open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 січня 2001 р. N 5

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 893 ( 893-2011-п ) від 22.08.2011 }
Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 24 квітня 1999 р. N 696

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24
квітня 1999 р. N 696 ( 696-99-п ) "Про затвердження Правил
санітарної охорони території України" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 17, ст. 740) слова "Державному комітетові рибного
господарства" замінити словами "Міністерству аграрної політики".
2. Внести зміни до Правил санітарної охорони території
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24
квітня 1999 р. N 696, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2001 р. N 5
ЗМІНИ,

що вносяться до Правил санітарної охорони

території України ( 696-99-п )

1. У пункті 2:
підпункт 12 викласти у такій редакції:
"12) карантин - адміністративні та медико-санітарні заходи,
що застосовуються для запобігання розповсюдженню особливо
небезпечних інфекційних хвороб";
доповнити пункт підпунктом 17 такого змісту:
"17) обмежувальні протиепідемічні заходи - медико-санітарні
та адміністративні заходи, що здійснюються в межах осередку
інфекційної хвороби з метою запобігання її розповсюдженню".
2. У пункті 8 слово "Держкомрибгоспу" замінити словом
"Мінагрополітики".
3. Пункт 14 викласти у такій редакції:
"14. З метою запобігання занесенню і розповсюдженню на
території України інфекційних хвороб, зазначених у пункті 1 цих
Правил, у пунктах пропуску через державний кордон створюються і
функціонують санітарно-карантинні підрозділи (відділи, пункти),
які проводять медичний (санітарний) огляд пасажирів і водіїв усіх
видів транспортних засобів, плаваючого складу морських (річкових)
суден, льотного складу повітряних суден, поїзних і локомотивних
бригад пасажирських і вантажних поїздів, бригад рефрижераторних і
поштово-багажних поїздів (секцій і вагонів), воєнізованої охорони
та осіб, що супроводжують вантажі, транспортних засобів усіх
видів, вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі харчових
продуктів та продовольчої сировини, лікарських засобів, хімічних,
біологічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і
відходів, що завозяться на територію або вивозяться з території
України чи прямують транзитом через її територію (у випадках,
передбачених цими Правилами) і можуть бути факторами передачі
збудника інфекції або створити небезпеку для життя і здоров'я
людей".
4. Абзац перший пункту 15 викласти у такій редакції:
"15. Санітарно-карантинні підрозділи (відділи, пункти)
відповідних установ державної санітарно-епідеміологічної служби,
які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд у
пунктах пропуску через державний кордон, створюються після
прийняття Кабінетом Міністрів України акта про відкриття цих
пунктів".
5. Абзац третій пункту 28 викласти у такій редакції:
"перевірку морської медико-санітарної декларації,
медико-санітарної частини загальної декларації літака (додатки 1
і 2), свідоцтва про дератизацію або свідоцтва про звільнення від
дератизації (додаток 3), рейсового санітарного журналу
(додаток 8), товаросупровідної документації".
6. Абзац перший пункту 33 та перше речення підпункту 1 цього
пункту викласти у такій редакції:
"33. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
підприємства, установи та організації Мінтрансу, Мінагрополітики,
Держмитслужби у межах своєї компетенції забезпечують:
1) надання і утримання у належному стані та ремонт
приміщень, де розміщується персонал, який здійснює медичний
(санітарний) огляд, а також для тимчасової ізоляції хворих (осіб
з підозрою на зараження будь-якою інфекційною хворобою,
зазначеною у пункті 1 цих Правил)".
7. У пункті 74:
підпункт 11 викласти у такій редакції:
"11) створення на в'їздах і виїздах з території карантину
контрольно-пропускних пунктів - місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування із залученням в
установленому порядку для роботи в цих пунктах
військовослужбовців, працівників, а також матеріально-технічних
та транспортних засобів підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності, частин і підрозділів Міноборони та
МВС";
доповнити пункт підпунктом 12 такого змісту:
"12) здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів -
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування за поданням відповідного головного державного
санітарного лікаря, який визначає види і тривалість цих заходів
залежно від особливостей перебігу інфекційної хвороби, стану
епідемічної ситуації та обставин, що впливають на цю ситуацію".
8. Пункт 76 викласти у такій редакції:
"76. Порушення цих Правил тягне за собою дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність
згідно із законодавством".
9. Доповнити Правила додатком 8.
Зразок
Додаток 8

до Правил санітарної охорони території

України
(титульний лист)

(титульный лист)
Рейсовий санітарний журнал

Рейсовый санитарный журнал
Пасажирський поїзд N ____________________________________________
Пассажирский поезд N _____________________________________________
Прямування _______________________________________________________
Следования _______________________________________________________
Прізвище, ініціали керівника пункту
формування поїзда ________________________________________________
Фамилия, инициалы руководителя
пункта формирования поезда _______________________________________
Адреса пункту формування поїзда _________________________________
Адрес пункта формирования поезда _________________________________
Назва, адреса установи санепідслужби
залізниці, яка здійснює санітарний
нагляд за формуванням поїзда _____________________________________
Наименование, адрес учреждения
санэпидслужбы железной дороги,
осуществляющего санитарный надзор за
формированием поезда _____________________________________________

(форма ведення рейсового журналу)

(форма ведения рейсового журнала)
АКТ

обстеження від "____" _____________200_ р.

обследования от "____" ____________200_ г.
1. Прізвище, ініціали посадової особи
санепідслужби ____________________________________________________
Фамилия, инициалы должностного лица
санэпидслужбы ____________________________________________________
2. Перелік виявлених правопорушень _______________________________
Перечень выявленных правонарушений _______________________________
3. Прізвище, ініціали посадових осіб,
які вчинили санітарні правопорушення ____________________________
Фамилия, инициалы должностных лиц,
совершивших санитарные
правонарушения ___________________________________________________
4. Заходи, вжиті санепідслужбою __________________________________
Меры, принятые санэпидслужбой ____________________________________
5. Проведені санітарно-гігієнічні та
протиепідемічні заходи ___________________________________________
Проведенные санитарно-гигиенические и
противоэпидемические мероприятия _________________________________
6. Повідомлення для керівника пункту
екіпірування поїзда ______________________________________________
Сообщение для руководителя пункта
экипировки поезда ________________________________________________
7. Повідомлення для посадової особи
санепідслужби, яка здійснює
санепіднагляд за станом екіпірування
поїзда ___________________________________________________________
Сообщение для должностного лица
санэпидслужбы, осуществляющего
санэпиднадзор за состоянием экипировки
поезда ___________________________________________________________
Посадова особа
санепідслужби _______________________ ____________________
Должностное лицо (підпис, подпись) (прізвище, фамилия)
санэпидслужбы
"Ознайомлений" _________________________ ___________________
"Ознакомлен" (підпис начальника поїзда, (прізвище, фамилия)

подпись начальника поезда)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: