open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2012  № 523

Про затвердження Положення про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Мурав'ївська"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Мурав'ївська", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
19.10.2012 № 523

ПОЛОЖЕННЯ
про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Мурав'ївська"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Мурав'ївська" (далі - Пам'ятка природи) оголошено Указом Президента України від 20.08.96 № 715/96.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 40 гектарів розташована у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області біля с. Мурав'ї і перебуває у користуванні Грем'ячської сільської ради (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Пам'ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Пам'ятки природи встановлюються у натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 16020, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Грем'яч, вул. Леніна, 173.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою охорони та збереження у природному стані комплексу озер (три озера) у заплаві р. Десна та її притоки Судості з типовими для Полісся флорою і фауною, місця нересту цінних прісноводних риб та гніздування численних птахів.

2.2. Основним завданням Пам'ятки природи є:

збереження у природному стані комплексу озер, стабілізаторів водного режиму і рівня ґрунтових вод прилеглих територій;

охорона місць існування типової для Полісся флори та фауни;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Пам'ятки природи;

підтримання загального екологічного балансу між трофоценотичними комплексами водних біоценозів в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду Пам'ятці природи та порушити екологічну рівновагу;

проведення меліоративних та будь-яких інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Пам'ятки природи;

будь-яке засмічення та забруднення території Пам'ятки природи;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву на території Пам'ятки природи;

застосування та зберігання на території Пам'ятки природи отрутохімікатів;

пошкодження, заготівля та знищення усіх видів водної рослинності;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги рослин;

мисливство;

турбування, знищення та відлов усіх видів птахів, що мешкають на території Пам'ятки природи, пошкодження їх жител, гнізд, інших сховищ і домівок, збір яєць, пуху;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Пам'ятки природи;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

перебування на території Пам'ятки природи з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби державної охорони), недозволеними до використання знаряддями лову тварин;

забір поверхневих вод у межах Пам'ятки природи для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб;

діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водно-болотних масивів (скид у водні об'єкти неочищених стічних вод підприємств та комунальних стічних вод, інших шкідливих відходів виробництва; миття автотранспорту; замочування шкіри, миття винної тари та тари з-під отрутохімікатів, прання із застосування хімічних речовин);

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного та тваринного світу на території Пам'ятки природи;

інтродукція нових видів рослин і тварин;

передача у господарське використання окремих ділянок Пам'ятки природи;

надання земельних ділянок під забудову;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку:

наукова, природоохоронна, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Пам'ятка природи, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: