open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 24 грудня 2003 р. N 1989

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 451 ( 451-2012-п ) від 21.05.2012 }
Питання пропуску через державний кордон осіб,

автомобільних, водних, залізничних та повітряних

транспортних засобів перевізників і товарів,

що переміщуються ними
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ

N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 810 ( 810-2005-п ) від 23.08.2005

N 811 ( 811-2007-п ) від 06.06.2007

N 636 ( 636-2008-п ) від 09.07.2008

N 715 ( 715-2008-п ) від 20.08.2008

N 279 ( 279-2009-п ) від 05.03.2009

N 992 ( 992-2009-п ) від 09.09.2009

N 177 ( 177-2010-п ) від 24.02.2010

N 539 ( 539-2010-п ) від 30.06.2010

N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011

N 903 ( 903-2011-п ) від 31.08.2011

N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011

N 1016 ( 1016-2011-п ) від 05.10.2011 }

Відповідно до статей 40, 41 і 45 Митного кодексу України
( 92-15 ), статті 25 Закону України "Про прикордонний контроль"
( 1710-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Вступна частина в редакції Постанови КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 }
1. Затвердити такі, що додаються:
типову технологічну схему пропуску через державний кордон
осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються
ними; { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
Порядок здійснення митного контролю автомобільних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються
ними, у пунктах пропуску через державний кордон;
Порядок здійснення митного контролю водних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах
пропуску через державний кордон;
Порядок здійснення митного контролю залізничних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах
пропуску через державний кордон;
Порядок здійснення митного контролю повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах
пропуску через державний кордон.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 грудня 2003 р. N 1989
ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

пропуску через державний кордон осіб, автомобільних,

водних, залізничних та повітряних транспортних

засобів перевізників і товарів, що

переміщуються ними
{ Назва типової технологічної схеми із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ

N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
1. За цією типовою технологічною схемою здійснюється
відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), Законів України
"Про прикордонний контроль" ( 1710-17 ), "Про державний кордон
України" ( 1777-12 ) та "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 ) пропуск через державний кордон осіб, автомобільних,
водних, залізничних та повітряних транспортних засобів
перевізників (далі - транспортні засоби), товарів, у тому числі
вантажів, що переміщуються ними через державний кордон (далі -
товари), визначається послідовність здійснення прикордонного і
митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску
через державний кордон. Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 }
2. Терміни, що вживаються у цій типовій технологічній схемі,
мають таке значення:
вільна практика - заходження судна закордонного плавання в
порт та початок вантажних операцій без участі комісії на борту
судна за рішенням уповноважених здійснювати відповідний контроль
державних органів, що приймається на підставі відомостей,
отриманих до прибуття судна, відповідно до Конвенції про
полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року
( 995_064 );
каботаж - переміщення судна із закритим або відкритим
кордоном між портами України в межах територіального моря і
внутрішніх вод України. У разі слідування рекомендованим курсом
судну з відкритим кордоном дозволяється тимчасовий вихід за межі
територіального моря України;
судно з відкритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в
Україну і пройшло прикордонний контроль;
судно із закритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в
Україну і не пройшло прикордонний контроль, чи будь-яке судно з
відкритим кордоном, яке пройшло прикордонний контроль на вибуття з
України.
Інші терміни і поняття вживаються у значенні, наведеному в
Митному кодексі України ( 92-15 ), Законах України "Про
прикордонний контроль" ( 1710-17 ), "Про державний кордон України"
( 1777-12 ), "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 )
та інших нормативно-правових актах. { Абзац шостий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 } Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2009-п ) від
05.03.2009 }
3. Пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів
і товарів здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон
(далі - пункти пропуску), поза пунктами пропуску у випадках,
передбачених частиною третьою статті 5 Закону України "Про
прикордонний контроль" ( 1710-17 ), та на території суміжних
держав у порядку, передбаченому статтею 26 зазначеного Закону
( 1710-17 ).
Пропуск через державний кордон особистих речей осіб
здійснюється відповідно до Закону України "Про порядок ввезення
(пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування
особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України"
( 2681-14 ). Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 }
4. Про в'їзд (прибуття) у пункт пропуску осіб, транспортних
засобів інформація подається органу охорони державного кордону і
митному органу уповноваженими представниками адміністрації порту,
аеропорту (аеродрому), прикордонної залізничної станції (залежно
від виду сполучення та характеру транспортних перевезень) чи
перевізників (авіакомпаній, інших транспортних організацій), які
здійснюють рейсові або позарейсові (чартерні) перевезення. Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
Після в'їзду (прибуття) у пункт пропуску перевізник або
вантажовласник чи уповноважена ними особа заявляє про готовність
до контролю і пред'являє посадовим особам органу охорони
державного кордону і митного органу документи, установлені
нормативно-правовими актами та міжнародними договорами (особисті,
на транспортний засіб і товари).

{ Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }

5. Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через
державний кордон після здійснення відповідно до вимог
нормативно-правових актів прикордонного, митного контролю, у разі
автомобільного сполучення - контролю за міжнародними перевезеннями
пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами, у разі
повітряного сполучення - контролю на безпеку, у разі морського,
річкового та поромного сполучення - контролю суден з метою
забезпечення безпеки плавання.
У випадках, встановлених законодавством, товари пропускаються
через державний кордон після здійснення посадовими особами органів
виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено
здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного,
фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю
за переміщенням культурних цінностей, зазначених видів державного
контролю.
В інших випадках санітарно-епідеміологічний,
ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль
окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей,
що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою
транзиту), в пунктах пропуску через державний кордон України
здійснюється посадовими особами митних органів у формі
попереднього документального контролю відповідно до порядку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня
2011 р. N 1030 ( 1030-2011-п ). Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 64
( 64-2011-п ) від 02.02.2011; в редакції Постанови КМ N 1030
( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }
6. У разі в'їзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і
ввезення товарів в Україну здійснення їх контролю розпочинається
прикордонним контролем і закінчується митним контролем, у разі
виїзду і вивезення товарів з України - розпочинається митним
контролем і закінчується прикордонним контролем. { Абзац перший
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 64
( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів
здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України "Про
прикордонний контроль" ( 1710-17 ). { Пункт 6 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою КМ N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
Митний контроль транспортних засобів і товарів у пунктах
пропуску здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
У разі коли у пункті пропуску функціонують лише органи
охорони державного кордону і митні органи, для здійснення, крім
прикордонного і митного, інших видів контролю транспортних засобів
і товарів залучаються спеціалісти органів державної влади, на які
відповідно до законодавства покладено здійснення таких видів
контролю (далі - контролюючі органи). Якщо такої можливості немає,
транспортні засоби повертаються назад і за відсутності будь-яких
заборон чи обмежень щодо в'їзду в Україну (виїзду з України)
транспортних засобів або ввезення (вивезення) товарів
направляються у пункти пропуску, де на постійній основі
функціонують структурні підрозділи відповідних контролюючих
органів.
Відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних
договорів контролюючими органами України та суміжних держав може
здійснюватися спільний контроль як на території України, так і за
її межами. { Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 64
( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
7. На підставі переліку товарів, які підлягають державному
контролю (у тому числі у формі попереднього документального
контролю), та відповідно до поданих перевізником або експедитором,
чи уповноваженою особою товаросупровідних (товаротранспортних)
документів посадова особа митного органу визначає вид(и) та форму
проведення державного контролю в пункті пропуску через державний
кордон України (пункті ввезення на митну територію України):
для проведення ветеринарно-санітарного, фітосанітарного,
екологічного, радіологічного контролю товарів посадовою особою
контролюючого органу;
для проведення санітарно-епідеміологічного,
ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю,
контролю за переміщенням культурних цінностей посадовою особою
митного органу у формі попереднього документального контролю.
У разі коли у партії товарів, що ввозяться через пункт
пропуску через державний кордон України, є певна кількість
товарів, що підлягають проведенню відповідних видів державного
контролю посадовими особами контролюючих органів (крім
радіологічного контролю) та попередньому документальному контролю
посадовими особами митних органів, або вся партія товарів підлягає
відповідним видам державного контролю, попередній документальний
контроль товарів не здійснюється. Стосовно таких товарів державний
контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами
контролюючих органів, які залучаються посадовими особами митних
органів та для проведення зазначених видів державного контролю
прибувають в пункти пропуску через державний кордон України.
У разі коли товари підлягають радіологічному та попередньому
документальному контролю, контроль здійснюється в такій
послідовності:
перший етап - радіологічний контроль посадовою особою
відповідного контролюючого органу. Посадова особа митного органу
передає посадовій особі відповідного контролюючого органу подані
перевізником або експедитором, чи уповноваженою особою
товаросупровідні (товаротранспортні) документи. Після здійснення
радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого
органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних
(товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі
митного органу;
другий етап - попередній документальний контроль посадовою
особою митного органу. Після здійснення попереднього
документального контролю посадова особа митного органу проставляє
відповідні відмітки у формі відбитків штампа та печатки на
товаросупровідних (товаротранспортних) документах та вносить
інформацію про проведення такого контролю до Єдиної
автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби. Пункт 7 в редакції Постанов КМ N 636 ( 636-2008-п ) від
09.07.2008, N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }
8. У пунктах пропуску для автомобільного і поромного
сполучення здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та
міжнародних договорів посадовою особою служби міжнародних
автомобільних перевезень (СМАП) Мінтрансу контроль за міжнародними
перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними
засобами.
9. У пунктах пропуску для повітряного сполучення відповідно
до нормативно-правових актів та міжнародних договорів здійснюється
контроль на безпеку, у ході якого посадові особи служби авіаційної
безпеки аеропорту (аеродрому), авіакомпанії, органу внутрішніх
справ і підрозділу охорони державного кордону проводять комплекс
заходів, пов'язаних із захистом авіації від актів незаконного
втручання у її діяльність (протиправні дії, посягання на безпечне
функціонування авіаційних об'єктів, унаслідок якого можуть статися
нещасні випадки з людьми, завдаватися майнові збитки, вчинятися
захоплення чи викрадення повітряного судна, або випадки, що
створюють умови для настання подібних наслідків). Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 64
( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
10. У пунктах пропуску для морського, річкового та поромного
сполучення посадовою особою інспекції державного портового нагляду
здійснюється контроль суден з метою забезпечення безпеки плавання.
Усі види контролю у пунктах пропуску для морського, річкового
та поромного сполучення здійснюються комісією, що складається з
представників органу охорони державного кордону, митного органу,
адміністрації порту та агентської організації (морського агента).
У разі коли законодавством передбачено здійснення інших видів
контролю, до складу комісії включаються представники відповідних
контролюючих органів. Для здійснення митного контролю наливних
суден до складу комісії можуть включатися представники державної
пожежної охорони.
У разі потреби з дозволу органу охорони державного кордону і
митного органу до складу комісії включаються представники інших
державних органів, установ та організацій.
Комісію очолює посадова особа органу охорони державного
кордону. Капітан судна або представник агентської організації
(морський агент) не пізніше ніж за 4 години до приходу (відходу)
судна подає до органу охорони державного кордону і митного органу
заявку на здійснення контролю судна з наступним уточненням її
змісту за 1 годину до початку контролю. Комісія створюється на
замовлення адміністрації порту або представника агентської
організації (морського агента), які забезпечують перевезення
членів комісії до місця контролю та у зворотному напрямку.
Вільна практика застосовується для суден-контейнеровозів та
суден, що перевозять наливні вантажі. У разі відсутності
заперечень з боку державних органів, уповноважених здійснювати
контроль на державному кордоні, вільна практика може
застосовуватися до інших типів суден. { Пункт 10 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 279 ( 279-2009-п ) від 05.03.2009 }
За підсумками роботи комісії складається акт. Форма акта і
порядок його складення визначаються Адміністрацією
Держприкордонслужби. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
11. Контроль суден для каботажного плавання здійснюється
комісією у складі посадових осіб органу охорони державного
кордону, митного органу та інспекції державного портового нагляду.
Відмітки про проведення контролю проставляються в судновій ролі.
Відповідна інформація передається оперативно-черговою службою
органів охорони державного кордону в пункт пропуску місця
прямування судна.
Контроль українських та іноземних яхт здійснюється комісією
на спеціальних причалах (місцях), які визначаються в пункті
пропуску для морського, річкового та поромного сполучення.
Прикордонний контроль яхт здійснюється згідно із статтею 20
Закону України "Про прикордонний контроль" ( 1710-17 ). { Пункт 11
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 }
12. Загальний час здійснення контролю осіб, транспортних
засобів і товарів не повинен перевищувати часу стоянки
транспортних засобів у пунктах пропуску, передбаченого розкладом
або графіком руху. Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 64
( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
13. Тривалість здійснення кожного виду контролю відповідно до
технологічного процесу роботи пункту пропуску визначається
керівниками органу охорони державного кордону і митного органу, у
разі потреби - інших контролюючих органів для кожного пункту
пропуску окремо з урахуванням режиму його роботи, наявності
постійно діючих структурних підрозділів інших контролюючих
органів, виду та інтенсивності транспортного сполучення, категорії
поїздки, виду транспортного засобу, а також товару. Контролюючий
орган вживає заходів до вдосконалення механізму відповідного
контролю та скорочення тривалості його здійснення у пунктах
пропуску, розміщених на адміністративній території, закріпленій за
ним.
14. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається
закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних)
документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні
відмітки посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів
стосовно підконтрольних вантажів або якщо за результатами
перевірки паспортних документів осіб у передбачених законодавством
випадках (зокрема, проходження через "зелені коридори", зони
спрощеного контролю) уповноваженими службовими особами підрозділу
охорони державного кордону і посадовими особами митного органу
надано усний дозвіл на пропуск через державний кордон. Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 }
15. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через
державний кордон здійснюється уповноваженою службовою особою
підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про
перетинання державного кордону та відміток посадових осіб митного
органу, інших контролюючих органів про позитивні результати
передбачених законодавством видів контролю. Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 64 ( 64-2011-п ) від
02.02.2011 }
16. Контролюючі органи, транспортні та інші організації і
установи забезпечують інформування органів охорони державного
кордону та митних органів про прибуття (вибуття) у пункт (з
пункту) пропуску транспортних засобів і товарів, результати їх
контролю, пропущені та не пропущені через державний кордон
транспортні засоби і товари, виявлення осіб, причетних до
протиправної діяльності.
Зазначені суб'єкти взаємодіють шляхом обміну інформацією,
проведення нарад, спільних інструктажів.
У разі виникнення в пунктах пропуску ситуацій, які
ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи
функціонування пунктів пропуску, контролюючі органи в межах своєї
компетенції вживають скоординованих заходів до їх локалізації.
17. У пунктах пропуску через державний кордон відповідно до
міжнародних договорів посадові особи органів охорони державного
кордону організовують і щодоби уточнюють (з урахуванням
інформації, що надходить від консультаційних пунктів) з
представниками контролюючих органів суміжної держави питання щодо
пропущених і не пропущених через державний кордон осіб і
транспортних засобів, їх передачі, визначення спільних
скоординованих дій в інтересах забезпечення безперебійного
пропуску через державний кордон, а також про зміни в обстановці,
які впливають на здійснення пропуску через державний кордон. Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 64
( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }
18. Діяльність контролюючих органів, транспортних та інших
організацій і установ під час здійснення пропуску через державний
кордон координується органами охорони державного кордону.
19. Вимоги, передбачені цією типовою технологічною схемою,
застосовуються у технологічних схемах пропуску осіб, транспортних
засобів та вантажів через державний кордон, що затверджуються
керівником органу охорони державного кордону для кожного пункту
пропуску. Типову технологічну схему доповнено пунктом 19 згідно з
Постановою КМ N 64 ( 64-2011-п ) від 02.02.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 грудня 2003 р. N 1989
ПОРЯДОК

здійснення митного контролю автомобільних

транспортних засобів перевізників і товарів,

що переміщуються ними, у пунктах

пропуску через державний кордон

1. Цей Порядок визначає відповідно до Митного кодексу України
( 92-15 ) послідовність дій посадових осіб митних органів під час
здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон
(далі - автомобільні транспортні засоби і товари), у пунктах
пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон
(далі - пункти пропуску).
2. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і
товарів здійснюється виключно в зонах митного контролю і
завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.
3. Митний контроль та митне оформлення автомобільних
транспортних засобів і товарів здійснюється:
у разі ввезення на митну територію України - після проведення
прикордонного контролю;
у разі вивезення за межі митної території України - до
початку прикордонного контролю.
Огляд автомобільних транспортних засобів і товарів
здійснюється спільно посадовими особами митних органів та органів
охорони державного кордону відповідно до вимог законодавства та
міжнародних договорів України.
4. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і
товарів здійснюється митними органами у взаємодії з органами
державної влади, на які відповідно до законодавства покладено
функції здійснення інших видів контролю автомобільних транспортних
засобів і товарів (далі - контролюючі органи), у встановленому
законодавством порядку.
4-1. Декларування автомобільного транспортного засобу, що
використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів
через митний кордон України, здійснюється без застосування
вантажної митної декларації шляхом подання документів, що містять
точні відомості про цей транспортний засіб (реєстраційних та інших
документів, що підтверджують право керування цим транспортним
засобом), а в разі переміщення ним товарів - також
товаротранспортних (товаросупровідних) документів.
Без застосування вантажної митної декларації здійснюється
також декларування автомобільного транспортного засобу - причепа
(напівпричепа), що зареєстрований на постійній основі на території
іноземної держави та тимчасово ввозиться на митну територію
України (у тому числі з метою транзиту) тягачем
перевізника-резидента, за умови подання митному органу договору
найму (фрахтування) цього тягача іноземним власником або
користувачем причепа (напівпричепа) з метою виконання міжнародного
перевезення.
Декларування автомобільного транспортного засобу, що
переміщується через митний кордон України як товар на підставі
зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу, міни,
оренди, лізингу тощо, здійснюється у відповідному митному режимі з
поданням вантажної митної декларації, заповненої в установленому
порядку. Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 715
( 715-2008-п ) від 20.08.2008 }
5. Для здійснення митного контролю автомобільних транспортних
засобів і товарів перевізник або експедитор чи уповноважена особа
подають такі документи:
вантажна митна декларація (в установлених законодавством
випадках) на переміщувані товари;
міжнародна автомобільна накладна (CMR) або товаротранспортна
накладна;
рахунок-фактура (інвойс), інші документи, якими
підтверджується вартість товарів та які дають можливість
ідентифікувати зазначені товари:
пакувальний лист (специфікація);

{ Абзац шостий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 903 ( 903-2011-п ) від 31.08.2011 }

у разі потреби:
книжка міжнародного дорожнього перевезення (Carnet TIR) та
свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до
перевезення вантажів під митними печатками і пломбами; { Абзац
восьмий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 903 ( 903-2011-п ) від
31.08.2011 }
вантажна відомість (каргоманіфест);
авіаційна вантажна накладна (Air Waybill);
коносамент (Bill of Lading);
визначені законодавством інші документи, видані державними
органами.
6. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і
товарів у пункті пропуску здійснюється в три етапи.
Перший етап - попередні операції.
Для здійснення митного контролю перевізник або експедитор чи
уповноважена особа подають посадовій особі митного органу для
реєстрації документи, визначені в пункті 5 цього Порядку. На
зареєстрованих документах проставляється відбиток штампа "під
митним контролем". Після цього здійснюється перевірка
комплектності поданих документів, цілісності накладеного митного
забезпечення, а також загальний огляд автомобільних транспортних
засобів і товарів.
Другий етап - здійснення інших видів контролю.

{ Абзац п'ятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }

{ Абзац шостий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }

Третій етап - закінчення митного контролю.
Митний контроль та митне оформлення автомобільних
транспортних засобів і товарів закінчується після здійснення всіх
передбачених законодавством видів контролю щодо цього
автомобільного транспортного засобу і товарів.
Посадова особа митного органу приймає у разі потреби на
підставі результатів попередньої перевірки поданих для реєстрації
документів рішення про проведення митного огляду автомобільних
транспортних засобів і товарів, що перебувають під митним
контролем. Про результати огляду складається акт за формою,
встановленою Мінфіном. { Абзац дев'ятий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1016 ( 1016-2011-п ) від
05.10.2011 }
Після здійснення інших видів контролю митний орган згідно із
законодавством справляє податки і збори (обов'язкові платежі), що
підлягають сплаті в пунктах пропуску через державний кордон.
7. У разі коли після закінчення митного контролю та митного
оформлення є підстави вважати, що автомобільні транспортні засоби
і товари переміщуються через митний кордон з порушенням норм
Митного кодексу України ( 92-15 ) та інших законодавчих актів з
питань митної справи, керівник митного органу або його заступник
може прийняти рішення про переогляд автомобільного транспортного
засобу і товару.
8. За згодою перевізника або експедитора чи уповноваженої
особи митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів
може здійснюватися в зонах митного контролю вантажних митних
комплексів, автотерміналів, автопортів відповідно до передбачених
пунктом 6 цього Порядку етапів. Переміщення автомобільних
транспортних засобів і товарів із зони митного контролю пункту
пропуску в зону митного контролю вантажного митного комплексу,
автотерміналу, автопорту або у зворотному напрямку здійснюється
під контролем митного органу з повідомленням про це органу охорони
державного кордону.
9. За наявності обґрунтованих причин посадова особа митного
органу на будь-якому етапі митного контролю може відмовити в
митному оформленні чи пропуску автомобільних транспортних засобів
і товарів через митний кордон. У цьому разі митний орган
зобов'язаний видати заінтересованій особі картку відмови в митному
оформленні (із зазначенням причини) в порядку, встановленому
Мінфіном. Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1016
( 1016-2011-п ) від 05.10.2011 }
10. Пропуск через митний кордон транзитних вантажів та
автомобільних транспортних засобів, що здійснюють транзитні
перевезення, а також контроль за їх переміщенням здійснюються в
спрощеному режимі у встановленому законодавством та міжнародними
договорами порядку.
11. У разі виявлення порушень митних правил або законодавства
на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного
оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів посадова
особа митного органу зобов'язана вжити заходів, передбачених
законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 грудня 2003 р. N 1989
ПОРЯДОК

здійснення митного контролю водних транспортних

засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними,

у пунктах пропуску через державний кордон
{ У тексті Порядку слово "Держмитслужбою" замінено словом

"Мінфіном" згідно з Постановою КМ N 1016 ( 1016-2011-п )

від 05.10.2011 }

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає відповідно до Митного кодексу України
( 92-15 ) послідовність дій посадових осіб митних органів під час
здійснення митного контролю водних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон,
у пунктах пропуску для морського, річкового та поромного
сполучення через державний кордон (далі - пункти пропуску).
Митне оформлення та контроль за переміщенням суднового
спорядження, суднових запасних частин і припасів здійснюється
відповідно до Порядку суднового постачання в морських і річкових
портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2009 р. N 846 ( 846-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 61, ст. 2160). { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 992 ( 992-2009-п ) від 09.09.2009 }
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають таке
значення:
вантажні документи - коносаменти (штурманські розписки),
маніфести, каргоплани, річкові накладні та інші документи, які є
підставою для перетинання митного кордону водними транспортними
засобами і товарами;
вільна практика - заходження судна закордонного плавання в
порт та початок вантажних операцій без участі комісії на борту
судна за рішенням уповноважених здійснювати відповідний контроль
державних органів, що приймається на підставі відомостей,
отриманих до прибуття судна, відповідно до Конвенції про
полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року
( 995_064 ); { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 279 ( 279-2009-п ) від 05.03.2009 }
водні транспортні засоби і товари - водні транспортні засоби
перевізників і товари, що переміщуються ними через митний кордон;
генеральна декларація - документ, що містить загальні
відомості про судно і наявність чи відсутність на борту
вогнепальної зброї, боєприпасів, наркотичних (психотропних)
лікарських засобів, які є в судновій аптечці, а також про суднову
касу;
декларація про особисті речі членів екіпажу судна - документ,
що використовується для митного оформлення суден закордонного
плавання, де наводяться відомості про наявність у членів екіпажу
товарів, валюти та цінностей; { Абзац пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 811 ( 811-2007-п ) від
06.06.2007 }
доручення на навантаження - документ, що подається митному
органу декларантом або уповноваженою ним особою, містить реквізити
відправника, одержувача вантажу, назву і характеристику водних
транспортних засобів і товарів та після засвідчення його митним
органом є підставою для навантаження судна;
коносамент, річкова накладна - документи, що регулюють
правовідносини між відправником, перевізником та одержувачем
транспортних засобів і товарів, свідчать про прийняття
перевізником транспортних засобів і товарів, відомості про які
наведено в коносаменті, річковій накладній, і є документами, що
підтверджують наявність і зміст договору перевезення водним
транспортним засобом;
маніфест - перелік коносаментів;
представник агентської організації (морський агент) - суб'єкт
підприємницької діяльності, представник судновласника, який згідно
з договором морського агентування за винагороду зобов'язується
надавати послуги в галузі торговельного мореплавства;
судно закордонного плавання - судно, що здійснює міжнародні
перевезення;
суднова роль - список осіб суднового екіпажу.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Митному
кодексі України ( 92-15 ) та інших нормативно-правових актах.
3. Митний контроль водних транспортних засобів і товарів
здійснюється митним органом, як правило, біля причалів або в
акваторіях портів.
Митний контроль в акваторіях портів здійснюється за
погодженням з органом охорони державного кордону.
3-1. Агентська організація (морський агент) зобов'язана не
пізніше ніж за одну добу до прибуття судна в порт призначення на
митній території України подати митному органу, в зоні діяльності
якого розташований такий порт, інформацію в електронному вигляді
за встановленою Мінфіном формою про товари, прийняті до
перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території
України. Подана у порядку, встановленому Мінфіном, інформація
використовується митним органом виключно для визначення форми та
обсягу контролю, достатнього для забезпечення додержання
законодавства з питань митної справи.
Порядок і форма подання інформації про товари, що підлягають
санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному,
фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю, а також
контролю за переміщенням культурних цінностей, встановлюються
органами державної влади, які здійснюють такі види контролю.
{ Абзац другий пункту 3-1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 } Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 811
( 811-2007-п ) від 06.06.2007 }
4. Місця стоянки водних транспортних засобів, посадки і
висадки пасажирів визначаються адміністрацією порту за погодженням
з митним органом та органом охорони державного кордону.
Адміністрація порту не дозволяє капітанові судна закордонного
плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу у
відповідному судновому документі. Для тимчасового виходу судна з
порту у зв'язку з дією непереборної сили, стихійним лихом, а також
з метою рятування людей наявність дозволу митного органу не
обов'язкова. Про такі події адміністрація порту негайно інформує
митний орган.
5. Митний контроль товарів, що перевозяться членами екіпажів
водних транспортних засобів, здійснюється, як правило, на борту
цих транспортних засобів.
Митний контроль товарів, що перевозяться пасажирами, як
правило, здійснюється в оглядовому залі порту.
6. Митний контроль суден закордонного плавання, що плавають
під іноземним прапором, може здійснюватися документально за умови
постійного перебування суден під контролем митного органу в зонах
митного контролю пунктів пропуску (пунктів контролю).
7. У разі коли є підстави вважати, що водні транспортні
засоби і товари переміщуються через митний кордон з порушенням
норм Митного кодексу України ( 92-15 ) та інших законодавчих актів
з питань митної справи, здійснюється митний огляд водних
транспортних засобів, а також транспортних засобів, товарів та
особистих речей, що переміщуються ними.
8. У разі виявлення фактів порушення митних правил або
законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та
митного оформлення водних транспортних засобів, а також
транспортних засобів і товарів посадова особа митного органу
зобов'язана вжити заходів, передбачених законодавством.
Митний контроль суден закордонного плавання,

що прибувають на митну територію України

або вибувають за її межі
9. Митний контроль суден закордонного плавання здійснюється
комісією, що складається з представників органів охорони
державного кордону, митних органів, адміністрації порту та
агентської організації (морського агента). У разі коли
законодавством передбачено здійснення інших видів контролю, до
складу комісії включаються представники органів виконавчої влади,
які здійснюють такі види контролю (далі - контролюючі органи). Для
здійснення митного контролю наливних суден до складу комісії
можуть включатися представники державної пожежної охорони. { Абзац
перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }
З дозволу митного органу та органу охорони державного кордону
до складу комісії у разі потреби включаються представники інших
органів, установ та організацій.
10. Члени комісії та особи, яким дозволено відвідання судна
під час здійснення контролю, не повинні вносити на судно та
виносити з нього предмети, крім тих, що використовуються ними для
виконання своїх службових обов'язків.
Митний контроль предметів, валютних та інших цінностей осіб,
яким дозволено відвідання судна під час здійснення контролю
комісією, провадиться шляхом усного або письмового декларування.
11. Під час перебування судна закордонного плавання під
митним контролем причалювання до нього будь-яких плавучих засобів
здійснюється за наявності дозволу митного органу та органу охорони
державного кордону.
12. Митний контроль суден закордонного плавання здійснюється
цілодобово відповідно до їх прибуття та створення комісії.
Митний контроль пасажирських суден закордонного плавання
здійснюється позачергово відповідно до графіка їх руху, завчасно
погодженого з митним органом та органом охорони державного
кордону.
13. Комісія створюється на замовлення адміністрації порту або
представника агентської організації (морського агента) і
розпочинає роботу після завершення медичного (санітарного) огляду
членів екіпажу. Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1030
( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }
14. Декларування судна закордонного плавання, що
використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів
через митний кордон України, здійснюється без подання вантажної
митної декларації. Відомості про таке судно закордонного плавання
зазначаються в генеральній декларації.
Для здійснення митного контролю капітан судна або інша особа,
що входить до командного складу судна і належним чином
уповноважена на це капітаном, подає такі документи:
генеральну декларацію;
зобов'язання капітана судна про зворотне вивезення за межі
митної території України (ввезення на митну територію України)
судна закордонного плавання за формою, встановленою Мінфіном;
декларацію про вантаж;
коносамент, річкову накладну, де зазначаються найменування,
маркування, кількість та/або міра (маса, об'єм) вантажу чи
кількість місць, яку він займає, а в разі необхідності - відомості
про зовнішній вигляд, стан і особливі властивості вантажу;
список членів суднового екіпажу (суднова роль);
список пасажирів;
декларацію про особисті речі членів суднового екіпажу;
декларацію про суднові припаси;
довідку капітана судна про наявність на борту судна
наркотичних (психотропних) засобів, зброї та боєприпасів;
довідку про наявність у судновій касі валюти;
зобов'язання капітана судна, яке плаває під Державним
Прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові
припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна;
документи, передбачені Митним кодексом України ( 92-15 ),
іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними
договорами України (в разі необхідності).
Подані документи повинні бути скріплені судновою печаткою та
засвідчені підписом капітана судна або іншої особи, що входить до
командного складу судна і належним чином уповноважена на це
капітаном. У разі перевезення товарів у контейнерах допускається
подання коносамента, скріпленого печаткою та засвідченого підписом
керівника або іншого належним чином уповноваженого працівника
агентської організації (морського агента). Посадова особа митного
органу здійснює оформлення поданих документів у встановленому
Мінфіном порядку.
Декларування судна, що переміщується через митний кордон
України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору
(контракту), крім договору перевезення, здійснюється у
відповідному митному режимі з поданням вантажної митної
декларації, заповненої у встановленому Мінфіном порядку. Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 811 ( 811-2007-п ) від
06.06.2007 }
15. Митний огляд судна закордонного плавання здійснюється з
метою перевірки відомостей, зазначених у документах. На суднові
приміщення з предметами, що не підлягають пропуску через митний
кордон, накладається митне забезпечення в порядку, встановленому
Мінфіном.
16. У разі виявлення контрабанди, порушення митних правил
посадова особа митного органу має право продовжити строк
перебування судна під митним контролем.
17. Після закінчення митного контролю митний орган проводить
реєстрацію документів, у яких відображаються результати митного
контролю та митного оформлення, і веде їх облік у порядку,
встановленому Мінфіном.
Митний контроль транспортних засобів і товарів,

що переміщуються на суднах закордонного плавання
18. Навантаження та розвантаження суден закордонного
плавання, а також проведення допоміжних операцій з товарами
(кріплення, розкріплення тощо) у період роботи комісії, створеної
згідно з пунктом 9 цього Порядку, допускається за згодою членів
комісії, уповноважених здійснювати контроль транспортних засобів
та відповідних товарів, з проставленням відмітки в декларації про
вантаж. Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 810 ( 810-2005-п ) від
23.08.2005 }
18-1. Навантаження та розвантаження суден закордонного
плавання, а також проведення допоміжних операцій з товарами
(кріплення, розкріплення, переміщення по судну) допускається без
участі комісії при застосуванні для судна вільної практики.
У такому разі представник судновласника (морський агент)
здійснює на судні пломбування кімнати для збереження зброї
(сейфу), інших приміщень, в яких зберігаються підконтрольні товари
(зокрема суднові запаси, лікарські засоби, валютні цінності). Порядок доповнено пунктом 18-1 згідно з Постановою КМ N 279
( 279-2009-п ) від 05.03.2009 }
19. Митний орган веде облік транспортних засобів і товарів,
що вивантажуються із судна закордонного плавання.
У разі виявлення розбіжностей між фактичною кількістю
транспортних засобів і товарів та даними, зазначеними у вантажних
документах, або у разі виявлення пошкоджених, із слідами
розпакування вантажних місць складається акт-повідомлення, який
підписується представниками адміністрації порту і митного органу,
капітаном судна або іншою уповноваженою перевізником особою.
Після розвантаження судна закордонного плавання в
генеральному акті, який підписується представниками адміністрації
порту, митного органу і судна, зазначається кількість місць та
маса зданих судном і прийнятих портом товарів. Один примірник
генерального акта зберігається в митному органі.
19-1. За згодою вантажовласника чи уповноваженої ним особи
митний контроль товарів, що перевозяться у контейнерах, може
здійснюватися в зонах митного контролю вантажних митних комплексів
(автотерміналів, автопортів). Переміщення товарів у контейнерах із
зони митного контролю пункту пропуску в зону митного контролю
вантажного митного комплексу (автотерміналу, автопорту) або у
зворотному напрямку здійснюється під контролем митного органу
відповідно до технологічної схеми, що затверджується керівником
митного органу за погодженням з керівниками органу охорони
державного кордону, порту та вантажного митного комплексу
(автотерміналу, автопорту). Порядок доповнено пунктом 19-1 згідно з Постановою КМ N 636
( 636-2008-п ) від 09.07.2008 }
20. Дозвіл митного органу на вивезення транспортних засобів і
товарів із зони митного контролю і порту надається на підставі
оформлених митних декларацій або інших документів, передбачених
законодавством з питань митної справи у порядку, встановленому
Мінфіном. { Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 811 ( 811-2007-п ) від 06.06.2007 }
Перебування в зоні митного контролю транспортних засобів і
товарів, митне оформлення яких закінчено, не допускається, крім
випадків, коли таке перебування є наслідком функціональної і
технологічної діяльності порту або митний орган одержав від інших
контролюючих органів інформацію про можливе порушення
законодавства під час митного оформлення цих транспортних засобів
і товарів.
21. Митний орган забезпечує зберігання документів, що були
підставою для пропуску водних транспортних засобів і товарів через
митний кордон, у порядку і строки, встановлені Мінфіном.
22. У разі надходження на територію порту транспортних
засобів і товарів, що переміщуються під митним контролем, митний
орган підтверджує їх надходження у порядку, встановленому
Мінфіном.
23. До початку завантаження на судно закордонного плавання
транспортних засобів і товарів декларант або уповноважена ним
особа подає митному органу доручення на навантаження. Підставою
для оформлення такого доручення є митна декларація з відміткою
митного органу про закінчення митного контролю.
У разі надходження транспортних засобів і товарів, що були
оформлені в інших митних органах і перебувають під митним
контролем, разом з митною декларацією подаються товаросупровідні
документи.
Оформлене митним органом доручення на навантаження є
підставою для завантаження зазначених у ньому транспортних засобів
і товарів на судно закордонного плавання.
З метою запобігання простою транспортного засобу дозволяється
оформлення доручень на навантаження за відсутності оригіналу
митної декларації. Пропуск через митний кордон транспортних
засобів і товарів здійснюється тільки за умови надання оригіналу
митної декларації з відміткою митного органу про закінчення
митного оформлення.
Внесення змін до доручення на навантаження здійснюється
декларантом або уповноваженою ним особою тільки з дозволу митного
органу.
24. Після закінчення завантаження судна закордонного плавання
декларант або уповноважена ним особа подає митному органу вантажні
документи для пропуску транспортних засобів і товарів через митний
кордон.
25. У період здійснення митного контролю транспортних засобів
і товарів, що завантажуються на судна закордонного плавання
(вивантажуються із суден), митні органи мають право
використовувати документи, передбачені правилами роботи портів.
26. Після закінчення роботи комісії для вибуття судна митний
орган підтверджує пропуск транспортних засобів і товарів через
митний кордон у порядку, встановленому Мінфіном.
27. Митні органи, в зоні діяльності яких розташовані пункти
пропуску, затверджують за погодженням з іншими контролюючими
органами технологічні схеми здійснення митного контролю:
суден каботажного плавання;
плавучих засобів лоцманської та інших служб порту;
військових кораблів і суден забезпечення Військово-Морських
Сил;
круїзних суден;
маломірних суден;
суден, що плавають під іноземним прапором, які здійснювали
ремонт на території України;
транспортних засобів і вантажів при поромних (комбінованих)
перевезеннях;
суден, що плавають під Державним Прапором України і вибувають
на певний час за митний кордон згідно з договорами фрахтування;
транспортних засобів і вантажів, які переміщуються в межах
одного пункту пропуску.
{ Пункт 28 виключено на підставі Постанови КМ N 539
( 539-2010-п ) від 30.06.2010 }
{ Пункт 29 виключено на підставі Постанови КМ N 539
( 539-2010-п ) від 30.06.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 грудня 2003 р. N 1989
ПОРЯДОК

здійснення митного контролю залізничних транспортних

засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними,

у пунктах пропуску через державний кордон

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає відповідно до Митного кодексу України
( 92-15 ) послідовність дій посадових осіб митних органів під час
здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів
перевізників і товарів (вантажів), що переміщуються ними через
митний кордон, у пунктах пропуску для залізничного сполучення
через державний кордон (далі - пункти пропуску).
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають таке
значення:
залізничні транспортні засоби і товари (вантажі) - залізничні
транспортні засоби перевізників і товари (вантажі), що
переміщуються ними через митний кордон;
відправка - товар (вантаж), прийнятий до перевезення від
одного вантажовідправника за однією залізничною накладною на одній
станції відправлення на адресу одного вантажоодержувача на одну
станцію призначення;
залізнична накладна - основний перевізний документ
установленої форми, що подається залізниці вантажовідправником
разом з товаром (вантажем) і супроводжує товар (вантаж) на всьому
шляху перевезення до станції призначення. Накладна є обов'язковою
двосторонньою письмовою формою угоди про перевезення товару
(вантажу), яка укладається між вантажовідправником і залізницею на
користь третьої сторони - вантажоодержувача та одночасно є
договором на заставу товару (вантажу) для забезпечення гарантії
внесення належної провізної плати та інших платежів за
перевезення;
календарний штемпель станції - штемпель з найменуванням
(кодом) залізничної станції та датою, відбиток якого
проставляється працівниками залізничної станції на перевізних
документах, що підтверджує виконання залізницею операцій з
приймання товару (вантажу) до перевезення, його прибуття на
станцію призначення, вивантаження та оформлення видачі;
митниця відправлення (станція відправлення) - митний орган
(залізнична станція) на території України, де починається
переміщення товарів (вантажів), що перебувають під митним
контролем;
митниця призначення (станція призначення) - митний орган
(залізнична станція) на території України, де закінчується
переміщення товарів (вантажів), що перебувають під митним
контролем;
натурний лист - документ, що використовується для номерного
обліку вагонів на залізничних станціях у разі передачі вагонів
однією залізницею іншій і який містить дані про склад поїзда
(номера вагонів), його масу, умовну довжину, станцію відправлення
та призначення, відомості про засоби ідентифікації; { Пункт 2
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 177
( 177-2010-п ) від 24.02.2010 }
прикордонна передавальна станція - остання перед кордоном із
суміжною державою під час вивезення товарів (вантажів), перша -
під час їх ввезення дільнична чи сортувальна залізнична станція,
на якій виконуються операції з огляду вагонів, оформлення
перевізних документів, а також здійснюються всі передбачені
законодавством види контролю для товарів (вантажів), що
переміщуються залізничним транспортом; { Абзац дев'ятий пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 177 ( 177-2010-п )
від 24.02.2010 }
технологічний процес роботи станції - документ, у якому
визначається порядок організації роботи станції, зокрема
послідовність і строки виконання операцій з огляду залізничних
транспортних засобів, їх завантаження і розвантаження, оформлення
перевізних документів.
Інші терміни, що використовуються у цьому порядку, мають таке
саме значення, що і в Митному кодексі України ( 92-15 ) та інших
нормативно-правових актах.
3. У випадках, передбачених міжнародними договорами,
залізничний транспортний засіб (завантажений і порожній)
переміщується через митний кордон без декларування.
4. Митний контроль та митне оформлення військових залізничних
транспортних засобів, військової техніки, товарів (вантажів), що
перевозяться підприємствами спецзв'язку, здійснюються в
установленому законодавством порядку з урахуванням специфіки
перевезення.
5. Товари (вантажі), ввезення яких заборонено законодавством,
не пропускаються на митну територію України та в установленому
порядку підлягають поверненню за кордон, як правило, в день їх
ввезення.
6. Порядок взаємодії посадових осіб митних органів, які
здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), що
переміщуються залізничними транспортними засобами, і працівників
залізниць України установлюється Держмитслужбою разом з
Мінтрансзв'язку у разі:
переадресування, аварії, відчеплення вагонів або дії
непереборної сили та повернення помилково направлених товарів
(вантажів);
здійснення митного контролю залізничного рухомого складу (у
тому числі порожнього);
переміщення товарів (вантажів) у контейнерах з морських
торговельних портів у зони митного контролю вантажних митних
комплексів.
Декларування залізничного рухомого складу (у тому числі
порожнього), що використовується для перевезення у міжнародному
сполученні товарів (вантажів), пасажирів і для технічного
обслуговування ділянок залізниць України, що проходять територією
інших держав, здійснюється шляхом подання митному органові в
пункті пропуску (пункті контролю) або на прикордонній
передавальній станції, або в митному органі за місцем розташування
власника транспортного засобу інформації про такі залізничні
транспортні засоби та мету їх переміщення (під навантаження,
повернення, технічне обслуговування ділянок залізниць України
тощо), зазначені у передатній відомості, перевізних документах чи
натурному листі.
Митний контроль за переміщенням через митний кордон України
залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього)
здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки
відомостей, зазначених у документах, що подаються для здійснення
митних процедур. Для цілей митного контролю використовується
інформація, що міститься в автоматизованому банку даних
Укрзалізниці. Порядок подання такої інформації встановлюється
наказами Держмитслужби та Мінтрансзв'язку.
Декларування залізничного рухомого складу, що переміщується
через митний кордон України як товар на підставі
зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу, міни,
оренди (у тому числі приписаних до залізниць інших держав),
лізингу тощо, здійснюється у відповідному митному режимі з
поданням вантажної митної декларації, заповненої в установленому
порядку. Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 177 ( 177-2010-п ) від
24.02.2010 }
7. У разі виявлення порушень митних правил або законодавства
на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного
оформлення залізничних транспортних засобів і товарів (вантажів)
посадова особа митного органу зобов'язана вжити необхідних
заходів, передбачених законодавством.
Митний контроль залізничних транспортних засобів

і товарів (вантажів), що ввозяться на митну

територію України
8. Посадові особи прикордонної передавальної станції
інформують митний орган про перетинання митного кордону
залізничним транспортним засобом.
Для здійснення митного контролю посадові особи прикордонної
передавальної станції подають до митного органу такі документи:
передатна відомість (багажний список);
залізничні накладні;
перевізні документи;
товаросупровідні документи;
інші документи, передбачені Митним кодексом України
( 92-15 ), іншими законодавчими актами з питань митної справи та
міжнародними договорами.
9. Посадові особи митного органу і прикордонної передавальної
станції проводять перевірку кількості та номерів залізничних
транспортних засобів, що надходять, цілісності пломб,
запірно-пломбувальних пристроїв, збереження товарів (вантажів) на
відкритому рухомому складі в порядку і строки, встановлені
технологічним процесом роботи станції, погодженим з відповідним
митним органом, та здійснюють інші форми митного контролю,
передбачені Митним кодексом України ( 92-15 ) та іншими
законодавчими актами з питань митної справи.
10. Посадова особа митного органу реєструє подані для
здійснення митного контролю документи, перевіряє відповідність
даних, зазначених у них, даним, що містяться в передатній
відомості, а також комплектність необхідних товаросупровідних
документів.
11. За результатами митного контролю посадова особа митного
органу приймає рішення про:
здійснення митного оформлення товарів (вантажів);
направлення товарів (вантажів) на митну територію України у
митницю призначення під митним контролем;
повернення товарів (вантажів) за межі митного кордону (у тому
числі за заявою вантажовласника або вантажоперевізника);
неможливість пропуску товарів (вантажів) на митну територію
України.
12. У разі прийняття рішення про неможливість пропуску
товарів (вантажів) на митну територію України такі товари
(вантажі) перебувають під митним контролем та під охороною
залізниці до їх вивезення за межі митної території України.
13. У разі прийняття рішення про направлення товарів
(вантажів) у митницю призначення під митним контролем посадова
особа митного органу здійснює їх митне оформлення та проставляє на
основних товаросупровідних документах відбиток штампа "під митним
контролем".
Митний контроль залізничних транспортних засобів

і товарів (вантажів), що вивозяться за межі

митної території України
14. Після здійснення митного контролю і митного оформлення
залізничних транспортних засобів і товарів (вантажів) митні органи
дають дозвіл на відправлення їх до митниці призначення для
пропуску за межі митної території України. Зазначені в пункті 8
цього Порядку документи з відмітками митних органів та оформлена
вантажна митна декларація передаються на станцію відправлення для
прийняття товарів (вантажів) до перевезення.
Наявність у цих документах відбитка календарного штемпеля
станції, що приймає товари (вантажі) до перевезення, свідчить про
зобов'язання залізниці щодо перевезення цих товарів (вантажів) та
дотримання митних правил, установлених законодавством.
15. Посадова особа прикордонної передавальної станції
інформує митний орган про прибуття товарів (вантажів) на станцію
та подає документи для здійснення митного контролю відповідно до
цього Порядку.
16. Залізничний транспортний засіб з товарами (вантажами),
який не був прийнятий суміжною державою і повернувся на
прикордонну передавальну станцію, перебуває на коліях станції під
митним контролем та охороною залізниці на підставі перевізних
документів, згідно з якими він переміщувався за межі митної
території України, до з'ясування обставин повернення і прийняття
рішення щодо подальшого перевезення товарів (вантажів).
Митний огляд залізничних

транспортних засобів і товарів (вантажів)
17. Митні органи мають право проводити митний огляд та
переогляд залізничних транспортних засобів і товарів (вантажів) з
метою перевірки законності переміщення, відповідності даних,
наведених у перевізних та товаросупровідних документах, фактичним.
18. Підприємства залізниці, які переміщують через митний
кордон товари (вантажі), на вимогу митного органу здійснюють
завантаження, розвантаження, перевантаження, усунення пошкоджень
упаковки, розпакування, упакування та перепакування товарів
(вантажів), що підлягають митному контролю, а також відкривають
приміщення, місткості та інші місця, де можуть перебувати такі
товари (вантажі).
19. Перевантаження товарів (вантажів) з одного виду
транспорту на інший, а також з вагонів, що стоять на одній колії,
у вагони, що стоять на іншій, через склад, рампу чи майданчик
здійснюється під контролем митного органу, у зоні діяльності якого
воно проводиться. Порядок перевантаження і контролю визначається
технологічним процесом роботи станції, погодженим з митним органом
і органом охорони державного кордону.
Здійснення митних процедур у міжнародному

пасажирському залізничному транспорті
20. Митний контроль та митне оформлення предметів, що
належать пасажирам, і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон, здійснюються посадовими особами митних органів у
зонах митного контролю в межах пунктів пропуску:
в оглядових залах, на перонах вокзалів залізничних станцій, у
вагонах поїздів міжнародного пасажирського сполучення;
у приміщеннях для огляду товарів (вантажів), що переміщуються
через митний кордон у несупроводжуваному багажі, та
вантажобагажу - у багажних відділеннях залізничних станцій;
в інших місцях уздовж маршруту руху залізничного
транспортного засобу, визначених за погодженням з Держмитслужбою,
Адміністрацією Держприкордонслужби і Мінтрансом.
21. Посадка і висадка пасажирів, що пройшли митний контроль
та митне оформлення, а також завантаження і розвантаження товарів
(вантажів), відправлення пасажирських поїздів з місць стоянки
здійснюються з дозволу митного органу і органу охорони державного
кордону.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 грудня 2003 р. N 1989
ПОРЯДОК

здійснення митного контролю повітряних

транспортних засобів перевізників і товарів,

що переміщуються ними, у пунктах пропуску

через державний кордон
{ У тексті Порядку слово "Держмитслужбою" замінено словом

"Мінфіном" згідно з Постановою КМ N 1016 ( 1016-2011-п )

від 05.10.2011 }

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає відповідно до Митного кодексу України
( 92-15 ), Міжнародних стандартів та рекомендованої практики
"Спрощення формальностей" (додаток 9 до Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію) ( 995_655 ) послідовність дій посадових осіб
митних органів під час здійснення митного контролю повітряних
транспортних засобів перевізників (далі - повітряні судна) і
товарів, що переміщуються ними через митний кордон (далі -
товари), у пунктах пропуску для повітряного сполучення через
державний кордон (далі - пункти пропуску).
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають таке
значення:
авіаційна вантажна накладна - документ, що свідчить про
укладення договору про повітряне перевезення товарів, прийняття
товарів до перевезення та визначає умови перевезення;
генеральна декларація - документ, форма якого визначена
Міжнародними стандартами та рекомендованою практикою "Спрощення
формальностей" (додаток 9 до Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію) ( 995_655 ), що містить відомості про власника
повітряного судна або виконавця рейсу, а також реєстраційний номер
повітряного судна або його військовий знак, номер і дату виконання
рейсу, назви аеропортів відправлення, проміжних посадок, час
прибуття тощо;
вантажна відомість (каргоманіфест) - документ, у якому
зазначаються номери авіаційних вантажних накладних, кількість
вантажних місць, вага товарів, що завантажуються на борт
(вивантажуються з борту) повітряного судна, що перебуває під
митним контролем, та інші відомості, що використовуються під час
переміщення товарів;
міжнародний рейс - політ, виконання якого розпочинається
та/або закінчується за межами України незалежно від кількості
проміжних посадок на території України;
склад - склад тимчасового зберігання, склад митного органу,
склад магазину безмитної торгівлі, що розміщені на території
пункту пропуску;
технічна посадка - посадка повітряного судна в міжнародних
аеропортах з некомерційною метою (без висадки/посадки пасажирів,
завантаження/вивантаження товарів чи пошти) у зв'язку з
метеорологічними умовами, для дозаправлення повітряного судна
пально-мастильними матеріалами, з метою заміни екіпажу чи з інших
причин;
товари - товари, що переміщуються повітряними суднами через
митний кордон.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Митному
кодексі України ( 92-15 ) та інших нормативно-правових актах.
3. Митний контроль за міжнародними авіаційними перевезеннями
здійснюється митним органом, розташованим у міжнародному
аеропорту, у взаємодії з органами державної влади, на які
відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших
видів контролю під час переміщення товарів через державний кордон
(далі - контролюючі органи).
4. У разі виявлення порушень митних правил або законодавства
на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного
оформлення повітряних суден і товарів посадова особа митного
органу зобов'язана вжити необхідних заходів, передбачених
законодавством.
5. Визначення (зміна) місця стоянки повітряного судна для
проведення митного контролю здійснюється адміністрацією
міжнародного аеропорту за погодженням з митним органом і органом
охорони державного кордону. У разі аварії, стихійного лиха або
іншої надзвичайної ситуації адміністрація міжнародного аеропорту
самостійно приймає рішення про зміну місця стоянки повітряного
судна та невідкладно повідомляє про це митний орган і орган
охорони державного кордону.
6. Митний контроль повітряних суден, що виконують міжнародні
рейси, і товарів здійснюється:
таких, що прибувають на митну територію України, - після
проведення прикордонного контролю;
таких, що вибувають з митної території України, - до початку
прикордонного контролю.
У разі нетривалої стоянки повітряного судна відповідно до
затвердженого розкладу руху митний контроль здійснюється одночасно
з прикордонним контролем.
Митний контроль повітряного судна,

що виконує міжнародний рейс
7. Адміністрація міжнародного аеропорту щодня інформує митний
орган (у строки та за формою, погодженою з митним органом) про
план польотів повітряних суден на добу та протягом доби - про його
поточне виконання.
8. Час початку митного контролю повітряного судна, що
прибуває на митну територію України (вибуває з митної території
України), встановлюється з урахуванням розкладу руху повітряного
судна.
9. Декларування повітряного судна, що використовується
виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон
України, здійснюється без подання вантажної митної декларації.
Відомості про таке повітряне судно зазначаються в генеральній
декларації.
Для здійснення митного контролю командир повітряного судна
подає такі документи:
генеральну декларацію;
зобов'язання командира судна про зворотне вивезення за межі
митної території України (ввезення на митну територію України)
повітряного судна за формою, встановленою Мінфіном;
список запасів споживання;
каргоманіфест;
авіаційні вантажні та поштові накладні;
товаросупровідні документи;
документи, передбачені Митним кодексом України ( 92-15 ),
іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи та
міжнародними договорами України (в разі необхідності).
Зобов'язання командира повітряного судна про зворотне
вивезення за межі митної території України (ввезення на митну
територію України) такого повітряного судна не подається митному
органу в разі:
здійснення міжнародних регулярних польотів на підставі
міжнародних договорів України про повітряне сполучення;
перевезення вищих посадових осіб і офіційних державних
делегацій;
переміщення через державний кордон повітряних суден з метою
забезпечення ліквідації наслідків стихійного лиха, аварії,
катастрофи, епідемії;
переміщення через державний кордон повітряних суден у зв'язку
з проведенням Збройними Силами та іншими військовими формуваннями
України за її межами або військовими формуваннями іноземних держав
на території України заходів у рамках міжнародних договорів
України, що передбачають відповідний механізм державного контролю
за переміщенням таких повітряних суден.
Контроль за зворотним вивезенням повітряного судна за межі
митної території України (ввезенням на митну територію України)
здійснюється митними органами на підставі інформації про виліт
повітряного судна з аеропорту та приліт його в аеропорт України,
яка щоденно подається Держмитслужбі та Адміністрації
Держприкордонслужби на безоплатній основі Державіаадміністрацією.
Порядок і форма подання інформації встановлюються Мінфіном та
Адміністрацією Держприкордонслужби за погодженням з
Державіаадміністрацією.
Декларування повітряного судна, що переміщується через митний
кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору
(контракту) купівлі-продажу, міни, оренди, лізингу тощо,
здійснюється у відповідному митному режимі з поданням вантажної
митної декларації, заповненої у встановленому порядку. Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 811 ( 811-2007-п ) від
06.06.2007 }
10. Посадова особа митного органу здійснює оформлення та
реєстрацію поданих документів у порядку, встановленому Мінфіном.
11. Митний огляд чи переогляд повітряних суден здійснюється
тільки в присутності представника перевізника.
12. У разі коли митний і прикордонний контроль повітряного
судна здійснювались одночасно, складається акт за формою,
встановленою Мінфіном разом з Адміністрацією Держприкордонслужби
та Мінтрансом.
13. Вибуття повітряного судна з митної території України
дозволяється адміністрацією міжнародного аеропорту тільки після
здійснення на цьому повітряному судні всіх передбачених
законодавством видів контролю з дозволу митного органу і органу
охорони державного кордону.
Митний контроль товарів, що ввозяться

на митну територію України
14. Вивантаження товарів з борту повітряного судна після
закінчення прикордонного контролю здійснюється уповноваженими
представниками міжнародного аеропорту, перевізника або власника
товарів на підставі авіаційних вантажних накладних,
каргоманіфесту, товаросупровідних документів з дозволу митного
органу та під його контролем.
15. Уповноважені представники міжнародного аеропорту,
перевізника та митного органу заносять до каргоманіфесту відомості
про вивантаження товарів, що надійшли без документів, та про
пошкоджені місця (записи дублюються в авіаційних вантажних
накладних).
Відомості про кількість місць, прийнятих до перевезення,
засвідчуються підписами уповноважених представників міжнародного
аеропорту, перевізника та митного органу.
16. У разі вивантаження з повітряного судна товарів, пошти
без розміщення на складі посадова особа митного органу робить
відповідні відмітки в каргоманіфесті.
17. Товари з накладеним митним забезпеченням, які надійшли у
спеціалізованих авіаційних контейнерах з пристроями для
пломбування, переміщуються на склад із занесенням до
каргоманіфесту даних про їх кількість та номерів накладеного
забезпечення.
18. Каргоманіфест, авіаційні вантажні накладні та
товаросупровідні документи завіряються відбитком штампа "під
митним контролем" посадовою особою митного органу, яка дала дозвіл
на вивантаження товарів з борту повітряного судна і перевезення їх
на склад.
На підставі цих документів здійснюється контроль за
переміщенням товарів з борту повітряного судна на склад.
19. Операції з переміщення товарів з борту повітряного судна
на склад контролюються посадовими особами митного органу
документально або безпосередньо.
20. Переміщення товарів на склад здійснюється транспортними
засобами міжнародного аеропорту або перевізника спеціально
встановленими адміністрацією аеропорту транспортними коридорами
(маршрутами), погодженими з митним органом.
21. Підставою для вивантаження товарів з транспортного засобу
міжнародного аеропорту або перевізника для розміщення на складі є
наявність на каргоманіфесті відбитка штампа "під митним
контролем", проставленого посадовою особою митного органу, яка
контролює розміщення товарів на складі.
22. У разі пошкодження товарів, їх упаковки або маркування на
складі уповноважені представники міжнародного аеропорту,
перевізника та/або власника товару складають у присутності
посадової особи митного органу акт про це за формою, встановленою
Мінфіном.
23. Вивезення товарів за межі складу дозволяється у разі:
оформлення товарів відповідно до заявленого митного режиму;
направлення товарів під митним контролем до митниці
призначення:
вивезення за межі митної території України товарів, ввезення
яких на митну територію України заборонено, а також у разі відмови
інших контролюючих органів пропустити товари на митну територію
України;
в інших випадках, передбачених законодавством, за письмовим
дозволом керівника митного органу.
24. Митний орган веде облік товарів, що переміщуються з борту
повітряного судна на склад та вивозяться із складу, і контролює
переміщення цих товарів до моменту розміщення їх з метою,
заявленою митному органу.
Митний контроль товарів, що вивозяться

за межі митної території України
25. Товари розміщуються на складі на підставі авіаційної
вантажної накладної, товаротранспортних і товаросупровідних
документів з дозволу митного органу та під його контролем.
Документи, що є підставою для розміщення товарів на складі,
реєструються в митному органі.
26. Підставою для вивезення товарів із складу для подальшого
їх завантаження на борт повітряного судна та вивезення за межі
митної території України є каргоманіфест, авіаційні вантажні
накладні, товаросупровідні документи та документи, що свідчать про
завершення митного оформлення.
27. У разі коли зауважень щодо відповідності товарів даним,
зазначеним в авіаційних вантажних накладних, товаросупровідних
документах і каргоманіфесті, немає, посадова особа митного органу
проставляє відбиток штампа "під митним контролем" на
каргоманіфесті і дає дозвіл на вивезення товарів із складу для
завантаження на борт повітряного судна.
28. Переміщення товарів із складу у спеціальних авіаційних
контейнерах з накладеним митним забезпеченням для завантаження на
борт повітряного судна здійснюється із занесенням до
каргоманіфесту даних про їх кількість та номерів накладеного
забезпечення.
29. Після завантаження зазначених у каргоманіфесті товарів на
транспортний засіб представника аеропорту або перевізника для
вивезення із складу для завантаження на борт повітряного судна
уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника
робить у каргоманіфесті запис про кількість прийнятих до
перевезення місць і засвідчує його своїм підписом. Один примірник
каргоманіфесту передається до митного органу, посадова особа якого
надала дозвіл на вивезення товарів із складу.
30. Операції з переміщення товарів із складу і завантаження
на борт повітряного судна контролюються посадовими особами митного
органу шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для
такого контролю, або з використанням інших форм контролю,
передбачених Митним кодексом України ( 92-15 ) та іншими
нормативно-правовими актами з питань митної справи.
31. Документи, що є підставою для пропуску товарів через
митний кордон, реєструються в митному органі та зберігаються ним у
порядку, встановленому Мінфіном.
Митний контроль предметів, що перевозяться

пасажирами на борту повітряного судна
32. Митний контроль і митне оформлення предметів, що
перевозяться пасажирами на борту повітряного судна, здійснюються
посадовими особами митного органу в зоні митного контролю.
33. Вивантаження предметів, що перевозяться пасажирами як
багаж, доставка їх у зону митного контролю після прибуття
повітряного судна здійснюються уповноваженими представниками
міжнародного аеропорту або перевізника під контролем митного
органу.
34. Предмети, що перевозяться пасажирами, які прямують
транзитом через територію України, як багаж, переміщуються
уповноваженими представниками міжнародного аеропорту або
перевізника під контролем митного органу і завантажуються на борт
повітряного судна, яке здійснюватиме їх подальше перевезення. У
разі відсутності такого повітряного судна товари доставляються в
зону митного контролю, де перебувають під контролем митного органу
до прибуття повітряного судна, яке здійснюватиме їх подальше
перевезення.
35. Предмети, що перевозяться пасажирами як багаж,
переміщуються на борт повітряного судна після закінчення їх
митного оформлення з дозволу митного органу.
Посадка пасажирів на борт повітряного судна проводиться з
дозволу митного органу та органу охорони державного кордону за
погодженням з командиром повітряного судна або уповноваженою
особою перевізника.
Митний контроль товарів та повітряного судна,

що здійснює транзитні перевезення чи технічну посадку
36. Якщо під час виконання міжнародного рейсу повітряне судно
здійснює внутрішні перевезення пасажирів і товарів територією
України, митний контроль товарів здійснюється митними органами у
першому міжнародному аеропорту прибуття повітряного судна на митну
територію України та в останньому міжнародному аеропорту
відправлення з митної території України.
Митний орган, який здійснює митний контроль такого
повітряного судна і товарів, інформує про це митні органи,
розташовані в місцях наступних посадок повітряного судна на митній
території України.
37. Митний контроль предметів, що перевозяться пасажирами на
борту повітряного судна, яке виконує внутрішній рейс, з подальшим
перевантаженням цих предметів на борт повітряного судна, що
виконує міжнародний рейс (далі - комбіновані перевезення), може
здійснюватися митним органом, у зоні діяльності якого розташовано
міжнародний аеропорт відправлення внутрішнього рейсу, в порядку,
передбаченому у пункті 6 цього Порядку. Зазначений митний орган
інформує про здійснення митного контролю і митного оформлення
таких предметів митний орган, у зоні діяльності якого
здійснюватиметься перевантаження цих предметів на борт повітряного
судна, що виконуватиме міжнародний рейс.
38. За наявності на борту повітряного судна, яке виконує
внутрішній рейс з комбінованими перевезеннями, предметів, що
перевозяться пасажирами між аеропортами, розташованими на митній
території України, не з метою подальшого вивезення цих предметів
за межі митної території України, митний контроль предметів, що
вивозяться за межі митної території України, здійснюється в
митному органі, у зоні діяльності якого розташовано останній
міжнародний аеропорт відправлення з митної території України.
39. Вивантаження або завантаження товарів із складу на борт
повітряного судна під час транзитних перевезень здійснюється
згідно з пунктами 14-31 цього Порядку.
40. У разі тривалої стоянки повітряного судна, що здійснило
посадку під час виконання транзитного рейсу чи технічну посадку,
та неможливості забезпечити постійний нагляд митного органу за
повітряним судном на нього накладається митне забезпечення. Таке
повітряне судно невідкладно передається перевізником за
погодженням з митним органом та органом охорони державного кордону
під охорону уповноваженій адміністрацією аеропорту службі охорони.
При цьому складається акт приймання-передачі повітряного судна з
товарами на зберігання під митним контролем у трьох примірниках.
Один примірник акта надається перевізнику, другий - уповноваженій
адміністрацією аеропорту службі охорони, третій - митному органу.
41. Огляд та переогляд повітряного судна здійснюється згідно
з пунктами 11 і 12 цього Порядку.
42. У разі коли немає підстав вважати, що на борту
повітряного судна, яке здійснює технічну посадку, перебувають
товари, ввезення в Україну та транзит яких через територію України
заборонено, митний контроль здійснюється документально.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: