open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2011 N 530

Про затвердження Положення про ботанічний

заказник загальнодержавного значення

"Середовщина" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про ботанічний заказник
загальнодержавного значення "Середовщина" у новій редакції, що
додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
ботанічний заказник загальнодержавного значення "Середовщина",
затверджене наказом Мінприроди від 05.02.2001 N 27.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вільдмана І.Л.
Міністр М.В.Злочевський

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

про ботанічний заказник загальнодержавного

значення "Середовщина"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення
"Середовщина" (далі - Заказник) створений Указом Президента
України від 04.11.2000 N 1207/2000 ( 1207/2000 ).
1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду
України і охороняється як національне надбання, щодо якого
встановлюється особливий режим охорони, відтворення і
використання.
1.3. Заказник загальною площею 288 гектарів знаходиться в
Ніжинському районі Чернігівської області на землях Мринського
лісництва Державного підприємства "Ніжинське лісове господарство"
(далі - Землевласник).
1.4. Територія Заказника використовується: у природоохоронних цілях; у науково-дослідних цілях; в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті
створення та завданням Заказника.
1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається
з користування Землевласника, який здійснює в її межах свою
діяльність згідно з цим Положенням.
1.6. Землевласник на території Заказника в своїй діяльності
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України
"Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ),
"Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), іншими
законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням,
забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання
встановленого режиму території Заказника.
1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються
відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на
планово-картографічні матеріали територіальних органів
Держземагентства та Землевласника, відображаються у відповідних
формах статистичної звітності з кількісного обліку земель
(форма N 6-зем) ( z0788-98, za788-98 ) та землевпорядній
документації, обов'язково враховуються при реконструкції та
розвитку прилеглих територій.
1.8. Юридична адреса Землевласника: Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Красних партизан, 5.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Заказник створено з метою збереження у природному стані
ділянки дубового лісу, місця оселення борсука та інших видів дикої
фауни.
2.2. Основними завданнями Заказника є: створення умов для збереження у природному стані ділянки
типового 100 - 120-річного дубового лісу з окремими деревами віком
близько 200 років; охорона місць поселення борсука, та інших видів дикої фауни; проведення наукових досліджень і спостережень на території
Заказника; підтримання загального екологічного балансу в регіоні; поширення екологічних знань тощо.
3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ
3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний
фонд України" ( 2456-12 ) на території Заказника забороняється
будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника,
передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного
комплексу, у тому числі: будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових
споруд, не пов'язаних з організацією охорони Заказника; проведення меліоративних та будь-яких інших робіт, що можуть
призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника; підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин та
будь-яке порушення грунтового покриву; рубки лісу головного користування та прохідні рубки; заготівля другорядних лісових матеріалів; збір рідкісних та занесених до Червоної книги рослин; будь-яке засмічення та забруднення території Заказника; передача у господарське використання окремих ділянок
Заказника; надання земельних ділянок під забудову; застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та
хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування
та дозволу Мінприроди; знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної
рослинності; сінокосіння в період вегетації квіткових рослин; розорювання земель за винятком заходів по обмеженню
розповсюдження лісових пожеж; знищення, пошкодження та зміна рослинного покриву, в тому
числі випалювання сухої рослинності, розорювання, залісення та
залуження ділянок Заказника; проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального
користування, за винятком технологічного і службового транспорту
Землевласника; інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних
зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та
природоохоронної цінності Заказника.
3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому
порядку: господарська та інша діяльність, що не суперечить завданням
Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням
режиму території; використання її в оздоровчих, рекреаційних та
освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з
додержанням встановленого цим Положенням режиму території; регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які
завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється; збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів
Заказника.
3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах
території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих
уповноваженими на те органами державної влади, в порядку
передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених
Мінприроди.
3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок
у межах Заказника здійснюється Землевласником.
3.5. На Землевласника у межах Заказника оформлюється у
встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання
встановленого режиму території.
3.6. Режим охорони території Заказника враховується при
розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем
з розвитку, землевпорядкуванні тощо.
3.7. Державний контроль за додержанням режиму території
Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.
3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони
території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з
охорони довкілля.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах
Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну
або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.
5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ

СТАТУСУ
5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника
проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: