open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

08.09.2014  № 517

(з основної діяльності)

Про затвердження Інструкції з організації та проведення радіотренувань авіаційних і наземних пошуково-рятувальних сил ДСНС України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій
№ 620 від 07.11.2014}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1037 "Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування", з метою набуття навичок при встановленні та веденні радіозв'язку, вдосконалення взаємодії між екіпажами пошуково-рятувальних повітряних суден авіації ДСНС України і наземними аварійно-рятувальними підрозділами головних управлінь (управлінь) ДСНС України в областях та м. Києві під час проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації та проведення радіотренувань авіаційних і наземних пошуково-рятувальних сил ДСНС України (далі - Інструкція), що додається.

2. Начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування Рунаєву І.В., начальникам головних управлінь (управлінь) ДСНС України в областях та м. Києві організувати проведення радіотренувань з підпорядкованими підрозділами згідно з Інструкцією.

3. Начальникам ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві надавати один раз на рік або у разі змін до Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування, Бюджетної установи "Служба координації авіаційних робіт з пошуку і рятування" та Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту частотний розклад і позивні підпорядкованих аварійно-рятувальних підрозділів. Про факти невстановлення зв'язку або розбіжності у визначенні якості проведення радіотренувань надавати письмові доповіді до Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Бойка А.П.

Голова

С. Бочковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
08.09.2014  № 517

ІНСТРУКЦІЯ
з організації та проведення радіотренувань авіаційних і наземних пошуково-рятувальних сил ДСНС України

1. Загальні положення

1.1. Інструкцію з організації та проведення радіотренувань авіаційних і наземних пошуково-рятувальних сил ДСНС України (далі - Інструкція) розроблено з метою організації набуття навичок при встановленні та веденні радіозв'язку і вдосконалення взаємодії між екіпажами пошуково-рятувальних повітряних суден (далі - ПРПС) авіації ДСНС України та наземними аварійно-рятувальними підрозділами територіальних органів ДСНС України під час проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт (далі - АПРР).

1.2. Інструкцію розроблено на підставі вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1037 "Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування";

організаційно-методичних вказівок з підготовки до дій за призначенням авіації ДСНС України на 2014 рік, введених у дію наказом ДСНС України від 02.12.2013 № 737.

1.3. Основними завданнями радіотренувань є вдосконалення взаємодії екіпажів ПРПС з наземними аварійно-рятувальними підрозділами (далі - АРП) для виконання завдань АПРР.

Завдання радіотренувань виконується шляхом ведення радіообміну за допомогою засобів радіозв'язку в УКХ діапазоні радіохвиль на основній частоті взаємодії 123,1 МГц (резервна частота 130 МГц).

Додаткові загальні частоти взаємодії 148,775 МГц та 43,850 МГц для всієї території України застосовуються з урахуванням наявності у АРП засобів радіозв'язку відповідного діапазону частот.

2. Розподіл повноважень щодо організації та проведення радіотренувань

2.1. Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України (далі - Управління авіації) здійснює загальне керівництво проведення радіотренувань та відповідає за:

розробку та впровадження керівних документів, на підставі яких плануються та проводяться радіотренування;

підготовку рекомендацій щодо подальших радіотренувань на підставі аналізу результатів проведених радіотренувань;

контроль та аналіз якості проведення радіотренувань.

2.2. Бюджетна установа "Служба координації авіаційних робіт з пошуку і рятування" ДСНС України (далі - БУ "СКАРПР") здійснює координацію проведення радіотренувань та відповідає за погодження планів радіотренувань і можливе фінансування їх проведення у межах кошторису.

2.2.1. Авіаційні допоміжні центри пошуку і рятування (далі - АДЦПР):

беруть участь у розробленні планів радіотренувань у своїх підрайонах відповідальності;

організовують взаємодію між екіпажами ПРПС, АРП та органами обслуговування повітряного руху під час проведення радіотренувань;

здійснюють збір та узагальнення звітів пошуково-рятувальних сил територіальних органів ДСНС України та спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України за результатами проведених радіотренувань;

своєчасно надають узагальнені звіти радіотренувань до Головного авіаційного координаційного центру пошуку і рятування.

2.2.2. Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування (далі - ГАКЦПР):

здійснює узагальнення та аналіз звітів АДЦПР про проведені радіотренування;

готує (за необхідності) пропозиції до Управління авіації щодо подальшого проведення радіотренувань.

2.3. Спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України (далі - САЗ) здійснює планування радіотренувань та виконання польотів ПРПС.

Керівництво САЗ несе відповідальність за:

організацію планування та проведення радіотренувань;

забезпечення заходів безпеки польотів під час проведення радіотренувань;

надання до АДЦПР БУ "СКАРПР" звітів за результатами радіотренувань та якості зв'язку з АРП.

Командир екіпажу ПРПС несе персональну відповідальність за виконання Плану радіотренування та об'єктивність оцінок якості встановленого зв'язку.

2.4. Головні управління (управління) ДСНС України в областях та м. Києві здійснюють підготовку та залучення наземних АРП до радіотренувань та несуть відповідальність за:

доведення планів радіотренувань до АРП, які залучаються до радіотренувань;

своєчасне залучення засобів радіозв'язку АРП та виконання правил радіообміну під час проведення радіотренувань на визначених частотах взаємодії;

повноту виконання планів радіотренувань підпорядкованих сил і засобів;

надання до АДЦПР БУ "СКАРПР" звітів за результатами радіотренувань з визначенням якості радіозв'язку з ПРПС;

надання до Управління авіації письмових донесень про факти невстановлення зв'язку з підлеглими АРП та недоліки під час проведення сеансів радіозв'язку.

3. Планування радіотренувань

3.1. За дві доби до проведення радіотренування (виконання польоту):

посадова особа, яка організовує радіозв'язок, та штурманська служба САЗ відпрацьовує план польоту і відправляє його начальнику (старшому оперативному черговому) АДЦПР в електронному (факсимільному) вигляді для подальшого доопрацювання;

начальник (старший оперативний черговий) АДЦПР узгоджує з відповідним територіальним органом ДСНС України перелік АРП, які можуть бути залучені до тренування за маршрутом польоту ПРПС, позивні та частоти взаємодії. Доопрацьований план польоту начальник (старший оперативний черговий) АДЦПР в електронному (факсимільному) вигляді повертає до САЗ. Час доопрацювання плану польоту начальником (оперативним черговим) АДЦПР під час запланованих польотів та перельотів має складати не більше 2-х годин від моменту його отримання.

3.2. З урахуванням попередньо узгодженого плану польоту посадова особа, яка організовує радіозв'язок у САЗ, відпрацьовує План радіотренування. Зразок Плану радіотренування наведено у додатку 1.

3.3. План радіотренування погоджується командиром САЗ та директором БУ "СКАРПР" і затверджується начальником Управління авіації.

3.4. Затверджений План радіотренування в друкованому або електронному (факсимільному) вигляді доводиться до:

екіпажу ПРПС САЗ;

ГАКЦПР та АДЦПР, які залучаються до радіотренування;

ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві, які залучаються до радіотренування.

{Пункт 3.5 виключено на підставі Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 620 від 07.11.2014}

3.5. Затверджений План радіотренування в друкованому або електронному (факсимільному) вигляді доводиться:

ГАКЦПР до експлуатанта авіаційної техніки та АДЦПР, які залучаються до радіотренування;

АДЦПР до ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві, які залучаються до радіотренування;

експлуатантом авіаційної техніки до екіпажу повітряного судна.

3.6. Експлуатант авіаційної техніки та начальник зміни оперативно-координаційного центру (далі - ОКЦ) ГУ (У) ДСНС України в області, які залучаються до радіотренування, інформують АДЦПР про готовність до проведення радіотренування.

3.7. План польоту повітряного судна для проведення радіотренування експлуатант авіаційної техніки подає органам обслуговування повітряного руху в установленому порядку.

3.8. Начальник зміни ОКЦ ГУ (У) ДСНС України в області на підставі Плану радіотренування забезпечує виконання організаційних питань залучення наземних аварійно-рятувальних сил і засобів до проведення радіотренування.

4. Проведення радіотренувань

4.1. Радіотренування проводяться під час планових учбово-тренувальних польотів, перельотів повітряних суден, тренувань та перевірок авіаційних сил та засобів.

4.2. Експлуатант авіаційної техніки забезпечує політ ПРПС з виконанням всіх заходів безпеки польоту під час виконання екіпажем завдань радіотренування.

4.3. Відповідний АДЦПР, у підрайоні відповідальності якого проводиться радіотренування, координує дії авіаційних та наземних пошуково-рятувальних сил згідно з Планом радіотренування.

4.4. Командир екіпажу ПРПС виконує польотне завдання під час проведення радіотренування з дотриманням заходів безпеки польотів.

4.5. Командиром ПРПС у разі прийняття рішення про дострокове припинення радіотренування надається письмове пояснення, яке включається у звіт та надається Управлінню авіації.

4.6. Радіообмін між АРП та екіпажем ПРПС ведеться відповідно до Правил ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну у повітряному просторі України російською мовою за встановленими стандартними повідомленнями. Радіообмін повинен включати інформацію про місце, висоту повітряного судна, час встановлення радіозв'язку та його якість. Зразок радіообміну під час проведення радіотренувань з екіпажем ПРПС наведено у додатку 2.

4.7. Головні управління (управління) ДСНС України в областях та м. Києві забезпечують вмикання засобів радіозв'язку в установлені Планом радіотренування терміни та ведення радіообміну на визначених частотах.

4.8. Про зліт та посадку повітряного судна диспетчерські служби експлуатантів авіаційної техніки інформують старшого оперативного чергового АДЦПР, якій інформує начальника зміни ОКЦ ГУ (У) ДСНС України в області, що бере участь у радіотренуванні.

4.9. У процесі радіотренування оперативний черговий АДЦПР отримує інформацію про політ повітряного судна від органів обслуговування повітряного руху і у разі необхідності передає цю інформацію начальнику зміни ОКЦ ГУ (У) ДСНС України в області.

5. Звітність про результати радіотренування

5.1. За результатами радіотренування:

експлуатант ПРПС надає відповідному АДЦПР звіт радіотренування (зразок наведено у додатку 3);

головні управління (управління) ДСНС України в областях та м. Києві надають відповідному АДЦПР звіт радіотренування (зразок наведено у додатку 4).

5.2. На підставі отриманих звітів радіотренувань відповідний АДЦПР готує та надає до БУ "СКАРПР" у двох примірниках узагальнений звіт радіотренування (зразок наведено у додатку 5).

5.3. БУ "СКАРПР" контролює своєчасність підготовки та надання звітів, готує пропозиції щодо подальшого проведення радіотренувань, надає пропозиції та один примірник узагальненого звіту радіотренування до Управління авіації.

5.4. Управління авіації на підставі отриманих звітів та пропозицій готує у разі необхідності методичні рекомендації та розпорядження щодо подальшого проведення радіотренувань.

Виконуючий обов'язки
начальника Управління
авіації та авіаційного
пошуку і рятуванняМ.В. Ядченко
Додаток 1
до Інструкції з організації
та проведення радіотренувань
авіаційних і наземних
пошуково-рятувальних сил
ДСНС України


ЗРАЗОК

ПОГОДЖЕНО
Командир САЗ ОРСЦЗ
ДСНС України
__________ І.М. Коробка
"___" _________ 201_ р

ПОГОДЖЕНО
Директор Бюджетної
установи "СКАРПР"
ДСНС України
__________ С.А. Ненашев
"___" _________ 201_ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління
авіації та авіаційного
пошуку і рятування
ДСНС України
__________ І.В. Рунаєв
"___" ________ 201_ р.

ПЛАН
радіотренування

на 17 липня 2014 року між екіпажем ПРПС Мі-9 САЗ Мі-9 САЗ ОРСЦЗ, командир повітряного судна Шкуть Сергій Вячеславович (фактичний рівень підготовки вдень 300 x 3, вночі 400 х 4),

та наземними аварійно-рятувальними підрозділами ГУ (У) ДСНС України у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Позивний командира повітряного судна: "24764-пошуковий".

Маршрут польоту: Запоріжжя - Варваровка - Синельникове - Кочережки - Первомайський - Мерефа - Харків.

-

пункти маршруту

-

точка виходу на зв'язок


ОКЦ ГУ

ДПРЧ-48

ОКЦ ГУ

ДПРЧ-27

ДПРЧ-28

ДПРЧ-55

ДПРЧ-45

ОКЦ ГУ

Населен. пункт

Запоріжжя

Синельникове

Дніпропетровськ

Павлоград

Новомосковськ

Сахновщина

Первомайський

Харків

Позивний

Тайга

Партер-48

Оазис

Синиця-7

Каста-31

Дніпро-550

Дніпро-450

Актив

Частота (МГц)

123,1

148,775

123,1

148,775

148,775

148,775

148,775

123,1

Час виходу на зв'язок (год.)

0.00

0.14

0.19

0.22

0.27

0.44

0.52

1.08

Відстань розрах. (км)

8

2

38

15

31

2

4

10

Висота польоту (м)

300

300

300

300

300

300

300

300

Старший бортрадист
(інструктор)О.О. Строков

Начальник
Центрального АДЦПРВ.М. Репетін
Додаток 2
до Інструкції з організації
та проведення радіотренувань
авіаційних і наземних
пошуково-рятувальних сил
ДСНС України


ЗРАЗОК

ФРАЗЕОЛОГІЯ РАДІООБМІНУ
під час проведення радіотренувань з екіпажем ПРПС

Абоненти радіосеансу

Фразеологія повідомлень

Пілот ПРПС

"Гора-3", я "24764 - поисковый", на связь

Диспетчер ДПРЧ

"24765 - поисковый", я "Гора-3", отвечаю

Пілот ПРПС

"Гора-3", удаление 20, высота 300, как меня принимаете?

Диспетчер ДПРЧ

"24765 - поисковый", я "Гора-3", удаление 20, высота 300, принимаю вас хорошо (на 4 балла), как меня?

Пілот ПРПС

Принимаю вас отлично (на 5 баллов). Время 14:25. Конец связи

Диспетчер ДПРЧ

Понял, конец связи

Шкала оцінювання якості повідомлень у каналі авіаційного радіозв'язку:

Оцінювальний бал якості повідомлень

Характеристика якості повідомлень

1 балл ("Вас не слышу")

Нерозбірливо

2 балла ("Неудовлетворительно")

Часом нерозбірливо

3 балла ("Удовлетворительно")

Розбірливо, але важко

4 балла ("Хорошо")

Розбірливо

5 баллов ("Отлично")

Цілком розбірливо
Додаток 3
до Інструкції з організації
та проведення радіотренувань
авіаційних і наземних
пошуково-рятувальних сил
ДСНС України


ЗРАЗОК


ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир САЗ ОРСЦЗ ДСНС України
__________ І.М. Коробка
"___" ___________ 201_ р

ЗВІТ
радіотренування, проведеного з 11:40 до 12:48 17.07.2014 між екіпажем ПРПС Мі-9 САЗ ОРСЦЗ, позивний командира екіпажу "24764-пошуковий" та аварійно-рятувальними підрозділами головних управлінь ДСНС України нижчезазначених областей

1. Повнота виконання плану:

План радіотренування виконано не в повному обсязі: у Дніпропетровській області підрозділ не відповів на виклик.

2. Якість радіозв'язку з наземними аварійно-рятувальними підрозділами визначено у таблиці:

Запорізька область

№ з/п

Місце базування підрозділу

Назва підрозділу

Позивний

Частота
(МГц)

Час встановлення радіозв'язку
(год.)

Висота польоту
(м)

Відстань до підрозділу
(км)

Зауваження командира ПРПС щодо ведення радіообміну

Можливі причини зниження якості радіозв'язку

Оцінка
(бал)

1

Запоріжжя

ОКЦ ГУ

Тайга

123,1

11:40

300

8

Зауважень немає

-

5

Дніпропетровська область

№ з/п

Місце базування підрозділу

Назва підрозділу

Позивний

Частота
(МГц)

Час встановлення радіозв'язку
(год.)

Висота польоту
(м)

Відстань до підрозділу
(км)

Зауваження командира ПРПС щодо ведення радіообміну

Можливі причини зниження якості радіозв'язку

Оцінка
(бал)

1

Синельникове

ДПРЧ-48

Партер-48

148,775

11:54

300

2

Не відповів на виклик

Радіостанція у підрозділі непрацездатна

1

2

Дніпропетровськ

ОКЦ ГУ

Оазис

123,1

11:59

300

38

Зауважень немає

-

5

3

Павлоград

ДПРЧ-27

Синиця-7

148,775

12:02

300

15

Зауважень немає

-

5

4

Новомосковськ

ДПРЧ-28

Каста-31

148,775

12:07

300

31

Низький рівень сигналу

Несправність антени радіостанції

2

Харківська область

№ з/п

Місце базування підрозділу

Назва підрозділу

Позивний

Частота
(МГц)

Час встановлення радіозв'язку
(год.)

Висота польоту
(м)

Відстань до підрозділу
(км)

Зауваження командира ПРПС щодо ведення радіообміну

Можливі причини зниження якості радіозв'язку

Оцінка
(бал)

1

Сахновщина

ДПРЧ-55

Дніпро-550

148,775

12:24

300

2

Присутні радіоперешкоди

Не встановлено

4

2

Первомайський

ДПРЧ-45

Дніпро-450

148,775

12:32

300

4

Не виконуються правила радіообміну

Персонал не знає правил радіообміну

3

3

Харків

ОКЦ ГУ

Актив

124,1

12:48

300

10

Зауважень немає

-

5

Командир повітряного судна

С.В. Шкуть
Додаток 4
до Інструкції з організації
та проведення радіотренувань
авіаційних і наземних
пошуково-рятувальних сил
ДСНС України


ЗРАЗОК

ЗВІТ
радіотренування, проведеного 17.07.2014 з екіпажем ПРПС Мі-9 САЗ ОРСЦЗ ДСНС України

1. Якість радіозв'язку з пошуково-рятувальним вертольотом визначено у таблиці:

Дніпропетровська область

№ з/п

Місце базування підрозділу

Назва підрозділу

Позивний

Частота
(МГц)

Час встановлення радіозв'язку

Позивний командира ПРПС

Оцінка

Примітка

1

Синельникове

ДПРЧ-48

Партер-48

148,775

11:54

"24764-пошуковий"

5

Радіозв'язок не встановлено

2

Дніпропетровськ

ОКЦ ГУ

Оазис

123,1

11:59

"24764-пошуковий"

5

-

3

Павлоград

ДПРЧ-27

Синиця-7

148,775

12:02

"24764-пошуковий"

5

-

4

Новомосковськ

ДПРЧ-28

Каста-31

148,775

12:07

"24764-пошуковий"

5

Радіозв'язок не встановлено

2. Зауваження керівників аварійно-рятувальних підрозділів, які брали участь у тренуванні, щодо якості радіообміну:

оцінку якості радіозв'язку з сел. Синельникове та м. Новомосковська визначена прослуховуванням запитів екіпажу ПРПС на ОКЦ ГУ області.

3. Можливі причини зниження якості радіозв'язку:

у підрозділі сел. Синельникове несправна радіостанція "Віола-АС", у підрозділі м. Новомосковська несправна антена радіостанції ICOM.

Начальник ОКЦ ГУ ДСНС
"___" ______________ 201_ р.

П. І. Б.
Додаток 5
до Інструкції з організації
та проведення радіотренувань
авіаційних і наземних
пошуково-рятувальних сил
ДСНС України


ЗРАЗОК


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор БУ "СКАРПР" ДСНС України
__________ С.А. Ненашев
"___" ___________ 201_ р

ЗВІТ
радіотренування, проведеного з 11:40 до 12:48 17.07.2014 року між екіпажем ПРПС Мі-9 САЗ ОРСЦЗ, позивний "24764-пошуковий", висота польоту 300 м, та аварійно-рятувальними підрозділами Головних управлінь ДСНС України нижчезазначених областей

1. Повнота виконання плану:

план радіотренування виконано не в повному обсязі: у Дніпропетровській області підрозділ не відповів на виклик.

2. Якість радіозв'язку з наземними аварійно-рятувальними підрозділами визначено у таблиці:

Запорізька область

№ з/п

Місце базування підрозділу

Назва підрозділу

Позивний

Частота
(МГц)

Час встановлення радіозв'язку
(год.)

Відстань до підрозділу
(км)

Зауваження командира ПРПС щодо ведення радіообміну

Зауваження наземних АРП щодо ведення радіообміну

Можливі причини зниження якості радіозв'язку

Оцінка ПРПС/АРП

1

Запоріжжя

ОКЦ ГУ

Тайга

123,1

11:40

8

Зауважень немає

Зауважень немає

-

5/5

Дніпропетровська область

№ з/п

Місце базування підрозділу

Назва підрозділу

Позивний

Частота
(МГц)

Час встановлення радіозв'язку
(год.)

Відстань до підрозділу
(км)

Зауваження командира ПРПС щодо ведення радіообміну

Зауваження наземних АРП щодо ведення радіообміну

Можливі причини зниження якості радіозв'язку

Оцінка ПРПС/АРП

1

Синельникове

ДПРЧ-48

Партер-48

148,775

11:54

2

Невідповідь на виклик

Зауважень немає

Радіостанція у підрозділі непрацездатна

5/1

2

Дніпропетровськ

ОКЦ ГУ

Оазис

123,1

11:59

38

Зауважень немає

Зауважень немає

-

5/5

3

Павлоград

ДПРЧ-27

Синиця-7

148,775

12:02

15

Зауважень немає

Зауважень немає

-

5/5

4

Новомосковськ

ДПРЧ-28

Каста-31

148,775

12:07

31

Низький рівень сигналу

Зауважень немає

Несправна антена радіостанції

5/2

Харківська область

№ з/п

Місце базування підрозділу

Назва підрозділу

Позивний

Частота
(МГц)

Час встановлення радіозв'язку
(год.)

Відстань до підрозділу
(км)

Зауваження командира ПРПС щодо ведення радіообміну

Зауваження наземних АРП щодо ведення радіообміну

Можливі причини зниження якості радіозв'язку

Оцінка ПРПС/АРП

1

Сахновщина

ДПРЧ-55

Дніпро-550

148,775

12:24

2

Присутні радіоперешкоди

Присутні радіоперешкоди

Не встановлено

4/4

2

Первомайський

ДПРЧ-45

Дніпро-450

148,775

12:32

4

Не виконуються правила радіообміну

Зауважень немає

Персонал не знає правил радіообміну

5/3

3

Харків

ОКЦ ГУ

Актив

124,1

12:48

10

Зауважень немає

Зауважень немає

-

5/5

Начальник Східного АДЦПР

В.Я. Лукашик

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: