open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2009 N 522

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва та
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.02 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 09.10.02 за N 820/7108, та наказу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.01 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 02.03.01 за N 188/5379, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(Протокол від 20.07.09 N 24 додається) щодо:
1.1 анулювання ліцензій МОЗ, виданих на провадження
господарської діяльності з медичної практики: ТОВ "Клініка
діагностики та реабілітації доктора Генделя" (ліцензія від
02.04.2009 р. серії АВ N 447860, ідентифікаційний код 34867214,
місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лятошинського,
4А/289) та ТОВ "Грааль УМС" (ліцензія від 19.01.2009 р. серії
АВ N 447466, ідентифікаційний код 36309045, місцезнаходження
юридичної особи: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7), на
підставі Актів про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов для провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 );
1.2 видачі розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ): дочірньому підприємству "Фірма "Дайленко"
(ідентифікаційний код 22939338, місцезнаходження юридичної особи:
м. Київ, вул. Молодогвардійська, 11), ТОВ "Кью клінік юкрейн"
(ідентифікаційний код 34935582, місцезнаходження юридичної особи:
м. Київ, вул. Жилянська, 30-А);
1.3 видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з
медичної практики (Перелік 1 додатку 1 до Протоколу);
1.4 відмови у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатку 1 до Протоколу);
1.5 залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики без розгляду
(Перелік 3 додатку 1 до Протоколу);
1.6 переоформлення ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатку 1 до Протоколу);
1.7 видачі копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатку 1 до Протоколу);
1.8 анулювання ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики за заявами ліцензіатів (Перелік 6
додатку 1 до Протоколу);
1.9 видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт
(Перелік 1 додатку 2 до Протоколу);
1.10 переоформлення ліцензії на провадження господарської
діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та
дератизаційних робіт без розгляду (Перелік 2 додатку 2 до
Протоколу);
1.11 видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів (Перелік 1 додатку 3 до Протоколу).
1.12 залишення заяви на видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів без розгляду (Перелік 1
додатку 3 до Протоколу).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

20.07.2009 N 522

ПРОТОКОЛ N 24

засідання Ліцензійної комісії МОЗ України

20.07.2009

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Митник З.М., Шпак І.В., Банчук М.В., Жданова М.П.,
Бєлотєлов М.Г., Григорович В.Р., Зозовська Л.П. Запрошена голова комісії по перевірці Залевська В.А.,
заступник директора ТОВ "Клініка діагностики та реабілітації
доктора Генделя" Дубиніна Н.В. та директор ТОВ "Грааль
УМС" Рабінович І.Е.
Порядок денний:
1. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Клініка діагностики та реабілітації доктора
Генделя"
2. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Грааль УМС"
3. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ДП "Фірма "Дайленко"
4. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Кью клінік юкрейн"
6. Про результати перевірки виконання розпорядження
МОЗ України "Про усунення порушень Ліцензійних умов" від 13.02.09
N 21.20.23/4-р ПП "Ваш Стоматолог"
7. Про результати перевірки виконання розпорядження
МОЗ України "Про усунення порушень Ліцензійних умов" від 13.02.09
N 21.20.23/6-р ПП "Дент-Ін"
8. Про результати перевірки виконання розпорядження МОЗ щодо
усунення порушень Ліцензійних умов ПП "Денткомпані"
9. Про результати перевірки виконання розпорядження МОЗ щодо
усунення порушень Ліцензійних умов ПП "Санамед"
10. Про результати виконання розпорядження МОЗ щодо усунення
порушень Ліцензійних умов ПП "Стоматологічний науково-клінічний
центр Стаміл"
11. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з медичної практики
12. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт
13. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів
Слухали:
Залевську В.А.: - начальника відділу державного контролю за
додержанням ліцензійних умов Департаменту управління та контролю
якості медичних, голову комісії: На підставі наказу МОЗ від 25.06.09 N 453 ( v0453282-09 )
"Про затвердження плану перевірок додержання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я на III квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ
України від 08.07.09 N 266-Адм "Про планові перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики" комісією МОЗ з 13 по 17 липня 2009 року у присутності
заступника директора ТОВ "Клініка діагностики та реабілітації
доктора Генделя" Дубиніної Н.В. було проведено планову перевірку
додержання Ліцензійних умов з медичної практики ( z0189-01 )
ТОВ "Клініка діагностики та реабілітації доктора Генделя"
(ідентифікаційний код 34867214, місцезнаходження юридичної особи:
м. Київ, вул. Лятошинського, 4А/289, адреса провадження
діяльності: м. Київ, б-р Т.Шевченка, 60), яке здійснює
господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ
України від 02.04.2009 р. серії АВ N 447860, за спеціальностями:
рефлексотерапія, сексопатологія, терапія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика,
психотерапія, медицина невідкладних станів, дерматовенерологія,
неврологія, акушерство і гінекологія, дієтологія, народна та
нетрадиційна медицина, організація та управління охороною
здоров'я, сестринська справа. Перевіркою встановлено наступне. Прибувши за адресою місця провадження діяльності: м. Київ,
б-р Т.Шевченка, 60 комісія встановила, що ТОВ "Клініка діагностики
та реабілітації доктора Генделя" не здійснює діяльність з квітня
2009 року, медичні працівники звільнені, керівник товариства
відсутній, договір оренди на приміщення від 24.07.2007 р. з
орендатором ТОВ "Центр стратегічних проектів "ІСІ" розірвано з
01.04.2009 р. Вищезазначене підтвердила заступник директора Дубиніна Н.В. Враховуючи відсутність матеріально-технічної бази та
медичного персоналу за місцем провадження діяльності м. Київ,
бул. Т.Шевченка, 60 комісією був складений Акт про неможливість
ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 02.04.2009 р.
серії АВ N 447860, виданої ТОВ "Клініка діагностики та
реабілітації доктора Генделя" на провадження господарської
діяльності з медичної практики, на підставі Акту про неможливість
ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 )
(ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності") ( 1775-14 ).
Слухали:
Залевську В.А.: На підставі наказу МОЗ від 25.06.09 N 453 ( v0453282-09 )
"Про затвердження плану перевірок додержання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я на III квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ
України від 08.07.09 N 266-Адм "Про планові перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики" комісією МОЗ з 13 по 17 липня 2009 року було проведено
планову перевірку додержання Ліцензійних умов з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Грааль УМС" (ідентифікаційний код 36309045,
місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Народного
Ополчення, 7), яке здійснює господарську діяльність за ліцензією
МОЗ від 19.01.2009 р. серії АВ N 447466, за лікарськими
спеціальностями: терапія, кардіологія, ревматологія, педіатрія,
ультразвукова діагностика, гастроентерологія, неврологія,
акушерство і гінекологія, медицина невідкладних станів, загальна
практика-сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, сестринська справа, лікувальна справа, акушерська
справа. Перевіркою встановлено наступне. Прибувши за адресою місця провадження діяльності: м. Київ,
вул. Народного Ополчення, 7, комісія встановила, що за зазначеною
адресою товариство не здійснює діяльність, відсутня будь - яка
вивіска на фасаді та інформація про заклад. Враховуючи встановлений факт, Акт санітарно-епідеміологічного
обстеження СЕС Солом'янського району м. Києва від 13.03.09 та
довідку Укрпошти (форма 20) про відсутність ліцензіата за адресою:
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7, комісією був складений Акт
про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов
для провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 19.01.2009 р.
серії АВ N 447466, виданої ТОВ "Грааль УМС" на провадження
господарської діяльності з медичної практики, на підставі Акту про
неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) (ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності") ( 1775-14 ).
Слухали:
Залевську В.А.: На підставі наказу МОЗ від 25.06.09 N 453 ( v0453282-09 )
"Про затвердження плану перевірок додержання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я на III квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ
України від 08.07.09 N 266-Адм "Про планові перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики" комісією МОЗ з 13 по 17 липня 2009 року у присутності
в.о. директора ДП "Фірма "Дайленко" Лющенко О.Р. було проведено
планову перевірку додержання Ліцензійних умов з медичної практики
( z0189-01 ) ДП "Фірма "Дайленко" (ідентифікаційний код 22939338,
місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Молодогвардійська,
11), яке здійснює діяльність за ліцензією МОЗ від 11.08.2006 р.
серії АВ N 191122, за лікарською спеціальністю "лікувальна
фізкультура". Перевіркою встановлено наступне. Підприємство не подавало до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік, що є порушенням вимог наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.08 N 378 "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення" та п 2.3.1. Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), затверджених спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва та
Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.01 N 38/63
( z0188-01 ) (далі - Ліцензійні умови). Первинна медична документація (ф. N 067/о "Журнал реєстрації
медичної допомоги, яка надається на заняттях фізичної культури і
спортивних заходах"), затверджена наказом МОЗ України від 29.12.00
N 369 ( v0369282-00 ) "Про затвердження форм медичної облікової
документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках
(амбулаторіях)" не ведеться, що є порушенням вимог п. 2.3.1.
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). В первинній медичній документації (ф. N 042/о ( va369282-00 )
"Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної
фізкультури") не заповнюється інформація про діагноз, анамнез
захворювання, основні клінічні дані та інше, а також відсутня
інформаційна згода пацієнта на проведене лікування та діагностику,
що є порушенням вимог ст. 39 та 43 "Основ законодавства України
про охорону здоров'я" та наказу МОЗ України від 29.12.00 N 369
( v0369282-00 ) "Про затвердження форм медичної облікової
документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках
(амбулаторіях)". У головного лікаря ДП "Фірма "Дайленко" Апанасенка Г.Л., який
займає зазначену посаду з 15 травня 2006 року, відсутній
сертифікат лікаря-спеціаліста із спеціальності "Організація і
управління охороною здоров'я", що є порушенням статті 74 "Основ
законодавства України про охорону здоров'я" та наказу МОЗ України
від 19.12.1997 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення
атестації лікарів". Відповідно до штатного розпису встановлено, що підприємство
проваджує господарську діяльність з медичної практики за
спеціальностями "дієтологія" та сестринська справа, які не
заявлені в ліцензії МОЗ України, що є порушенням вимог п. 2.3.3.
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). ДП "Фірма "Дайленко", здійснює господарську діяльність з
медичної практики за адресою: м. Київ, пров. Рильського, 5, проте
копія ліцензії на зазначену адресу відсутня, що є порушенням вимог
ст. 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ДП "Фірма "Дайленко" розпорядження про
усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ).
Слухали:
Залевську В.А.: На підставі наказу МОЗ від 25.06.09 N 453 ( v0453282-09 )
"Про затвердження плану перевірок додержання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я на III квартал 2009 року" та на виконання наказу МОЗ
України від 08.07.09 N 266-Адм "Про планові перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики" комісією МОЗ з 13 по 17 липня 2009 року у присутності
директора Сокол Ю.В. було проведено планову перевірку додержання
Ліцензійних умов з медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "Кью клінік
юкрейн" (ідентифікаційний код 34935582, місцезнаходження юридичної
особи: м. Київ, вул. Жилянська, 30-А), яке здійснює діяльність за
ліцензією МОЗ серії АВ N 417109, за лікарськими спеціальностями:
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія. Перевіркою встановлено наступне. Аптечка невідкладної медичної допомоги укомплектована
лікарським засобом "Кетанов" із простроченим терміном придатності
(до 02.2009 р.). Відсутній наказ про призначення уповноваженої
особи, яка здійснює внутрішній контроль зберігання лікарських
засобів, що є порушенням вимог п. 1.2., 1.5., 4.6. Правил
зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у
лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ
України від 16.12.03 N 584 ( z0275-04 ) (п. 2.3.1. Ліцензійних
умов) ( z0189-01 ). Товариством не подано до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік, що є порушенням вимог наказу МОЗ від
10.07.08 N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони
здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення" (п. 2.3.1. Ліцензійних
умов) ( z0189-01 ). Закладом не ведеться первинна медична документація
(ф. N 037/о ( va302282-99 ) "Листок щоденного обліку роботи
лікаря-стоматолога" та ф. N 039-2/о ( va302282-99 ) "Щоденник
обліку роботи лікаря-стоматолога") відповідно до вимог наказу МОЗ
від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм
облікової статистичної документації, що використовується в
поліклініках (амбулаторіях)" із змінами та доповненнями, внесеними
наказом МОЗ України від 05.02.07 N 58 ( v0058282-07 ). "Медична карта стоматологічного хворого" (ф. N 043/о)
( va302282-99 ) заповнюється з порушенням вимог Типової інструкції
щодо заповнення форм первинної медичної документації
лікувально-профілактичних закладів, затвердженої наказами МОЗ від
03.07.01 N 258 ( v0258282-01 ) та від 23.11.04 N 566 "Про
затвердження Протоколів надання медичної допомоги за
спеціальностями "ортопедична стоматологія", "терапевтична
стоматологія", "хірургічна стоматологія", "ортодонтія", "дитяча
терапевтична стоматологія", "дитяча хірургічна стоматологія" (не
заповнені графи щодо місця роботи, перенесених супутних
захворювань та інше), що є порушенням п. 2.3.1. Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Відсутня інформаційна згода пацієнта на застосування методів
лікування, профілактики та діагностики захворювань, що є
порушенням вимог статей 39, 43 "Основ законодавства України про
охорону здоров'я" та п. 2.3.2. Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Товариство здійснює господарську діяльність з медичної
практики за лікарськими спеціальностями: ортодонтія, ортопедична
стоматологія та за спеціальностями молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа і ортопедична стоматологія,
які не зазначені в ліцензії МОЗ, що є порушенням пункту 2.3.3.
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не проведено метрологічну повірку засобу вимірювальної
техніки (тонометра), що є порушенням ч. 2 ст. 11 Закону України
"Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
(п. 2.1.1. Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Молодшими спеціалістами з медичною освітою Стороженко Л.М. та
Куценко А.Д. не пройдені курси підвищення кваліфікації за останні
5 років, відсутні посвідчення про присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної категорії, що є порушенням статті 74 Основ
законодавства України про охорону здоров'я, п. 1.8. Положення про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого
наказом МОЗ України від 23.11.07 N 742 ( z1368-07 ) (п. 2.1.2.
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ТОВ "Кью клінік юкрейн" розпорядження про
усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ).
Слухали:
Залевську В.А.: На підставі наказу МОЗ від 06.07.09 N 260-Адм "Про перевірки
виконання розпоряджень МОЗ України про усунення порушень
Ліцензійних умов" комісією МОЗ з 9 по 10 липня 2009 року у
присутності головного лікаря Спиридонової Т.Н. було проведено
перевірку виконання розпорядження МОЗ про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z0189-01 ) від 13.02.09 N 21.20.23/4-р ПП "Ваш
Стоматолог" (ідентифікаційний код 32212691, місцезнаходження
юридичної особи: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 67. Місце
провадження діяльності: м. Київ, вул. Дегтярівська, 6). Перевіркою встановлено наступне. Первинна медична документація ("Листок щоденного обліку
роботи лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки, відділення,
кабінету" ф. N 037/о ( va302282-99 ), "Листок щоденного обліку
роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки,
відділення, кабінету)" ф. N 039-2/о ( va302282-99 ), "Медична
карта стоматологічного хворого" ф. N 043/о) ( va302282-99 ),
ведуться відповідно до вимог наказу МОЗ від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)",
наказу МОЗ від 15.05.01 N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до
наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302" із змінами та доповненнями,
внесеними наказом МОЗ України від 05.02.07 N 58 ( v0058282-07 ) та
наказу МОЗ від 03.07.01 N 258 ( v0258282-01 ) "Про затвердження
типових інструкцій щодо заповнення форм первинної медичної
документації лікувально-профілактичних закладів". Підприємство подало до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік відповідно до вимог наказу МОЗ від
10.07.08 N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони
здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення". В місцях зберігання лікарських засобів наявний термометр та
гігрометр, що відповідає п. 2.4. Правил зберігання та проведення
контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних
закладах, затверджених наказом МОЗ від 16.12.03 N 584 ( z0275-04 )
та п. 2.3.1. Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Пломбувальний матеріал "Ketac Cem" (рідина), який
використовувався із простроченим терміном придатності (до
10.2007 р.), вилучений, проводиться перевірка дотримання умов
зберігання лікарських засобів (наявний журнал перевірки),
призначена уповноважена особа, яка здійснює внутрішній контроль
зберігання лікарських засобів відповідно до вимог п. 1.2., 1.5.,
4.6. Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських
засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом
МОЗ України від 16.12.03 N 584 ( z0275-04 ) та п. 2.3.1.
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Вхідний та періодичний інструктаж персоналу з техніки безпеки
проводиться відповідно до вимог статей 13, 14 та 18 Закону України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ) та пунктів 6.3., 6.10. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 N 15
( z0231-05 ). Відповідно до штатного розпису та наказів про звільнення
молодших спеціалістів з медичною освітою із займаних посад
встановлено, що підприємство не проваджує господарську діяльність
з медичної практики за спеціальністю "сестринська справа", що
відповідає вимогам п. 2.3.3. Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Аптечка невідкладної медичної допомоги та інструктивні
матеріали наявні та відповідають вимогам Протоколів надання
медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів",
затверджених наказом МОЗ України від 17.01.05 N 24
( v0024282-05 ). Договір на стерилізацію вати, ролів наявний. Зберігання
верхнього та медичного одягу працівників відповідає вимогам п. 9.3
СанПіНу N 5179-90 ( n0003400-90 ) "Санитарные правила устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и др.
лечебных стационаров". Підлога, поверхня робочого стола лікаря-стоматолога та
гігієнічний стан стін відповідають вимогам ст. 22 Закону України
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ), п. 3.2., 3.7 "Санитарные правила
устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических
учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной
гигиены персонала утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83"
( v2956400-83 ). У зв'язку з проведенням капітального ремонту та перебуванням
працівників у відпустках за свій рахунок під час ремонту з
5 травня по 7 липня 2009 року (керівник підприємства у декретній
відпустці) підприємство не пройшло державну акредитацію відповідно
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765
( 765-97-п ) "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я",
про що є пояснення головного лікаря та його прохання подовжити
термін виконання розпорядження до 1 вересня 2009 року. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо здійснення в установленому порядку контролю за
виконанням розпорядження в частині проходження закладом
акредитації (подовження терміну виконання розпорядження до
1 вересня 2009 року).
Слухали:
Залевську В.А.: На підставі наказу МОЗ від 06.07.09 N 260-Адм "Про перевірки
виконання розпоряджень МОЗ України про усунення порушень
Ліцензійних умов" комісією МОЗ з 9 по 10 липня 2009 року, було
проведено перевірку виконання розпорядження МОЗ від 13.02.09
N 21.20.23/6-р щодо усунення порушень Ліцензійних умов
( z0189-01 ) ПП "Дент-Ін" (ідентифікаційний код 30722769,
місцезнаходження та адреса провадження діяльності юридичної особи:
м. Київ, вул. Кіквідзе, 11, прим. N 19). Прибувши за адресою місця провадження діяльності
підприємства: м. Київ, вул. Кіквідзе, 11, прим. N 19) комісією
встановлено, що директор ПП "Дент-Ін" Смирнова Л.О. у зв'язку з
тяжкою хворобою матері терміново виїхала за кордон. Наказ про
покладання обов'язків на уповноважену особу, яка б могла надати
комісії необхідні документи, відсутній. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення визнати перевірку такою, що не відбулася, та провести
повторну перевірку виконання розпорядження МОЗ щодо усунення
порушень Ліцензійних умов ( z0189-01 ) ПП "Дент-Ін".
Слухали:
Залевську В.А.: На підставі наказу МОЗ від 06.07.09 N 260-Адм "Про перевірки
виконання розпоряджень МОЗ України про усунення порушень
Ліцензійних умов" комісією МОЗ 10 липня 2009 року було проведено
перевірку виконання розпорядження МОЗ від 13.02.09 N 21.20.23/7-р
щодо усунення порушень Ліцензійних умов ( z0189-01 )
ПП "Денткомпані" (ідентифікаційний код 34191925, місцезнаходження
юридичної особи: м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, 15-А, кв. 50.
Місце провадження діяльності: м. Київ, вул. Павлівська, 22). Прибувши за адресою провадження діяльності: м. Київ, вул.
Павлівська, 22, комісія встановила, що договір оренди приміщення
за зазначеною адресою закінчився 6 липня 2009 року, про що
директор ПП "Денткомпані" Хромова З.І. 09.07.2009 р. повідомила
Міністерство. В повідомленні також зазначено, що підприємством
буде поінформовано МОЗ до 1 грудня 2009 року щодо нової адреси
провадження діяльності. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення визнати перевірку такою, що не відбулася, та провести
повторну перевірку виконання розпорядження МОЗ щодо усунення
порушень Ліцензійних умов ( z0189-01 ) ПП "Денткомпані".
Слухали:
Залевську В.А.: На підставі наказу МОЗ від 06.07.09 N 260-Адм "Про перевірки
виконання розпоряджень МОЗ України про усунення порушень
Ліцензійних умов" комісією МОЗ з 9 по 10 липня, було проведено
перевірку виконання розпорядження МОЗ від 25.02.09 N 21.20.25/24-р
щодо усунення порушень Ліцензійних умов ( z0189-01 ) ПП "Санамед"
(ідентифікаційний код 34494497, місцезнаходження юридичної особи:
м. Київ, вул. Воровського, 27), яке здійснює господарську
діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від
20.10.06 серії АВ N 300118. Прибувши за адресою місця провадження діяльності: м. Київ,
вул. Воровського, 27 комісія встановила, що підприємство до
1 вересня 2009 року не працює у зв'язку з відпусткою усіх
працівників (за виключенням адміністратора). Зазначений факт
письмово підтвердила адміністратор ПП "Санамед" Зінчук О.В. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення визнати перевірку такою, що не відбулася, та провести
повторну перевірку виконання розпорядження МОЗ щодо усунення
порушень Ліцензійних умов ( z0189-01 ) ПП "Санамед".
Слухали:
Залевську В.А.: На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від
06.07.09 N 259-Адм "Про перевірки виконання розпоряджень МОЗ
України про усунення порушень Ліцензійних умов" комісією МОЗ
(голова комісії Кабаков В.В.) 14 липня 2009 року у присутності
директора Гарана А.О було проведено перевірку виконання
розпорядження МОЗ від 13.02.09 N 21.20.23/3-р. щодо усунення
порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) ПП "Стоматологічний
науково-клінічний центр Стаміл". Комісією встановлено, що ПП Стоматологічний науково-клінічний
центр Стаміл" розпорядження МОЗ від 13.02.09 N 21.20.23/3-р щодо
усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) виконав в повному
обсязі. Інформацію доповідача прийнято до уваги.
Слухали:
Залевську В.А., яка поінформувала членів Ліцензійної комісії
щодо результатів виконання ліцензіатами розпоряджень про усунення
порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ), переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів, проведення
дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт за перший
квартал поточного року та запропонувала здійснити перевірки 19
ліцензіатів щодо виконання ними розпоряджень МОЗ. Пропозицію Залевської В.А. прийнято до уваги.
Слухали:
Зозовську Л.П. -секретаря Ліцензійної комісії: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування медичної практики
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 73 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатку 1); - відмовити у видачі ліцензій 4 суб'єктам господарювання
(Перелік 2 додатку 1); - залишити заяви без розгляду 14 суб'єктів господарювання
(Перелік 3 додатку 1); - переоформити ліцензії 22 суб'єктів господарювання
(Перелік 4 додатку 1); - видати копії ліцензій 6 суб'єктам господарювання
(Перелік 5 додатку 1); - анулювати ліцензії 4 суб'єктів господарювання за заявами
ліцензіатів (Перелік 6 додатку 1).
Слухали:
Зозовську Л.П.: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт
Вирішили:
- видати відповідну ліцензію 1 суб'єкту господарювання
(Перелік 1 додатку 2); - переоформити ліцензію 1 суб'єкта господарювання (Перелік 2
додатку 2).
Слухали:
Зозовську Л.П.: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 3 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатку 3); - залишити заяву без розгляду 1 суб'єкта господарювання
(Перелік 1 додатку 3).
Головуючий на засіданні
Ліцензійної комісії,
заступник Голови
Ліцензійної комісії І.В.Шпак
Секретар Ліцензійної комісії Л.П.Зозовська

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

МОЗ України

20.07.2009 N 24

Наказ

20.07.2009 N 522

ПЕРЕЛІК N 1

Суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення про видачу

ліцензій на провадження господарської

діяльності з медичної практики

1 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Октябрська
дільнична лікарня"
Місцезнаходження: Донецька обл., Добропільський р-н,
село Октябрське, вул. Октябрська, 5 Ідентифікаційний код: 34766769 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія,
педіатрія, стоматологія, фізіотерапія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна
справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа за місцем провадження діяльності Донецька обл., Добропільський р-н, с. Октябрське, вул.
Октябрська, 5 Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/01-М
2 Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села
Червоний Кут
Місцезнаходження: Черкаська обл., Жашківський р-н,
село Червоний Кут Ідентифікаційний код: 35016281 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, терапевтична стоматологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська
справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка) за місцем провадження діяльності Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Червоний Кут Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/02-М
3 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини с. Ізки
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, село
Ізки, будинок 147 Ідентифікаційний код: 36054930 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа,
лабораторна справа (клініка), медико-профілактична справа за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Міжгірський р-н, село Ізки, будинок 147 Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/03-М
4 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
с. Новоселиця
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Міжгірський р-н,
с. Новоселиця, будинок 40 Ідентифікаційний код: 36054878 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа,
лабораторна справа (клініка), медико-профілактична справа за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Міжгірський р-н, село Новоселиця,
будинок 40 Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/04-М
5 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
с. Голятин
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, село
Голятин, будинок 183 Ідентифікаційний код: 36054910 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа,
лабораторна справа (клініка), медико-профілактична справа за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Міжгірський р-н, село Голятин, будинок 183 Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/05-М
6 Комунальна медична установа "Міська стоматологічна
поліклініка N 4"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Макіївка, вул.
Папаніна, 18 Ідентифікаційний код: 03099223 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, ортопедична стоматологія, фізіотерапія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: медична
статистика, сестринська справа, рентгенологія, ортопедична
стоматологія, стоматологія за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Макіївка, вул. Папаніна, 18 Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/06-М
7 Госпіталь Головного управління МВС України в Харківській
області
Місцезнаходження: м. Харків, пр-т Гагаріна, 19 Ідентифікаційний код: 08734026 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, гастроентерологія,
кардіологія, пульмонологія, ревматологія, ендокринологія,
хірургія, анестезіологія, неврологія, геріатрія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, фізіотерапія,
лікувальна фізкультура, рефлексотерапія, ендоскопія,
рентгенологія, ультразвукова діагностика, функціональна
діагностика, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика;
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани),
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія, стоматологія за місцем провадження діяльності м. Харків, просп. Гагаріна, 19 Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/07-М
8 Скляр Сергій Олексійович
Місцезнаходження: м. Харків, пр-т Людвіга Свободи, 20, кв. 77 Ідентифікаційний код: 2214201055 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортодонтія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Шевченка, 32 Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/08-М
9 Державне підприємство Міністерства оборони України
"Українська авіаційна транспортна компанія"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Фрунзе, 19/21 Ідентифікаційний код: 24964464 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю кардіологія, стоматологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Мельникова, 24, корп. 3 Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/10-М
10 Гавриленко Олександр Вікторович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 22,
кв. 84 Ідентифікаційний код: 2405703111 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 18, прим. 43 Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/13-М
11 Кузьмінський Вадім Станіславович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н,
с. Підлісний Мукарів, вул. Л.Українки, 10 Ідентифікаційний код: 2635917177 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: стоматологія за місцем провадження діяльності Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Красінських, 13/1 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/02-М
12 Комунальний заклад "Амбуматорія загальної практики
сімейної медицини" Дашковецької сільської ради
Місцезнаходження: Вінницька обл., Літинський р-н, село
Дашківці, вул. Леніна, 1 А Ідентифікаційний код: 36102088 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
лікувальна справа, сестринська справа за місцем провадження діяльності Вінницька обл., Літинський р-н, село Дашківці, вул.
Леніна, 1 А Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/03-М
13 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ваша посмішка"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Курортна, 25 Ідентифікаційний код: 36393671 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча
стоматологія, рентгенологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 3/1, кв. 35 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/08-М
14 Голошубова Валентина Олександрівна
Місцезнаходження: АР Крим, м. Євпаторія, проспект Перемоги,
67, кв. 6 Ідентифікаційний код: 2095207220 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Євпаторія, вул. Ситнікова, 83 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/09-М
15 Державний заклад "Відділкова клінічна лікарня станції
Сімферополь ДП "Придніпровська залізниця"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 142 Ідентифікаційний код: 22275453 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча анестезіологія,
дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча
дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія,
дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча пульмонологія,
дитяча стоматологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія,
ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна
лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, дієтологія,
медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія,
онкогінекологія, онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія,
організація і управління охороною здоров'я, ортодонтія,
ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія,
підліткова терапія, проктологія, пульмонологія, радіологія,
ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, стоматологія,
судинна хірургія, терапевтична стоматологія, терапія, торакальна
хірургія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна
стоматологія, хірургія, променева терапія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа,
лікувальна справа (невідкладні стани), медико-профілактична
справа, санологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна
справа (гігієна), лабораторна справа (патологія), акушерська
справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна),
медична статистика, рентгенологія, ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 142 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/10-М
16 Пояркова Ірина Володимирівна
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Сонячна, 41 Ідентифікаційний код: 2785217769 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Сімферополь, вул. Казанська, 34, кв. 2 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/11-М
17 Авраменко Наталія Володимирівна
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Гоголя, 71,
кв. 30 Ідентифікаційний код: 2485909763 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Сімферополь, вул. Казанська, 34, кв. 2 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/12-М
18 Бенедішина Ганна Володимирівна
Місцезнаходження: АР Крим, Совєтський р-н, смт Совєтський,
вул. Залізнична, 5, кв. 36 Ідентифікаційний код: 2282116208 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія за місцем провадження діяльності АР Крим, Совєтський р-н, смт Совєтський, вул. Первомайська,
48 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/13-М
19 Приватне підприємство "Культурно-лікувальний центр Ольги
Мігунової"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Рухадзе, 20,
кв. 46 Ідентифікаційний код: 36479025 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психотерапія за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 115, каб. 35 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/14-М
20 Стельмах Іванна Мирославівна
Місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський р-н,
м. Ківерці, вул. Б.Хмельницького, 43 Ідентифікаційний код: 3094111087 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Перемоги, 3 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/15-М
21 Андрух Назар Володимирович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н,
м. Долина, вул. Чорновола, 6, кв. 9 Ідентифікаційний код: 3073010312 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. Долина, вул.
Чорновола, 6 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/17-М
22 Шпук Роман Михайлович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н,
м. Тисмениця, вул. Січових Стрільців, 7 Ідентифікаційний код: 2388122977 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, м. Тисмениця, вул.
Липова, 10 А Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/18-М
23 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр
"Інститут сімейної медицини"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Німанська, 6 Ідентифікаційний код: 36520518 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, урологія,
проктологія, терапія, дерматовенерологія, неврологія,
ендокринологія, сексопатологія, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика,
ортопедія і травматологія, фізіотерапія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Німанська, 6 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/19-М
24 Кобиляк Ігор Анатолійович
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Умань, вул.
Урбайліса, 2, кв.76 Ідентифікаційний код: 2447602554 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, ультразвукова
діагностика за місцем провадження діяльності Черкаська обл., м. Умань, вул. Шевченка, 50/42 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/20-М
25 Попович Іван Юрійович
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Красіна, 118/2, корпус 1,
кв. 110 Ідентифікаційний код: 2985405497 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Полтава, вул. Алмазна, 12 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/21-М
26 Дрижак Леся Миронівна
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Козівський р-н, село
Великий Ходачків Ідентифікаційний код: 2502820089 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Тернопіль, вул. Лесі Українки, 11/24 Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/22-М
27 Вишнівський Валерій Павлович
Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Бердичів, пров.
Поштовий, 8-А, кв. 11 Ідентифікаційний код: 2288000372 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія за місцем провадження діяльності Житомирська обл., м. Бердичів, вул. С.Сломницьких, 2/40 Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/02-М
28 Прилуцька виховна колонія
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул.
Київська, 234 Ідентифікаційний код: 08564957 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапія, стоматологія, психіатрія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна
справа (клініка) за місцем провадження діяльності Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 234 Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/04-М
29 Іваньківська дільнича лікарня
Місцезнаходження: Черкаська обл., Маньківський р-н,
с. Іваньки, вул. Леніна, 2 Ідентифікаційний код: 33625363 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина,
терапевтична стоматологія, акушерство і гінекологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська
справа за місцем провадження діяльності Черкаська обл., Маньківський р-н, село Іваньки, вул.
Леніна, 2 Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/11-М
30 Оконська Любов Дмитрівна
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Мурашка, 5, кв. 87 Ідентифікаційний код: 1787315527 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Електриків, 26, корп. 87 Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/12-М
31 Приватне підприємство "Унімед-С"
Місцезнаходження: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 11 Ідентифікаційний код: 36087746 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Київ, бульвар Лесі Українки, 11 Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/13-М
32 Гуняк Галина Степанівна
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Дрогобич, вул.
Ів.Франка, 288, корпус 1 Ідентифікаційний код: 2709312863 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лисенка, 1 Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/14-М
33 Вічний Володимир Павлович
Місцезнаходження: м. Херсон, вул. Карбишева, 8, кв. 43 Ідентифікаційний код: 2545604538 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортодонтія за місцем провадження діяльності м. Херсон, вул. Горького, 20, кв. 56 Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/15-М
34 Приватне підприємство "Харченко"
Місцезнаходження: м. Херсон, вул. Горького, 20, кв. 58 Ідентифікаційний код: 36130653 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, ортодонтія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, ортопедична
стоматологія, рентгенологія, сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Херсон, вул. Горького, 20, кв. 58 Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/16-М
35 Товариство з обмеженою відповідальністю "Біостем
Запоріжжя"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, 1 Ідентифікаційний код: 36014823 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю анестезіологія,
дерматовенерологія, організація і управління охороною здоров'я,
хірургія, офтальмологія, кардіологія, ортопедія і травматологія,
ендокринологія, неврологія, терапія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21 А Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/17-М
36 Товариство з обмеженою відповідальністю "Голметресурс"
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, проспект газети
"Правда", 67 Ідентифікаційний код: 34561966 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, акушерство і
гінекологія, хірургія, ортопедія і травматологія, кардіологія,
ендокринологія, дерматовенерологія, неврологія, інфекційні
хвороби, отоларингологія, офтальмологія, урологія, фізіотерапія,
лікувальна фізкультура, хірургічна стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, клінічна біохімія,
клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика,
рентгенологія, ультразвукова діагностика; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лікувальна справа за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, О.Хортиця, будинок Відпочинку, 33 Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/18-М
37 Ковельська виховна колонія
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Ковель, вул. Шевченка,
20 Ідентифікаційний код: 08562677 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, стоматологія,
психіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Волинська обл., м. Ковель, вул. Шевченка, 20 Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/19-М
38 Кісельова Галина Миколаївна
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Енергодар, вул.
Скіфська, 28, кв. 19 Ідентифікаційний код: 2355804327 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю фізіотерапія за місцем провадження діяльності Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комсомольська, 16 В Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/20-М
39 Харченко Світлана Станіславівна
Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Генерала Жадова, 20,
корпус 2, кв. 51 Ідентифікаційний код: 2987509382 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю патологічна анатомія за місцем провадження діяльності м. Кіровоград, вул. Ялтинська, 1 Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/21-М
40 Військово-медичний клінічний центр Кримського регіону
Місцезнаходження: м. Севастополь, бухта "Омега" Ідентифікаційний код: 24290698 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія, дитяча психіатрія, дієтологія, ендокринологія,
ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні
хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика, комбустіологія, лікувальна фізкультура, медицина
невідкладних станів, медична психологія, наркологія, народна та
нетрадиційна медицина, неврологія, нейрохірургія, організація і
управління охороною здоров'я, ортопедична стоматологія, ортопедія
і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна
анатомія, професійна патологія, психіатрія, психотерапія,
пульмонологія, рентгенологія, рефлексотерапія, стоматологія,
судинна хірургія, санологія, терапевтична стоматологія, терапія,
трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна
стоматологія, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: акушерська справа, лікувальна справа, лікувальна
справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка),
медико-профілактична справа, медична статистика, сестринська
справа, сестринська справа (операційна) за місцем провадження діяльності м. Севастополь, Бухта "Омега" м. Севастополь, вул. Дибенка, 1 м. Севастополь, вул. Челюскінців, 2 Реєстраційне досьє від 13.07.09 N 1307/01-М
41 Малиновська Лілія Богданівна
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 15,
кв. 66 Ідентифікаційний код: 2909802327 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Наумова, 17 Реєстраційне досьє від 13.07.09 N 1307/02-М
42 Лемак Андрій Федорович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.
Достоєвського, 25 Ідентифікаційний код: 3048519350 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 18/1 Реєстраційне досьє від 13.07.09 N 1307/03-М
43 Попов Євген Валерійович
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка,
11, кв. 28 Ідентифікаційний код: 2898615532 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 24 Реєстраційне досьє від 13.07.09 N 1307/04-М
44 Київське міське відділення міжнародної благодійної
організації "Реабілітаційний центр "Сходи"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Пироговського, 8, кв. 38 Ідентифікаційний код: 26438337 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Новодарницька, 26 Реєстраційне досьє від 13.07.09 N 1307/06-М
45 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка
відновлювальної медицини "ФАРМОЗА"
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Зодчих, 18 Ідентифікаційний код: 36063987 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Вінниця, вул. Зодчих, 18 Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/01-М
46 Андрієвський Олег Павлович
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Ялтинська, 50, 27 Ідентифікаційний код: 2342215616 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Верещагіна, 10 Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/02-М
47 Одеська обласна дитяча клінічна лікарня
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 3 Ідентифікаційний код: 01998532 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, дитяча алергологія,
дитяча анестезіологія, бактеріологія, вірусологія, дитяча
гастроентерологія, дитяча гематологія, генетика медична, дитяча
гінекологія, дезінфекційна справа, дитяча дерматовенерологія,
дієтологія, дитяча ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія,
клінічна імунологія, дитяча імунологія, дитячі інфекційні хвороби,
кардіологія, дитяча кардіоревматологія, клінічна лабораторна
діагностика, генетика лабораторна, лабораторна імунологія,
клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, наркологія, дитяча
неврологія, дитяча нефрологія, дитяча нейрохірургія, дитяча
онкологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, паразитологія, педіатрія,
неонатологія, дитяча психіатрія, медична психологія,
психофізіологія, дитяча пульмонологія, терапія, рентгенологія,
рефлексотерапія, санологія, медицина невідкладних станів, дитяча
стоматологія, сурдологія, підліткова терапія, токсикологія,
трансфузіологія, ультразвукова діагностика, дитяча урологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, дитяча хірургія, судинна
хірургія, хірургія серця і магістральних судин, торакальна
хірургія, проктологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа
(невідкладні стани), медико-профілактична справа, санологія,
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна),
лабораторна справа (патологія), сестринська справа, сестринська
справа (операційна), медична статистика, рентгенологія,
стоматологія Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/03-М
48 Приватне підприємство "Доктор Барс"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Красноармійськ, вул.
Шота, 68 Ідентифікаційний код: 36378428 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапія за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Шота, 68 Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/04-М
49 Косенко Юрій Валерійович
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Южно-Українська, 26 Ідентифікаційний код: 2761315635 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Луганськ, вул. Херсонська, 7, прим. 403, 404, 406 Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/05-М
50 Помпій Денис Володимирович
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Боженко, 105 Б, кв. 34 Ідентифікаційний код: 3070315395 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Луганськ, квартал Мирний, 5, кв. 146 Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/06-М
51 Токарь Юлія Олександрівна
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Гребінки, 27, кв. 7 Ідентифікаційний код: 2940821565 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортодонтія, стоматологія за місцем провадження діяльності м. Полтава, вул. Фрунзе, 110 Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/09-М
52 Попович Євгенія Василівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н, село
Крайня Мартинка, 65 Ідентифікаційний код: 3075801585 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, провулок
Шевченка, 8 Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/10-М
53 Семенова Ольга Олександрівна
Місцезнаходження: м. Донецьк, пр-т Комсомольський, 27, кв. 44 Ідентифікаційний код: 2409700404 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Донецьк, проспект Київський, 25 Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/11-М
54 Приватне підприємство "Мед-проф" Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, бульвар
Пушкіна, 21, кв. 3 Ідентифікаційний код: 36503953 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, офтальмологія,
отоларингологія, хірургія, неврологія, клінічна лабораторна
діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка) за місцем провадження діяльності Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Павлова, 2 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/01-М
55 Обласне територіальне медичне протитуберкульозне
об'єднання
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська,
50 Ідентифікаційний код: 23255441 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю фтизіатрія, торакальна
хірургія, урологія, дитяча фтизіатрія, неврологія, офтальмологія,
ендокринологія, дієтологія, функціональна діагностика, наркологія,
клінічна біохімія, рентгенологія, ендоскопія, терапія,
анестезіологія, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна
діагностика, організація і управління охороною здоров'я; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна
справа, медикопрофілактична справа, санологія, лабораторна справа
(клініка), сестринська справа, сестринська справа (операційна),
медична статистика, стоматологія, рентгенологія за місцем провадження діяльності Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 50 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/03-М
56 Волинський обласний спеціалізований будинок дитини для
дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням
психіки
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Короленка, 1 Ідентифікаційний код: 20124454 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, педіатрія, дитяча неврологія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Волинська обл., м. Луцьк, вул. Короленка, 1 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/08-М
57 Смиков Дмитро Олександрович
Місцезнаходження: Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Піонерська, 134 Ідентифікаційний код: 2785818554 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул.
Бузницького, 5 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/09-М
58 Дубецький Василь Богданович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Бойчука, 3, кв. 85 Ідентифікаційний код: 2947514570 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Глибока, 11/10 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/11-М
59 "Виноградненська амбулаторія загальної практики-сімейної
медицини" Виноградненської сільської ради Новоазовського району
Донецької області
Місцезнаходження: Донецька обл., Новоазовський р-н, село
Виноградне, вул. Радянська, 228 Ідентифікаційний код: 26392405 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія,
терапевтична стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів
з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа за місцем провадження діяльності Донецька обл., Новоазовський р-н, с. Виноградне, вул.
Радянська, 228 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/12-М
60 Білгород-Дністровська міська лікарня
Місцезнаходження: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Московська, 1 Ідентифікаційний код: 01998667 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, анестезіологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія,
клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна
діагностика, медицина невідкладних станів, неврологія, онкологія,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
проктологія, рентгенологія, терапія, трансфузіологія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургія, інфекційні хвороби, педіатрія, підліткова
терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Московська, 1 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/15-М
61 Товариство з обмеженою відповідальністю "АС МЕДИКАЛ"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Новосельського, 41, кв. 4 Ідентифікаційний код: 36043494 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика,
урологія, рентгенологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Пастера, 5/7 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/16-М
62 Лещенко Людмила Іванівна
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 12 Ідентифікаційний код: 1406200167 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ерапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 23 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/17-М
63 Комунальний заклад "Черкаський обласний центр
медико-соціальної експертизи"
Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Енгельса, 9 Ідентифікаційний код: 21368017 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю кардіологія, фтизіатрія,
пульмонологія, неврологія, хірургія, ортопедія і травматологія,
офтальмологія, онкологія, отоларингологія, психіатрія, медична
психологія, організація і управління охороною здоров'я, терапія;
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: медична
статистика, сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Черкаси, вул. Енгельса, 9 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/18-М
64 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр
"Стальканат"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Репіна, 6-А Ідентифікаційний код: 23859191 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
терапія, народна та нетрадиційна медицина; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
стоматологія за місцем провадження діяльності м. Одеса, пр. Шевченка, 15/4 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/19-М
65 Акціонерна компанія "Харківобленерго"
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Плеханівська, 149 Ідентифікаційний код: 00131954 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, стоматологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Барабашова, 6 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/20-М
66 Лубенська обласна станція переливання крові
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Лісна, 23 Ідентифікаційний код: 01999371 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, бактеріологія, дерматовенерологія, клінічна
лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, клінічна
біохімія, вірусологія, терапія, трансфузіологія, хірургія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (гігієна) за місцем провадження діяльності Полтавська обл., м. Лубни, вул. Лісна, 23 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/02-М
67 Мельник Василь Іванович
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Успенська, 27, кв. 8 Ідентифікаційний код: 2884308253 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Гімназична, 24, кв. 28 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/05-М
68 Мехедівська амбулаторія загальної практики сімейної
медицини
Місцезнаходження: Черкаська обл., Драбівський р-н,
село Мехедівка, вул. Леніна, 153 Ідентифікаційний код: 35955400 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, терапія, стоматологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська
справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка) за місцем провадження діяльності Черкаська обл., Драбівський р-н, село Мехедівка, вул. Леніна,
153 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/06-М
69 Ганжа Людмила Василівна
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Калузька, 36, кв. 11 Ідентифікаційний код: 2895410447 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія за місцем провадження діяльності м. Донецьк, вул. Карпинського, 25 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/07-М
70 Михайловська Людмила Миколаївна
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. В.Порика, 45, кв. 40 Ідентифікаційний код: 2268218160 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Леніна, 34,
кв. 4 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/08-М
71 Дільнична лікарня села Порошково
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Перечинський р-н,
село Порошково, вул. Центральна, 87 Ідентифікаційний код: 26530184 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я, терапія,
стоматологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, клінічна
лабораторна діагностика, ультразвукова діагностика; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська
справа, сестринська справа, лікувальна справа,
медико-профілактична справа, лабораторна справа (клініка) за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Перечинський р-н, село Порошково, вул.
Центральна, 87 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/09-М
72 Рахманов Рашад Вагіф огли
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Мурманська, 1,
кв. 85 Ідентифікаційний код: 2878104853 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психіатрія, психотерапія,
рефлексотерапія за місцем провадження діяльності м. Дніпропетровськ, пл. Д.Бідного, 5 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/15-М
73 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
с. Колочава-Брадолець
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, село
Колочава, вул. Дружби, 160 Ідентифікаційний код: 36054925 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія, організація і управління охороною
здоров'я; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа
(клініка), медико-профілактична справа за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Колочава, вул. Дружби,
160 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/16-М
Всього: 73 справи

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

МОЗ України

20.07.2009 N 24

Наказ

20.07.2009 N 522

ПЕРЕЛІК N 2

Суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення про відмову

у видачі ліцензій на провадження господарської

діяльності з медичної практики

1 Нехайківська амбулаторія загальної практики-сімейної
медицини
Місцезнаходження: Черкаська обл., Драбівський р-н, село
Нехайки, вул. Ворошилова, 6 Ідентифікаційний код: 36350706 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики у зв'язку з невідповідністю
заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: невідповідність головного лікаря єдиним
кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 08.07.09 N
0807/04-М
2 Матюшенко Сергій Аркадійович
Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Ярослава Галана, 13/1,
кв. 934 Ідентифікаційний код: 2868219032 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про роботу за фахом
"стоматологія" за останні 5 років Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/05-М
3 Костенко Микола Іванович
Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Бутоми, 3-В, кв. 52 Ідентифікаційний код: 2707313392 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутня первинна спеціалізація та
сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом "стоматологія"; відсутні
відомості про роботу за фахом "стоматологія" з 2000 року Реєстраційне досьє від 13.07.09 N 1307/09-М
4 Помпій Ігор Володимирович
Місцезнаходження: м. Луганськ, 4 Пєчорскій проєзд, 6 Ідентифікаційний код: 2873212057 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про
роботу за фахом "терапевтична стоматологія" з 2004 року Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/07-М
Всього: 4 справи

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

МОЗ України

20.07.2009 N 24

Наказ

20.07.2009 N 522

ПЕРЕЛІК N 3

Суб'єктів підприємницької діяльності,

заяви яких про видачу ліцензії на провадження

господарської діяльності з медичної

практики залишені без розгляду

1 Приватне підприємство "Косметологічна клініка "Есте-Дерм"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Зоопаркова, 2, офіс 1 Ідентифікаційний код: 36501673 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
провадження діяльності між заявою, висновком державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики (висновок СЕС) та довідкою про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) (довідка МТБ); п. 4.1. довідки МТБ не містить
відомостей щодо виробів медичного призначення та площі кабінетів;
виявлена розбіжність відомостей щодо призначення головного лікаря
(N наказу) між п. 1.6. довідки МТБ та записом в його трудовій
книжці Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/07-М
2 Селюк Анастасія Михайлівна
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Черепіна, 66, кв. 40 Ідентифікаційний код: 3087905647 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність підпису
суб'єкта господарювання між заявою та довідкою про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/01-М
3 Сталінський Євген Миколайович
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Черепіна, 66, кв. 40 Ідентифікаційний код: 3090318793 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність підпису
суб'єкта господарювання між довідкою про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) та дорученням Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/06-М
4 Вільховецько-Лазівська амбулаторія загальної практики
сімейної медицини
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, село
Вільхівці-Лази, вул. Шевченка, 132 Ідентифікаційний код: 25438217 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в заяві не зазначений перелік
лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів
з медичною освітою Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/08-М
5 Погребищенська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Вінницька обл., Погребищенський р-н,
м. Погребище, вул. Тичини, 54 Ідентифікаційний код: 01982637 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: не поданий додаток до п. 5
довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/10-М
6 Приватне підприємство "Авіста"
Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Маяковського, 11-А/2, кв. 181 Ідентифікаційний код: 23157603 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) (довідка МТБ) не містить юридичних ознак (дати
реєстрації, N); не подані документи на керівника медичного
закладу, який призначений на посаду головного лікаря після
отримання ліцензії; довідка МТБ не підписана керівником медичного
закладу; доручення не містить юридичних ознак (дати реєстрації,
N, терміну дії) Реєстраційне досьє від 13.07.09 N 1307/08-М
7 Приватне багатопрофільне підприємство "Фірма "Дента"
Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Щорса, 65-А Ідентифікаційний код: 06394035 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: п. 1.3, 1.6, 5, 6.1 довідки про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики не
містить відомостей відповідно до вимог наказу МОЗ України від
07.11.2007 р. N 688 ( z1304-07 ) "Про затвердження форми довідки
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики, переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів" Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/02-М
8 Хотешівська туберкульозна лікарня обласного територіального
медичного протитуберкульозного об'єднання
Місцезнаходження: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н,
с. Хотешів Ідентифікаційний код: 01983157 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: додатки до довідки МТБ не
засвідчені керівником закладу охорони здоров'я Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/04-М
9 Поворська туберкульозна лікарня обласного територіального
медичного протитуберкульзного об'єднання
Місцезнаходження: Волинська обл., Ковельський р-н,
с. Поворськ, вул. Робітнича, 30 Ідентифікаційний код: 23255464 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність підпису
керівника медичного закладу між заявою та довідкою про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) (довідка МТБ); додатки до довідки МТБ не засвідчені
керівником закладу охорони здоров'я Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/06-М
10 "Луківська туберкульозна лікарня обласного територіального
медичного протитуберкульозного об'єднання"
Місцезнаходження: Волинська обл., Турійський р-н, смт Луків,
вул. Грушевського, 3 Ідентифікаційний код: 20133453 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: додатки до довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) (довідка МТБ) не підписані керівником медичного
закладу; виявлена розбіжність підпису керівника медичного закладу
між заявою та довідкою МТБ Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/07-М
11 Шередега Ольга Іванівна
Місцезнаходження: Луганська обл., Кремінський р-н, село
Варварівка, вул. Коренькова, 3 Ідентифікаційний код: 2903113222 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність дати
складання довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових
документів, у тому числі нормативно-правових документів із
стандартизації, необхідних для провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z1304-07 ) та її реєстрації Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/10-М
12 Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче
підприємство "ТЕХНОКОМ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Миропільська, 25 Ідентифікаційний код: 21620801 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність юридичної
адреси між свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи та
довідкою про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових
документів, у тому числі нормативно-правових документів із
стандартизації, необхідних для провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z1304-07 ) (довідка МТБ); п. 1.3.
довідки МТБ заповнений неналежно; розбіжність площі орендованого
приміщення між п. 2.2. довідки МТБ та дозволом МНС; виявлена
розбіжність відомостей щодо призначення головного лікаря (дата,
N наказу) між п. 1.6. довідки МТБ, наказом та записом в трудовій
книжці Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/13-М
13 Приватне підприємство "Перша приватна клініка"
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Перемоги, 52, кв. 23 Ідентифікаційний код: 34460520 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: не подані документи на головного
лікаря, який призначений на посаду після отримання ліцензії Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/11-М
14 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка Сімейної
медицини "Наш доктор"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 18 Ідентифікаційний код: 32825020 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
провадження діяльності в поданих документах; розбіжність
відомостей щодо призначення головного лікаря між п. 1.6. довідки
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) та записом в його трудовій книжці Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/14-М
Всього: 14 справ

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

МОЗ України

20.07.2009 N 24

Наказ

20.07.2009 N 522

ПЕРЕЛІК N 4

Суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення

про переоформлення ліцензій на провадження

господарської діяльності з медичної практики

1 Національний технічний університет "Харківський
політехнічний інститут"
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Фрунзе, 21 Ідентифікаційний код: 02071180 Переоформити ліцензію АВ N 300235 від 03.11.2006 р.у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія,
акушерство і гінекологія, народна та нетрадиційна медицина,
лікувальна фізкультура і спортивна медицина, терапевтична
стоматологія, функціональна діагностика, фізіотерапія,
анестезіологія, алергологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія,
клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, медична
психологія, наркологія, неврологія, нефрологія, ортодонтія,
ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія,
проктологія, психотерапія, пульмонологія, ревматологія,
рентгенологія, рефлексотерапія, сексопатологія, стоматологія,
ультразвукова діагностика, урологія, хірургія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
сестринська справа (операційна), акушерська справа, лікувальна
справа терміном дії з 20.07.09 по 03.11.11 Ліцензію АВ N 300235 від 03.11.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/09-М
2 Приватне медично-оздоровче підприємство "Медичний центр
"НІКАМЕД"
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Черняховського, 102 Ідентифікаційний код: 32805562 Переоформити ліцензію АБ N 292297 від 14.09.2005 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, народна та нетрадиційна
медицина, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, загальна
практика - сімейна медицина, психотерапія, сексопатологія,
терапія, урологія, фізіотерапія, гастроентерологія,
ендокринологія, кардіологія, неврологія, пульмонологія,
ревматологія, ультразвукова діагностика, функціональна
діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа,
стоматологія, ортопедична стоматологія терміном дії з 20.07.09 по
14.09.10 Ліцензію АБ N 292297 від 14.09.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/11-М
3 Приватне підприємство "ЛЮБАНОК"
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 40,
кв. 26 Ідентифікаційний код: 34419378 Переоформити ліцензію АВ N 191280 від 28.08.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, офтальмологія, дерматовенерологія, терапія,
ультразвукова діагностика, організація і управління охороною
здоров'я, дитяча офтальмологія, народна та нетрадиційна медицина,
психотерапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа терміном
дії з 20.07.09 по 28.08.11 Ліцензію АВ N 191280 від 28.08.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/01-М
4 Приватне підприємство "Оздоровчий центр "ШАРІТЕЛЬ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, 42, приміщення 16 Ідентифікаційний код: 32074089 Переоформити ліцензію АВ N 317812 від 02.03.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, гастроентерологія, ендокринологія, кардіологія,
неврологія, ортопедія і травматологія, психотерапія,
рефлексотерапія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, хірургія, генетика медична, дерматовенерологія,
проктологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа
терміном дії з 20.07.09 по 08.09.11 Ліцензію АВ N 317812 від 02.03.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/05-М
5 Комунальна установа "Житомирська міська станція швидкої і
невідкладної медичної допомоги"
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 34 Ідентифікаційний код: 05503585 Переоформити ліцензію АБ N 299821 від 17.01.2006 р. у зв'язку
зі зміною юридичної адреси та розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю медицина
невідкладних станів, організація і управління охороною здоров'я,
кардіологія, педіатрія, психіатрія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, медична
статистика, лікувальна справа (невідкладні стани), сестринська
справа терміном дії з 20.07.09 по 17.01.11 Ліцензію АБ N 299821 від 17.01.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/06-М
6 Приватне підприємство "МІЛАМЕД"
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 32/1,
кв. 27 Ідентифікаційний код: 33761466 Переоформити ліцензію АВ N 116815 від 19.05.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія,
неврологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, клінічна
лабораторна діагностика, урологія, отоларингологія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна
стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, ультразвукова
діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа терміном дії з 20.07.09 по 12.12.10 Ліцензію АВ N 116815 від 19.05.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 08.07.09 N 0807/16-М
7 Назаренко Юрій Віталійович
Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Чіковані, 23/1, кв. 56 Ідентифікаційний код: 2433909876 Переоформити ліцензію АБ N 292554 від 12.10.2005 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична
стоматологія, стоматологія терміном дії з 20.07.09 по 12.10.10 Ліцензію АБ N 292554 від 12.10.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/03-М
8 Чикор Валентин Петрович
Місцезнаходження: Полтавська обл., Полтавський р-н,
с. Горбанівка, вул. Роксолани, 5 Ідентифікаційний код: 2528604458 Переоформити ліцензію АВ N 333852 від 11.05.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична
стоматологія, стоматологія терміном дії з 20.07.09 по 11.05.12 Ліцензію АВ N 333852 від 11.05.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/07-М
9 Олійник Ігор Євгенійович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.
Коротченка, 1А, кв. 75 Ідентифікаційний код: 2501112258 Переоформити ліцензію АВ N 471484 від 01.06.2009 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія,
хірургічна стоматологія терміном дії з 20.07.09 по 01.06.14 Ліцензію АВ N 471484 від 01.06.2009 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 13.07.09 N 1307/05-М
10 Шоста міська клінічна лікарня
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 13 Ідентифікаційний код: 01984441 Переоформити ліцензію АВ N 300635 від 01.12.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю хірургія,
проктологія, анестезіологія, ендокринологія, рентгенологія,
ультразвукова діагностика, ортопедія і травматологія, терапія,
гастроентерологія, урологія, неврологія, психотерапія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, акушерство і гінекологія,
педіатрія, кардіологія, пульмонологія, офтальмологія,
отоларингологія, імунологія, ендокринологія, інфекційні хвороби,
ревматологія, лікувальна фізкультура, нефрологія, дитяча
гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія,
загальна практика - сімейна медицина, дитяча імунологія, дитяча
неврологія, дитячі інфекційні хвороби, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, організація і управління охороною
здоров'я, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія,
патологічна анатомія, дитяча пульмонологія, рефлексотерапія,
трансфузіологія, фтизіатрія, дитяча хірургія, онкохірургія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна) терміном дії з
20.07.09 по 20.07.14 Ліцензію АВ N 300635 від 01.12.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 13.07.09 N 1307/07-М
11 Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ПРАЙМ" Лтд"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Предславинська, 34 Ідентифікаційний код: 19254648 Переоформити ліцензію АВ N 386443 від 26.10.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, дитяча
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, рентгенологія терміном дії з 20.07.09
по 26.10.12 Ліцензію АВ N 386443 від 26.10.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/08-М
12 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЗЕР ПЛЮС ЛЬВІВ"
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Миколайчука, 9 Ідентифікаційний код: 34857508 Переоформити ліцензію АВ N 394883 від 03.04.2008 р. у зв'язку
зі зміною юридичної адреси Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю хірургія,
фізіотерапія, дитяча офтальмологія, анестезіологія, офтальмологія
терміном дії з 20.07.09 по 03.04.13 Ліцензію АВ N 394883 від 03.04.2008 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/12-М
13 Товариство з обмеженою відповідальністю "АКСІМЕД"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 5, нежиле
приміщення 110 Ідентифікаційний код: 34476076 Переоформити ліцензію АВ N 191757 від 22.09.2006 р. у зв'язку
зі зміною юридичної адреси Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія,
неврологія, дитяча неврологія, педіатрія, офтальмологія,
акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, психіатрія,
кардіологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, медична
психологія, ортопедія і травматологія, рефлексотерапія,
сексопатологія, урологія, стоматологія терміном дії з 20.07.09 по
22.09.11 Ліцензію АВ N 191757 від 22.09.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 14.07.09 N 1407/13-М
14 Калуська міська поліклініка
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул.
Богдана Хмельницького, 32 Ідентифікаційний код: 26482717 Переоформити ліцензію АВ N 348927 від 08.06.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, гастроентерологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, неврологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія,
пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, функціональна діагностика, анестезіологія,
хірургія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
хірургічна стоматологія, наркологія, загальна практика - сімейна
медицина, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія,
лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура і спортивна
медицина, організація і управління охороною здоров'я, онкологія,
фізіотерапія терміном дії з 20.07.09 по 08.06.12 Ліцензію АВ N 348927 від 08.06.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/05-М
15 Державний заклад "Поліклініка N 2" Державного управління
справами
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 9 Ідентифікаційний код: 01981767 Переоформити ліцензію АВ N 116463 від 06.04.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія,
офтальмологія, отоларингологія, стоматологія, ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
кардіологія, неврологія, алергологія, гастроентерологія,
ендоскопія, інфекційні хвороби, психотерапія, ендокринологія,
дерматовенерологія, педіатрія, урологія, хірургія, онкологія,
ортопедія і травматологія, акушерство і гінекологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, медицина невідкладних станів,
ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика,
клінічна біохімія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
сестринська справа, акушерська справа, медична статистика,
стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія терміном дії
з 20.07.09 по 06.04.11 Ліцензію АВ N 116463 від 06.04.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/14-М
16 Приватне підприємство "Медичний центр "ДОПОМОГА"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 16/8 Ідентифікаційний код: 31595751 Переоформити ліцензію АВ N 116971 від 31.05.2006 р. у зв'язку
зі зміною юридичної адреси Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю
дерматовенерологія, сексопатологія, медична сестра з масажу
терміном дії з 20.07.09 по 31.05.11 Ліцензію АВ N 116971 від 31.05.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/21-М
17 Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумський центр
здоров'я"
Місцезнаходження: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул.
Шлях, 21 Ідентифікаційний код: 32891622 Переоформити ліцензію АВ N 300031 від 20.10.2006 р. у зв'язку
зі зміною юридичної адреси Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія, загальна
практика - сімейна медицина, педіатрія, неврологія, акушерство і
гінекологія, кардіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, ультразвукова діагностика, стоматологія,
офтальмологія, алергологія, фізіотерапія, клінічна лабораторна
діагностика, лікувальна фізкультура, наркологія, психотерапія,
сексопатологія, урологія, медична сестра з масажу, медична сестра,
лаборант клініко-діагностичної лабораторії терміном дії з 20.07.09
по 20.10.11 Ліцензію АВ N 300031 від 20.10.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/22-М
18 Генічеська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Херсонська обл., Генічевський р-н,
м. Генічеськ, проспект Миру, 130 Ідентифікаційний код: 02003971 Переоформити ліцензію АВ N 431551 від 24.10.2008 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія,
дитяча гастроентерологія, генетика медична, геріатрія, дитяча
гінекологія, онкогінекологія, дерматовенерологія, ендокринологія,
ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні
хвороби, кардіологія, дитяча кардіоревматологія, клінічна
лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, дитяча
неврологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія,
патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, психотерапія,
пульмонологія, рентгенологія, ревматологія, медицина невідкладних
станів, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, функціональна діагностика,
хірургія, трансфузіологія, алергологія, дитяча алергологія, дитяча
анестезіологія, гематологія, дитяча гематологія, дитяча
дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія,
дитячі інфекційні хвороби, комбустіологія, лабораторна імунологія,
клінічна біохімія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина,
лікувальна фізкультура, організація і управління охороною
здоров'я, нефрологія, дитяча нефрологія, нейрохірургія, дитяча
нейрохірургія, дитяча онкологія, дитяча ортопедія і травматологія,
дитяча патологічна анатомія, неонатологія, дитяча психіатрія,
медична психологія, дитяча пульмонологія, стоматологія, дитяча
стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, дитяча
урологія, дитяча хірургія, онкохірургія, судинна хірургія,
торакальна хірургія, проктологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна
справа (невідкладні стани), медико-профілактична справа,
санологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа
(патологія), акушерська справа, сестринська справа, сестринська
справа (операційна), медична статистика, рентгенологія,
стоматологія, ортопедична стоматологія терміном дії з 20.07.09 по
24.10.13 Ліцензію АВ N 431551 від 24.10.2008 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/01-М
19 Соломін Денис Олегович
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Красіна, 114, корп. 1,
кв. 2 Ідентифікаційний код: 2936401591 Переоформити ліцензію АВ N 348173 від 08.06.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія
терміном дії з 20.07.09 по 08.06.12 Ліцензію АВ N 348173 від 08.06.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/03-М
20 Макаренко Любов Іванівна
Місцезнаходження: Полтавська обл., Шишацький р-н, смт Шишаки,
пров. Першотравневий, 2 Ідентифікаційний код: 2065605508 Переоформити ліцензію АВ N 049285 від 08.02.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія,
ультразвукова діагностика терміном дії з 20.07.09 по 08.02.11 Ліцензію АВ N 049285 від 08.02.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/04-М
21 Товариство з обмеженою відповідальністю "Стоматологічна
поліклініка N 3"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова,
4-А Ідентифікаційний код: 30602872 Переоформити ліцензію АВ N 155107 від 15.06.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю хірургічна
стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
стоматологія, рентгенологія, рефлексотерапія терміном дії з
20.07.09 по 15.06.11 Ліцензію АВ N 155107 від 15.06.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/10-М
22 Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної
терапії ім. В.П.Філатова Академії медичних наук України"
Місцезнаходження: м. Одеса, Французький бульвар, 49/51 Ідентифікаційний код: 02012094 Переоформити ліцензію АВ N 431758 від 24.10.2008 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і
управління охороною здоров'я, офтальмологія, дитяча офтальмологія,
хірургія, терапевтична стоматологія, анестезіологія, терапія,
рентгенологія, ендокринологія, імунологія, педіатрія,
неонатологія, мікробіологія і вірусологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, трансплантологія, фізіотерапія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
терміном дії з 20.07.09 по 24.10.13 Ліцензію АВ N 431758 від 24.10.2008 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/13-М
Всього: 22 справи

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

МОЗ України

20.07.2009 N 24

Наказ

20.07.2009 N 522

ПЕРЕЛІК N 5

Суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення про видачу

копії ліцензій на провадження господарської

діяльності з медичної практики

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЦ-2002"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 65 Ідентифікаційний код: 32006307 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю терапія, алергологія,
неврологія, дерматовенерологія, фізіотерапія, акушерство і
гінекологія, ендокринологія, отоларингологія, педіатрія,
кардіологія, психіатрія, хірургія, ультразвукова діагностика,
медична сестра за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 14, прим. 138 Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/12-М
2 Ярий Богдан Михайлович
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, пров. 1-й
Малоомелянівський, 15 Ідентифікаційний код: 2098500613 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю неврологія за місцем провадження діяльності Волинська обл., м. Луцьк, вул. Станіславського, будинок 2б Реєстраційне досьє від 10.07.09 N 1007/09-М
3 Приватне підприємство "РІСУС"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 12 Ідентифікаційний код: 35827900 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, ортодонтія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 19 Реєстраційне досьє від 15.07.09 N 1507/23-М
4 Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО УКРАЇНА"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Північна, 2/58 літера "А" Ідентифікаційний код: 34709124 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю клінічна лабораторна
діагностика, дерматовенерологія, організація і управління охороною
здоров'я, клінічна біохімія, лабораторна імунологія, генетика
лабораторна, вірусологія, бактеріологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, медична
статистика, сестринська справа, лабораторна справа (клініка) за місцем провадження діяльності м. Севастополь, пр. Жовтневої Революції, 56 м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 8, корп. 4 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/12-М
5 Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське медичне
об'єднання"
Місцезнаходження: м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок
54, офіс 701 Ідентифікаційний код: 36089110 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, онкологія, фізіотерапія, акушерство і
гінекологія, дерматовенерологія, імунологія, лікувальна
фізкультура, спортивна медицина, народна та нетрадиційна медицина,
онкогінекологія, онкоотоларингологія, терапія, урологія,
ультразвукова діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів
з медичною освітою: за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Васильківська, 45 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/17-М
6 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРОКО"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Воровського, 9, літ. Б Ідентифікаційний код: 31905094 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю офтальмологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Генерала Ватутіна, 2 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/18-М
Всього: 6 справ

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

МОЗ України

20.07.2009 N 24

Наказ

20.07.2009 N 522

ПЕРЕЛІК N 6

Ліцензіатів, за заявами яких прийнято рішення

про анулювання ліцензій на провадження

господарської діяльності з медичної практики

1 Омеляненко Ольга Іванівна
Місцезнаходження: Київська обл., м. Васильків, вул. Тургенєва
36-а Ідентифікаційний код: 1980803487 Анулювати ліцензію від 01.12.2004 р. серії АБ 121172 на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
2 Назаренко Вадим Анатолійович
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул.
Артьома, 30 Ідентифікаційний код: 2301003458 Анулювати ліцензію від 22.01.2008 р. серії АВ 394304 на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
3 Госпіталь Головного управління МВС України в Харківській
області
Місцезнаходження: м. Харків, пр-т Гагаріна, 19 Ідентифікаційний код: 08734026 Анулювати ліцензію від 29.12.2004 р. серії АБ 216032 на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, гастроентерологія, кардіологія,
пульмонологія, ревматологія, ендокринологія, хірургія,
анестезіологія, неврологія, геріатрія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, фізіотерапія, лікувальна
фізкультура, рефлексотерапія, ендоскопія, рентгенологія,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, клінічна
біохімія, клінічна лабораторна діагностика, фельдшер, лаборант
клініко-діагностичної лабораторії, рентгенлаборант, операційна
медична сестра, медична сестра, медична сестра з фізіотерапії,
медична сестра з масажу, медична сестра з лікувальної фізкультури,
медична сестра з функціональної діагностики, медична сестра з
дієтичного харчування, медична сестра з стоматології, медичний
статистик
4 Відкрите акціонерне товариство "Тернопільський комбайновий
завод"
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Лукіяновича, 8 Ідентифікаційний код: 05754502 Анулювати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, хірургія, неврологія,
ортопедія і травматологія, офтальмологія, отоларингологія,
психіатрія, наркологія, дерматовенерологія, рентгенологія,
клінічна лабораторна діагностика, народна та нетрадиційна
медицина, фізіотерапія
Всього: 4 справи

Додаток 2

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

МОЗ України

20.07.2009 N 24

Наказ

20.07.2009 N 522

ПЕРЕЛІК N 1

Суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення про видачу

ліцензій на провадження господарської

діяльності з проведення дезінфекційних,

дезінсекційних та дератизаційних робіт

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Голметресурс"
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, проспект газети
"Правда", 67 Ідентифікаційний код: 34561966 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, проспект Металургів, 1 А Реєстраційне досьє від 07.07.09 N 0707/01-Д
Всього: 1 справа

Додаток 2

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

МОЗ України

20.07.2009 N 24

Наказ

20.07.2009 N 522

ПЕРЕЛІК N 2

Суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення

про переоформлення ліцензій на провадження

господарської діяльності з проведення

дезінфекційних, дезінсекційних

та дератизаційних робіт

1 Державний заклад "Запорізька районна
санітарно-епідеміологічна станція Запорізької області"
Міністерства охорони здоров'я України
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 53 Ідентифікаційний код: 05498499 Переоформити ліцензію АБ N 299305 від 22.11.2005 р. у зв'язку
зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт терміном дії з 20.07.09 по 22.11.10 Ліцензію АБ N 299305 від 22.11.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/01-Д
Всього: 1 справа

Додаток 3

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

МОЗ України

20.07.2009 N 24

Наказ

20.07.2009 N 522

ПЕРЕЛІК N 1

Суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення

про видачу ліцензій на провадження

господарської діяльності з переробки

донорської крові та її компонентів,

виготовлення препаратів з них

1 Полтавська обласна станція переливання крові
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Ідентифікаційний код: 02008187 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів за місцем провадження діяльності м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/02-К
2 "Братська центральна районна лікарня"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Братський р-н, смт
Братське, вул. Чернишевського, 49 Ідентифікаційний код: 01998331 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів за місцем провадження діяльності Миколаївська обл., Братський р-н, смт Братське, вул.
Чернишевського, 49 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/03-К
3 7-а міська клінічна лікарня м. Сімферополя
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 60 Лет
Октября, 30 Ідентифікаційний код: 20671771 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Сімферополь, вул. 60 лет Октября, 30 Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/04-К
Всього: 3 справи
Додаток 3

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

МОЗ України

20.07.2009 N 24

Наказ

20.07.2009 N 522

ПЕРЕЛІК N 2

Суб'єктів підприємницької діяльності,

заяви яких про видачу ліцензії на провадження

господарської діяльності з переробки донорської

крові та її компонентів, виготовлення

препаратів з них залишені без розгляду

1 Лубенська обласна станція переливання крові
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Лісна, 23 Ідентифікаційний код: 01999371 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: відсутня аналітично-нормативна
документація на компоненти крові Реєстраційне досьє від 17.07.09 N 1707/01-К
Всього: 1 справа

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: