open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

02.12.2013  № 737

(з основної діяльності)

Про введення в дію Організаційно-методичних вказівок з підготовки до дій за призначенням авіації ДСНС України на 2014 рік

З метою забезпечення якісного планування та підготовки авіації ДСНС України до дій за призначенням у 2014 році, підвищення рівня підготовки особового складу до виконання поставлених завдань НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 01.12.2013 Організаційно-методичні вказівки з підготовки до дій за призначенням авіації ДСНС України на 2014 рік, що додаються.

2. Начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування Рунаєву І.В., командиру Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Сліпченку В.В. організувати вивчення організаційно-методичних вказівок у підпорядкованих підрозділах.

Планування підготовки до дій за призначенням підрозділів авіації ДСНС України на 2014 рік розпочати з 1 грудня 2013 року.

3. Командиру Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Сліпченку В.В. до 21 грудня 2013 року погодити з Управлінням авіації та авіаційного пошуку і рятування (Рунаєв І.В.) План підготовки загону до дій за призначенням на 2014 рік та до 24 грудня 2013 року подати його на затвердження.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. БолотськихЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
02.12.2013 № 737

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з підготовки до дій за призначенням авіації ДСНС України на 2014 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підготовку авіації ДСНС України до дій за призначенням у 2014 році організовувати та проводити відповідно до вимог Повітряного кодексу України, Міністерства оборони України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій і цих організаційно-методичних вказівок.

Основні зусилля під час підготовки льотних екіпажів Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - САЗ) та льотного складу Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування (далі - Управління) у 2014 році зосередити на підтримці та відновленні втрачених навичок у польотах, постійній готовності екіпажів літаків та вертольотів до виконання спеціальних завдань відповідно до типу та призначення повітряного судна.

Головними завданнями авіації ДСНС України у 2014 році вважати:

авіаційне забезпечення заходів щодо попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру, перевезення мобільних оперативних груп ДСНС України до місць надзвичайних ситуацій;

забезпечення готовності САЗ до виконання завдань за призначенням;

оцінку масштабів надзвичайних ситуацій для підготовки пропозицій до центральних органів виконавчої влади з метою прийняття рішення щодо залучення основних сил спеціальних підрозділів;

забезпечення цілодобового чергування в єдиній системі проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування з виконання авіаційних пошуково-рятувальних робіт на базовому і позабазових аеродромах;

надання екстреної медичної допомоги та евакуацію особового складу, рятувальників органів управління і підрозділів цивільного захисту, осіб, залучених до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, постраждалого населення;

підготовку та підтримання постійної натренованості льотних екіпажів до виконання завдань за призначенням;

освоєння нових типів повітряних суден та подальше удосконалення підготовки екіпажів на літаках та вертольотах;

ведення повітряної розвідки, патрулювання і моніторингу місцевості та об'єктів;

гасіння лісових пожеж і об'єктів з повітря літаками Ан-32П та вертольотами МІ-8МТ з водозливними пристроями ВЗП-5;

транспортування вантажів на зовнішній підвісці;

виконання інших робіт.

Пріоритетними завданнями на 2014 рік вважати удосконалення підготовки льотних екіпажів, авіаційних рятувальників та інженерно-технічного складу САЗ на літаках Ан-32П і вертольотах МІ-8МТ до гасіння лісових пожеж та об'єктів з повітря, підготовку на літаках до польотів по міжнародних повітряних лініях, вертольотах ЄС-145 "Єврокоптер" до медичної евакуації хворих та постраждалих.

Одночасно підвищити персональну відповідальність посадових осіб усіх ступенів за доручену ділянку роботи, домогтися найбільш раціонального та ефективного використання пально-мастильних матеріалів, інших видів матеріально-технічного і фінансового забезпечення в умовах їх обмеженого постачання.

Контроль за виконанням Організаційно-методичних вказівок з підготовки до дій за призначенням авіації ДСНС України на 2014 рік, посадовими особами авіації ДСНС України покладається на Управління.

II. ГОТОВНІСТЬ ДО ДІЙ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Управлінню, керівному складу САЗ, Бюджетної установи "Служба координації авіаційних робіт з пошуку і рятування" (далі - БУ "СКАРПР") головні зусилля у 2014 році зосередити на забезпеченні здатності підпорядкованих органів управління організовано здійснювати заходи (додаток 1) щодо приведення у готовність до дій за призначенням в установлені планом терміни і за будь-яких умов та негайно виконувати поставлені завдання.

Утримувати чисельність особового складу САЗ не менше 70% штатної чисельності. При цьому фактичну чисельність спеціалістів, які визначають здатність загону до виконання завдань за призначенням, з урахуванням посад начальницького складу, мати не менше 80% чисельності за списком.

Опановувати сучасні методи управління щодо досягнення чітких і злагоджених дій особового складу в єдиному комплексі заходів, що виконуються під час приведення у готовність до дій за призначенням. Особливу увагу звернути на уміння кожного керівника організувати роботу щодо суттєвого підвищення готовності діяти за призначенням підпорядкованого йому підрозділу.

З цією метою продовжити удосконалення системи роботи командира САЗ і його заступників, директора БУ "СКАРПР" та інших посадових осіб з питань підтримання рівня готовності підлеглих до виконання покладених завдань.

Кожному підрозділу під час навчань, тренувань і занять знати алгоритми (порядок) дій посадових осіб щодо приведення у готовність до дій за призначенням.

До 5 числа кожного місяця особисто командиру САЗ проводити узгодження та уточнення між підрозділами загону плану приведення у готовність до дій за призначенням за термінами виконання заходів, а також особистої документації керівного складу. При цьому домагатися єдиного розуміння усіма посадовими особами порядку приведення загону у готовність до дій за призначенням.

Під час проведення занять та тренувань з питань готовності до дій за призначенням уникати шаблонності та неорганізованості, більше уваги приділяти відпрацюванню практичних навичок особового складу з виконання покладених обов'язків, а також якісній підготовці чергових сил до виконання своїх обов'язків.

Показові (тактико-стройові) заняття (далі - ТСЗ) з порядку приведення САЗ до дій за призначенням провести згідно з планом протягом першого робочого тижня після початку кожного з періодів навчання.

Начальнику Управління забезпечити участь фахівців Управління у проведенні ТСЗ на кожному етапі.

Результатами проведення ТСЗ повинні бути чітке усвідомлення та знання кожною посадовою особою вимог керівних документів з приведення у готовність своїх функціональних обов'язків та набуття практичних навичок у їх виконанні, а також повне відпрацювання взаємопогоджених документів посадовими особами загону.

Тренування САЗ з приведення загону у готовність до дій за призначенням проводити щомісяця. Не менше 50% загальної кількості тренувань проводити у нічних умовах. Дозволяється зараховувати як тренування у поточному місяці приведення САЗ у готовність для ліквідації наслідків реальної надзвичайної ситуації у зазначеному місяці.

Командиру САЗ проводити раптові перевірки стану готовності до дій за призначенням управління загону та кожного підрозділу не менше одного разу у кожному періоді навчання.

Чергування у єдиній системі проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування на території України на визначених рішенням ДСНС України аеродромах (аеропортах), вертолітних майданчиках організовувати і здійснювати силами та засобами САЗ та БУ "СКАРПР".

Командиру САЗ у пожежонебезпечний період з 1 травня до 15 жовтня залучати до чергування в аеропортах України, визначених керівництвом ДСНС України, екіпажі літаків Ан-32П та вертольотів МІ-8МТ, які підготовлені до гасіння лісових пожеж у рівнинній та гірській місцевості і не мають перерв у польотах за цим видом підготовки.

Для цього мати шість підготовлених екіпажів на літаках Ан-32П і десять екіпажів на вертольотах МІ-8МТ, підготовлених до виконання пожежогасіння у рівнинній та гірській місцевості.

До чергування екіпажів на літаках Ан-32П та вертольотах МІ-8МТ (ЄС-145 "Єврокоптер") в єдиній системі проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування з виконанням пошукових та аварійно-рятувальних робіт над сушею та водною поверхнею (морем) та у гірській місцевості допускати екіпажі, які не мають перерв у польотах за цим видом підготовки.

Для виконання радіотехнічного пошуку на літаках Ан-32П мати вісім підготовлених екіпажів та чотири підготовлених екіпажів до десантування рятувальників і майна на сушу та водну поверхню (море).

До виконання польотів по міжнародних повітряних лініях мати три екіпажі на літаках Ан-32П (Ан-26), які пройшли спеціальну підготовку.

Командиру САЗ бути готовим до забезпечення проведення на базі загону, перед початком пожежонебезпечного періоду (у визначені терміни), підготовки фахівців з наземного коректування (координування).

Відповідно до вимог наказу МНС України від 23.04.2009 № 277 "Про затвердження Програми підготовки фахівців з наземного коректування (координування) під час гасіння лісових пожеж із залученням авіації МНС" відпрацювати навчально-методичний матеріал для проведення занять.

Управлінню здійснювати перевірки чергових сил САЗ двічі на рік відповідно до наказу МНС України від 23.05.2002 № 134 "Про затвердження Інструкції з перевірки сил та засобів пошуково-рятувальних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій незалежно від форм власності з питань пошуково-рятувального забезпечення польотів авіації на території України" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 р. за № 542/6830).

Командиру САЗ здійснювати раптові перевірки чергових сил без підйому екіпажів у повітря на аеродромах постійного базування не менше двох разів на місяць (із них один раз вночі), а на позабазових аеродромах - щокварталу. Результати перевірки зазначати у журналі перевірки чергових сил.

До чергування з авіаційного забезпечення пошукових та аварійно-рятувальних робіт залучати екіпажі 1-го та 2-го класу, які мають спеціальну наземну і льотну підготовку, підготовлені до виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт над сушею і водною поверхнею, посадок на незнайомі та непозначені майданчики вдень у простих і складних метеорологічних умовах та вночі в простих метеорологічних умовах на позначені майданчики, а також екіпажі 3-го класу, які мають наліт на цьому типі вертольота (літака) не менше 200 годин, а у як командира екіпажу - не менше 50 годин.

Екіпажі, які залучаються до чергування, повинні бути допущені наказом командира САЗ на кожний період навчання згідно з досягнутим рівнем льотної підготовки.

Дозволяється допускати екіпажі до чергування після проведення їх підготовки та практичної перевірки готовності.

Допуск екіпажів до чергування на базовому аеродромі здійснюється наказом командира САЗ щодоби до кожного чергування, а на позабазових аеродромах - на період чергування із зазначенням рівня підготовки екіпажів, допущених до несення чергування. Витяг із такого наказу зберігати на весь період чергування у командира екіпажу.

III. ПІДГОТОВКА ДО ДІЙ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ НА ЛІТАКАХ ТА ВЕРТОЛЬОТАХ

Керівному складу Управління, командиру САЗ забезпечити постійну готовність органів управління, льотних екіпажів, служб, підрозділів забезпечення до своєчасного та організованого виконання завдань за призначенням, підтримання досягнутого рівня натренованості з урахуванням обмеженого виділення матеріальних ресурсів.

Особливу увагу приділяти підготовці льотних екіпажів до дій за призначенням з виконанням завдань:

на літаках Ан-26 - оперативне та своєчасне перевезення мобільних оперативних груп ДСНС України, рятувальників і вантажів до місця події у райони надзвичайних ситуацій (у тому числі і за межі України);

радіотехнічний та візуальний пошук екіпажів і пасажирів повітряних суден, що зазнали лиха, та своєчасна передача інформації на заінтересовані пункти управління (далі - ПУ) і пошукові повітряні та наземні засоби;

перевезення гуманітарної допомоги, евакуація потерпілих як в Україні, так і за її межами;

ретрансляція інформації пошуково-рятувальних вертольотів на ПУ під час проведення ними пошуку і рятування за межами зони дії УКХ радіозв'язку;

виконання повітряної розвідки місцевості.

Мати три підготовлені екіпажі до виконання польотів на забезпечення управління та зв'язку;

на літаках Ан-30 - оцінка масштабів надзвичайних ситуацій для підготовки пропозицій до центральних органів виконавчої влади з метою прийняття рішення щодо залучення основних сил спеціальних підрозділів;

визначення координат надзвичайної події та оперативного доведення їх до заінтересованих установ, повітряне фотографування, дистанційне зондування землі з метою обстеження магістральних і місцевих шляхопроводів на договірних засадах;

візуальний пошук екіпажів і пасажирів повітряних суден, що зазнали лиха, та своєчасна передача інформації на заінтересовані ПУ і пошукові повітряні та наземні засоби;

ретрансляція інформації пошуково-рятувальних вертольотів на ПУ під час проведення ними пошуку і рятування за межами зони дії УКХ радіозв'язку;

картографування територій та топографічної зйомки місцевості;

на літаках Ан-32П - виконання повітряної розвідки пожежонебезпечних районів, виявлення осередків лісових пожеж;

гасіння лісових пожеж з повітря в рівнинній та гірській місцевості;

доставка та прицільне десантування авіаційних рятувальників, парашутистів-пожежників, спеціального обладнання, спорядження та вантажів до місць лісових пожеж та надзвичайних ситуацій;

радіотехнічний та візуальний пошук екіпажів і пасажирів повітряних суден, що зазнали лиха, та своєчасна передача інформації на заінтересовані ПУ і пошукові повітряні та наземні засоби;

ретрансляція інформації пошуково-рятувальних вертольотів на ПУ під час проведення ними пошуку і рятування за межами зони дії УКХ радіозв'язку;

виконання завдань за межами України з виконанням польотів по міжнародних повітряних лініях;

перевезення вантажів (гуманітарної допомоги).

на вертольотах МІ-8Т (МТ, МТВ) - виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт над сушею та водною поверхнею (морем), у гірській місцевості з радіотехнічним і візуальним пошуком екіпажів і пасажирів повітряних суден, що зазнали лиха;

виконання посадок вдень на непозначені, обмежені за розміром майданчики (гірські майданчики), з самостійним підбором їх з повітря, вночі - виконання посадок на підготовлені, позначені, обмежені за розміром майданчики;

десантування груп рятувальників та вантажів парашутним, штурмовим, а також посадковим способом і за допомогою спускових пристроїв;

перевезення мобільних оперативних груп ДСНС України у райони надзвичайних ситуацій;

гасіння пожеж за допомогою водозливного пристрою ВЗП-5;

виконання протипожежної розвідки лісових масивів і сільгоспугідь;

виконання повітряної розвідки місцевості;

виконання польотів з вантажем на зовнішній підвісці;

на легких вертольотах ЄС-145 "Єврокоптер" - перевезення мобільних оперативних груп, виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт з візуальним та радіотехнічним пошуком екіпажів і пасажирів повітряних суден, що зазнали лиха;

забезпечення вирішення задач з евакуації постраждалих, доставки медичного персоналу і рятувальників у задані райони для надання кваліфікованої медичної допомоги потерпілим на місці аварій, евакуації на ношах і сидячих потерпілих до лікувальних закладів у супроводі медичних працівників;

спостереження за станом шляхопроводів (газопроводів, нафтопроводів тощо), визначенням їхнього експлуатаційного стану та своєчасне надання інформації до заінтересованих установ;

виконання повітряної розвідки, у тому числі і протипожежної розвідки лісових масивів та сільгоспугідь.

Льотному складу Управління підтримувати льотну натренованість як командира екіпажу та льотчика-інструктора для здійснення підготовки та контролю льотного складу авіації ДСНС України у складі екіпажів САЗ.

Тренування особового складу до дій за призначенням проводити з метою підвищення навичок і злагодженості в роботі керівництва та підрозділів під час виконаня поставлених задач.

Льотну роботу та підготовку льотного складу авіації ДСНС України планувати відповідно до вимог Настанови по виконанню польотів в авіації Збройних Сил України (НВП-99), Програми підготовки льотного складу (на літаках) ППЛС(л)-2008, Програми підготовки льотного складу (на вертольотах) ППЛС(в)-2008, Настанови зі штурманської служби державної авіації України (НШС-2009) та інших нормативно-правових документів з організації і проведення льотної роботи.

Організацію польотів і перельотів здійснювати відповідно до щотижневого Плану польотів і перельотів авіації ДСНС України, затвердженого першим заступником (заступником) Голови ДСНС України.

Наземну підготовку льотного складу САЗ спрямувати на набуття та удосконалення особовим складом знань, умінь і навичок, необхідних для виконання обов'язків за посадою під час організації і виконання польотів.

Загальну підготовку екіпажів і осіб групи керівництва польотами (далі - ГКП) до польотів проводити в кінці кожного місяця протягом двох днів.

Попередню підготовку екіпажів до польотів проводити до кожного льотного дня (до виконання повітряних перевезень).

Після проведення контролю готовності до польотів командиру САЗ до 18:00 (за київським часом) письмово доповідати на ім'я начальника Управління про проведення попередньої підготовки до польотів, її обсяг і готовність до польотів екіпажів, спеціалістів інженерно-авіаційної служби (далі - ІАС), а також авіаційної техніки, аеродрому, засобів аеродромно-технічного забезпечення, зв'язку та радіотехнічного забезпечення.

Попередню підготовку з екіпажами, що залучаються до несення чергування на позабазових аеродромах, проводити перед відбуттям екіпажів на чергування їх безпосередніми начальниками.

Завдання екіпажам про виконання спеціальних завдань та чергування ставити особисто командиру САЗ.

Тривалість і зміст попередньої підготовки визначати залежно від складності завдань, які виконуються, та рівня підготовки льотного складу.

Під час несення чергування з екіпажами, під керівництвом командирів екіпажів, проводиться самостійна підготовка і тренування в кабінах повітряних суден відповідно до затверджених планів.

Передпольотну підготовку екіпажів проводити на аеродромі безпосередньо перед польотами (перельотами), початком чергування з урахуванням конкретної метеорологічної, орнітологічної, повітряної та наземної обстановки.

Під час виконання перельотів з метою ротації екіпажів, що несуть чергування на позабазових аеродромах, а також при виконанні польотів до місць проведення навчань (тренувань) командиру САЗ спільно з БУ "СКАРПР" розробляти плани проведення радіотренувань, а екіпажам літаків та вертольотів - проводити радіотренування з наземними пошуково-рятувальними силами, що підпорядковані головним управлінням (управлінням) ДСНС України в Автономній Республіки Крим, областях, містах Київ та Севастополь.

На другий день після закінчення радіотренувань спеціалістам САЗ та БУ "СКАРПР" надавати звіти про виконання радіотренувань до Управління.

Щороку планувати з керівним, льотним та інженерно-технічним складом, фахівцями ГКП, частини авіаційно-технічного і матеріального забезпечення (далі - АТ і МТЗ) та зв'язку навчання за програмами удосконалення кадрів на курсах підвищення кваліфікації в навчальних закладах цивільної авіації та при військовій частині ЗС України А2488 (м. Миколаїв).

Планування льотної підготовки здійснювати послідовно, враховуючи річні норми нальоту за типами літаків (вертольотів), згідно з вимогами наказу ДСНС України від 02.12.2013 № 735 "Про встановлення середніх річних норм нальоту льотному складу авіації ДСНС України для планування льотної підготовки на 2014 рік".

Під час планування і обліку льотної підготовки відпрацьовувати необхідну документацію відповідно до вимог наказу ДСНС України від 26.11.2013 № 725 "Про введення в дію Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації ДСНС України" та розпоряджень начальника Управління.

Під час проведення навчально-тренувальних польотів планувати максимальну тривалість льотної зміни до 7 годин.

Під час організації і проведення польотів на літаках (вертольотах) за планом зборів (тренувань, навчань) дозволяється рішенням начальника Управління тривалість льотної зміни збільшувати до 9 годин.

Під час виконання спеціальних завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання пошуково-рятувальних операцій максимальний стартовий час для екіпажів повітряних суден встановлюється наказом ДСНС України від 21.05.2013 № 271 "Про норми нальоту та стартовий час екіпажів повітряних суден авіації ДСНС України".

До плану підготовки на клас включити льотний склад, який з урахуванням фактичного рівня підготовки за рік досягне необхідного рівня.

Планування щорічних відпусток особам льотного складу та ГКП здійснювати відповідно до вимог НВП-99, при цьому основна частина відпустки повинна складати не менше 30 діб.

З метою створення резерву на заміщення вакантних посад командирів екіпажів готувати двох помічників командира корабля і двох льотчиків-штурманів з робочого місця командира екіпажу.

На повітряні перевезення встановити наліт для екіпажів літаків - 60%, для екіпажів вертольотів - 40% від встановлених річних норм нальоту.

Головним завданням вважати підготовку екіпажів до виконання завдань за призначенням на 100% штатної кількості повітряних суден.

Мінімальні норми польотів за видами льотної підготовки зазначено в додатку 3.

Для забезпечення оперативності та безперервності управління літаками і вертольотами під час виконання ними завдань за призначенням постійно використовувати засоби зв'язку короткохвильового діапазону.

Командиру САЗ щомісяця, до 5-го числа наступного за звітним місяцем, письмово доповідати до Управління про хід виконання річного Плану підготовки до дій за призначенням, а також щомісяця (станом на 1 та 15 число кожного місяця) надавати до Управління за своїм підписом дані про:

фактичний рівень льотної натренованості командирів екіпажів САЗ (додаток 19, ф. № 1/33-21, до наказу ДСНС України від 26.11.2013 № 725 "Про введення в дію Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації ДСНС України");

рівень підготовки льотних екіпажів, що залучаються до виконання пошуково-рятувальних робіт (додаток 20, ф. № 2/33-21, до наказу ДСНС України від 26.11.2013 № 725 "Про введення в дію Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації ДСНС України");

рівень підготовки спеціалістів пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби САЗ (додаток 21, ф. № 3 пдс/33-21, до наказу ДСНС України від 26.11.2013 № 725 "Про введення в дію Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації ДСНС України");

рівень фактичної підготовки штурманського складу САЗ (додаток 22, ф. № 4/33-21, до наказу ДСНС України від 26.11.2013 № 725 "Про введення в дію Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації ДСНС України");

дані з нальоту командирів екіпажів САЗ (додаток 22, ф. № 5/33-21, до наказу ДСНС України від 26.11.2013 № 725 "Про введення в дію Керівництва з планування підготовки до дій за призначенням в авіації ДСНС України"), не пізніше 5-го числа наступного місяця.

IV. ЛЬОТНО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА

Льотно-методичну підготовку у 2014 році організувати відповідно до вимог НВП-99, наказів Міністерства оборони України з організації і проведення льотної роботи і безпеки польотів, рішень ДСНС України та Управління, ППЛС(л)-2008, ППЛС(в)-2008 та інших нормативно-правових документів з організації і проведення льотної роботи.

Планувати і проводити засідання льотно-методичної ради не рідше одного разу на квартал.

У льотно-методичній роботі основну увагу звернути на:

підвищення методичної майстерності льотно-інструкторського складу ланок, ескадрилій, САЗ;

чітке та однакове розуміння особовим складом порядку підготовки і застосування за призначенням авіації ДСНС України;

недопущення авіаційних подій та інцидентів з вини особового складу;

застосування єдиної методики навчання льотного складу та формування льотних навичок з урахуванням індивідуальних особливостей кожного члена екіпажу.

Особливу увагу звернути на порядок ведення радіообміну під час проведення планових радіотренувань з підрозділами ГУ (У) ДСНС України.

При підготовці занять з методичної підготовки використовувати:

з питань організації льотної діяльності - навчальний посібник "Методика бойової підготовки авіаційних з'єднань та частин", видання Національної академії оборони України, 2003 рік;

з питань організації управління в надзвичайних ситуаціях - методичні рекомендації "Організація управління у надзвичайних ситуаціях", затверджені наказом МНС України від 05.10.2007 № 685, та Положення про застосування авіації МНС України для гасіння пожеж, затверджене наказом МНС України від 01.09.2008 № 631;

з питань проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт - Правила авіаційного пошуку та рятування в Україні, затверджені наказом МНС України від 17.05.2006 № 297.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

Завдання щодо попередження авіаційних подій керівному складу Управління, САЗ вирішувати комплексно, зосередивши основні зусилля на профілактичній роботі із запобігання авіаційним подіям та інцидентам. Особливу увагу спрямувати на своєчасне виявлення та попередження небезпечних факторів льотної роботи та усунення причин, що їх викликають.

У своїй діяльності щодо забезпечення безпеки польотів керівному складу Управління та САЗ керуватися вимогами Повітряного кодексу України від 19 травня 2011 року № 3393-VI, наказом Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 17.12.2011 № 444 "Про затвердження Положення про запобігання авіаційних подій в авіації Повітряних Сил Збройних Сил України" (ПЗАП-2012), наказом Міністра оборони України від 19.05.2010 № 256 "Про затвердження Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів в авіації Збройних Сил України" (ПРАПІ-2010) (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.06.2010 за № 386/17681) та іншими нормативно-правовими документами, що регламентують організацію та проведення польотів.

У результаті планування роботи із запобігання авіаційним подіям відпрацювати Програму запобігання авіаційним подіям на 2014 рік та плани заходів щодо забезпечення безпеки польотів відповідних посадових осіб на кожний місяць.

Керівному складу САЗ спрямувати роботу на досягнення чіткої організації правил проведення польотів з постійним контролем за ходом усунення виявлених небезпечних факторів льотної роботи.

Постійно планувати та якісно проводити заходи щодо підтримання необхідного рівня льотної та спеціальної підготовки особового складу.

Постійно планувати та якісно проводити заходи щодо підтримання необхідного рівня льотної та спеціальної підготовки особового складу.

Під час планування, організації, забезпечення та виконання польотів дотримуватися вимог керівних документів, що регламентують льотну роботу.

При відновленні навичок за вправами ППЛС(л)-2008, ППЛС(в)-2008, особливо в складних метеорологічних умовах та встановленому мінімумі погоди не допускати форсування програм підготовки, дотримуватися методики її проходження і заходів безпеки.

Під час організації та проведенні польотів (виконання спеціальних завдань) об'єктивно оцінювати рівень готовності екіпажів до виконання польотів вдень та вночі, особливо у разі ускладнення метеорологічної обстановки.

Встановити постійний контроль за станом підготовки авіаційної техніки до польотів, особливо до перевезень мобільних оперативних груп та керівництва ДСНС України.

Під час планування профілактичної роботи керуватися рекомендаціями, що напрацьовані під час проведення конференції з безпеки польотів.

Керівному складу САЗ постійно включати в місячні плани робіт профілактичні заходи із забезпечення безпеки польотів та знаходити нові шляхи їх реалізації щодо підтримки необхідного рівня льотної та спеціальної підготовки особового складу, забезпечення грамотної експлуатації авіаційної техніки, організації польотів, підготовки льотного складу, забезпечення високої якості керівництва польотами.

Під час планування профілактичних заходів із запобігання авіаційним подіям відпрацьовувати заходи щодо поліпшення якості підготовки льотного, інженерно-технічного складу та авіаційної техніки до польотів, підвищення її надійності, вдосконалення знань і навичок особового складу, технологічної і виконавської дисципліни.

Роботу із запобігання авіаційним подіям проводити, в першу чергу, в авіаційних підрозділах з пошуку, розкриття, обліку та доповіді про небезпечні фактори, виявлені в процесі підготовки і проведення польотів.

Детальний аналіз стану безпеки польотів проводити щомісяця, за півріччя та за рік із обов'язковою оцінкою профілактичної роботи керівного складу САЗ щодо забезпечення безпеки польотів.

Матеріали аналізу стану безпеки польотів САЗ за підписом командира САЗ надавати до Управління не пізніше 5-го числа, наступного за звітним місяцем.

Щомісячний аналіз враховувати при оцінці виконання Програми запобігання авіаційним подіям, її коригування, а також для оцінки роботи керівного складу із забезпечення безпеки польотів.

Планувати і щомісяця проводити спеціальні заняття з безпеки польотів за темою відповідно до поставлених завдань на наступний місяць (період).

Організація та проведення спеціальних занять з безпеки польотів в САЗ покладаються на:

командира САЗ - з льотним складом та особами ГКП;

заступника командира САЗ з інженерно-авіаційної служби - з особовим складом підрозділів інженерно-авіаційної служби САЗ;

заступника командира САЗ з авіаційно-технічного та матеріального забезпечення - з особовим складом підрозділів авіаційно-технічного та матеріального забезпечення;

начальника штабу САЗ, начальника вузла зв'язку, автоматичних систем управління та радіотехнічного забезпечення (далі - вузол зв'язку, АСУ та РТЗ) САЗ - з особовим складом підрозділів вузла зв'язку, АСУ та РТЗ САЗ.

Спеціальні заняття з безпеки польотів проводити щомісяця протягом 2-х годин:

з льотним складом та особами групи керівництва польотами - у перший день загальної підготовки до польотів;

з особовим складом інженерно-авіаційної служби, фахівцями служб і підрозділів забезпечення - у день підбиття підсумків роботи за місяць.

До проведення занять, контролю та надання допомоги в їх проведенні залучати керівний склад, фахівців служби безпеки польотів, начальників відповідних служб.

Своєчасно проводити повні розбори польотів з детальним аналізом недоліків та помилок кожного льотчика з використанням сучасних засобів збору, аналізу та демонстрації матеріалів об'єктивного контролю.

Повний розбір польотів у САЗ проводити з льотним складом та особами ГКП за попередні льотні дні тижня перед постановкою завдання на наступні польоти (на наступний день льотної зміни).

Повний розбір польотів в авіаційних ескадрильях САЗ проводити на наступний день після кожної льотної зміни з льотним складом ескадрильї із залученням у разі необхідності осіб ГКП.

Забезпечити своєчасне доведення до особового складу оперативної і періодичної інформації з безпеки польотів у частині, що стосується всього льотного та інженерно-технічного складу як на базовому аеродромі, так і у місцях здійснення чергування екіпажами (аеропорти "Харків", "Сімферополь", "Ужгород", "Київ" (Жуляни) тощо).

Класи і лабораторії об'єктивного контролю привести у відповідність з вимогами Інструкції з організації та здійснення об'єктивного контролю у Повітряних Силах Збройних Сил України (наказ командувача ПС ЗС України від 27.01.2006 № 27 "Про затвердження Інструкції з організації та здійснення об'єктивного контролю у Повітряних Силах ЗС України") і використовувати їх для якісної оцінки виконання польотних завдань та оцінки працездатності авіаційної техніки.

VI. ШТУРМАНСЬКА ПІДГОТОВКА

Головними завданнями штурманської підготовки особового складу вважати досягнення і підтримання високого рівня штурманської підготовки, удосконалення досягнутого рівня теоретичних знань та практичних навичок льотного складу, який забезпечує якісне виконання польотних завдань з навігації та спеціального застосування, а також своєчасне і ефективне проведення заходів штурманського забезпечення польотів та їх безпеки.

Основою вирішення цих завдань повинно бути:

висока організація роботи штурманського складу авіації ДСНС України під час відпрацювання і реалізації запланованих заходів;

поглиблення льотним складом теоретичних знань і відпрацювання практичних навичок, необхідних для досягнення високої точності і надійності повітряної навігації та спеціального застосування;

розроблення та проведення конкретних заходів штурманського забезпечення польотів, їх безпеки, з урахуванням навігаційної обстановки району польотів під час підготовки і проведення польотів, виконання спеціальних завдань;

проведення підготовки до польотів і контролю готовності відповідно до вимог НШС-2009;

якісний та об'єктивний аналіз стану штурманської підготовки екіпажів.

Основою штурманської підготовки вважати льотну штурманську підготовку екіпажів повітряних суден авіації ДСНС України, яка повинна забезпечити:

точну навігацію повітряних суден по заданих траєкторіях з комплексним застосуванням прицільного та навігаційного обладнання, візуального та радіолокаційного орієнтування;

точний за місцем і часом вихід на задані аеродроми та злітно-посадкові майданчики, об'єкти розвідки;

ефективне застосування засобів пожежогасіння на заданих об'єктах;

ведення пошуково-рятувальних робіт у будь-яких погодних умовах вдень і вночі, повітряної розвідки заданих об'єктів, визначення їх координат, повітряне фотографування;

надійне повернення на аеродром посадки і виконання заходу на посадку при встановленому мінімумі погоди вдень та вночі, а також з обмеженим застосуванням засобів РТЗ польотів;

забезпечення безпеки польотів у штурманському відношенні.

Під час планування штурманської підготовки у 2014 році передбачити заходи штурманської підготовки льотного складу окремо на літаках і вертольотах, штурманської підготовки спеціалістів штабу, оперативної служби, диспетчерів та групи керівництва польотами.

6.1. Аеронавігаційне забезпечення

Головним завданням в аеронавігаційному забезпеченні вважати удосконалення досягнутого рівня теоретичних знань та практичних навичок керівного складу САЗ, який забезпечує якісне здійснення аеронавігаційного забезпечення.

Завдання щодо забезпечення аеронавігаційною інформацією вирішувати відповідно до вимог наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.07.2004 № 564 "Про затвердження Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією", Правил забезпечення авіації Збройних Сил України аеронавігаційною інформацією, затверджених наказом Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 22.12.2010 № 397, Інструкції з організації забезпечення авіації Збройних Сил України аеронавігаційною інформацією, затвердженої наказом Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 24.12.2010 № 411, наказу Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 26.02.2011 № 72 "Про уточнення порядку надання аеронавігаційної інформації до Центру аеронавігаційного забезпечення авіації Збройних Сил України".

Під час аеронавігаційного забезпечення особливу увагу приділити:

якісному збору, аналізу, своєчасній підготовці матеріалів для внесення змін у документи аеронавігаційної інформації та поправки (сповіщення) до них;

контролю за відповідністю відомостей, опублікованих у документах аеронавігаційної інформації, змісту інструкцій з виконання польотів (з використання повітряного простору) в районах аеродромів та інших інструкцій і документів;

контролю за дотриманням в авіаційних підрозділах встановленого порядку проведення робіт на аеродромах і засобах РТЗ польотів, пов'язаних зі змінами аеронавігаційних даних;

оперативному доведенню до авіаційних підрозділів документів аеронавігаційної інформації та поправок (сповіщень) до них;

впровадженню у практику роботи новітніх інформаційних систем, сучасного програмного забезпечення, світової системи координат WGS-84 (World Geodetic System 1984) і цифрових карт місцевості;

веденню контрольних примірників документів аеронавігаційної інформації. Оперативному доведенню до авіаційних підрозділів документів аеронавігаційної інформації та поправок (сповіщень) до них.

Старшому штурману САЗ:

організовувати двічі на рік (січень, червень) внутрішню перевірку документів аеронавігаційного забезпечення;

проводити звірку документів про аеронавігаційну інформацію (далі - АНІ) з контрольними примірниками Центру аеронавігаційного забезпечення авіації Сил ЗС України (далі - ЦАНЗ ЗС України) (зі планом ЦАНЗ ЗС України);

своєчасно надавати до ЦАНЗ ЗС України зміни, що вносяться до інструкцій з виконання польотів (з використання повітряного простору) в районах аеродрому та злітно-посадкових майданчиків ДСНС України;

надавати до ЦАНЗ ЗС України пропозиції щодо змін вертикальних та горизонтальних меж зон UKT, координат поворотних пунктів маршруту (ППМ) і вертикальних меж маршрутів MRT та введення в дію нових або скасування існуючих UKT, MRT, не менш як за 90 діб до планової дати їх введення в дію.

Всі пропозиції повинні бути обґрунтованими та погодженими з відповідними регіональними структурними підрозділами Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (далі - РСП).

У процесі професійної підготовки льотного складу удосконалювати знання Правил виконання польотів за процедурами ІКАО ("Приложение 4. Аэронавигационные карты", "Руководство по Всемирной геодезической системе 1984 (WGS-84) Doc 9674", "Построение схем визуальных полетов и полетов по приборам" Doc 8168), впроваджувати в практику світову систему координат WGS-84, новітні інформаційні системи та сучасне програмне забезпечення (геоінформаційні системи).

Старшому штурману САЗ організувати ведення наступної документації:

супровід "Сборника аэронавигационных данных аэродромов Украины" и "Сборников аэронавигационной информации "Jeppesen";

радіонавігаційні карти нижнього та верхнього повітряного простору України;

радіонавігаційна карта повітряного простору України класу G;

"Сборник аэронавигационной информации" (АІР Украины - том 1)";

каталог посадкових (вертолітних) майданчиків державної авіації України;

журнал обліку поправок та сповіщень до документів АНІ;

довідкова інформація щодо регламентів роботи аеропортів (аеродромів) України (стенд передполітної інформації).

У разі виявлення відсутності попереднього сповіщення (телеграфної поправки) про зміни аеронавігаційної інформації у разі надходження наступного негайно телефонувати у ЦАНЗ ЗС України для повторного отримання інформації та з'ясування причин її ненадходження.

VII. ПІДГОТОВКА ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНОЇ І ПАРАШУТНО-ДЕСАНТНОЇ СЛУЖБИ (ПІДГОТОВКА АВІАЦІЙНИХ РЯТУВАЛЬНИКІВ)

Підготовку САЗ з питань пошуково-рятувального та парашутно-рятувального забезпечення польотів, проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт здійснювати відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Правил авіаційного пошуку та рятування в Україні, затверджених наказом МНС України від 17.05.2006 № 297, Інструкції з пошуково-рятувального забезпечення польотів авіації МНС, введеної в дію наказом МНС України від 28.12.2009 № 894 (далі - Інструкція ПРЗП), Програми підготовки рятівників повітряних пошуково-рятувальних команд авіації МНС, затвердженої та введеної в дію наказом МНС України від 27.08.2007 № 584 (далі - Програма ПРК), Керівництва з парашутно-десантної та аварійно-рятувальної підготовки авіації Збройних Сил України (КПДАРП ЗСУ-2003), Курсу парашутної підготовки авіації Збройних Сил України (КПП ЗСУ-2002).

Головним завданням у підготовці авіаційних рятувальників у 2014 році є організація і здійснення їх теоретичного і практичного навчання відповідно до Програми ПРК.

Атестацію авіаційних рятувальників проводити відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 № 828 "Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників".

Удосконалювати організацію пошуково-рятувального та парашутно-рятувального забезпечення польотів під час виконання польотів на аеродромі "Ніжин" та авіаційного забезпечення пошуково-рятувальних робіт у зонах відповідальності чергових повітряних суден.

Забезпечити високу натренованість керівного складу САЗ у керівництві пошуково-рятувальними роботами в зоні відповідальності за пошук і рятування аеродрому "Ніжин".

Екіпажі літаків та вертольотів, які виділені для виконання авіаційних робіт з пошуку і рятування (включаючи і цілодобове чергування), готувати до проведення візуального та радіотехнічного пошуку повітряних суден, морських та інших суден, що терплять лихо в зонах відповідальності України за пошук та рятування, наведення пошукових наземних та надводних сил на об'єкти пошуку, десантування рятувальних парашутно-десантних груп та спеціального спорядження парашутним та безпарашутним способом вдень і вночі в простих та складних метеорологічних умовах.

Систематично проводити тренування екіпажів літаків та вертольотів до проведення візуального і радіотехнічного пошуку, а авіаційних рятувальників до десантування парашутним та безпарашутним способом із наданням допомоги тим, хто зазнав лиха.

Екіпажі літаків Ан-32П готувати до парашутного десантування особового складу парашутно-десантних груп та контейнерів з аварійним майном і спорядженням парашутним та безпарашутним способом.

Екіпажі вертольотів Мі-8 та ЄС-145 "Єврокоптер" готувати до парашутного і безпарашутного (за допомогою спускових пристроїв на сушу і водну поверхню та штурмовим способом на водну поверхню) десантування парашутно-десантних груп вдень та вночі у простих та складних метеоумовах.

Льотний склад готувати до вимушеного покидання літаків (вертольотів) на землі та в повітрі, а також до дій після вимушеної посадки або приземлення (приводнення) з парашутом, роботи з аварійними радіостанціями та аварійними приводними передавачами ELT, надання само- і взаємодопомоги, виживання у різних екстремальних кліматогеографічних умовах.

Льотному складу САЗ, який не має обмежень у виконанні стрибків за медичними показниками, протягом навчального року виконати не менше двох стрибків з парашутом.

Льотний склад, який не виконував стрибки з парашутом або має перерви у виконанні стрибків з парашутом більше 12 місяців, до виконання польотів не допускати.

Виконання Задачі 1 "Парашутно-десантна підготовка" Програми ПРК проводити на базі САЗ та інших підрозділів і установ під час проведення спеціальних зборів:

особовий склад рятувальних парашутно-десантних груп (далі - РПДГ) готувати до виконання стрибків з парашутом вдень та вночі у простих і складних метеорологічних умовах, а також до безпарашутного десантування з вертольота на воду та з використанням спускових пристроїв відповідно до досягнутого рівня індивідуальної парашутно-десантної підготовки;

інструкторів парашутно-десантної підготовки (далі - ПДП) готувати до виконання стрибків з парашутом вдень та вночі, у простих і складних метеорологічних умовах, контролю за експлуатацією парашутно-десантного обладнання, оволодіння методикою навчання молодших спеціалістів та організації стрибків з парашутом;

укладачів парашутів готувати до виконання функціональних обов'язків відповідно до фаху, стрибків з парашутом вдень та вночі, у простих і складних метеорологічних умовах, до експлуатації аварійно-рятувального майна та спорядження, парашутів і парашутно-рятувальних систем.

При плануванні парашутно-десантної підготовки у 2014 році встановити максимальну кількість оплачуваних стрибків з парашутом для категорій парашутистів:

начальнику пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби та начальникам пошуково-рятувальних груп - 90 стрибків на рік;

старшим інструкторам ПДП - рятувальникам, старшим інструкторам ПДП, старшому інструктору ПДП - начальнику складу ПДМ - 60 стрибків на рік;

інструкторам - рятувальникам, інструкторам ПДП - 40 стрибків на рік;

фельдшерам - рятувальникам, фельдшерам пошуково-рятувальних груп, інструкторам ПДП - укладачам парашутів - 30 стрибків на рік;

бортовим авіаційним механікам-рятувальникам - 30 стрибків на рік;

льотному складу на вдосконалення рівня ПДП дозволити виконувати 10, а за наявності звання інструктора ПДП - 30 стрибків на рік;

особовому складу САЗ, який призначений до складу груп підготовки інструкторів ПДП, дозволити виконувати 10, а за наявності звання інструктора ПДП - 30 стрибків на рік.

Спеціалістам Управління, які допущені до виконання стрибків з парашутом, з метою контролю рівня ПДП та особистого вдосконалення, планувати 40 стрибків з парашутом на рік.

Для виконання встановлених норм стрибків з парашутом, економного та ефективного використання виділених коштів спеціалістам пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби САЗ дозволити виконання стрибків з парашутом на базах авіаційних спортивних клубів на підставі укладених угод за нормативно-правовими документами авіації ДСНС України.

Передбачити підготовку льотного складу, рятувальників парашутно-десантних груп з питань виживання на базі САЗ та у відділі спеціальної підготовки та виживання Центру медичної реабілітації, санаторного лікування та спеціальної підготовки особового складу Повітряних і Військово-Морських Сил Збройних Сил України (м. Судак).

Виконання Задачі 2 "Медична підготовка" та Задачі 3 "Психологічна підготовка" Програми ПРК організовувати спільно з медичною службою та відділом роботи з персоналом САЗ відповідно.

Виконання Задачі 4 "Аварійно-рятувальна підготовка" Програми ПРК організовувати на базі САЗ або інших відповідних навчальних закладів ДСНС України.

Під час планування аварійно-рятувальної підготовки враховувати, що:

на підготовку авіаційних рятувальників зі складу РПДГ планувати не менше 98 годин (із них практичних занять - 46 годин) на повний курс навчання.

Виконання Задачі 5 "Пожежно-рятувальна підготовка" Програми ПРК організовувати на базі САЗ та в інших навчальних закладах ДСНС України.

Під час планування пожежно-рятувальної підготовки враховувати, що:

на підготовку авіаційних рятувальників зі складу РПДГ планувати не менш 22 годин (з них практичних занять - 12 годин) на повний курс навчання.

Виконання Задачі 6 "Гірська рятувальна підготовка" Програми ПРК організовувати на базі САЗ та базі навчальних закладів ДСНС України або інших підрозділів та установ, а також під час проведення спеціальних зборів.

Під час планування гірської рятувальної підготовки враховувати, що:

на підготовку авіаційних рятувальників зі складу РПДГ планувати не менш 47 годин (з них практичних занять - 34 години) на повний курс навчання.

Виконання Задачі 7 "Водна підготовка" Програми ПРК організовувати на базі САЗ та інших підрозділів і установ, а також під час проведення спеціальних зборів.

Під час планування водної підготовки враховувати, що:

на підготовку авіаційних рятувальників зі складу РПДГ планувати не менш 58 годин (з них практичних занять - 35 години) на повний курс навчання.

Особовий склад аварійно-рятувальної команди (далі - АРК) готувати до проведення аварійно-рятувальних робіт у зоні відповідальності аеродрому за пошук і рятування та своєчасного надання допомоги терплячим лихо вдень та вночі.

Особовий склад наземної пошуково-рятувальної групи (далі - НПРГ) готувати до автономного проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт вдень та вночі з наведенням їх на об'єкти пошуку екіпажами літаків та вертольотів.

З метою закріплення теоретичних знань і практичних навичок підрозділів АРК при виконанні ними пошукових та аварійно-рятувальних робіт планувати та провести тренування і навчання пошуково-рятувальних сил із залученням організацій, що взаємодіють.

VIII. ПІДГОТОВКА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

Органи управління авіації ДСНС України готувати до виконання завдань в умовах складної, реальної обстановки, враховуючи принцип раптовості і несподіваності виникнення.

Підготовку органів управління проводити за формою комплексних тренувань та навчань, на які залучати оперативні розрахунки Управління, БУ "СКАРПР" і САЗ.

З метою відпрацювання та підтримання на належному рівні необхідних навичок в управлінні черговими силами (силами нарощення зусиль) комплексні тренування проводити щокварталу.

Керівному складу Управління, БУ "СКАРПР", САЗ проводити цілеспрямовану роботу з удосконалення взаємодії з головними управліннями (управліннями) ДСНС в Автономній Республіки Крим, областях, містах Київ та Севастополь, центральними, місцевими органами виконавчої влади під час проведення авіаційного забезпечення пошукових та аварійно-рятувальних робіт при запобіганні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Вдосконалювати систему управління екіпажами повітряних суден і наземними пошуково-рятувальними і аварійно-рятувальними командами (НПРГ, АРК) під час виконання ними пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

ГКП готувати до керівництва польотами на аеродромі вдень та вночі згідно з Курсом спеціальної підготовки ГКП, на злітно-посадкових майданчиках, у тому числі в районі надзвичайної ситуації, і вертолітних майданчиках спеціальних регіональних центрів швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

До керівництва польотами на аеродромі готувати керівний льотний склад загону (командир та заступники командира загону). Перший допуск до керівництва польотами на аеродромі особам ГКП надавати після навчання на курсах підвищення кваліфікації при військовій частині ЗС України А2488 (м. Миколаїв).

До керівництва польотами на посадкових майданчиках готувати керівний льотний склад САЗ від командира ланки і вище.

Підготовку і стажування керівників польотів на злітно-посадкових майданчиках проводити на базі аеродрому "Ніжин" з оформленням відповідних допусків. Подальші перевірки керівництва польотами здійснювати згідно з вимогами НВП-99.

Під час підготовки осіб ГКП звернути увагу на підтримання професійних навичок керівництва польотами в умовах складної повітряної обстановки та при наданні допомоги екіпажам літаків і вертольотів у разі виникнення особливих випадків у польоті з використанням усього комплексу засобів керування польотами.

Комплексні тренування з відпрацюванням взаємодії осіб групи керівництва польотами проводити щомісяця з відпрацюванням дій у складній повітряній обстановці, під час виникнення особливих випадків у польоті, отримання повідомлення про лихо.

Тренажі з льотним складом в кабінах літака (вертольота) щодо відпрацювання дій в особливих випадках у польоті штатним керівникам польотів проводити щомісяця.

У підготовчий період до навчального року з особами ГКП провести триденні методичні збори.

IX. ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

Завданням особового складу інженерно-авіаційної служби САЗ у 2014 році вважає забезпечення готовності авіаційної техніки до виконання авіаційного забезпечення завдань ДСНС України, забезпечення чергування повітряних суден на аеродромах і вертолітних майданчиках в єдиній державній системі проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування та виконання завдань авіаційного забезпечення ДСНС України.

Інженерно-технічному складу САЗ забезпечити грамотну технічну експлуатацію авіаційної техніки (далі - АТ), належний рівень професійної підготовки інженерно-технічного складу (далі - ІТС), яку організовувати та здійснювати згідно з вимогами Програми бойової підготовки ІТС частин авіації Повітряних Сил (далі - ПС) Збройних Сил України, введеної в дію вказівкою Головного інженера авіації ПС ЗС України від 26.12.2006 № 150, Настанови з технічного забезпечення авіації Збройних Сил України (НТЗ-99) та керівних документів, що регламентують діяльність ІАС.

Головні завдання ІАС:

утримання АТ, засобів її експлуатації в постійній справності та готовності до виконання авіаційного забезпечення завдань ДСНС України;

виконання заходів для виключення відмов та несправностей АТ, в першу чергу, з вини льотного та ІТС;

постійне планування та проведення профілактичних заходів з безпеки польотів;

виконання заходів та вимог наказів Командувача ПС Збройних Сил України від 26.12.2008 № 801 "Про заходи щодо попередження дострокового зняття авіаційних двигунів з експлуатації" та від 15.07.2009 № 345 "Про затвердження інструкції про організацію розслідування дострокового зняття авіаційних двигунів з експлуатації в авіації ПС ЗС України", Випуску № 1099, затвердженого Технічним розпорядженням Начальника озброєння ПС ЗС України від 18.08.2003 № 651 "Керівництво по проведенню заходів, які спрямовані на зниження імовірності пошкоджень авіаційних двигунів сторонніми предметами та птахами в експлуатації";

повсякденний контроль за організацією та проведенням усіх видів підготовок АТ до застосування за призначенням в задані терміни;

навчання інженерно-технічного та льотного складу експлуатації АТ;

дотримання технологічної і виконавської дисципліни та ефективного поопераційного контролю;

планування та виконання інженерних розрахунків щодо застосування АТ, обґрунтування потрібних сил і засобів для її експлуатації;

посилення уваги до організації робіт на авіаційній техніці у паркові дні, забезпечення проведення обов'язкових оглядів АТ льотним складом, особливо у місцях виконання завдань за призначенням (на позабазових аеродромах);

створення умов щодо недопущення випадків травмування та каліцтва серед особового складу, злочинів, подій та втрат (розкрадання) АТ;

посилення вимогливості до особового складу з питань збереження АТ, несення служби черговими стоянок частини;

своєчасність отримання посвідчень про придатність до польотів державних повітряних суден, керуючись вимогами наказу Міністра оборони України від 07.02.2012 № 63 "Про затвердження Правил реєстрації державних повітряних суден України та Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України";

підтримання справності АТ за рахунок грамотної експлуатації, продовження призначених показників планерам та головним агрегатам повітряних суден згідно з вимогами керівних документів та технічних розпоряджень (вказівок) Головного інженера ПС Збройних Сил України;

своєчасне планування заходів із виконання видів технічного обслуговування, економного використання авіаційно-технічного майна та ПММ, організації умов експлуатації та зберігання АТ.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності особового складу ІАС вважати подальше практичне освоєння експлуатації спеціальних літаків Ан-32П у різних варіантах застосування, а також практичне освоєння експлуатації легких вертольотів ЄС-145 "Єврокоптер".

9.1. Забезпечити:

постійну готовність льотних екіпажів до самостійного виконання усіх видів підготовок АТ до польотів на позабазових аеродромах, що передбачені регламентами технічної експлуатації, проведення розрахунків центрівки та інженерно-штурманських розрахунків;

проведення тренажів з льотним складом (екіпажами) (не менше одного разу у квартал) із практичного виконання робіт з підготовки АТ до польотів під керівництвом командира екіпажу і під контролем заступника командира САЗ з ІАС;

дотримання законності експлуатації АТ, встановлення системи надійного контролю повноти та якості виконання всіх видів робіт на авіаційній техніці відповідно до вимог НТЗ-99 та Випуску ВПС № 1017, затвердженого Технічним розпорядженням Начальника озброєння ПС ЗС України від 06.04.99 № 128 "Методичні рекомендації щодо організації та здійснення поопераційного контролю виконання робіт на авіаційній техніці при підготовці її до польотів і при виконанні регламентних робіт";

недопущення до плану польотів (перельотів) повітряних суден без наявності на борту дійсних оригіналів посвідчень про льотну придатність до польотів;

залучення до польотів тільки зареєстрованих повітряних суден і таких, що мають посвідчення (особливі посвідчення) про придатність до польотів державних повітряних суден;

експлуатацію вертольотів Мі-8 та їх агрегатів за межами призначеного терміну служби відповідно до вимог нормативно-технічної та експлуатаційної документації, вказівки Головного інженера ПС ЗС України від 25.01.2006 № 67 "Про встановлення ресурсів та термінів служби вертольотів типу МІ-8МТ (МТВ)", Технічного розпорядження заступника Командуючого ВПС ЗС України по озброєнню від 10.06.99 № 151 "Про допуск до подальшої експлуатації вертольотів типу Мі-8, Мі-9, які відпрацювали строки служби, встановлені вказівкою № 85 Головного інженера ВПС від 21.02.89", індивідуальних програм досліджень Державного науково-дослідного інституту авіації та робіт щодо визначення можливості індивідуального продовження призначених строків служби вертольотів Мі-8, технічного розпорядження головного інженера Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування;

організацію та проведення обльотів авіаційної техніки відповідно до вимог НВП-99, НТЗ-99, наказу Головнокомандувача ПС ЗС України від 30.09.2003 № 253 "Про порядок організації та проведення облетів літаків і вертольотів в авіації ЗС України";

постійний контроль, аналіз стану АТ, умов її експлуатації, норм витрат пально-мастильних матеріалів (далі - ПММ) з метою відпрацювання рекомендацій з їх ефективного використання, недопущення перевитрати, внесення пропозиції та впровадження заходів щодо їх економії та уточнення норм витрат ПММ;

якісне проведення спеціальних занять з безпеки польотів та технічних розборів з проведенням детального аналізу причинно-наслідкових зв'язків виникнення небезпечних ситуацій, доведенням до особового складу конкретних рекомендацій з усунення недоліків, що можуть стати причинами авіаційних подій;

безумовне виконання заходів, спрямованих на забезпечення безпеки польотів, дотримання законності допуску до польотів літальних апаратів, льотного та інженерно-технічного складу до їх експлуатації;

якісне планування та виконання періодичних робіт, цільових оглядів та перевірок АТ, виконання робіт у паркові дні;

виконання усіх заходів для виключення відмов та несправностей АТ, в першу чергу, з вини льотного та ІТС;

збереження пономерної документації відповідно до додатка 3 НТЗ-99. Облік, зберігання та видача інструменту відповідно до розділу 11.3 НТЗ-99 та Випуску № 1018, затвердженого Технічним розпорядженням Начальника озброєння ПС ЗС України від 06.04.99 № 128 "Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності техніко-експлуатаційної частини";

контроль за умовами зберігання агрегатів вертольотів Мі-8Т (МТ, МТВ), що відпрацювали встановлені терміни служби (напрацювання);

допуск до застосування на АТ наземних засобів забезпечення польотів відповідно до наказу заступника Міністра оборони України - Начальника тилу Збройних Сил України від 23.01.97 № 1 "Про введення в дію Керівництва по контролю якості пального в Збройних Силах України", Випуску № 1121, затвердженого Технічним розпорядженням Начальника озброєння ПС ЗС України від 23.03.2004 № 72 "Методика перевірки засобів наземного обслуговування загального застосування та допуск їх до роботи на АТ";

метрологічний нагляд за підтриманням засобів вимірювань у працездатному стані, правильним використанням, зберіганням, обліком, своєчасною повіркою і ремонтом згідно з вимогами наказу Міністерства оборони України від 26.11.94 № 278 "Про введення в дію Переліку вимірювальної техніки, що підлягає повірці (атестації) в ЗС України", наказу Головнокомандувача ВПС ЗС України від 09.09.99 № 168 "Про метрологічне забезпечення ПС ЗС України";

облік наявності та стану АТ відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 24.12.2010 № 690 "Про затвердження Тимчасового керівництва з обліку військового майна у Збройних Силах України та НТЗ-99;

постійний контроль за обліком, умовами та станом зберігання авіаційно-технічного майна та ремонтного фонду відповідно до вимог наказу Головнокомандувача ВПС Збройних Сил України від 02.01.2003 № 1 "Про затвердження Положення про забезпечення авіаційним майном частин авіації Збройних Сил України";

укомплектування технічних аптечок необхідним авіаційно-технічним майном, контрольно-вимірювальним обладнанням, матеріалами для обробки і аналізу бортових засобів об'єктивного контролю (БЗОК), пально-мастильними матеріалами на підставі узагальнення досвіду експлуатації авіаційної техніки на позабазових аеродромах;

суворе виконання особовим складом ІАС вимог, передбачених Випуском № 1092, затвердженого Технічним розпорядженням Начальника озброєння ПС ЗС України від 11.06.2003 № 620 "Збірник вимог безпеки при експлуатації та військовому ремонті авіаційної техніки";

участь у роботі навчально-методичних зборів з керівним інженерно-технічним складом військових частин ПС Збройних Сил України за всіма фахами на базі військової частини Збройних Сил України А0257Т (м. Вінниця);

проведення з інженерно-технічним складом протягом року за програмою інженерно-технічної підготовки не менше 300 годин занять (з урахуванням активних форм навчання та навчання під час безпосереднього виконання практичних робіт на авіаційній техніці).

Після завершення перевірок ІАС відпрацьовувати плани усунення виявлених недоліків, про що письмово доповідати за підпорядкованістю.

Основним методом професійної підготовки і підвищення кваліфікації інженерно-технічного складу (далі - ІТС) вважати самостійну підготовку, яку проводити на робочих місцях (у класах) в службовий час, передбачений розкладом занять.

Заняття з професійної підготовки планувати і проводити щомісяця по два дні (тривалістю 6 навчальних годин), крім місяців підготовчого періоду.

При цьому в перший день, як правило, проводити теоретичні заняття, в другий - заняття з удосконалення практичних навичок під керівництвом безпосередніх начальників.

Підвищити якість проведення самостійної підготовки. Самостійну підготовку проводити 2 рази на тиждень протягом 2 годин у службовий час, встановлений розпорядком дня.

Присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації особовому складу ІАС, який відповідає вимогам, зазначеним в Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження), зниження класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Старшим інженерам за фахом, для відповідних категорій спеціалістів ІТС відпрацювати перелік питань, за якими проводитиметься перевірка знань особового складу САЗ.

Готувати особовий склад НПРГ, інженерно-технічний підрозділ та підрозділ авіаційної безпеки АРК до проведення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на авіаційній техніці при авіаційній події в районі відповідальності аеродрому "Ніжин".

9.2. Організувати:

практичні дослідження щодо визначення тривалості виконання регламентних та монтажно-демонтажних робіт легких вертольотів ЄС-145 "Єврокоптер" до польотів (в різних варіантах застосування) за умови, що у виконанні робіт беруть участь не менше 85% особового складу інженерно-авіаційної служби підрозділу і члени льотних екіпажів;

до 1 березня 2014 року завершити підготовку технологічної документації для виконання 24-місячних регламентних робіт на вертольотах Мі-8Т, Мі-8МТ (МТВ), Мі-9 ІТС САЗ;

проведення практичного стажування ІТС (спеціалістів АО/РЄО) на базі військової частини Збройних Сил України А1231 (м. Вінниця);

проведення моніторингу можливості оренди (залучення, придбання) контрольно-перевірочної апаратури (КПА), якої не вистачає для виконання 24-місячних регламентних робіт сторонніх організацій - експлуатантів АТ;

ведення облікової та звітної документації ІТС відповідно до вимог Випуску № 1043, затвердженого Технічним розпорядженням Начальника озброєння ПС ЗС України від 28.07.200 № 286 "Документація інженерно-технічного складу. Методичні вказівки", збереження пономерної документації відповідно до додатка 3 НТЗ-99;

перевірку наявності та ведення обліку діючих Технічних бюлетенів з експлуатації і обслуговування АТ, що надходили до САЗ, а також політаковий (повертолітний) облік їх виконання, оформлення відповідних розділів формулярів, своєчасне внесення змін до експлуатаційної документації;

до 30.04.2014 завершити формування еталонного зразка технологічної документації на основні види робіт з технічного обслуговування (інспекцій) вертольотів ЄС-145 "Єврокоптер";

виконання сервісного бюлетеня на вертольоті ЄС-145 "Єврокоптер" у сертифікованих центрах заводів-виробників;

дотримання керівним інженерно-технічним складом норм оглядів і контролю готовності до польотів АТ, КПА, інструменту, складів ПММ, АТМ, засобів наземного обслуговування, зарядно-акумуляторної станції. Підготувати плани-графіки оглядів;

якісне та своєчасне забезпечення льотно-методичних зборів з гасіння лісових пожеж у рівнинній та гірській місцевості та морської підготовки;

якісну та своєчасну підготовку АТ до дій за призначенням при проведенні навчань і виконанні польотів згідно з планами підготовки САЗ;

вжиття всіх заходів для виключення нештатної роботи авіаційної техніки, в першу чергу, з вини льотного та інженерно-технічного складу;

проведення заходів (планування, підготовки і виконання робіт на авіаційній техніці та пересувних засобах військового ремонту) із підготовки АТ та засобів її експлуатації до роботи у зимовий (літній) періоди експлуатації;

своєчасне виконання спланованих організаційних заходів, переміщення, виведення із експлуатації та реалізація надлишкових зразків авіаційної техніки та АТМ;

охорону літаків та вертольотів, службових та виробничих приміщень ІАС, несення служби здійснювати відповідно до вимог статей 730 - 744 НТЗ-99 та інших керівних документів. Забезпечити суворе дотримання вимог Директиви Начальника штабу ВПС України від 30.07.97 № Д-8 "Про введення в дію інструкції по запобіганню несанкціонованого зльоту літаків (вертольотів) з аеродромів ВПС України";

якісну комплексну перевірку ІАС льотних підрозділів та комплексну перевірку організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ згідно з вимогами статтей 84, 149 НТЗ-99 та Випуску № 1018, затвердженого Технічним розпорядженням Начальника озброєння ПС ЗС України від 06.04.99 № 128 "Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності техніко-експлуатаційної частини";

своєчасність оновлення бази даних GPS та EGPWS MK VIII;

постійний контроль та облік відпрацювання призначених ресурсних показників агрегатів АТ, виконання періодичних робіт за бюлетенями промисловості, вказівками та розпорядженням Головного інженера ПС ЗС України та Головного інженера авіації МНС;

подальше практичне освоєння особовим складом перспективних систем та комплексів обробки польотної інформації БЗОК типу БУР4-1-08, БУP4-1-07 тa CVFDR;

продовження практичної підготовки та вдосконалення професійних навичок фахівців ІАС для проведення міжпольотного аналізу працездатності ПС за матеріалами БЗОК відповідно до наказу командувача ПС ЗС України від 27.01.2006 № 27 "Про затвердження Інструкції з організації та здійснення об'єктивного контролю у Повітряних Силах ЗС України".

Забезпечити облік та зберігання:

тарирувальних графіків (таблиць), матеріалів об'єктивного контролю працездатності авіаційної техніки відповідно до вимог вищевказаного наказу;

матеріалів фотоконтролю місць (вузлів) АТ, що підлягають фотографуванню відповідно до вимог Випуску № 1017 "Методичні рекомендації щодо організації та здійснення поопераційного контролю виконання робіт на АТ при підготовці її до польотів і при виконанні регламентних робіт" та вказівки Головного інженера авіації Повітряних Сил Збройних Сил України від 25.06.2009 № 449 "Про введення в дію Методичних рекомендацій щодо організації фотографічного контролю робіт на авіаційній техніці із застосуванням цифрових фотокамер";

авіаційної техніки, що знаходиться на короткочасному зберіганні із законсервованими авіаційними двигунами, а також для АТ, яка знаходиться поза межами місць постійного базування (мати розрахунки МТЗ, необхідних для введення її до ладу, та джерела надходження запасних частин).

Організувати:

комісійну перевірку наявності комплектуючих виробів авіаційної техніки, що знаходиться на зберіганні, із складанням актів;

експлуатацію анероїдно-мембранних приладів та систем приймачів повітряного тиску, яку здійснювати відповідно до вимог Методичних рекомендацій, викладених у Випуску № 1044 "Особливості технічної експлуатації анероїдно-мембранних приладів та систем приймачів повітряного тиску", затвердженого Технічним розпорядженням Начальника озброєння ПС ЗС України;

перевірки барометричного висотомірного обладнання відповідно до вимог Інструкції щодо перевірки барометричного висотомірного обладнання літаків та вертольотів (міжвідомча), яка затверджена наказом Командувача ВПС від 21.06.99 № 238/104/216;

експлуатацію авіаційних акумуляторів на зарядних акумуляторних станціях відповідно до вимог Випуску № 1025, затвердженого Технічним розпорядженням Начальника озброєння ПС ЗС України від 02.09.99 № 179 "Керівництво щодо експлуатації бортових акумуляторних батарей та організації робіт на зарядних акумуляторних станціях", та рекомендацій підприємств виробників акумуляторних батарей, особливо нікель-кадмієвих акумуляторів;

якісний повсякденний контроль готовності засобів наземного забезпечення польотів загального застосування до обслуговування робіт на повітряних суднах;

виконання поточного ремонту несправних агрегатів, блоків силами та засобами груп регламенту і ремонту техніко-експлуатаційної частини (далі - ТЕЧ), для чого продовжити роботу щодо удосконалення виробничої бази ТЕЧ, створення запасів витратних матеріалів та укомплектування груп необхідними засобами ремонту;

створення у встановленому порядку обмінного фонду та технічних аптечок за рахунок придатного до подальшої експлуатації обладнання із списаних ПС.

9.3. Організаційно-методичні вказівки для інженерно-аваційної служби на 2014 рік за фахом

Керівному складу ІАС підрозділів відпрацювати індивідуальні завдання (по періодах навчання) за фахом.

9.3.1. Фахівцям з експлуатації літаків (вертольотів) та двигунів забезпечити:

утримання справності повітряних суден на максимальному рівні, у першу чергу, літаків (вертольотів), що виконують завдання у системі пошуково-рятувального забезпечення, а також завдання у відриві від місць постійного базування;

виконання робіт з продовження встановленого строку служби повітряним суднам та головним агрегатам;

правильну експлуатацію контрольно-перевірочної апаратури та своєчасне виконання періодичних робіт для підтримання її у працездатному стані;

дотримання технологічної і виконавської дисципліни та ефективного поопераційного контролю під час обслуговування авіаційної техніки;

своєчасне відпрацювання донесення про результати періодичного аналізу надійності АТ;

ефективне виконання Переліку заходів з попередження дострокового зняття авіаційних двигунів з експлуатації згідно з наказами Командувача ПС Збройних Сил України від 26.12.2008 № 801 "Про заходи щодо попередження дострокового зняття авіаційних двигунів з експлуатації" та від 15.07.2009 № 345 "Про затвердження інструкції про організацію розслідування дострокового зняття авіаційних двигунів з експлуатації в авіації ПС ЗС України";

оснащення навчально-методичної бази наочними посібниками (схемами, макетами, агрегатами) щодо вертольота ЄС-145 "Єврокоптер" та літака Ан-32П;

відпрацювання пропозицій щодо удосконалення переліків робіт на літаках (вертольотах), які переведені на експлуатацію за технічним станом;

обладнання робочих місць та відпрацювання технологічних карт для виконання регламентних робіт (інспекцій) на всіх типах АТ;

доукомплектування ТЕЧ контрольно-перевірочною апаратурою та засобами наземного обслуговування для забезпечення виконання регламентних робіт на літаках Ан-26, Ан-30, Ан-32П та вертольотах Мі-8Т(МТ) та ЄС-145 "Єврокоптер" у повному обсязі;

виконання продовження ресурсних показників (термінів служби) літакам Ан-26, Ан-30 та вертольотам Мі-8Т (МТ);

експлуатацію та контроль технічного стану законсервованих повітряних суден Ан-26, Ан-30;

продовження ресурсних показників літакам Ан-26, Ан-30, Ан-32П спільно з фахівцями Державного авіабудівного концерну "Антонов", авіаційним двигунам Аі-24ВТ, Аі-20Д 5 серії, Аі-9В спільно з фахівцями АТ "Мотор-Січ", повітряним гвинтам АВ-72, АВ-68;

проведення інвентаризації запасного майна та приладів літаків вертольотів і двигунів на складі авіаційного технічного майна.

організувати:

проведення залікових тренажів з льотним та інженерно-технічним складом з правил експлуатації АТ відповідно до Випуску від 26.05.2000 № 1039 "Організація проведення залікових (контрольних) тренажів льотного складу і тренажів інженерно-технічного складу з правил експлуатації авіаційної техніки";

приведення обліку відпрацювання ресурсних показників літальних апаратів та агрегатів відповідно до вимог керівних документів;

якісне відпрацювання плану з приведення авіаційної техніки у справний стан з урахуванням агрегатів, яким можливо продовжити календарний строк служби (ресурс) в особливий період;

9.3.2. Фахівцям з експлуатації авіаційного обладнання (АО) забезпечити:

утримання справності авіаційного обладнання повітряних суден на максимальному рівні, у першу чергу літаків (вертольотів), що виконують завдання у системі пошуково-рятувального забезпечення, а також завдання у відриві від місць постійного базування;

проведення залікових (контрольних) тренажів з льотним складом та тренажів з інженерно-технічним складом з правил експлуатації авіаційної техніки відповідно до вимог Випуску № 1039 "Організація проведення залікових (контрольних) тренажів льотного складу і тренажів інженерно-технічного складу з правил експлуатації авіаційної техніки", введеного в дію Начальником бойової підготовки та Начальником озброєння ВПС ЗС України 26.05.2000;

виконання робіт з продовження встановлених показників та переведення на експлуатацію за технічним станом авіаційного обладнання повітряних суден;

повсякденний контроль готовності засобів наземного забезпечення польотів загального застосування до обслуговування робіт на повітряних суднах;

контроль повноти та якості виконання робіт з обслуговування авіаційних акумуляторних батарей;

проведення об'єктивного контролю польотів літальних апаратів;

експлуатацію кисневого обладнання на літаках за технічним станом;

відпрацювання та надання донесень про результати періодичного аналізу надійності АТ;

дотримання технологічної та виконавчої дисципліни та ефективного поопераційного контролю;

проведення інвентаризації ЗІП АО на складі АТМ, особливо майна, що залишилось після списання ПС.

Організувати:

проведення аналізу призначених показників агрегатів з обмеженим терміном експлуатації відповідно до існуючих керівних документів та відпрацювання пропозицій щодо їх подальшої експлуатації;

приведення у відповідність з новими системами посібників та стендів у класах об'єктивного контролю.

9.3.3. Фахівцям з експлуатації радіоелектронного обладнання (РЄО) забезпечити:

якісну експлуатацію РЕО повітряних суден та технічне супроводження експлуатації додатково встановленого новітнього обладнання на літаках (вертольотах), дообладнаних під вимоги ІСАО для забезпечення їх експлуатації;

своєчасність планування виконання робіт з підтримання у справному стані РЕО літальних апаратів за результатами аналізу донесень стану авіаційної техніки;

утримання справності РЕО повітряних суден на максимальному рівні, у першу чергу, літаків (вертольотів), що виконують завдання у системі пошуково-рятувального забезпечення, а також завдання у відриві від місць постійного базування;

проведення залікових (контрольних) тренажів з льотним складом та тренажів з інженерно-технічним складом з правил експлуатації РЕО відповідно до вимог Випуску № 1039 "Організація проведення залікових (контрольних) тренажів льотного складу і тренажів інженерно-технічного складу з правил експлуатації авіаційної техніки", введеного в дію Начальником бойової підготовки та Начальником озброєння ВПС ЗС України 26.05.2000;

якісне виконання робіт з продовження встановлених показників та переведення на експлуатацію за технічним станом РЕО повітряних суден;

своєчасне відпрацювання та надання донесень про результати періодичного аналізу надійності АТ;

дотримання технологічної і виконавської дисципліни та ефективного поопераційного контролю;

проведення інвентаризації ЗІП РЕО на складі АТМ, особливо майна, що залишилося після списання ПС.

Організувати:

удосконалення навчально-матеріальної бази за фахом РЕО;

проведення аналізу призначених показників агрегатів з обмеженим терміном експлуатації відповідно до існуючих керівних документів та відпрацювання пропозицій щодо їх подальшої експлуатації;

приведення у відповідність з новими системами посібників та стендів у класах перенавчання особового складу.

Фахівцям з експлуатації десантно-транспортного обладнання забезпечити:

зберігання та технічне обслуговування знімного десантно-транспортного обладнання відповідно до вимог Технічного розпорядження начальника озброєння ВПС від 12.03.2003 № 586 "Про порядок зберігання та технічного обслуговування знімного авіаційного озброєння летальних апаратів ВПС ЗС України";

технічну експлуатацію засобів зовнішніх підвісок вертольотів Мі-8МТ (МТВ), правильну їх експлуатацію, технічне обслуговування;

правильну експлуатацію та технічне обслуговування ВЗП-5;

правильну експлуатацію, технічне обслуговування бортових лебідок на вертольотах Мі-8МТ та СС-145 "Єврокоптер", своєчасне виконання регламентних робіт;

виключення випадків встановлення некондиційних піропатронів та піроударників на ЕКСР-46, своєчасність їх заміни;

своєчасне відпрацювання донесення про результати періодичного аналізу надійності АТ та додатків згідно з встановленими формами;

у січні 2014 року проведення аналізу призначених показників агрегатів з обмеженим строком служби та відпрацювання пропозиції щодо їх подальшої експлуатації;

проведення інвентаризації ЗІП десантно-транспортного обладнання на складах АТІ, особливо майна, що залишилося після списання ПС;

проведення залікових тренажів з льотним складом та тренажів з інженерно-технічним складом з правил експлуатації десантно-транспортного обладнання АТ відповідно до Випуску від 26.05.2000 № 1039 "Організація проведення залікових (контрольних) тренажів льотного складу і тренажів інженерно-технічного складу з правил експлуатації авіаційної техніки", введеного в дію Начальником бойової підготовки та Начальником озброєння ВПС ЗС України 26.05.2000;

укомплектування кожної авіаційної ланки (ескадрильї) комплектами інструменту з підготовки десантно-транспортного обладнання до використання за призначенням.

Організувати:

керівному складу інженерно-авіаційної служби підрозділів індивідуальні завдання (по періодах навчання) для особового складу десантно-транспортних груп;

проведення аналізу призначених показників агрегатів з обмеженим терміном експлуатації відповідно до існуючих керівних документів та відпрацювання пропозицій щодо їх подальшої експлуатації;

приведення у відповідність з новими системами посібників та стендів у класах перенавчання особового складу.

X. ГРУПА ЗАСОБІВ РОЗПІЗНАВАННЯ

Спеціальну підготовку особового складу групи засобів розпізнавання проводити у суворому дотриманні вимог керівних документів з бойового застосування та забезпечення безпеки використання єдиної системи радіолокаційного розпізнавання.

Тренування з відновлення гарантованого режиму розпізнавання у САЗ проводити не менше 1 разу на квартал.

Управлінню не менше 2 разів на рік проводити тренування з відновлення гарантованого режиму розпізнавання у САЗ з доведенням інформації засобами прихованого зв'язку гарантованої стійкості.

XI. ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ВІДДІЛЕННЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ
(ОІ та ОК)

Спеціалістам відділення обробки інформації та об'єктивного контролю постійно підтримувати та вдосконалювати досягнутий рівень професійної підготовки.

Забезпечити неухильне дотримання вимог наказу Командувача ВПС ЗС України від 27.01.2006 № 27 "Про затвердження Інструкції з організації та здійснення об'єктивного контролю у Повітряних Силах ЗС України".

Виконувати міжпольотний контроль під час льотних змін після кожного польоту (вимкнення двигуна), а також при поверненні авіаційної техніки на базовий аеродром чи передачі матеріалів бортових засобів об'єктивного контролю з місць чергування з метою виявлення порушень режимів польоту та експлуатаційних обмежень, перевірки послідовності і повноти виконання польотних завдань.

Забезпечувати даними по матеріалах бортових засобів об'єктивного контролю для проведення міжпольотного, спеціального та повного контролю згідно з єдиними методичними посібниками та технологіями проведення об'єктивного контролю.

Особовому складу відділення ОІ та ОК продовжити вдосконалення практичних навичок обробки та дешифрування інформації виробів БУР-4 та CVFDR.

Експлуатацію наземного комплексу обробки польотних даних типу ЛУЧ-74 здійснювати за технічним станом згідно з Технічним розпорядженням начальника озброєння ВПС ЗС України від 05.07.2002 № 506 "Про експлуатацію наземних комплексів обробки польотних даних типу Луч, Маяк".

Впроваджувати сучасні та перспективні засоби обробки та аналізу польотної інформації.

XII. ПІДГОТОВКА ПІДРОЗДІЛІВ ЧАСТИНИ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Головним завданням частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення вважати підтримання належного рівня готовності служб частини до дій за призначенням, удосконалення можливостей щодо всебічного забезпечення матеріально-технічними засобами підпорядкованих підрозділів, якісного забезпечення чергувань повітряних суден на аеродромах і вертолітних майданчиках, впровадження ефективних заходів щодо підтримки заданої надійності авіаційної техніки, відновлення справності авіаційної, автомобільної та спеціальної техніки на основі удосконалення договірної та територіальної системи забезпечення, недопущення скоєння правопорушень, які пов'язані з нанесенням державі значного матеріального збитку від крадіжок, зловживання або перевищення влади посадовими особами, підробку документів та халатне ставлення до виконання службових обов'язків, активізацію роботи щодо контролю за збереженням техніки служб тилу, економного і раціонального використання матеріальних цінностей, недопущення понаднормативного використання, втрат і нестач, відновлення запасів матеріальних засобів.

У діяльності усіх ланок частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення вважати пріоритетним поліпшення умов життєдіяльності особового складу, організацію якісного харчування та обслуговування льотного та інженерно-технічного складу, своєчасності забезпечення особового складу речовим майном, утримання складів, їдальні, будівель, споруд, аеродрому та інших об'єктів господарства у належному стані.

Передбачити за рахунок економії коштів та коштів спеціального фонду створення матеріальних резервів (авіаційного пального, авіаційно-технічного майна) для проведення своєчасних вильотів повітряних суден із забезпечення оперативного проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт у зоні відповідальності України за пошук і рятування та виконання завдань пожежогасіння.

Бути готовими до виконання завдань у відриві від місць постійної дислокації (базування), для чого:

визначити кількість та типи наземних засобів, які будуть допущені до застосування на авіаційній техніці у відриві від місць базування, а також необхідну кількість наземних засобів забезпечення польотів для легких вертольотів ЄС-145 "Єврокоптер" та літаків Ан-32П;

створити запаси авіаційно-технічного майна відповідно до заявок інженерно-авіаційної служби;

напрацювати технічну документацію для наземних екіпажів та інструкції з виконання робіт (порядок ведення журналів обліку роботи спеціальних установок, оформленню шляхових листів, контрольних талонів) у відриві від місць базування.

Протягом року підтримувати в належному стані технічні засоби служб частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення (щокварталу планувати у паркові дні виконання заходів з перевірки наявності та комплектності технічних засобів у службах, готовність їх до застосування за призначенням).

Технічну підготовку підрозділів частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення направити на надбання усіма категоріями особового складу досконалих практичних навичок виконання функціональних обов'язків щодо якісного аеродромно-технічного забезпечення польотів, підтримання, відновлення та виконання ремонту злітно-посадкової смуги аеродрому, автотехнічного забезпечення матеріальними засобами авіаційної номенклатури підпорядкованих підрозділів загону.

При підготовці водіїв та допуску їх до самостійної роботи звернути увагу на водіїв, які допущені до перевезення людей, вогненебезпечних вантажів, ПММ, робіт у нічний час, виконуючих рейси на відстань більше 200 кілометрів.

Щокварталу планувати заходи щодо проведення спеціальних занять із даною категорією водіїв та приймати заліки.

Щомісяця проводити парко-господарські дні з оглядами стану техніки частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення і збереження матеріальних запасів. За підсумками проведення видавати накази.

Планувати щокварталу та проводити методичні заняття з особовим складом підрозділів частини з питань контролю за допуском спеціальної техніки до заправки літаків (вертольотів) пальним, мастилами, спецрідинами і газами відповідно до методики перевірки, викладеної у Випуску № 1121, затвердженому Технічним розпорядженням Начальника озброєння ПС ЗС України від 23.03.2004 № 721 "Методика перевірки засобів наземного обслуговування загального застосування та допуск їх до роботи на авіаційній техніці", виконання заходів щодо особливостей контролю якості пального для авіаційної техніки згідно з вимогами наказу заступника Міністра оборони України по тилу - начальника тилу Збройних Сил України від 23.01.97 № 1 "Про введення в дію Керівництва по контролю якості пального у Збройних Силах України " (далі - Керівництво), контролю за якістю приготування їжі і повнотою доведення до осіб, які харчуються, продуктів, встановлених нормами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (далі - Постанова № 426), утримання складів, автомобільної та спеціальної техніки, пункту заправки пальним відповідно до вимог Керівництв з утримання.

Основні зусилля служб частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення зосередити:

продовольчій службі - на цільове та раціональне використання бюджетних коштів, забезпеченість особового складу авіації якісним харчуванням за рахунок розвитку підсобного господарства, підвищення якості та різноманітності приготування їжі, доведення норм забезпечення продовольством згідно з Постановою № 426 та підтримання санітарного стану на закріплених об'єктах служби;

відділенню речового забезпечення - на повне на якісне забезпечення особового складу форменим одягом, льотно-технічним обмундируванням та штурманським спорядженням, своєчасне та якісне виконання ремонту речового майна та літакового інвентарю, організації банно-прального обслуговування особового складу згідно з вимогами наказу ДСНС України від 24.05.2013 № 294 "Про речове забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту".

Продовжити роботу щодо вдосконалення зберігання, накопичення, видачі та обліку речового майна.

Речові склади привести у відповідність з вимогами Керівництва із збереження матеріальних цінностей та техніки;

службі пального та мастильних матеріалів - на забезпечення частини авіаційним, автомобільним пальним, мастильними матеріалами, спеціальними рідинами та технічними засобами заправки. Протягом року забезпечувати контроль якості пально-мастильних матеріалів згідно з вимогами Керівництва по контролю якості пального у ЗС України, затвердженого наказом начальника тилу Збройних Сил України від 23.01.97 № 1 "Про введення в дію Керівництва по контролю якості пального в Збройних Силах України", введеного в дію наказом МНС України від 13.12.2011 № 1297 "Про використання положень керівних документів при організації, забезпеченні та проведенні льотної роботи авіації МНС України".

Проводити щоквартальні комісійні перевірки:

наявності технологічних карт виконання основних робіт, які забезпечують заправку повітряних суден якісним пальним, а також для всіх видів пального, яке подається на заправку авіаційної техніки;

стану збереження, відстоювання, фільтрування і контролю якості пального на складі та збереження пального у баках повітряних суден.

Посилити контроль за організацією зберігання пально-мастильних матеріалів у підрозділах і законністю їх використання, утриманням технічних засобів служби та техніки згідно з вимогами керівних документів та порадниками з організації роботи служби пально-мастильних матеріалів.

Проводити завчасну роботу щодо створення запасів авіаційних мастил, які застосовуватимуться при експлуатації легких вертольотів EC-145 "Єврокоптер".

Придбати дозатор для введення протидокристалізаційної рідини в авіаційне пальне.

Продовжити економічну роботу щодо здачі відпрацьованих мастил та некондиційної рідини "І".

Провести роботу з оновлення резервуарного парку;

автомобільній та електрогазовій службі - на підтримання автомобільної та спеціальної техніки в готовності до застосування за призначенням, підвищення надійності та збільшення міжремонтних пробігів автомобільних базових шасі, збільшення строків служби акумуляторних батарей та автомобільних шин.

Забезпечити:

експлуатацію зарядної акумуляторної станції бортових акумуляторних батарей відповідно до вимог Випуску № 1025, затвердженого Технічним розпорядженням Начальника озброєння ПС ЗС України від 02.09.99 № 179 "Керівництво щодо експлуатації бортових акумуляторних батарей та організації робіт на зарядних акумуляторних станціях";

експлуатацію автомобільної та спеціальної техніки без передумов до дорожніх транспортних подій, загибелі та каліцтва особового складу під час роботи у парках та на техніці;

своєчасне проведення планових технічних обслуговувань та поточних ремонтів техніки, підтримання на високому рівні коефіцієнту технічної готовності машин;

організацію правильної експлуатації за призначенням електрогазової та автомобільної техніки та спеціальних машин;

надійне зберігання техніки, яка знаходиться на поточному забезпеченні та на "НЗ";

організацію якісної внутрішньої служби в автомобільних парках;

організацію паркових, парко-господарських днів.

Організувати приведення облікової та звітної документації відповідно до вимог наказу ДСНС України від 27.06.2013 № 432 "Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС України";

інженерно-аеродромній службі - на підтримання комплексу організаційно-технічних заходів, що включають проведення робіт щодо поточного ремонту та експлуатаційного утримання аеродрому, будівель, споруд, службово-технічних забудов, електромереж, тепломереж, водопостачання, інженерної та аеродромно-експлуатаційної техніки у експлуатаційному стані для якісного забезпечення польотів та їх безпеки.

При здійсненні аеродромно-технічного забезпечення польотів враховувати особливості зимового утримання аеродрому в сучасних умовах. Не допустити фактів непідготовленості аеродрому до експлуатації з вини особового складу. Вжити заходів щодо підтримання у постійному експлуатаційному стані ґрунтової злітно-посадочної смуги, кінцевих, бокових смуг безпеки, гальмівних ділянок.

Планувати та проводити роботи щодо ремонту злітно-посадкової смуги, підтримання на належному стані техніки літнього та зимового утримання аеродрому відповідно до вимог наказу Начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 29.12.2008 № 136 "Про введення в дію Керівництва по експлуатації аеродромів авіації Збройних Сил України", інших керівних документів.

Своєчасно виконувати заходи щодо орнітологічного забезпечення аеродрому, проводити укіс трави, маркування елементів денного орієнтування.

Провести роботи щодо приведення запасної злітно-посадкової смуги у відповідність з вимогами Керівництва по експлуатації аеродромів авіації.

Протягом 2014 року провести поточний ремонт будівлі контрольно-диспетчерського пункту, будівлі аеропорту "Київ" (Жуляни), ремонт огорожі аеродрому "Ніжин".

Виконати заходи з паспортизації та інвентаризації аеродрому, будівель та споруд службово-технічних забудов.

Виконати заходи з раціонального використання земельної ділянки, оформлення документів щодо землевідводу та державних актів на право користування землею.

Організувати проведення на аеродромі тренувань особового складу з відновлення аеродромного покриття.

Своєчасно відпрацювати план зимового утримання аеродрому.

Провести інвентаризацію засобів споживання електричної енергії у наявному фонді будівель, споруд, сховищ тощо, за результатами розробити заходи з визначення доцільності використання споживачами електричної енергії та регламентації їх роботи.

Напрацювати заходи раціонального використання та економії.

Забезпечити 100% освітлення приладів енергозберігаючими лампами.

Забезпечити проведення ремонту огорожі аеродрому і доведення її технічного стану до нормативних вимог. Виключити випадки несанкціонованого доступу на аеродром сторонніх осіб та техніки;

авіаційно-технічній службі - на підтримання заданого рівня справності авіаційної техніки, забезпечення своєчасного придбання та постачання авіаційно-технічного та парашутно-десантного майна, створення встановлених обсягів запасів авіаційно-технічного майна, організації профілактичних заходів щодо попередження крадіжок, втрат та нестач майна, практичне впровадження системи забезпечення авіаційно-технічним майном за договорами, його закупівлі та прямих поставок від виробників. Вживати рішучих дій з метою запобігання втратам та нестачам, приймати рішення щодо повного відшкодування збитків, нанесених державі.

Продовжити роботу з вивільнення складських ємностей від морально застарілого та надлишкового авіаційно-технічного майна.

Встановити ефективний рівень взаємодії з інженерно-авіаційною службою з питань своєчасного відновлення авіаційної техніки.

Свою діяльність спрямувати:

на удосконалення системи забезпечення авіаційно-технічним майном;

на своєчасне комплектування та відновлення непорушних запасів авіаційно-технічного майна та льотно-технічного обмундирування;

на проведення ефективної профілактичної роботи щодо попередження корупційних злочинів та порушень, крадіжок, втрат, нестач авіаційного майна та вторинних металів шляхом поліпшення якості проведення інвентаризацій у САЗ та якісним підбором матеріально-відповідальних осіб;

на посилення контролю за обліком та зберіганням вторинних металів, своєчасним наданням встановленої звітності;

на покращення посадового контролю за організацією обліку, зберігання та збереження авіаційно-технічного майна, льотно-технічного обмундирування, спеціального спорядження згідно з вимогами нормативних документів.

Посилити контроль за збереженням, обліком та раціональним використанням авіаційно-технічного майна та ремонтного фонду на складі загону відповідно до вимог наказу Головнокомандувача ВПС ЗС України від 02.01.2003 № 1 "Про затвердження Положення про забезпечення авіаційним майном частин авіації ЗС України", а також у підрозділах, особливо, що виконують завдання у відриві від місць базування. Планувати та проводити комісійні, позапланові перевірки наявності майна у підрозділах.

Забезпечити якісне збереження авіаційно-технічного майна, особливо законсервованих авіаційних двигунів. Мати розрахунки матеріально-технічних засобів, необхідних для введення їх до ладу, та визначити джерела надходження запасних частин.

Спільно з інженерно-авіаційною службою напрацювати переліки запасів ремонтного фонду, комплектів технічних аптечок, за результатами першого півріччя мати один комплект для виконання специфічних завдань у відриві від основної бази.

Забезпечити належне зберігання та контроль за умовами зберігання агрегатів вертольотів Мі-8МТ (МТВ), зазначених у пунктах 2 - 9, 14а Вказівки головного інженера ПС ЗС України від 25.01.2006 № 67, та агрегатів вертольотів Мі-8, Мі-9, зазначених у пунктах 3б, Зв, 4 - 10, 12, 16а Технічного розпорядження заступника Командуючого ВПС ЗС України по озброєнню від 10.06.99 № 151 "Про допуск до подальшої експлуатації вертольотів типу Мі-8, Мі-9, які відпрацювали строки служби, що встановлені вказівкою ГІ ВПС від 21.02.89 № 85 (8061) (зі змінами згідно з розпорядженням НО ВПС від 20.02.2002 № 105Л/484; ТР НО ВПС від 30.04.2004 № 734 (0104); від 01.10.2004 № 791 (0004); від 01.10.2004 № 791 (0004); ВГІА ПС від 16.03.2009 № 429 (0109)".

Крім того, забезпечити належні умови для зберігання після відпрацювання призначеного терміну експлуатації (при наявності призначеного ресурсу) лопатів несучого та рульових гвинтів вертольотів та комбінованих агрегатів управління КАУ-30Б та РА-60Б (32 роки).

Посилити контроль та проводити перевірки за своєчасністю здачі від підрозділів на склади АТМ виробів, що містять дорогоцінні метали, вести облік відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 28.12.95 № 340 "Про упорядкування роботи з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням у Збройних Силах України".

Провести уточнення та затвердження Переліків виробів, елементів та їх складових частин, що містять дорогоцінні матеріали.

Щокварталу постійно діючою комісією перевіряти (із складанням актів перевірок) наявність виробів та ведення його обліку в службі та на складі.

З особовим складом, допущеним до роботи з дорогоцінними металами, два рази на рік проводити заняття з вивчення керівних документів та визначення порядку отримання, обліку та збереження виробів.

Спланувати та провести облаштування місць зберігання:

авіаційних двигунів, редукторів, лопатей несучого гвинта, агрегатів від авіаційної техніки, що підлягає списанню;

одиничних комплектів запчастин до літаків Ан-32П та легких вертольотів ЄС-145 "Єврокоптер";

групі комунального господарства - на проведення комплексу організаційних заходів, які включають роботи з поточного та капітального ремонту і експлуатаційного утримання будівель та споруд, електромереж, тепломереж, водопостачання згідно з наказом ДСНС України від 27.06.2013 № 433 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження єдиного підходу до облаштування територій і об'єктів майнових комплексів підрозділів цивільного захисту".

Протягом 2014 року провести роботи з капітального будівництва контрольно-перепускного пункту, реконструкції будівель 13/3, 13/9 під житло, капітальний ремонт об'єднаної їдальні, капітальний ремонт системи опалення будівлі санчастини, придбання, улаштування газової котельні та газопроводу будівлі об'єднаної їдальні.

Виконувати роботи з економного використання енергоресурсів.

XIII. ПІДГОТОВКА ВУЗЛА ЗВ'ЯЗКУ, АСУ та РТЗ

Головними завданнями підготовки підрозділів зв'язку, АСУ та РТЗ САЗ вважати:

підтримання готовності до використання системи зв'язку та РТЗ, її здатності до забезпечення стійкого та надійного управління підрозділами, підготовки до дій за призначенням, професійної підготовки та безпеки польотів;

удосконалення системи зв'язку на основі впровадження новітніх інформаційних технологій, автоматизованих та комп'ютерних інформаційних систем, які є складовою Єдиної інформаційної системи ДСНС України, для забезпечення їх максимальної відповідності структурам і завданням системи управління силами;

підвищення рівня підготовленості екіпажів апаратних (станцій) зв'язку та РТЗ, готовності їх до самостійного виконання завдань, використання в повному обсязі технічних можливостей апаратних (станцій) обмеженими силами і засобами, скороченими екіпажами;

підвищення рівня професійної підготовки рядового та начальницького складу з питань експлуатації засобів зв'язку, АСУ та РТЗ, застосування підрозділів за призначенням з урахуванням досвіду управління силами під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру та спільних навчань.

Для забезпечення оперативності та безперервності управління повітряними суднами при виконанні ними завдань за призначенням, постійно використовувати засоби зв'язку короткохвильового діапазону.

Підтримувати в постійній готовності до застосування засоби радіотехнічного забезпечення польотів та необхідний рівень натренованості екіпажів засобів зв'язку і РТЗ. Оснащення аеродрому підтримувати відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 21.11.2012 № 770/ДСК "Правила організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України".

Начальнику вузла зв'язку, АСУ та РТЗ:

забезпечити випереджувальну готовність системи зв'язку відповідно до органів управління;

оперативно-технічну службу у центрі зв'язку та групі технічного обслуговування і ремонту засобів зв'язку, радіотехнічного забезпечення та телекомунікаційних систем вузла зв'язку, АСУ та РТЗ організувати відповідно до вимог Керівництва з організації оперативно-технічної служби на вузлах зв'язку МНС України, введеного в дію наказом МНС України від 22.11.99 № 306, та Керівництва по радіозв'язку Збройних Сил України, введеного в дію наказом начальника зв'язку ЗС - заступника начальника ГШ ЗС України від 24.11.99 № 512;

оперативно-технічну службу у радіотехнічному центрі вузла зв'язку, АСУ та РТЗ організувати відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 28.03.2013 № 200/ДСК "Інструкція з організації несення чергування в підрозділах та на об'єктах радіотехнічного забезпечення державної авіації України";

своєчасно провести льотну перевірку інструментальних радіомаячних систем посадки відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 01.04.2013 № 215/ДСК "Правила організації і проведення льотних перевірок наземних засобів зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України";

зв'язок та радіотехнічне забезпечення польотів САЗ організувати відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 21.11.2012 № 770/ДСК "Правила організації зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України";

технічне забезпечення зв'язку, радіотехнічного забезпечення, автоматизованих та інформаційних систем САЗ організувати відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 15.05.2013 № 314/ДСК "Правила технічної експлуатації техніки зв'язку, радіотехнічного забезпечення, автоматизованих та інформаційних систем державної авіації України";

радіолокаційне забезпечення польотів САЗ організувати відповідно до вимог наказу командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 22.07.2008 № 401 "Керівництво з радіолокаційного забезпечення польотів у Повітряних Силах Збройних Сил України";

об'єктивний контроль на засобах зв'язку та РТЗ польотів організувати відповідно до вимог наказу командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 27.01.2006 № 27 "Про затвердження інструкції з організації та здійснення об'єктивного контролю у Повітряних Силах Збройних Сил України";

виконати заходи щодо продовження встановлених ресурсів експлуатації основних видів техніки зв'язку, АСУ та РТЗ на 10%;

щотижня проводити тренування по зв'язку з використанням стаціонарної опорної мережі зв'язку ДСНС України;

забезпечити об'єкти зв'язку та РТЗ аеродрому автономними агрегатами електроживлення із запасом пального не менше ніж на 2,5 години безперервної роботи.

XIV. ПІДГОТОВКА МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Головними завданнями медичної служби вважати підтримання медичних підрозділів у постійній готовності до медичного забезпечення польотів, проведення лікувально-профілактичних заходів, підтримання санітарно-епідемічного стану, організацію медичної підготовки осіб РПДГ і фельдшерів-рятівників до виконання робіт в осередках із значною кількістю травмованих людей, проведення амбулаторної ЛЛК льотного складу, а також лікарсько-експертної комісії особового складу, відповідно до наказів МНС від 31.08.2007 № 591 "Про затвердження Положення про діяльність органів військово-лікарської експертизи в системі МНС", від 22.06.2010 № 483 "Про удосконалення організації надання невідкладної медичної допомоги в органах та підрозділах МНС", від 27.08.2009 № 588 "Про закріплення особового складу органів і підрозділів МНС до органів військово-лікарської експертизи в системі МНС".

При організації та проведенні лікарсько-льотної та військово-лікарської експертизи льотного складу та авіаційного персоналу керуватися вимогами наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 1109/15800.

Удосконалювати роботу медичних працівників щодо збереження здоров'я особового складу, своєчасного надання медичної та психофізіологічної допомоги особовому складу, об'єктивно вивчати передумови та чинники проявів девіантної поведінки, травмування особового складу (накази МНС України від 23.11.2003 № 448 "Про затвердження Положення про комісії з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров'я персоналу МНС України", від 06.04.2009 № 239 "Про затвердження порядку організації медико-санітарної допомоги в МНС").

Медичній службі бути готовою до надання екстреної медичної допомоги та евакуації особового складу, рятувальників, органів і підрозділів цивільного захисту, осіб, залучених до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, постраждалого населення повітряним транспортом.

У системі професійної підготовки звернути головну увагу на спеціальну підготовку особового складу рятувальників відповідно до наказу МНС України від 24.12.2004 № 249 "Про організацію медичної підготовки особового складу органів управління і підрозділів МНС України".

Заняття із спеціальної підготовки планувати:

у групах лікарів і середнього медичного персоналу - 8 годин на місяць;

у групах молодшого медичного персоналу - 2 години на місяць.

Організувати професійну підготовку фельдшерів-рятівників та авіаційних рятівників відповідно до задачі 2 Медична підготовка Програми підготовки рятівників повітряних пошуково-рятувальних команд авіації МНС, затвердженої та введеної в дію наказом МНС України від 27.08.2007 № 584, на базі САЗ та інших навчальних закладів.

При плануванні медичної підготовки врахувати:

на підготовку авіаційних рятувальників, які не мають медичної освіти, планувати не менш 120 годин (з них практичних занять - 98 годин) за повний курс навчання;

на підготовку авіаційних фельдшерів - рятувальників, які мають базову медичну освіту, планувати не менш 348 годин (з них практичних занять -148 годин) за повний курс навчання.

Проведення закупівлі медикаментів та медичного майна для надання медичної допомоги та поновлення медичних укладок здійснювати відповідно до наказу МНС від 30.11.2006 № 760 "Про введення в дію норм медичного постачання органів і підрозділів цивільного захисту МНС лікарськими засобами, виробами медичного призначення та медичного технічного поточного постачання".

XV. ПІДГОТОВКА МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Роботу метеорологічної служби організовувати і здійснювати відповідно до вимог Настанови з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України, введені в дію наказом Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 10.12.2009 № 138, наказу Міністра оборони України від 14.11.2011 № 700 "Про затвердження Положення про гідрометеорологічну службу ЗС України", інших керівних документів, що регламентують діяльність державної авіації.

Основні зусилля направити на досягнення постійної готовності метеослужби до виконання завдань за призначенням, підвищення ефективності, якості метеорологічного і орнітологічного забезпечення польотів і їх безпеки.

З льотним складом, який прибув до нового місця служби, проводити заняття з вивчення особливостей метеорологічних умов і орнітологічної обстановки, авіаційно-кліматичних характеристик району базування і польотів в різні сезони року, їх впливу на виконання і безпеку польотів. Провести одноденні стажування в метеорологічному підрозділі з практичним виконанням завдань з аналізу і оцінки метеорологічної обстановки.

Орнітологічне забезпечення польотів проводити відповідно до наказу Міністра оборони України від 21.12.94 № 294 "Про подальше удосконалення і підвищення якості метеорологічного забезпечення польотів авіації Збройних Сил України", Настанови з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України, введеною в дію наказом Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 10.12.2009 № 138, наказом Міноборони України від 14.11.2011 № 700 "Про затвердження Положення про гідрометеорологічну службу ЗС України".

Регулярно проводити на аеродромі Ніжин візуальні орнітологічні спостереження, збір даних про польоти та перельоти птахів, їх документування та своєчасно доповідати командуванню САЗ та льотному складу про ускладнення орнітологічного стану.

Проводити згідно з планом професійної підготовки заняття з авіаційної орнітології з керівним і льотним складом загону, а також з фахівцями служб, що забезпечують польоти.

Позаштатній орнітологічній комісії разом із фахівцями метеорологічної служби проводити обстеження території аеродрому та прилеглих територій з метою виявлення найбільш орнітологічно небезпечних районів у різні пори року, розробляти пропозиції щодо установки і використання технічних засобів відлякування птахів, а також усунення причин, які приваблюють птахів на аеродром.

XVI. ПІДГОТОВКА ДО ДІЙ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОГО ТА ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

У 2014 році основні зусилля відділення РХБ захисту направити на досягнення постійної готовності до виконання завдань за призначенням, підвищення ефективності, якості радіаційного та хімічного захисту особового складу загону.

Забезпечити підготовку особового складу до дій за призначенням в умовах радіаційного та хімічного забруднення і руйнування радіаційно та хімічно небезпечних об'єктів.

Особливу увагу під час проведення занять приділити відпрацюванню завдань в умовах зруйнувань радіаційно та хімічно небезпечних об'єктів.

У штабі САЗ і підрозділах проводити тренування сил щодо дій при отриманні сигналу оповіщення про радіаційне та хімічне забруднення із залученням всіх категорій особового складу, розрахунками хімічних постів спостереження - щомісяця, тренування з виконання нормативів радіаційного та хімічного захисту проводити з особами рядового та начальницького складу - щотижнево, льотним складом - щомісяця у дні загальної підготовки згідно з вимогами наказу МНС України від 15.10.2008 № 741 "Порядок виконання нормативів радіаційного та хімічного захисту особовим складом органів управління та підрозділів МНС України".

Протягом року з кожним екіпажем відпрацювати не менше двох зльотів та посадок з "умовно забрудненого" аеродрому.

Тренувати екіпажі повітряних суден та водіїв спецавтотранспорту в проведенні дезактивації, дегазації (спеціальної обробки) авіаційної техніки та засобів наземного забезпечення польотів методом проведення зборів.

XVII. ЗМІЦНЕННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ДИСЦИПЛІНИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

У 2014 навчальному році роботу щодо забезпечення соціально-гуманітарної роботи та організацію морально-психологічного забезпечення особового складу проводити відповідно до вимог Конституції України, законів України, наказів МНС України: від 03.12.2003 № 466 "Про затвердження Інструкції про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади територіальних органів управління МНС України та Методичних рекомендацій з вивчення соціально-психологічного клімату в колективах апаратів і підрозділів МНС", від 23.02.2004 № 89 "Про затвердження Інструкції з організації психологічного забезпечення службової діяльності аварійно-рятувальних служб", від 23.11.2004 № 187 "Про затвердження Концепції психологічного забезпечення службової діяльності працівників апаратів та підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій", від 24.01.2005 № 40 "Про затвердження Концепції соціального і гуманітарного розвитку Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій", від 06.03.2008 № 177 "Про затвердження Настанови з організації соціально-гуманітарної роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту", від 14.12.2009 № 838 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно порушення особами рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту службової дисципліни", від 30.01.2012 № 85 "Про порядок обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків, забезпечення контролю за станом дисципліни та законності в органах і підрозділах цивільного захисту".

При плануванні психологічної підготовки врахувати:

на підготовку авіаційних рятувальників планувати не менш 26 годин (з них практичних занять - 10 годин) за повний курс навчання.

XVIII. ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Організацію і проведення занять з гуманітарної підготовки, інформаційне забезпечення особового складу здійснювати відповідно до вимог керівних документів ДСНС України щодо організації та проведення гуманітарної підготовки з особовим складом органів і підрозділів системи ДСНС України.

Головні зусилля в гуманітарній підготовці зосередити на підвищенні змістовності занять, розвитку у кожного працівника національної свідомості, любові до України, честі і гідності, активної громадської позиції та особистої відповідальності за неухильне виконання вимог Конституції України, чинного законодавства, керівних документів щодо забезпечення належного рівня готовності до дій за призначенням, дисципліни та правопорядку.

XIX. РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ

Роботу з персоналом спрямувати на ефективне використання кадрового потенціалу, якісне виконання завдань за призначенням.

Головним завданням вважати зміцнення основних командно-штабних посад у підрозділах, забезпечення підготовленими авіаційними кадрами проводити відповідно до вимог Статуту САЗ, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників "Авіаційний транспорт".

Систематично працювати над створенням резерву кандидатів для висунення на вищі посади та направлення на навчання.

Надавати переважне право у просуванні по службі та при направленні для вступу до вищих навчальних закладів командирів (начальників), які протягом двох та більше років досягали високих результатів у підготовці до дій за призначенням, підтриманні міцної дисципліни та внутрішнього порядку.

Посилити роботу з молодими спеціалістами, забезпечити своєчасне їх розміщення на посадах, введення до строю та становлення на відповідних посадах.

XX. ПІДГОТОВКА ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ

Професійну підготовку авіаційного персоналу, осіб начальницького складу направити на поглиблення знань і отримання практичних навичок у виконанні своїх службових обов'язків, вивчення досвіду щодо забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різних масштабів, виховання грамотних, ініціативних командирів, які спроможні впевнено керувати підлеглими підрозділами в умовах складної обстановки.

Підвищити значення самостійної підготовки, заохочувати тих, хто постійно працює над підвищенням свого професійного рівня.

Заняття з професійної підготовки проводити під керівництвом безпосередніх начальників щомісяця відповідно до Планір наземної та льотної підготовки САЗ (тривалістю по 6 навчальних годин), крім місяців підготовчого періоду і проведення тренувань та зборів.

Основним завданням професійної підготовки авіаційного персоналу, осіб начальницького складу вважати підвищення рівня професійної підготовки відповідно до посади та функціональних обов'язків.

Особам старшого начальницького складу (працівникам на посадах старшого начальницького складу) головну увагу зосередити на вивченні організації управління, методики льотної підготовки та вмілому використанні можливостей авіаційної техніки.

Професійну підготовку авіаційного персоналу, осіб рядового і начальницького складу проводити відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

Підготовку льотного складу та осіб груп керівництва польотами до польотів організувати відповідно до вимог НВП-99, ППЛС-08.

Заняття з професійної підготовки планувати і проводити відповідно до навчальних дисциплін, наведених у додатку 3.

Головну увагу у підготовці інженерно-технічного складу зосередити на вдосконаленні практичних навичок з експлуатації систем обладнання авіаційних комплексів, пошуку та усуненні неполадок у роботі авіаційної техніки, освоєння нового типу авіаційної техніки, яка планується у САЗ.

Підготовку осіб рядового і начальницького складу підрозділів авіаційно-технічного та матеріального забезпечення, зв'язку та РТЗ спрямувати на підвищення рівня теоретичних знань та практичних навичок відповідно до їх професійного призначення.

Основною формою професійної підготовки вважати самостійну підготовку з обов'язковим контролем безпосередніх та старших начальників.

Самостійну підготовку планувати і проводити щотижня у службовий час тривалістю 1,5 години.

XXI. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Фізичну підготовку здійснювати відповідно до наказу МНС України від 05.08.2004 № 10 "Про затвердження Настанови з фізичної підготовки в МНС України".

Метою фізичної підготовки є забезпечення фізичної готовності авіаційного персоналу до діяльності за призначенням, перенесення значних фізичних навантажень, нервово-психічних напружень в екстремальних ситуаціях, а також сприяння вирішенню завдань навчання і виховання.

Фізичну підготовку проводити в таких формах: навчальні заняття, спортивно-масова робота, самостійна підготовка.

Планування повинно забезпечувати виконання програм фізичної підготовки:

для авіаційного персоналу, фахівців, які відповідають за безпеку польотів і здійснюють пошуково-рятувальне забезпечення, осіб рядового і начальницького складу - 3,0 години (2 - 3 заняття) на тиждень у службовий час;

для осіб рядового і начальницького складу (жінок) - 2 години на тиждень у службовий час.

Рівень фізичної підготовленості осіб рядового і начальницького складу оцінювати не менше одного разу на місяць.

XXII. КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТОВКОЮ ПІДРОЗДІЛІВ АВІАЦІЇ

Управлінню направити роботу з підготовки підрозділів авіації ДСНС України на організацію практичного навчання командирів, штабу, надання їм конкретної допомоги у підвищенні знань і практичних навичок при організації, проведенні і забезпеченні польотів, а також при виконанні завдань за призначенням.

Навчальний рік розпочати з 3 січня 2014 року, другий період навчання - з 1 липня 2014 року.

Підготовчий період до нового навчального року та другого періоду навчання (грудень і червень) використовувати для підбиття підсумків, відпрацювання наказів, планування спеціальної і професійної підготовки, проведення навчальних зборів, здачі залікової сесії та заліків на підвищення (підтвердження) класної кваліфікації.


Додатки:

1. Перелік основних заходів з особовим складом САЗ і Управління, що запроваджуються начальником Управління у 2014 навчальному році.
2. Перелік дисциплін професійної підготовки на 2014 рік для осіб льотного та інженерно-технічного складу.
3. Мінімальні норми польотів екіпажів за видами підготовки.

Начальник Управління
авіації та авіаційного
пошуку і рятування

І.В. РунаєвДодаток 1
до Організаційно-методичних
вказівок з підготовки до дій
за призначенням авіації
ДСНС України на 2014 рік

ПЕРЕЛІК
основних заходів з особовим складом САЗ і Управління, що запроваджуються начальником Управління у 2014 навчальному році


з/п

Основні заходи

Термін проведення

1

Командирські польоти за темою "Відпрацювання єдиної методики виконання польотів в СМУ вдень та вночі із заходом на посадку з використанням посадкових систем"

Січень

2

Методичні збори з підготовки та підвищення кваліфікації авіаційних рятівників, спеціалістів ПР і ПДС, інструкторів ПДП до виконання авіаційних пошуково-рятувальних робіт

Лютий - березень
липень - серпень

3

Перевірка організації парашутно-рятувальної і десантної підготовки авіаційних рятівників та льотного складу, стану навчально-методичної бази САЗ

Лютий, липень

4

Тренувальні збори з підготовки екіпажів літаків Ан-32П та вертольотів Мі-8МТ до гасіння лісових пожеж у рівнинній місцевості

Квітень

5

Тренувальні збори з підготовки екіпажів літаків Ан-32П та вертольотів Мі-8МТ до гасіння лісових пожеж у гірській місцевості

Квітень

6

Перевірка організації льотної роботи та безпеки польотів у САЗ

Квітень
листопад

7

Методичні збори з підготовки керівного складу (начальників пошуково-рятувальних груп) пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби

Травень

8

Проведення заходів з підготовки авіаційної, автомобільної техніки, техніки і засобів зв'язку та РТЗ до роботи у літній та зимовий періоди експлуатації

Квітень
жовтень

9

Організація та контроль проведення льотно-технічної конференції з особливостей експлуатації авіаційної техніки у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди та конференції з питань попередження дострокового зняття двигунів з експлуатації

Квітень
жовтень

10

Комплексна перевірка інженерно-авіаційної служби САЗ

Травень

11

Тренувальні збори з морської та гірської підготовки екіпажів вертольотів Мі-8МТ до проведення пошуково-рятувальних робіт із залученням авіаційних рятувальників

Серпень - вересень

12

Курси спеціальної підготовки та виживання льотного складу та авіаційних рятувальників у Центрі медичної реабілітації, санаторного лікування та спеціальної підготовки особового складу Повітряних і Військово-Морських Сил Збройних Сил України (15 діб) (за попереднім укладанням угоди з Центром медичної реабілітації, санаторного лікування та спеціальної підготовки особового складу Повітряних і Військово-Морських Сил Збройних Сил України)

(За окремим планом)

13

Перевірка організаційної та технологічної діяльності ТЕЧ САЗ

Вересень

14

Методичні збори з підготовки, начальників складів парашутно-десантного майна (ПДМ), укладачів парашутів та авіаційних рятівників

Жовтень

15

Конференція з безпеки польотів

Листопад

16

Організація льотної перевірки системи інструментального заходу на посадку ПРМГ- 76 літаючою лабораторією ПС ЗС України

(за окремим планом)

17

Методичні збори з особовим складом САЗ: інструктивно-методичний збір з особами групи керівництва польотами на аеродромі, вертолітних посадкових майданчиках, авіаційними диспетчерами;

Грудень

інструктивно-методичний збір з черговими по прийому і випуску літаків (вертольотів);

Грудень

льотно-методичний збір з розвідниками погоди;

Грудень

льотно-методичний збір з командирами (штурманами) ланок з організації і проведення льотної роботи;

Грудень

навчально-методичні заняття з особовим складом інженерно-авіаційної служби;

Грудень

методичні збори зі спеціалістами зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів;

Грудень

методичні збори з начальниками служб частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення з питань забезпечення польотів;

Грудень

інструктивно-методичні заняття з питань застосування та забезпечення безпеки використання засобів державного радіолокаційного розпізнавання

Грудень

18

Прийом заліків на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації авіаційному персоналу САЗ

Грудень

19

Методичні заняття з екіпажами літаків і вертольотів, які допущено до перевезення пасажирів

Грудень

20

Планування основних заходів на 2015 рік щодо удосконалення єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування, підготовки САЗ до дій за призначенням

Грудень

21

Підготовка та вдосконалення навичок екіпажів вертольотів у виконанні посадок на непідготовлені майданчики вдень та підготовлені майданчики обмежених розмірів вночі

Постійно при виконанні НТП та перельотів

22

Підготовка та вдосконалення навичок екіпажів літаків та вертольотів у виконанні візуального та радіотехнічного пошуку потерпілих з виконанням рятувальних робіт

Постійно при виконанні НТП

23

Участь авіаційних сил та засобів ДСНС України у спільних навчаннях за планами інших міністерств та відомств

За окремим планом

24

Контроль стану навчальних класів, навчально-матеріальної бази

Протягом року

25

Раптові перевірки з приведення САЗ у готовність до виконання завдань за призначенням

За окремим планом

26

Аналіз авіаційних подій та інцидентів, що скоїлися в державній та цивільній авіації України, доведення періодичної і оперативної інформації до експлуатантів

Щокварталу

27

Аналіз профілактичної роботи із запобігання авіаційним подіям у САЗ

За окремим планом

28

Курси підвищення кваліфікації особового складу авіації ДСНС України на базі науково-дослідного центру проблем авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, цивільних навчальних закладів і закладів Міноборони

За окремим планом

29

Проведення залікових тренажів з керівним льотним складом у кабінах літаків (вертольотів) з правил експлуатації авіаційної техніки і діям в особливих випадках у польоті

За окремим планом

30

Перевірка виконання заходів щодо попередження дострокового зняття з експлуатації авіаційних двигунів та організації проведення міжпольотного контролю працездатності авіаційної техніки та використання граничних режимів роботи авіаційних двигунів у САЗ

За окремим планом

31

Організація переходу на нові радіодані засобів радіозв'язку

Щокварталу

32

Перевірка виконання спеціальних вимог із застосування та безпеки використання спеціальної апаратури ДРР

За окремим планом

33

Перевірка технічної діяльності спеціальної служби засобів розпізнавання

За окремим планом

34

Тренування щодо відновлення імітостійкого режиму розпізнавання системи ДРР

За окремим планом

35

Контроль та надання допомоги командуванню САЗ у: отриманні авіаційної та спеціальної техніки та в проведенні її капітально-відновлювального ремонту на авіаційних ремонтних заводах; організації та проведення польотів

За окремим планом

36

Тренування рятувальних парашутно-десантних груп у парашутному десантуванні до місця лиха, наданні допомоги потерпілим

Щомісяця

37

Тренування рятувальних парашутно-десантних груп у безпарашутному десантуванні і рятуванні потерпілих із використанням спускових пристроїв та бортових лебідок

Щомісяця

38

Тренування з пожежно-рятувальним підрозділом аварійно-рятувальної команди (АРК)

2 рази на місяць

39

Тренування з медичним підрозділом аварійно-рятувальної команди (АРК)

1 раз на місяць

40

Тренування з наземними пошуково-рятувальними групами (НПРГ), інженерно-технічним підрозділом та підрозділом авіаційної безпеки аварійно-рятувальної команди (АРК)

Щокварталу

41

Тренування аварійно-рятувальної команди (АРК) САЗ у повному складі

Двічі на рік за окремим планом

Начальник Управління
авіації та авіаційного
пошуку і рятування

І.В. РунаєвДодаток 2
до Організаційно-методичних
вказівок з підготовки до дій
за призначенням авіації
ДСНС України на 2014 рік

ПЕРЕЛІК
дисциплін професійної підготовки на 2014 рік для осіб льотного та інженерно-технічного складу

Тактико-спеціальні та технічні дисципліни


з/п

Найменування дисципліни

1

Повітряна навігація.

2

Повітряне десантування.

3

Зв'язок та радіотехнічне забезпечення польотів.

4

Практична аеродинаміка.

5

Аварійно-рятувальна підготовка.

6

Тактика транспортної (армійської) авіації.

7

Методика льотної підготовки та безпека польотів.

8

Розвідувальна підготовка.

9

Авіаційна психологія та психологічна підготовка льотного складу.

10

Авіаційна метеорологія.

11

Авіаційна техніка.

12

Авіаційна метрологія.

13

Міжнародні стандарти та рекомендації ІСАО щодо забезпечення льотної роботи.

14

Документи, що регламентують організацію та проведення льотної роботи.

15

Документи, що регламентують роботу інженерно-технічного складу.

ЗАГАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

Гуманітарна підготовка.

2

Авіаційна медицина.

3

Радіаційний та хімічний захист.

4

Правова підготовка.

5

Фізична підготовка.

6

Стройова підготовка.

7

Забезпечення режиму таємності.

8

Збереження навколишнього середовища та екологічна безпека.

9

Топогеодезична підготовка.

10

Статути служби цивільного захисту.

11

Стрілецька підготовка.

__________
Примітка.Підготовку авіаційного персоналу, осіб начальницького складу проводити відповідно до вимог Програм професійної підготовки, ППЛС-2008, настанов (порадників) на зборах (по 5 днів) та у дні професійної, загальної і попередньої підготовки до польотів.

Орієнтовний розклад навчального часу:

для льотного складу - 300 годин, у тому числі на аеродинаміку - 30 годин, на авіатехніку - 50 годин, на повітряну навігацію - 30 годин, на тактику роду авіації - 20 годин;

для інженерно-технічного складу - 300 годин, з яких 50 - 60% навчального часу відводити на вивчення спеціальних дисциплін, застосовуючи не менш як 50% активних форм навчання.

Загальну підготовку до польотів проводити у кінці кожного місяця протягом двох днів.

На аварійно-рятувальну підготовку льотного складу планувати:

на етапі перепідготовки на інший тип повітряного судна - 58 годин;

на етапі щорічної підготовки - 25 годин;

на етапі трирічної підготовки - 10 годин.

При проведенні етапу щорічної практичної підготовки льотного складу щодо застосування аварійно-рятувальних засобів та спорядження керуватись такими нормами:


з/п

Види тренувань

Кількість тренувань

1

Тренувальні стрибки з парашутом

Не менше 2 стрибків на рік

2

Тренування в роботі з аварійними радіозасобами та аварійно-рятувальним спорядженням

Щокварталу

3

Комплексні тренування з льотним складом та рятівниками з виживання на базі САЗ

2 рази на рік (взимку і влітку)

4

Тренаж з вимушеного покидання літака (вертольота) та дії після приземлення (приводнення)

Щокварталу

5

Заліковий тренаж з вимушеного покидання літака (вертольота) та дії після приземлення (приводнення)

1 раз на рік із записом до льотної книжки

При проведенні тренувань особливу увагу приділяти відпрацюванню дій льотного складу при виникненні аварійної обстановки у польоті.

Начальник Управління
авіації та авіаційного
пошуку і рятування

І.В. РунаєвДодаток 3
до Організаційно-методичних
вказівок з підготовки до дій
за призначенням авіації
ДСНС України на 2014 рік

МІНІМАЛЬНІ НОРМИ
польотів екіпажів за видами підготовки

1. Для екіпажів на літаках:


з/п

Види польотів та застосувань за призначенням

Ан-26, Ан-30

Ан-32П

Усього

Із них

Усього

Із них

вдень

вночі

вдень

вночі

1

Заходи на посадку з використанням посадкових систем, усього

30

15

15

30

15

15

із них:посадки з механізацією крила у злітній конфігурації

10

5

5

14

11

3

посадка на ЗПС обмежених розмірів

4

2

2

6

4

2

політ з максимальною польотною вагою

4

2

2

4

2

2

2

Політ на МВ та ГМВ

6

4

2

8

6

2

3

Польоти з інструкторського сидіння

4

2

2

6

4

2

4

Польоти для підготовки до дій за призначенням:перевезення

15

10

5

6

4

2

десантування

-

-

-

6

6

-

повітряна розвідка

6

4

2

6

4

2

ретрансляція

4

2

2

-

-

-

пошуково-рятувальне забезпечення

6

4

2

10

5

5

повітряна розвідка погоди

4

2

2

4

2

2

польоти на пожежогасіння

-

-

-

15

15

-

5

Наліт (у % від загального):вночі

35

-

35

35

-

35

у складних метеоумовах

40

65

35

40

65

35

у закритій кабіні

8

5

3

8

5

3

__________
Примітки:1. Норми польотів за видами підготовки і наліт вдень та вночі планувати з урахуванням класної кваліфікації командира корабля (екіпажу) і рівня його підготовки.
2. Екіпажам, підготовленим у повному обсязі ППЛС(л), дозволяється виконувати окремі види польотів у комплексі з виконанням інших завдань.

2. Для екіпажів на вертольотах Мі-8 (Мі-9), ЄС-145 "Єврокоптер"


з/п

Види польотів та застосувань за призначенням

Усього

Із них

вдень

вночі

1

Заходи на посадку з використанням посадкових систем

20

10

10

2

Польоти з інструкторського сидіння

4

2

2

3

Посадка на майданчик обмежених розмірів поза аеродромом:
Усього:

16

12

4

на підготовлені позначені майданчики

12

8

4

із самостійним підбором з повітря

2

2

-

на підготовлені непозначені майданчики

2

2

-

4

Десантування (перевезення) оперативних груп (пасажирів) та техніки (вантажів)

6

4

2

5

З вантажем на зовнішній підвісці (тільки для Мі-8 МТ, МТВ)

4

4

-

6

Повітряна розвідка:
радіаційна

4

2

2

хімічна

4

2

2

інженерна

4

4

-

7

Забезпечення управління та зв'язку

2

1

1

8

Рятувальні роботи: з режиму висіння:
над сушею

10

6

4

над водною поверхнею (морем)

4

4

-

9

Польоти на пошук та евакуацію людей

8

4

4

10

Наведення пошуково-рятувальних сил і засобів на об'єкти пошуку

4

2

2

11

Десантування особового складу РПДГ

6

4

2

12

Гасіння пожеж з використанням водозливного пристрою ВЗП-5

4

4

-

13

Наліт (у % від загального):
вночі

30

-

30

у складних метеоумовах

35

20

15

у закритій кабіні (під шторкою)

15

8

7

___________
Примітка.Указані норми орієнтовні. Конкретну кількість польотів визначити командиру САЗ з урахуванням завдань, які стоять перед екіпажами, обладнання, що встановлене на вертольотах, а також необхідності підтримання натренованості з різних видів льотної підготовки.

Начальник Управління
авіації та авіаційного
пошуку і рятування

І.В. Рунаєв

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: