open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
Н А К А З
20.05.2004 N 525
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державної митної служби

N 771 ( v0771483-07 ) від 07.09.2007 }
Про затвердження "Технологічної схеми

митного оформлення транспортних засобів

(номерних вузлів та агрегатів

до транспортних засобів), що ввозяться

громадянами в Україну"

З метою впорядкування митного контролю та митного оформлення
транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів до транспортних
засобів), що ввозяться громадянами, які проживають у м. Києві та
Київській області, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з "___" ________2004 р.
"Технологічну схему митного оформлення транспортних засобів
(номерних вузлів та агрегатів до транспортних засобів), що
належать фізичним особам". (Додаток N 1)
2. Начальнику відділу по оформленню транспортних засобів
провести заняття із підпорядкованим інспекторським складом по
вивченню вищезазначеної технології.
3. Начальникам оперативних підрозділів забезпечити
ознайомлення інспекторського складу з даним наказом.
4. Начальнику загального відділу довести наказ до оперативних
підрозділів.
5. Вважати такими, що втратили чинність: наказ Київської
регіональної митниці від 06.05.2001 р. N 382 "Про затвердження
Тимчасової технології митного оформлення транспортних засобів
(номерних агрегатів до них), що належать фізичним особам",наказ
КРМ від 16.10.01 р. N 822 ( v0822483-01 ) "Про внесення змін до
наказів КРМ щодо митного оформлення транспортних засобів",
доручення КРМ від 21.09.01 р. N 763 ( v0763483-01 ), від
15.10.01 р. N 818 ( v0818483-01 ), від 31.10.01 р. N 864
( v0864483-01 ), від 23.11.01 N 912, від 20.12.01 р. N 989.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника начальника митниці Дворака Ю.М.
7. Загальний контроль залишаю за собою.
Заступник Голови Служби -
начальник Київської
регіональної митниці А.Є.Гутник

Додаток N 1

до наказу Київської

регіональної митниці

20.05.2004 N 525
УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Заступник Голови Служби -
начальника Київської начальник Київської
регіональної митниці регіональної митниці
___________ Ю.М.Дворак _____________ А.Є.Гутник

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

митного оформлення транспортних засобів

(номерних вузлів та агрегатів до транспортних засобів),

що ввозяться громадянами в Україну

1. Загальні положення
1.1. Тимчасова технологічна схема митного оформлення
транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів), ввезених в
Україну фізичними особами, розроблена з метою приведення роботи
відділу по оформленню транспортних засобів (далі по тексту ВОТЗ)
до єдиного порядку митного оформлення транспортних засобів
(номерних вузлів та агрегатів), контролю за тимчасовим ввезенням
транспортних засобів, взаємодії з прикордонними митницями з питань
контролю за переміщенням транспортних засобів та обліку,
зберігання документів, згідно з якими здійснено митне оформлення.
1.2. Митне оформлення транспортних засобів (номерних вузлів
та агрегатів), ввезених в Україну фізичними особами, здійснюється
у відповідності з статтями 247, 249, 252 Митного кодексу України
( 92-15 ) та положеннями Закону України від 07.12.2000 р.
N 2134-III ( 2134-14 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні",
Закону України від 13.09.2001 р. N 2681-III ( 2681-14 ) "Про
порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й
оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що
ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію
України", Закону України від 15.11.2001 р. N 2779-III ( 2779-14 )
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
державної підтримки автомобілебудівної промисловості
України", Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.1994 р.
N 341 ( 341-94-п ) "Про затвердження Правил ввезення транспортних
засобів на територію України" (з доповненнями та
змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 р.
N 65 ( 65-97-п ) "Про ставки митних зборів", наказу Держстандарту
України від 30.08.02 р N 498 ( z0782-02 ) "Про затвердження
Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в
Україні" (реєстрація в Міністерстві юстиції України 25.09.2002 р.
за N 782/7070), наказу Держмитслужби України від 25.06.1999 р.
N 393 ( z0516-99 ) "Про затвердження Правил митного оформлення
транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що
переміщуються через митний кордон України", наказу Держмитслужби
України від 27.03.2000 р. N 164 ( z0227-00 )" Про затвердження
Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану
вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів,
транспортних засобів та запасних частин до них які переміщуються
через митний кордон України і належать громадянам", наказу
Держмитслужби України від 06.05.2001 р. N 296 ( v0296342-01 ) "Про
проведення митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться в
Україну громадянами при переселенні на постійне місце
проживання", наказу Держмитслужби України від 12.10.2001 р. N 664
( z0949-01 ) "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю
та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться
громадянами на митну територію України", наказу Держмитслужби
України від 07.12.2001 р. N 791 ( v0791342-01 ) "Про посилення
контролю за переміщенням через митний кордон України транспортних
засобів", спільного наказу Держприкордонслужби України та
Держмитслужби України від 24.11.2003 р. N 297/793 ( z1133-03 )
"Про затвердження технології прикордонного та митного контролю у
пунктах пропуску через державний кордон" та листів Держмитслужби
України, які регламентують порядок митного оформлення.
1.3. Митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться в
Україну відповідно до Порядку здійснення митного контролю та
митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться
громадянами на митну територію України, затвердженого наказом
Держмитслужби України від 12.10.2001 р. N 664 ( z0949-01 ),
проводиться зі сплатою всіх передбачених митних та інших
обов'язкових платежів у пунктах пропуску через митний кордон
України безпосередньо при ввезенні цих транспортних засобів (далі
по тексту ТЗ).
1.4. Пред'явлення митниці ТЗ для здійснення його митного
контролю та митного оформлення може здійснюватись як власником,
так і вповноваженою ним особою за наявності належним чином
оформлених документів про надання повноважень.
1.5. Митний контроль та митне оформлення ТЗ, що ввозиться на
митну територію України, здійснюється в зоні митного контролю,
створеної згідно з Митним кодексом України ( 92-15 ). Не
допускається перебування в зоні митного контролю ТЗ, митне
оформлення яких завершено.
1.6. При митному оформленні можуть використовуватись
експертні висновки інших державних органів, які надають додаткову
інформацію з питань визначення вартості даного транспортного
засобу та його технічних характеристик. Ці висновки носять рекомендаційний характер, остаточні
рішення щодо митної вартості транспортного засобу приймаються
уповноваженими інспекторами митниці.
1.7. Якщо при проведенні митного оформлення транспортного
засобу інспектором виявлено порушення митних правил, то
складається протокол про порушення митних правил та про факт
виявлення порушення терміново доповідається керівництву відділу
для прийняття відповідного рішення, згідно з положеннями Митного
кодексу України ( 92-15 ).
1.8. Керівництвом відділу та головними інспекторами відділу
проводиться перевірка своєчасної передачі відпрацьованих
документів до архіву відділу та правильності митного оформлення
документів підлеглими інспекторами. Перевірені документи
засвідчуються особистим підписом посадової особи, яка здійснювала
перевірку, на зворотному боці електронної копії Посвідчення
( z0516-99 ). Результати перевірки, виявлені недоліки та заходи до
інспекторів, які здійснили порушення під час митного оформлення
відображаються у відповідності з існуючим порядком.
1.9. Визначення термінів і понять застосованих в даній
Технологічній схемі вказані в статті 1 Митного кодексу України
( 92-15 ).
2. Митне оформлення транспортних засобів,

ввезених в Україну для постійного користування
2.1. Порядок видачі Посвідчення ( z0516-99 ) на реєстрацію ТЗ
в органах ДАІ МВС України для постійного користування 2.1.1. Для здійснення митного оформлення транспортного засобу
(номерних вузлів та агрегатів), ввезених на територію України для
постійного користування, власник або уповноважена ним особа,
повинні доставити транспортний засіб (номерний вузол або агрегат)
до зони митного контролю відділу по оформленню транспортних
засобів КРМ для проведення митного огляду. 2.1.2. Митний огляд транспортного засобу (номерного вузлу або
агрегату) здійснюється інспектором, визначеним керівництвом
відділу, з метою перевірки відповідності фактичних даних
транспортного засобу даним, зазначеним у копії Акта про проведення
митного огляду ТЗ і поданих документах. 2.1.3. У разі неможливості доставки транспортного засобу до
зони митного контролю, з дозволу керівництва відділу митний огляд
може бути проведений поза зоною митного контролю. При цьому
інспектором здійснюється запис із зазначенням часу виходу та
повернення у відділ в "Журналі виїзду для огляду". У разі збігу даних, зазначених в копії Акта, з даними ТЗ,
посадова особа відділу робить запис у копії Акта про проведення
митного огляду ТЗ "Звірення проведено, зауваження відсутні", який
завіряється підписом цієї посадової особи та відбитком її
особистої номерної печатки. В разі виявлення розбіжностей даних
інспектор ВОТЗ складає Акт митного огляду (додаток N 3) та
направляє митниці оформлення інформаційне повідомлення для
проведення перевірки та вжиття митницею оформлення відповідних
заходів. Після проведення митного огляду транспортного засобу
(номерного вузлу або агрегату) інспектором здійснюється
відповідний запис у "Журналі реєстрації митного огляду" (додаток
N 15). 2.1.4. Видача Посвідчення (МД-6 ( z0516-99 ) проводиться ВОТЗ
КРМ лише громадянам, які постійно або тимчасово проживають (мають
намір проживати - для громадян нерезидентів) у Києві або Київській
області. Для отримання Посвідчення власник ТЗ (уповноважена ним
особа) подає такі документи: заяву на митне оформлення транспортного засобу встановленого
зразка, форму якої наведено в додатку N 13 цього Порядку; примірник митної декларації, оформленої при ввезенні ТЗ; другий примірник квитанції МД-1 ( z0796-98 ), що підтверджує
сплату митних та інших обов'язкових платежів при митному оформлені
ТЗ; реєстраційні та технічні документи на ТЗ; Якщо автотранспортний засіб не знято з обліку у відповідних
органах іноземних держав митне оформлення Посвідчення ( z0516-99 )
на постійне користування не проводиться; документи, що підтверджують право власності на транспортний
засіб та їх ксерокопії; Документами, які підтверджують право власності на
транспортний засіб є: на фірмових бланках (завірені печатками цих фірм) рахунки,
чеки, рахунки-фактури, інвойси та інші документи - у разі
придбання транспортного засобу в торговельної організації, фірмі,
установі тощо; нотаріально засвідчені у країні дарування (або засвідчені в
консульських установах, посольствах України в країні дарування)
договори дарування - у разі отримання транспортного засобу від
фірм, установ, організацій у якості дарунка; нотаріально засвідчені в країні придбання (або засвідчені в
консульських установах чи посольствах України) договори
купівлі-продажу, обміну чи дарування - у разі отримання
(придбання) у приватних осіб; технічний паспорт чи реєстраційне свідоцтво - у разі
отримання транспортного засобу, який був зареєстрований на
громадянина в країні придбання. завірену посадовою особою митниці оформлення копію Акта про
проведення митного огляду транспортного засобу; довідку про присвоєння ідентифікаційного коду та її
ксерокопію; інші документи (у разі необхідності) для проведення митного
оформлення транспортного засобу та їх ксерокопії: закордонний паспорт (ксерокопії аркушів паспорта з відмітками
прикордонників про перетин кордону та перша сторінка паспорта з
фотокарткою громадянина); доручення на перегін або перевезення транспортного засобу (в
разі наявності) та їх ксерокопії; внутрішній паспорт громадянина України (та ксерокопії аркушів
паспорта з місцем прописки та першою сторінкою з фотокарткою
громадянина); інші документи, необхідні для митного оформлення. 2.1.5. Інспектор відділу приймає документи для проведення
митного оформлення та: перевіряє наявність всіх необхідних для митного оформлення
документів та співпадання їх з наданими ксерокопіями; перевіряє відмітку про зняття транспортного засобу з обліку в
країні вивезення та наявність ознак підробки документів; наявність реєстрації (для нерезидентів - тимчасової
реєстрації) в зоні діяльності Київської регіональної митниці
(м. Київ та Київська область). Перевіряє повноту нарахування митних та інших обов'язкових
платежів (визначення митної вартості, правильність застосування
ставок мита, акцизного збору, тощо). 2.1.6. Після перевірки документів на ТЗ уповноважена посадова
особа внутрішньої митниці в оперативному режимі здійснює за
номером квитанції МД-1 ( z0796-98 ) запит до ЄАІС Держмитслужби,
перевіряє наявність у ній електронної копії цієї квитанції та
звіряє дані, зазначені у квитанції МД-1, з даними, що містяться в
її електронній копії. За відсутності в ЄІАС Держмитслужби
електронної копії квитанції МД-1 або невідповідності даних,
зазначених у квитанції МД-1, даним, що містяться в її електронній
копії, ВОТЗ КРМ здійснює заходи для з'ясування обставин митного
оформлення ТЗ. У такому разі власнику ТЗ (уповноваженій особі)
видається завірена відтиском особистої номерної печатки посадової
особи ВОТЗ КРМ довідка довільної форми про те, що зазначені в
довідці документи перебувають у справах митниці. 2.1.7. У разі відсутності розбіжностей та зауважень до
поданих документів інспектор відділу згідно з чинним
законодавством виписує направлення до приписної каси банку "Аваль"
встановленого зразка. 2.1.8. Після сплати митних зборів фізичною особою інспектор
відділу оформлює Посвідчення (МД-6 ( z0516-99 ) у двох
примірниках.

2.1.9. Перший примірник разом з документами, що підтверджують
право власності (користування), та реєстраційними й технічними
документами, погашеними шляхом проставлення в них позначки
"Погашено, видано Посвідчення N ___ від "___"_________ 200_ р.",
яка завіряється відбитком особистої номерної печатки посадової
особи ВОТЗ КРМ, що здійснила митне оформлення, видається власнику
для подання реєстраційним органам. 2.1.9. Перший примірник разом з документами, що підтверджують
право власності (користування), та реєстраційними й технічними
документами, погашеними шляхом проставлення в них позначки
"Погашено, видано Посвідчення N ___ від "___"_________ 200_ р.",
яка завіряється відбитком особистої номерної печатки посадової
особи ВОТЗ КРМ, що здійснила митне оформлення, видається власнику
для подання реєстраційним органам. Другий примірник передається до відділу фінансів та
бухгалтерського обліку. Роздрукована електронна копія Посвідчення ( z0516-99 ) разом
із заявою власника ТЗ (уповноваженої ним особи), завіреною
посадовою особою митниці оформлення копією Акта про проведення
митного огляду ТЗ, другим примірником квитанції МД-1 ( z0796-98 )
і ксерокопіями інших документів зазначених у пункті 2.1.4. цієї
технології, архівується та зберігається в справах ВОТЗ КРМ
протягом установленого терміну. Оформлене ВОТЗ КРМ Посвідчення є підставою для реєстрації ТЗ
в органах ДАІ МВС України. 2.1.10. Уповноважена посадова особа ВОТЗ КРМ оперативними
каналами зв'язку робить відмітку в електронній копії квитанції
МД-1 ( z0796-98 ) в ЄАІС Держмитслужби про номер та дату
оформленого Посвідчення та реєструє результат оформлення
Посвідчення ( z0516-99 ) в журналі (додаток N 14). 2.1.11. Електронна копія Посвідчення ( z0516-99 ) не пізніше
ніж протягом 4-х годин з моменту його оформлення передається
вповноваженою посадовою особою ВОТЗ КРМ до ЄІАС Держмитслужби в
установленому Держмитслужбою порядку. 2.1.12. У разі подання не оформлених належним чином
документів на правомірність володіння транспортним засобом,
технічних (реєстраційних) документів, або у разі їх відсутності,
до Посвідчення (форми МД-6 ( z0516-99 ) в графу вносяться митні
обмеження - заборона на відчуження та на видачу доручення на
користування транспортним засобом на протязі двох років. 2.1.13. Дані про проведене митне оформлення реєструються в
електронному вигляді. 2.1.14. У разі неможливості видачі Посвідчення ( z0516-99 )
на ввезений в Україну транспортний засіб з метою постійного
користування (не сплачено відповідні платежі; квитанція ф. МД-1
( z0796-98 ) прикордонної митниці виписана з порушенням вимог
діючого наказу Держмитслужби України; відсутні необхідні для
митного оформлення документи; виявлено ознаки підробки номерів
шасі, кузова, двигуна, року виготовлення; наявність обґрунтованих
сумнівів щодо достовірності поданих документів, порушення митних
правил, тощо) подані документи реєструються в "Журналі вилучених
документів у ВОТЗ" (додаток N 7) і залишаються в справах відділу
по оформленню транспортних засобів на контролі в окремій теці до
вирішення питання про видачу Посвідчення (або зворотного вивезення
або заведення справи про ПМП, тощо). Власнику транспортного засобу
видається довідка про вилучення документів митним органом (додаток
N 1), яка завіряється ОНП інспектора, його особистим підписом та
засвідчується начальником відділу або особою яка його заміщує.
Транспортний засіб залишається у зоні митного контролю при відділі
до вирішення питання щодо даного транспортного засобу. 2.1.15. Дозволяється вивозити за межі митної території
України транспортний засіб, митне оформлення якого з об'єктивних
причин не було здійснено (відсутність коштів, пошкодження тощо)
згідно вимог діючого законодавства. 2.1.16. Після проведеного оформлення інспектором відділу
формується комплект документів. До комплекту входять документи,
які були підставою для митного оформлення ТЗ, а саме: електронна копія Посвідчення з вказівкою його номеру; електронна копія квитанції форми МД-1 ( z0796-98 ) про
сплачені митні збори; оригінал квитанції ф. МД-1 митниці оформлення про сплачені
митні платежі; оригінал митної декларації ф. МД-7 ( z0516-99 ) (в разі
наявності); ксерокопії всіх супровідних документів, на підставі яких було
здійснено митне оформлення. Вказаний комплект прошивається та засвідчується ОНП
інспектора відділу, який проводив митне оформлення. Комплекти
документів групуються в одну справу, яка протягом трьох робочих
днів передається до архіву відділу де і зберігається встановлений
термін.
2.2. Митне оформлення транспортних засобів, ввезених
громадянами у разі переселення на постійне місце проживання 2.2.1. Для здійснення митного оформлення транспортного
засобу, ввезеного на митну територію України у разі переселення на
постійне місце проживання, власник повинен доставити транспортний
засіб в строк, зазначений прикордонною митницею в декларації форми
МД-7 ( z0516-99 ), до зони митного контролю відділу по оформленню
транспортних засобів для проведення митного огляду транспортного
засобу та визначення митної вартості. 2.2.2. Оригінали документів, які були представлені
громадянином для проведення митного оформлення при переселенні на
ПМП інспектором відділу затримуються для контролю доставки
транспортного засобу. Власнику транспортного засобу видається
довідка про те, що документи перебувають у справах митниці
(додаток N 1) до вирішення питання видачі Посвідчення
( z0516-99 ). 2.2.3. Інспектор, затримавший документи, оперативними
каналами зв'язку робить відмітку в електронній копії декларації
форми МД-7 ( z0516-99 ) в ЄАІС Держмитслужби про доставку
транспортного засобу в митницю призначення. 2.2.4. Подальше оформлення здійснюється згідно з
Технологічною схемою проведення аналізу та перевірки документів,
що надаються громадянами під час оформлення транспортних засобів з
наданням пільг, затвердженою наказом Київської регіональної
митниці від 10.02.04 N 152 ( v0152483-04 ). 2.2.5. Після проведеного оформлення інспектором відділу
оперативними каналами зв'язку робиться відмітка в електронній
копії декларації форми МД-7 ( z0516-99 ) в ЄАІС Держмитслужби про
видачу Посвідчення та формується комплект документів згідно з
вимогами п. 2.1.16 даної Технологічної схеми.
2.3. Митне оформлення транспортних засобів, що входять до
складу спадщини При ввезенні в Україну громадянами транспортного засобу, що
входять до складу спадщини, відкритої за межами України на користь
резидента, митне оформлення проводиться згідно з вимогами п.
2.2.1.-2.2.5. даної Технологічної схеми.
2.4. Відчуження транспортного засобу ввезеного на митну
територію України фізичною особою-нерезидентом 2.4.1. У разі ввезення в Україну громадянами-нерезидентами
транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів) для постійного
користування (з метою відчуження на території України) на
прикордонній митниці вони сплачують відповідні платежі (крім
митного збору) на прикордонній митниці, без оформлення Посвідчення
( z0516-99 ). 2.4.2. При відчужені транспортного засобу нерезиденту
необхідно звернутися до митниці, в зоні діяльності якої він
проживає або має намір проживати. 2.4.3. У разі відсутності зауважень з боку митного органу
громадянину надається довідка для нотаріуса про відсутність
заперечень щодо відчуження транспортного засобу (додаток N 2). 2.4.4. Після оформлення документів на відчуження новий
власник транспортного засобу повинен звернутися у відділ по
оформленню транспортних засобів для отримання Посвідчення
( z0516-99 ). 2.4.5. Інспектор відділу здійснює заходи у відповідності з
п.п. 2.1.1-2.1.6 даної Технології. 2.4.6. Інспектору відділу новий власник транспортного засобу
надає: - належним чином оформлені документи, що підтверджують право
власності та їх ксерокопії; - реєстраційні та технічні документи та їх ксерокопії; - уніфіковану квитанцію МД-1 ( z0796-98 ), яка підтверджує
сплату відповідних платежів нерезидентом на митному кордоні та
ксерокопію МД-1. 2.4.7. Після перевірки наданих документів та їх співпадання з
ксерокопіями, у разі відсутності зауважень інспектор нараховує
митні збори за видачу посвідчення на реєстрацію транспортного
засобу (номерного вузла чи агрегату) за квитанцією форми МД-1
( z0796-98 ). Після сплати новим власником транспортного засобу
проводиться митне оформлення квитанції форми МД-1 та Посвідчення
( z0516-99 ). 2.4.8. Дані про проведене митне оформлення реєструються у
електронному вигляді. 2.4.9. Після проведеного оформлення інспектором відділу
формується комплект документів до вимог п. 2.1.16. даної
Технології і передаються до зберігання у відділі у встановлений
строк.
3. Тимчасове ввезення транспортних засобів

на територію України
3.1. Порядок видачі Посвідчення на реєстрацію ТЗ в органах
ДАІ МВС України, ввезених для тимчасового користування 3.1.1. Для здійснення митного оформлення транспортних засобів
ввезених в Україну тимчасово, на строк більш ніж два місяці,
громадянин доставляє транспортний засіб до відділу по оформленню
транспортних засобів з метою здійснення митного огляду. При
проведенні митного огляду транспортного засобу інспектором
складається Акт про проведення митного огляду транспортного засобу
форма якого затверджена наказом ДМСУ N 664 ( z0949-01 ) від
12.10.2001 року (додаток N 3), який завіряється О.Н.П. інспектора
його особистим підписом та особистим підписом громадянина. Примітка: Тимчасове ввезення транспортних засобів
громадянами-резидентами дозволяється тільки після сплати на
прикордонній митниці всіх необхідних податків із ввезення
зазначеного транспортного засобу. 3.1.2. Для отримання Посвідчення громадянин надає інспектору
відділу такі документи: заяву про постановку транспортного засобу на тимчасовий
облік, заява підписується начальником (або особою що його заміщує)
відділу по оформленню транспортних засобів. квитанція ф. МД-1 ( z0796-98 ) про сплату необхідних податків
(в разі ввезення ТЗ громадянином-резидентом). технічні та інші реєстраційні документи, їх ксерокопії; документи, які підтверджують право користування транспортним
засобом, їх ксерокопії; паспорт громадянина з візою, реєстрацією, еміграційною
карткою та їх копії, що підтверджують законність перебування на
території України. акт митного огляду транспортного засобу; довідка про визначення митної вартості; письмове зобов'язання громадянина про зворотне вивезення
транспортного засобу з України в установлені законодавством
строки. Зобов'язання заповнюється в двох примірниках. В
зобов'язанні вказується адреса тимчасового або постійного
проживання та контактні телефони, (додаток N 12); інші документи ( у разі необхідності) для проведення митного
оформлення транспортного засобу на вимогу інспектора митниці. 3.1.3. Після перевірки наданих документів та їх відповідності
наданим ксерокопіям, при відсутності зауважень, інспектор відділу
приймає документи для проведення митного оформлення та нараховує
митні збори за видачу Посвідчення ( z0516-99 ). 3.1.4. Після сплати митних зборів інспектор оформлює
квитанцію ф. МД-1 ( z0796-98 ). 3.1.5. Інспектором виписується Посвідчення ( z0516-99 ) на
реєстрацію ТЗ в органах ДАІ, для тимчасового користування, в якому
вказується дозволений строк тимчасового ввезення. На письмовому
зобов'язанні громадянина інспектор проводить запис про номер
виданого Посвідчення та заборону відчуження транспортного засобу.
Один екземпляр зобов'язання повертається громадянину, другий
залишається в справах відділу з ксерокопіями документів, що стали
підставою для видачі Посвідчення. 3.1.6. Дані щодо проведеного митного оформлення реєструються
в "Журналі контролю тимчасового ввезення ТЗ" (додаток N 12) та у
електронному вигляді. 3.1.7. Після проведеного оформлення інспектором відділу
формується комплект документів, що залишається у відділі на
контролі. Документи щодо тимчасового ввезення зберігаються у теках
по місяцях зворотного вивезення до зняття з контролю операції
тимчасового ввезення. 3.1.8. Інспектор, відповідальний за контроль виконання
громадянами своїх зобов'язань, за один місяць до закінчення строку
надсилає на адресу проживання громадянина лист-попередження
(додаток N 4). 3.1.9. У разі порушення громадянином строку зворотного
вивезення відповідальним за контроль тимчасового ввезення
транспортних засобів інспектором відділу (або інспектором за
призначенням керівництва відділу) складається протокол про
порушення митних правил.
3.2. Продовження терміну зворотного вивезення транспортних
засобів 3.2.1. Продовження терміну зворотного вивезення транспортних
засобів, ввезених на територію України громадянами-резидентами та
нерезидентами, на термін більше року, здійснюється Київською
регіональною митницею згідно з чинним законодавством (з
урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів
діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.) 3.2.2. Для продовження терміну тимчасового ввезення громадяни
доставляють транспортний засіб до зони митного контролю для
проведення митного огляду. Після цього складається акт митного
огляду (додаток N 3). 3.2.3. Після проведення митного огляду власник звертається з
заявою на ім'я начальника митниці до начальника відділу по
оформленню транспортних засобів або особи яка його заміщує. На
зворотному боці заяви керівництво відділу відображає інформацію
про можливість продовження або відмови в продовженні строку
тимчасового ввезення. У разі прийняття рішення про відмову воно
має містити інформацію: - про причини відмови; - попередження про застосування санкцій, передбачених статтею
348 Митного кодексу України ( 92-15 ). До завчасно поданої обґрунтованої заяви громадянин додає такі
документи: акт митного огляду транспортного засобу; документи, які підтверджують мету ввезення та інші обставини; дозвіл на продовження строку тимчасового ввезення (вивезення)
транспортного засобу (якщо вже було продовження); дозволи державних органів (у разі необхідності); інші необхідні документи. В разі прийняття позитивного рішення щодо продовження строку
тимчасового ввезення, пакет документів засвідчується особистою
номерною печаткою відповідального інспектора за тимчасове ввезення
та разом з заявою громадянина подається до загального відділу для
реєстрації. 3.2.4. Загальний відділ митниці передає заяву на розгляд
начальнику митниці. 3.2.5. Термін може бути продовжено тільки після позитивного
висновку керівництва митниці.
3.3. Зворотне вивезення транспортних засобів 3.3.1. При зверненні громадянина до відділу з метою
зворотного вивезення транспортного засобу інспектор перевіряє
наявність транспортного засобу, про що складається акт митного
огляду, документи особи, документи, згідно яких транспортний засіб
поставлений на тимчасовий облік, наявність факту порушення строку
зворотного вивезення, після чого на внутрішній частині свідоцтва
про реєстрацію ТЗ, або зобов'язанні про зворотне вивезення
автомобілю здійснюється запис: "Направляється для зняття з обліку
транспортного засобу в ДАІ", запис завіряється особистим підписом
та відтиском "ОНП". Інспектор повідомляє громадянина про
перебування даного транспортного засобу під митним контролем та
про необхідність звернення в митницю для подальшого оформлення. 3.3.2. Після зняття транспортного засобу з обліку в органах
ДАІ МВС України громадянин знову звертається до відділу по
оформленню транспортних засобів для оформлення митної декларації
форми МД-7 ( z0516-99 ) на вивезення. Інспектор відділу проводить
митне оформлення, реєструє МД-7 в "Журналі реєстрації зворотного
вивезення ТЗ" (додаток N 8), та в електронному вигляді. 3.3.3. Декларація ф. МД-7 ( z0516-99 ) на зворотне вивезення
транспортних засобів зберігається в окремій теці до надходження
підтвердження з прикордонної митниці про вивезення ТЗ за межі
митної території України. 3.3.4. Номер митної декларації форми МД-7 ( z0516-99 )
записується у "Журналі видачі посвідчень на право реєстрації
(тимчасово) ТЗ в органах ДАІ" у графі даного транспортного засобу.
Декларація форми МД-7 та лист-повідомлення прикордонної митниці
додаються до справи, та знаходяться на зберіганні у відділі,
протягом встановленого терміну. 3.3.5. Після отримання інформації з прикордонної митниці про
факт вивезення транспортного засобу за межі України, декларація
форми МД-7 ( z0516-99 ) та справа щодо тимчасового ввезення даного
транспортного засобу, знімається з контролю. Номер
листа-повідомлення прикордонної митниці фіксується в "Журналі
видачі та реєстрації МД-7" в графі "Примітки". 3.3.6. Архівація знятих з контролю справ здійснюється згідно
п. 2.1.16.
3.4. Відчуження транспортних засобів, увезених тимчасово під
зобов'язання про зворотне вивезення 3.4.1 Громадянин, який бажає оформити договір відчуження
(дарування, купівлі-продажу, міни тощо) транспортного засобу,
повинен подати митним органам документи: - документи, що підтверджують право володіння або
користування (в тому числі з правом розпорядження) транспортними
засобами, номерними вузлами та агрегатами; - реєстраційні та технічні документи на такі транспортні
засоби, якщо вони були зареєстровані в країні придбання чи іншій
країні, з відміткою про зняття транспортного засобу з обліку в
країні реєстрації; - інші документи, потрібні для митного оформлення, на вимогу
співробітника митниці (закордонний паспорт, доручення на перегін
або перевезення транспортного засобу тощо). 3.4.2. У разі відчуження тимчасово ввезеного транспортного
засобу митниця видає довідку про те, що вона не заперечує проти
відчуження транспортного засобу, із зазначенням особи, якій видано
довідку, даних транспортного засобу (марки, номерів кузова, шасі,
двигуна, року випуску). Довідка підписується інспектором митниці і
засвідчується його особистою номерною печаткою. За наявності такої довідки нотаріус має право приймати
документи для посвідчення договору відчуження тощо. У тексті
договору перед посвідчувальним написом слід зробити такий запис:
"Для одержання Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в
реєстраційних органах потрібно звернутися до митниці і сплатити
відповідні платежі". Таке Посвідчення ( z0516-99 ) видається
митницею на ім'я нового власника транспортного засобу лише після
сплати відповідних платежів. 3.4.3. Якщо тимчасово ввезений транспортний засіб не знято з
обліку у відповідних органах іноземних держав або він належить
юридичній особі, яка не зареєстрована в Україні як учасник
зовнішньоекономічної діяльності, то його відчуження фізичним
особам не допускається.
4. Відчуження транспортних засобів,

ввезених громадянами транзитом
4.1. Відчуження громадянами транспортних засобів (номерних
вузлів чи агрегатів), ввезених в Україну з метою транзиту,
дозволяється тільки з дозволу керівництва митниці, до закінчення
встановленого терміну транзиту.
4.2. Переоформлення транспортного засобу у вільне
використання проводиться згідно з п. 2.4. даної технології.
4.3. При відчуженні транспортного засобу ввезеного транзитом
митниця, що здійснила митне оформлення, надсилає прикордонним
митницям повідомлення для зняття транспортного засобу з контролю.
5. Продовження строку транзиту транспортного засобу
5.1. При неможливості виконання зобов'язання, наданого митним
органам на здійснення транзиту чи доставляння до місця призначення
у встановлений термін з об'єктивних причин (аварія, виведення з
ладу, пошкодження транспортного засобу, викрадення, хвороба
власника (користувача) транспортного засобу, тощо), власник або
уповноважена ним особа до закінчення терміну виконання
зобов'язання повинен звернутися з письмовою заявою про продовження
терміну виконання зобов'язання із зазначенням причин неможливості
доставки транспортного засобу у визначений термін та подати
документи, що підтверджують даний факт, до начальника відділу по
оформленню транспортних засобів.
5.2. У разі прийняття керівництвом митниці або уповноваженою
керівництвом митниці особою рішення про продовження терміну
транзиту, на зворотному боці митної декларації форми МД-7
( z0516-99 ) інспектором відділу здійснюється запис: "Термін,
визначений у зобов'язанні продовжено до "___" _______ 200_ року" й
зазначаються документи, на підставі яких був подовжений цей
термін. Запис завіряється особистим підписом інспектора відділу та
особистою номерною печаткою, з проставленням штампа "Під митним
контролем". Інформація про продовження строку, засобами
електронної пошти надсилається до митниці, якій було надано
зобов'язання про транзит, та митниці призначення. До листа
електронної пошти, яка зберігається у відділі, додаються документи
на підставі яких був продовжений термін.
6. Формування справ митного оформлення

транспортних засобів та їхнє оперативне зберігання
6.1. Керівництвом відділу по оформленню транспортних засобів
призначається працівник відділу, який відповідає за приймання
Посвідчень разом з відпрацьованими документами митного оформлення
транспортних засобів, формування справ та їх зберігання у окремому
приміщенні відділу по оформленню транспортних засобів.
Відповідальність за виконання вищеназваних дій вноситься до
посадових обов'язків даного інспектора.
6.2. Відпрацьовані документи щодо митного оформлення
транспортних засобів формуються у справи, згідно вимог "Інструкції
про формування та передачу справ до архіву Київської регіональної
митниці".
6.3. Справи митного оформлення транспортних засобів
зберігаються в окремій робочій кімнаті (архіві), обладнаній
стелажами, яка зачиняється та пломбується. Справи розміщуються
відповідно до номенклатури. Доступ до архіву документів має
керівництво відділу та інспектор, відповідальний за архівні
документи.
6.4. Для оперативності розшуку документів, відпрацьовані
справи щодо митного оформлення транспортних засобів формуються
разом з електронною копією Посвідчення.
6.5. Інспектором відділу прошиваються 2 екземпляри Посвідчень
( z0516-99 ), які видані йому під розпис, нумеруються аркуші
сформованої справи. На звороті останнього аркуша справи інспектор
проводить запис про кількість прошитих аркушів, який завіряється
О.Н.П. інспектора.
6.6. Після закінчення поточного року, документи зберігаються
у відділі протягом наступного року, після чого передаються до
архіву Київської регіональної митниці у порядку, визначеному в
"Інструкції про формування та передачу справ до архіву Київської
регіональної митниці".
7. Заключні положення
7.1. У разі видання законодавчих або інших
нормативно-правових актів, що змінюють або відміняють положення та
норми відповідно до яких розроблено дану Технологію, посадові
особи відділу керуються цією Технологією в частині, що не
суперечить чинному законодавству на момент оформлення. Зміни та доповнення, вносяться за потреби до даної Технології
в установленому порядку. У випадках потреби в змінах та
доповненнях окремих положень даної Технології, зумовлених
нормативно-правовими актами, норми яких є прямої дії, посадові
особи відділу у період приведення у відповідність цієї Технології
керуються в роботі цими чинними нормами з обов'язковим
ознайомленням під особистий підпис особового складу про зміни
технологічного процесу, відомості щодо якого зберігаються в
справах відділу.
Т.в.о. начальника ВОТЗ І.А.Ткачук

Додаток N 1

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Відділ по оформленню транспортних засобів
м. Київ, вул. Новопирогівська, 58.

тел. 201-60-26. факс. 259-43-15

ДОВІДКА

N ____ "__" _________ 2000 року

Видана громадянину ______________________________________________

(Прізвище, ім'я, ім'я по батькові)
Паспорт громадянина _____________________________________________
в тому, що документи на транспортний засіб (номерний агрегат,
запасну частину до ТЗ) __________________________________________

державний (транзитний) номер
номер шасі (кузова) ___________________________________ номер двигуна _________________________________________ модель ТЗ _____________________________________________ рік випуску ___________________________________________
затримані Київською регіональною митницею відділом по оформленню
транспортних засобів на підставі пункту 36 наказу Держмитслужби
України N 393 від 25.06.1999 р. (зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України за N 516/3809 від 29.07.1999 р.) до вирішення
питання щодо подальшого митного оформлення.
Перелік затриманих документів: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Інспектор ВОТЗ КРМ ________________________ (___________)

особистий розпис та ОНП П.І.Б.
Керівник ВОТЗ КРМ ________________________ (___________)

особистий розпис П.І.Б.

Додаток N 2

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Відділ по оформленню транспортних засобів
м. Київ, вул. Новопирогівська, 58.

тел. 201-60-26. факс. 259-43-15

ДОВІДКА

(для засвідчення документів відчуження у нотаріуса)
N ______ "__" ___________ 2000 року

Київська регіональна митниця не заперечує проти відчуження
транспортного засобу, який належить громадянину: (Прізвище, ім'я,
ім'я по батькові)
Паспорт громадянина: ____________________________________________
Дані транспортного засобу:

модель ________________________________________________

рік випуску ___________________________________________

номер кузова (шасі) ___________________________________

номер двигуна _________________________________________
До відома: Ця довідка - є попередній документ для нотаріального
оформлення договору відчуження та не є дозволом для реєстрації
транспортного засобу в органах ДАІ МВС України.
Інспектор ВОТЗ КРМ ________________________ (___________)

особистий розпис та ОНП П.І.Б.
Керівник ВОТЗ КРМ ________________________ (___________)

особистий розпис П.І.Б.

Додаток N 3

АКТ

про проведення митного огляду транспортного засобу
N ____________ "___" _____________ 200_ року
Огляд проведено _________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали вповноваженої особи

митного органу, що провела митний огляд) _________________________________________________________________
Власник ТЗ ______________________________________________________

(прізвище, ініціали)
Код ТЗ за УКТЗЕД ________________________________________________
Марка, модель ТЗ ____________________ Рік виготовлення __________
Ідентифікаційний номер (кузова, шасі)
--------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 | |---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Двигун N __________, об'єм ______ куб. см, бензин,
дизель ____________
Показник спідометра _____________________________________________
Тип кузова:
------------------------------------------------------------------ |Седан | |Фаетон-універсал | | |----------------------------+--+-----------------------------+--| |Седан-хардтоп | |Кабріолет | | |----------------------------+--+-----------------------------+--| |Купе | |Кабріолет-лімузин | | |----------------------------+--+-----------------------------+--| |Купе-хардтоп | |Кабріолет-хардтоп | | |----------------------------+--+-----------------------------+--| |Фастбек | |Родстер | | |----------------------------+--+-----------------------------+--| |Комбі (Хетчбек) | |Брогам | | |----------------------------+--+-----------------------------+--| |Універсал | |Ландо | | |----------------------------+--+-----------------------------+--| |Лімузин | |Тарга | | |----------------------------+--+-----------------------------+--| |Безкапотний кузов | |Пікап | | |----------------------------+--+-----------------------------+--| |Фургон | |Інше | | ------------------------------------------------------------------
Маркування кузова (CL, GL, GT тощо) _____________________________
Кількість дверей _______ Кількість місць для сидіння ____________
Наявні пошкодження й несправності _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |КОД |НАЗВА | |КОД |НАЗВА | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |2 |Антиблокувальна система| |46 |Регулювання фар | | | |(ABS) | | | | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |3 |Каталізатор | |47 |Оббивка зі штучної | | | | | | |шкіри | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |4 |Зчіпний пристрій | |48 |Оббивка з натуральної| | | |(форкоп) | | |шкіри | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |5 |Автоматична коробка | |49 |Оббивка з велюру | | | |передач | | | | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |6 |Бортовий комп'ютер | |52 |Радіоприймач | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| | | | | |Магнітола | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| | | | | |CD-програвач | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |7 |Подушка безпеки | |55 |Роздільні задні | | | | | | |сидіння | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| | | | |56 |Праве дзеркало | | | | | | |заднього виду | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |8 |Затемнені вікна | |57 |Регульоване дзеркало | | | | | | |заднього виду | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |9 |Протикрадіжна | |58 |Обігрівач дзеркала | | | |сигналізація | | |заднього виду з | | | | | | |електричним | | | | | | |регулятором | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |10 |Тахометр | |60 |Склозмивач фар | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |11 |Протибуксувна система | |61 |Скляний люк | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |13 |Адаптивна підвіска | |62 |Механічний люк даху | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |15 |Колісні диски з легких | |63 |Люк даху з | | | |сплавів | | |електроприводом | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |17 |Електросклопідіймачі | |64 |Складаний дах кузова | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |19 |5-ступенева коробка | |65 |Гідропідсилювач керма| | | |передач | | | | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |19 |6-ступенева коробка | |69 |Підігрів сидінь | | | |передач | | | | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |26 |Додаткова галогенна | |71 |Блоківний диференціал| | | |фара | | | | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |27 |Жорсткий знімний дах | |73 |Сидіння спортивного | | | |кузова | | |автомобіля | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |28 |28 Задній склоочисник | |75 |Опалення при | | | | | | |непрацюючому двигуні | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |32 |Клімат-контроль | |82 |Телефон | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |33 |Кондиціонер | |85 |Зовнішній термометр | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |35 |Підголівники | |87 |Протикрадіжний | | | | | | |пристрій | | |-----+-----------------------+--+-----+---------------------+---| |37 |Спеціальне фарбування | |89 |Центральний замок | | ------------------------------------------------------------------
(необхідне закреслити - Х)
При огляді були присутні ________________________________________
М.П. _______________________________ _____________

(ініціали, прізвище інспектора (підпис)

митниці) _______________________________ _____________

(ініціали, прізвище власника ТЗ (підпис)

або вповноваженої ним особи)
Примітка. Якщо для внесення всіх відомостей про ТЗ
недостатньо місця, то вони наводяться на додатковому аркуші
формату А4, про що біля ініціалів та прізвища інспектора, що
проводив митний огляд ТЗ, робиться запис "Див. на додатковому
аркуші".

Додаток N 4

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Відділ по оформленню транспортних засобів
м. Київ, вул. Новопирогівська, 58.

тел. 201-60-26. факс. 259-43-15

Лист-попередження
Громадянину ____________________________________________________
Адреса проживання _______________________________________________ _________________________________________________________________
Повідомляємо, що Вами ввезено транспортний засіб ______________,
який поставлено на тимчасовий облік за Посвідченням митниці
N _______________ від "__" ______ 200_ р. Термін тимчасового
знаходження зазначеного засобу на території України закінчується
"__" ________ 200_ р.
У разі порушення зобов'язання про зворотнє вивезення
транспортного засобу до Вас будуть прийняті заходи у
відповідності з Митним кодексом України.
Також, інформація буде направлена до Державної податкової
інспекції за місцем Вашого проживання та органи Державної
автомобільної інспекції за місцем реєстрації транспортного
засобу.
Для вирішення даного питання Вам необхідно звернутися до відділу
по оформленню транспортних засобів Київської регіональної митниці
(м. Київ, вул. Новопирогівська, 58) з паспортом та документами на
транспортний засіб.
Головний інспектор /підпис/

Додаток N 5

ЖУРНАЛ

реєстрації видачі бланків Посвідчень (МД-6)

--------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата| N | ПІБ | ПІБ | ПІБ | Підпис |Примітки| |п/п| |Посвідчення|інспектора,|інспектора,|інспектора,|уповноваженої| | | | | ф. МД-6 | що видав |що отримав |що прийняв |особи відділу| | | | | |Посвідчення|Посвідчення|Посвідчення| бухобліку і | | | | | | ф. МД-6/ | ф. МД-6/ | ф. МД-6/ | звітності | | | | | | розпис | розпис | розпис | | | |---+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 6

ЖУРНАЛ

реєстрації видачі митних декларацій МД-1

------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата| N | ПІБ | ПІБ | ПІБ | Підпис |Примітки| |п/п| |квитанції|інспектора,|інспектора,|інспектора,|уповноваженої| | | | | ф. МД-1 | що видав |що отримав |що прийняв |особи відділу| | | | | | квитанції | квитанції | квитанції | бухобліку і | | | | | | ф.МД-1/ | ф.МД-1/ | ф.МД-1/ | звітності | | | | | | розпис | розпис | розпис | | | |---+----+---------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 7

ЖУРНАЛ

вилучення документів у ВОТЗ КРМ

--------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата|Марка ТЗ| Перелік | П.І.Б. |Прийняте| Дата | ПІБ, | ПІБ та | |довідки| | рік |затриманих|інспектора|рішення,|повернення|інспектора| підпис | | | |випуску,|документів| | дата |документів| що | власника | | | |N куз. | | | | | повертав| при | | | | П.І.Б. | | | | | документи|повернення| | | |власника| | | | | |документів| | | | ТЗ | | | | | | | |-------+----+--------+----------+----------+--------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 8

ЖУРНАЛ

реєстрації зворотнього вивезення ТЗ

------------------------------------------------------------------ | Дата |N митної | П.І.Б. | П.І.Б. | N |Примітки (N | | м.о. |декларації|власника |інспектора|Посвідчення|Вх. КРМ щодо| | | МД-7 | ТЗ | | на |продовження | | | | | | тимчасово | строку | | | | | |ввезений ТЗ| вивезення | | | | | | |ТЗ; N листа| | | | | | |прикордонної| | | | | | |митниці про | | | | | | | вивезення | | | | | | |ТЗ; інше...)| |-------+----------+---------+----------+-----------+------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток N 9

ЖУРНАЛ

продовження тимчасового ввезення т/з

по транзитним деклараціям та зобов'язанням

про зворотне вивезення

наданих прикордонним митницям

-------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | N та дата | N |Марка | ПІБ |Вх.| ПІБ |Примітки| |п/п|продовження| транзитної |кузова| та |громадянина| N |інспектора| | | | | декларації | |модель| |КРМ| | | | | | або | | т/з | | | | | | | |зобов'язання| | | | | | | |---+-----------+------------+------+------+-----------+---+----------+--------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 10

ЖУРНАЛ

видачі та реєстрації декларацій форми МД-7

----------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | N | N | ПІБ |Марка| N кузова | ПІБ | Назва | |п/п| митного |МД-7|посвідчення|власника| т/з |(шасі) т/з|інспектора|прикордонної| | |оформлення| | | т/з | | | | митниці | |---+----------+----+-----------+--------+-----+----------+----------+------------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 11

ЖУРНАЛ

видачі посвідчень на право реєстрації

(тимчасово) транспортних засобів в органах ДАІ (МД-6)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | N | ПІБ |Грома- | Адреса |Марка| ПІБ | Дата | Примітки | |п/п| митного |посвідчення|власника|дянство|проживання| т/з |інспектора|зворотного|(продовження,| | |оформлення| | т/з | | | | |вивезення | МД-7, МД-6) | |---+----------+-----------+--------+-------+----------+-----+----------+----------+-------------| | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 12

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Відділ по оформленню транспортних засобів
м. Київ, вул. Новопирогівська, 58.

тел/факс 259-43-15

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Я, ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання)
зобов'язуюсь вивезти транспортний засіб:

- Марка, модель: ______________________________________

- кузов N _____________________________________________

- двигун N ____________________________________________

- рік виготовлення: ___________________________________

- за межі України до: ____. ____. 200__ р.
Зобов'язуюся до закінчення строку тимчасового ввезення здійснити
зворотне вивезення транспортного засобу, або заявити про зміну
митного режиму, з додержанням вимог Митного кодексу України та
інших нормативних актів України, і надати митному органу
передбачені законодавством документи й відомості, потрібні для
проведення митного контролю та митного оформлення транспортного
засобу.
Про відповідальність згідно ст. 330, 331, 336, 340, 348, 355
Митного кодексу України попереджений.
____. ____. 200__ р. _______________

(підпис)
Відмітки митниці:
Ввезено безмитно тимчасово,
відчуження без дозволу митниці заборонено
Посвідчення митниці від ___.___.200__ р. N ____________
Стаття 348. Порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи
зворотне ввезення.
Невивезення за митний кордон України товарів, які були тимчасово
ввезені на митну територію України під зобов'язання про зворотне
вивезення, або не ввезення на митну територію України товарів,
які були тимчасово вивезені за митний кордон України під
зобов'язання про зворотне ввезення, у строк, зазначений у
зобов'язанні про зворотне вивезення (зворотне ввезення) таких
товарів, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі від
п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або конфіскацію таких товарів.

Додаток N 13
Заступнику Голови Служби -

начальнику Київської

регіональної митниці

Гутнику А.Є.

громадянина(ки) ____________ ____________________________ ____________________________
адреса: ____________________ ____________________________ ____________________________

ЗАЯВА

Прошу видати Посвідчення на право реєстрації в органах ДАІ МВС
України транспортного засобу:
Марка ___________________________ модель ________________________
Кузов N ______________________________ двигун N _________________
_________ року виготовлення, об'єм двигуна ______________ куб.см.
Увезено через ______________________________ митницю й оформлено
згідно з митною декларацією N ____________ від "____"___________
200__ р. та уніфікованою митною квитанцією МД-1, серія __________
N ________________
За документами:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
Дата __________ Підпис __________

Додаток N 14

ЖУРНАЛ

видачі посвідчень на право реєстрації

(постійно) транспортних засобів в органах ДАІ (МД-6)

------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | N | ПІБ, |Громадянство| Мета |Марка |Наявність|Примітки| |п/п| митного |посвідчення| адреса | |ввезення|т/з, N| митних | | | |оформлення| |власника| | |кузова|обмежень | | | | | | т/з | | | | | | |---+----------+-----------+--------+------------+--------+------+---------+--------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 15

ЖУРНАЛ

обліку актів митного огляду транспортних засобів

------------------------------------------------------------------ | N |ПІБ, власника т/з|Час огляду|Марка т/з|Підпис інспектора| | п/п | | | | | |-------+-----------------+----------+---------+-----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: