open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2011 N 505

Про затвердження Положення

про загальнозоологічний заказник

загальнодержавного значення "Діброва"

у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про загальнозоологічний заказник
загальнодержавного значення "Діброва" у новій редакції, що
додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про
загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення
"Діброва", затверджене начальником Головного управління
національних природних парків та заповідної справи 19.04.2000.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вільдмана І.Л.
Міністр М.В.Злочевський

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНОЗООЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ДІБРОВА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення
"Діброва" (далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів
УРСР від 28.10.74 N 500 ( 500-74-п ) "Про створення заказників
загальнодержавного значення в Українській РСР".
1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду
України, охороняється як національне надбання щодо якого
встановлюється особливий режим охорони, відтворення та
використання.
1.3. Заказник загальною площею 839 гектарів представляє собою
низинні передгірні угіддя і лісові масиви урочища "Діброва" і
розташований на території Жидачівського району Львівської області
в межах Ходорівського лісництва у кварталах 1-13.
1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається
з користування Державного підприємства "Стрийське лісове
господарство" (далі - Землекористувач), який здійснює в її межах
свою діяльність згідно з цим Положенням.
1.5. Землекористувач на території Заказника в своїй
діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами
України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),
іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим
Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та
додержання встановленого режиму території Заказника.
1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються
відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на
планово-картографічні матеріали територіальних органів
Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних
формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма
N 6-зем) ( z0788-98, za788-98 ) та землевпорядній документації,
обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих
територій.
1.7. Юридична адреса Землекористувача: Стрийський район,
с. Добряни, вул. Стрийська, 3-а.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Заказник створено з метою збереження та охорони умов
відтворення і проживання цілого комплексу видів мисливської фауни,
характерного для Передкарпаття.
2.2. Завданнями Заказника є: збереження і відтворення чисельності мисливських видів
тварин: козулі звичайної, зайця-русака, білки звичайної, лисиці
звичайної, кабана дикого, птахів: тетеруків, фазанів та інших; охорона умов відтворення і проживання видів мисливської
фауни, які проживають у Заказнику; збереження, охорона умов відтворення цінних у господарському,
науковому та культурному відношенні тварин; проведення щорічних обліків чисельності видів мисливської
фауни з метою відновлення їх ареалів; організація стаціонарних спостережень, проведення кільцювання
птахів з метою вивчення їх міграції; здійснення науково-дослідних робіт з метою розробки заходів,
спрямованих на поліпшення умов існування тварин та збільшення їх
чисельності; підтримка загального екологічного балансу в регіоні; поширення екологічних знань тощо.
3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА
3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний
фонд України" ( 2456-12 ) на території Заказника забороняється
будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника,
передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного
комплексу, у тому числі: проведення меліоративних та інших робіт, що можуть призвести
до зміни гідрологічного режиму Заказника та забруднення джерел; будь-яке будівництво, не пов'язане з охороною території
Заказника; розвідувальні, підривні роботи, розробка корисних копалин; всі види діяльності, що можуть призвести до погіршення
кормової бази тварин та умов їх існування; рубки головного користування та прохідні рубки; знищення та пошкодження дерев, чагарників, трав'яного
покриву; сінокосіння в період розмноження тварин та відгодівлі молоді; застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та
хворобами рослин без відповідного наукового обґрунтування та
погодження Мінприроди; випасання та прогін худоби через територію Заказника; інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних,
узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та
погодження Мінприроди; мисливство, відлов та знищення усіх видів тварин, розорення
їх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху; натаскування та перебування на території з мисливськими
собаками; знаходження на території Заказника з усіма видами
вогнепальної зброї та знаряддями лову тварин; будь-яке засмічення та забруднення території Заказника; знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву,
розорювання; збирання рідкісних, лікарських та занесених до Червоної книги
України рослин, їх частин, квітів та плодів; зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів; організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту
та розведення вогнищ; проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального
користування, за винятком технологічного і службового транспорту
Землекористувача; туризм та інші форми організованого туризму; передача в господарське використання Заказника, окремих його
територій та об'єктів.
3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах
території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих
уповноваженими на те органами державної влади, в порядку
передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених
Мінприроди.
3.4. Для збереження і відтворення природних комплексів та
об'єктів Заказника дозволяється у встановленому порядку наукова,
господарська та інша діяльність, що не суперечить меті та
завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим
Положенням режиму території.
3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок
у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.
3.6. На Землекористувача у межах Заказника оформляється у
встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання
встановленого режиму території.
3.7. Режим охорони території Заказника враховується при
розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем
з розвитку, землевпорядкування тощо.
3.8. Державний контроль за додержанням режиму території
Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.
3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони
території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з
охорони довкілля.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у
межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну,
цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством
України.
5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ
5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника
проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: