open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.10.2014  № 512

Про організацію роботи з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

На виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Загальний відомчий план імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки (далі - Загальний відомчий план), що додається.

2. Утворити:

1) Координаційну раду з питань імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Координаційна рада), та затвердити її склад, що додається;

2) у складі Координаційної ради робочі групи за такими напрямами:

у сфері транспортної політики та інфраструктури;

у сфері безпеки та перевезення небезпечних вантажів;

у сфері авіаційного транспорту;

у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства;

у сфері залізничного транспорту;

у сфері морського та річкового транспорту;

у сфері поштового зв'язку;

у сфері туризму та затвердити їх склади, що додаються.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Укрзалізниці забезпечити розробку деталізованих планів імплементації актів законодавства ЄС відповідно до Загального відомчого плану.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 522 "Про затвердження складу Робочої групи з питань підготовки, узгодження розділів проекту Програми імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та її реалізації".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Рейтер О.К.

В. о. Міністра

О.Л. Малін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.10.2014  № 512

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДОМЧИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки

Положення Угоди

Розділ (глава) Угоди, найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ IV. Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею
Глава 28. Участь в програмах і агентствах Європейського Союзу

1.

Статті 450, 451

Здійснення координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо їх участі у програмах та агентствах ЄС

2014 - 2017 роки

Координаційна рада

РОЗДІЛ VII. Інституційні, загальні та прикінцеві положення

2.

Статті 453 - 459

Опрацювання із Стороною ЄС, зокрема Групою підтримки України, питання щодо забезпечення з боку ЄС належної технічної та фінансової підтримки виконання Угоди про асоціацію, зокрема в рамках Європейського інструменту сусідства

червень 2015 року

Координаційна рада

3.

Статті 461 - 465

Забезпечення роботи двосторонніх органів асоціації, зокрема їх українських частин

постійно

Координаційна рада

4.

Стаття 470

Підготовка пропозицій щодо покращення поінформованості громадськості з питань європейської інтеграції України в рамках інформаційно-комунікаційної стратегії

грудень 2014 року

Координаційна рада

5.

Стаття 474

Забезпечення централізованого здійснення в установленому порядку перекладів актів законодавства ЄС українською мовою відповідно до визначених пріоритетів та потреб заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та забезпечення вільного доступу до цих перекладів

2014 - 2017 роки

Координаційна рада

6.

Стаття 19

Запровадження оформлення в Україні та в консульських установах України за кордоном документів, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, з безконтактним електронним носієм відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)

з 1 січня 2015 року

Робоча група у сфері авіаційного транспорту
Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

7.

Стаття 19

Створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

грудень 2017 року

Робоча група у сфері авіаційного транспорту
Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

8.

Стаття 19

Забезпечення взаємодії із Стороною ЄС з питань виконання Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

до запровадження безвізового режиму

Робоча група у сфері авіаційного транспорту
Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі

9.

Стаття 84, додаток XV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою ратифікації Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р. (із змінами) Верховною Радою України та приведення національного законодавства у відповідність з їх положеннями

грудень 2015 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

10.

Статті 104, 105

Здійснення перегляду законодавчих актів України, що регулюють видачу ліцензій та дозволів, стосовно приведення їх положень у відповідність із правом ЄС з метою удосконалення адміністративних процедур та оптимізації (скорочення кількості) видів господарської діяльності, до яких вони застосовуються

грудень 2015 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

11.

Статті 104, 105

Сприяння прийняттю Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" у новій редакції (реєстраційний номер 4743)

до прийняття Закону Верховною Радою України

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

12.

Статті 338, 369

Сприяння енергозбереженню, у тому числі шляхом формування політики щодо енергоефективності на транспорті

листопад 2017 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

13.

Статті 446, 448

Проведення презентацій економічного та інвестиційного потенціалу регіонів України в органах і структурах ЄС

листопад 2017 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

14.

Стаття 369

Приєднання до Конвенції Організації Об'єднаних Націй про міжнародні змішані перевезення вантажів (м. Женева, 24 травня 1980 р.)

грудень 2016 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

15.

Стаття 369

Забезпечення розроблення проектів:

 

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

Концепції розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на 2015 - 2025 роки

грудень 2015 року

Програми розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на 2015 - 2025 роки

липень 2016 року

16.

Стаття 369

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, спрямованого на адаптацію законодавства України щодо мультимодальних перевезень до права ЄС

грудень 2015 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

17.

Стаття 369

Підтримка впровадження Транспортної стратегії України на період до 2020 року, зокрема в частині реалізації таких основних напрямів, як: розвиток транспортної інфраструктури оновлення рухомого складу поліпшення інвестиційного клімату забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг інтеграція вітчизняної транспортної системи до європейської та міжнародної транспортних систем забезпечення безпеки транспортних процесів

2014 - 2017 роки

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

18.

Стаття 369

Розроблення на національному рівні Комплексного плану розвитку логістики з метою забезпечення розвитку мережі логістичних центрів, оптимізації перевезень зернових вантажів, зокрема з використанням внутрішніх водних шляхів, удосконалення процесу організації вантажних перевезень шляхом оптимального використання наявної транспортної інфраструктури

грудень 2015 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

19.

Стаття 369

Спрощення процедур міжнародної торгівлі під час транспортних перевезень, у тому числі запровадження на національному рівні технології "Єдине вікно - локальне рішення"

січень 2016 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

20.

Стаття 369

Розроблення, впровадження та застосування національної транспортної моделі під час планування та реалізації стратегії розвитку транспортної інфраструктури

листопад 2016 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

21.

Стаття 369

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи збору та аналізу даних, пов'язаних з перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі транзитних

листопад 2016 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

22.

Стаття 369

Посилення інституційної спроможності Мінінфраструктури з питань політики розвитку транспортної інфраструктури, зокрема шляхом впровадження кращих практик ЄС у частині формування та реалізації державної політики для забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі транспорту

листопад 2016 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

23.

Стаття 369

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту ЄС № 1315/2013 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 11 грудня 2013 р. про рекомендації Європейського Союзу щодо розвитку транс'європейської транспортної мережі та визнання таким, що втратило чинність, Рішення № 661/2010/ЄС

липень 2017 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

24.

Стаття 369,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 92/106/ЄЕС від 07 грудня 1992 р. про встановлення спільних правил для окремих типів транспортування товарів між державами-членами ЄС

грудень 2017 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури

25.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламенти (ЄЕС) № 1191/69 і 1107/70 Ради

грудень 2017 року

Робоча група у сфері транспортної політики та інфраструктури (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

БЕЗПЕКА ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

26.

Статті 360 - 363, 365, 366,
додаток XXX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 94/63/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 січня 1994 р. про обмеження викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що утворюються у сховищах нафти та під час її транспортування з терміналів до сервісних станцій, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

грудень 2017 року

Робоча група у сфері безпеки та перевезення небезпечних вантажів

27.

Статті 360 - 363, 365, 366,
додаток XXX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 96/82/ЄС від 09 січня 1996 р. про контроль за загрозами значних небезпек, пов'язаних з небезпечними речовинами, із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2003/105/ЄС та Регламентом 2003/1882/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

грудень 2017 року

Робоча група у сфері безпеки та перевезення небезпечних вантажів

28.

Стаття 367,
додаток XXXII

Створення системи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті відповідно до норм законодавства Європейського Союзу

липень 2017 року

Робоча група у сфері залізничного транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

29.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (у частині перевезень на морському транспорті)

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

30.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

31.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 р. про систему обов'язкових оглядових заходів для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

32.

Стаття 369,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (у частині перевезень на автомобільному транспорті)

грудень 2017 року

Робоча група у сфері безпеки та перевезення небезпечних вантажів (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

33.

Стаття 367,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, якою внесено зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях)

грудень 2017 року

Робоча група у сфері безпеки та перевезення небезпечних вантажів (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

34.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95

липень 2016 року

Робоча група у сфері безпеки та перевезення небезпечних вантажів

35.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним корпусом та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) № 2978/94

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

36.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2005/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 р. про поліпшення безпеки портів (за виключенням положень, що стосуються інспекцій Комісії)

липень 2016 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

37.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про посилення безпеки суден та портових споруд (за винятком положень, що стосуються інспекцій Комісії)

липень 2016 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

38.

Стаття 367,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (у частині перевезень на залізничному транспорті)

грудень 2017 року

Робоча група у сфері безпеки та перевезення небезпечних вантажі (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

39.

Статті 360 - 363, 365, 366,
додатки XXX, XXXI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 р. про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС

серпень 2016 року

Робоча група у сфері авіаційного транспорту

40.

Стаття 137,
додаток XXXII

Забезпечення виконання та узгодженого розвитку двосторонніх угод про повітряне сполучення між Україною та державами-членами ЄС, доповнених "горизонтальною угодою", безвідносно до укладення майбутньої Угоди про спільний авіаційний простір

постійно

Робоча група у сфері авіаційного транспорту

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ ТА ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

41.

Стаття 367,
додаток XXXII

Створення інфраструктури для підтвердження відповідності професійної компетенції водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

грудень 2016 року

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

42.

Статті 55, 369,
додатки XXIX, XXXIII

Створення на базі потужностей державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" науково-дослідного випробувального центру перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту відповідно до міжнародних технічних регламентів та директив ЄС

грудень 2017 року

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

43.

Стаття 367,
додаток XXXII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів у сфері автомобільного транспорту, спрямованих на приведення законодавства України у відповідність з актами ЄС у цій сфері

грудень 2017 року

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

44.

Стаття 367,
додаток XXXII

Директива № 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 06 травня 2009 року про перевірки з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів.

грудень 2017 року

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

45.

Стаття 367,
додаток XXXII

Регламент (ЄС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 року про гармонізацію відповідного соціального законодавства, що регулює відносини в галузі автомобільного транспорту та вносить зміни до Регламентів Ради (ЄЕС) № 3821/85 та (ЄС) № 2135/98 і скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 3820/85

грудень 2017 року

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

46.

Стаття 367,
додаток XXXII

Забезпечення внесення змін до законодавства щодо обладнання вантажних транспортних засобів повною масою більше 3,5 тонни та міжнародних і міжміських автобусів пристроями обмеження швидкості відповідно до Директиви Ради 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 р. про встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві та ефективного контролю:

 

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

транспортних засобів, що використовуються для міжнародних вантажних перевезень

грудень 2015 року

транспортних засобів, що використовуються для міжнародних пасажирських перевезень

грудень 2017 року

47.

Стаття 367,
додаток XXXII

Запровадження системи підтвердження професійної компетенції водіїв відповідно до Директиви 2003/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Ради 91/439/ЄЕС та відміняє Директиву Ради 76/914/ЄЕС

грудень 2016 року

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

48.

Стаття 367,
додаток XXXII

Розроблення проектів актів законодавства щодо вирішення питання інституційного забезпечення контролю робочого часу водіїв відповідно до Директиви 2006/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85 і 3821/85 про соціальне законодавство в галузі дорожньо-транспортних робіт, що припиняє дію Директиви Ради 88/599/ЄЕС та Директиви 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 р. про організацію робочого часу осіб, які провадять мобільну автотранспортну діяльність:

 

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

для міжнародних перевезень автомобільним транспортом

грудень 2015 року

для внутрішніх перевезень автомобільним транспортом

грудень 2016 року

49.

Статті 368, 369,
додаток XXXII

Запровадження порядку допуску на ринки автомобільних перевезень відповідно до Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Директиви Ради 96/26/ЄС

грудень 2017 року

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

50.

Статті 368, 369,
додаток XXXII

Створення єдиного державного електронного реєстру автомобільних перевізників відповідно до Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень

грудень 2017 року

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

51.

Стаття 369,
додаток XXXII

Внесення змін до Правил дорожнього руху щодо встановлення градації максимальних вагових та габаритних параметрів транспортних засобів відповідно до Директиви Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 р. про встановлення для певних наземних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів під час національних і міжнародних перевезень і максимально дозволеної ваги під час міжнародних перевезень

грудень 2016 року

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

52.

Стаття 369,
додаток XXXII

Внесення змін до Бюджетного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про автомобільні дороги", "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо впровадження плати за проїзд великовантажними транспортними засобами автомобільними дорогами державного значення відповідно до Директиви 99/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 1999 р. про стягнення плати з вантажних транспортних засобів за використання певної інфраструктури

грудень 2017 року

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

53.

Стаття 369,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про посвідчення водія (замінена Директивою 2006/126 Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 р. про посвідчення водія (переглянутою)

листопад 2017 року

Робоча група у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

54.

Стаття 368

Проведення досліджень та заходів щодо облаштування залізничних пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС з метою приведення їх у відповідність з європейськими стандартами

липень 2015 року

Робоча група у сфері залізничного транспорту

55.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізничних шляхів Співтовариства

2015 - 2017 роки

Робоча група у сфері залізничного транспорту

56.

Стаття 368,
додаток XXXII

Регламент (ЄС) № 913/2010 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2010 року, стосовно Європейської залізничної мережі для конкурентоздатності вантажних перевезень

2015 - 2017 роки

Робоча група у сфері залізничного транспорту

57.

Стаття 368,
додаток XXXII

Директива № 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про сертифікацію машиністів локомотивів та поїздів в залізничній системі Співтовариства

2015 - 2017 роки

Робоча група у сфері залізничного транспорту

58.

Стаття 368,
додаток XXXII

Регламент Ради (ЄЕС) № 1192/69 від 26 червня 1969 року про спільні правила стандартизації звітності підприємств залізничного транспорту

2015 - 2017 роки

Робоча група у сфері залізничного транспорту

59.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 95/18/ЄС від 19 червня 1995 р. про ліцензування залізничних підприємств

2014 - 2017 роки

Робоча група у сфері залізничного транспорту

60.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2001 р. про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури у частині створення системи рівноправного доступу до інфраструктури

2014 - 2017 роки

Робоча група у сфері залізничного транспорту

61.

Стаття 368,
додаток XXXII

З метою імплементації положень Директиви 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. щодо інтероперабельності в межах Співтовариства (доопрацьована):

 

Робоча група у сфері залізничного транспорту

продовження співпраці з Європейським залізничним агентством (ERA) у рамках роботи групи з інтероперабельності залізничних систем простору 1520

березень 2015 року

проведення дослідження та аналізу відмінностей залізничних технічних стандартів України та системи технічної специфікації інтероперабельності (TSI)

2015 - 2016 роки

розроблення дорожньої карти гармонізації залізничних технічних стандартів України із системою технічної специфікації інтероперабельності (TSI)

грудень 2017 року

62.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення дорожньої карти впровадження стандартів якості обслуговування пасажирів залізничним транспортом з метою імплементації положень Регламенту Ради (ЄЕС) № 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. щодо прав та обов'язків пасажирів залізничного транспорту

вересень 2017 року

Робоча група у сфері залізничного транспорту

МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ ТА ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

63.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно загальних правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден, а також інших спільних дій морськими адміністраціями

липень 2016 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

64.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) 391/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про загальні правила і стандарти щодо організацій з корабельного інспектування і огляду

липень 2016 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

65.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно відповідності вимогам держави прапора

липень 2016 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

66.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно контролю держави порту

липень 2016 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

67.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює узгоджені вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження навалювальних суден (балкарів)

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

68.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. щодо облікових формальностей для суден, що прибувають та/або відбувають з портів держав - членів Співтовариства, і скасування Директиви Ради 2002/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р., чинної до 18 травня 2012 року

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

69.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 392/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про відповідальність морських пасажирських перевізників у разі нещасних випадків

липень 2016 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

70.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2002/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 р., що засновує систему Співтовариства з нагляду за рухом суден та інформування і скасовує Директиву Ради 93/75/ЄЕС

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

71.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 р. про систему обов'язкових оглядових заходів для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами

липень 2016 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

72.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про специфічні вимоги до остійності трейлерних пасажирських суден

липень 2016 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

73.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про мінімальний рівень підготовки моряків

липень 2016 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

74.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 р. про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

75.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про заборону оловоорганічних сполук на суднах

липень 2015 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

76.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 р. про Угоду про організацію робочого часу моряків, укладену між Асоціацією судновласників Європейського Співтовариства та Федерацією транспортних профспілок Європейського Співтовариства (за виключенням положення 16 цієї Угоди, яке буде імплементоване до липня 2020 року)

липень 2015 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

77.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, які зупиняються у портах Співтовариства

липень 2015 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

78.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 96/75/ЄС від 19 листопада 1996 р. про системи фрахтування та ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті Співтовариства

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

79.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 87/540/ЄЕС від 09 листопада 1987 р. про доступ до перевезення товарів водними шляхами для національного та іноземного транспорту і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікаційного рівня для провадження такої діяльності

липень 2016 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

80.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 96/50/ЄС від 23 липня 1996 р. про гармонізацію умов отримання національних свідоцтв капітанів для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами у межах Співтовариства

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

81.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2006/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про встановлення технічних вимог до суден внутрішніх водних шляхів

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

82.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2005/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 07 вересня 2005 р. про гармонізовані річні інформаційні послуги на внутрішніх водних шляхах Співтовариства

грудень 2015 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

83.

Стаття 138,
доповнення XVII-5

Розроблення дорожньої карти з наближення законодавства України до права ЄС у сфері міжнародного морського транспорту

березень 2015 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

84.

Стаття 138,
доповнення XVII-5

Директива Ради 94/57/EC від 22 листопада 1994 р. про загальні правила та стандарти щодо організацій з інспектування та огляду суден та щодо відповідної діяльності морських адміністрацій

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

85.

Стаття 138,
доповнення XVII-5

Директива Ради № 92/29/ЄЕС від 31 березня 1992 року про мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров'я з метою покращення медичного обслуговування на борту суден

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

86.

Стаття 138,
доповнення XVII-5

Директива Ради 95/21/ЄС від 19 червня 1995 р. про виконання, відносно судноплавства з використанням портів Співтовариства і плавання у водах, що знаходяться під юрисдикцією держав-членів, міжнародних стандартів з безпеки суден, запобігання забрудненню та забезпечення умов життя та праці (контроль держави порту)

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

87.

Стаття 138,
доповнення XVII-5

Директива № 2001/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 2001 року про мінімальний рівень підготовки моряків

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту

88.

Стаття 369

Залучення допомоги ЄС у рамках інструментів Twinning, TAIEX з метою вирішення практичних питань щодо ратифікації та імплементації Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року

березень 2015 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

Глава 18. Політика у галузі рибальства та морська політика

89.

Статті 409, 411 - 413

Вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища Азовського та Чорного морів, поліпшення їх екологічного стану

липень 2017 року

Робоча група у сфері морського та річкового транспорту (відповідно до компетенції)
із залученням інших робочих груп відповідно до компетенції

ПОШТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК

90.

Статті 109 - 114,
доповнення XVII-4, XVII-6

Розроблення дорожньої карти з метою наближення законодавства України до права ЄС у сфері поштових та кур'єрських послуг

березень 2015 року

Робоча група у сфері поштового зв'язку

ТУРИЗМ

91.

Стаття 401

Розроблення проекту Стратегії розвитку туризму та курортів до 2025 року та проектів державних цільових програм для реалізації Стратегії

грудень 2016 року

Робоча група у сфері туризму

92.

Стаття 401

Підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про туризм"

грудень 2015 року

Робоча група у сфері туризму

93.

Стаття 401,
додаток XXXIX

Розроблення технічного регламенту про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне відповідно до Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. № 90/314/ЄЕС

грудень 2017 року

Робоча група у сфері туризму

94.

Стаття 401,
додаток XXXIX

Розроблення національних стандартів як доказової бази до технічного регламенту про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне

2014 - 2017 роки

Робоча група у сфері туризму

95.

Стаття 402

Установлення постійного діалогу з метою спільного представлення туристичних можливостей України, участі в освітніх програмах, проведення засідань робочих груп з туризму та інших заходів з державами - членами ЄС

2014 - 2017 роки

Робоча група у сфері туризму

Глава 25. Співробітництво у сфері спорту та фізичної культури

96.

Стаття 441

Прийняття нормативно-правових актів у сфері будівництва та експлуатації спортивної інфраструктури, у тому числі дитячих та шкільних спортивних майданчиків

2015 - 2016 роки

Робоча група у сфері туризму

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій

97.

Статті 403, 404

Укладення договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областями України та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав - членів ЄС, організація та проведення тренінгів для сільського населення, відповідних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів із залученням експертів ЄС, організація навчальних поїздок до держав - членів ЄС

2014 - 2017 роки

Робоча група у сфері туризму

Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та інвестиційної діяльності

А.А. Нестеренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.10.2014  № 512

СКЛАД
Координаційної ради з питань імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

1.

РЕЙТЕР
Оксана Костянтинівна

-

заступник Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції, голова Координаційної ради;

2.

НЕСТЕРЕНКО
Андрій Анатолійович

-

директор Департаменту міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності Міністерства інфраструктури України, заступник голови Координаційної ради;

3.

ПРОСКУРА
Олена Олександрівна

-

заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності - начальник відділу міжнародних організацій та об'єднань Міністерства інфраструктури України, відповідальний секретар Координаційної ради;

4.

ГОРБАХА
Микола Миколайович

-

директор Департаменту безпеки Міністерства інфраструктури України;

5.

ГІРМАН
Юрій Васильович

-

директор Департаменту державної власності Міністерства інфраструктури України;

6.

ДЕМИДОВИЧ
Дмитро Володимирович

-

директор Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України;

7.

ДОБРОХОД
Сергій Олександрович

-

директор Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України;

8.

СНІТКО
Микола Петрович

-

директор Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України;

9.

САДЛОВСЬКА
Ірина Петрівна

-

заступник директора Департаменту економіки та фінансів - начальник відділу бюджету та фінансового регулювання Міністерства інфраструктури України;

10.

САВЧЕНКО
Костянтин Анатолійович

-

начальник Управління стратегічного розвитку інфраструктури та науково-технічної політики Міністерства інфраструктури України;

11.

ТКАЧ
Тетяна Андріївна

-

начальник відділу міжнародно-правової роботи Департаменту правового забезпечення Міністерства інфраструктури України;

12.

АНТОНЮК
Денис Юрійович

-

голова Державної авіаційної служби України;

13.

ВАСЬКОВ
Юрій Юрійович

-

перший заступник Голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України";

14.

ГОРДІЄНКО
Валентина Романівна

-

перший заступник Голови Державного агентства України з туризму та курортів;

15.

ЧЕРНЕНКО
Валерій Михайлович

-

голова Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

16.

СЕВИРІН
Микола Васильович

-

заступник голови Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті;

17.

БАБИЧ
Терезія Степанівна

-

начальник відділу міжнародного співробітництва та інвестицій Державного агентства автомобільних доріг України;

18.

ТКАЧУК
Ігор Віталійович

-

заступник генерального директора українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" - керівник апарату (за згодою);

19.

СТЕФАНЕНКО
Лариса Володимирівна

-

начальник відділу міжнародних зв'язків українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" (за згодою);

20.

Представник Міністерства юстиції України (за згодою);

21.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою);

22.

Представник Міністерства внутрішніх справ (за згодою);

23.

Представник Міністерства екології та природних ресурсів України (за згодою);

24.

Представник Міністерства оборони України (за згодою);

25.

Представник Міністерства соціальної політики України (за згодою);

26.

Представник Державної фіскальної служби України (за згодою);

27.

Представник Державної автомобільної інспекції України (за згодою);

28.

Представник Державної прикордонної служби України (за згодою);

29.

Представник Державної митної служби України (за згодою);

30.

Представник Національної академії наук України (за згодою).

Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та інвестиційної діяльності

А.А. Нестеренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.10.2014  № 512

СКЛАД
Робочої групи у сфері транспортної політики та інфраструктури

1.

САВЧЕНКО
Костянтин Анатолійович

-

начальник Управління стратегічного розвитку інфраструктури та науково-технічної політики Міністерства інфраструктури України, голова Робочої групи;

2.

КОТЛУБЕЙ
Дмитро Олександрович

-

заступник директора Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг - начальник відділу стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України;

3.

ПРОСКУРА
Олена Олександрівна

-

заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності - начальник відділу міжнародних організацій та об'єднань Міністерства інфраструктури України, заступник голови Робочої групи;

4.

САДЛОВСЬКА
Ірина Петрівна

-

заступник директора Департаменту економіки та фінансів - начальник відділу бюджету та фінансового регулювання Міністерства інфраструктури України;

5.

ЛІПІНСЬКА
Світлана Олександрівна

-

заступник начальника Управління стратегічного розвитку інфраструктури та науково-технічної політики Міністерства інфраструктури України;

6.

ФЕДОРЕНКО
Олександр Георгійович

-

заступник директора Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту - начальник відділу технічної політики у сфері залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України;

7.

ДІДКІВСЬКИЙ
В'ячеслав Миколайович

-

заступник директора Департаменту безпеки - начальник відділу охорони праці та соціального захисту Міністерства інфраструктури України;

8.

БАБІЙ
Оксана Степанівна

-

начальник відділу перспективного розвитку пріоритетних транспортних мереж Управління стратегічного розвитку інфраструктури та науково-технічної політики Міністерства інфраструктури України, секретар Робочої групи;

9.

ТКАЧ
Тетяна Андріївна

-

начальник відділу міжнародно-правової роботи Департаменту правового забезпечення Міністерства інфраструктури України;

10.

ЗЕЛЕНКОВ
Віктор Іванович

-

директор Департаменту фінансів та економіки Державної авіаційної служби України;

11.

БАЛІН
Володимир Анатолійович

-

перший заступник Голови Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

12.

БАРАНОВА
Тетяна Євгенівна

-

начальник юридичного управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

13.

ЗГУРСЬКИЙ
Валентин Олександрович

-

начальник Відділу авіаційного транспорту Міністерства інфраструктури України;

14.

ТИЩЕНКО
Олексій Валерійович

-

головний спеціаліст відділу стратегічного розвитку автомобільних доріг Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України;

15.

НОВІКОВА
Алла Михайлівна

-

заступник директора з наукової роботи державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (за згодою);

16.

ТІМЕНКО
Анатолій Юрійович

-

інженер відділу міжнародних відношень євроінтеграції та логістики державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (за згодою);

17.

КРИЖАНІВСЬКИЙ
Ярослав Валерійович

-

заступник директора департаменту транспортної політики Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (за згодою);

18.

Представник Міністерства юстиції України (за згодою);

19.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою);

20.

Представник Державної прикордонної служби України (за згодою);

21.

Представник Державної фіскальної служби України (за згодою);

22.

Представник Міністерства екології та природних ресурсів України (за згодою);

23.

Представник Міністерства фінансів України (за згодою).

Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та інвестиційної діяльності

А.А. Нестеренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.10.2014  № 512

СКЛАД
Робочої групи у сфері безпеки та перевезення небезпечних вантажів

1.

ГОРБАХА
Микола Миколайович

-

директор Департаменту безпеки Міністерства інфраструктури України, голова Робочої групи;

2.

ДІДКІВСЬКИЙ
В'ячеслав Миколайович

-

заступник директора Департаменту безпеки - начальник відділу охорони праці та соціального захисту Міністерства інфраструктури України;

3.

КОСЬКОВЕЦЬКИЙ
Володимир Миколайович

-

заступник директора Департаменту безпеки - начальник відділу безпеки руху та перевезення небезпечних вантажів Міністерства інфраструктури України;

4.

ТЕРЛЕЦЬКА
Ірина Вадимівна

-

начальник відділу технічного регулювання, екологічної безпеки та страхової політики Департаменту безпеки Міністерства інфраструктури України;

5.

САЛАМАТНІКОВА
Діана Євгенівна

-

головний спеціаліст відділу безпеки руху та перевезення небезпечних вантажів Департаменту безпеки Міністерства інфраструктури України;

6.

МІКОВ
Дмитро Ігорович

-

головний спеціаліст відділу безпеки руху та перевезення небезпечних вантажів Департаменту безпеки Міністерства інфраструктури України;

7.

ДЕБОЛЬСЬКА
Інна Валеріївна

-

заступник директора Департаменту правового забезпечення - начальник відділу нормативно-правового забезпечення Міністерства інфраструктури України;

8.

КУБАЛЬСЬКА
Світлана Сергіївна

-

заступник директора Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг - начальник відділу стратегічного розвитку автомобільного та міського транспорту Міністерства інфраструктури України;

9.

ФЕДОРЕНКО
Олександр Георгійович

-

заступник директора Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту - начальник відділу технічної політики у сфері залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України;

10.

ПАВЛОВ
Петро Вікторович

-

головний спеціаліст відділу стратегії та розвитку морського транспорту та інфраструктури Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України;

11.

КРАВЧЕНКО
Ольга Петрівна

-

головний спеціаліст відділу міжнародних організацій та об'єднань Департаменту міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності Міністерства інфраструктури України;

12.

ДЬОМІН
Едуард Володимирович

-

заступник Голови Державної авіаційної служби України;

13.

АЛЕКСАНДРОВ
Сергій Васильович

-

заступник начальника Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті - начальник відділу державного контролю та нагляду за безпекою у сфері залізничного транспорту Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

14.

ЩЕЛКУНОВ
Антон Васильович

-

начальник відділу державного нагляду і контролю з безпеки на залізничному транспорті Управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті в м. Київ;

15.

СЕРГІЄНКО
Віталій Сергійович

-

начальник управління організації робіт з попередження катастроф, аварій та подій Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

16.

ГЕРЕГА
Іван Васильович

-

заступник начальника управління - начальник відділу технічного розслідування подій управління організації робіт з попередження катастроф, аварій та подій Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

17.

КРОТ
Володимир Степанович

-

начальник Департаменту безпеки руху - головний ревізор з безпеки руху Державної адміністрації залізничного транспорту України;

18.

ПАНАСЕНКО
Олександр Ізмайлович

-

перший заступник начальника Департаменту безпеки руху - головний ревізор з безпеки руху Державної адміністрації залізничного транспорту України;

19.

ВАСЬКОВ
Юрій Юрійович

-

перший заступник Голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України";

20.

БЕЛЬСЬКИЙ
Юрій Володимирович

-

начальник служби безпеки мореплавства державного підприємства "Адміністрація морських портів України";

21.

ГОРПИНЮК
Андрій Васильович

-

заступник директора з наукової роботи державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут";

22.

ШУМ
Інна Віталіївна

-

завідувач відділу вантажних перевезень державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут";

23.

ХАБУТДІНОВ
Арсен Романович

-

завідувач відділу безпеки на транспорті державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут";

24.

СИМОНЕНКО
Роман Вікторович

-

завідувач сектору секретаріату Атестаційної служби, технічного огляду і супроводження виконання ЄУТР лабораторії дослідження використання палив та екології державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут";

25.

ПРУСОВ
Володимир Олександрович

-

перший заступник генерального директора Класифікаційного товариства "Регістр судноплавства України";

26.

СЛЬОЗКО
Микола Пилипович

-

начальник служби технічного нагляду за суднами Класифікаційного товариства "Регістр судноплавства України";

27.

ЯСІНСЬКІЙ
В'ячеслав Михайлович

-

начальник відділу систем управління безпекою і охорони суден Класифікаційного товариства "Регістр судноплавства України";

28.

СМУРИГІН
Євген Олегович

-

начальник відділу міжнародного співробітництва Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті;

29.

РУДЕНОК
Володимир Олександрович

-

головний спеціаліст відділу організації розслідування аварійних подій Департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті;

30.

СОКОЛОВ
Віктор Михайлович

-

директор державного підприємства "Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезення на залізничному транспорті";

31.

МИЦКО
Роман Степанович

-

директор державного підприємства "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту";

32.

ГЛЕВАЦЬКИЙ
Андрій Олександрович

-

начальник відділу сприяння перевезень Департаменту транспортної політики Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (за згодою).

Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та інвестиційної діяльності

А.А. Нестеренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.10.2014  № 512

СКЛАД
Робочої групи у сфері авіаційного транспорту

1.

АНТОНЮК
Денис Юрійович

-

голова Державної авіаційної служби України, голова Робочої групи;

2.

МЕЛЬНИК
Олена Вікторівна

-

заступник директора Департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків - начальник відділу зовнішніх зв'язків Державної авіаційної служби України;

3.

КАПЛЯР
Катерина Володимирівна

-

начальник юридичного відділу Державної авіаційної служби України;

4.

КРАВЧЕНКО
Наталія Сергіївна

-

головний спеціаліст відділу міжнародних організацій та об'єднань Департаменту міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності Міністерства інфраструктури України;

5.

ТКАЧУК
Олександр Анатолійович

-

головний спеціаліст Відділу авіаційного транспорту Міністерства інфраструктури України;

6.

СТРІШЕНЕЦЬ
Тетяна Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу міжнародно-правової роботи Департаменту правового забезпечення Міністерства інфраструктури України.

Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та інвестиційної діяльності

А.А. Нестеренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.10.2014  № 512

СКЛАД
Робочої групи у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства

1.

ДОБРОХОД
Сергій Олександрович

-

директор Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України, голова Робочої групи;

2.

БАЛІН
Володимир Анатолійович

-

перший заступник Голови Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

3.

КОТЛУБЕЙ
Дмитро Олександрович

-

заступник директора Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг - начальник відділу стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України;

4.

КОСЬКОВЕЦЬКИЙ
Володимир Миколайович

-

заступник директора Департаменту безпеки - начальник відділу безпеки руху та перевезення небезпечних вантажів Міністерства інфраструктури України;

5.

ШЕВЧЕНКО
Максим Вікторович

-

начальник управління державного контролю на автомобільному транспорті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

6.

БАРАНОВА
Тетяна Євгенівна

-

начальник юридичного управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

7.

БУБНОВА
Наталія Олександрівна

-

заступник начальника юридичного управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

8.

РУБЛЕНКО
Андрій Олександрович

-

начальник управління ліцензування та адміністративних послуг Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

9.

ГЕРЕГА
Іван Васильович

-

начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Управління організації робіт з попередження катастроф, аварій та подій Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

10.

ТЕРОСИПОВ
Євген В'ячеславович

-

заступник начальника Відділу міжнародного співробітництва та інвестицій Державного агентства автомобільних доріг України;

11.

АГЕЄВ
Володимир Борисович

-

перший заступник директора з наукової роботи державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут";

12.

ГУТАРЕВИЧ
Сергій Юрійович

-

заступник директора з наукової роботи державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут";

13.

НОВІКОВА
Алла Михайлівна

-

заступник директора державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут";

14.

СИМОНЕНКО
Роман Вікторович

-

завідувач сектору секретаріату Атестаційної служби, технічного огляду і супроводження виконання ЄУТР лабораторії дослідження використання палив та екології державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут";

15.

ОКАРСЬКИЙ
Олексій Петрович

-

головний спеціаліст відділу міжнародно-правової роботи Департаменту правового забезпечення Міністерства інфраструктури України;

16.

ТИЩЕНКО
Олексій Валерійович

-

головний спеціаліст відділу стратегічного розвитку автомобільних доріг Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України;

17.

КРАВЧЕНКО
Ольга Петрівна

-

головний спеціаліст відділу міжнародних організацій та об'єднань Департаменту міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності Міністерства інфраструктури України;

18.

МАЛЬЧЕВСЬКА
Валентина Мартинівна

-

директор Департаменту транспортної політики Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (за згодою);

19.

КОВАЛЕНКО
Костянтин Анатолійович

-

заступник директора Департаменту транспортної політики - начальник відділу та супроводження нормативних актів Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (за згодою);

20.

САБАНСЬКА
Ольга Володимирівна

-

начальник відділу європейської інтеграції Департаменту транспортної політики Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (за згодою).

Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та інвестиційної діяльності

А.А. Нестеренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.10.2014  № 512

СКЛАД
Робочої групи у сфері залізничного транспорту

1.

СНІТКО
Микола Петрович

-

директор Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України, голова Робочої групи;

2.

ФЕДОРЕНКО
Олександр Георгійович

-

заступник директора Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту - начальник відділу технічної політики у сфері залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України;

3.

СОЛЯННІК
Катерина Володимирівна

-

заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності - начальник відділу двостороннього співробітництва та міжнародних договорів Міністерства інфраструктури України;

4.

ТЕРЛЕЦЬКА
Ірина Вадимівна

-

начальник відділу технічного регулювання, екологічної безпеки та страхової політики Департаменту безпеки Міністерства інфраструктури України;

5.

АЛЕКСАНДРОВ
Сергій Васильович

-

заступник начальника Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті - начальник відділу державного контролю та нагляду за безпекою у сфері залізничного транспорту Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

6.

ТКАЧЕНКО
Олег Петрович

-

заступник начальника Департаменту розвитку і технічної політики Державної адміністрації залізничного транспорту України;

7.

ОКАРСЬКИЙ
Олексій Петрович

-

головний спеціаліст відділу міжнародно-правової роботи Департаменту правового забезпечення Міністерства інфраструктури України;

8.

СЄРИКОВ
Станіслав Євгенович

-

старший державний інспектор відділу державного контролю та нагляду за безпекою у сфері залізничного транспорту Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

9.

ГАРКАВЕНКО
Олена Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу технічної політики у сфері залізничного транспорту Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України;

10.

ЗАБОЛОЦЬКА
Світлана Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу технічної політики у сфері залізничного транспорту Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України;

11.

КРАВЧЕНКО
Ольга Петрівна

-

головний спеціаліст відділу міжнародних організацій та об'єднань Департаменту міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності Міністерства інфраструктури України;

12.

ІСОПЕНКО
Іван Васильович

-

директор (з реформування, корпоративного розвитку, майнової та соціальної політики) Державної адміністрації залізничного транспорту України;

13.

ШИШ
Володимир Олексійович

-

начальник Департаменту розвитку і технічної політики Державної адміністрації залізничного транспорту України;

14.

РИБАЛЬЧЕНКО
Дмитро Анатолійович

-

головний юристконсульт Правового департаменту Державної адміністрації залізничного транспорту України;

15.

СОКОЛОВ
Віктор Михайлович

-

директор державного підприємства "Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезення на залізничному транспорті" (за згодою);

16.

МИЦКО
Роман Степанович

-

директор державного підприємства "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту" (за згодою);

17.

ЕЙТУТІС
Георгій Дмитрович

-

проректор з наукової роботи Державного економіко-технологічного університету (за згодою).

Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та інвестиційної діяльності

А.А. Нестеренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.10.2014  № 512

СКЛАД
Робочої групи у сфері морського та річкового транспорту

1.

ДЕМИДОВИЧ
Дмитро Володимирович

-

директор Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України, голова Робочої групи;

2.

СЕВИРІН
Микола Васильович

-

заступник Голови Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті;

3.

СИМОНЕНКО
Сергій Валентинович

-

начальник державної установи "Держгідрографія";

4.

ПРУСОВ
Володимир Олександрович

-

перший заступник Генерального директора Класифікаційного товариства "Регістр судноплавства України";

5.

ВАСЬКОВ
Юрій Юрійович

-

перший заступник Голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України";

6.

ДІДКІВСЬКИЙ
В'ячеслав Миколайович

-

заступник директора Департаменту безпеки - начальник відділу охорони праці та соціального захисту Міністерства інфраструктури України;

7.

СМУРИГІН
Євген Олегович

-

начальник відділу міжнародного співробітництва Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті;

8.

ПАВЛОВ
Петро Вікторович

-

головний спеціаліст відділу стратегії розвитку морського транспорту та інфраструктури Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України;

9.

КРАВЧЕНКО
Наталія Сергіївна

-

головний спеціаліст відділу міжнародних організацій та об'єднань Департаменту міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності Міністерства інфраструктури України;

10.

ОКАРСЬКИЙ
Олексій Петрович

-

головний спеціаліст відділу міжнародно-правової роботи Департаменту правового забезпечення Міністерства інфраструктури України;

11.

ТІМЕНКО
Анатолій Юрійович

-

інженер відділу міжнародних відношень євроінтеграції та логістики державного підприємства "Адміністрація морських портів України";

12.

РУДЕНОК
Володимир Олександрович

-

головний спеціаліст відділу організації розслідування аварійних подій Департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та інвестиційної діяльності

А.А. Нестеренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.10.2014  № 512

СКЛАД
Робочої групи у сфері поштового зв'язку

1.

ТКАЧУК
Ігор Віталійович

-

заступник Генерального директора українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" - керівник апарату, голова Робочої групи;

2.

ГІРМАН
Юрій Васильович

-

директор Департаменту державної власності Міністерства інфраструктури України;

3.

СТЕФАНЕНКО
Лариса Володимирівна

-

начальник відділу міжнародних зв'язків українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта";

4.

КРАВЧЕНКО
Наталія Сергіївна

-

головний спеціаліст відділу міжнародних організацій та об'єднань Департаменту міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності Міністерства інфраструктури України;

5.

СТРІШЕНЕЦЬ
Тетяна Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу міжнародно-правової роботи Департаменту правового забезпечення Міністерства інфраструктури України;

6.

Представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою).

Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та інвестиційної діяльності

А.А. Нестеренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.10.2014  № 512

СКЛАД
Робочої групи у сфері туризму

1.

ГОРДІЄНКО
Валентина Романівна

-

перший заступник Голови Державного агентства України з туризму та курортів, голова Робочої групи;

2.

БАРТКІВ
Марина Василівна

-

завідувач сектору категоризації засобів розміщення Державного агентства України з туризму та курортів;

3.

ЗАЛІЗІНСЬКИЙ
Денис Іванович

-

головний спеціаліст відділу міжнародних організацій та об'єднань Департаменту міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності Міністерства інфраструктури України;

4.

ШЕВЧУК
Ірина Олександрівна

-

начальник управління авіаперевезень та ліцензування Державної авіаційної служби України;

5.

МЕЛЬНИЧЕНКО
Дмитро Сергійович

-

начальник відділу туристичної інфраструктури та регіонального розвитку Управління туристичної діяльності та інфраструктури Державного агентства України з туризму та курортів;

6.

МЕЛЬНИК
Ігор Михайлович

-

завідувач Сектору європейської інтеграції Державного агентства України з туризму та курортів;

7.

ОСАДЧА
Лариса Миколаївна

-

заступник начальника управління - начальник відділу туристичної діяльності, ліцензування та інвестиційної політики у сфері туризму Управління туристичної діяльності та інфраструктури Державного агентства України з туризму та курортів;

8.

ЧАПАЛЮК
Андрій Васильович

-

начальник відділу роботи з персоналом та організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови, діловодства та контролю Державного агентства України з туризму та курортів;

9.

ГРИШУКОВА
Тетяна Олександрівна

-

головний спеціаліст сектору правового забезпечення Державного агентства України з туризму та курортів;

10.

СТРІШЕНЕЦЬ
Тетяна Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу міжнародно-правової роботи Департаменту правового забезпечення Міністерства інфраструктури України.

Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та інвестиційної діяльності

А.А. Нестеренко

{Текст взято з сайту Мінінфраструктури України http://www.mtu.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: