open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
01.12.2004 N 499

Про затвердження Інформаційного листа до Порядку

організації професійної підготовки фахівців

з питань фінансового моніторингу професійних

учасників ринку цінних паперів, затвердженого

рішенням Комісії від 10.12.2003 N 562

З метою надання методичного роз'яснення Порядку організації
професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу
професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням
Комісії від 10.12.2003 N 562 ( z0176-04 ), Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Інформаційний лист до Порядку організації
професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу
професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням
Комісії від 10.12.2003 N 562 ( z0176-04 ) (далі - Інформаційний
лист) (додається).
2. Заступнику Виконавчого секретаря О.Петрашку забезпечити: - оприлюднення Інформаційного листа на офіційному сайті
Комісії; - публікацію Інформаційного листа в офіційному друкованому
виданні Комісії.
3. Контроль за виконанням покласти на члена Комісії
М.Бурмаку.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії

від 1 грудня 2004 р. N 41

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

01.12.2004 N 499

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

до Порядку організації професійної підготовки

фахівців з питань фінансового моніторингу

професійних учасників ринку цінних паперів,

затвердженого рішенням Комісії

від 10.12.2003 N 562

( z0176-04 )

На виконання вимог Закону України "Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ), наказу Державного департаменту фінансового
моніторингу від 24.04.2003 N 40 ( z0337-03 ) "Про затвердження
Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного
фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії
запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму", а також з метою організації
професійної підготовки працівників та керівників підрозділів
професійних учасників ринку цінних паперів, відповідальних
за проведення фінансового моніторингу, Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку рішенням від 10.12.2003 N 562
( z0176-04 ) затверджено Порядок організації професійної
підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних
учасників ринку цінних паперів (далі - Порядок).
Зазначеним Порядком ( z0176-04 ) визначено вимоги
до відповідальної особи, на яку можуть бути покладені обов'язки
щодо здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками
ринку цінних паперів, зокрема: - мати сертифікат Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку про здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, який повинен відповідати ліцензії (або одній
з ліцензій) на право здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, що має професійний учасник ринку цінних паперів.
При цьому у разі, коли професійний учасник має дві або більше
ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів, відповідальній особі достатньо мати сертифікат за одним
напрямом професійної діяльності на ринку цінних паперів; - опанувати, затверджену Комісією та погоджену Державним
департаментом фінансового моніторингу Міністерства фінансів
України програму (програми) навчання з питань фінансового
моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, яка (які)
відповідає виду професійної діяльності відповідного професійного
учасника ринку цінних паперів. При цьому відповідальна особа
повинна опанувати програми навчання за всіма напрямами діяльності
та до 01.01.2005 скласти кваліфікаційний іспит з питань
фінансового моніторингу за всіма видами професійної діяльності,
які здійснює професійний учасник ринку цінних паперів.
Також, необхідно зазначити, що відповідальна особа має право
опанувати обрану нею програму або програми навчання самостійно,
без проходження навчання в навчальних закладах, з якими Комісія
уклала відповідні договори, а для отримання кваліфікаційного
посвідчення скласти тільки кваліфікаційний іспит з питань
фінансового моніторингу.
Відповідальній особі, яка успішно склала кваліфікаційний
іспит (іспити) видається кваліфікаційне посвідчення - єдиний
документ, що підтверджує професійну підготовку відповідальної
особи. Кваліфікаційне посвідчення дійсне протягом року з дати
складання іспиту.
Для банків, які отримали в Державній комісії з цінних паперів
та фондового ринку одну або більше ліцензій на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів, професійна
діяльність на ринку цінних паперів є лише одним із видів
діяльності банків на фінансовому ринку. Заходи у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму, здійснюються банками
у відповідності до вимог Положення про здійснення банками
фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління
Національного банку України від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 )
(далі - Положення).
Відповідно до Положення ( z0381-03 ) правила внутрішнього
фінансового моніторингу банку мають містити, зокрема, опис
організаційної структури внутрішньобанківської системи запобігання
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
вимоги до кадрового забезпечення внутрішньобанківської системи
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, права та обов'язки відповідальних працівників банку
та філії, а також інших працівників банку, відповідальних
за виконання програм здійснення фінансового моніторингу.
Враховуючи зазначене, в банках, крім відповідального працівника
за здійснення фінансового моніторингу, який є членом правління
банку за посадою, призначається та звільняється з посади
в порядку, визначеному установчими документами банку,
за погодженням з Національним банком України, та до основних
обов'язків якого відноситься організація та координація
функціонування внутрішньобанківської системи фінансового
моніторингу, можуть призначаються також відповідальні працівники
в окремих структурних підрозділах банку.
Крім того, згідно із Положенням щодо організації діяльності
комерційних банків на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 18.05.1999 N 104 ( z0321-99 ) та постановою правління
Національного банку України від 18.05.1999 N 239 ( za321-99 ),
для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів,
банку необхідно створити відокремлений внутрішній підрозділ, який
повинен мати окреме приміщення, окреме технічне та технологічне
забезпечення, а також організовану систему обмеження доступу
працівників банку, які не є працівниками цього підрозділу. Також
керівник та спеціалісти такого підрозділу повинні мати відповідну
кваліфікацію та пройти сертифікацію в Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку здійснює контроль
за діяльністю банків як професійних учасників ринку цінних
паперів, які відповідно до Закону України "Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ) є суб'єктами первинного фінансового
моніторингу, і які зобов'язані здійснювати свою діяльність
у відповідності до законів, які регулюють діяльність професійних
учасників ринку цінних паперів, та нормативних актів Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, банки повинні
самостійно визначати особу, яка опанує програму або програми
навчання з питань фінансового моніторингу професійних учасників
ринку цінних паперів, затверджені рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2003 N 360
( va360312-03 ), у відповідності до внутрішньобанківської системи
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та складе відповідний кваліфікаційний
іспит (іспити).
Голова Комісії А.Балюк

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: