальних технічних засобів; - облік та передачу інформації.
3.2. Митний контроль 3.2.1. Митний контроль товарів, транспортних засобів та інших
предметів, що переміщуються через державний кордон України,
здійснюється службовими особами митниці в зонах митного контролю,
визначених митницею і розташування яких в пунктах пропуску через
державний кордон погоджено з Державною прикордонною службою, з
метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами,
організаціями та фізичними особами установленого порядку
переміщення через пункт пропуску товарів та інших предметів. Об'єм
та порядок проведення митного контролю планується з дотриманням
всіх необхідних технологічних вимог начальником сектору з
врахуванням об'єктивних та суб'єктивних факторів, які мають місце,
перед початком і на протязі роботи оперативної зміни з метою
максимального досягнення виконання основних завдань по захисту
економічних інтересів України, прискорення оформлення пасажирів та
вантажів, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Порядок проведення митного контролю транспортних засобів з
вантажами, що слідують на адресу суб'єктів ЗЕД, встановлюється
відповідно до вимог Порядку здійснення митного контролю
автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня
2003 року N 1989 ( 1989-2003-п ), та Технологічної схеми
здійснення митного контролю та митного оформлення при переміщенні
суб'єктами ЗЕД та громадянами товарів, транспортних засобів та
інших предметів через міжнародний автомобільний пункт пропуску
"Шегині". 3.2.2. Митний контроль здійснюється у формах відповідно до
статті 41 Митного кодексу України ( 92-15 ). Під час переміщення товарів, транспортних засобів та інших
предметів через митний кордон України посадовими особами митного
органу здійснюються: - перевірка, аналіз та реєстрація, у передбачених випадках,
товаросупровідних, товаротранспортних та інших документів; - прийняття рішення щодо здійснення митного огляду
транспортних засобів, товарів та інших предметів з метою
визначення об'єктів декларування й оподаткування, потреби в
проведенні інших видів контролю, виявлення і затримання товарів та
інших предметів, що переміщуються з порушенням законодавства; - у передбачених законодавством випадках проведення митного
оформлення товарів та інших предметів; - прийняття рішення щодо можливості переміщення транспортних
засобів, товарів та інших предметів через митний кордон; - надання дозволу на переміщення транспортних засобів,
товарів та інших предметів через митний кордон відповідно до
обраного митного режиму. 3.2.3. У передбачених випадках у справах митниці залишаються
оригінали документів, що були підставою для переміщення товарів та
інших предметів через митний кордон України (товаросупровідних та
товаротранспортних документів тощо). У разі неможливості вилучення
оригіналів документів у справах митниці залишаються їх копії. 3.2.4. Переміщення через пункт пропуску товарів, транспортних
засобів та інших предметів, що підлягають
санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному,
екологічному та іншим видам контролю, завершується у разі
позитивних висновків служб, що здійснюють ці види контролю.
Результати такого контролю відображаються у вигляді відміток
державних інспекторів цих служб у контрольному талоні (картці
контролю проходження документів, якщо митне оформлення проходить
на автотерміналі) та у відповідних документах (товаросупровідних,
товаротранспортних та ін.). 3.2.5. Товари та інші предмети, що переміщуються через митний
кордон України транзитом, оформлюються відповідно до вимог Закону
України від 20.10.99 N 1172-XIV ( 1172-14 ) "Про транзит
вантажів". Вантажі, що переміщуються через державний кордон України в
режимі транзиту, пропускаються в пріоритетному порядку і
підлягають прикордонному контролю й обов'язковому декларуванню
митним органам. Митний контроль здійснюється у пунктах пропуску
через державний кордон та включає в себе здійснення заходів згідно
з п. 3.2.4 цієї Технологічної схеми. Обробка супровідної
документації для транзиту вантажів здійснюється у спрощеному та
прискореному порядку контролю, який розробляється Держмитслужбою.
3.3. У пункті пропуску відповідно до законодавчих,
нормативно-правових актів та міжнародних договорів України
посадовою особою служби міжнародних автомобільних перевезень
(СМАП) Міністерства транспорту України здійснюється контроль руху
автотранспорту, якому підлягають вантажні автотранспортні засоби,
автобуси та мікроавтобуси. Цьому контролю підлягають всі без
винятку (в т.ч. і ті, що проходять по смузі спрощеного контролю)
автотранспортні засоби міжнародних перевізників пасажиромісткістю
від 6 пасажиромісць (включаючи місце водія) та вантажопідйомністю
більше 1 тонни. Нарахування частки єдиного збору здійснюється у відповідності
з вимогами чинного законодавства. Сума частки єдиного збору
записується інспектором СМАП в картці контролю автотранспорту та
картці контролю проходження документів (корінець В) для подальшого
справляння його інспектором митниці. Інспектор відділення СМАП,
крім документального контролю автотранспортного засобу, здійснює
його контроль в зоні митного контролю на смугах руху NN 1 - 5 з
дотриманням вимоги п. 9 Порядку справляння єдиного збору у пунктах
пропуску через державний кордон, затвердженого постановою КМУ від
24.10.2002 N 1569 ( 1569-2002-п ). Зазначений контроль включає: - перевірку задекларованої кількості пасажирів у
відповідності з представленими документами; - перевірку екіпіровки автомобіля у відповідності з вимогами
міжнародних договорів про автомобільні перевезення; - контроль показання спідометра, тахографа та режимів роботи
і відпочинку екіпажів АТЗ; - замір габаритних параметрів АТЗ. Контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і вантажів
автомобільними транспортними засобами вважається закінченим після
проведення всіх операцій контролю інспектором відділення СМАП,
визначених чинним законодавством, з проставленням особистої
номерної печатки в дозвільних документах на автотранспортний
засіб, картці контролю автотранспорту та картці контролю
проходження документів (корінець В).
3.4. Контроль офіційних делегацій, вищих посадових осіб,
дипломатичних та консульських посадових осіб і членів їх сімей,
іноземних інспекційних груп для проведення інспекцій, військових
команд та вантажів, аварійно-рятувальних та аварійно-відновних
формувань, спеціальних, небезпечних вантажів та спеціальних
транспортних засобів здійснюється згідно із законодавчими і
нормативно-правовими актами України та її міжнародними договорами.
3.5. Особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно
пропускаються через державний кордон посадовою особою підрозділу
прикордонного контролю після здійснення всіх передбачених
законодавством видів контролю на підставі позитивних висновків
посадових осіб митниці.
В'ЇЗД
3.6. На територію пункту пропуску запускається автотранспорт
на в'їзд в Україну в кількості: - легкових автомобілів та вантажних мікроавтобусів - до 30
одиниць; - автобусів та пасажирських мікроавтобусів - до 6 одиниць; - вантажних автомобілів - до 9 одиниць. Час на проведення прикордонного та інших видів контролю
автотранспорту і осіб, що прямують на ньому, не повинен
перевищувати часу стоянки транспортного засобу, передбаченого
розкладом руху. Поза чергою проводиться прикордонний та митний контроль
автомашин, які перевозять важко хворих, групи дітей, продукти, що
швидко псуються, предмети міжнародних організацій та
представництв, та особи, які користуються на території України
митними пільгами, гуманітарні вантажі. Згідно з розпорядженням КМУ від 26.07.99 N 734-р
( 734-99-р ): - прикордонний контроль іноземних громадян, які прямують в
Україну на відпочинок за відповідними путівками, здійснюється на
окремих смугах руху в якомога коротший термін; - пропуск дитячих груп здійснюється позачергово;
А) Оформлення легкових транспортних засобів,

вантажних мікроавтобусів без митного забезпечення

та ручної поклажі пасажирів

(неторговий обіг)
Оформлення транспортних засобів, що переміщують товари та
транспортні засоби, які підлягають письмовому декларуванню
3.7. Запуск транспортних засобів на територію пункту пропуску
здійснюється прикордонним нарядом "Вартовий біля шлагбауму на
кордоні" (далі - ВШК) з дозволу старшого ЗПН або прикордонного
наряду на в'їздному напрямку. Під час запуску транспортного засобу
прикордонний наряд ВШК перевіряє у водія та пасажирів наявність
документів на право перетинання державного кордону, видає
контрольний талон встановленого зразка, в якому вказує кількість
осіб, державний реєстраційний номер та марку транспортного засобу,
найменування товару і режим переміщення, іноземним громадянам
видає імміграційні картки та вказує напрямок подальшого руху, з
врахуванням призначення смуг контролю автотранспорту (загального
контролю і спрощеного контролю). Заповнення імміграційних карток
іноземними громадянами та ОБГ здійснюється перед в'їздом в зону
паспортного контролю у спеціально визначеному місті. Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром),
виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування
транспортних засобів, товарів, валютних цінностей, за допомогою
інформаційних стендів, дорожньої розмітки і вказівників. Смуга руху може бути визначена для конкретного транспортного
засобу або особи посадовими особами підрозділу прикордонного
контролю або митного органу з урахуванням аналізу та оцінки
ризиків. Транспортні засоби, що здійснюють перевезення
зовнішньоекономічних вантажів, переміщуються по правій частині
смуги руху N 2, придбані за кордоном транспортні засоби, ті, що
тимчасово ввозяться громадянами-резидентами на Україну або з метою
транзиту у вільний обіг, переміщуються по смузі руху N 1, автобуси
- по лівій частині смуги руху N 3. У випадку завантаженості смуг руху NN 1, 2, 3 можливе
використання, для цілей прискорення пропуску автотранспортних
засобів, смуг руху вантажної дільниці за погодженням начальника
вантажно-пасажирського сектору митниці і старшого прикордонного
наряду, з забезпеченням всіх видів контролю, передбачених
законодавством в кожному конкретному випадку. Транспортний засіб,
що прибув на контрольну смугу, зразу ж зупиняється за лінію
паспортного контролю перед знаком "Стоп" для проходження
прикордонно-митного контролю в зоні митного контролю. Після прибуття транспортного засобу в зону митного контролю
прикордонний наряд "Огляд транспортних засобів" пропонує водієві
та пасажирам вийти з транспортного засобу та пройти паспортний
контроль. Паспортний контроль здійснюється в кабінах паспортного
контролю в'їзної сторони пункту пропуску прикордонним нарядом
"Перевірка документів", а також по рішенню начальника відділення
прикордонного контролю може здійснюватись безпосередньо на смугах
руху з подальшим внесенням даних в базу даних АСПК "Гарт-1П". Під час паспортного контролю прикордонний наряд "Перевірка
документів" у встановленому порядку перевіряє паспортні документи
водія та пасажирів на право перетину державного кордону, перевіряє
порядок заповнення імміграційної картки іноземця, при
необхідності, проставляє дата-штамп в частину "Прибуття"
реєстраційної картки іноземця, яку залишає в себе, частину
"Вибуття" реєстраційної картки іноземця повертає іноземцю. З метою
уточнення та підтвердження мети прибуття в Україну прикордонний
наряд "Перевірка документів" (при необхідності старший ЗПН,
помічник старшого ЗПН) проводить співбесіду з іноземцем або особою
без громадянства. Контроль осіб, щодо яких є доручення
правоохоронних органів, здійснюється у відповідності до наказу
Голови ДКК N 588 від 02.10.2002. Вносить відповідні дані в базу даних АСПК "Гарт-1П" та
журнали контролю, а також контролює, щоб у транспортному засобі
знаходилась така кількість пасажирів, яка вказана в контрольному
талоні, та проставляє штамп "Прибуття". Відповідно до спільного наказу Голови ДКК та Міністра
внутрішніх справ України N 520/390 ( z0571-00 ) від 7 серпня 2000
року "Про затвердження Інструкції про спільну діяльність щодо
виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю
транспортних засобів, які перетинають державний кордон України"
прикордонний наряд "Перевірка документів" проводить загальну
ідентифікацію транспортного засобу, перевіряє відповідність марки,
моделі, державного реєстраційного номера, кольору зазначених у
реєстраційних документах з фактичними даними транспортного засобу. Облік (реєстрація) транспортних засобів, які перебувають на
постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав,
здійснюється старшим прикордонного наряду по перевірці документів.
При цьому видача громадянам-нерезидентам зобов'язань про зворотний
вивіз транспортних засобів особистого користування, що перебувають
на обліку в реєстраційних органах іноземних держав, не
здійснюється. У паспорті громадянина поряд з штампом "Прибуття"
проставляється відмітка "тз реєстраційний N", яка засвідчує дату
ввезення громадянином-нерезидентом транспортного засобу особистого
користування. Старший прикордонного наряду по перевірці документів
інформує водія або власника, який ввозить на територію України
транспортний засіб, про обов'язок вивезти цей транспортний засіб
за межі України у термін, встановлений законодавством, або
оформити його у відповідний митний режим. У разі тимчасового ввезення транспортних засобів громадянами
України, які постійно проживають за її межами, особа направляється
прикордонним нарядом до працівника митниці, до обов'язків якого
входить виконання всіх митних процедур, в таких випадках. У разі виходу з ладу КАПК для контролю за обліками БД N 1, 2,
3 використовуються паперові носії інформації (алфавітний список,
витяг з обліків доручень правоохоронних органів). Поіменний облік
осіб здійснюється шляхом заповнення журналу обліку осіб та
транспортних засобів, що перетнули ДКУ під час виходу з ладу АСПК
"Гарт-1П", дані з яких вноситься до бази даних КАПК після її
ввімкнення спеціально призначеному, старшим ЗПН, прикордонному
наряду "Перевірка документів" на окремо визначеному робочому місті
контролера. При виявленні ознак підроблення документів або інших
ознак, що свідчить про можливе викрадення транспортного засобу
здійснюється повна його ідентифікація. Після завершення паспортного контролю та декларування водій
представляє транспортний засіб в зоні митного контролю для
проведення спільного прикордонно-митного огляду. З метою створення сприятливих умов для прискорення оформлення
пасажирів та вантажів через митний кордон України, працівник
митниці проводить митний контроль у відповідності до вимог наказів
Держмитслужби України, з урахуванням інтенсивності транспортного
потоку та оперативної обстановки. Працівник митниці визначає
необхідність проведення відповідних видів контролю та залучає їх
до проведення контролю. Співробітники контрольних служб проводять
необхідне оформлення підконтрольного їм вантажу та проставляють
відмітку про завершення контролю в контрольному талоні і на
товаросупровідних документах. У випадку наявності оперативної інформації, ознак контрабанди
чи порушення митних правил, ввезенні товарів в обсягах, що
підлягають оподаткуванню, митний контроль проводиться в повному
обсязі. За наявності у вказаної особи задекларованої усно або
письмово валютних цінностей, товарів та інших предметів, які не
підлягають ввезенню на митну територію України, посадова особа
митниці пропонує здати їх на зберігання у митницю в установленому
порядку. У разі ввезення товарів, предметів, що підлягають обкладенню
необхідними митними платежами і іншими зборами, працівник митниці
визначає вагу та їх митну вартість, беручи до уваги письмову заяву
громадянина у формі пасажирської митної декларації, товарні чеки,
рахунки-фактури, договори купівлі-продажу, міни, дарування тощо. При декларуванні (усно або письмово) громадянами предметів в
нормах, що підлягають оподаткуванню, проводиться їх комісійний
огляд у повному обсязі, з складанням акта огляду встановленої
форми. У разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності
заявленої митної вартості предметів (товарів) та для правильного
визначення митної вартості, а також для встановлення коду товару,
при необхідності, залучаються працівники відділу контролю митної
вартості і номенклатури митниці. Товари, що безпосередньо
ввозяться громадянами на митну територію України, сумарна митна
вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не
перевищує 100 кг, підлягають обов'язковому письмовому декларуванню
митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та
оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків
від митної вартості, податком на додану вартість та в установлених
законодавством випадках акцизним та іншими зборами. Оподаткування
товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами, сумарна митна
вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких
перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної
митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому
для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними
імпортних операцій. Сплата мита, акцизного збору, ПДВ, митних та
інших зборів здійснюється у відповідності до вимог митного
законодавства. Інспектор митниці, що здійснював митний контроль
транспортного засобу, предметів (товарів), несе персональну
відповідальність за повноту нарахування та сплату необхідних
платежів, а інспектор митниці, що працює по нарахуванню митних
платежів та інших зборів за допомогою комп'ютерної програми за
правильність застосування програмного забезпечення та заповнення
квитанції МД-1 ( z0066-05 ), своєчасне отримання інформації про
зміну курсу іноземних валют, а також збереження та архівування
документів суворої звітності. При неможливості пропуску товарів та інших предметів на митну
територію України (несплата необхідних платежів, неподання
необхідних документів) працівник митниці інформує начальника
сектору або особу, що його заміщує. Власнику непропущених товарів та предметів пропонується здати
їх на склад митниці, при цьому у встановленому законодавством
порядку митницею видається картка відмови у пропуску з зазначенням
причин. Підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання такі
товари та інші предмети: а) не пропущені при ввезенні на митну територію України
внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в
Україну або транзит через територію України і не вивезені з
території України в день їх ввезення; б) такі, що обкладаються митом та митними зборами при
ввезенні на митну територію України у разі несплати таких
платежів, якщо не надано відстрочення або розстрочення їх сплати; в) які заявлені у режим відмови на користь держави відповідно
до статті 246 МКУ ( 92-15 ). Транспортні засоби, які в'їхали в зону митного контролю та
митне оформлення яких не завершено, передаються для завершення
митного оформлення на наступну зміну, про що вносяться відповідні
записи у Журнал встановленої форми. Огляд транспортних засобів здійснюється комісійно, а у
випадку поглибленого огляду - із залученням спільної спеціальної
оглядової групи (далі - ССОГ) у зонах митного контролю, визначених
Положенням про зону митного контролю. При переміщенні транспортних засобів іноземної реєстрації
(знятих з обліку) в режимі транзиту, тимчасового ввезення чи
вільного використання на територію України вони в обов'язковому
порядку передаються разом з товаросупровідними документами для
митного оформлення черговому інспектору підрозділу, на якого
покладено функції митного оформлення транспортних засобів. До проходження прикордонного контролю прикордонним нарядом
СЗТЗ здійснюється скерування таких транспортних засобів на смугу
руху N 1 в'їздної частини пункту пропуску. За умови виявлення предметів контрабанди працівник митниці
негайно повідомляє начальника сектору, чергового інспектора та
дізнавача Служби по боротьбі з КБ та ПМП. При виявленні предметів, що є об'єктами порушення митних
правил, посадова особа митниці здійснює відповідні затримання з
оформленням протоколу та проводить дії у відповідності до статей
Митного кодексу України ( 92-15 ). Після завершення прикордонно-митного контролю транспортного
засобу інспектор митниці проставляє ОНП в контрольний талон та
штамп "Під митним контролем" на товаросупровідних документах та
скеровує транспортний засіб на виїзд із зони митного контролю в
напрямку виїзду з пункту пропуску. Звірка номерних агрегатів транспортного засобу з
реєстраційним документом на транспортний засіб прикордонним
нарядом "Огляд транспортних засобів" здійснюється вибірково
спільно з посадовою особою митниці. У разі відмови в пропуску через державний кордон України
транспортних засобів, товарів та інших предметів у зв'язку з
непроходженням контролю інших контрольних служб, документ про
відмову в пропуску транспортного засобу складає відповідна
контрольна служба. Посадова особа митниці і органу охорони
державного кордону вживають заходів щодо направлення транспортного
засобу для виїзду за межі пункту пропуску під їх супроводом.
Документ відмови контрольною службою у пропуску транспортного
засобу або вантажу прикріплюється працівником митниці до
контрольного талона і є підставою для його погашення. При виїзді транспортних засобів з території пункту пропуску
прикордонний наряд "Вартовий біля шлагбауму на тилу" (далі - ВШТ)
перевіряє контрольний талон щодо наявності відміток про
проходження прикордонного, митного та інших видів контролю,
відповідності кількості осіб в транспортному засобі з даними,
зазначеними в талоні, вилучає його, спрямовує транспортний засіб
за межі пункту пропуску на територію України. Сам контрольний
талон в кінці зміни передається старшому прикордонного наряду.
Оформлення транспортних засобів, що не переміщують товарів та
транспортних засобів, які підлягають письмовому декларуванню
3.8. Запуск транспортних засобів на територію пункту пропуску
здійснюється прикордонним нарядом "Вартовий біля шлагбауму на
кордоні" (далі - ВШК), з дозволу старшого ЗПН або прикордонного
наряду на в'їздному напрямку. Під час запуску транспортного засобу
прикордонний наряд ВШК перевіряє у водія та пасажирів наявність
документів на право перетинання державного кордону, при цьому
іноземним громадянам видає імміграційні картки, роз'яснює місце
розташування смуг руху для проходження спрощеного контролю та
вказує напрямок подальшого руху. Заповнення імміграційних карток іноземними громадянами та ОБГ
здійснюється перед в'їздом в зону паспортного контролю у
спеціально визначеному місті. Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром),
виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування
транспортних засобів, товарів і інших предметів за вказівниками,
інформаційними стендами, дорожньою розміткою. Смуга руху може бути визначена для конкретного транспортного
засобу або особи посадовими особами підрозділу прикордонного
контролю або митного органу з урахуванням аналізу та оцінки
ризиків. Проходження прикордонно-митного контролю у спрощеному
порядку здійснюється на правій частині смуги руху N 3 і лівій
частині смуги руху N 2. Транспортний засіб по прибутті зразу ж
зупиняється за лінією паспортного контролю перед знаком "Стоп" в
зоні митного контролю для проходження відповідних видів контролю у
зоні митного контролю. Паспортний контроль здійснюється двома інспекторами
прикордонного контролю на смугах руху без виходу пасажирів та
водія з транспортного засобу. Старший прикордонного наряду здійснює ідентифікацію пасажирів
за паспортними документами, вивчає їх на наявність підробок і
передає в кабіну паспортного контролю для реєстрації молодшому
прикордонного наряду, який вносить дані власників та дані
транспортного засобу у відповідні бази даних у кабіні паспортного
контролю. Простановка відмітки про перетинання державного кордону
та повернення паспортних і інших документів водію й пасажирам
транспортного засобу здійснюється старшим прикордонного наряду. Під час паспортного контролю прикордонний наряд "Перевірка
документів" у встановленому порядку перевіряє паспортні документи
водія та пасажирів на право перетину державного кордону, здійснює
реєстрацію іноземних громадян та ОБГ. З метою уточнення та
підтвердження мети прибуття в Україну прикордонний наряд
"Перевірка документів" (при необхідності старший ЗПН, помічник
старшого ЗПН) проводить співбесіду з іноземцем, особою без
громадянства безпосередньо на смугах руху або в приміщенні для
проведення співбесід. Контроль осіб, яким заборонено в'їзд в
Україну та відносно яких є доручення правоохоронних органів,
здійснює у відповідності до наказу Голови ДКК N 588 від 02.10.2002
та N 62 ( z0137-98 ) від 06.02.98. З метою виявлення викраденого
автомототранспорту прикордонний наряд "Перевірка документів"
проводить загальну ідентифікацію транспортного засобу відповідно
до вимог спільного наказу ДКК та МВС N 520/390 ( z0571-00 ) від
07.08.2000. За результатами проходження паспортного контролю
старший прикордонного наряду проставляє штамп "Прибуття" в
паспорт, імміграційну картку (для іноземних громадян та ОБГ). При
виявленні ознак підроблення документів або інших ознак, що
свідчить про можливе викрадення транспортного засобу, здійснюється
повна його ідентифікація прикордонним нарядом "Огляд транспортних
засобів". Облік (реєстрація) транспортних засобів, які перебувають
на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав,
здійснюється старшим прикордонного наряду по перевірці документів.
При цьому видача громадянам-нерезидентам зобов'язань про зворотний
вивіз транспортних засобів особистого користування, що перебувають
на обліку в реєстраційних органах іноземних держав, не
здійснюється. У паспорті громадянина поряд з штампом "Прибуття"
проставляється відмітка "тз реєстраційний N", яка засвідчує дату
ввезення громадянином-нерезидентом транспортного засобу особистого
користування. Старший прикордонного наряду по перевірці документів
інформує водія або власника, який ввозить на територію України
транспортний засіб, про обов'язок вивезти цей транспортний засіб
за межі України у термін, встановлений законодавством, або
оформити його у відповідний митний режим. У разі ввезення транспортних засобів громадянами України, які
постійно проживають за її межами, з метою тимчасового
використання, особа прикордонним нарядом направляться до
працівника митниці, який згідно розподілу обов'язків здійснює
виконання митних процедур в таких випадках. У разі виходу з ладу КАПК для контролю за обліками БД N 1, 2,
3 використовувати паперові носії інформації (алфавітний список,
витяг з обліків доручень правоохоронних органів). Поіменний облік
осіб здійснювати шляхом заповнення журналу обліку осіб та
транспортних засобів, що перетнули ДКУ під час виходу з ладу АСПК
"Гарт-1П", дані з яких вносити до бази даних КАПК після її
ввімкнення спеціально призначеному, старшим ЗПН, прикордонному
наряду "Перевірка документів" на окремо визначеному робочому місті
контролера. Зовнішній огляд транспортного засобу здійснюється спільно
посадовими особами підрозділу прикордонного контролю та митниці в
зоні митного контролю. За рішенням старшого прикордонного наряду
(зміни) або митної зміни на напрямку руху транспортних засобів
транспортний засіб може бути виведений із загального потоку руху і
направлений на вільну праву частину смуги руху N 2, ліву частину
смуги руху N 3, на оглядовий майданчик або в бокс поглибленого
огляду. Ініціатором прийняття рішення щодо виведення осіб та
транспортних засобів із загального потоку руху може бути інспектор
прикордонного контролю або інспектор митниці з подальшою доповіддю
старшому зміни прикордонних нарядів або митного органу. Виведення транспортного засобу чи пасажира із загального
потоку руху здійснюється на підставі аналізу та оцінки ризиків. У
цьому разі огляд транспортних засобів та осіб здійснюється
спільною спеціальною оглядовою групою в складі працівників митниці
та прикордонного контролю із залученням, у разі потреби,
представників інших органів контролю на смугах руху, визначених
для огляду транспортних засобів у межах зони митного контролю, а в
разі виникнення потреби - у спеціально визначених приміщеннях та
на майданчиках у межах території пункту пропуску. Перед початком проведення огляду транспортного засобу чи
особи інспектор митниці вимагає подання письмової митної
декларації. За результатами проведення огляду спільною спеціальною
оглядовою групою складається акт огляду транспортного засобу в
трьох примірниках. Перший та другий примірники залишаються у
справах органів охорони державного кордону та митниці, а третій -
видається перевізнику (експедитору, власнику). Усі примірники Акта
огляду підписуються всіма членами спільної групи з визначенням
ініціатора проведення огляду у верхньому куті. Факт проведення
огляду автотранспорту працівником митниці, який приймав в ньому
участь, реєструється в відповідному журналі обліку згідно з
номенклатурою справ митного поста. Аналіз та оцінку ризиків
здійснює старший зміни прикордонних нарядів, старший зміни митниці
або працівники обох служб задіяні до контролю на підставі вивчення
паспортних та інших документів осіб, товаросупровідних та
транспортних документів, а також виходячи з маршруту та напрямку
руху, національної належності або державної реєстрації об'єкта
контролю, поведінки підконтрольної особи та інших зовнішніх ознак
об'єкта контролю. Рішення про проведення огляду транспортного
засобу спільною спеціальною оглядовою групою у разі наявності
письмової інформації щодо контрольованого пропуску (під
оперативним контролем) приймається старшим зміни прикордонного
наряду або начальник сектору митниці. За умови виявлення предметів
контрабанди негайно повідомляється чергового інспектора та
дізнавача Служби по боротьбі з КБ та ПМП. При виявленні предметів,
що є об'єктами порушення митних правил, здійснює відповідні
затримання з оформленням протоколу та проводить дії у
відповідності до вимог та в порядку, визначеному митним
законодавством. Після завершення прикордонно-митного контролю
посадова особа митниці скеровує транспортний засіб на виїзд із
зони митного контролю в напрямку виїзду із пункту пропуску. У разі виявлення транспортного засобу, який незаконно
ввозиться на територію України, вищезазначений автомобіль по Акту
передається працівникам митниці. Прикордонний наряд "Вартовий біля шлагбауму на тилу" (далі -
ВШТ) спрямовує транспортний засіб, що переміщувався через пункт
пропуску в спрощеному порядку, за його межі на територію України
тільки за погодженням з посадовою особою митниці, яка згідно з
розподілом обов'язків виконує функції чергового по режиму і несе
відповідальність за випуск з пункту пропуску тільки тих
транспортних засобів, які пройшли необхідні види контролю,
передбачені в такому випадку. Пропуск на Україну транспортних
засобів, які їх не пройшли, забороняється. При виявленні
автотранспортного засобу, який самовільно покинув зону митного
контролю або контроль якого не завершено чи переміщення його
відбулось поза митним контролем, дана посадова особа доповідає про
це начальнику сектору і діє відповідно до його вказівок.
Б) Оформлення автобусів, пасажирських

мікроавтобусів та ручної поклажі пасажирів

(неторговий обіг)
3.9. Запуск транспортних засобів на територію пункту пропуску
здійснюється прикордонним нарядом "Вартовий біля шлагбауму на
кордоні" (далі - ВШК) з дозволу старшого ЗПН або прикордонного
наряду на в'їздному напрямку. Під час запуску транспортного засобу
прикордонний наряд ВШК, перевіряє у водія та пасажирів наявність
документів на право перетинання Державного кордону, видає
контрольний талон встановленого зразка, в якому вказує кількість
осіб, державний реєстраційний номер та марку транспортного засобу,
режим переміщення і найменування товару, а іноземним громадянам
видає імміграційні картки, роз'яснює, на якій смузі буде проходити
прикордонно-митний контроль та вказує напрямок подальшого руху. Заповнення імміграційних карток іноземними громадянами та ОБГ
здійснюється перед в'їздом в зону паспортного контролю у
спеціально визначеному місті або у транспортному засобі. Після прибуття такого транспортного засобу на смугу руху N 3
він зупиняється зразу ж після лінії паспортного контролю перед
знаком "Стоп" для проходження прикордонно-митного контролю в зоні
митного контролю. Оцінка аналізу ризиків здійснюється посадовою
особою охорони державного кордону і митниці, які згідно з
розподілом обов'язків працюють на даній смузі руху. В спрощеному порядку прикордонний та митний контроль осіб та
їх речей, які прямують рейсовими автобусами і мікроавтобусами та
автобусами з організованими туристичними групами та офіційними
делегаціями, здійснюється без виходу пасажирів з транспортного
засобу на смузі руху N 3. У разі встановлення ознак причетності тієї чи іншої особи до
протиправної діяльності, перевезення в автобусі товарів та інших
предметів з ознаками контрабанди або порушення митних правил, на
підставі аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб виводяться
із загального потоку руху на майданчик огляду в зоні митного
контролю або залишається на тому ж місці, якщо переміщення
відбувається на лівій частині смуги руху N 3 і немає перешкод для
переміщення інших таких транспортних засобів для проведення
контролю в повному обсязі з оглядом транспортного засобу спільною
оглядовою групою. В такому випадку після прибуття транспортного
засобу прикордонний наряд "Перевірка документів" заходить в салон
автобуса (мікроавтобуса) і встановлює у керівника групи (водія)
категорію пасажирів та пропонує водію та пасажирам пройти для
проходження паспортного контролю. Першим паспортний контроль
проходить водій автобуса, а потім пасажири, після чого
прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобів" або працівником
митниці приймається рішення щодо огляду ручної поклажі, товарів та
інших предметів безпосередньо в автобусі або залі огляду. Паспортний контроль здійснюється в кабінах паспортного
контролю в'їзної сторони пункту пропуску прикордонним нарядом
"Перевірка документів". Під час паспортного контролю прикордонний
наряд "Перевірка документів" у встановленому порядку перевіряє
паспортні документи пасажирів на право перетинання державного
кордону, перевіряє порядок заповнення імміграційної картки
іноземця, проставляє штамп в частину "Прибуття" реєстраційної
картки іноземця, яку залишає в себе, частину "Вибуття"
реєстраційної картки іноземця повертає іноземцю. З метою уточнення
та підтвердження мети прибуття в Україну прикордонний наряд
"Перевірка документів" (при необхідності старший ЗПН, помічник
старшого ЗПН) проводить співбесіду з іноземцем або особою без
громадянства. Контроль осіб, щодо яких є доручення правоохоронних
органів, здійснює у відповідності до наказу Голови ДКК N 588 від
02.10.2002, вносить відповідні дані в базу даних АСПК "Гарт-1/П"
та журнали контролю, а також контролює, щоб у транспортному засобі
знаходилась така кількість пасажирів, яка вказана в контрольному
талоні, та проставляє штамп "Прибуття". Відповідно до спільного наказу Голови ДКК та Міністра
внутрішніх справ України N 520/390 ( z0571-00 ) від 7 серпня 2000
року "Про затвердження Інструкції про спільну діяльність щодо
виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю
транспортних засобів, які перетинають державний кордон України"
прикордонний наряд "Перевірка документів" проводить загальну
ідентифікацію транспортного засобу, а саме перевіряє відповідність
марки, моделі, державного реєстраційного номера, кольору
зазначених у реєстраційних документах з фактичними даними
транспортного засобу. При виявленні ознак підроблення документів
або інших ознак, що свідчить про можливе викрадення транспортного
засобу, спільно з працівником митниці здійснюється повна його
ідентифікація. У разі виходу з ладу КАПК для контролю за обліками
БД N 1, 2, 3 використовувати паперові носії інформації (алфавітний
список, витяг з обліків доручень правоохоронних органів).
Поіменний облік осіб здійснювати шляхом заповнення журналу обліку
осіб та транспортних засобів, що перетнули ДКУ під час виходу з
ладу АСПК "Гарт-1П", дані з яких вносити до бази даних КАПК після
її ввімкнення спеціально призначеному, старшим ЗПН, прикордонному
наряду "Перевірка документів" на окремо визначеному робочому місті
контролера. По закінченні паспортного контролю пасажирів в залі митного
контролю (якщо таке рішення приймалось) здійснюється митне
оформлення та контроль ручної поклажі (товарів і предметів)
пасажирів. В разі ввезення громадянами товарів і інших предметів в
обсягах, що підлягають оподаткуванню, митне оформлення
здійснюється у порядку, визначеному в пункті 3.7 даної
Технологічної схеми. Прикордонний наряд "Огляд транспортних засобів" спільно з
працівником митниці проводить огляд транспортного засобу. Посадова
особа митниці визначає необхідність проведення
санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного,
екологічного контролю та залучає працівників зазначених служб. По
прибутті в зону митного контролю працівники вищезазначених служб
проводять необхідне оформлення підконтрольного їм вантажу та
проставляють відмітку про завершення контролю в контрольному
талоні і товаросупровідних документах. Контроль за здійсненням
міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом
проводить служба міжнародних автомобільних перевезень. Функціями
контролю за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом від 6 місць (включаючи місце водія) є: - контроль за виконанням перевізниками вимог міжнародних
договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень; - контроль технічного стану автомобільних транспортних
засобів, що впливає на безпеку руху; - контроль за оформленням дозвільних документів на міжнародні
перевезення пасажирів автомобільним транспортом; - облік автомобільних транспортних засобів, які здійснюють
міжнародні перевезення пасажирів; - перевірка ліцензій на здійснення міжнародних перевезень
пасажирів автомобільним транспортом. Після завершення контролю співробітник служби міжнародних
автомобільних перевезень робить відмітку про результати контролю
транспортного засобу (при позитивних висновках контролю) в
контрольному талоні. Посадові особи СМАП, які не дозволили пропуск транспортного
засобу, інформують про це від ПК "Шегині", виводять транспортний
засіб з смуг руху і розташовують на спеціальній стоянці в зоні
митного контролю пункту пропуску для з'ясування обставин або
повертають його на територію суміжної держави. У разі затримання автобуса українського або іноземного
перевізника на термін більше доби, СМАП вживає заходів для надання
іншого автобуса для перевезення пасажирів до найближчого
населеного пункту, де функціонують інші види транспорту. Розрахунки за транспортні послуги і виплати за понесені
пасажирами збитки внаслідок затримання автобуса з вини перевізника
здійснює перевізник, автобус якого затримано. Про затримання автобуса міжнародних перевезень на термін
більше доби робиться відмітка у відповідному журналі, форма якого
затверджується Мінтрансом, Державною митною службою і ДКК. Звірка номерних агрегатів транспортного засобу з
реєстраційними документами прикордонним нарядом "Огляд
транспортних засобів" спільно з посадовою особою митниці
здійснюється вибірково. У разі виявлення транспортного засобу, який незаконно
ввозиться на територію України, вирішується питання про
документування митницею факту контрабанди або порушення митних
правил. В разі необхідності справляння митних зборів та платежів
інспектор митниці скеровує транспортний засіб на стоянку в зоні
митного контролю. Після завершення митного контролю пасажири
виходять з залу і здійснюють посадку в автобус під керуванням
водія. По завершенні прикордонно-митного контролю транспортного
засобу посадова особа митниці проставляє ОНП в контрольному талоні
та скеровує транспортний засіб на виїзд з пункту пропуску. При
виникненні нестандартних ситуацій (одночасне прибуття декількох
автобусів, автобусів з дітьми та інше), з метою збільшення
пропускної спроможності пункту пропуску, по рішенню начальника
відділення прикордонного контролю і начальника
вантажно-пасажирського сектору митниці прикордонно-митний
контроль, та оформлення може здійснюватися на смугах руху
вантажної дільниці пункту пропуску у встановленому законодавством
порядку з забезпеченням всіх видів контролю та внесенням даних в
базу даних АСПК "Гарт-1/П". Автобуси міжнародних маршрутів проходять оформлення згідно
графіка руху. Автобуси, які перевозять дітей, інвалідів, проходять
митний та прикордонний контроль позачергово. У разі відмови в пропуску через державний кордон України
товарів чи транспортних засобів іншими контрольними службами,
документ відмови складає посадова особа цієї служби, а старшими
зміни митниці та прикордонного наряду вживаються заходи
забезпечення повернення транспортного засобу і його виїзд за межі
пункту пропуску або затримання на зберігання в митниці за бажанням
водія (власника товарів) виходячи з вимог статті 166 МКУ
( 92-15 ). Документ відмови у пропуску працівником прикордонного
наряду підшивається до контрольного талона і є підставою для його
погашення. Порядок випуску таких транспортних засобів з пункту пропуску
прикордонним нарядом "вартовий шлагбауму" є аналогічний до вимог
п. 3.1 даної Технологічної схеми.
В) Оформлення вантажного автотранспорту,

вантажних мікроавтобусів, легкових автомобілів

з митним забезпеченням

(торговий обіг)
3.10. Запуск транспортних засобів на територію пункту
пропуску здійснюється прикордонним нарядом ВШК, з дозволу старшого
ЗПН або прикордонного наряду на вантажному напрямку. Під час
запуску транспортного засобу прикордонний наряд ВШК перевіряє у
водія та пасажирів наявність документів на право перетинання
державного кордону, видає контрольний талон встановленого зразка,
в якому вказує кількість осіб, державний реєстраційний номер та
марку транспортного засобу, найменування товару і режим
переміщення, а іноземним громадянам видає імміграційні картки,
після чого вказує напрямок руху. Перед прикордонним контролем в
зоні паспортного контролю здійснюється санітарно-епідеміологічний
контроль, результати якого у формі відповідних відміток
працівниками санкарантинної служби відображаються в контрольному
талоні і на товаросупровідних документах. При необхідності, якщо є
достатні підстави вважати, що має місце переміщення вантажу з
порушення відповідних вимог і норм, працівник цієї служби ініціює
виведення транспортного засобу з загального потоку на спеціальну
стоянку, що здійснюється прикордонним нарядом, який працює на
даному напрямку, для виконання необхідних контрольних функцій. В
разі відмови у пропуску вантажу на Україну складається відповідний
документ санітарно-карантинною службою, а сам автотранспортний
засіб з вантажем під супроводом працівника прикордонної служби
повертається для виїзду з пункту пропуску. Після зупинки автомобіля на першій лінії "Стоп"
інспектор-інструктор опитує водія про характер вантажу, після чого
приймає рішення щодо проведення попереднього огляду із
використанням службового собаки. По результатах попереднього
огляду інструктор служби собак доповідає старшому прикордонного
наряду та направляє транспортний засіб на лінію паспортного
контролю для проведення автоматичного зчитування номерних знаків. Після прибуття транспортного засобу на лінію паспортного
контролю водій та пасажири проходять паспортний контроль.
Паспортний контроль здійснюється в кабіні паспортного контролю
вантажного майданчика прикордонним нарядом "Перевірка документів".
Під час паспортного контролю прикордонний наряд "Перевірка
документів" у встановленому порядку перевіряє паспортні документи
водія та пасажирів на право перетинання державного кордону,
вносить відповідні дані в базу даних АСПК "Гарт-1/П" та в журнал
контролю, здійснює реєстрацію іноземних громадян та ОБГ. З метою
уточнення та підтвердження мети прибуття в Україну прикордонний
наряд "Перевірка документів" (при необхідності старший ЗПН,
помічник старшого ЗПН) проводить співбесіду з іноземцем або особою
без громадянства, а також контролює, щоб у транспортному засобі
знаходилась така кількість пасажирів, яка вказана в контрольному
талоні, та проставляє в в ньому і в паспортний документ штамп
"Прибуття". Відповідно до спільного наказу Голови ДКК та Міністра
внутрішніх справ України N 520/390 ( z0571-00 ) від 7 серпня 2000
року "Про затвердження Інструкції про спільну діяльність щодо
виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю
транспортних засобів, які перетинають державний кордон України"
прикордонний наряд "Перевірка документів" проводить загальну
ідентифікацію транспортного засобу, а саме перевіряє відповідність
марки, моделі, реєстраційного номера, кольору, зазначених у
реєстраційних документах, з фактичними даними транспортного
засобу. При виявленні ознак підроблення документів або інших
ознак, що свідчить про можливе викрадення транспортного засобу,
здійснюється повна його ідентифікація спільно з працівником
митниці, який згідно з розподілом обов'язків працює на цій
ділянці. Контроль осіб, щодо яких є доручення правоохоронних органів,
здійснюється у відповідності до наказу Голови ДКК N 588 від
02.10.2002 (вносить відповідні дані в базу даних АСПК "Гарт-1/П",
журнал реєстрації). У разі виходу з ладу КАПК для контролю за
обліками БД N 1, 2, 3 використовувати паперові носії інформації
(алфавітний список, витяг з обліків доручень правоохоронних
органів). Поіменний облік осіб здійснювати шляхом заповнення
журналу обліку осіб та транспортних засобів, що перетнули ДКУ під
час виходу з ладу АСПК "Гарт-1П", дані з яких вносити до бази
даних КАПК після її ввімкнення спеціально призначеному, старшим
ЗПН, прикордонному наряду "Перевірка документів" на окремо
визначеному робочому місті контролера. По закінченні паспортного
контролю та попереднього огляду старший прикордонного наряду на
вантажному майданчику проставляє штамп "Прибуття" в контрольний
талон, повертає його водію, якого в подальшому направляє з
товаросупровідними документами до працівника митниці на вантажному
майданчику, що виконує функції диспетчера, для прийняття рішення
щодо зважування транспортного засобу чи заїзду в зону митного
контролю без такого та аналізу документів спільно з прикордонним
нарядом. В поданих до митного контролю документах проставляється
штамп "Під митним контролем". На підставі оцінки аналізу ризиків
посадова особа прикордонного наряду або митниці може ініціювати
проведення спільного огляду транспортного засобу або вантажу, про
що робиться відмітка в контрольному талоні. Після зважування вантажу (або без такого) водій в зоні
митного контролю працівником митниці спільно з прикордонним
нарядом проводиться візуальний огляд транспортного засобу, при
цьому особливу увагу звертає на цілісність пломб, контровочного
шнурка та тенту. В разі якщо під час проведення огляду спрацювала
службова собака, виявлення в ході огляду ознак, які б вказували на
можливе знаходження порушників кордону або товарів, прихованих від
митного контролю, та виходячи з аналізу вивчення супровідних
документів щодо характеру вантажу, відповідності маси вантажу,
зазначеній в супровідних документах, після проведення всіх
передбачених законодавством видів контролю старший зміни митниці
або прикордонної служби до проставлення ОНП на контрольному талоні
з врахуванням результатів попереднього прикордонного і митного
контролю приймає рішення щодо виду спільного огляду транспортного
засобу і товару. Комісійним шляхом проводиться зняття митних
забезпечень і огляд, який здійснюється в зонах митного контролю на
вантажному майданчику або у боксі поглибленого огляду з
використанням службових собак (при необхідності), спеціальних
технічних засобів. За результатами митного огляду ініціатором
огляду оформляється акт в трьох примірниках. Факт проведення
огляду транспортного засобу фіксується у окремому журналі обліку. Третій примірник акта огляду надається власнику (особі)
транспортного засобу, перший та другий - залишаються у справах
органу охорони державного кордону та митниці. Усі примірники акта
огляду підписуються всіма членами спільної групи з визначенням
ініціатора проведення огляду. У службовому приміщенні інспектор
митниці оформляє документи на вантаж і транспортний засіб з
відповідною їх реєстрацією по наявних системах обліку. Звірка номерних агрегатів транспортного засобу з
реєстраційними документами прикордонним нарядом "Огляд
транспортних засобів" спільно з працівником митниці здійснюється
вибірково. У разі виявлення на етапі паспортного контролю
транспортного засобу, який незаконно ввозиться на територію
України, він по акту передається інспектору митниці. У відповідності до вимог законодавства для проведення інших
видів контролю залучаються працівники контролюючих служб,
розміщених в пункті пропуску, результати якого відображаються
відповідними відмітками в контрольному талоні і товаросупровідних
документах. Контроль за здійсненням міжнародних перевезень
вантажів автомобільним транспортом проводить служба міжнародних
автомобільних перевезень (СМАП). Функціями контролю СМАП за
здійсненням міжнародних перевезень вантажів автомобільним
транспортом вантажопідйомністю понад 1 тонну є: - контроль за виконанням перевізниками вимог міжнародних
договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень; - контроль технічного стану автомобільних транспортних
засобів, що впливає на безпеку руху; - перевірка вагових і габаритних параметрів автомобільних
транспортних засобів, оформлення та видача дозволів на проїзд цих
засобів по території України у разі перевищення ними встановлених
законодавством вагових та габаритних параметрів, а також при
перевезенні небезпечних вантажів; - контроль за оформленням дозвільних документів на міжнародні
перевезення вантажів автомобільним транспортом; - облік автомобільних транспортних засобів, які здійснюють
міжнародні перевезення вантажів; - перевірка транспортно-експедиційної документації та
ліцензій на здійснення міжнародних перевезень вантажів
автомобільним транспортом. Після завершення контролю співробітник
служби міжнародних автомобільних перевезень робить відмітку про
результати контролю транспортного засобу (при позитивних висновках
контролю) в контрольному талоні і товаросупровідних документах. Після завершення прикордонно-митного контролю працівником
митниці, який згідно з розподілом обов'язків здійснював митний
контроль та митне оформлення транспортного засобу з вантажем, на
контрольному талоні проставляє ОНП. Транспортний засіб диспетчером вантажної дільниці
направляється на виїзд із зони митного контролю в напрямку виїзду
з території пункту пропуску. У разі відмови в пропуску через
державний кордон України товарів чи транспортних засобів іншими
контрольними службами, документ відмови складає посадова особа
цієї служби, а посадова особа митниці і прикордонного наряду під
супроводом забезпечують виїзд транспортного засобу з пункту
пропуску або вантаж затримується на стоянку або за бажанням водія
передається на зберігання в митницю. При виїзді транспортних
засобів з території пункту пропуску прикордонний наряд ВШТ
перевіряє контрольний талон щодо наявність відміток про
проходження прикордонного, митного і інших видів контролю,
відповідність кількості осіб в транспортному засобі з даними
зазначеними в контрольному талоні, вилучає його, спрямовує
транспортний засіб за межі пункту пропуску на територію України, а
в кінці зміни - передає талон старшому прикордонного наряду. За бажанням водія прикордонно-митний контроль
автотранспортного засобу і вантажу, що в ньому перевозиться, в
частині спільного митного огляду, прикордонно-митного контролю і
митного оформлення митницею на підставі письмової заяви на ім'я
керівника підрозділу митниці може проводитись в автотерміналі.
Охорона і супровід вантажівок в такому випадку здійснюють посадові
особи митниці за окремою технологічною схемою. В такому випадку на
транспортний засіб прикордонним нарядом ВШК додатково видається і
заповнюється Картка контролю проходження документів для
проходження всіх видів контролю в пункті пропуску і на
автотерміналі. Підставою для випуски (після звірки) сформованої
колони автотранспорту з пункту пропуску на автотермінал для
прикордонного наряду ВШТ є наявність на частині "Е" Картки
контролю відмітки штампа про проходження паспортного контролю і
штампа митниці "Під митним контролем", яка ним вилучається і в
кінці зміни передається для зберігання старшому прикордонного
наряду. Для уникнення затримок колони автотранспорту біля виїзних
воріт (шлагбауму) попередньо відірвані працівником митниці частини
"Е" можуть заздалегідь передаватись вартовому шлагбауму на тилу
для випуску ним колони автотранспорту при повільному русі з
відповідною звіркою. При виїзді транспортних засобів з території автотерміналу
прикордонний наряд "вартовий шлагбауму в автотерміналі" перевіряє
контрольний талон щодо наявності відміток про проходження
прикордонного, митного і інших видів контролю, відповідність
кількості осіб в транспортному засобі з даними, зазначеними в
контрольному талоні, вилучає його, спрямовує транспортний засіб за
межі автотерміналу на територію України, а в кінці зміни - передає
талон старшому прикордонного наряду.
ВИЇЗД
3.11. На територію пункту пропуску запускається автотранспорт
до лінії паспортного контролю в кількості: - легкових автомобілів та вантажних мікроавтобусів - до 30
одиниць; - автобусів та пасажирських мікроавтобусів - до 4 одиниць; - вантажних автомобілів - до 6 одиниць. Поза чергою проводиться прикордонний та митний контроль
транспортних засобів, які перевозять важкохворих, групи дітей,
продукти, що швидко псуються, предмети міжнародних організацій та
представництв, та особи, які користуються на території України
митними пільгами, гуманітарні вантажі. Згідно з розпорядженням КМУ
від 26.07.99 року N 734-р ( 734-99-р ) прикордонний контроль
іноземних громадян, які прямують в Україну на відпочинок за
відповідними путівками, здійснюється на окремих смугах руху в
якомога коротший термін. З метою підтримання режиму пересування осіб і транспорту в
зонах митного контролю при виїзді з України, забезпечення
безпечних умов дорожнього руху на вантажній і пасажирській
дільницях пункту пропуску питання запуску автотранспорту
погоджується з начальником сектору або старшим виїзду митниці
через посадову особу, що згідно з розподілом обов'язків митної
зміни виконує функції чергового по режиму.
А) Оформлення, огляд легкових транспортних

засобів, вантажних мікроавтобусів без митного

забезпечення та ручної поклажі пасажирів

(неторговий обіг)
Оформлення транспортних засобів, що переміщують товари та
транспортні засоби, які підлягають письмовому декларуванню
3.12. Запуск транспортних засобів на територію пункту
пропуску здійснюється прикордонним нарядом "Вартовий біля
шлагбауму на тилу" (далі - ВШТ), з дозволу старшого ЗПН або
прикордонного наряду на виїзному напрямку. Під час запуску
транспортного засобу прикордонний наряд ВШТ перевіряє у водія
наявність поліса цивільної відповідальності "Зелена картка" у
власників (користувачів) транспортних засобів, зареєстрованих в
Україні, у пасажирів наявність документів на право перетинання
державного кордону, видає заповнений ним контрольний талон, при
необхідності роз'яснює розташування смуг спрощеного і загального
контролю та вказує напрямок подальшого руху. Після прибуття транспортного засобу в зону митного контролю
на праву частину смуги руху N 5 прикордонний наряд "Огляд
транспортних засобів" разом з працівником митниці, який згідно з
розподілом обов'язків працює на даному напрямку на підставі оцінки
аналізу ризиків, визначають необхідність проведення спільного
огляду транспортного засобу або товарів, вид та межі необхідного
митного контролю. Пропуск через митний кордон України предметів (товарів)
здійснюється згідно правил, діючих на момент їх оформлення. У разі
вивезення товарів та інших предметів, які підлягають обов'язковому
декларуванню та переміщення яких через кордон здійснюється за
дозвільними документами відповідних компетентних органів,
оформлення здійснюється згідно вимог чинного митного
законодавства, нормативних документів інших органів, на підставі
дозволів яких здійснюється пропуск через митний кордон України цих
товарів. В такому випадку обов'язково застосовується письмова
форма декларування з заповненням пасажирської митної декларації.
Працівник митниці і органу охорони державного кордону визначають
необхідність проведення санітарно-епідеміологічного,
ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю, для чого
залучають працівників зазначених служб. Після прибуття в зону
митного контролю, останні проводять необхідне оформлення
підконтрольного їм вантажу та проставляють відмітку про завершення
контролю в контрольному талоні і товаросупровідних документах, а
при їх відсутності у вільному місці митної декларації. В разі
підконтрольності вантажного мікроавтобусу службі міжнародних
автомобільних перевезень, інспектор СМАП здійснює контроль даного
транспортного засобу та по завершені його проставляє відмітку в
контрольному талоні і товаросупровідних документах. Після
здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю старший
зміни митниці або прикордонного наряду до проставлення особистої
номерної печатки на контрольному талоні, з врахуванням результатів
попереднього прикордонного і митного контролю, приймає остаточне
рішення щодо виду спільного огляду транспортного засобу та
товарів. За результатами спільного огляду (крім візуального)
сторона, яка ініціювала його, складає в трьох примірниках Акт
огляду встановленої форми. Факт проведеного огляду реєструється
митницею у відповідному журналі обліку згідно номенклатури справ
митного поста. При виявленні предметів, що є об'єктами порушення
митних правил, посадова особа митниці здійснює відповідні
затримання з оформленням протоколу та провадить дії у
відповідності до статей Митного кодексу України. Огляд ручної поклажі здійснюється на переносних столах на
смугах руху інспектором митниці. Після закінчення контролю ручної
поклажі прикордонний наряд "Огляд транспортних засобів" спільно з
працівником митниці здійснює огляд автомашини в присутності водія.
Огляд вантажних мікроавтобусів здійснюється, при необхідності,
шляхом проміру зовнішніх та внутрішніх периметрів. Звірка номерних
агрегатів транспортного засобу з реєстраційним документом
прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобів" спільно з
працівником митниці здійснюється вибірково. При виявленні в ході
огляду транспортного засобу ознак обладнаних тайників чи сховищ їх
огляд проводиться спеціальною оглядовою групою спільно з
інспектором митниці в боксі поглибленого огляду або на оглядовому
майданчику. За умови виявлення предметів контрабанди працівник митниці
негайно повідомляє начальника пасажирського сектору, чергового
інспектора та дізнавача Служби по боротьбі з КБ та ПМП. Вилучення
товарів, прихованих від прикордонного та митного контролю,
здійснюється за протоколом про ПМП. Після завершення митного
контролю працівник митниці проставляє ОНП на контрольному талоні і
дає дозвіл на проходження паспортного контролю. Прикордонний наряд "Огляд транспортних засобів" направляє
транспортний засіб на лінію паспортного контролю та зупиняє в
спеціально визначеному місті, яке забезпечує спрацювання системи
автоматичного зчитування номерів. Після повної зупинки транспортного засобу водій та пасажири
проходять паспортний контроль. Паспортний контроль здійснюється в кабінах паспортного
контролю з використанням технічних засобів паспортного контролю.
Під час паспортного контролю прикордонний наряд "Перевірка
документів" у встановленому порядку перевіряє паспортні документи
водія та пасажирів на право перетинання державного кордону,
наявність та справжність страхового полісу "Зелена карта",
перевіряє наявність імміграційної картки іноземця, проставляє
штамп в частину "Вибуття" реєстраційної картки іноземця, яку
залишає в себе. Контроль осіб, щодо яких є доручення
правоохоронних органів, здійснює у відповідності до наказу Голови
ДКК N 588 від 02.10.2002, вносить відповідні дані в базу даних
АСПК "Гарт-1/П", а також контролює, щоб у транспортному засобі
знаходилась така кількість пасажирів, яка вказана в картці
контролю автотранспорту. Відповідно до спільного наказу Голови ДКК
та Міністра внутрішніх справ України N 520/390 ( z0571-00 ) від 7
серпня 2000 року "Про затвердження Інструкції про спільну
діяльність щодо виявлення викраденого автомототранспорту та
порядок контролю транспортних засобів, які перетинають державний
кордон України" під час паспортного контролю прикордонний наряд
"Перевірка документів" проводить загальну ідентифікацію
транспортного засобу, а саме перевіряє відповідність марки,
моделі, державного реєстраційного номера, кольору, зазначених у
реєстраційних документах з фактичними даними транспортного засобу. У разі виходу з ладу КАПК для контролю за обліками БД N 1, 2,
3 використовувати паперові носії інформації (алфавітний список,
витяг з обліків доручень правоохоронних органів). Поіменний облік
осіб здійснювати шляхом заповнення журналу обліку осіб та
транспортних засобів, що перетнули ДКУ під час виходу з ладу АСПК
"Гарт-1П", дані з яких вносити до бази даних КАПК після її
ввімкнення спеціально призначеному, старшим ЗПН, прикордонному
наряду "Перевірка документів" на окремо визначеному робочому місті
контролера. При виявленні на етапі проходження паспортного
контролю ознак підроблення документів або інших ознак, що свідчить
про можливе викрадення транспортного засобу, здійснюється повна
його ідентифікація спільно з працівником митниці. При вивезенні за межі України тимчасово ввезеного
транспортного засобу старшим прикордонного наряду по перевірці
документів відмітка "тз реєстраційний N" анулюється штампом
"Анульовано", про що запис у книзі обліку несправностей в
документах на право перетинання державного кордону не робиться. При виявленні осіб, які не вивезли тимчасово ввезені
автомобілі через кордон, прикордонний наряд "Перевірка
документів", попередньо проінформувавши осіб про вимоги ст. 208
Митного кодексу України ( 92-15 ), відбирає письмове пояснення у
довільній формі (причини невивезення транспортного засобу) та
інформує працівника митниці для прийняття рішення відповідно до
вимог митного законодавства. Після проходження прикордонного контролю прикордонний наряд
"Перевірка документів" проставляє штамп "Вибуття" в контрольному
талоні та направляє транспортний засіб на виїзд до лінії
державного кордону. При виїзді транспортних засобів з території
пункту пропуску прикордонний наряд ВШК перевіряє контрольний талон
щодо наявності відміток про проходження прикордонного, митного і
інших видів контролю, відповідності кількості осіб в транспортному
засобі з даними, зазначеними в контрольному талоні, вилучає його і
спрямовує транспортний засіб за межі пункту пропуску на територію
Республіки Польща. Контрольний талон в кінці зміни передається
прикордонним нарядом ВШК старшому прикордонної зміни.
Оформлення транспортних засобів, що не переміщують товарів та
транспортних засобів, які підлягають письмовому декларуванню
3.13. Запуск транспортних засобів на територію пункту
пропуску здійснюється прикордонним нарядом "Вартовий біля
шлагбауму на тилу" (далі - ВШТ) з дозволу старшого ЗПН або
прикордонного наряду на виїзному напрямку. Під час запуску
транспортного засобу прикордонний наряд ВШТ перевіряє у водія
наявність поліса цивільної відповідальності "Зелена картка" у
власників (користувачів) транспортних засобів, зареєстрованих в
Україні, у пасажирів наявність документів на право перетинання
державного кордону, роз'яснює при необхідності розташування смуг
спрощеного контролю та вказує напрямок подальшого руху. Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром),
виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування
транспортних засобів, товарів, валютних цінностей, за
інформаційними знаками, дорожньою розміткою, вказівниками. В
спрощеному порядку автотранспорт і громадяни проходять контроль на
правій частині смуги руху N 4 і лівій частині смуги руху N 5. Смуга руху може бути визначена для конкретного транспортного
засобу або особи посадовими особами підрозділу прикордонного
контролю або митниці з урахуванням аналізу та оцінки ризиків. Зовнішній огляд транспортного засобу здійснюється спільно
посадовими особами підрозділу прикордонного контролю та митниці в
зоні митного контролю перед лінією паспортного контролю. За
рішенням старшого прикордонного наряду (зміни) або митної зміни на
напрямку руху транспортних засобів транспортний засіб може бути
виведений із загального потоку руху на вільну смугу або
направлений в бокс (на майданчик) огляду. Ініціатором прийняття
рішення щодо виведення осіб та транспортних засобів із загального
потоку руху може бути інспектор прикордонного контролю або
інспектор митниці з подальшою доповіддю старшому зміни
прикордонного наряду або митниці. Виведення транспортного засобу чи пасажира із загального
потоку руху здійснюється на підставі аналізу та оцінки ризиків. У
цьому разі прикордонний та митний контроль транспортних засобів та
осіб здійснюється спільною спеціальною оглядовою групою в складі
інспекторів митниці та прикордонного контролю із залученням, у
разі потреби, представників інших органів контролю на окремій
смузі руху, а в разі виникнення потреби - у спеціально визначених
приміщеннях та на майданчиках у межах території пункту пропуску.
За результатами проведення огляду спільною спеціальною оглядовою
групою складається акт огляду транспортного засобу ініціатором
огляду в трьох примірниках. Третій примірник акта огляду надається власнику (особі)
транспортного засобу, перший і другий примірники залишаються у
справах органів охорони державного кордону та митниці. Усі
примірники акта огляду підписуються всіма членами спільної групи з
визначенням ініціатора проведення огляду. Аналіз та оцінку ризиків
здійснює старший зміни прикордонних нарядів, старший зміни митниці
або вповноважена ними особа на підставі вивчення паспортних та
інших документів осіб, товаросупровідних та транспортних
документів, а також виходячи з маршруту та напрямку руху,
національної належності або державної реєстрації об'єкта контролю,
поведінки підконтрольної особи та інших зовнішніх ознак об'єкта
контролю. Рішення про проведення огляду транспортного засобу
спільною спеціальною оглядовою групою у разі наявності письмової
інформації щодо контрольованого пропуску (під оперативним
контролем) приймається старшим зміни прикордонного наряду або
митниці. З метою створення сприятливих умов для прискорення
оформлення пасажирів та вантажів через митний кордон України,
інспектор митниці проводить митний контроль у відповідності до
вимог наказів Держмитслужби України, з урахуванням інтенсивності
транспортного потоку та оперативної обстановки. Представники інших
контрольних служб перебувають у спеціально виділеному місці пункту
пропуску з розташуванням їх службових приміщень у безпосередній
близькості від смуг руху. У разі потреби здійснення відповідних
видів контролю посадові особи митниці викликають представників
інших контрольних служб безпосередньо на смуги руху. Після прибуття транспортного засобу в зону митного контролю
не доїжджаючи до лінії її завершення, після проведеного
працівником митниці та прикордонного наряду ОТЗ його візуального
огляду і опитування громадян (при необхідності) здійснюється
паспортний контроль двома інспекторами прикордонного контролю на
смугах руху без виходу з нього пасажирів та водія. При цьому
старший прикордонного наряду здійснює ідентифікацію пасажирів за
паспортними документами, вивчає їх на наявність підробок і передає
для реєстрації молодшому прикордонного наряду, який вносить дані
власників та дані транспортного засобу у відповідні бази даних у
кабіні паспортного контролю. Простановку відмітки про перетинання
державного кордону та повернення паспортних і інших документів
водію й пасажирам транспортного засобу здійснюється старшим
прикордонного наряду. Під час паспортного контролю прикордонний наряд "Перевірка
документів" у встановленому порядку перевіряє паспортні документи
водія та пасажирів на право перетину державного кордону, перевіряє
реєстрацію іноземних громадян та ОБГ. З метою уточнення та
підтвердження мети перебування в Україну прикордонний наряд
"Перевірка документів" (при необхідності старший ЗПН, помічник
старшого ЗПН) проводить співбесіду з іноземцем, особою без
громадянства безпосередньо на смугах руху або в приміщенні для
проведення співбесід. Контроль осіб, відносно яких є доручення
правоохоронних органів, здійснює у відповідності до наказу Голови
ДКК N 588 від 02.10.2002. З метою виявлення викраденого
автомототранспорту прикордонний наряд "Перевірка документів"
проводить загальну ідентифікацію транспортного засобу відповідно
до вимог спільного наказу ДКК та МВС N 520/390 ( z0571-00 ) від
07.08.2000. За результатами проходження паспортного контролю
старший прикордонного наряду проставляє штамп "Вибуття" в
паспортний документ, вилучає імміграційну картку (для іноземних
громадян) та ОБГ у випадку закінчення реєстрації. При вивезенні за
межі України тимчасово ввезеного транспортного засобу старшим
прикордонного наряду по перевірці документів відмітка "ТЗ
реєстраційний N" анулюється штампом "Анульовано", про що запис у
книзі обліку несправностей в документах на право перетинання
державного кордону не робиться. При виявленні осіб, які не вивезли тимчасово ввезені
автомобілі через кордон, прикордонний наряд "Перевірка
документів", попередньо проінформувавши осіб про вимоги ст. 208
Митного кодексу України ( 92-15 ), відбирає письмове пояснення у
довільній формі (причини невивезення транспортного засобу). Про
виявлений факт інформується працівник митниці для прийняття
рішення відповідно до митного законодавства. У разі виходу з ладу
КАПК для контролю за обліками БД N 1, 2, 3 використовувати
паперові носії інформації (алфавітний список, витяг з обліків
доручень правоохоронних органів). Поіменний облік осіб здійснювати
шляхом заповнення журналу обліку осіб та транспортних засобів, що
перетнули ДКУ під час виходу з ладу АСПК "Гарт-1П", дані з яких
вносити до бази даних КАПК після її ввімкнення спеціально
призначеному, старшим ЗПН, прикордонному наряду "Перевірка
документів" на окремо визначеному робочому місті контролера. Акти
огляду транспортних засобів прикордонної служби, складені спільною
спеціальною оглядовою групою, зберігаються в приміщенні ВідПК
"Шегині" терміном 6 місяців. По закінченні термінів зберігання
відповідальна особа Державної прикордонної служби проводить їх
комісійне знищення. За результатами комісійного знищення
складається акт, форму якого затверджено спільним наказом N 117/62
від 12.02.2003. Акти їх комісійного знищення зберігаються в справі
штабу загону, терміном 1 рік.
Б) Оформлення автобусів, пасажирських

мікроавтобусів та ручної поклажі пасажирів

(неторговий обіг)
3.14. Запуск транспортних засобів на територію пункту
пропуску здійснюється прикордонним нарядом "Вартовий біля
шлагбауму на тилу" з дозволу старшого зміни прикордонних нарядів.
При цьому він перевіряє у водія та пасажирів наявність паспортних
документів на право перетинання державного кордону, поліса
цивільної відповідальності "Зелена картка" у власників
(користувачів) транспортних засобів, зареєстрованих в Україні,
заповнює і видає контрольний талон встановленої форми. Контроль за
здійсненням міжнародних перевезень пасажирів автомобільним
транспортом проводить служба міжнародних автомобільних перевезень.
Функціями контролю за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом від 6 пасажиромісць (включаючи місце
водія) є: - контроль за виконанням перевізниками вимог міжнародних
договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень; - контроль технічного стану автомобільних транспортних
засобів, що впливає на безпеку руху; - контроль за оформленням дозвільних документів на міжнародні
перевезення пасажирів автомобільним транспортом; - облік автомобільних транспортних засобів, які здійснюють
міжнародні перевезення пасажирів; - перевірка ліцензій на здійснення міжнародних перевезень
пасажирів автомобільним транспортом. Після завершення контролю співробітник служби міжнародних
автомобільних перевезень робить відмітку про результати контролю
транспортного засобу (при позитивних висновках контролю) в
контрольному талоні. Посадові особи СМАП, які не дозволили пропуск автобуса
(мікроавтобуса), інформують про це старшого зміни митниці і
прикордонного наряду і виводять його із смуги руху та розташовують
на спеціальних стоянках за межами режимної території пункту
пропуску для з'ясування обставин. Про затримання автобуса
міжнародних перевезень на термін більше доби робиться відмітка у
відповідному журналі, форма якого затверджується Мінтрансом,
Державною митною та прикордонною службами. Після заповнення митних
декларацій пасажири запрошуються інспектором митниці в зал огляду
для проходження митного і прикордонного контролю, де проводиться
контроль ручної поклажі. В разі прийняття рішення щодо огляду транспортного засобу
спільною спеціальною оглядовою групою (ССОГ) ініціатором огляду
складається Акт за підписом представників митниці та прикордонної
служби та інших представників контрольних служб пункту пропуску,
які залучались до здійснення огляду. Автобуси складних конструкцій по рішенню старшого зміни
прикордонних нарядів оглядаються за допомогою службових собак і
спеціальних технічних засобів. Після прибуття транспортного засобу в зону митного контролю
працівник митниці визначає необхідність проведення
санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного,
екологічного контролю та залучає працівників зазначених служб, які
проводять необхідне оформлення підконтрольного їм вантажу та
проставляють відмітку про завершення контролю в контрольному
талоні і товаросупровідних документах, а за їх відсутності у
митній декларації. Після завершення прикордонно-митного огляду інспектор митниці
проставляє ОНП в контрольному талоні та направляє транспортний
засіб в зону паспортного контролю. Паспортний контроль здійснюється в кабінах паспортного
контролю з використанням технічних засобів паспортного контролю.
Під час перевірки документів прикордонний наряд "Перевірка
документів" у встановленому порядку перевіряє паспортні документи
водія та пасажирів на право перетину державного кордону, наявність
та справжність страхового полісу "Зелена карта", перевіряє
наявність реєстраційної картки іноземця, проставляє штамп в
частину "Вибуття" реєстраційної картки іноземця, яку залишає в
себе. Контроль осіб, щодо яких є доручення правоохоронних органів
здійснює у відповідності до наказу Голови ДКК N 588 від
02.10.2002, вносить відповідні дані в базу даних АСПК "Гарт-1/П",
а також контролює, щоб у транспортному засобі знаходилась така
кількість пасажирів, яка вказана в контрольному талоні, та
проставляє штамп "Вибуття". Відповідно до спільного наказу Голови
ДКК та Міністра внутрішніх справ України N 520/390 ( z0571-00 )
від 7 серпня 2000 року "Про затвердження Інструкції про спільну
діяльність щодо виявлення викраденого автомототранспорту та
порядок контролю транспортних засобів, які перетинають державний
кордон України" під час паспортного контролю контролер проводить
загальну ідентифікацію транспортного засобу, а саме перевіряє
відповідність марки, моделі, державного реєстраційного номера,
кольору, зазначених у реєстраційних документах, з фактичними
даними транспортного засобу. При виявленні ознак підроблення
документів або інших ознак, що свідчить про можливе викрадення
транспортного засобу, здійснюється повна його ідентифікація разом
з працівником митниці. Після завершення паспортного контролю
пасажири за вказівкою працівника прикордонної служби виходять з
залу, здійснюють посадку в автобус. Прикордонний наряд "Перевірка
документів" проставляє штамп "Вибуття" в контрольному талоні та
спрямовує його на виїзд з пункту пропуску в напрямку державного
кордону. На підставі оцінки аналізу і ризиків прикордонний та митний
контроль осіб та їх ручної поклажі може здійснюватись у спрощеному
порядку без виходу пасажирів з автобуса. У разі встановлення ознак причетності осіб до протиправної
діяльності, перевезення в автобусі предметів з ознаками
контрабанди або порушення митних правил, на підставі аналізу та
оцінки ризиків прикордонно-митний контроль проходить в оглядовому
залі на загальних підставах. Автобус виводиться із загального
потоку руху на оглядовий майданчик або залишається на смузі руху,
якщо нема перешкод для переміщення інших транспортних засобів.
Огляд автобуса здійснюється спільною спеціальною групою в
присутності водія або окремих пасажирів. В залежності від обставин
огляд ручної поклажі пасажирів може бути проведений безпосередньо
в автобусі в їх присутності або в присутності водія. Автобуси
міжнародних маршрутів проходять оформлення згідно графіка руху.
Автобуси, які перевозять дітей, інвалідів, проходять митний та
прикордонний контроль позачергово. При виїзді з території пункту пропуску прикордонний наряд
"Вартовий біля шлагбауму на кордоні" перевіряє на контрольному
талоні наявність відміток про проходження прикордонного, митного і
інших видів контролю, відповідність кількості осіб в транспортному
засобі з даними, зазначеними в контрольному талоні, вилучає її та
спрямовує транспортний засіб за межі пункту пропуску в Республіку
Польща. Контрольні талони, вилучені ВШТ після закінчення зміни,
передаються старшому прикордонного наряду.
В) Оформлення вантажного автотранспорту,

вантажних мікроавтобусів, легкових автомобілів

з митним забезпеченням

(торговий обіг)
3.15. Запуск транспортних засобів на територію пункту
пропуску здійснюється прикордонним нарядом ВШТ з дозволу старшого
ЗПН або прикордонного наряду на вантажному напрямку за погодженням
з начальником вантажно-пасажирського сектору (старшого вантажної
зміни). Під час запуску транспортного засобу прикордонний наряд
ВШТ перевіряє у водія та пасажирів наявність документів на право
перетинання державного кордону, наявність страхового полісу
"Зелена карта", заповнює і видає контрольний талон встановленого
зразка та вказує напрямок руху. Після зупинки автомобіля перед
зоною митного контролю інспектор-інструктор опитує водія про
характер вантажу, після чого приймає рішення щодо проведення
попереднього огляду із використанням службового собаки. По
результатах попереднього огляду інструктор служби собак доповідає
старшому прикордонного наряду та направляє транспортний засіб в
зону митного контролю. Працівник СМАП оформляє необхідні документи у службовому
приміщенні і реєструє дані про транспортний засіб та вантаж.
Функціями контролю СМАП за здійсненням міжнародних перевезень
вантажів автомобільним транспортом вантажопідйомністю понад 1
тонну є: - контроль за виконанням перевізниками вимог міжнародних
договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень; - контроль технічного стану автомобільних транспортних
засобів, що впливає на безпеку руху; - перевірка вагових і габаритних параметрів автомобільних
транспортних засобів, оформлення та видача дозволів на проїзд цих
засобів по території України у разі перевищення ними встановлених
законодавством вагових та габаритних параметрів, а також при
перевезенні небезпечних вантажів; - контроль за оформленням дозвільних документів на міжнародні
перевезення вантажів автомобільним транспортом; - облік автомобільних транспортних засобів, які здійснюють
міжнародні перевезення вантажів; - перевірка транспортно-експедиційної документації та
ліцензій на здійснення міжнародних перевезень вантажів
автомобільним транспортом. Після завершення контролю співробітник служби міжнародних
автомобільних перевезень робить відмітку про результати контролю
транспортного засобу (при позитивних висновках контролю) в
контрольному талоні і товаросупровідних документах. Посадова особа митниці оформляє документи у службовому
приміщенні, реєструє дані про транспортний засіб та вантаж у
відповідних системах обліку, визначає необхідність проведення
санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного,
екологічного контролю та за необхідністю викликає працівників
зазначених служб. Після здійснення всіх передбачених
законодавством видів контролю в пункті пропуску старший зміни
митниці або прикордонного наряду до проставлення ОНП на
контрольному талоні за результатами оцінки аналізу ризиків приймає
рішення щодо проведення виду спільного огляду транспортного засобу
та товару. При спрацюванні службової собаки або при наявності
ознак, що в автомобілі можуть перевозитись нелегально громадяни
або інші предмети та цінності, заборонені до вивозу з України,
спільна спеціальна оглядова група огляд автомобіля та вантажу в
зоні митного контролю проводить в обов'язковому порядку. За результатами будь-якого виду огляду, крім візуального,
його ініціатором складається акт встановленої форми. По завершенні
митного контролю інспектор митниці проставляє ОНП в контрольному
талоні. Інспектор-інструктор направляє транспортний засіб на лінію
паспортного контролю для проведення автоматичного зчитування
номерних знаків. Після прибуття транспортного засобу на лінію
паспортного контролю водій та пасажири проходять паспортний
контроль. Паспортний контроль здійснюється в кабіні паспортного
контролю вантажного майданчику з використанням технічних засобів
паспортного контролю. В ході паспортного контролю прикордонний наряд "Перевірка
документів" у встановленому порядку перевіряє паспортні документи
водія та пасажирів на право перетину державного кордону, наявність
та справжність страхового полісу "Зелена карта", перевіряє
наявність імміграційної картки іноземця, проставляє штамп в
частину "Вибуття", яку залишає в себе. Контроль осіб, щодо яких є
доручення правоохоронних органів, здійснює у відповідності до
наказу ДКК N 588 від 02.10.2002, вносить відповідні дані в базу
даних АСПК "Гарт-1/П", а також контролює, щоб у транспортному
засобі знаходилась така кількість пасажирів, яка вказана в
контрольному талоні, та проставляє штамп "Вибуття". Відповідно до спільного наказу Голови ДКК та Міністра
внутрішніх справ України N 520/390 ( z0571-00 ) від 7 серпня 2000
року "Про затвердження Інструкції про спільну діяльність щодо
виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю
транспортних засобів, які перетинають державний кордон України"
під час паспортного контролю інспектор спільно з працівником
митниці проводить загальну ідентифікацію транспортного засобу, а
саме перевіряє відповідність марки, моделі, реєстраційного номера,
кольору, зазначених у реєстраційних документах, з фактичними
даними транспортного засобу. При виявленні ознак підроблення документів або інших ознак,
що свідчить про можливе викрадення транспортного засобу,
здійснюється повна його ідентифікація. По завершенні паспортного контролю прикордонний наряд
"Перевірка документів" проставляє штамп "Вибуття" в контрольному
талоні та спрямовує його в напрямку державного кордону. При виїзді
з території пункту пропуску прикордонний наряд "Вартовий біля
шлагбауму на кордоні" перевіряє на контрольному талоні наявність
відміток про проходження прикордонного, митного і інших видів
контролю, відповідність кількості осіб в транспортному засобі з
даними, зазначеними в контрольному талоні, відбирає його та
спрямовує транспортний засіб за межі пункту пропуску в Республіку
Польща. Контрольні талони автотранспорту, вилучені ВШК в кінці
зміни, передаються старшому прикордонного наряду. У випадку
проходження прикордонно-митного контролю на автотерміналі запуск в
пункт пропуску колони автотранспорту, що переміщується під
супроводом митниці, прикордонним нарядом ВШТ здійснюється на
підставі відміток ОНП митниці на контрольного талона і частині "Д"
Картки контролю проходження документів. Колона автотранспорту
направляється на смуги руху N 10, 11. Після здійснення прийому
колони автотранспорту від групи супроводу працівник митниці, який
згідно з розподілом обов'язків виконує функції диспетчера
вантажної дільниці, здійснює підтвердження про їх прибуття у
наявній системі обліку і направляє транспортні засоби в зону
паспортного контролю. При проведенні паспортного контролю прикордонним нарядом
"Перевірка документів" проставляється штамп в частині "Д" Картки
контролю проходження документів і Контрольному талоні, на підставі
яких прикордонним нарядом ВШК здійснюється випуск транспортного
засобу з пункту пропуску.
Оформлення осіб та ручної поклажі, що прямують

через ДКУ в пішому порядку
Оформлення осіб на вхід в Україну
Запуск осіб на територію пішого переходу здійснюється
прикордонним нарядом "Дозор" на пішому переході. Підтримання
режиму та спостереження за прибуваючими особами ведеться
прикордонним нарядом "Дозор" на пішому переході з моменту
перетинання ними державного кордону до прибуття їх до кабін
паспортного контролю. В подальшому після прикордонно-митного
оформлення спостереження ведеться прикордонним нарядом "Дозор" на
тилу пішого переходу до моменту виходу осіб за межі території
пішого переходу через тилові ворота. Паспортний контроль здійснюється в кабінках паспортного
контролю вхідної сторони, в ході якого контролером перевіряються
документи в встановленому порядку. Здійснюється контроль за
іноземцями, яким заборонено в'їзд в Україну, та контроль осіб,
відносно яких виконуються доручення правоохоронних органів, а
також іноземним громадянам видаються імміграційні картки, в яких
після їх заповнення проставляється відмітка "Прибуття" в частині
"прибуття", "вибуття" імміграційної картки, при чому частина
"прибуття" залишається у контролера, після проходження паспортного
контролю громадяни направляються для проходження митного контролю.
В необхідних випадках при виявленні предметів, що підлягають
ветеринарному, карантинному, екологічному та іншим видам контролю,
для вирішення питання їх пропуску запрошуються працівники
відповідних служб, після чого інспектор митниці завершує
оформлення громадян та ручної поклажі. Спостереження за особами
ведеться після здійснення прикордонно-митного контролю до моменту
їх виходу за межі території пішого переходу прикордонним нарядом
"Дозор" (тил). Оформлення осіб на вихід з України Запуск осіб на територію пішого переходу здійснюється
прикордонним нарядом "Дозор" на тилу пішого переходу. Підтримання
режиму спостереження за перебуваючими особами здійснюється
прикордонним нарядом "Дозор" на тилу пішого переходу з моменту
заходу на територію пішого переходу до прибуття їх до кабін
паспортного контролю. В подальшому після прикордонно-митного
контролю спостереження ведеться прикордонним нарядом "Дозор" на
кордоні до моменту перетинання ДКУ. По прибутті на митний контроль
громадяни заповнюють митні декларації після чого працівник митниці
встановлює вид та ступінь митного огляду ручної поклажі. Огляд
ручної поклажі здійснюється на столах в павільйоні митного
контролю. По узгодженню із старшим зміни прикордонних нарядів
митницею може бути проведений переогляд ручної поклажі пасажирів
після завершення прикордонно-митного контролю. Переогляд за лінією
паспортного контролю може бути здійснений за рішенням старшого
вантажно-пасажирського відділу митниці та старшого зміни
прикордонних нарядів. Закінчення митного оформлення узгоджується з
іншими контрольними службами, після чого інспектор митниці приймає
рішення про направлення його на прикордонний контроль.
Прикордонний контроль здійснюється в кабінці паспортного контролю,
в ході якого інспектор перевіряє документи в установленому
порядку, здійснює контроль осіб, відносно яких виконуються
доручення правоохоронних органів по картотечному обліку, а також в
іноземних громадян вилучається частина "вибуття" імміграційної
картки, в яку інспектор проставляє відмітку "вибуття". Спостереження за особами, які пройшли прикордонно-митний
контроль, до моменту перетинання ними ДКУ здійснюється
прикордонним нарядом "Дозор" на кордоні пішого переходу. Екстрадиції в ПП "Шегині" здійснюються на в'їздному напрямі,
в місці стоянки транспортних засобів, в зоні митного контролю.
4. Час на виконання контрольних операцій
4.1. Час на здійснення прикордонного та митного контролю від
початку контролю до його закінчення без виведення особи або
транспортного засобу із загального потоку руху, як правило, не
повинен перевищувати: - для легкового автомобіля з 3-ма пасажирами - 2 хв.; - для мікроавтобуса з 9-ма пасажирами - 6 хв.; - для автобуса з 30-ма пасажирами - 20 хв.
4.2. Загальний час здійснення контролю осіб, транспортних
засобів, товарів та інших предметів не повинен перевищувати часу
стоянки транспортних засобів у пунктах пропуску через державний
кордон, передбаченого розкладом або графіками руху.
4.3. Контроль особи, транспортного засобу, товарів та інших
предметів вважається закінченим, якщо в паспортних документах
особи проставлені відповідні відмітки підрозділу прикордонного
контролю, а в супровідних документах на транспортний засіб, товари
та інші предмети - митних органів і інших контрольних органів і
служб (при наявності підконтрольних вантажів).
5. Порядок установлення та підтримання режиму
5.1. Режим в пунктах пропуску через ДКУ встановлюється на
підставі Закону України "Про державний кордон України"
( 1777-12 ), постанов Кабінету Міністрів України, відповідних
наказів Міністерства транспорту України. Режим в пункті пропуску - це комплекс організаційних,
режимних та технічних заходів, які регламентують порядок пропуску
осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, що прямують
через ДКУ, осіб, які беруть участь у контролі та обслуговуванні
пасажирів і транспортних засобів закордонного прямування, порядок
прибуття (відправлення) з пунктів пропуску транспортних засобів,
визначення місць стоянок транспортних засобів закордонного
прямування, порядок їх зміни та допуску до них, порядок проведення
робіт у пункті пропуску, використання технічних засобів для
створення належних умов для роботи контрольних служб та
ускладнення проникнення в пункт пропуску сторонніх осіб. Режим у МАПП "Шегині" встановлюється і підтримується для
здійснення службової діяльності Державної прикордонної служби,
митних органів, інших контрольних служб і повинен виключати доступ
сторонніх осіб до місць прикордонного, митного та інших видів
контролю. Державна прикордонна та митна служби за взаємним погодженням
в зонах прикордонного та митного контролю встановлюють режимні
правила, що регламентують порядок пропуску та перебування в цих
зонах службових осіб (в тому числі службових транспортних засобів
тощо), які здійснюють контроль (забезпечують здійснення контролю)
пасажирів і транспортних засобів закордонного прямування,
вантажів, товарів та іншого майна, що переміщуються через
державний кордон України, порядок відправлення з цих зон осіб,
транспортних засобів, що вибувають за кордон і прибувають в
Україну, а також інші обмеження для запобігання незаконному
перетину державного кордону України. Контроль за дотриманням режимних правил у МАПП "Шегині"
покладається на Державну прикордонну службу. Вони є обов'язковими
для виконання громадянами, які прямують через державний кордон,
працівниками транспорту і службовими особами усіх контрольних
служб. Контроль за виконанням правил режиму в пункті пропуску
покласти на прикордонний наряд ("Дозор"). Режимні заходи, що встановлюються в пункті пропуску,
визначають: - порядок прибуття в пункт пропуску осіб, транспортних
засобів, у тому числі і представників контрольних служб, які
працюють в пункті пропуску; - порядок видачі перепусток на право перебування в пункті
пропуску; - місця стоянок та оформлення транспортних засобів
закордонного прямування, порядок прибуття в пункт пропуску та
вибуття після оформлення контрольними службами; - порядок посадки (висадки) осіб, що прямують через державний
кордон; - порядок прибуття та перебування в пункті пропуску
працівників правоохоронних органів; - порядок використання технічних засобів для підтримання
режиму в пункті. Порушення режиму в МАПП "Шегині" - це фактично здійснені
фізичною особою дії, які порушують порядок перебування і
пересування всіх осіб і транспортних засобів в межах території
пунктів пропуску, відкритих для міжнародного сполучення, а також
здійснення іншої діяльності, пов'язаної з пропуском через
державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та
іншого майна. Режимні правила в зонах прикордонного контролю встановлюються
з метою недопущення сторонніх осіб до місць здійснення
прикордонного контролю, створення умов для роботи та захисту
особового складу і майна Державної прикордонної служби від
злочинних посягань. Пропуск представників контрольних служб, осіб, які беруть
участь у здійсненні контролю, займаються господарською діяльністю,
обслуговуванням осіб і транспортних засобів закордонного
прямування, здійснюється на підставі службових посвідчень
(документів, що засвідчують особу) та графіків виходу на роботу,
які надавати до 28 числа кожного місяця начальнику відпк "Шегині". Доставка товарів в магазин оптово-роздрібної торгівлі
"Львів-Трейдінг" здійснюється тільки в світлий час доби, в будні
дні, в присутності представника підрозділу прикордонного контролю
та митниці, які контролюють розвантаження товарів. У зону прикордонного контролю допускаються: - співробітники митних органів, санітарно-карантинного,
ветеринарного, екологічного та інших видів контролю для виконання
службових обов'язків за службовими посвідченнями з відома старшого
зміни прикордонного наряду; - працівники правоохоронних органів для виконання службових
обов'язків у зоні прикордонного контролю повинні мати службові
посвідчення та письмове розпорядження керівника правоохоронного
органу, узгодженого з командуванням частини, якщо інше не
передбачено чинним законодавством; - особи, що прямують через державний кордон України, при
наявності дійсних для в'їзду (виїзду) документів. В зв'язку із специфікою розміщення службових приміщень в
пункті пропуску, а саме адміністративного будинку митниці за
лінією паспортного контролю, пропуск інших осіб здійснювати за
наявністю документа, що посвідчує особу, та перепустки в супроводі
посадової особи митниці. Посадові особи в зонах прикордонного контролю пересуваються в
межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Пропуск у зони прикордонного контролю в непередбачених
випадках може здійснюватись з дозволу начальника загону або особи,
яка його заміщає. Громадський порядок у зонах прикордонного контролю
забезпечується представниками Державної прикордонної служби. У
разі необхідності для наведення громадського порядку можуть
залучатися співробітники органів внутрішніх справ. Шлагбауми на в'їзді в пункт пропуску для автомобільного
сполучення слід застосовувати тільки в разі загострення обстановки
в пункті пропуску, в інший час слід тримати їх відкритими.
Обов'язки представників Державної прикордонної служби щодо
підтримання режиму в зонах прикордонного контролю 1. Здійснювати у встановленому порядку контроль за наявністю
у громадян належним чином оформлених документів, пропуск у зону
прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та
іншого майна закордонного прямування. 2. Контролювати додержання режиму в пункті пропуску та
забезпечувати його підтримання в зонах прикордонного контролю. 3. Забезпечувати безпеку службових осіб Державної
прикордонної служби у пункті пропуску та зонах прикордонного
контролю. 4. Вживати заходів щодо припинення протиправних дій в пунктах
пропуску та зонах прикордонного контролю у взаємодії з митними та
правоохоронними органами. 5. Надавати необхідну допомогу спеціальним підрозділам у
боротьбі з організованою злочинністю під час проведення ними
оперативно-розшукових заходів у пунктах пропуску та зонах
прикордонного контролю.
Режим у зонах митного контролю Режим в зонах митного контролю встановлюється з метою
заборони доступу сторонніх осіб до місць здійснення митного
контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу. Режимні правила в зонах митного контролю є обов'язковими для
виконання співробітниками державних прикордонних контрольних
органів та осіб, що прямують через державний кордон. У зону митного контролю допускаються: - співробітники санітарно-карантинного, ветеринарного,
екологічного та інших видів контролю для виконання службових
обов'язків за службовими посвідченнями з відома начальника
вантажно-пасажирського сектору митниці; - співробітники спеціальних підрозділів органів МВС та СБУ за
письмовим розпорядженням керівників цих підрозділів при здійсненні
заходів по боротьбі з організованою злочинністю; - громадяни, що перетинають митний кордон України,
представники організацій, підприємств та установ, що отримують чи
відправляють товари та інші предмети на підставі дійсних для
виїзду (в'їзду) документів чи транспортних та інших документів на
отримання (відправку) товарів чи інших предметів. Службові особи, що мають доступ в зону митного контролю,
можуть пересуватись в них тільки в межах, необхідних для виконання
своїх прямих службових обов'язків. Такі службові особи не повинні
мати при собі цінностей та предметів, вивезення або ввезення яких
на митну територію України заборонено чи обмежено митними
правилами. Доступ в зони митного контролю у випадках, не
передбачених вище, може бути дозволений начальником митниці або
його заступниками. Охорона зон митного контролю здійснюється
працівниками митниці.
Обов'язки митних органів по підтриманню режиму в зонах
митного контролю: 1. Забезпечення пропускного режиму до зон митного контролю. 2. Охорона місця проведення митного контролю з метою
гарантування безпеки службових осіб митниці, що його проводять, та
громадян, що його проходять, а також майна митниці, громадян та
організацій. 3. Прийняття заходів по локалізації та нейтралізації
негативних проявів у місцях проведення митного контролю, в
необхідних випадках у взаємодії з службовими особами прикордонних
військ та органів внутрішніх справ. 4. Надання необхідної допомоги спеціальним підрозділам по
боротьбі з організованою злочинністю при проведенні
оперативно-розшукових заходів у зонах митного контролю.
Права митних органів по підтриманню режиму в зонах митного
контролю: 1. Встановлювати додаткові режимні правила в зонах митного
контролю. 2. Перевіряти у необхідних випадках речі та інші предмети,
валюту та цінності, що переміщуються через межі таких зон. 3. Вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян
та службових осіб суміжних служб додержання вимог режиму зон
митного контролю.
5.2. Відповідальність за порушення режиму в зонах
прикордонного та митного контролю Особи, які допустили порушення режиму в пункті пропуску або
встановлених режимних правил в зоні прикордонного контролю, які
винні в порушенні режиму в зонах митного контролю, в незаконному
переміщенні вантажів, товарів та інших предметів, несуть
кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
Відповідальність за координацію роботи по підтриманню режиму
в пункті пропуску покладається на старшого ЗПН ВідПК Пропуск осіб, транспортних засобів в режимні зони пункту
пропуску здійснюється прикордонним нарядом спільно з
представниками митниці та провадиться за такими документами: - осіб, що прямують через державний кордон, - за документами
на право перетинання державного кордону України; - інспекторського складу Державної прикордонної служби для
несення, перевірки служби - за службовими посвідченнями особи; - посадових осіб митних органів - за службовими посвідченнями
особи; - посадових осіб, які здійснюють інші види контролю,
обслуговуючого персоналу пунктів пропуску - за перепустками, що
видаються в загоні; - службовці правоохоронних органів, що прямують в пункт
пропуску для проведення оперативно-розшукових заходів, пов'язаних
зі справами про порушення державного кордону, а також іншими
правопорушеннями, - за службовими посвідченнями особи та
відрядженнями на право проведення оперативно-розшукових заходів на
території пункту пропуску; - при негайних оперативно-розшукових заходах пов'язаних зі
справами про порушення ДКУ, а також іншими правопорушеннями - за
службовими посвідченнями з дозволу начальника загону (прикордонний
наряд ВШТ робить відповідні записи в журналі "Відвідування пункту
пропуску "Шегині" посадовими особами); - представників міністерств, державних комітетів і відомств,
які здійснюють контрольні функції в пунктах пропуску, - за
паспортами (службовими посвідченнями особи) та посвідченнями про
відрядження за узгодженням з начальником загону.
5.3. Порядок спільних дій по дотриманню режиму в зоні
прикордонного та митного контролю З метою забезпечення належного режиму на окремо визначених
майданчиках для збереження затриманих та конфіскованих автомашин в
денний час контроль покладається на посадову особу митниці, яка
виконує функції комірника; в нічний час - начальника
вантажно-пасажирського сектору або особу, яка виконує його
функції. В період перебування транспортних засобів в пункті пропуску
представники всіх контрольних служб повинні слідкувати за тим, щоб
особи, які прямують на цих транспортних засобах, виходили з них
тільки на період проведення контролю. Для проведення додаткових режимних заходів залучаються
працівники митної варти та працівники оперативних змін, що
призначаються начальниками оперативних змін. Прикордонний наряд
разом з визначеними працівниками митниці здійснюють пропускний
режим в пункт пропуску та інші режимні заходи для створення
сприятливих умов виконання функціональних обов'язків. Спеціальні транспортні засоби СБУ, МВС, медичної допомоги,
пожежної охорони, аварійно-рятувальних служб у пункт пропуску під
час виникнення надзвичайних обставин і подання екстреної допомоги
пропускаються безперешкодно. Працівники контрольних служб несуть відповідальність за
своєчасне оформлення транспортних засобів, вантажів та іншого
майна, які прямують через державний кордон, а також за
необґрунтовану затримку осіб, транспортних засобів, вантажів та
іншого майна, які прямують через державний кордон, згідно із
законодавством України. Перед початком зміни всі посадові особи контрольних служб,
особи, які беруть участь у здійсненні контролю, займаються
господарською діяльністю, обслуговуванням осіб і транспортних
засобів закордонного прямування, отримують у своїх старших
перепустки з фотокарткою власника встановленої форми
(представницькі картки), які виготовляються і надаються
представникам контрольних служб, що здійснюють свою діяльність у
пунктах пропуску, відповідним органом охорони державного кордону.
Протягом часу перебування у пункті пропуску така перепустка має
бути прикріплена на верхньому одязі посадової особи контрольної
служби. Після закінчення зміни перепустки здаються старшим.
Перебування в пункті пропуску без перепустки розцінюється як
порушення правил режиму в пункті пропуску. Особа, яка припустилася
такого порушення, несе відповідальність, передбачену
законодавством. Особистий транспорт посадових осіб усіх
контрольних служб розміщується на спеціально обладнаних
майданчиках пункту пропуску.
5.4. Транспортні засоби, які пропускаються поза чергою Транспортні засоби пропускаються через державний кордон
України в порядку черги, по мірі її прибуття в пункт пропуску.
Позачергово пропускається автотранспорт, що перевозить важко
хворих, дітей, тварин, та автобуси, що здійснюють регулярні
перевезення пасажирів. Правами позачергового в'їзду-входу на
територію пункту пропуску користуються: - делегації ВРУ і Кабінету Міністрів України; - делегації, очолювані керівниками обласних Рад народних
депутатів України та їх виконавців; - особи з дипломатичними паспортами і члени їх сімей, що
прямують з ними; - вантажі з гуманітарною допомогою та особи, що їх
супроводжують; - особи, що прямують за засвідченими у встановленому порядку
телеграмами у зв'язку зі смертю, важкою хворобою близьких родичів; - особи, що прямують за перепустками встановленого зразка на
право позачергового в'їзду на територію пункту пропуску, виданими
Міністерством транспорту України. Підлягають позачерговому пропуску на територію пункту
пропуску при виїзді з України вантажні автомобілі, які здійснюють
перевезення продуктів харчування з обмеженим терміном доставки та
зберігання, гуманітарні вантажі. Поза чергою пропускаються транспортні засоби, які прямують на
підставі документів Червоного Хреста.
6. Взаємодія між контрольними органами, службами

та іншими організаціями й установами
6.1. Контрольні органи, служби, інші організації й установи
забезпечують інформування органів прикордонного контролю та митних
органів про прибуття (вибуття) в пункт пропуску через державний
кордон осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів,
результатів їх контролю, пропущених і не пропущених через
державний кордон осіб, транспортних засобів, товарів та інших
предметів, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності
тощо. При виникненні в пунктах пропуску ситуацій, які ускладнюють
або унеможливлюють пропуск через ДКУ чи функціонування пункту
пропуску, контрольні органи і служби вживають спільних
скоординованих заходів щодо їх ліквідації в межах своєї
компетенції.
6.2. Перевізник або уповноважена ним особа забезпечує
підготовку пасажирів транспортного засобу для проходження контролю
в пунктах пропуску через державний кордон (перевірка наявності
паспортних документів, надання карток іноземця і митних декларацій
тощо). Перевізник або уповноважені ним посадові особи завчасно
забезпечують посадових осіб підрозділу прикордонного контролю і
митниці інформацією про прибуття вищих посадових осіб, офіційних
делегацій, військових команд і вантажів, аварійно-рятувальних та
аварійно-відновних формувань, транспортних засобів, які перевозять
небезпечні та спеціальні вантажі, організовані групи пасажирів,
пункти виїзду з України в разі прямування транзитом через її
територію.
6.3. У пунктах пропуску через державний кордон відповідно до
міжнародних домовленостей посадові особи підрозділів прикордонного
контролю організовують і щодоби уточнюють з представниками
контрольних органів суміжної держави питання щодо пропущених і не
пропущених через державний кордон осіб і транспортних засобів, їх
передачі, визначення спільних скоординованих дій в інтересах
забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон, а
також про зміни в обстановці, які впливають на здійснення пропуску
через державний кордон.
6.4. Взаємодія організується з таких питань: 6.4.1. З митними органами: - порядок забезпечення прикордонного та митного контролю; - місця розташування зон прикордонного та митного контролю; - місця стоянок та порядок пропуску транспортних засобів; - додаткові режимні заходи з метою посилення режиму в пунктах
пропуску; - порядок дій при виникненні порушень правил перетинання
державного кордону або митних правил; - порядок дій при виникненні в пункті пропуску конфліктних та
інших нестандартних ситуацій; - порядок дій при затриманні транспортних засобів, осіб,
контрабандних товарів, наркотичної речовини та інших порушень
чинного законодавства України; - порядок звірки кількісних показників обліку перетину
кордону транспортними засобами. 6.4.2. Із санітарно-карантинною службою: - порядок дій при виявленні осіб з ознаками небезпечних
захворювань; - порядок здійснення карантинних заходів при загрозі
занесення інфекції; - місця та порядок проведення дезінфекції транспортних
засобів, вантажів та майна в пункті пропуску. Порядок проведення огляду імпорту вантажів. 6.4.3. Із службою ветеринарного контролю: - порядок дій при виявленні захворювання тварин, які
перевозяться через кордон; - порядок здійснення карантинних заходів при загрозі
занесення інфекційних хвороб; - порядок надання інформації про проведення ветеринарного
контролю вантажів та іншого майна і дозволу на перетинання ДКУ. 6.4.4. Із службою фітосанітарного контролю: - порядок дій при виявленні захворювань карантинних
організмів на продукції, яка перевозиться через кордон; - порядок здійснення фітосанітарних заходів при загрозі
занесення хвороб рослин, шкідників та бур'янів; - порядок надання інформації про проведення фітосанітарного
контролю продукції рослинного походження та іншого майна і надання
дозволу на перетинання ДКУ. 6.4.5. Із службою екологічного контролю: - порядок дій при виявленні радіоактивних та небезпечних
вантажів; - порядок здійснення профілактичних заходів при загрозі
радіоактивного забруднення місцевості; - порядок надання інформації про проведення екологічного
контролю транспортних засобів, вантажів та іншого майна і надання
дозволу на перетинання ДКУ. 6.4.6. Із службою міжнародних автомобільних перевезень: - порядок пропуску пасажирського та вантажного транспорту; - упорядкування регулярного пасажирського сполучення через
кордон; - щодо очікуваних обсягів вантажного перевезення. 6.4.7. Із взаємодіючим контрольно-пропускним пунктом РП: - про зростання руху транспортних засобів, час очікування та
можливий (розрахунковий) час проведення прикордонного та митного
контролю; - про введення обмеження руху, перешкоди руху, а також про
його припинення; - про затриманих порушників державного кордону, нелегальних
мігрантів, контрабанду, зброю, наркотичні та вибухові речовини; - про спроби та наміри порушення кордону, виявлені канали
нелегальної міграції, заходи щодо боротьби з організованою
злочинністю на каналах міжнародного сполучення; - про вжиття спільних заходів у разі виникнення черг та
надзвичайних ситуацій в пунктах пропуску; - про вжиття заходів щодо усунення виявлених причин та умов,
які сприяють здійсненню порушень законодавства про державний
кордон.
6.5. На початку роботи кожної зміни проводиться нарада за
участю старшого зміни прикордонних нарядів, представників старших
змін митниці й інших контрольних служб, на якій у присутності
старших змін прикордонних нарядів, митниці, інших контрольних
служб попередньої зміни обговорюються службові питання, а саме: - підбиваються підсумки роботи попередньої зміни та
розв'язуються проблемні питання, що виникли в попередній зміні при
здійсненні контрольних операцій службами, які здійснюють державні
види контролю в пунктах пропуску для автомобільного сполучення; - здійснюється обмін інформацією щодо змін у правилах
перетинання державного кордону особами, транспортними засобами й
товарами, які надійшли по лінії контрольних служб; - визначаються можливі об'єкти контролю, що будуть піддані
посиленому контролю під час роботи зміни; - уточнюється механізм взаємодії між контрольними службами; - доводяться вимоги щодо особливостей режимних заходів у
пункті пропуску; - визначається склад спільних оглядових груп і режим їх
роботи. Розподіл за ділянками контролю особового складу митниці
фіксується в окремому журналі розподілу особового складу за
ділянками контролю на зміну. Після наради старший зміни прикордонних нарядів і старший
зміни митниці обмінюються інформацією щодо транспортних засобів,
товарів і фізичних осіб, які перебувають на контролі перетинання
державного кордону (за винятком інформації з обмеженим доступом). Старший зміни митниці перед початком зміни передає старшому
зміни прикордонних нарядів необхідну кількість контрольних
талонів, які використовуються для внутрішнього контролю за
переміщенням транспортних засобів у межах пункту пропуску.
Контрольні талони виготовляються Держмитслужбою як документи, що
мають свою серію і порядковий номер. Облік кількості контрольних талонів, виданих прикордонним
нарядам, здійснює старший зміни митниці в окремому журналі. По закінченні зміни всі контрольні талони, оформлені за
зміну, збираються старшим зміни прикордонних нарядів і після
спільної звірки з базами даних (обліками) органу охорони
державного кордону щодо зареєстрованих осіб, транспортних засобів
передаються старшому зміни митниці. Старший зміни прикордонних
нарядів та старший зміни митниці спільно підписують узагальнений
звіт щодо пропущених через пункт пропуску за зміну транспортних
засобів. Звіт підписується у двох примірниках і зберігається в
справах органу охорони державного кордону та справах митниці
протягом 3 років. У разі виявлення факту розбіжності даних щодо оформлених
транспортних засобів старший зміни прикордонних нарядів і старший
зміни митниці вживають заходів щодо встановлення причин такої
розбіжності й доповідають старшим начальникам для прийняття
рішення щодо подальших дій прикордонних нарядів і зміни митниці.
Факт розбіжностей даних фіксується в узагальненому звіті з
поясненням причини таких розбіжностей. Усі узагальнені звіти протягом двох годин після закінчення
зміни надсилаються митними органами засобами електронної пошти до
Інформаційно-аналітичного митного управління Держмитслужби для
формування відповідної картотеки звітів про результати реєстрації
транспортних засобів, що переміщувалися через пункти пропуску.
7. Дії по елементах обстановки
7.1. При виявленні порушника ДКУ з знаками підробки
документа: - прикордонний наряд "Перевірка документів" затримує
порушника державного кордону України; - старший зміни прикордонних нарядів доповідає по команді про
виявлення та затримання порушника державного кордону України по
лінії ОЧС; - старший зміни прикордонних нарядів оформляє документи на
порушника державного кордону України; - у разі необхідності представники Державної прикордонної
служби та митниці здійснюють ретельний огляд автотранспорту (в
якому слідував ПДКУ) та особистих речей.
7.2. При виявленні порушника ДКУ під час огляду транспортного
засобу: - прикордонний наряд "Огляд транспортних засобів" доповідає
старшому зміни прикордонних нарядів про виявлення порушника
Державного кордону України та здійснює його затримання; - старший зміни прикордонних нарядів інформує старшого зміни
митниці та приймає рішення на повторний поглиблений огляд даного
автотранспорту.
7.3. При виявленні товарів, прихованих від
прикордонно-митного контролю: - прикордонний наряд "Огляд транспортних засобів" доповідає
старшому зміни прикордонних нарядів; - старший зміни прикордонних нарядів складає акт виявлення
товарів та доповідає по лінії ОЧС.
7.4. Порядок дій при виявленні в транспортному засобі
вибухового пристрою або отримання інформації про його знаходження: - старший зміни прикордонних нарядів інформує старшого зміни
митниці та інші контрольні служби, спільно із старшим митниці
приймають рішення про припинення прикордонно-митного контролю; - транспортний засіб виводиться із загального потоку на
безпечну ділянку; - старший зміни прикордонних нарядів приймає заходи щодо
охорони транспортного засобу; - старший зміни прикордонних нарядів негайно передає
інформацію по лінії ОЧС; - встановленим порядком викликаються представники МВС та СБУ.
7.5. Порядок дій під час виявлення в ПП осіб, відносно яких
виконується доручення правоохоронних органів: - прикордонний наряд "Перевірка документів" при виявленні
особи, якій заборонено в'їзд в Україну, вилучає закордонний
паспорт, встановлює спостереження та вживає заходів щодо
безконтрольного проникнення її на територію України, доповідає
старшому зміни прикордонних нарядів; - старший зміни прикордонних нарядів уточнює за наявними
обліками установочні дані особи, доповідає по команді та інформує
по лінії ОЧС.
8. Особливості пропуску:
а) офіційних делегацій Режимні заходи в пункті пропуску під час здійснення
прикордонного контролю здійснюється у взаємодії і за погодженням з
підрозділами управління охорони посадових осіб Служби безпеки
України. Спостереження під час прикордонного контролю офіційних
делегацій здійснюється з метою недопущення проникнення сторонніх
осіб у приміщення, місця здійснення прикордонного та митного
контролю до його закінчення або після його проведення. Офіційні делегації, які прямують через ДКУ, проходять
прикордонний та митний контроль у транспортних засобах або в інших
місцях згідно з протоколом або на підставі доручення,
розпорядження КМУ чи інших державних установ, до якого додається
список членів офіційної делегації. Пропуск офіційних делегацій,
офіційних посадових осіб здійснюється на спеціально виділеній
смузі руху. б) військових команд та вантажів Пропуск через кордон українських військових команд,
військової техніки, озброєння і майна здійснюється на підставі
розпоряджень Уряду, міжнародних угод, дозволу Експортно-технічного
комітету при Кабінеті Міністрів України. Пропуск через державний кордон іноземних військових команд та
техніки для проведення спільних військових навчань здійснюється
відповідно до міждержавних угод, на підставі розпорядження КМУ,
вказівок Державної прикордонної та митної служб при наявності
документів, визначених чинним законодавством. Військові команди, варти, які супроводжують військовий
вантаж, перетинають кордон за закордонними паспортами, якщо інші
не встановлені міжнародними угодами. При цьому варта супроводження
повинна мати посвідчення про відрядження, де має бути зазначено,
що вона призначається для супроводження спецвантажу. В посвідченні
про відрядження також наводиться перелік особового складу з
номерами штатної зброї та кількості набоїв до неї, затверджений
гербовою печаткою. в) спеціальних вантажів Спеціальні вантажі - це вантажі особливої важливості, цілком
таємні і таємні вироби та їх компоненти, які мають оборонне і
державне значення; особливої важливості, цілком таємні і таємні
речовини, матеріали, які включають всі види ядерних матеріалів і у
випадку аварії становлять підвищену небезпеку для населення та
навколишнього середовища; цінності в особливо великих розмірах;
інші вантажі, які згідно з договорами, угодами можуть підпадати
під категорію спеціальних вантажів. Пропуск через державний кордон спеціальних вантажів
здійснюється на підставі відміток контрольних служб у документах,
які дають право на перетинання державного кордону. Після прибуття в пункт пропуску спецвантажу працівники
вантажовідправника (вантажоотримувача), що його супроводжують, та
особовий склад варти підлягають прикордонному, митному,
екологічному контролю за письмовим розпорядженням керівників
прикордонних військ, Державної митної служби та Мінекобезпеки. Підставою для прийняття до прикордонного та митного
оформлення спецвантажів є дозвіл на експорт (імпорт, транзит),
виданий у встановленому порядку Державною службою експортного
контролю при КМ України, або в порядку, визначеному чинним
законодавством. Транспортні засоби з особливо небезпечними
вантажами слід оглядати з використанням спеціальних засобів
захисту, огляд цих вантажів без водія та осіб, що їх
супроводжують, категорично забороняється. г) пропуск рятувальних та аварійних команд Пропуск рятувальних та аварійних команд здійснюється при
наявності документів, що посвідчують особу, списків, засвідчених
Міністерством надзвичайних ситуацій, на підставі розпорядження
Уряду та Державної прикордонної та митної служби. Пропуск команд здійснюється поза чергою, у максимально стислі
строки. д) пропуск вантажів з гуманітарною допомогою В разі прибуття автотранспорту з вантажем гуманітарної
допомоги згідно Закону України "Про гуманітарну допомогу"
( 1192-14 ) від 22.10.99 року дані транспортні засоби проходять
прикордонний та митний контроль в позачерговому порядку. є) митне оформлення предметів міжнародних, іноземних
організацій, представництв та осіб, які користуються митними
пільгами. При прямуванні через митний кордон України осіб, які
користуються митними пільгами, посадова особа митниці: Пропонує пред'явити документи, якими особі надаються митні
пільги (дипломатичний паспорт, посвідчення і т. ін.). На підставі усної заяви особи проводить митне оформлення,
згідно з правилами пропуску української та іноземної валюти,
предметів старовини і мистецтва, друкованих матеріалів, техмайна
та інших цінностей. При наявності в особи, що прямує через митний кордон,
іноземної дипломатичної пошти, перевіряє кур'єрський лист і
відповідність зовнішніх реквізитів дипломатичної пошти даним
кур'єрського листа. Оголошує особі, що прямує через митний кордон України, про
завершення митного оформлення.
9. Прикінцеві положення
9.1. Під час служби в пункті пропуску не дозволяється
посадовим особам контрольних служб, що здійснюють державні види
контролю в пунктах пропуску, мати при собі: - гроші в розмірі понад три неоподатковуваних мінімуми
доходів громадян; - телефони мобільного зв'язку та пейджери. Діяльність контрольних органів і служб, транспортних та інших
організацій і установ під час здійснення пропуску через державний
кордон координують органи охорони державного кордону. Вимоги щодо
порядку діяльності в пункті пропуску через державний кордон
обов'язкові для виконання всіма посадовими особами органів та
служб, розташованих в ньому.
9.2. Технологічна схема пропуску через державний кордон осіб,
транспортних засобів, товарів і інших предметів в міжнародному
автомобільному пункті пропуску "Шегині" з метою її відповідності
вимогам нормативно-правових актів та міжнародних договорів України
не менш як один раз на рік перевіряються керівниками контрольних
органів та служб. Відповідні відмітки про результати перевірки
робляться в технологічній схемі і засвідчуються підписами
уповноважених осіб. У разі змін щодо порядку здійснення контролю
осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна керівники
відповідних структурних підрозділів завчасно надають інформацію
для внесення доповнень та змін після погодження. Особливості впровадження технологічних схем залежно від
характеру сполучення, категорії осіб, транспортних засобів,
товарів та інших предметів визначаються Державною прикордонною
службою України, Державною митною службою України і Міністерством
транспорту України.
9.3. Дана Технологічна схема діє в частині, що стосується
пішохідного переходу пункту пропуску.
Перший заступник начальника
Мостиського прикордонного
загону - начальник штабу,
підполковник В.І.Мотрошилов
Заступник начальника
Галицької митниці - начальник
м/п "Мостиська" О.В.Олійник

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: