open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

31.03.2016  № 519

Про накладення штрафу на АКЦІОНЕРНУ КОМПАНІЮ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та ухилення від виконання рішення Комісії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 31 березня 2016 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, акта планової перевірки дотримання АКЦІОНЕРНОЮ КОМПАНІЄЮ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від 28 березня 2016 року № 38, проведеної відділом НКРЕКП у Харківській області на підставі Плану заходів зі здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік, затвердженого наказом НКРЕКП від 23 листопада 2015 року № 317 (зі змінами), наказу НКРЕКП від 17 лютого 2016 року № 27 та посвідчення на перевірку від 17 лютого 2016 року № 23, установлено, що АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (місто Харків, вулиця Плеханівська, будинок 149, код ЄДРПОУ 00131954, р/р 260093012307 у філії ХОУ ВАТ «Ощадбанк» м. Харків, МФО 351830, в. о. голови правління - Яворський Володимир Георгійович):

1. Порушило Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1 (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), а саме:

пункт 2.7 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині здійснення належного проведення розрахунків із суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють передачу належної ліцензіату електричної енергії, якщо електрична енергія поставляється мережами, які не є його власністю;

пункт 2.11 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині зловживання своїм монопольним становищем;

підпункт 3.2.1 пункту 3.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині надання Комісії у тому вигляді і тоді, як це буде обґрунтовано вимагатись Комісією, будь-якої інформації, яку Комісія буде вважати потрібною для виконання своїх обов’язків;

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, а саме:

пунктом 3.33 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28 (зі змінами) (далі - ПКЕЕ), яким встановлено, що роботи з контрольного огляду засобу обліку та технічної перевірки розрахункових засобів обліку електричної енергії проводяться у присутності уповноважених представників споживача, а в разі, якщо споживач купує електричну енергію у постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом - додатково в присутності представників постачальника за нерегульованим тарифом, та оформляються актом про проведені роботи із зазначенням в акті прізвища уповноваженого представника електропередавальної організації, який проводив роботи, та номера його службового посвідчення, підстави проведення технічної перевірки або контрольного огляду засобу обліку та детального опису результатів обстеження,

пунктами 4.1 та 4.4 розділу IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, в частині виконання у повному обсязі інвестиційної програми, схваленої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 869 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для АК «Харківобленерго», відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, в частині зміни вартості виконання заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, а саме перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків,

пунктом 4.6 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04 травня 2006 року № 562 (зі змінами), в частині зазначення в акті про порушення всіх необхідних для розрахунку згідно з вимогами цієї Методики параметрів, що характеризують електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням: меж балансової належності; перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у схемі підключення; фазування приладу обліку на дату оформлення акта про порушення,

пунктом 20 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357 (зі змінами) (далі - ПКЕЕН), яким встановлено, що розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати спожитої електричної енергії є календарний місяць,

пунктом 27 ПКЕЕН, яким встановлено, що у разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі,

пунктом 36 ПКЕЕН, яким встановлено, що у разі розгляду спірних питань у судовому порядку термін відключення не повинен перевищувати 1 місяця за умови відсутності у споживача заборгованості за спожиту електричну енергію.

2. Не виконало рішення НКРЕКП, а саме постанову від 18 грудня 2014 року № 869 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для АК «Харківобленерго», в частині дотримання встановленої структури тарифів на передачу і постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про електроенергетику», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Положення про порядок накладення на суб’єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 року № 1312, та Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2000 року № 1139, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНУ КОМПАНІЮ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (місто Харків, вулиця Плеханівська, будинок 149, код ЄДРПОУ 00131954, р/р 260093012307 у філії ХОУ ВАТ «Ощадбанк» м. Харків, МФО 351830, в. о. голови правління - Яворський Володимир Георгійович) за:

порушення пункту 2.7 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині здійснення належного проведення розрахунків із суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють передачу належної ліцензіату електричної енергії, якщо електрична енергія поставляється мережами, які не є його власністю;

порушення пункту 2.11 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині зловживання своїм монопольним становищем;

порушення підпункту 3.2.1 пункту 3.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині надання Комісії у тому вигляді і тоді, як це буде обґрунтовано вимагатись Комісією, будь-якої інформації, яку Комісія буде вважати потрібною для виконання своїх обов’язків;

порушення підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, а саме:

пунктом 3.33 ПКЕЕ, яким встановлено, що роботи з контрольного огляду засобу обліку та технічної перевірки розрахункових засобів обліку електричної енергії проводяться у присутності уповноважених представників споживача, а в разі, якщо споживач купує електричну енергію у постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом - додатково в присутності представників постачальника за нерегульованим тарифом, та оформляються актом про проведені роботи із зазначенням в акті прізвища уповноваженого представника електропередавальної організації, який проводив роботи, та номера його службового посвідчення, підстави проведення технічної перевірки або контрольного огляду засобу обліку та детального опису результатів обстеження,

пунктом 4.1 розділу IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, в частині виконання у повному обсязі інвестиційної програми, схваленої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 869 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для АК «Харківобленерго», відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пунктом 4.6 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04 травня 2006 року № 562 (зі змінами), в частині зазначення в акті про порушення всіх необхідних для розрахунку згідно з вимогами цієї Методики параметрів, що характеризують електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням: меж балансової належності; перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у схемі підключення; фазування приладу обліку на дату оформлення акта про порушення,

пунктом 20 ПКЕЕН, яким встановлено, що розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати спожитої електричної енергії є календарний місяць,

пунктом 27 ПКЕЕН, яким встановлено, що у разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі,

пунктом 36 ПКЕЕН, яким встановлено, що у разі розгляду спірних питань у судовому порядку термін відключення не повинен перевищувати 1 місяця за умови відсутності у споживача заборгованості за спожиту електричну енергію;

ухилення від виконання рішення НКРЕКП, а саме постанови від 18 грудня 2014 року № 869 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для АК «Харківобленерго», в частині дотримання встановленої структури тарифів на передачу і постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Зобов’язати АКЦІОНЕРНУ КОМПАНІЮ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»:

дотримуватись термінів усунення порушення, встановлених постановою НКРЕКП від 11 червня 2015 року № 1747 (зі змінами) «Про накладення штрафу на АК «Харківобленерго» за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії і невиконання рішення Комісії», в частині забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» відповідно до вимог чинного законодавства, а саме постанови НКРЕ від 08 серпня 2013 року № 1070 «Щодо забезпечення функціонування кол-центрів суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом»;

неухильно дотримуватись Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та вимог чинного законодавства;

у термін до 01 травня 2016 року:

письмово повідомити (з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів) НКРЕКП, відділ НКРЕКП у Харківській області щодо врегулювання питання із споживачем ТзОВ «Яблуневий Дар» в частині повернення на поточний рахунок ТзОВ «Яблуневий Дар» коштів, сплачених енергопостачальнику понад вартість електричної енергії;

усунути порушення підпункту 3.4.1. пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, а саме:

усунути порушення пункту 20 ПКЕЕН в частині визначення відповідності розрахункового періоду календарному місяцю та приведення розрахунковим шляхом розрахункового періоду до календарного місяця для встановлення розміру оплати спожитої електричної енергії споживачам Гурову О.О та Упатову В.І про що письмово повідомити (з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів) НКРЕКП, відділ НКРЕКП у Харківській області та споживачів,

усунути порушення ПКЕЕН шляхом відновлення електропостачання споживачу Пліш М.І. про що письмово повідомити (з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів) НКРЕКП, відділ НКРЕКП у Харківській області та споживача,

анулювати акти про порушення ПКЕЕН від 26 листопада 2014 року № 101709, від 28 листопада 2014 року № 101658, від 06 травня 2015 року № 205017, складені на ОЖБК «Рекорд», ТОВ «Квота» та гр. Алмакаєва Т.М. як такі, що є неправомірними та скасувати проведені за ними нарахування. Про здійснені заходи письмово (з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів) повідомити НКРЕКП, відділ НКРЕКП у Харківській області та споживачів.

3. АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надалі не допускати порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та ухилення від виконання рішень Комісії.

Голова Комісії

Д. Вовк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: