open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2013  № 529

Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються у сфері виготовлення бланків цінних паперів

На виконання статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів;

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі копії ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів;

інформаційну картку адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів;

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів;

інформаційну картку адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів.

2. Управлінню комунікацій (прес-служба) (Косарчук В.П.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства фінансів України.

3. Департаменту державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності (Клепчуков В.П.) у разі внесення змін до відповідних законів чи нормативно-правових актів не пізніше одного місяця після набрання ними чинності у встановленому порядку подавати пропозиції про внесення змін до інформаційних карток адміністративних послуг.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Шевченка Ю.І.

Міністр

Ю. КолобовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.05.2013 № 529

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача ліцензії на виготовлення бланків цінних паперів
(назва адміністративної послуги)

Міністерство фінансів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, 01008, вул. М. Грушевського, 12/2

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09-00 до 18-00;
п'ятниця: з 09-00 до 16-45;
обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

206-57-59 - довідка із загальних питань, інформація про реєстрацію вхідної кореспонденції та хід виконання документів;
206-57-07, 206-57-08 - довідка про отримання кореспонденції, яка направлена каналами електрозв'язку (факсом, електронною поштою);
E-mail Міністерства фінансів України: infomf@minfin.gov.ua
Адреса веб-сайту Міністерства фінансів України: http://minfin.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 352 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2010 № 910 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.11.2010 за № 1062/18357

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Подання суб'єктом господарювання заяви встановленого зразка та документів, що додаються до неї

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява встановленого зразка.
2. Відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:
1.1. Обладнання із зазначенням його технічних характеристик;
1.2. Фахівців, які забезпечують здійснення всіх технологічних операцій відповідно до ліцензійних умов, із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня;
1.3. Технологій та матеріалів для виготовлення бланків, у тому числі фотоформ, пробних зразків, друкарських форм, нумерації, обробки бланків;
1.4. Спеціальних технологій та матеріалів, які забезпечують захист бланків від підробки та несанкціонованого тиражування;
1.5. Приладів та методик для здійснення контролю за якістю друку та наявністю захисних елементів бланків на всіх стадіях технологічного процесу їх виготовлення;
1.6. Засвідчена в установленому порядку інструкція про організацію перепусткового та внутрішньооб'єктового режиму на виробництві (дільниці);
1.7. Засвідчена в установленому порядку інструкція про порядок отримання, витрачання та зберігання у структурних підрозділах окремих видів матеріалів, які застосовуються під час виготовлення бланків (загальні положення);
1.8. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує охорону органами внутрішніх справ суб'єкта господарювання, який виготовляє бланки цінних паперів та документи суворої звітності

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник подає документи, необхідні для отримання адміністративної послуги поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 352 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати становить одну мінімальну заробітну плату

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
- заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
- документи оформленні з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
- в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відсутні відомості про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
- недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
- невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

Директор Департаменту
державної політики
у сфері пробірного нагляду,
документів суворої звітності
та лотерейної діяльності

В.П. КлепчуковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.05.2013 № 529

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача копії ліцензії на виготовлення бланків цінних паперів
(назва адміністративної послуги)

Міністерство фінансів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, 01008, вул. М. Грушевського, 12/2

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09-00 до 18-00;
п'ятниця: з 09-00 до 16-45;
обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

206-57-59 - довідка із загальних питань, інформація про реєстрацію вхідної кореспонденції та хід виконання документів;
206-57-07, 206-57-08 - довідка про отримання кореспонденції, яка направлена каналами електрозв'язку (факсом, електронною поштою);
E-mail Міністерства фінансів України: infomf@minfin.gov.ua
Адреса веб-сайту Міністерства фінансів України: http://minfin.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 352 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2010 № 910 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.11.2010 за № 1062/18357

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Подання суб'єктом господарювання заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до неї

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про видачу копії ліцензії.
2. Відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:
1.1. Обладнання із зазначенням його технічних характеристик;
1.2. Фахівців, які забезпечують здійснення всіх технологічних операцій відповідно до ліцензійних умов, із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня;
1.3. Технологій та матеріалів для виготовлення бланків, у тому числі фотоформ, пробних зразків, друкарських форм, нумерації, обробки бланків;
1.4. Спеціальних технологій та матеріалів, які забезпечують захист бланків від підробки та несанкціонованого тиражування;
1.5. Приладів та методик для здійснення контролю за якістю друку та наявністю захисних елементів бланків на всіх стадіях технологічного процесу їх виготовлення;
1.6. Засвідчена в установленому порядку інструкція про організацію перепусткового та внутрішньооб'єктового режиму на виробництві (дільниці);
1.7. Засвідчена в установленому порядку інструкція про порядок отримання, витрачання та зберігання у структурних підрозділах окремих видів матеріалів, які застосовуються під час виготовлення бланків (загальні положення);
1.8. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує охорону органами внутрішніх справ суб'єкта господарювання, який виготовляє бланки цінних паперів та документи суворої звітності

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник подає документи, необхідні для отримання адміністративної послуги поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 352 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати становить один неоподатковуваний мінімум доходів громадян

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до заяви

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заява про видачу копії ліцензії залишається без розгляду, якщо:
- заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
- документи оформленні з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
- в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відсутні відомості про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі копії ліцензії є:
- недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання копії ліцензії;
- невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу копії ліцензії

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про видачу копії ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

Директор Департаменту
державної політики
у сфері пробірного нагляду,
документів суворої звітності
та лотерейної діяльності

В.П. КлепчуковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.05.2013 № 529

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Переоформлення ліцензії на виготовлення бланків цінних паперів
(назва адміністративної послуги)

Міністерство фінансів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, 01008, вул. М. Грушевського, 12/2

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09-00 до 18-00;
п'ятниця: з 09-00 до 16-45;
обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

206-57-59 - довідка із загальних питань, інформація про реєстрацію вхідної кореспонденції та хід виконання документів;
206-57-07, 206-57-08 - довідка про отримання кореспонденції, яка направлена каналами електрозв'язку (факсом, електронною поштою);
E-mail Міністерства фінансів України: infomf@minfin.gov.ua
Адреса веб-сайту Міністерства фінансів України: http://minfin.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 352 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2010 № 910 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.11.2010 за № 1062/18357

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Підставами для переоформлення ліцензії є:
- зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;
- зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця;
- зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в частині третій статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни;
2. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, зазначеного в частині третій статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник подає документи, необхідні для отримання адміністративної послуги поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 352 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати становить п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.

Строк надання адміністративної послуги

1. Протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї;
2. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, зазначеного в частині третій статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Заява про переоформлення ліцензії залишається без розгляду, якщо:
- заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
- документи оформленні з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
- немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).
2. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, зазначеного в частині третій статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії

14.

Результат надання адміністративної послуги

Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

Директор Департаменту
державної політики
у сфері пробірного нагляду,
документів суворої звітності
та лотерейної діяльності

В.П. КлепчуковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.05.2013 № 529

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача дубліката ліцензії на виготовлення бланків цінних паперів
(назва адміністративної послуги)

Міністерство фінансів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, 01008, вул. М. Грушевського, 12/2

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09-00 до 18-00;
п'ятниця: з 09-00 до 16-45;
обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

206-57-59 - довідка із загальних питань, інформація про реєстрацію вхідної кореспонденції та хід виконання документів;
206-57-07, 206-57-08 - довідка про отримання кореспонденції, яка направлена каналами електрозв'язку (факсом, електронною поштою);
E-mail Міністерства фінансів України: infomf@minfin.gov.ua
Адреса веб-сайту Міністерства фінансів України: http://minfin.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 352 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Відсутні

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Підставами для видачі дубліката ліцензії є:
- втрата ліцензії;
- пошкодження ліцензії

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про видачу дубліката ліцензії;
2. Бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження;
3. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник подає документи, необхідні для отримання адміністративної послуги поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 352 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати становить п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви про видачу дубліката ліцензії

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Заява про видачу дубліката ліцензії залишається без розгляду, якщо:
- заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
- документи оформленні з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
- в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відсутні відомості про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);
2. Відсутність документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

Директор Департаменту
державної політики
у сфері пробірного нагляду,
документів суворої звітності
та лотерейної діяльності

В.П. КлепчуковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.05.2013 № 529

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Анулювання ліцензії на виготовлення бланків цінних паперів
(назва адміністративної послуги)

Міністерство фінансів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, 01008, вул. М. Грушевського, 12/2

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09-00 до 18-00;
п'ятниця: з 09-00 до 16-45;
обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

206-57-59 - довідка із загальних питань, інформація про реєстрацію вхідної кореспонденції та хід виконання документів;
206-57-07, 206-57-08 - довідка про отримання кореспонденції, яка направлена каналами електрозв'язку (факсом, електронною поштою);
E-mail Міністерства фінансів України: infomf@minfin.gov.ua
Адреса веб-сайту Міністерства фінансів України: http://minfin.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 352 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Ліцензійні умови та Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2010 № 910 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.11.2010 за № 1062/18357

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Підставами для анулювання ліцензії є:
- заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
- акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
- наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;
- акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
- акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
- акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
- акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;
- акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про анулювання ліцензії;
2. Акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
3. Наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);
4. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;
5. Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
6. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
7. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
8. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;
9. Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник подає документи, необхідні для отримання адміністративної послуги поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга безоплатна

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом десяти робочих днів з дня встановлення підстав для анулювання ліцензії

13.

Результат надання адміністративної послуги

Прийняття рішення про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів вручається, (надсилається) ліцензіату не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття

Директор Департаменту
державної політики
у сфері пробірного нагляду,
документів суворої звітності
та лотерейної діяльності

В.П. Клепчуков

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: