open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2015  № 497

Про затвердження Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2015 - 2016 роках

На виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Комплексний план розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2015 - 2016 роках (далі - Комплексний план), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій розробити та затвердити в регіонах плани заходів відповідно до Комплексного плану.

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій, директору Державної установи "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" Нізовій Н.М., головному лікарю Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров'я України Гладушу Ю.І.:

1) забезпечити виконання Комплексного плану;

2) сприяти залученню представників неурядових організацій до виконання відповідних регіональних комплексних планів;

3) забезпечити подання інформації щодо виконання заходів Комплексного плану до Державної установи "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" відповідно до термінів, зазначених у Комплексному плані.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В.В.

Міністр

О. Квіташвілі


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
07.08.2015 № 497

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2015 - 2016 роках

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1. Заходи щодо проведення консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (КіТ):

1.

Забезпечити проведення КіТ представникам груп ризику

постійно

Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи ОДА).

2.

Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо стану надання послуг КіТ з використанням Електронного інструменту моніторингу КіТ.

щокварталу (до 20 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

2. Заходи щодо проведення антиретровірусної терапії (далі - АРТ):

1.

Забезпечити АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД в 2015 році у визначених ЗОЗ регіонів України, Центрі "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України (далі - НДСЛ "ОХМАТДИТ") та ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

протягом 2015 - 2016 років

НДСЛ "ОХМАТДИТ", структурні підрозділи ОДА, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою)

2.

Підготувати та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про ЗОЗ, які проводять або планують проведення АРТ на регіональному рівні згідно з додатком 1 до цього Плану.

1 раз у півріччя до 10 числа місяця, наступного за звітним

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

3.

Підготувати та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про кількість ВІЛ-інфікованих дітей та дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, яким виплачено державну допомогу у відповідності до постанови КМУ від 12 вересня 2012 р. № 852 "Про розмір щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ", згідно з додатком 2 до цього Плану.

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА

4.

Забезпечити подальшу децентралізацію надання АРТ ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД особам в Україні на районному (міському) рівнях.

постійно

Структурні підрозділи ОДА.

5.

Вносити зміни (при необхідності) до наказу МОЗ України від 16.09.2009 № 673 "Про затвердження переліків центрів профілактики і боротьби зі СНІДом для проведення лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією і антиретровірусною терапією та проведення підтверджуючих досліджень в Україні" при розширенні переліку лабораторій, які здійснюють визначення вірусного навантаження, рівня CD4-лімфоцитів, провірусної ДНК та проведення підтверджуючих досліджень на ВІЛ.

за потребою

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

6.

Забезпечити умови для амбулаторного та стаціонарного лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусними препаратами (далі - АРВП) та видачу препаратів пацієнту з розрахунку, визначеному Порядком організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затвердженим наказом МОЗ України від 10.07.2013 № 585 "Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2013 за № 1254/23786.

постійно

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

7.

Визначити та затвердити наказом структурних підрозділів ОДА, відповідальних осіб на регіональному і місцевому рівнях, які здійснюватимуть координацію та моніторинг розширення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

до 15 серпня 2015 року

Структурні підрозділи ОДА.

8.

Забезпечити безперервність АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД при зміні місця медичного нагляду шляхом інформування ЗОЗ, в який переводиться пацієнт, про схему АРТ пацієнта з метою планування продовження терапії, та видачі йому АРВП з розрахунку забезпечення АРТ на 3 місяці.

постійно

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

9.

Забезпечити визначення та аналіз потреб на регіональному рівні у навчанні мультидисциплінарних команд та фахівців ЗОЗ з питань організації та надання інтегрованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Забезпечити участь фахівців у навчанні з цих питань.

постійно

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

10.

Скласти регіональний план заходів на 2015 та 2016 роки з питань забезпечення якості надання АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД (семінари, наради, тренінги тощо), у тому числі з питань здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, для медичних працівників ЗОЗ регіону та забезпечити його виконання.

до 15 серпня 2015 року упродовж року

Структурні підрозділи ОДА.

11.

Забезпечити проведення та координацію інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів з питань догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, соціально-психологічного супроводу та формування прихильності до АРТ, утримання пацієнтів на лікуванні із залученням представників неурядових організацій, включаючи Всеукраїнську мережу людей, які живуть з ВІЛ (за згодою).

постійно

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

3. Заходи щодо забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічних реакцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД:

1.

Забезпечити профілактику, діагностику та лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД за рахунок препаратів, закуплених за кошти місцевого бюджету, Глобального фонду та інших джерел фінансування.

постійно

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

2.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та побічної дії АРВП у ВІЛ-інфікованих пацієнтів згідно з додатком 3 до цього Плану.

щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та залишки лікарських засобів, закуплених за кошти Глобального фонду, для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів згідно з додатком 4 до цього Плану.

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

4. Заходи щодо проведення моніторингу профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу:

1.

Оновити та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про фахівців, відповідальних за подання звітів щодо проведення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

до 15 серпня 2015 року та у випадку внесення змін

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

2.

Забезпечити підготовку та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про лікування осіб, інфікованих ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, згідно з додатком 5 до цього Плану.

до 10 січня 2016 року

Структурні підрозділи ОДА.

3.

Забезпечити співпрацю регіональних центрів профілактики і боротьби зі СНІДом зі спеціалізованими ЗОЗ (акушерсько-гінекологічними, протитуберкульозними, дерматовенерологічними, наркологічними, онкологічними та ін.), клініками дружніми до молоді з питань консультування, діагностики та лікування супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

постійно

Структурні підрозділи ОДА.

5. Заходи щодо забезпечення цільового використання та предметно-кількісного обліку лікарських засобів, виробів медичного призначення (тест-систем, реагентів, витратних матеріалів тощо), наданих шляхом централізованого постачання:

1.

Підготувати та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про осіб, відповідальних за ведення Електронного інструменту моніторингу АРВП, предметно-кількісний облік та подання звітності про використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України, Глобального фонду або інших джерел фінансування для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, із зазначенням П.І.Б., посади, контактного телефону, номера факсу та адреси електронної пошти.

до 15 серпня 2015 року та у випадку внесення змін

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

2.

Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про стан забезпечення АРВП лікування хворих з використанням Електронного інструменту моніторингу АРВП.

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас АРВП, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, згідно з додатком 6 до цього Плану.

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".

4.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас АРВП, закуплених за кошти Глобального фонду, згідно з додатком 7 до цього Плану.

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ"

5.

Забезпечити проведення інвентаризації запасу АРВП, наданих шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України та, окремо, за рахунок коштів Глобального фонду, та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про результати інвентаризації згідно з додатком 8 до цього Плану.

щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".

6.

Забезпечити підготовку та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо кількості дітей та дорослих, які отримують рідкі форми АРВП, згідно з додатком 9 до цього Плану.

щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".

7.

Забезпечити інформування ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" про кількість лікарських засобів, виробів медичного призначення, наданих шляхом централізованого постачання та в якості гуманітарної допомоги, які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності, не пізніше ніж за 6 місяців до його закінчення, або яких виникне нестача для забезпечення безперервності АРТ, за 6 місяців до їх очікуваної нестачі.

постійно

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".

8.

Забезпечити раціональний розподіл/перерозподіл та використання АРВП з метою забезпечення безперервності АРТ до моменту наступної поставки.

постійно

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".

9.

Забезпечити запас (від 3 до 12 місяців, залежно від дати чергової поставки) повних схем АРВП з розрахунку кількості хворих, які отримують АРТ і заплановані на введення в терапію до моменту наступної поставки. Забезпечити збереження окремих АРВП до моменту можливості формування повних схем АРТ.

постійно

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

10.

Передбачити створення резерву лікарських засобів у закладах обласного рівня, які здійснюють АРТ, на випадок оперативного забезпечення позапланових обґрунтованих потреб.

постійно

Структурні підрозділи ОДА.

6. Заходи щодо розширення доступу до паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД:

1.

Забезпечити збір даних та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які отримали хоспісну допомогу в ЗОЗ регіону згідно з додатком 10 до цього Плану.

до 10 січня 2016 року

Структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

7. Заходи щодо проведення діагностики, лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності АРТ:

1.

Забезпечити функціонування мережі лабораторій регіональних центрів СНІДу.

протягом 2015 - 2016 років

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

2.

Продовжити співпрацю з міжнародними організаціями (МБФ "Фонд Дж. Вільяма Клінтона") щодо розробки та впровадження електронної системи моніторингу використання виробів медичного призначення (реактивів, реагентів, витратних матеріалів тощо) в лабораторіях регіональних центрів СНІДу.

III квартал 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

3.

Забезпечити проведення наради завідуючих лабораторіями з метою визначення існуючих проблем та перспектив розвитку лабораторної служби регіональних центрів СНІДу.

III квартал 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

4.

Узагальнити річні звіти регіональних центрів СНІДу у частині переліку лабораторій, що здійснюють дослідження з діагностики ВІЛ-інфекції, у розрізі регіонів, з метою залучення їх до програми зовнішньої оцінки якості.

до 1 квітня 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

5.

Узагальнити річні звіти регіональних центрів СНІДу у частині переліку лабораторного обладнання та кадрового складу лабораторій, що здійснюють дослідження у галузі ВІЛ/СНІДу у розрізі регіонів, з метою планування закупівель, оновлення обладнання; визначення напряму підготовки фахівців лабораторій.

до 1 квітня 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

6.

Забезпечити проведення програми зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень в лабораторіях діагностики ВІЛ-інфекції.

III/IV квартали 2015 року, III/IV квартали 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

7.

Забезпечити участь фахівців у роботі комісій МОЗ України щодо перевірки лабораторій регіональних центрів СНІДу на відповідність критеріям метрологічної атестації (відповідно до поданих заявок до МОЗ України).

постійно

МОЗ України, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

8.

Забезпечити проведення лабораторного супроводу хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, включаючи пацієнтів Державної пенітенціарної служби України, які отримують АРТ в рамках програми Глобального фонду, відповідно до затверджених нормативних документів МОЗ України.

постійно

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою).

9.

Забезпечити 100 % охоплення ранньою діагностикою ВІЛ-інфекції (визначення провірусної ДНК ВІЛ1) у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, згідно зі спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 року № 740/1030/4154/321/614а, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1405/14672 "Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей".

постійно

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", НДСЛ "ОХМАТДИТ", структурні підрозділи ОДА.

10.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" звітів про кількість проведених досліджень (вірусне навантаження (далі - ВН) ВІЛ-1, CD4, виявлення провірусної ДНК ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, біохімічні, гематологічні, підтверджувальні дослідження на антитіла до ВІЛ, виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 у представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ) згідно з додатком 11 до цього Плану.

щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

11.

Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про стан забезпечення виробами медичного призначення з використанням Електронного інструменту моніторингу ВМП.

щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

12.

Забезпечити подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас тест-систем, реактивів, реагентів, виробів медичного призначення (для визначення антитіл до ВІЛ1/2, рівня ВН, кількості СД4 тощо) згідно з додатком 12 до цього Плану.

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

13.

Здійснювати дослідження з визначення частоти виникнення мутацій резистентності ВІЛ до АРВП серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують схеми АРТ першого ряду.

постійно

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

8. Заходи, спрямовані на впровадження замісної підтримувальної терапії (далі - ЗПТ) хворим на опіоїдну залежність:

1.

Забезпечити виконання плану набору пацієнтів в програму ЗПТ відповідно до кількості лікувальних курсів, розподілених наказами МОЗ України.

постійно

Структурні підрозділи ОДА.

2.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про осіб, хворих на опіоїдну залежність, які отримують ЗПТ, згідно з додатком 13 до цього Плану.

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо отримання, видачі та залишків лікарських засобів, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду, для забезпечення ЗПТ згідно з додатком 14 до цього Плану.

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

4.

Забезпечити інформування ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" про кількість медичних препаратів для ЗПТ, що надійшли в якості гуманітарної допомоги і які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності (не пізніше ніж за 6 місяців до його закінчення).

постійно

Структурні підрозділи ОДА.

5.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо надання послуг ЗПТ, зібраної з використанням автоматизованої системи "Електронний інструмент моніторингу замісної підтримувальної терапії" (далі - ЕІ ЗПТ) в рамках режиму її тестування та проектування.

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА.

6.

Забезпечити пілотування, впровадження, проведення технічного вдосконалення та доопрацювання ЕІ ЗПТ для забезпечення функціонування системи автоматизованого обліку та звітності щодо надання послуг ЗПТ.

протягом 2015 - 2016 років

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

7.

Забезпечити здійснення заходів супервізії, моніторингу та оцінки якості надання послуг ЗПТ на регіональному рівні шляхом аналізу виконання індикаторів програми, проведення моніторингових візитів, міжвідомчих нарад та семінарів з питань ЗПТ із залученням фахівців ЗОЗ регіонів.

постійно

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

9. Заходи щодо забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до діагностики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом (далі - ІПСШ):

1.

Забезпечити профілактику та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, з використанням лікарських засобів та виробів медичного призначення, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду.

протягом 2015 року

Структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з неурядовими організаціями (далі - НУО) по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.

2.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про проведення профілактики та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ згідно з додатком 15 до цього Плану.

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.

3.

Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас лікарських засобів, закуплених за кошти Глобального фонду, для проведення профілактики та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, згідно з додатком 16 до цього Плану.

щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)

Структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.

4.

Забезпечити інформування ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" про кількість лікарських засобів, для профілактики та лікування ІПСШ, що надійшли в якості гуманітарної допомоги і які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності (не пізніше ніж за 6 місяців до його закінчення).

постійно

Структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.

10. Здійснення організаційно-методичної діяльності з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки:

1

Забезпечити проведення нарад головних лікарів регіональних центрів СНІДу.

IV квартал 2015 року, II та IV квартали 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

2

Забезпечити здійснення візитів технічної допомоги до регіонів згідно додатку 17 до цього Плану.

протягом 2015 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

3

Підготувати та затвердити графік візитів технічної допомоги на 2016 рік. Забезпечити його виконання.

до 20 грудня 2015 року протягом 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

4.

Забезпечити проведення пілотного проекту з впровадження інформаційної системи "ВІЛ-інфекція в Україні" у Вінницькій, Одеській областях та м. Київ. За результатами пілотування забезпечити впровадження інформаційної системи "ВІЛ-інфекція в Україні" по всіх регіонах України.

III квартал 2015 року - I квартал 2016 року II - IV квартали 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", Департамент охорони здоров'я та курортів Вінницької державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Одеської обласної адміністрації, Департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", структурні підрозділи ОДА.

5.

Забезпечити проведення пілотного дослідження з використання методу сухої краплі крові в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях та м. Київ.

серпень 2015 року - листопад 2016 року

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Миколаївської та Одеської обласних державних адміністрацій, Департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.

В.о. директора
Департаменту
медичної допомоги

В. Коломейчук

Директор
ДУ "Український центр
контролю за соцхворобами
МОЗ України"Н. Нізова


Додаток 1
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
про установи та заклади охорони здоров'я, які надають АРТ та будуть залучені до надання АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД у 201_ році

Назва регіону _______________________________________________

Звіт складено за ____________________________ півріччя 201__ року

№ п/п

Назва закладу охорони здоров'я

Наказ МОЗ АРК, структурного підрозділу ОДА, яким затверджене відкриття пункту АРТ, та дата відкриття пункту АРТ

Адреса, телефон, П.І.Б. керівника закладу,

НУО, ЦСССДМ - партнер (назва, адреса, телефон)

Кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які

перебувають під медичним наглядом

отримують АРТ

1

2

3

4

5

6

7

1. Надають АРТ

1.11.22. Планується залучити до надання АРТ

2.12.2Дата "___" ____________ 201__ р.

Керівник закладу

____________________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

____________________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Інформація про установи та заклади охорони здоров'я, які надають АРТ та будуть залучені до надання АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД у 2015 році, подається 1 раз на півроку, до 10 числа наступного за звітним місяця (за 1 півріччя 2015 року, станом на 01.07.2015, за 2 півріччя 2015 року, станом на 01.01.2016 і т.д.).

У назві зазначити назву регіону, який подає інформацію.

У звітному періоді зазначити півріччя, за яке подано інформацію.

У графі 2 вказати заклад охорони здоров'я (далі - ЗОЗ), в якому надається або планується надавати АРТ.

У графі 3 вказується номер та дата видання наказу МОЗ АРК, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій, яким затверджено відкриття нового пункту АРТ на базі ЗОЗ районного/міського рівня або на базі профільного ЗОЗ (протитуберкульозні та наркологічні диспансери). А також вказується дата, з якої почав роботу пункт АРТ (з якої заплановано початок роботи нового пункту АРТ), створений на базі ЗОЗ районного/міського рівня профільного ЗОЗ (протитуберкульозні та наркологічні диспансери).

У графі 4 вказати для кожного закладу адресу, П.І.Б. керівника ЗОЗ, контактну інформацію (телефон, факс, адреса електронної пошти), П.І.Б. керівника структурного підрозділу ЗОЗ, в якому проводиться або планується організувати проведення АРТ, контактну інформацію.

У графі 5 вказати назву Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ), неурядової організації (далі - НУО), з якими співпрацює ЗОЗ, його адресу, П.І.Б. керівника, контактну інформацію, функції НУО щодо проведення АРТ. Зазначену інформацію вказати для кожного закладу охорони здоров'я, зазначеного у графі 4.

У графі 6 вказується загальна кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів незалежно від стадії захворювання, які перебувають під медичним наглядом в пункті АРТ, створеному на базі центру з профілактики та боротьби зі СНІДом; ЗОЗ, у складі якого функціонує кабінет "Довіра" або кабінет інфекційних захворювань; інфекційної або багатопрофільної лікарні; протитуберкульозного диспансеру, туберкульозної лікарні, територіального медичного об'єднання, який надає спеціалізовану медичну допомогу хворим на поєднану патологію ВІЛ/ТБ.

Інформація про кількість пацієнтів, які перебувають під медичним наглядом, вказується виключно про ЗОЗ, який вказано в графі 2.

У графі 7 вказується загальна кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ у пункті АРТ. Інформація про кількість пацієнтів, які отримують АРТ, вказується виключно про ЗОЗ, який вказано в графі 2.Додаток 2
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
про кількість ВІЛ-інфікованих дітей та дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, яким виплачено державну допомогу у відповідності до постанови КМУ від 12 вересня 2012 р. № 852

Назва регіону ____________________________________________

Звіт складено за __________________________ місяць 201__ року

Період

Кількість дітей, які знаходилися на обліку на початок місяця

Кількість дітей, які отримали державну допомогу

Сума, виплачена в якості державної допомоги, грн.

Причини, з яких не виплачено державну допомогу

1

2

3

4

5

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень


Дата "___" ____________ 201__ р.

Керівник закладу

____________________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

____________________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Інформація про кількість ВІЛ-інфікованих дітей та дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, яким виплачено державну допомогу у відповідності до постанови КМУ від 12 вересня 2012 р. № 852, подається регіональним центром профілактики та боротьби зі СНІДом щомісяця, до 10 числа наступного за звітним місяця. Інформація надсилається поштою в оригіналі з підписами керівника закладу та виконавця, завірена печаткою.

У графі 2 вказується кількість дітей, які знаходяться на обліку на початок місяця від народження до 18 років. До графи вносяться всі діти до 18 місяців. Після 18 місяців лише діти із підтвердженим статусом.

У графі 3 вказується кількість дітей, які отримали матеріальну, державну допомогу допомогу у звітний період.

У графі 4 вказується сума, виплачена в якості державної допомоги. Сума вказується в гривнях.

У графі 5 вказуються причини, через які не всім дітям виплачено державну допомогу.Додаток 3
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та побічної дії АРВП у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
за ___ квартал 201__ року

____________________________________________________________
(назва адміністративної території, установи, закладу)

п. 1

|
|
|

Загальна кількість осіб, які отримали профілактику сульфаметоксазолом/триметопримом (незалежно від джерел фінансування)


(вказати кількість осіб)

п. 2

|
|

Загальна кількість осіб, які отримали профілактику ізоніазидом (незалежно від джерел фінансування)


(вказати кількість осіб)

Назва опортуністичної інфекції або супутнього захворювання

Кількість курсів профілактики/лікування за джерелами фінансування

ГФ-10 раунд

Місцевий бюджет

Інші джерела (вказати)

Профілактика

Лікування

Профілактика

Лікування

Профілактика

Лікування

1

2

3

4

5

6

7

Місцеві форми інфекцій, викликаних ВПГ-1 та ВПГ-2Генералізовані форми інфекцій, викликаних ВПГ-1 та ВПГ-2Оперізуючий герпесЦитомегаловірусний ретиніт (коліт)Орофарингеальний кандидозСистемний кандидозДисиміновані мікози (кокцидіомікоз, гістоплазмоз)Бактеріальні пневмоніїСальмонельозна бактеріеміяІнші бактеріальні інфекціїНетуберкульозна мікобактеріальна інфекціяПневмоцистна пневмоніяТоксоплазмоз (церебральний, хоріоретиніт)Криптококовий менінгітКриптоспоридіоз, ізоспорозВісцеральний лейшманіозСаркома КапошіЛімфоми (неходжкінскі, Т-клітинна лімфома Ходжкіна)Гепатит САнеміяНейтропеніяРозлади ШКТУраження печінкиДепресіяАлергічні проявиВсьогоДата "___" ____________ 201__ р.

Керівник закладу

____________________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

____________________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Інформація щодо проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та побічної дії АРВП у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за ___ квартал 201__ року подається щоквартально, до 10 числа наступного за звітним місяця.

Слід включати інформацію щодо проведення профілактики/лікування опортуністичних інфекцій або супутніх захворювань (далі ОІ) за звітний квартал.

У пункті 1 вказується загальна кількість осіб, які завершили профілактику сульфаметоксазолом/триметопримом протягом звітного кварталу незалежно від джерела фінансування (включаючи власні кошти пацієнта тощо).

У пункті 2 вказується загальна кількість осіб, які отримали профілактику ізоніазидом протягом звітного кварталу незалежно від джерел фінансування (включаючи власні кошти пацієнта, тощо).

У графі 1 вказується назва опортуністичної інфекції або супутнього захворювання, яке завершено в звітному кварталі.

У графах 2, 4, 6, 8 вказується кількість завершених курсів профілактики опортуністичних інфекцій чи супутніх захворювань за кошти відповідно до джерела фінансування (-10 раунд, місцевий бюджет, інші джерела фінансування (наприклад, AHF, донації фармкомпаній тощо) та власні кошти пацієнта). При наявності декількох інших джерел фінансування слід додати колонки для кожного з джерел фінансування.

У графах 3, 5, 7, 9 вказується кількість завершених курсів лікування опортуністичних інфекцій чи супутніх захворювань за кошти відповідно до джерела фінансування (ГФ-10 раунд, місцевий бюджет, інші джерела фінансування (наприклад AHF, донації фармкомпаній тощо) та власні кошти пацієнта). При наявності декількох інших джерел фінансування, слід додати колонки для кожного з джерел фінансування.Додаток 4
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
про отримання, використання та залишки лікарських засобів, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією, для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
за _______________ місяць 201_ року

____________________________________________________________________
(назва закладу-отримувача)

Найменування препарату (повна торгова назва), форма випуску

Серія

Наказ МОЗ України, лист про розподіл

Отримано по накладній

Од. виміру

Ціна, вказана в накладній, грн.

Залишок на початок звітного періоду

Отримано за звітний період

Фактично використано за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

Дата

Дата

Кількість

Кількість

Сума, грн.

Кількість

Сума, грн.

Кількість

Сума, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Всього


Всього


Всього

Дата "___" ____________ 201__ р.

Керівник закладу

____________________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

____________________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Інформація про отримання, використання та залишки лікарських засобів, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією, для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за ______________ місяць 201__ року подається щомісячно, до 10 числа наступного за звітним місяця.

У графі 1 зазначається повна торгова назва лікарського засобу, форма випуску відповідно до прибуткового документа, а саме видаткової накладної, згідно якої отримано препарати (далі - видаткової накладної).

У графі 2 вказується серія лікарського засобу відповідно до видаткової накладної.

У графі 3, 4 вказується наказ МОЗ України, його номер та дата, відповідно до якого отримано лікарські засоби.

У графі 5, 6 вказується номер та дата видаткової накладної, по якій отримано лікарський засіб.

У графі 7 зазначається одиниця виміру лікарського засобу (упаковка, таблетка, капсула, ампула, флакон, коробка тощо) відповідно до видаткової накладної.

У графі 8 вказується ціна за одиницю виміру отриманого лікарського засобу відповідно до видаткової накладної.

У графі 9 зазначається кількість лікарського засобу, яка залишилась на початок звітного періоду (тобто на перше число звітного місяця) в одиницях, зазначених в графі № 7.

У графі 10, 11 зазначається кількість і сума (в гривнях) отриманих лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць).

У графі 12 зазначається кількість фактично використаних лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць) в одиницях, зазначених в графі 7.

У графі 13 зазначається сума (в гривнях) фактично використаних лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць).

У графі 14, 15 зазначається залишок лікарських засобів та відповідно сума на кінець звітного періоду (тобто на кінець звітного місяця).Додаток 5
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
про лікування осіб, інфікованих ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом

Назва регіону ____________________________________

Звіт складено станом на 01 ________________ 201__ року


Під медичним наглядом

З них отримують АРТ

Всього

В тому числі з діагнозом СНІД

Всього

В тому числі з діагнозом СНІД

А

1

2

3

4

1. Усього перебуває під медичним наглядом на кінець звітного періоду осіб, інфікованих унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом

1.1 у тому числі отримують ЗПТ

Дата "___" ____________ 201__ р.

Керівник закладу

____________________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

____________________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Інформація подається 1 раз на півроку станом на 1 число місяця, наступного за звітним (на 01.07.2015, 01.01.2016, 01.07.2016, 01.01.2017)

Загальна кількість осіб, інфікованих ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом та які перебувають під наглядом, вноситься до рядка 1.0 графи 1.

З числа цих осіб до рядка 1.1 вносяться дані щодо осіб, які отримують ЗПТ. Рядок 1.1 є частиною рядка 1.

Із загальної чисельності осіб (графа 1) до графи 2 таблиці вносяться дані щодо осіб, які мають діагноз СНІД.

До графи 3 вносяться дані щодо всіх пацієнтів, які були інфіковані внаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом та отримують АРТ (станом на дату подання звіту).

Із числа осіб, які отримують АРТ (графа 3), до графи 4 таблиці вносяться дані щодо осіб, які мають діагноз СНІД.Додаток 6
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
про отримання, використання та запас АРВ-препаратів, отриманих за рахунок коштів Державного бюджету України
за ________________________________ місяць 201__ року
(вказати період, місяць, рік)

________________________________________________________________
(назва закладу отримувача)

Найменування (повна торгова назва) та форма випуску

Одиниці виміру (табл., капс., фл., мл)

Серія

Наказ МОЗ України, лист про розподіл

Отримано по накладній

Залишок на початок звітного періоду (кількість)

Отримано за звітній період (кількість)

Передано/ списано за звітній період (кількість)

Фактично використано за звітній період (кількість)

Залишок на кінець звітного періоду (кількість)

Термін придатності препарату

дата

дата

Всього

в тому числі АРВП

АРТ

ППМД

ПКП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Дата "___" ____________ 201__ р.

Керівник закладу

____________________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

____________________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Інформація про отримання, використання та запас АРВ-препаратів, отриманих за рахунок коштів Державного бюджету України за ____________ місяць 201__ року, являє собою роздрукований Електронний інструмент моніторингу руху та використання АРВП і подається щомісячно до 10 числа наступного за звітним місяця на паперових носіях, завірений підписом та печаткою закладу та в електронному вигляді на електронну адресу ukraids@ukrpost.ua.

У графі 1 зазначається повна торгова назва лікарського засобу та його форма випуску.

У графі 2 вказується одиниця виміру лікарського засобу, тобто мл, капсула, таблетка тощо.

У графі 3 вказується серія лікарського засобу відповідно до видаткової накладної.

У графах 4, 5 вказується номер та дата наказу МОЗ України або листа про розподіл, відповідно до яких отриманий лікарський засіб.

У графах 6, 7 вказується номер та дата видаткової накладної, відповідно до якої отриманий лікарський засіб.

У графі 8 цифровим способом вказується кількість лікарського засобу, яка залишилась на початок звітного періоду (тобто на перше число місяця, наступного за звітним), в одиницях, зазначених у графі 2 (контроль: значення має дорівнювати значенню графи 15 звіту за попередній звітній період (тобто за попередній місяць)).

У графі 9 цифровим способом вказується кількість лікарського засобу, яка була отримана за звітній період (тобто за звітній місяць) з іншого лікувального закладу або від ДП "Укрвакцина", в одиницях, вказаних у графі 2.

У графі 10 цифровим способом вказується кількість лікарського засобу, яка була передана до іншого лікувального закладу або списана, в одиницях, вказаних у графі 2. До цієї графи не вноситься інформація про кількість лікарського засобу, яка була витрачена на лікування пацієнтів.

У графі 11 цифровим способом вказується загальна кількість лікарського засобу, яка була фактично використана за звітний період (тобто за звітний місяць) на лікування пацієнтів, в одиницях, вказаних у графі 2 (контроль: значення у графі 11 має дорівнювати сумі значень граф 12, 13 та 14).

У графі 12 цифровим способом вказується кількість лікарського засобу, яка була фактично використана за звітній період (тобто за звітній місяць) для забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих, які отримують АРТ, в одиницях, вказаних у графі 2.

У графі 13 цифровим способом вказується кількість лікарського засобу, яка була фактично використана за звітній період (тобто за завітній місяць) для забезпечення профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, в одиницях, вказаних у графі 2.

У графі 14 цифровим способом вказується кількість лікарського засобу, яка була фактично використана для забезпечення постконтактної профілактики ВІЛ за звітній період (тобто за звітній місяць), в одиницях, вказаних у графі 2.

У графі 15 цифровим способом вказується кількісний залишок лікарського засобу, який є в наявності у лікувальній установі на кінець звітного періоду (тобто на останнє число звітного місяця), в одиницях, вказаних у графі 2.

У графі 16 цифровим способом вказується кінцева дата придатності лікарського засобу, зазначена виробником, у відповідності до серії.Додаток 7
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
про отримання, використання та запас АРВ-препаратів, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (10 раунд)
за ____________ місяць 201__ року

______________________________________________________________________
(назва закладу-отримувача)

Найменування препарату (повна торгова назва), форма випуску

Серія

Наказ МОЗ України, лист про розподіл

Отримано по накладній

Одиниці виміру (табл., капс., фл., мл)

Ціна, вказана в накладній, грн.

Залишок на початок звітного періоду

Отримано за звітний період

Фактично використано за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

Термін придатності

Дата

Дата

Кількість

Кількість

Сума, грн.

Кількість

Сума, грн.

Кількість

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
Всього


Всього


Всього


Дата "___" _____________ 201__ р.

Керівник закладу

________________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

________________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Інформація про отримання, використання та запас АРВ-препаратів, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (10 раунд) за ____________ місяць 201__ року, подається щомісячно, до 10 числа наступного за звітним місяця на паперових носіях, завірена підписом та печаткою закладу та в електронному вигляді на електронну адресу ukraids@ukrpost.ua.

У графі 1 зазначається повна торгова назва лікарського засобу, форма випуску відповідно до прибуткового документа, а саме видаткової накладної, згідно з якою отримано препарати (далі - видаткової накладної).

У графі 2 вказується серія лікарського засобу відповідно до видаткової накладної.

У графі 3, 4 вказується наказ/лист про розподіл МОЗ України, його номер та дата, відповідно до якого отримано лікарські засоби.

У графі 5, 6 вказується номер та дата видаткової накладної, по якій отримано лікарський засіб.

У графі 7 зазначається одиниця виміру лікарського засобу (упаковка) відповідно до видаткової накладної.

У графі 8 вказується ціна за одиницю виміру отриманого лікарського засобу відповідно до видаткової накладної.

У графі 9 зазначається кількість лікарського засобу, яка залишилась на початок звітного періоду (тобто на перше число звітного місяця) в одиницях, зазначених в графі № 7.

У графі 10, 11 зазначається кількість і сума (в гривнях) отриманих лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць).

У графі 12 зазначається кількість фактично використаних лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць) в одиницях, зазначених в графі № 7.

У графі 13 зазначається сума (в гривнях) фактично використаних лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць).

У графі 14, 15 зазначається залишок лікарських засобів та відповідна сума на кінець звітного періоду (тобто на кінець звітного місяця).

У графі 16 цифровим способом вказується кінцева дата придатності лікарського засобу, зазначена виробником, у відповідності до серії.Додаток 8
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
про результати інвентаризації АРВ-препаратів, що закуплені
за кошти ____________________________________________,
(вказати джерело фінансування)
станом на 01.___.201__ року

______________________________________________________________
(назва регіону)

Міжнародне скорочення

Найменування препарату (повна торгова назва)

Одиниця виміру (табл., мл, капс., флак.)

Серія

Залишок на кінець звітного періоду (кількість табл., мл, капс., флак.)

Термін придатності препарату

1

2

3

4

5

6
Всього лікарського засобу

уп.


0,00Всього лікарського засобу

табл. / капс. / мл


0,00


Дата "___" _____________ 201__ р.

Керівник закладу

_______________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

_______________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Інформація про результати інвентаризації АРВ-препаратів подається окремими таблицями відповідно до джерел фінансування (за кошти Державного бюджету України та, окремо, за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (10 раунд)), станом на 01.___.201__ року, щоквартально до 10 числа наступного за звітним місяця, на паперових носіях, завірена підписом та печаткою закладу, та в електронному вигляді на адресу ukraids@ukrpost.ua.

В дану таблицю "Інформація про результати інвентаризації АРВ-препаратів, що закуплені за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (10 раунд)" вноситься узагальнена інформація про фактичну наявність АРВП у всіх ЗОЗ області, в яких вони знаходяться на обліку.

У графі 1 зазначається скорочена міжнародна назва лікарського засобу.

У графі 2 зазначається повна торгова назва лікарського засобу.

У графі 3 вказується одиниця виміру лікарського засобу, тобто мл, капсула, таблетка, флакони тощо.

У графі 4 вказується серія лікарського засобу відповідно до видаткової накладної.

У графі 5 цифровим способом вказується фактична кількість лікарського засобу (тобто мл, капсула, таблетка, флакон тощо), яка залишилась на кінець звітного періоду.

У графі 6 цифровим способом вказується кінцева дата придатності лікарського засобу, зазначена виробником, у відповідності до серії.

Після кожного препарату (за міжнародною назвою), окремо для кожного дозування чи форми випуску та окремо для кожного об'єму упаковки (при наявності різних упаковок препарату), прописується сумарна кількість упаковок вказаного найменування (незалежно від торгової назви препарату) та сумарна кількість таблеток/капсул/мл препарату.Додаток 9
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
щодо кількості дітей, які отримують АРТ, та дорослих, які отримують рідкі форми АРВ-препаратів,
у ____ кварталі 201__ року

№ з/п

Міжнародна назва препарату

Форма випуску

Кількість дітей, які отримують АРВ-препарат

Кількість дорослих, які отримують препарат (тільки для рідких форм препаратів)

від 0 до 3 років включно

від 4 до 10 років

від 11 років і старші

1

2

3

4

5

6

7
Дата "___" _____________ 201__ р.

Керівник закладу

_______________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

_______________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Дана інформація подається щоквартально, до 10 числа наступного за звітним місяця на паперових носіях, завірена підписом та печаткою закладу та в електронному вигляді на електронну адресу ukraids@ukrpost.ua.

У графі 2 вказується міжнародна назва АРВ-препарату.

У графі 3 вказується форма випуску даного препарату (в одному рядку тільки одна форма випуску).

У графах 4, 5, 6 вказується, яка кількість дітей віком від 0 до 3 років, від 4 до 10 років та від 11 до 18 років отримують дану форму випуску даного препарату.

У графі 7 вказується кількість дорослих, які отримують препарат (тільки в рядках, які стосуються рідких форм).Додаток 10
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
щодо кількості ВІЛ-інфікованих осіб, яким було надано хоспісну допомогу у відділеннях, міських та регіональних центрах профілактики і боротьби зі СНІДом та інших закладах охорони здоров'я регіону, в тому числі протитуберкульозних (далі - ЗОЗ) у _____ році

_______________________________________________________________
(назва регіону)

№ п/п

Інформація про надання хоспісної допомоги

Всього

На базі центрів СНІДу

На базі інших ЗОЗ

На дому


А

Б

В

Г

Д

1.

Кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали хоспісну допомогу, всього,

1.1.

в т.ч. за підтримки НУО

Дата "___" _____________ 201__ р.

Керівник закладу

________________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

_______________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Дана інформація подається 1 раз в рік за звітній рік (наприклад за 2015 рік) до 10 січня.

У рядку 1 вказується загальна кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали хоспісну допомогу.

У рядку 1.1. вказується кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали хоспісну допомогу за підтримки неурядових організацій.

У колонці Б вказується загальна кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали хоспісну допомогу.

У колонках В, Г та Д вказується кількість хворих, які отримали хоспісну допомогу в стаціонарах центрів СНІДу, інших ЗОЗ та на дому відповідно.

Значення колонки Б повинно складатись із значень колонок В, Г та Д.Додаток 11
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ЗВІТ
про проведення досліджень
у ________________________________
(назва закладу та лабораторії)
у ___ кварталі 201__ р.

Таблиця 1 Відомості про кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, обстежених з визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, та досліджень (з урахуванням контролів та повторів)

Назва регіону

Номер рядка

Обстеження протягом календарного року

Кількість пацієнтів, всього

У тому числі

Пацієнти ДПтС України

Пацієнти центрів СНІДу

Отримують АРТ

Не отримують АРТ

Отримують АРТ

Не отримують АРТ

Вагітні

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1

Перше2

Друге3

Третє4

Уточнення результатуВсього пацієнтів

5

ХВсього досліджень з визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, з урахуванням контролів та повторів

6

Х


Х

Х

Х

Х

Х

Назва регіону

Кількість обстежених осіб, які отримують АРТ не менше 6 міс.

Всього

У тому числі з рівнем ВН (РНК копій/мл)

< 40

40 - 1000

> 1000

10

11

12

13

14Всього

Дата "___" _____________ 20__ року

____________________
(місце підпису керівника)

__________________
(П.І.Б.)

М.П. _________________

____________________
(місце підпису виконавця)

_________________
(П.І.Б.)телефон: _____________

електронна пошта ____________

Заповнення та подання таблиці 1 "Звіту про проведення досліджень" поширюється на всі заклади охорони здоров'я (далі - ЗОЗ).

Таблиця заповнюється лікарем лаборантом лабораторії, яка проводила дослідження.

Звітним періодом є квартал.

Інформація заповнюється станом на перше число кварталу, наступного за звітним.

У графі 1 вказується назва регіону, з якого надійшли зразки крові.

У графі 3 прописується, яке обстеження протягом звітного року (за кількістю) проходить пацієнт: перше, друге чи третє. Втретє пацієнта може бути обстежено, якщо були заміни у поточній схемі АРТ. Пацієнт може бути також обстежений для уточнення результату у разі, якщо попередні результати обстеження були дискордантними або викликали сумніви. Графа 3 в рядку 5 і 6 не заповнюється

У графі 4 прописується кількість обстежених пацієнтів всього, з них: в 1 рядку - обстежених вперше, в 2-му рядку - обстежених вдруге, в 3-му рядку - втретє; в 4-му рядку - кількість обстежених для уточнення результату. В рядку 5 наводиться цифра, яка відображає кількість обстежених осіб, в рядку 6 - кількість проведених досліджень (сума кількості досліджених зразків крові, контрольних зразків та калібраторів).

У графі 5 вказується, скільки обстежених щодо рівня вірусного навантаження ВІЛ пацієнтів державної пенітенціарної системи (далі - ДПтСУ) отримували АРТ за звітний період, з них: в 1 рядку - обстежених вперше, в 2-му рядку - обстежених вдруге, в 3-му рядку - втретє; в 4-му рядку - кількість обстежених для уточнення результату. В рядку 5 наводиться цифра, яка відображає кількість обстежених осіб всього. Рядок 6 в графі 5 не заповнюється.

У графі 6 вказується, скільки обстежених щодо рівня вірусного навантаження ВІЛ пацієнтів ДПтСУ не отримували АРТ за звітний період, з них: в 1 рядку - обстежених вперше, в 2-му рядку - обстежених вдруге, в 3-му рядку - втретє; в 4-му рядку - кількість обстежених для уточнення результату. В рядку 5 наводиться цифра, яка відображає кількість обстежених осіб всього. Рядок 6 в графі 6 не заповнюється.

У графі 7 вказується, скільки обстежених щодо рівня вірусного навантаження ВІЛ пацієнтів центрів СНІДу отримували АРТ за звітний період, з них: в 1 рядку - обстежених вперше, в 2-му рядку - обстежених вдруге, в 3-му рядку - втретє; в 4-му рядку - кількість обстежених для уточнення результату. В рядку 5 наводиться цифра, яка відображає кількість обстежених осіб всього. Рядок 6 в графі 7 не заповнюється.

У графі 8 вказується, скільки обстежених щодо рівня вірусного навантаження ВІЛ пацієнтів центрів СНІДу не отримували АРТ за звітний період, з них: в 1 рядку - обстежених вперше, в 2-му рядку - обстежених вдруге, в 3-му рядку - втретє; в 4-му рядку - кількість обстежених для уточнення результату. В рядку 5 наводиться цифра, яка відображає кількість обстежених осіб всього. Рядок 6 в графі 9 не заповнюється.

У графі 9 прописується кількість вагітних, обстежених на рівень вірусного навантаження ВІЛ, з них: в 1 рядку - обстежених вперше, в 2-му рядку - обстежених вдруге, в 3-му рядку - втретє; в 4-му рядку - кількість обстежених для уточнення результату. В рядку 5 наводиться цифра, яка відображає кількість обстежених осіб всього. Рядок 6 в графі 9 не заповнюється.

У графах 10 - 14 зазначається інформація виключно щодо результатів обстеження осіб, які отримують АРТ не менше 6 місяців. У випадку заміни схеми терапії дані щодо результатів досліджень вносяться також лише через 6 місяців після заміни схеми АРТ.

У графі 10 вказується назва регіону, з якого надійшли зразки крові. Центри СНІДу, в яких функціонують міжрегіональні лабораторії, надають інформацію по всіх прикріплених центрах СНІДу (на кожний прикріплений центр виділяється окремий рядок).

У графі 11 вказується загальна кількість обстежених осіб, які отримують АРТ не менше 6 місяців, з них:

У графі 12 зазначається кількість осіб з рівнем вірусного навантаження ВІЛ-1 менше 40 РНК-копій/мл плазми.

У графі 13 зазначається кількість осіб з рівнем вірусного навантаження ВІЛ-1 в межах 40 - 1000 РНК-копій/мл плазми.

У графі 14 вказується кількість осіб з рівнем вірусного навантаження ВІЛ-1 вище 1000 РНК-копій/мл плазми.

Звіт
про проведення досліджень
у ___________________________________________
(назва закладу та лабораторії)
у ___ кварталі 201__ р.

Таблиця 2. Відомості про кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, обстежених з визначення кількості CD4 лімфоцитів, та досліджень (з урахуванням контролів та повторів)

Назва регіону

Номер рядка

Обстеження протягом календарного року

Кількість пацієнтів, всього

У тому числі

Пацієнти ДПтС України

Пацієнти центрів СНІДу

Отримують АРТ

Не отримують АРТ

Отримують АРТ

Не отримують АРТ

Вагітні

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1

Вперше при постановці під медичний нагляд


Х


Х2

Перше3

Друге4

Третє та більшеВсього пацієнтів

5

ХВсього досліджень з визначення кількості CD4 лімфоцитів, з урахуванням контролів та повторів

6

Х


Х

Х

Х

Х

Х

Таблиця 2а Відомості про результати обстеження ВІЛ-інфікованих пацієнтів з визначення кількості CD4 лімфоцитів при їх постановці під медичний нагляд

Назва регіону

Кількість пацієнтів, обстежених вперше при постановці під медичний нагляд

У тому числі з кількістю CD4 лімфоцитів, кл/мкл

0 - 350

351 - 500

Більше 500

1

2

3

4

5Дата "___" _____________ 201__ р.

Керівник закладу

_________________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

_________________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Заповнення та подання таблиць 2 та "Звіту про проведення досліджень" поширюється на всі заклади охорони здоров'я (далі - ЗОЗ).

Таблиця заповнюється лікарем-лаборантом. лабораторії, яка здійснювала дослідження.

Звітним періодом є квартал.

Інформація заповнюється станом на перше число кварталу, наступного за звітним.

У графі 1 таблиці 2 вказується назва регіону

У графі 2 вказується номер рядку.

У графі 3 прописується, яке обстеження (за призначенням та кількістю протягом року) проходить пацієнт: вперше при постановці під медичний нагляд для тих пацієнтів, які поки що не перебували під медичним наглядом; перше, друге або третє та більше у поточному році для пацієнтів, які вже знаходяться під медичним наглядом.

Графа 3 в рядках 5 і 6 не заповнюється.

У графі 4 прописується кількість обстежених пацієнтів всього, з них: в 1 рядку - обстежених вперше при постановці під медичний нагляд, в 2-му рядку - обстежених перший раз протягом календарного року, в 3-му рядку - другий раз; в 4-му рядку - третій раз або більше. В рядку 5 наводиться цифра, яка є сумою кількості обстежених осіб (з 1 до 4 рядків), в рядку 6 - кількість проведених досліджень (сума кількості досліджених зразків крові, контрольних зразків та повторів).

У графі 5 вказується, скільки ВІЛ-інфікованих пацієнтів державної пенітенціарної системи (далі - ДПтСУ) на АРТ були обстежені за звітний період, з них: в 2 рядку - обстежених вперше, в 3-му рядку - обстежених вдруге, в 4-му рядку - втретє та більше; В рядку 5 наводиться цифра, яка відображає кількість обстежених осіб всього. Рядки 1 та 6 в графі 5 не заповнюється.

У графі 6 вказується, скільки ВІЛ-інфікованих пацієнтів державної пенітенціарної системи (далі - ДПтСУ) без АРТ були обстежені за звітний період, з них: в 1 рядку - обстежених вперше при постановці під медичний нагляд, 2 рядку - обстежених вперше протягом поточного року, в 3-му рядку - обстежених вдруге, в 4-му рядку - втретє та більше; в рядку 5 наводиться цифра, яка відображає кількість обстежених осіб всього. Рядок 6 в графі 6 не заповнюється.

У графі 7 вказується, скільки ВІЛ-інфікованих пацієнтів ЗОЗ на АРТ були обстежені за звітний період, з них: в 2 рядку - обстежених вперше, в 3-му рядку - обстежених вдруге, в 4-му рядку - втретє та більше; в рядку 5 наводиться цифра, яка відображає кількість обстежених осіб всього. Рядки 1 та 6 в графі 7 не заповнюються.

У графі 8 вказується, скільки ВІЛ-інфікованих пацієнтів ЗОЗ без АРТ були обстежені за звітний період, з них: в 1 рядку - обстежених вперше при постановці під медичний нагляд, 2 рядку - обстежених вперше протягом поточного року, в 3-му рядку - обстежених вдруге, в 4-му рядку - втретє та більше; в рядку 5 наводиться цифра, яка відображає кількість обстежених осіб всього. Рядок 6 в графі 8 не заповнюється.

У графі 9 прописується, скільки ВІЛ-інфікованих вагітних ЗОЗ без АРТ були обстежені за звітний період, з них: в 1 рядку - обстежених вперше при постановці під медичний нагляд, 2 рядку - обстежених вперше протягом поточного року, в 3-му рядку - обстежених вдруге, в 4-му рядку - втретє та більше. В рядку 5 наводиться цифра, яка відображає кількість обстежених осіб всього. Рядок 6 в графі 9 не заповнюється.

У графах 10 - 14 зазначається інформація виключно щодо результатів обстеження осіб, які отримують АРТ не менше 6 місяців. У випадку заміни схеми терапії дані щодо результатів досліджень вносяться також лише через 6 місяців після заміни схеми АРТ.

У графі 1 таблиці 2а вказується назва регіону.

У графі 2 вказується загальна кількість пацієнтів, обстежених вперше при постановці під медичний нагляд. При цьому загальна кількість пацієнтів має дорівнювати сумі граф 3 - 5 за кожним з рядків.

У графах 3, 4 та 5 таблиці 2а вказується кількість пацієнтів, обстежених вперше при постановці під медичний нагляд, у яких:

- у графі 3 - кількість пацієнтів, у яких кількість СД4 лімфоцитів була менше ніж 350 кл/мкл;

- у графі 4 - кількість пацієнтів, у яких кількість СД4 лімфоцитів була в межах від 351 кл/мкл до 500 кл/мкл;

- у графі 5 - кількість пацієнтів, у яких кількість СД4 лімфоцитів була від 501 кл/мкл та більше.

Звіт
про обстеження дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, на наявність провірусної ДНК ВІЛ-1
у ___________________________________________
(назва закладу)
у ____ кварталі 201__ р.

Таблиця 3. Виявлення провірусної ДНК ВІЛ-1 у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

№ п/п

П.І.Б або код пацієнта

Дата народження: день/місяць/рік

Перше обстеження

Друге обстеження

Третє обстеження

Дата: день/місяць/рік

Результат

Дата: день/місяць/рік

Результат

Дата: день/місяць/рік

Результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Дата "___" _____________ 201__ р.

Керівник закладу

_____________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

_____________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Заповнення та подання "Звіт про обстеження дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, на наявність провірусної ДНК ВІЛ-1" поширюється на всі ЗОЗ.

Таблиця заповнюється лікарем-педіатром.

В таблицю вносяться дані на кожну дитину віком до 18 місяців, яка була обстежена протягом звітного періоду.

Дані в таблицю вносяться кумулятивно в міру зростання числа обстежених дітей так, щоб в кінці року в таблиці містилася повна інформація щодо обстеження дітей за поточний рік.

Звітним періодом є квартал.

Інформація заповнюється станом на перше число кварталу, наступного за звітним.

У графі 1 вказується номер за порядком.

У графі 2 вказується прізвище, ім'я та по батькові дитини або її код, присвоєний закладом охорони здоров'я.

У графі 3 дата народження дитини (день, місяць, рік).

У графах 4 - 5 вказується дата та результат первинного обстеження дитини на наявність провірусної ДНК ВІЛ-1 (в графі 5 результат прописується словами "негативний" або "позитивний").

У графах 6 - 7 вказується дата та результат вторинного обстеження дитини на наявність провірусної ДНК ВІЛ-1 (в графі 7 результат прописується словами "негативний" або "позитивний").

У графах 8 - 9 вказується дата та результат третього обстеження дитини на наявність провірусної ДНК ВІЛ-1 (при отриманні незбіжних результатів досліджень I і II обстежень).

Звіт
про кількість та результати підтверджувальних досліджень на антитіла до ВІЛ
у ___________________________________________
(назва закладу та лабораторії)
у ____ кварталі 201__ р.

Таблиця 4. Підтверджувальні дослідження, проведені методом ІФА

№ з/п

Назва тест-системи, на якій здійснювали первинний скринінг

Усього протестовано первинно позитивних зразків

Усього підтверджено як такі, що містять антитіла до ВІЛ

Усього виявлено зразків, що потребують повторного дослідження

Усього виявлено з негативними результатами

1

2

3

4

5

6
ВСЬОГО

Таблиця 4а. Дослідження, проведені методом ІФА для визначення антигенів р24 ВІЛ-1

№ з/п

Назва тест-системи, на якій здійснювали первинний скринінг

Усього протестовано зразків

Усього виявлено позитивних

Усього підтверджено в тесті нейтралізації

Усього виявлено з негативними результатами

1

2

3

4

5

6


ВСЬОГО

Таблиця 4б. Дослідження, проведені методом імунного блоту

№ з/п

Мета дослідження

Усього здійснено досліджень

Усього підтверджено як такі, що містять антитіла до ВІЛ

Усього виявлено зразків, що потребують повторного дослідження


1

2

3

4

1

Для проведення підтверджувальних досліджень
2

Діти у віці 18 місяців
3

Вагітні, які беруться під медичний нагляд

ВСЬОГО
Дата "___" ____________ 201__ р.

Керівник закладу

_______________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

_______________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Таблиця 4 являє собою узагальнений звіт щодо кількості первинно позитивних зразків сироваток крові, які були направлені в підтверджувальну лабораторію для верифікації діагнозу ВІЛ-інфекція, та загальної кількості підтверджених/непідтверджених/сумнівних (невизначених) результатів дослідження на антитіла до ВІЛ.

Колонка 1 - номер за порядком;

колонка 2 - загальна назва тест-систем (без уточнення та розбивки по серіям та лотам), на якій проводились скринінгові дослідження та отримані позитивні (реактивні) результати;

колонка 3 - кількість здійснених підтверджувальних досліджень зразків, що були визначені як позитивні (реактивні) при дослідженні на тест-системі, зазначеній в колонці 2;

колонка 4 - кількість первинно-позитивних зразків, що були підтверджені у підтверджувальній лабораторії як такі, що містять антитіла до ВІЛ;

колонка 5 - кількість зразків, які при проведенні підтверджувальних досліджень були визначені як такі, що будуть потребувати повторного обстеження пацієнта (невизначені/сумнівні результати);

колонка 6 - кількість зразків, які при проведені підтверджувальних досліджень були визначені як негативні (антигену р24 ВІЛ-1).

Звіт
про проведення визначення кількості CD4 лімфоцитів з використанням портативних аналізаторів
у ___________________________________________
(назва закладу та лабораторії)
у ____ кварталі 201__ р.

Таблиця 5. Інформація щодо використання портативного аналізатора Alere Pima для досліджень з визначення кількості CD4 лімфоцитів

Область

Назва ЗОЗ

Серійний номер аналізатору PimaTM

Інформація щодо використання стандартних картриджів Pima Bead Standard

Інформація щодо роботи приладу PimaTM та використаних СД4 Pima тестових картриджів

загальна кількість бракованих картриджів

загальна кількість помилок при вимірюванні Pima Bead Standard

коди помилок

загальна кількість використаних Pima тестових картриджів

загальна кількість пацієнтів, яка була обстежена

кількість робочих днів, коли проводились дослідження

загальна кількість бракованих картриджів за квартал

кількість помилок за відповідним кодом

код помилки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Таблиця 5а. Відомості про кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, обстежених з визначення кількості CD4 лімфоцитів з використанням портативного аналізатору Alere Pima

№ рядка

№ з/п

Регіон

Заклад охорони здоров'я, де проводилось дослідження

Дата обстеження (дд_мм_рік)

Код або індивідуальний № пацієнта

Вік пацієнта

Код групи ризику

Особи, які не знаходяться під медичним наглядом

Пацієнти, які знаходяться під медичним наглядом

Результат з визначення абсолютної кількості СD4 лімфоцитів (клітини/мкл)

Дата призначення АРТ

Факт отримання (Так, очікує, Ні)

Особи з вперше у житті позитивними результатами тестування на ВІЛ-інфекцію

Особи, яким підтверджено наявність антитіл до ВІЛ 1/ 2

Отримують АРТ

Не отримують АРТ

0 - 350

351 - 500

Більше 500


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3
Загальна кількість обстежених

Дата "___" ____________ 20__ року М.П.

_______________________
(місце підпису керівника)

_________________________
(П.І.Б.)

________________________
(місце підпису виконавця)

_________________________
(П.І.Б.)

телефон: _______________ електронна пошта ___________________________

Таблиця 5б. Інформація про осіб, у яких було здійснено визначення абсолютної кількості СD4 лімфоцитів з використанням портативного аналізатора

№ рядка

Кількість обстежених осіб, всього

У тому числі

Пацієнти, які знаходяться під медичним наглядом

Особа, яка не знаходиться під медичним наглядом

Не отримують АРТ

Отримують АРТ

Особа з вперше у житті позитивним результатом тестування на ВІЛ-інфекцію, з них:

Особа, якій підтверджено наявність антитіл до ВІЛ 1/2, з них:

Всього

У тому числі, особи, які стали під медичний нагляд

У тому числі, яким призначено та розпочато АРТ

Середня кількість діб від отримання результату проведення визначення к-сті CD4 до початку АРТ

Всього

У тому числі, особи, які стали під медичний нагляд

У тому числі, яким призначено та розпочато АРТ

Середня кількість діб від отримання результату проведення визначення к-сті CD4 до початку АРТ


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
Таблиця 5в. Інформація про пацієнтів, які не перебувають під медичним наглядом на момент обстеження, з абсолютною кількістю CD4 лімфоцитів (кл/мкл)

Категорія обстежених осіб

№ рядка

Всього

У тому числі з результатами щодо кількості CD4 лімфоцитів

0 - 350 кл/мкл

351 - 500 кл/мкл

більше 500 кл/мкл

1


2

3

4

5

Особи з вперше у житті позитивними результатами тестування на ВІЛ-інфекцію

1

Особи, яким підтверджено наявність антитіл до ВІЛ 1/2

2

Дата "___" _____________ 20__ року

__________________________ М.П.
(місце підпису керівника)

________________________
(П.І.Б.)

______________________________
(місце підпису виконавця)

________________________
(П.І.Б.)

телефон: ________________ електронна пошта _____________________________

Таблиця 5 визначає інформацію про проведення визначення кількості CD4 лімфоцитів з використанням портативних аналізаторів.

Таблицю 5 заповнюють:

- Таблиці 5 та - фахівці лабораторій закладів охорони здоров'я (ЗОЗ) або медичні працівники кабінетів "Довіра" або мобільних амбулаторій, які здійснюють лабораторні дослідження з визначення кількості CD4 лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД осіб;

- Таблиці 5б та - епідеміологи та лікарі-інфекціоністи регіональних центрів СНІДу.

1.1. Таблицю 5 та 5а заповнюють на підставі документації, що ведеться в лабораторіях ЗОЗ або КД та МА, які здійснюють дослідження з визначення кількості CD4 лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД осіб.

1.2. Таблиці 5б та 5в заповнюють на підставі інформації, отриманої за Таблицею 3а.

1.3. Усі графи та рядки таблиць повинні бути заповнені.

1.4. У кінці звіту обов'язково зазначаються дата її заповнення, прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу, де заповнюється форма № ___, ставиться його підпис. Підпис керівника має бути завірений печаткою закладу. Також зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, факс та електронна адреса відповідальної особи, яка заповнила форму № ___.

1.5. Відповідальна особа кабінету "Довіра", мобільної амбулаторії надсилає Таблиці 5 та до регіонального центру СНІДу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, на паперових носіях та електронною поштою.

1.6. Відповідальна особа регіонального центру СНІДу надсилає Таблиці 5, 5а, , до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

2.1. Заповнення таблиці 5 "Інформація щодо використання портативного аналізатора Alere Pima для досліджень з визначення кількості CD4 лімфоцитів"

2.1.1. У таблиці 5 зазначаються дані про використання обладнання, стандартних та тестових картриджів Alere Pima.

2.1.2. У графі 1 зазначається найменування області, в закладах охорони здоров'я яких знаходяться портативні аналізатори.

2.1.2. У графі 2 зазначається назва ЗОЗ, що працює з використанням портативного аналізатору.

2.1.3. У графі 3 зазначається серійний (заводський) номер портативного аналізатора.

2.1.4. У графах 4 - 6 надається інформація щодо використання стандартних (контрольних) картриджів до портативного аналізатора:

- графа 4 - зазначається загальна кількість картриджів з виробничим браком, якщо вони були виявлені протягом звітного періоду;

- графа 5 - зазначається інформація щодо кількості помилок, які виникли під час здійснення вимірювань стандартних картриджів.

- графа 6 - зазначається інформація про код кожної окремої помилки. При необхідності кількість рядків може бути збільшена та повинна відповідати кількості всіх помилок та їх кодів, що виникли протягом звітного періоду.

2.1.5. У графах 7 - 12 зазначається інформація щодо використання приладу та тестових картриджів:

- графа 7 - зазначається загальна кількість картриджів (у т.ч. з виявленим виробничим браком, після отримання повідомлення про помилку, використаного під час проведення дослідження з отриманим результатом);

- графа 8 - зазначається загальна кількість пацієнтів, які були обстежені протягом звітного періоду;

- графа 9 - зазначається кількість робочих днів у кварталі, коли здійснювалось обстеження з використанням портативного аналізатора;

- графа 10 - зазначається загальна кількість картриджів з виробничим браком, якщо вони були виявлені протягом звітного періоду;

- графа 11 - зазначається інформація щодо кількості помилок, які виникли під час здійснення вимірювань тестових картриджів. При цьому кількість помилок має відповідати коду помилки, зазначеній у рядку 12. У випадку якщо коди помилок були різними, кількість рядків може бути збільшена та повинна відповідати кількості кодів помилок, що виникли протягом звітного періоду.

2.2. Заповнення таблиці 5а "Відомості про кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, обстежених з визначення кількості CD4 лімфоцитів з використанням портативного аналізатору Alere Pima"

2.2.1. У таблиці 5а зазначаються дані про пацієнтів, які були обстежені з визначення кількості CD4 лімфоцитів протягом звітного періоду. Дані для заповнення таблиці 5а беруться з форми "Журнал реєстрації пацієнтів та результатів досліджень з визначення кількості CD4 лімфоцитів з використанням портативного аналізатора".

2.2.2. У рядках 1, 2 графи 1 вказують порядковий номер особи, яка була обстежена протягом звітного періоду. За необхідності, кількість рядків може бути збільшена та повинна відповідати кількості пацієнтів, які були обстежені протягом звітного періоду.

2.2.3. У рядку 1 графи 2 вказують назву адміністративного центра, ЗОЗ якого використовують для роботи портативний аналізатор.

2.2.4. У рядках 1, 2 графи 3 вказують назву ЗОЗ, де проводилось дослідження.

2.2.5. У рядках 1, 2 графи 4 цифровим способом вказують день, місяць, рік, коли особа була обстежена. За необхідності, кількість рядків може бути збільшена та повинна відповідати кількості днів, коли пацієнти були обстежені протягом звітного періоду.

2.2.6. У рядках 1, 2 графи 5 цифровим способом вказують прізвище, ім'я, по батькові або індивідуальний номер особи (пацієнта), яка була обстежена. За необхідності, кількість рядків може бути збільшена та повинна відповідати кількості пацієнтів, які були обстежені протягом звітного періоду.

2.2.7. У рядках 1, 2 графи 6 вказують вік пацієнта, який був обстежений. За необхідності, кількість рядків може бути збільшена та повинна відповідати кількості пацієнтів, які були обстежені протягом звітного періоду.

2.2.8. У рядках 1, 2 графи 7 вказують код групи ризику, до якої належить пацієнт, який був обстежений.

2.2.9. У графі 8 ставиться відмітка у випадку, якщо особа не знаходиться під медичним наглядом і проходить обстеження при отриманні першого в житті позитивного результату тестування на ВІЛ-інфекцію.

2.2.10. У графі 9 ставиться відмітка у випадку, якщо особа не перебуває під медичним наглядом, але має підтверджений ВІЛ-позитивний статус.

2.2.11. У графах 10 та 11 відповідні відмітки ставляться для дорослого пацієнта, який знаходиться під медичним наглядом в закладі охорони здоров'я, що здійснює медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими пацієнтами

2.2.11.1. У графі 10 відмітка ставиться, якщо пацієнт приймає АРТ на момент обстеження.

2.2.11.2. У графі 11 відмітка ставиться, якщо пацієнт не приймає АРТ на момент обстеження.

2.2.11.3. У графах 12, 13 та 14 зазначають інформацію про результати досліджень з визначення кількості CD4 лімфоцитів

2.2.12.1. У графі 12 цифровим способом вказують інформацію про кількість CD4 лімфоцитів, якщо це значення нижче або дорівнює кількості 350 клітин в 1 мкл крові.

2.2.12.2. У графі 13 цифровим способом вказують інформацію про кількість CD4 лімфоцитів, якщо це значення вище або дорівнює кількості CD4 лімфоцитів 351 клітин в 1 мкл крові, але нижче або дорівнює кількості 500 клітин в 1 мкл крові.

2.2.12.3. У графі 14 цифровим способом вказують інформацію про кількість CD4 лімфоцитів, якщо це значення вище або дорівнює кількості CD4 лімфоцитів 501 клітина в 1 мкл крові.

2.2.13. У графі 15 цифровим способом вказується день, місяць, рік, коли особі, яка була обстежена, призначено АРТ.

2.2.14. У графі 16 зазначається факт отримання АРТ: "Так" - якщо особа розпочала АРТ, "Очікує" - якщо особі було призначено АРТ, але на момент звітного періоду особа перебуває у листі очікування; "Ні" - якщо особі було призначено АРТ, але з власної волі пацієнта АРТ розпочато не було.

2.2.15. У кінці кожної графи (колонки) зазначається сумарна кількість обстежених осіб протягом звітного періоду та кількість отриманих результатів досліджень за категоріями (менше 350 кл/мкл; від 351 до 500 кл/мкл; більше 500 кл/мкл).

2.2.16. Відповідність між рядками та графами (таблиця 5а).

Кількість рядків має відповідати кількості пацієнтів, які були обстежені протягом звітного періоду.

Дані останнього рядка графи 6 мають дорівнювати підсумку даних останніх рядків граф 8 - 11.

Дані графи 12 мають дорівнювати підсумку внесених значень за кожним із рядків графи 12.

Дані графи 13 мають дорівнювати підсумку внесених значень за кожним із рядків графи 13.

Дані графи 14 мають дорівнювати підсумку внесених значень за кожним із рядків графи 14.

2.3. Заповнення таблиці 5б "Інформація про осіб, у яких було здійснено визначення абсолютної кількості CD4 лімфоцитів з використанням портативного приладу".

2.3.1. У таблиці 5б зазначаються дані про кількість пацієнтів, у яких було здійснено визначення абсолютної кількості CD4 лімфоцитів з використанням портативних приладів протягом звітного періоду

2.3.2 Таблиця 5б заповнюється кумулятивно в міру зростання кількості обстежених осіб так, щоб в кінці року у звіті містилася повна інформація за поточний рік.

2.3.3. У графі 1 Таблиці 5б вказують кількість осіб, які були обстежені протягом звітного періоду.

2.3.4. У графах 2 та 3 надають інформацію про осіб, які знаходились під медичним наглядом на момент обстеження, а саме - цифровим способом вказують кількість обстежених пацієнтів, які не отримують АРТ (графа 2), та тих, хто отримує АРТ (графа 3).

2.3.5. У графах 4 - 11 надають інформацію про осіб, які на момент обстеження не знаходились під медичним наглядом.

2.3.5.1. У графі 4 цифровим способом вказують загальну кількість обстежених осіб з вперше у житті позитивними результатами тестування на ВІЛ-інфекцію.

2.3.5.2. У графі 5 цифровим способом вказують кількість осіб з вперше у житті позитивними результатами тестування на ВІЛ-інфекцію, які стали під медичний нагляд після отримання результату дослідження з визначення кількості CD4 лімфоцитів. Дані для заповнення графи 5 беруться з форми первинної облікової документації № 502-1/о "Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи № ___".

2.3.5.3. У графі 6 цифровим способом вказують кількість осіб з вперше у житті позитивними результатами тестування на ВІЛ-інфекцію, які розпочали АРТ після отримання результату дослідження з визначення кількості CD4 лімфоцитів.

2.3.5.4. У графі 7 цифровим способом вказують середню кількість діб від моменту отримання результату проведення визначення к-сті CD4 до початку АРТ у осіб з вперше у житті позитивними результатами тестування на ВІЛ-інфекцію.

2.3.5.5. У графі 8 цифровим способом вказують загальну кількість обстежених осіб з підтвердженою наявністю антитіл до ВІЛ 1/ 2.

2.3.5.6. У графі 9 цифровим способом вказують кількість обстежених осіб з підтвердженою наявністю антитіл до ВІЛ 1/2, які стали на диспансерний облік після отримання результату з визначення кількості CD4 лімфоцитів. Дані для заповнення графи 9 беруться з форми первинної облікової документації № 502-1/о "Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи № ___".

2.3.5.7. У графі 10 цифровим способом вказують кількість обстежених осіб з підтвердженою наявністю антитіл до ВІЛ 1/2, які розпочали АРТ після отримання результату дослідження з визначення кількості CD4 лімфоцитів.

2.3.5.8. У графі 11 цифровим способом вказують середню кількість діб від моменту отримання результату проведення визначення к-сті CD4 до початку АРТ у осіб осіб з підтвердженою наявністю антитіл до ВІЛ 1/2

2.3.6. Відповідність між рядками та графами (таблиця 5б).

Дані рядка 1 графи 1 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1 граф 2, 3, 4, 8.

2.4. Заповнення таблиці 3с "Інформація про пацієнтів, які не перебувають під медичним наглядом на момент обстеження, з абсолютною кількістю CD4 лімфоцитів (кл/мкл)".

2.4.1. У графі 2 таблиці 5в вказують кількість осіб, які були обстежені протягом звітного періоду за відповідною категорією.

2.4.2. У графах 3 - 5 таблиці 3с цифровим способом зазначають інформацію про кількість обстежених за категоріями пацієнтів, у яких абсолютна кількість CD4 лімфоцитів становила:

2.4.2.1. У графі 3 - від 0 до 350 клітин на 1 мкл крові.

2.4.2.2. У графі 4 - від 351 до 500 клітин на 1 мкл крові.

2.4.2.3. У графі 5 - більше 500 клітин на 1 мкл крові.

2.4.4. Відповідність між рядками та графами (таблиця 3с).

Дані рядка 1 графи 2 мають дорівнювати підсумку даних рядка 1 граф 3 - 5.

Дані рядка 2 графи 2 мають дорівнювати підсумку даних рядка 2 граф 3 - 5.

2.5. Після заповнення всіх таблиць керівник установи або особа, відповідальна за складання звіту, ставить свій підпис та зазначає своє прізвище повністю, а також надає контактну інформацію (телефон, факс, електронну адресу установи).

Інформація
про кількість та результати обстежень представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ на антитіла до ВІЛ методом ІФА з використанням тест-систем
______________________________________________,
(назва тест-системи, № серії, термін придатності)
закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (10 раунд)
за ______ квартал 201__ року

_________________________________________________________
(назва закладу та лабораторії)

Назва показника

Усього

1

2

Загальна кількість досліджень (у тому числі з урахуванням контролів і повторів)


Кількість обстежених осіб


Кількість осіб, у яких виявлено та підтверджено наявність антитіл до ВІЛ


% виявлених ВІЛ-позитивних осіб


Дата "____" ____________ 201__ р.

Керівник закладу

________________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

________________________
(П.І.Б., підпис телефон)


Рекомендації щодо заповнення "Інформації про кількість та результати обстежень представників груп ризику щодо інфікування ВІЛ на антитіла до ВІЛ методом ІФА" - % виявлених ВІЛ-позитивних осіб серед обстежених вираховується із отриманих даних за формулою:% виявлених ВІЛ-позитивних осіб =

кількість осіб з підтвердженим ВІЛ-статусом
------------------------------------------------------ х 100
кількість обстежених осіб


Додаток 12
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
про отримання, використання та запас тест-систем, реактивів, реагентів, виробів медичного призначення тощо
для __________________________________________,
(назва дослідження)
отриманих за рахунок ________________________________
(джерело фінансування)
за _________________________________ місяць 201___ року,
(вказати період: місяць, рік)
станом на ________________ 201__ р.

____________________________________________________________
(назва закладу-отримувача)

Найменування препарату (повна торгова назва), форма випуску

Серія

Наказ, лист про розподіл МОЗ України

Отримано по накладній

Одиниці виміру (табл., капс., фл.)

Ціна, вказана в накладній, грн.

Залишок на початок звітного періоду

Отримано за звітний період

Фактично використано за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

Дата

Дата

к-ть

Кількість

Кількість

Кількість

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15
Дата "___" ____________ 201__ р.

Керівник закладу

_________________________
(підпис та прізвище повністю)


Головний бухгалтер

_________________________
(підпис та прізвище повністю)

М.П.

Виконавець

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)


Інформація про отримання, використання та запас тест-систем, реактивів, реагентів, виробів медичного призначення тощо подається ЗОЗ, що отримують вироби медичного призначення, щомісячно, до 10 числа наступного за звітним місяця.

Над таблицею в рядку "Назва дослідження" вказується повна назва лабораторного дослідження, для якого використовуються тест-системи, реактиви, реагенти, вироби медичного призначення (далі - товар).

Над таблицею в рядку "Джерело фінансування" зазначається інформація стосовно коштів, за рахунок яких закуплено товар (ГФ-10 раунд, державний/місцевий бюджет).

У графі 1 зазначається повна торгова назва тест-системи, реактивів, поживних середовищ, виробів медичного призначення тощо (далі - товару) відповідно до прибуткового документа (видаткової накладної), згідно з яким отримано товар (далі - видаткової накладної).

У графі 2 вказується серія відповідно до видаткової накладної.

У графах 3, 4 вказується № та дата наказу, листа-погодження МОЗ України, відповідно до якого отримано товар.

У графах 5, 6, 7 зазначається №, дата видаткової накладної, відповідно до якого отримано товар.

У графі 8 прописується одиниця виміру товару відповідно до прибуткового документа (набори - наб., комплекти - ком., флакони- фл., ампули - амп. тощо).

У графі 9 вказується ціна за одиницю виміру отриманого товару відповідно до видаткової накладної.

У графі 10 зазначається кількість товару, яка залишилась на початок звітного періоду в одиницях, зазначених у графі 8.

У графі 11 зазначається кількість отриманого товару на перший день звітного періоду (тобто за звітний місяць).

У графі 12 зазначається кількість товару, що була фактично використана за звітний період (тобто за звітний місяць) в одиницях, зазначених в графі 8.

У графі 13 зазначається залишок товару на останній день звітного періоду (тобто на кінець звітного місяця).Додаток 13
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, хворих на опіоїдну залежність, які отримують замісну підтримувальну терапію
за _______________ місяць 201__ рокуДодаток 14
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
щодо отримання, використання та залишків лікарських засобів для замісної підтримувальної терапії у закладах охорони здоров'я та аптечних закладах
за _____________ місяць 201__ року

Назва регіону ___________________________________________________

Назва ЗОЗ ______________________________________________________

Препарат ЗПТ (торгівельні найменування)

Номер рядка

Серія

Термін придатності

Залишок на перше число звітного місяця (мг)

Надходження за звітний період (мг)

Видача за звітний період (мг)

Залишок на останнє число звітного періоду (мг)

1

2

3

4

5

6

7

8

Найменування закладу охорони здоров'я

(найменування, лікарська форма, дозування)

1)
2)
...Найменування аптечного закладу

(найменування, лікарська форма, дозування)

1)
2)
...Дата "___" ____________ 201__ р.

Керівник закладу

___________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

____________________
(П.І.Б., підпис телефон)


Інформація щодо отримання, використання та залишків лікарських засобів для замісної підтримувальної терапії у закладах охорони здоров'я та аптечних закладах за _____________ місяць 201 ____ року подається ЗОЗ щомісячно до 10 числа наступного за звітним.

Над таблицею в рядку "Регіон" вказати назву міста та регіону, який надає звіт.

Над таблицею в рядку "Назва закладу охорони здоров'я" вказати повну назву закладу охорони здоров'я (не скорочуючи), що надає звіт.

У рядку "Найменування ЗОЗ" вказується повна назва закладу охорони здоров'я, щодо якого надається інформація про отримання, зберігання та використання лікарських засобів для ЗПТ. Кількість таких рядків залежить від кількості ЗОЗ на території області (міста), де впроваджено ЗПТ.

У рядку "Найменування аптечного закладу" вказується повна назва аптечного закладу, що надає інформацію про отримання, зберігання та використання лікарських засобів для ЗПТ. Кількість таких рядків залежить від кількості аптек на території області (міста), де впроваджено ЗПТ.

Під найменуванням ЗОЗ чи аптечного закладу у графі 1 зазначається найменування, лікарська форма, дозування, окремо для кожного препарату для надання ЗПТ, наявного у відповідному закладі.

Кількість таких рядків з відповідним порядковим номером залежить від кількості найменувань, форм та дозувань препаратів ЗПТ, наявних в ЗОЗ чи аптечному закладі.

у графі 3 у відповідних рядках зазначається серія партії препарату;

у графі 4 у відповідних рядках зазначається термін придатності препарату;

у графі 5 у відповідних рядках зазначається залишок лікарського засобу у міліграмах на перший день звітного місяця;

у графі 6 у відповідних рядках зазначається кількість лікарського засобу у міліграмах, що надійшла протягом звітного періоду (місяця);

у графі 7 у відповідних рядках зазначається кількість лікарського засобу у міліграмах, що була видана за звітний період (ЗОЗ - видано пацієнтам, аптечним закладом - видано у ЗОЗ області);

у графі 8 у відповідних рядках зазначається залишок лікарського засобу у міліграмах станом на останній день звітного місяця.Додаток № 15
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед осіб груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (10 раунд)
за _______________ місяць 201__ року

_____________________________________________________
(назва адміністративної території, установи, закладу)

Діагноз (за МКХ-10, відповідно до наказу МОЗ України від 07/06/2004 № 286)

Кількість випадків лікування за звітній період

розпочато

завершено

1

2

3


Дата "___" ____________ 201__ р.

Керівник закладу

____________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

_____________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Дана інформація подається ЗОЗ щомісячно, до 10 числа наступного за звітним місяця.

Над таблицею у "Назва адміністративної території, установи, закладу" вказати повну назву закладу, який подає інформацію.

У графі 1 вказуються назви діагнозів ІПСШ з яких формується звіт (діагнози вказуються відповідно МКХ-10, наказ МОЗ України від 07/06/2004 № 286).

У графі 2 вказується кількість випадків лікування ІПСШ, які були розпочаті за звітній період.

У графі 3 вказується кількість випадків лікування ІПСШ, які були завершені за звітній період.Додаток № 16
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ІНФОРМАЦІЯ
про отримання, використання та запаси лікарських засобів для профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед осіб груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (10 раунд)
за _______________ місяць 201__ року

___________________________________________________________
(назва адміністративної території, установи, закладу)

Найменування препарату (повна торгова назва), форма випуску

Серія

Наказ, лист про розподіл МОЗ України

Отримано по накладній

Одиниці виміру (табл., капс., фл.)

Ціна, вказана в накладній, грн.

Залишок на початок звітного періоду

Отримано за звітний період

Фактично використано за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

Дата

Дата

К-ть

Кількість

Кількість

Сума, грн.

Кількість

Сума, грн.

Кількість

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
Всього


Всього


Всього

Дата "___" ____________ 201__ р.

Керівник закладу

____________________
(П.І.Б., підпис)М.П.

Виконавець

_____________________
(П.І.Б., підпис, телефон)


Інформація про отримання, використання та запаси лікарських засобів для профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед осіб груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (10 раунд) за _______________ місяць 201__ року, подається ЗОЗ, що отримали препарати, щомісячно, до 10 числа наступного за звітним місяця.

Над таблицею у "Назва адміністративної території, установи, закладу" вказати повну назву закладу, який подає інформацію.

У графі 1 зазначається повна торгова назва лікарського засобу, форма випуску відповідно до прибуткового документа, а саме видаткової накладної, згідно з якою отримано препарати (далі - видаткової накладної).

У графі 2 вказується серія лікарського засобу відповідно до видаткової накладної.

У графах 3, 4 вказується наказ МОЗ України, його номер та дата або лист про Розподіл, відповідно до якого отримано лікарські засоби.

У графах 5, 6 вказується номер та дата видаткової накладної, по якій отримано лікарський засіб.

У графі 7 вказується кількість препарату згідно з видатковою накладною, по якій отримано лікарський засіб.

У графі 8 зазначається одиниця виміру лікарського засобу (упаковка, таблетка, капсула, ампула, флакон, коробка тощо) відповідно до видаткової накладної.

У графі 9 вказується ціна за одиницю виміру отриманого лікарського засобу відповідно до видаткової накладної.

У графі 10 зазначається кількість лікарського засобу, яка залишилась на початок звітного періоду (тобто на перше число звітного місяця) в одиницях, зазначених в графі № 8.

У графах 11, 12 зазначається кількість і сума (в гривнях) отриманих лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць).

У графі 13 зазначається кількість фактично використаних лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць) в одиницях, зазначених в графі 7.

У графі 14 зазначається сума (в гривнях) фактично використаних лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць).

У графах 15, 16 зазначається залишок лікарських засобів та відповідно сума на кінець звітного періоду (тобто на кінець звітного місяця).Додаток № 17
до Комплексного плану
розширення доступу
населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду
та підтримки хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні у 2015 - 2016 роках

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК
проведення візитів технічної допомоги до регіонів України у 2015 році

Місяць*

Області

травень

Тернопільська, Рівненська, Херсонська, Львівська, Житомирська,

червень

м. Київ, Сумська, Миколаївська

липень

Вінницька, Одеська, Черкаська,

серпень

Івано-Франківська, Запорізька

вересень

Волинська, Чернігівська, Закарпатська

жовтень

Полтавська, Чернівецька, Дніпропетровська

листопад

Харківська, Кіровоградська

__________
*У випадку непередбачуваних ситуацій окремі візити можуть бути перенесені на більш пізній час за погодженням з відповідним департаментом охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: