open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 48, ст.2055)

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 жовтня 2014 року
№ 1708-VII
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

Мета Програми

Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань України у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема щодо досягнення цілей розвитку, проголошених у Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, та виконання Політичної декларації 2011 року Організації Об’єднаних Націй з активізації зусиль для викорінення ВІЛ-інфекції/СНІДу.

На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, насамперед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий. Епідемія ВІЛ-інфекції є чинником негативного впливу на працездатне населення України та призводить до негативних соціально-економічних наслідків.

За період від реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції у 1987 році до 1 січня 2013 року в державі зареєстровано 223530 випадків ВІЛ-інфекції (з них 36830 дітей до 14 років), зокрема 56382 особи із захворюванням на СНІД (з них 1224 дитини до 14 років). Кількість людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, становить понад 129 тис. осіб, показник поширеності ВІЛ-інфекції - 283,6 особи на 100 тис. населення, у більш як 24 тис. людей, які живуть з ВІЛ, хвороба досягла кінцевої стадії - СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 52,9 особи на 100 тис. населення. За період спостереження з 1987 року до 2012 року 28498 осіб померли від захворювань, зумовлених СНІДом. За оціночними даними, на початку 2012 року в Україні проживало 230 тис. осіб віком від 15 років, які живуть з ВІЛ, що становить 0,58 відсотка загальної кількості населення зазначеної вікової категорії.

Водночас у результаті виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки спостерігається тенденція до стабілізації епідемічної ситуації, зокрема знизився показник темпів приросту нових випадків ВІЛ-інфекції (з 16,8 відсотка у 2006 році до 3,6 відсотка в 2011 році), зменшилася кількість випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію у віковій групі від 15 до 24 років (з 2775 у 2005 році до 1647 у 2012 році), майже у шість разів (з 27,8 відсотка у 2004 році до 4,7 відсотка у 2009 році) знизився показник частоти передачі ВІЛ від матері до дитини.

Незважаючи на істотний прогрес, кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щороку збільшується, при цьому рівень доступу до послуг з лікування, особливо серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, є низьким, а отже, рівень смертності від СНІДу залишається високим.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі три варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає комплексний підхід до протидії епідемії, який застосовувався в рамках виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки. Однак такий підхід потребує удосконалення з урахуванням напряму розвитку епідемічного процесу протягом останніх п’яти років в Україні та світі.

Другий варіант передбачає реалізацію Стратегії ООН щодо подолання епідемії ВІЛ-інфекції у світі на 2011-2015 роки. Проте з огляду на складний соціально-економічний стан та проведення реформування системи охорони здоров’я у регіонах досягнення цілей зазначеної Стратегії до 2015 року в повному обсязі (зменшення удвічі кількості випадків передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом, а також зменшення материнської смертності внаслідок ВІЛ/СНІДу, кількості смертей від туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих осіб; унеможливлення передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, запобігання новим випадкам поширення ВІЛ-інфекції серед осіб, що споживають наркотики) є неможливим.

Третій, оптимальний варіант передбачає створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я шляхом:

оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людям, які живуть з ВІЛ);

дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ;

забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;

дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;

забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;

підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;

формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;

застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування та здійснення заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

залучення громадських об’єднань до надання представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки;

розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних внесків;

запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД (запобігання дискримінації, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та дотримання їх прав, безпечних щодо інфікування ВІЛ умов праці).

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

значно зменшити кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед населення з поступовим унеможливленням інфікування;

зменшити на 50 відсотків ризик інфікування ВІЛ медичних працівників під час надання медичної допомоги пацієнтам;

зменшити на 50 відсотків кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику;

зменшити до 1 відсотка кількість випадків інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

забезпечити доступ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах;

охопити 100 відсотків учнів та студентів під час виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя;

забезпечити людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та підтримки;

забезпечити доступ до безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД, які цього потребують;

зменшити на 50 відсотків смертність від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз;

залучити до постійної участі у програмах замісної підтримувальної терапії не менш як 35 відсотків споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують, а також до участі у програмах їх реабілітації;

сформувати у населення толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50 відсотків рівень їх дискримінації.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, а також інших джерел.

Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 356.

2. Програма затверджена Законом України від ___ __________ 2014 року № ______.

3. Державний замовник - Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

4. Керівник Програми - Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

5. Виконавці заходів Програми - Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Державна пенітенціарна служба України, Державна служба з надзвичайних ситуацій України, Державна санітарно-епідеміологічна служба України, Національна академія медичних наук України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” (за згодою), Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою), громадські об’єднання (за згодою).

6. Строк виконання Програми - 2014-2018 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2014

2015

2016

2017

2018

Державний бюджет

4820060,21

785763,56

857157,26

920780,8

1122393,88

1133964,71

Місцеві бюджети

331377,58

11385,34

11382,63

11380,75

147135,09

150093,77

Глобальний фонд для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією

1224342,84

375305,09

419700

429337,76Інші джерела

4367,79

4367,79

Усього


6380148,42

1176821,78

1288239,9

1361499,3

1269528,97

1284058,48Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (відповідальний за здійснення заходів)

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Організаційні завдання і заходи

1. Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

кількість моніторингових заходів (візити в регіони, заслуховування представників регіонів на засіданнях колегій, апаратних нарадах тощо)

135

27

27

27

27

27

1) здійснення державного нагляду і контролю за додержанням законодавства у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Держслужба соцзахворювань
кількість засідань відповідних рад

20

4

4

4

4

4

2) забезпечення діяльності Національної, регіональних та місцевих рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і взаємодії таких рад

Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість засідань комітетів Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

60

12

12

12

12

12

3) забезпечення діяльності секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Держслужба соцзахворювань

Глобальний фонд для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - Глобальний фонд)

812,92

812,92

кількість конференцій

3

1


1


1

4) організація проведення національної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу “За кожне життя - разом!”

-“-

інші джерелакількість конференцій

2


1


1


5) забезпечення проведення національної конференції з питань моніторингу та оцінки ефективності заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

МОЗ

Глобальний фонд

441


441
інші джерела

кількість консультацій

5

1

1

1

1

1

6) забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

МОЗ
Мінсоцполітики
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Держслужба соцзахворювань

інші джерелакількість робочих груп за напрямами щодо виконання Програми


5

5

5

5

5

7) забезпечення ефективної діяльності тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Держслужба соцзахворювань
МОЗ
Національна академія медичних наук
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
ДПтС
МВС
МОН
ДСКН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
кількість проектів актів законодавства

4

1

1

1

1


8) розроблення проектів нормативно-правових актів, які регламентують міжвідомчу взаємодію щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Національна академія медичних наук
Мінсоцполітики
МВС
ДПтС
МОН
ДСКН
Держсанепідслужба

Глобальний фонд

298,26

121,82

88,22

88,22-“-

1

1

9) розроблення та затвердження плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми

Держслужба соцзахворювань
-“-

15

15

10) розроблення проектів актів щодо регламентування виконання Програми з урахуванням очікуваних результатів, показників, завдань і заходів Програми

Держслужба соцзахворювань
МОЗ
МОН
Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
МВС
Міноборони
Держкомтелерадіо
ДПтС
ДСКН
Держсанепідслужба
Національна академія медичних наук
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
кількість проектів актів законодавства

27

27

11) розроблення регіональних цільових соціальних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки з урахуванням очікуваних результатів, показників, завдань і заходів Програми

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість звітів


41

41

41

41

41

12) подання Держслужбі соцзахворювань щороку до 1 лютого звіту про виконання завдань і заходів Програми у межах повноважень відповідно до плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми

МОН
Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
МВС
Міноборони
Держкомтелерадіо
ДПтС
ДСКН
Держсанепідслужба
Національна академія медичних наук
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” (далі - Фонд) (за згодою)
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ” (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)
Разом за завданням 11552,18

934,74

529,22

88,22у тому числі


Глобальний фонд

1552,18

934,74

529,22

88,222. Забезпечення дієвості програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

кількість проектів актів законодавства

1

1

1) розроблення проекту Концепції розвитку служби СНІДу в умовах реформування системи охорони здоров’я

Держслужба соцзахворювань
МОЗ
Національна академія медичних наук
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
-“-


1

1
2) розроблення та впровадження національних стратегій забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до профілактичних послуг та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

Держслужба соцзахворювань
МОЗ
Національна академія медичних наук
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
ДПтС
МОН
ДСКН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
кількість тематичних робочих груп


1

1

1

1

1

3) сприяння розробленню та виробництву вітчизняних антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу

МОЗ
Національна академія медичних наук
кількість проектів актів законодавства

1


1
4) розроблення та впровадження стратегії забезпечення доступу людей, які живуть з ВІЛ, до палітивної та хоспісної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я

МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Мінсоцполітики
ДПтС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
кількість регіонів, у яких застосовано механізм соціального замовлення6

16

27

27

5) забезпечення соціального замовлення соціальних послуг, що надаються людям, які живуть з ВІЛ, громадськими організаціями

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
Держслужба соцзахворювань
Мінсоцполітики
кількість пілотних проектів

2

1


16) забезпечення реалізації пілотного проекту щодо впровадження інноваційних форм організації надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, у тому числі нових моделей фінансування замісної підтримувальної терапії

Держслужба соцзахворювань
МОЗ
ДСКН
Національна академія медичних наук
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерелакількість осіб, які пройшли навчання

243

81

81

817) запровадження гендерно орієнтованого підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ, та представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
МОН
Мінсоцполітики
Держслужба соцзахворювань
Фонд (за згодою)

Глобальний фонд

509,59

169,86

169,86

169,86кількість робочих груп


4

4

48) проведення дослідження рівня доступності медичної допомоги і соціальних послуг, що надаються людям, які живуть з ВІЛ, з урахуванням гендерно орієнтованого підходу державними та громадськими організаціями, та розроблення за його результатами плану заходів щодо визначення чи підвищення рівня їх надання

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
Держслужба соцзахворювань
Національна академія наук
Мінсоцполітики

-“-

78,91

26,3

26,3

26,3Разом за завданням 2588,5

196,17

196,17

196,17у тому числі


Глобальний фонд

588,5

196,17

196,17

196,173. Удосконалення нормативної бази у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

кількість актів законодавства

5

1

1

1

1

1

забезпечення перегляду законодавчої бази та медико-технологічної документації з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

МОЗ

Глобальний фонд

890,52

347,62

271,45

271,45Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
Держслужба соцзахворювань
Національна академія медичних наук
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
ДПтС
МВС
МОН
ДСКН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)

інші джерела

447,42

447,42

Разом за завданням 31337,94

795,04

271,45

271,45у тому числі


Глобальний фонд

890,52

347,62

271,45

271,45інші джерела

447,42

447,42

4. Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ

кількість регіонів, у яких запроваджено інноваційне адміністрування


1

1

2

3

5

1) забезпечення інноваційного адміністрування діяльності закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу людям, які живуть з ВІЛ, з урахуванням проведення реформування системи охорони здоров’я

МОЗ
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Глобальний фонд

3710,68

1236,89

1236,89

1236,89кількість центрів


42

42

42

42

42

2) удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення центрів профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (у тому числі шляхом закупівлі в установленому порядку діагностичного обладнання) та мережі кабінетів “Довіра” як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров’я

МОЗ
Держслужба соцзахворювань

державний бюджет

60262,69

13675,48

10946,98

14573,6

12999,53

8067,1

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Глобальний фонд

8955,2

2718,4

2918,4

3318,4кількість лабораторій


46

46

46

46

46

3) зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих лабораторій обласних і міських центрів профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (у тому числі шляхом закупівлі в установленому порядку лабораторного обладнання)

МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

44440,16

20330,67

3780,77

13975,77

4707,72

1645,24

кількість регіонів


27

27

27

27

27

4) облаштування кабінетів замісної підтримувальної терапії насамперед у протитуберкульозних закладах, центрах профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та жіночих консультаціях

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
МОЗ
Держслужба соцзахворювань
ДПтС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Глобальний фонд

1858,54

211,29

659,51

987,74-“-


27

27

27

27

27

5) забезпечення в межах повноважень нагляду за дотриманням вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб

Держсанепідслужба
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Разом за завданням 4119227,27

38172,73

19542,56

34092,4

17707,25

9712,33

у тому числі


державний бюджет

104702,85

34006,15

14727,76

28549,37

17707,25

9712,33

Глобальний фонд

14524,42

4166,58

4814,81

5543,035. Розвиток системи моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на національному і регіональному рівні

кількість регіонів


27

27

27

27

27

1) забезпечення діяльності центрів моніторингу та оцінки відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на національному і регіональному рівні

МОЗ
Фонд (за згодою)

Глобальний фонд

14609,66

4869,89

4869,89

4869,89МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерелакількість звітів

6

1

1

1

1

2

2) забезпечення проведення моніторингу та оцінки результатів виконання Програми

МОЗ
Фонд (за згодою)

Глобальний фонд

3067,4

1290,6

503,8

1273Держслужба соцзахворювань
Національна академія медичних наук
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
ДПтС
МВС
МОН
ДСКН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерелакількість електронних систем


1

3) розроблення та впровадження єдиної електронної системи епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Міноборони
Національна академія медичних наук
ДПтС

інші джерела

3260,94

3260,94

кількість щорічних аналітичних звітів

5

1

1

1

1

1

4) забезпечення щорічної підготовки звітів за показниками Національного плану моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Національна академія медичних наук
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
ДПтС
МОН
ДСКН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
кількість досліджень


7

13

75) проведення соціологічних та епідеміологічних досліджень серед населення та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

МОЗ
Фонд (за згодою)

Глобальний фонд

19138,65

1920,22

15298,2

1920,22МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Національна академія медичних наук
Мінсоцполітики
ДПтС
МОН
ДСКН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерелакількість щорічних звітів

5

1

1

1

1

1

6) забезпечення проведення моніторингу ризикованої поведінки щодо інфікування ВІЛ військовослужбовців як компонента епідеміологічного нагляду другого покоління за ВІЛ-інфекцією, оцінки ситуації щодо обізнаності у профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу та визначення рівня знань, ризикованої поведінки військовослужбовців серед нового поповнення, військовослужбовців строкової, контрактної служби, офіцерів та курсантів;
удосконалення системи моніторингу захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД у Збройних Силах

Міноборони
Разом за завданням 540076,65

11341,65

20671,89

8063,11у тому числі


Глобальний фонд

36815,72

8080,71

20671,89

8063,11інші джерела

3260,94

3260,94

6. Проведення наукових досліджень

кількість дослідженьрозроблення інноваційних програм профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та розв’язання проблем, пов’язаних з подовженням тривалості життя ВІЛ-інфікованих осіб, які отримують антиретровірусні препарати, за результатами наукових досліджень, зокрема щодо:

Національна академія медичних наук

інші джерела
1

характеристики патології, зумовленої ВІЛ, на сучасному етапі поширення епідемії ВІЛ-інфекції
1розроблення ефективних методів культивування вірусів імунодефіциту людини

1


вивчення випадків недавнього інфікування ВІЛ у комплексній оцінці активності епідемічного процесу та ефективності профілактичних заходів


1

системи медико-соціальної реабілітації ВІЛ-інфікованих осіб


1

щодо дослідження побічних реакцій під час застосування антиретровірусних препаратів

7. Підготовка фахівців з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

кількість проектів актів законодавства

1


1
1) розроблення проекту концепції з підготовки спеціалістів, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Держслужба соцзахворювань
МОЗ
Національна академія медичних наук
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
ДПтС
МОН
ДСКН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
-“-

1


1
2) розроблення програми додаткового навчання медичних працівників, які контактують з кров’ю, її компонентами і біологічними рідинами, з питань запобігання безпосередньому контакту з кров’ю та її препаратами

Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
кількість осіб, які пройшли навчання3) забезпечення проведення навчання, підготовки та перепідготовки з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу):

3240

1080

1080

1080працівників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, викладачів навчальних закладів, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів

Фонд (за згодою)
Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Мінмолодьспорт

Глобальний фонд

6586,26

2195,42

2195,42

2195,4267900

13580

13580

13580

13580

13580

викладачів навчальних закладів, що належать до сфери управління МВС, працівників органів внутрішніх справ під час навчання в системі службової підготовки

МВС
МОЗ
Держслужба соцзахворювань
175

35

35

35

35

35

представників засобів масової інформації

Держслужба соцзахворювань

інші джерелакількість осіб, які пройшли навчання

1050

350

350

3504) забезпечення підготовки фахівців з питань моніторингу та оцінки здійснення заходів Програми

МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Фонд (за згодою)
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)

Глобальний фонд

2942,43

980,81

980,81

980,81-“-5) забезпечення навчання медичних та соціальних працівників закладів охорони здоров’я, фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання медичної допомоги та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу з питань:профілактики ВІЛ серед споживачів наркотиків

Фонд (за згодою)

інші джерела

консультування і тестування на ВІЛ (для медичних працівників)

Держслужба соцзахворювань

-“-625

250

225

150лабораторної діагностики та забезпечення належної якості досліджень (для медичних працівників)

МОЗ

Глобальний фонд

2225,96

890,39

801,35

534,23

профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (для медичних та соціальних працівників)

Держслужба соцзахворювань

інші джерела1620

540

540

540надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим особам (для медичних та соціальних працівників)

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)

Глобальний фонд

8229,31

2743,1

2743,1

2743,1Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
Держслужба соцзахворювань
МОЗ
Мінсоцполітики

інші джерела

659,43

659,43

кількість центрів6) створення і забезпечення функціонування з урахуванням гендерно орієнтованого підходу, необхідності запобігання насильству та дискримінації:


1

1

1

1

1

ресурсно-інформаційного центру для узагальнення та поширення технологій і досвіду соціальної роботи з дітьми з груп ризику (діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульні та бездоглядні діти);
навчання викладачів навчальних закладів, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів для дітей

Фонд (за згодою)

Глобальний фонд

9174

3058

3058

3058Держслужба соцзахворювань
Мінсоцполітики
МОН

інші джерела
3

4

5тренінгових центрів з підготовки фахівців, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (національний та регіональний рівень)

МОЗ
Держслужба соцзахворювань

Глобальний фонд

19772,48

5996,17

6582,56

7193,75кількість керівників навчальних закладів, залучених до проведення нарад

5000

1000

1000

1000

1000

1000

7) забезпечення проведення просвітницько-адвокаційних нарад керівників навчальних закладів усіх рівнів з питань виконання програм профілактики ВІЛ і формування здорового способу життя

МОН
кількість осіб, які пройшли навчання

486

162

162

1628) розширення інформаційних, навчальних програм з питань формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також з питань захисту своїх прав такими особами для запобігання випадкам їх дискримінації

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
МОН
Держслужба соцзахворювань

Глобальний фонд

12062,79

4020,93

4020,93

4020,93Разом за завданням 761652,66

20544,25

20382,17

20726,25у тому числі


державний бюджетГлобальний фонд

60993,23

19884,82

20382,17

20726,25інші джерела

659,43

659,43

8. Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

кількість регіонів


10

20

27

27

27

1) забезпечення доступу до правової допомоги для ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику в разі порушення їх прав

МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)

інші джерелакількість інформаційних заходів


1

1

1

1

1

2) проведення інформаційних заходів з питань подолання стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

Держслужба соцзахворювань
МОЗ
Мінсоцполітики
Міноборони
МОН
ДПтС
Держкомтелерадіо
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)

інші джерелакількість досліджень

113) проведення оцінки рівня стигматизації і дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ серед населення та професійних груп (лікарів, працівників правоохоронних органів тощо) та розроблення плану заходів щодо зниження рівня стигматизації і дискримінації

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
Держслужба соцзахворювань
МОЗ
Мінсоцполітики
Міноборони
МОН
ДПтС
Держкомтелерадіо
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Глобальний фонд

203,9203,9кількість регіонів

224) здійснення заходів щодо підтримки ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ у закладах охорони здоров’я, розташованих у двох областях України, які реалізовуватимуть пілотні проекти

Фонд (за згодою)
Держслужба соцзахворювань
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)

Глобальний фонд

2765,76

921,92

921,92

921,92Разом за завданням 82969,66

921,92

921,92

1125,82у тому числі


Глобальний фонд

2969,66

921,92

921,92

1125,82Профілактичні завдання та заходи

9. Розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у населення

кількість актів законодавства

1


1
1) розроблення та реалізація міжвідомчої інформаційно-просвітницької стратегії профілактики поширення ВІЛ серед населення

Держслужба соцзахворювань
МОЗ
Мінсоцполітики
громадські об’єднання (за згодою)
кількість інформаційних матеріалів

168000

56500

56500

550002) розроблення профілактичних програм з питань формування мотивації у населення, зокрема дітей та молоді, до безпечної щодо ВІЛ поведінки з використанням інноваційних технологій

МОЗ
Держслужба соцзахворювань
МОН
Держкомтелерадіо
Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
Національна академія медичних наук
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)

Глобальний фонд

1344

452

452

440кількість заходів


1

1

1

1

1

3) забезпечення розроблення, виготовлення та розміщення соціальної реклами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в засобах масової інформації національного та регіонального рівня з використанням інформаційних та комунікаційних технологій

Держслужба соцзахворювань
Держкомтелерадіо

інші джерела-“-


1

1

1

1

1

4) забезпечення створення та виготовлення соціальної реклами та друкованої продукції з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, що пропагує здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку з дотриманням принципів поваги до прав та гідності людини

Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“--“-


1

1

1

1

1

5) проведення, зокрема з використанням мобільних пунктів, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання ВІЛ/СНІДу та формування навичок здорового способу життя

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінмолодьспорт
МОН
кількість заходів


1

1

1

1

1

6) проведення широкомасштабних інформаційних заходів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, в тому числі за участю державних та комунальних телерадіоорганізацій

Держслужба соцзахворювань
Держкомтелерадіо
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)

державний бюджет

6442

1519,6

1245,6

1215,6

1245,6

1215,6

кількість примірників матеріалів

1350015

450005

450005

4500057) забезпечення розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з питань зміни ризикованої поведінки на більш безпечну

Фонд (за згодою)
Держслужба соцзахворювань

Глобальний фонд

10764,78

3588,26

3588,26

3588,26кількість ліній телефону довіри


1

1

1

1

1

8) забезпечення функціонування національної лінії телефону довіри з питань ВІЛ/СНІДу

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
Фонд (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)

інші джерелакількість регіонів


27

27

27

27

27

9) забезпечення організації та проведення щорічного загальнонаціонального легкоатлетичного пробігу “Заради життя” в усіх регіонах України

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерелаРазом за завданням 918550,78

5559,86

5285,86

5243,86

1245,6

1215,6

у тому числі


державний бюджет

6442

1519,6

1245,6

1215,6

1245,6

1215,6

Глобальний фонд

12108,78

4040,26

4040,26

4028,2610. Навчання учнів та студентів у навчальних закладах усіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок

кількість навчальних закладів, які забезпечено навчальними матеріалами за програмою “Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ”

15000

3000

3000

3000

3000

3000

1) забезпечення вчителів, студентів і учнів необхідними навчально-методичними матеріалами, у тому числі відеоматеріалами, для впровадження інтерактивного підходу до підвищення рівня знань з питань профілактики інфікування ВІЛ

Держслужба соцзахворювань
МОН

державний бюджет

3975

795

795

795

795
2) сприяння плануванню заходів програм статевого виховання молоді з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з урахуванням гендерного підходу та їх виконання

МОН
МОЗ
Держслужба соцзахворювань

-“-

3975

795

795

795

795

795

Разом за завданням 107950

1590

1590

1590

1590

795

у тому числі


державний бюджет

7950

1590

1590

1590

1590

795

11. Забезпечення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та дітей, які не отримують належного батьківського піклування

кількість охоплених супроводом осіб, виявлених під час тестування випадків інфікування ВІЛ, відсотків


100

100

100

100

100

1) забезпечення супроводу учасників програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного лікування або отримання медичної допомоги

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
кількість дітей


27000

29000

31000

31000

31000

2) сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульним та бездоглядним дітям соціальних та профілактичних послуг, залучення їх до інформаційно-профілактичних заходів, у тому числі шляхом функціонування вуличних мультидисциплінарних команд і клінік, дружніх до молоді

Фонд (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
МОЗ
Мінсоцполітики
ДСКН
Республіканський Автономної Республіки Крим,
обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
громадські об’єднання (за згодою)

Глобальний фонд

53379,51

16532,87

17793,17

19053,47місцеві бюджети

19451,39
9725,7

9725,7

кількість осіб


174406

169174

164099

159176

154400

3) забезпечення надання споживачам ін’єкційних наркотиків комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо

Фонд (за згодою)

Глобальний фонд

251458,16

85580,63

83748,64

82128,89Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Держслужба соцзахворювань
МОЗ
Держсанепідслужба
громадські об’єднання (за згодою)

місцеві бюджети

84992,13
43452,29

41539,84

-“-

20892

12825

14621

16204

17593

20892

4) забезпечення охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків програмами замісної терапії, включаючи заклади системи виконання покарань

Фонд (за згодою)

Глобальний фонд

41247,94

19078,44

14219,13

7950,38МОЗ
ДПтС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

132822

6870,64

18312,99

28088,76

36112,22

43437,39

кількість заходів

1


1
5) вжиття заходів щодо утилізації використаних шприців, отриманих від споживачів ін’єкційних наркотиків

МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість регіонів6

16

27

27

6) забезпечення, зокрема через механізм соціального замовлення, доступу споживачів ін’єкційних наркотиків до програм ресоціалізації та реабілітації у центрах ресоціалізації та реабілітації

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
кількість осіб


31564

31564

33056

34500

36000

7) забезпечення надання особам, які надають сексуальні послуги за винагороду, комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо

Фонд (за згодою)

Глобальний фонд

79846,95

26220,77

26220,77

27405,42Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Держслужба соцзахворювань

місцеві бюджети

49937,89
24437,69

25500,2

-“-


25000

31000

37000

43000

49000

9) забезпечення надання чоловікам, які мають секс з чоловіками, комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо

Фонд (за згодою)

Глобальний фонд

45352,87

12360,79

15117,62

17874,46Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Держслужба соцзахворювань

місцеві бюджети

21065,72
9878,25

11187,48

кількість осіб


60000

68000

7500010) забезпечення надання ув’язненим особам комплексних профілактичних послуг, рекомендованих міжнародними організаціями з урахуванням кращого світового досвіду

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ” (за згодою)

Глобальний фонд

15931,44

4708,8

5336,64

5886
40000

29000

19000

91000

88000

ДПтС

державний бюджет

20954,16

3139,2

2275,92

1491,12

7141,68

6906,24

Разом за завданням 11820492,33

177425,8

183025

189878,6

131866,75

138296,16

у тому числі


державний бюджет

153776,17

10009,84

20588,92

29579,88

43253,9

50343,63

місцеві бюджети

176565,39
88617,85

87952,53

Глобальний фонд

490150,77

167415,97

162436,08

160298,7212. Розширення інтегрованого підходу до надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечення децентралізації шляхом надання таких послуг через мережу центрів профілактики і боротьби із СНІДом та кабінетів “Довіра” з метою забезпечення їх доступності на місцевому рівні

кількість вагітних хворих на опіоїдну залежність, яким показано та призначено замісну підтримувальну терапію, відсотків


100

100

100

100

100

забезпечення безперешкодного доступу ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які вживають ін’єкційні наркотики, до реабілітаційних програм, замісної підтримувальної терапії та їх соціальний супровід

МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
13. Забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини

кількість випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, відсотків


3

2,5

2

1,5

1

1) здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:

МОЗ
Національна академія медичних наук
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість вагітних жінок, протестованих за допомогою імуноферментного аналізу

2772400

553050

553750

554500

555200

555900

тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів

МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

48469,15

9668,83

9681,07

9694,18

9706,42

9718,66

кількість вагітних жінок, протестованих з використанням швидких тестів

277240

55305

55375

55450

55520

55590

швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі

-“-

-“-

1430,56

285,37

285,74

286,12

286,48

286,84

кількість протестованих вагітних ВІЛ-інфікованих жінок

21190

4150

4190

4240

4280

4330

тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4

-“-

-“-

24706,69

4838,73

4885,37

4943,67

4990,31

5048,61

кількість вагітних ВІЛ-інфікованих жінок

21190

4150

4190

4240

4280

4330

антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

-“-

-“-

83355,2

16324,87

16482,22

16678,91

16836,26

17032,94

кількість протестованих дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками

21190

4150

4190

4240

4280

4330

тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої (методом полімеразної ланцюгової реакції) та серологічної (імуноферментного аналізу, імунного блоту) діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

3882,43

760,36

767,69

776,85

784,18

793,34

кількість вагітних ВІЛ-позитивних жінок, яких забезпечено наборами, відсотків


100

100

100

100

100

медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

1742,9

341,34

344,63

348,75

352,04

356,15

кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (першого року життя), яких забезпечено адаптованими молочними сумішами безоплатно, відсотків


100

100

100

100

100

адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

-“-

-“-кількість технологій

112) забезпечення раннього виявлення у дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, випадків інфікування із застосуванням новітніх технологій діагностики

Національна академія медичних наук
МОЗ
кількість державних центрів допоміжних репродуктивних технологій


3

3

3

3

3

3) забезпечення доступу людей, які живуть з ВІЛ, до допоміжних репродуктивних технологій за умови запобігання передачі ВІЛ від батьків до майбутньої дитини

Національна академія медичних наук
МОЗ
кількість дискордантних пар, яких забезпечено антиретровірусною терапією з метою профілактики інфікування ВІЛ, відсотків


100

100

100

100

100

4) запровадження доступу до терапії антиретровірусними препаратами з метою профілактики інфікування ВІЛ у дискордантних пар

-“-
Разом за завданням 13163586,93

32219,52

32446,72

32728,48

32955,68

32236,54

у тому числі


державний бюджет

161844,03

31878,17

32102,09

32379,73

32603,65

32880,39

місцеві бюджети

1742,9

341,34

344,63

348,75

352,04

356,15

14. Профілактика інфікування ВІЛ на робочому місці, насамперед для медичних працівників

кількість нормативних документів

111) розроблення методичних рекомендацій з профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці

Мінсоцполітики
Держпраці
МОЗ
Держслужба соцзахворювань
МВС
ДПтС
Міноборони
Держсанепідслужба
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
кількість засобів

5

1

1

1

1

1

2) сприяння створенню надійних засобів індивідуального захисту медичних працівників від ризику інфікування ВІЛ-інфекцією під час інвазивних втручань, ін’єкцій та роботі з біологічними рідинами

Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань

інші джерелачастка договорів, відсотків


60

70

80

90

100

3) надання рекомендацій щодо включення до колективних договорів положень з охорони праці, соціального захисту та обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу

Мінсоцполітики
МОЗ
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
15. Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ

кількість осіб, охоплених постконтактною профілактикою, відсотків


100

100

100

100

100

1) забезпечення проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування серед осіб з можливим ризиком інфікування ВІЛ шляхом централізованого постачання антиретровірусних препаратів

МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість медичних працівників, забезпечених засобами індивідуального захисту, відсотків


100

100

100

100

100

2) забезпечення засобами індивідуального захисту, в тому числі одноразовими, медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
16. Забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію

кількість тестувань


168883

168290

1685357

1677386

1677765

1) забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуноферментного аналізу та швидких тестів

Фонд (за згодою)

Глобальний фонд

21485,76

7150,34

7156,88

7178,57Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
МОЗ
Держслужба соцзахворювань
ДПтС

місцеві бюджети

58917

11044

11038

11032

12899

12904

кількість осіб

4280120

862120

859000

856000

853000

850000

2) забезпечення проведення обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ

МОЗ
Держслужба соцзахворювань
ДПтС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

37272,27

7507,54

7480,37

7454,25

7428,12

7402

Разом за завданням 16117674,68

25702,22

25675,31

25664,49

20326,81

20305,84

у тому числі


державний бюджет

37272,27

7507,54

7480,37

7454,25

7428,12

7402

місцеві бюджети

58917

11044

11038

11032

12899

12904

Глобальний фонд

21485,76

7150,32

7156,88

7178,5717. Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих

кількість осіб

189835

53651

44941

34311

28036

28896

1) проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратами

МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

4568,95

1291,27

1081,64

825,79

674,77

695,47

-“-

34000

11000

11000

120002) забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ

МОЗ
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ” (за згодою)

Глобальний фонд

15298,53

5028,68

5028,68

5241,16Разом за завданням 1719867,47

6319,96

6110,32

6066,97

674,77

695,47

у тому числі


державний бюджет

4568,95

1291,27

1081,64

825,79

674,77

695,47

Глобальний фонд

15298,53

5028,68

5028,68

5241,16Лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень

18. Удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

кількість актів законодавства

1


1
1) забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (в тому числі шляхом закупівлі виробів медичного призначення для лабораторій центрів профілактики та боротьби із СНІДом та станцій переливання крові)

МОЗ
Національна академія медичних наук
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

5434,2

1086,84

1086,84

1086,84

1086,84

1086,84

кількість досліджень із внутрішнього контролю

500000

100000

100000

100000

100000

100000
кількість досліджень із зовнішнього контролю

21945

4389

4389

4389

4389

4389
19. Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії

кількість осіб


52412

66292

81415

111340

113240

1) забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності антиретровірусної терапії

-“-


50464

64194

79167

108442

110192

МОЗ

державний бюджет

1072531,31

180769,16

188645,94

199586,82

247489,87

256039,53

-“-


1948

2098

2248

2898

3048

Національна академія медичних наук
Держслужба соцзахворювань
ДПтС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

24551,08

4361,77

4612,5

4863,24

5231,42

5482,16МОЗ
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ” (за згодою)

Глобальний фонд

63156,56

15361,34

21287,5

26507,72-“-


146261

153841

161421

169101

176781

2) забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

-“-


143000

150400

157800

165300

172800

МОЗ

державний бюджет

17063,75

3016,31

3214,02

3411,71

3611,14

3810,57

-“-


3261

3441

3621

3801

3981

Національна академія медичних наук
Держслужба соцзахворювань
ДПтС
МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

212,51

38,28

40,39

42,5

44,61

46,73

Разом за завданням 191182949,42

204633,7

218887,18

235498,83

257463,89

266465,83

у тому числі


державний бюджет

1119792,85

189272,35

197599,69

208991,12

257463,88

266465,83

Глобальний фонд

63156,56

15361,34

21287,5

26507,7220. Забезпечення проведення лабораторних досліджень та діагностики гарантованої якості ВІЛ-інфекції

кількість тестувань

868000

173722

173612

173603

173551

173512

1) забезпечення проведення підтверджених досліджень у разі виявлення серологічних маркерів до збудника ВІЛ-інфекції, а також ідентифікаційних досліджень під час взяття під медичний нагляд - закупівля тест-систем імуноферментного аналізу та імунного блоту для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ

МОЗ
Національна академія медичних наук
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

44550,919

8918,44

8912,69

8910,32

8906,37

8903,09

21. Запобігання розвитку штамів ВІЛ, резистентних до антиретровірусних препаратів

кількість систем

1

1

1) впровадження системи лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів

МОЗ
Національна академія медичних наук
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість досліджень480


600


2) забезпечення проведення епідеміологічного нагляду шляхом тестування на медикаментозну резистентність ВІЛ у нещодавно інфікованих пацієнтів, пацієнтів, які починають антиретровірусну терапію, пацієнтів з тривалістю терапії шість місяців і більше з неефективністю лікування, повторно вагітних ВІЛ-інфікованих жінок

МОЗ

державний бюджет

4278,54


1901,57


2376,97


Глобальний фонд

5732,19

1568,78

1915,93

2247,47Національна академія медичних наук
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Разом за завданням 2154561,64

10487,23

12730,2

11157,79

11283,34

8903,09

у тому числі


державний бюджет

48829,46

8918,44

10814,27

8910,32

11283,34

8903,09

Глобальний фонд

5732,19

1568,78

1915,93

2247,47Лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

22. Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують

загальна кількість осіб


65898

85698

105748

115940

118240

1) забезпечення доступу дорослих і дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, до безперервної терапії антиретровірусними препаратами шляхом планування, здійснення закупівель і постачання антиретровірусних препаратів, створення їх запасу та контролю за цільовим використанням

кількість осіб


46314

60004

74927

104162

105862

МОЗ

державний бюджет

1784943,03

220713,36

272795,54

340071,77

471836,51

479525,85

-“-


1948

2098

2248

2898

3048

Національна академія медичних наук

-“-

180145,4

28670,2

30877,86

33085,53

42652,07

44859,74

-“-


400

1000

1300

4600

5000

ДПтС

-“-

51319,12

1668,91

4172,29

5423,98

19192,51

20861,43

кількість осіб


13086

18406

23033
МОЗ
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Глобальний фонд

291602,66

77354,93

99229,43

115018,3загальна кількість курсів лікування

512248

110850

118325

98948

91249

92876

2) забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб

кількість курсів

445238

95453

100392

81583

83311

84499

МОЗ

державний бюджет

1129183,27

243177,31

255761,31

218647,36

208301,17

203296,12

-“-

17807

3255

3419

3565

3711

3857

Національна академія медичних наук

-“-

42276

7760,44

8373,48

8543,75

8714,02

8884,3

-“-

11769

517

1293

1212

4227

4520

ДПтС

-“-

94557,65

5296,24

11986,47

14042,48

30363,98

32868,47

-“-

37434

11625

13221

12588МОЗ
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Глобальний фонд

90500,65

28136,23

31949,21

30415,22кількість електронних інструментів прогнозування

1


1
3) впровадження електронного інструменту прогнозування потреб та запасів виробів медичного призначення у регіонах

Держслужба соцзахворювань
МОЗ
Національна академія медичних наук
ДПтС
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)

інші джерелаРазом за завданням 223878360,96

619244,66

730165,83

802132,09

850738,62

876079,76

у тому числі


державний бюджет

3496257,65

513753,51

598987,19

656698,58

850738,62

876079,76

Глобальний фонд

382103,3

105491,15

131178,64

145433,51Догляд та підтримка

23. Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб

кількість осіб, охоплених послугами, відсотків


30

40

50

60

70

1) забезпечення здійснення медико-соціальних заходів із залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів за медичними програмами шляхом затвердження та впровадження соціального стандарту догляду та підтримки людей, що живуть з ВІЛ

МОЗ
Мінсоцполітики
ДПтС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)

Глобальний фонд

2160

720

720

720кількість осіб, охоплених послугами, відсотків


100

100

100

100

100

2) забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людей, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітей)

МОЗ
Держслужба соцзахворювань
ДПтС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
-“-


70

80

90

100

100

3) удосконалення заходів психологічної підтримки військовослужбовців, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально небезпечні захворювання

Міноборони
-“-


100

100

100

100

100

4) забезпечення надання соціальних послуг та у разі потреби соціального супроводу ВІЛ-інфікованим вагітним жінкам, у тому числі споживачам ін’єкційних наркотиків, та породіллям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Мінсоцполітики
загальна кількість осіб


6196

6737

7309

7810

8339

5) забезпечення надання соціальних послуг дітям, які можуть контактувати з ВІЛ-інфікованими особами, за їх особистим зверненням (ВІЛ-позитивних дітей, дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками, із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

8074,27
3904,89

4169,38

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)
Держслужба соцзахворювань
ДПтС
МОЗ
Мінсоцполітики

Глобальний фонд

10120,71

3097,91

3368,4

3654,4-“-


61798

69562

76030

82735

89426

6) забезпечення надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, а саме особам, які щойно дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус, які готуються або отримують лікування антиретровірусними препаратами, ВІЛ-інфікованим особам з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз, ВІЛ-інфікованим вагітним та породіллям, особам, які потребують постійного догляду вдома або в закладах охорони здоров’я, особам, які перебувають в місцях позбавлення волі, або таким, які щойно звільнилися з таких місць

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)

Глобальний фонд

103692,01

30898,11

34780

38013,91Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінсоцполітики
Держслужба соцзахворювань
ДПтС
МОЗ

місцеві бюджети

86078,02
41366,31

44711,71

Разом за завданням 23210125,01

34716,02

38868,4

42388,3

45271,2

48881,09

у тому числі


Глобальний фонд

115972,72

34716,02

38868,4

42388,3місцеві бюджети

94152,29
45271,2

48881,09

Разом за Програмою6380148,42

1176821,78

1288239,9

1361499,3

1269528,96

1284058,48


державний бюджет

4820060,21

785763,56

857157,26

920780,8

1122393,88

1133964,71


у тому числі:МОЗ


4465932,42

736723,76

802158,47

862674,40

1028592,41

1035783,39

Держслужба соцзахворювань


6442

1519,6

1245,6

1215,6

1245,6

1215,6

МОН


3975

795

795

795

795

795

Національна академія медичних наук


247184,99

40830,68

43904,24

46535,02

56642,13

59272,92

ДПтС


96525,8

5894,52

9053,96

9560,78

35118,74

36897,8

Мінсоцполітики
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
громадські об’єднання (за згодою)
Держкомтелерадіо
Держсанепідслужба
ДСКН
МВС
Мінмолодьспорт
Міноборони
Мінсоцполітики

місцеві бюджети

331377,58

11385,34

11382,63

11380,75

147135,09

150093,77


у тому числі:Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації


331377,58

11385,34

11382,63

11380,75

147135,09

150093,77


Глобальний фонд

1224342,84

375305,08

419700

429337,76
у тому числі:Держслужба соцзахворювань


812,92

812,92

МОЗ


35806,83

11077,59

12253,32

12475,93Фонд (за згодою)


522061,99

176687,41

174019,8

171354,78Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)


161642,41

48594,71

54023,16

59024,54МОЗ Фонд (за згодою)


36815,72

8080,71

20671,89

8063,11МОЗ
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)


464269,07

127118,07

158731,71

178419,28
інші джерела

4367,79

4367,79


у тому числі:Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)


4367,79

4367,79Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Одиниця вимірювання

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2014

2015

2016

2017

2018

1. Розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у населення

рівень поширення ВІЛ серед осіб віком 15-24 років

відсотків


0,33

0,32

0,3

0,29

0,27

2. Навчання учнів та студентів у навчальних закладах усіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок

кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які мають підготовлених вчителів і протягом останнього навчального року забезпечили навчання учнів за програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ

-“-


75,8

82,9

90

95

100

3. Охоплення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей і дітей, які не отримують належного батьківського піклування

кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, охоплених профілактичними програмами

осіб


12825

14621

16204

17595

20892

кількість осіб з опіоїдною залежністю, які отримують замісну підтримувальну терапію

відсотків


16,2

18,1

20

27,5

35

кількість охоплених профілактичними програмами осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду

осіб


31564

31564

33056

34500

36000

кількість охоплених профілактичними програмами чоловіків, які мають секс з чоловіками

-“-


25000

31000

37000

43000

49000

4. Забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини

рівень поширення ВІЛ серед вагітних жінок

відсотків


0,76

0,69

0,62

0,55

0,49

частота передачі ВІЛ від матері до дитини

-“-


3,7

3,1

2,5

1,75

1

5. Забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію

кількість ВІЛ-інфікованих осіб, яких було взято під медичний нагляд у III та IV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, із загальної кількості осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції

відсотків


41,6

40,8

40

38,5

37

6. Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії

кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які пройшли медичний огляд протягом року, із загальної кількості ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають на обліку

-“-


77,8

78,9

80

82,5

85

7. Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують

кількість осіб з ВІЛ-інфекцією, які отримують лікування антиретровірусними препаратами

осіб


65898

85698

105748

115940

118240

кількість дітей, які отримують лікування антиретровірусними препаратами, з числа ВІЛ-інфікованих дітей

відсотків


98,4

98,7

99

99,5

100

кількість осіб з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, які отримують лікування антиретровірусними препаратами через 12 місяців після її початку

відсотків


84,6

84,8

85

85,5

86

рівень смертності населення від хвороб, зумовлених ВІЛ

показник на 100 тис. населення


11,9

11,3

10,7

10,3

9,9

кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які хворі на туберкульоз та отримали лікування від туберкульозу та ВІЛ-інфекції

відсотків


50,1

52,6

55

62,5

70

рівень смертності від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз

показник на 100 тис. населення


5,3

4,9

4,5

3,75

3

8. Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб

кількість ВІЛ-інфікованих осіб, охоплених послугами з догляду та підтримки:

відсотківдорослі60,2

70,1

80

90

100

діти74,8

82,4

90

95

100


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: