open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
22.06.2010 N 499

Про утворення наукової ради з питань

забезпечення санітарного

та епідемічного благополуччя населення

З метою наукового та методичного забезпечення функціонування
державної санітарно-епідеміологічної служби України, керуючись
статтею 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), пунктом 7
Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002
N 1218 ( 1218-2002-п ), пунктом 14 Положення про державну
санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я
України, затвердженого наказом МОЗ від 19.11.2002 N 420
( z0960-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.12.2002 за N 960/7248, Н А К А З У Ю:
1. Утворити на правах консультативно-дорадчого органу наукову
раду з питань забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення.
2. Затвердити:
2.1. Склад наукової ради з питань забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення, що додається.
2.2. Положення про наукову раду з питань забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення, що додається.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник
Міністра - Головний
державний санітарний
лікар України Г.С.Рожков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

22.06.2010 N 499

СКЛАД

наукової ради з питань

забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення

Кундієв Ю.І. - директор Інституту медицини

праці НАМН України,

академік НАН України

та НАМН України - голова

наукової ради

(за згодою)
Сердюк А.М. - директор ДУ "Інститут гігієни

та медичної екології

ім. О.М.Марзєєва

НАМН України" - заступник

голови наукової ради

(за згодою)
Трахтенберг І.М. - завідувач відділом Інституту

медицини праці НАМН України,

член-кор. НАН України,

академік НАМН України - заступник

голови наукової ради

(за згодою)
Бардов В.Г. - завідувач кафедрою гігієни

та екології Національного

медичного університету

імені О.О.Богомольця,

член-кор. НАМН України, д.м.н.,

професор
Бережнов С.П. - головний позаштатний

спеціаліст МОЗ з питань

епідеміології, заступник

директора ДП "Інститут

екогігієни і токсикології

ім. Л.І.Медведя"
Бобильова О.О. - заступник директора

ДП "Інститут екогігієни

і токсикології

ім. Л.І.Медведя", к.м.н.
Власик Л.І. - директор

ДП "НДІ медико-екологічних

проблем", д.м.н.
Гоженко А.І. - директор Українського

НДІ медицини транспорту,

д.м.н., професор
Карнаух М.Г. - директор ДП "Український

НДІ промислової

медицини", д.м.н.
Колеснікова І.П. - завідувачка кафедрою

епідеміології Національного

медичного університету

імені О.О.Богомольця,

д.м.н., професор
Кравчук О.П. - голова Комітету з питань

гігієнічного регламентування

МОЗ, к.м.н.
Марієвський В.Ф. - директор Інституту

епідеміології та інфекційних

хвороб

ім. Л.В.Громашевського

НАМН України, д.м.н.
Мухін В.В. - директор

ДП "НДІ медико-екологічних

проблем Донбасу

та вугільної промисловості",

д.м.н.
Омельчук С.Т. - завідувач кафедрою гігієни

харчування Національного

медичного університету

імені О.О.Богомольця,

декан медичного факультету N 4,

д.м.н., професор
Поздняков С.В. - директор Українського

науково-дослідного

протичумного інституту

ім. І.І.Мечникова, д.м.н.
Полька Н.С. - заступник директора

ДУ "Інститут гігієни

та медичної екології

ім. О.М.Марзєєва

НАМН України", д.м.н.
Проданчук М.Г. - головний позаштатний

спеціаліст МОЗ з питань

гігієни, директор

ДП "Інститут екогігієни

і токсикології ім. Л.І.Медведя",

член-кор. НАМН України,

д.м.н., професор
Прокопов В.О. - завідувач лабораторією

ДУ "Інститут гігієни

та медичної екології

ім. О.М.Марзєєва НАМИ України",

д.м.н., професор
Тарасюк О.О. - директор Львівського

науково-дослідного

інституту епідеміології

та гігієни, д.м.н.
Широбоков В.П. - головний позаштатний спеціаліст

МОЗ з питань мікробіології

і вірусології, завідувач кафедрою

мікробіології, вірусології

та імунології Національного

медичного університету

імені О.О.Богомольця,

академік НАН України, член-кор.

НАМН України, д.м.н., професор
Яворовський О.П. - проректор Національного

медичного університету

імені О.О.Богомольця,

завідувач кафедрою гігієни

праці і професійних хвороб,

член-кор. НАМН України,

д.м.н., професор
Директор Департаменту
організації санітарно-
епідеміологічного нагляду Л.М.Мухарська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

22.06.2010 N 499

ПОЛОЖЕННЯ

про наукову раду з питань

забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення

1. Загальні положення
1.1. Наукова рада з питань забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення (далі - Рада) створюється на
правах консультативно-дорадчого органу для наукового та
методичного забезпечення функціонування державної
санітарно-епідеміологічної служби України.
1.2. Рада є постійно діючим консультативним органом, що
безпосередньо підпорядкована Головному державному санітарному
лікарю України і здійснює свою діяльність за щорічним планом
роботи, який затверджується Головним державним санітарним лікарем
України.
1.3. Рада створюється відповідно до пункту 7 Положення про
державну санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1218
( 1218-2002-п ), пункту 14 Положення про державну
санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я
України, затвердженого наказом МОЗ від 19.11.2002 N 420
( z0960-02 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
06.12.2002 за N 960/7248.
1.4. Місце проведення засідань Ради визначає голова Ради.
2. Мета та завдання Ради
2.1. Мета роботи Ради - забезпечити визначення пріоритетів у
наукових дослідженнях, обґрунтування доцільності впровадження
нових ефективних технологій, що можуть бути безпосередньо
використані в практиці державного санітарно-епідеміологічного
нагляду, надання науково обґрунтованих пропозицій з питань
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
2.2. Основними завданнями Ради є комплексний розгляд за
участю компетентних спеціалістів науково-дослідних установ
гігієнічного та епідеміологічного профілю, вищих медичних
навчальних закладів, закладів та установ державної
санітарно-епідеміологічної служби України наукових питань
здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду і
прийняття узгоджених рішень щодо: основних напрямків діяльності та розвитку державної
санітарно-епідеміологічної служби; медичної науки та наукової діяльності наукових установ та
вищих медичних навчальних закладів III і IV рівнів акредитації з
питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення; медичної освіти та сучасних кваліфікаційних вимог до
спеціалістів галузі, оптимальних шляхів кадрового забезпечення; національних, державних, галузевих та регіональних програм,
які безпосередньо впливають на стан забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення; оцінки наукової обґрунтованості пропозицій наукових
колективів, окремих вчених і спеціалістів щодо розробки і
впровадження нових нормативних документів, проведення наукових
робіт, що фінансуються з державного бюджету, і удосконалення
державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
3. Склад Ради
3.1. До складу Ради входять провідні науковці та фахівці з
питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.
3.2. Склад Ради затверджується наказом Головного державного
санітарного лікаря України.
4. Права та обов'язки членів Ради
4.1. Члени Ради повинні бути присутніми на засіданнях, брати
активну участь в обговоренні питань, запропонованих до розгляду,
якісно та у встановлений строк виконувати рішення Ради, а також
доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданні.
4.2. Члени Ради мають право широкого та вільного обміну
думками з питань, які розглядаються на засіданні наукової ради,
ознайомлюватися з усіма матеріалами та науковими працями, що
обговорюються на засіданні.
4.3. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських
засадах.
5. Організація роботи Ради
5.1. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться
за наявності питань, що відносяться до компетенції Ради та
виносяться на її розгляд відповідно до підготовлених матеріалів.
Планові засідання Ради проводяться, як правило, останнього
четверга місяця.
5.2. На засідання Ради крім постійних її членів можуть
запрошуватись представники відповідних галузей, керівники закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби та інші спеціалісти,
до компетенції яких належить розробка та розгляд документів, що
виносяться на обговорення Ради.
5.3. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів від
кількості членів Ради, присутніх на засіданні. Прийняті на
засіданні Ради рішення оформляються протоколами засідання Ради та
підписуються всіма її членами.
5.4. Рекомендації Ради за результатами розгляду винесених на
її обговорення питань передаються Головному державному санітарному
лікарю України для прийняття відповідних рішень з цих питань.
6. Порядок підготовки і розгляду

матеріалів на засіданні наукової ради
6.1. Організацію підготовки та проведення засідання Ради
здійснює секретар Ради, який за 7 днів до проведення засідання
Ради надсилає членам Ради матеріали з питань, що виносяться на її
розгляд, готує порядок денний засідання Ради, сповіщає членів Ради
та інших запрошених її учасників про дату, час і місце проведення
засідання, а також забезпечує ведення і оформлення протоколу
засідання Ради.
6.2. Голові Ради надається право: скликати і проводити засідання Ради; виходячи із спільних завдань в розвитку медичної науки в
Україні, давати рекомендації Головному державному санітарному
лікарю України щодо створення відповідних комісій, груп тощо); за дорученням Головного державного санітарного лікаря України
представляти державну санітарно-епідеміологічну службу України в
державних і громадських організаціях при розгляді питань щодо
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; надавати пропозиції щодо пріоритетного фінансування окремих
науково-дослідних робіт, які мають важливу науково-практичну
значущість.
Директор Департаменту
організації санітарно-
епідеміологічного нагляду Л.М.Мухарська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: