open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової

адміністрації України

29.10.2002 N 516

ПОРЯДОК

реагування органів державної податкової служби

на критичні виступи в засобах масової інформації

1. Визначення термінів
1.1. Засоби масової інформації (ЗМІ): українські друковані засоби масової інформації, які виходять
під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів
(випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну
реєстрацію (Закон України "Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні" від 16.11.92 N 2782-XII) ( 2782-12 ); сфера розповсюдження - місцева, регіональна,
загальнодержавна, зарубіжна (Закон України "Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.92 N 2782-XII)
( 2782-12 ); українські канали телебачення і радіомовлення (Закон України
"Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.93 N 3759-XII)
( 3759-12 ); загальнонаціональний канал мовлення - канал мовлення,
призначений для трансляції телерадіопрограм більш як на половину
областей України (Закон України "Про телебачення і радіомовлення"
від 21.12.93 N 3759-XII) ( 3759-12 ).
1.2. Дії органів державної податкової служби (ДПС) -
діяльність органів державної податкової служби, пов'язана зі
здійсненням контролю за додержанням податкового законодавства,
правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до
бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів
(обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів,
установлених законодавством; масово-роз'яснювальна робота;
запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері
оподаткування, їх розкриття, припинення, розслідування та
провадження у справах про адміністративні правопорушення та інші
функції, передбачені ст. 2 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" від 04.12.90 N 509-XII ( 509-12 ).
1.3. Підрозділи моніторингу виступів у засобах масової
інформації стосовно дій органів державної податкової служби -
структурний підрозділ органів державної податкової служби, що
виконує функцію моніторингу виступів у засобах масової інформації,
стосовно дій органів державної податкової служби та забезпечує
зв'язки із засобами масової інформації, громадськістю.
1.4. Функції підрозділів моніторингу виступів у засобах
масової інформації стосовно дій органів державної податкової
служби - збір, обробка, аналіз інформації, що стосується
діяльності державної податкової служби, процесів оподаткування,
фінансово-економічного становища в державі та за її межами,
пов'язаного з питаннями оподаткування; створення відповідним
органом державної податкової служби реєстру засобів масової
інформації за їх територіальною належністю.
1.5. Критичні виступи - розповсюджені засобами масової
інформації виступи, які містять у собі критичну інформацію щодо
дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб,
пов'язані з виконанням законодавчо покладених на них функцій та
службових обов'язків.
2. Реагування органів державної податкової служби

на критичні виступи у засобах масової інформації
2.1. Підрозділи, за якими закріплені функції збору, обробки,
аналізу критичних виступів в ЗМІ відносно дій органів ДПС та їх
посадових осіб у ДПА в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі здійснюють систематичне відстеження,
вивчення та аналіз відстежених виступів в ЗМІ. Відстеження
виступів в ЗМІ проводиться відповідним органом ДПС згідно
затвердженого реєстру ЗМІ за їх територіальною належністю.
2.2. Після проведення відбору критичних виступів в ЗМІ, зміст
яких безпосередньо торкається діяльності органів державної
податкової служби України та дій їх посадових осіб, здійснюється
їх аналіз та вивчення (термін - три дні з дня отримання
інформації). За результатами проведеного аналізу на ім'я голови
відповідного органу ДПС подається службова записка з викладенням
інформації стосовно критичних виступів в ЗМІ щсдо діяльності
органів ДПС України та їх посадових осіб.
2.3. У випадках, коли критичні виступи ЗМІ торкаються
діяльності органів державної податкової служби іншої
територіальної належності, орган державної податкової служби, в
межах територіальної належності якого знаходиться вказаний ЗМІ,
письмово повідомляє орган ДПС, в адресу якого спрямовано критичний
виступ, та передає текстову копію критичного матеріалу (термін -
три дні).
2.4. Голова відповідного податкового органу не пізніше 2-х
днів з дня отримання службової записки приймає рішення про
необхідність перевірки викладеної інформації та дає доручення
підрозділу відомчого контролю та іншим підрозділам щодо
організації її проведення, з визначенням терміну виконання (не
більше 1-го місяця).
2.5. Підрозділ відомчого контролю або інший підрозділ,
визначений головою органу ДПС, здійснює перевірку достовірності
інформації, що викладена у критичному виступі ЗМІ. За результатами цієї перевірки на ім'я голови складається
довідка з аналізом та висновком щодо достовірності зазначеної
інформації. Копія довідки з відповідними резолюціями надається
підрозділу моніторингу для узагальнення та подальшої роботи зі
ЗМІ.
2.6. При підтвердженні за результатами перевірки фактів
неправомірності дій органів ДПС або їх посадових осіб - голова
відповідного податкового органу виносить рішення про здійснення
організаційних заходів щодо усунення виявлених в роботі недоліків
та про притягнення винних до відповідальності. Інформація про це
має бути направлена до редакції відповідного ЗМІ.
2.7. У випадку, коли за результатами перевірки критична
інформація не знаходить свого підтвердження, голова відповідного
органу ДПС приймає рішення щодо здійснення визначеної чинним
законодавством України процедури спростування неправдивої
інформації.
2.8. У разі, коли критичні матеріали ЗМІ для відповідного
реагування були надіслані до органів ДПС за територіальною
належністю, такий орган ДПС після вжиття передбачених Порядком
заходів, повинен письмово повідомити орган ДПС, що передав
критичну інформацію, про результати реагування (термін - три дні з
винесенням остаточного рішення по справі).
"Бібліотека платника податків", 2010, 07, N 7

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: