open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.12.2010 N 494

Про затвердження Загального табеля (переліку)

форм державних статистичних спостережень на 2011 рік

З метою забезпечення гласності, відкритості та доступності
інформації щодо проведення у 2011 році державних статистичних
спостережень Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Загальний табель (перелік) форм державних
статистичних спостережень на 2011 рік, що додається.
2. Департаменту планування та організації статистичних
спостережень (Остапчук О.Е.) довести цей наказ до відома
самостійних структурних підрозділів Держкомстату, Головного
міжрегіонального управління статистики у м. Києві, головних
управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях,
місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Колеснік В.І.
Голова О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

статистики України

09.12.2010 N 494

ЗАГАЛЬНИЙ ТАБЕЛЬ (ПЕРЕЛІК)

форм державних статистичних спостережень на 2011 рік

Передмова
Загальний табель (перелік) форм державних статистичних
спостережень на 2011 рік (далі - Табель) розроблений з метою
забезпечення гласності, відкритості та доступності інформації щодо
проведення у 2011 році державних статистичних спостережень. Табель містить перелік форм державних статистичних
спостережень: форм звітності, анкет, переписних (опитувальних)
листів, інших статистичних формулярів, необхідних для проведення
державних статистичних спостережень (далі - форми). Забезпечення
респондентів бланками форм, а також збирання та опрацювання цих
форм здійснюється органами державної статистики. Форми звітності органів державної влади (крім органів
державної статистики), органів місцевого самоврядування та інших
юридичних осіб, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням
та використанням адміністративних даних, до Табеля не включені. Перелік форм структурований у відповідності до змісту. По
кожній формі наводиться її найменування, індекс і періодичність,
зазначається, хто і кому подає, та встановлюються строки подання. З електронною версією Табеля можна ознайомитись на
веб-сторінці Держкомстату за адресою: www.ukrstat.gov.ua
1. Статистика промислового виробництва
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про виробництво |1П-НПП |річна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |промислової продукції |( vb266202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за |20 лютого | | |(12.07.2010 N 266) | | |юридичних осіб, які |місцезнаходженням (місцем | | | |( v0266202-10 ) | | |займаються промисловими |здійснення виробничої | | | | | | |видами діяльності |діяльності) | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про виробництво |1П-НПП |річна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |промислової продукції |(коротка) | |відокремлені підрозділи |статистики за |20 лютого | | |(12.07.2010 N 266) | | |юридичних осіб, які |місцезнаходженням (місцем | | | |( v0266202-10 ) | | |займаються промисловими |здійснення виробничої | | | | | | |видами діяльності |діяльності) | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт про виробництво |1П-НПП |квартальна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |промислової продукції |(коротка) | |відокремлені підрозділи |статистики за |10 числа | | |(12.07.2010 N 266) |( vc266202-10 )| |юридичних осіб, які |місцезнаходженням (місцем |після | | |( v0266202-10 ) | | |займаються промисловими |здійснення виробничої |звітного | | | | | |видами діяльності |діяльності) |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Терміновий звіт про |1-П |місячна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |виробництво промислової| | |відокремлені підрозділи |статистики за |4 числа після| | |продукції (товарів, | | |юридичних осіб, які |місцезнаходженням (місцем |звітного | | |послуг) за видами | | |займаються промисловими |здійснення виробничої |періоду | | |(12.07.2010 N 266) | | |видами діяльності |діяльності) | | | |( v0266202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| | | | | |Фізичні особи - |Органу державної |не пізніше | | | | | |підприємці, які |статистики за |4 числа після| | | | | |займаються промисловими |місцезнаходженням (місцем |звітного | | | | | |видами діяльності |здійснення виробничої |періоду | | | | | | |діяльності) | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Місячний звіт про |1-ПЕ |місячна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |економічні показники за|( va266202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за |12 числа | | |видами економічної | | |юридичних осіб, які |місцезнаходженням (місцем |після | | |діяльності, що | | |займаються промисловими |здійснення виробничої |звітного | | |відносяться до | | |видами діяльності |діяльності) |періоду | | |добувної, переробної | | | | | | | |промисловості, | | | | | | | |виробництва і | | | | | | | |розподілення | | | | | | | |електроенергії, газу, | | | | | | | |тепла та води | | | | | | | |(12.07.2010 N 266) | | | | | | | |( v0266202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |6. |Обстеження діяльності |1-ФО |одноразова |Фізичні особи - суб'єкти |Органу державної |до 11 травня | | |підприємців-фізичних |( va243202-08 )| |підприємницької |статистики за місцем | | | |осіб, виробників | | |діяльності, які |проживання (місцем | | | |продукції харчової | | |займаються видами |здійснення виробничої | | | |промисловості | | |діяльності, що |діяльності) | | | |(17.07.2008 N 243 | | |відносяться до харчової | | | | |( v0243202-08 ), зі | | |промисловості | | | | |змінами) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |7. |Звіт про виробництво |1-ПО |місячна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |продукції (товарів, | | |відокремлені підрозділи |статистики за |4 числа після| | |послуг) військового та | | |юридичних осіб, які |місцезнаходженням (місцем |звітного | | |спеціального | | |виробляють продукцію |здійснення виробничої |періоду | | |призначення | | |військового та |діяльності) | | | |(07.07.2009 N 237 дск, | | |спеціального призначення | | | | |зі змінами) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |8. |Звіт про закупівлю |1-ПО (зведена) |місячна |Міністерства та інші |Державному комітету |не пізніше | | |(поставку) продукції | | |центральні органи |статистики України |15 числа | | |(товарів, послуг) за | | |виконавчої влади - | |після | | |державним оборонним | | |державні замовники, яким | |звітного | | |замовленням | | |постановою Кабінету | |періоду | | |(07.07.2009 N 236 дск),| | |Міністрів затверджені | | | | |зі змінами | | |завдання державного | | | | | | | |оборонного замовлення | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |9. |Звіт про експорт |1-ЕІО |місячна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |(імпорт) продукції | | |відокремлені підрозділи |статистики за |10 числа | | |(товарів, послуг) | | |юридичних осіб, які |місцезнаходженням |після | | |військового призначення| | |здійснюють |(2 примірники) |звітного | | |та подвійного | | |зовнішньоекономічну | |періоду | | |використання | | |діяльність і яким | | | | |(07.07.2009 N 237 дск) | | |Державною службою | | | | | | | |експортного контролю | | | | | | | |України надані дозволи на| | | | | | | |вивіз (ввіз) продукції | | | | | | | |(товарів, послуг) | | | | | | | |військового призначення | | | | | | | |та подвійного | | | | | | | |використання | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |10. |Звіт про поставку |1-ПО (поставки)|місячна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |продукції (товарів, | | |відокремлені підрозділи |статистики за |10 числа | | |послуг) військового та | | |юридичних осіб, які |місцезнаходженням (місцем |після | | |спеціального | | |поставляють продукцію |здійснення виробничої |звітного | | |призначення | | |військового та |діяльності) |періоду | | |(07.07.2009 N 237 дск) | | |спеціального призначення | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |11. |Звіт про виконання |1-НО |квартальна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |наукових та науково- |(наука/оборона)| |відокремлені підрозділи |статистики за |25 числа | | |технічних робіт | | |юридичних осіб, які |місцезнаходженням |після | | |військового призначення| | |виконують наукові та | |звітного | | |(07.07.2009 N 237 дск) | | |науково-технічні роботи | |періоду | | | | | |військового призначення | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |12. |Звіт про виконання |5-НО |квартальна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |державного оборонного |(наука/оборона)| |відокремлені підрозділи |статистики за |5 числа після| | |замовлення на науково- | | |юридичних осіб, які |місцезнаходженням |звітного | | |дослідні і дослідно- | | |виконують державне | |періоду | | |конструкторські роботи | | |оборонне замовлення на | | | | |(07.07.2009 N 237 дск) | | |науково-дослідні та | | | | | | | |дослідно-конструкторські | | | | | | | |роботи | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |13. |Звіт про виконання |5-НО- |квартальна |Міністерства та інші |Державному комітету |не пізніше | | |державного оборонного |наука/оборона | |центральні органи |статистики України |15 числа | | |замовлення на науково- |(зведена) | |виконавчої влади - | |після | | |дослідні і дослідно- | | |державні замовники, яким | |звітного | | |конструкторські роботи | | |постановою Кабінету | |періоду | | |(07.07.2009 N 236 дск) | | |Міністрів затверджені | | | | | | | |завдання державного | | | | | | | |оборонного замовлення | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Статистика виробництва та розподілення електроенергії,
тепла, газу, води
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про відпуск |1-газ |річна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |природного (зрідженого)|( vk371202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за |20 січня | | |газу (01.09.2010 N 371)| | |юридичних осіб, які |місцезнаходженням | | | |( v0371202-10 ) | | |відпускають газ населенню| | | | | | | |та на комунально-побутові| | | | | | | |потреби | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про постачання |1-теп |річна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |теплоенергії |( vb371202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за |20 січня | | |(01.09.2010 N 371) | | |юридичних осіб (ТЕС, ТЕЦ,|місцезнаходженням | | | |( v0371202-10 ) | | |ГЕС, ДРЕС, АЕС, | | | | | | | |підприємства теплових | | | | | | | |мереж та інші | | | | | | | |підприємства і | | | | | | | |організації), які мають | | | | | | | |котельні та теплові | | | | | | | |мережі і відпускають | | | | | | | |тепло та гарячу воду | | | | | | | |населенню та на | | | | | | | |комунально-побутові | | | | | | | |потреби | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт про роботу |1-водопровід |річна |Юридичні особи |Органу державної |не пізніше | | |водопроводу (окремої |( ve371202-10 )| |(підприємства), |статистики за |20 січня | | |водопровідної мережі | | |відокремлені підрозділи |місцезнаходженням | | | |(01.09.2010 N 371) | | |юридичних осіб, які мають| | | | |( v0371202-10 ) | | |водопроводи, окремі | | | | | | | |водопровідні мережі і | | | | | | | |відпускають (подають) | | | | | | | |воду населенню та | | | | | | | |підприємствам, установам,| | | | | | | |організаціям на | | | | | | | |господарсько-побутові | | | | | | | |потреби | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Електробаланс, склад |24-енергетика |річна |Юридичні особи |Органу державної |не пізніше | | |енергетичного |( vd371202-10 )| |(підприємства), |статистики за |20 січня | | |устаткування і звіт про| | |відокремлені підрозділи |місцезнаходженням (місцем | | | |роботу електростанцій | | |юридичних осіб, які за |здійснення діяльності) | | | |(електрогенераторних | | |першим (основним) видом | | | | |установок) | | |діяльності за КВЕД | | | | |(01.09.2010 N 371) | | |( va375202-05 ) | | | | |( v0371202-10 ) | | |відносяться до | | | | | | | |промислових | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Звіт про роботу |6-тп |річна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |теплової електростанції|( vc371202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за |20 січня | | |(01.09.2010 N 371) | | |юридичних осіб: |місцезнаходженням | | | |( v0371202-10 ) | | |електростанції потужністю| | | | | | | |500 кВт і більше, а також| | | | | | | |районні котельні | | | | | | | |Мінпаливенерго | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |6. |Звіт про роботу |6-тп (гідро) |річна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |гідроелектростанції |( vl371202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за |20 січня | | |(01.09.2010 N 371) | | |юридичних осіб: |місцезнаходженням | | | |( v0371202-10 ) | | |гідроелектростанції | | | | | | | |Мінпаливенерго незалежно | | | | | | | |від потужності; | | | | | | | |інші гідроелектростанції | | | | | | | |потужністю 500 кВт і | | | | | | | |більше | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |7. |Баланс виробництва та |23-Н |річна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |розподілу електричної |( va371202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за |20 січня | | |енергії | | |юридичних осіб: |місцезнаходженням | | | |(01.09.2010 N 371) | | |електростанції, що | | | | |( v0371202-10 ) | | |входять до складу | | | | | | | |генеруючих компаній, АЕС,| | | | | | | |інші самостійні | | | | | | | |електростанції, | | | | | | | |енергопостачальні | | | | | | | |компанії, підприємства, | | | | | | | |на балансі яких | | | | | | | |знаходяться блокстанції; | | | | | | | |-------------------------+--------------------------+-------------| | | | | |управління енергосистеми |Органу державної |16 лютого | | | | | | |статистики за | | | | | | | |місцезнаходженням | | | | | | |-------------------------+--------------------------+-------------| | | | | |Національна енергетична |ГМУС у м. Києві |16 березня | | | | | |компанія Укренерго | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Статистика дозволів на будівництво
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Інформація про |1-буд |квартальна |Юридичні особи - |Органу державної |не пізніше | | |одержання дозволу на | | |замовники |статистики за |10-го числа | | |виконання будівельних | | | |місцезнаходженням |після | | |робіт | | | | |звітного | | |(05.07.2010 N 255) | | | | |періоду | | |( v0255202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про реалізацію |2-буд |квартальна |Юридичні особи - |Органу державної |не пізніше | | |дозволу на виконання | | |замовники та виконавчі |статистики за |10-го числа | | |будівельних робіт | | |органи сільських, |місцезнаходженням |після | | |(05.07.2010 N 255) | | |селищних, міських рад, | |звітного | | |( v0255202-10 ) | | |місцеві державні | |періоду | | | | | |адміністрації | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Статистика діяльності будівельних підприємств
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про виконання |1-кб |місячна |Юридичні особи та їхні |Органу державної |не пізніше | | |будівельних робіт |( va255202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за |5-го числа | | |(05.07.2010 N 255) | | |які виконують будівельні |місцезнаходженням |після | | |( v0255202-10 ) | | |роботи | |звітного | | | | | | | |періоду | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Статистика капітальних інвестицій
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Капітальні інвестиції |2-інвестиції |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |не пізніше | | |(05.07.2010 N 255) | | |філії, представництва, |статистики за |20 лютого | | |( v0255202-10 ) | | |інші відокремлені |місцезнаходженням |після | | | | | |підрозділи, що виділені | |звітного року| | | | | |на окремий баланс, | | | | | | | |установи, заклади, | | | | | | | |органи державної влади й | | | | | | | |органи місцевого | | | | | | | |самоврядування | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Капітальні інвестиції |2-інвестиції |квартальна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |не пізніше | | |(05.07.2010 N 255) | | |філії, представництва, |статистики за |25 числа | | |( v0255202-10 ) | | |інші відокремлені |місцезнаходженням |після | | | | | |підрозділи, що виділені | |звітного | | | | | |на окремий баланс, | |періоду | | | | | |установи, заклади, | | | | | | | |органи державної влади й | | | | | | | |органи місцевого | | | | | | | |самоврядування | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Статистика інвестицій зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про іноземні |10-зез |квартальна |Юридичні особи |Органу державної |не пізніше | | |інвестиції в Україну | | |(резиденти) усіх видів |статистики за |7 числа після| | |(05.07.2010 N 255) | | |економічної діяльності, |місцезнаходженням |звітного | | |( v0255202-10 ) | | |які одержали інвестиції | |періоду | | | | | |від зарубіжних партнерів-| | | | | | | |нерезидентів та мають | | | | | | | |пов'язані з цим | | | | | | | |зобов'язання/вимоги перед| | | | | | | |нерезидентами, включаючи | | | | | | | |дані щодо всіх | | | | | | | |відокремлених та | | | | | | | |структурних підрозділів, | | | | | | | |а також постійні | | | | | | | |представництва | | | | | | | |нерезидентів в Україні | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про інвестиції з |13-зез |квартальна |Юридичні особи |Органу державної |не пізніше | | |України в економіку | | |(резиденти) усіх видів |статистики за |7 числа після| | |країн світу | | |економічної діяльності, |місцезнаходженням |звітного | | |(05.07.2010 N 255) | | |які здійснили інвестиції | |періоду | | |( v0255202-10 ) | | |за межі України, | | | | | | | |включаючи дані щодо всіх | | | | | | | |відокремлених та | | | | | | | |структурних підрозділів, | | | | | | | |а також постійні | | | | | | | |представництва | | | | | | | |нерезидентів в Україні | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Статистика інвестиційних проектів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт підприємства про |1-ІП |квартальна |Юридичні особи або |Органу державної |не пізніше, | | |реалізацію | | |відокремлені підрозділи, |статистики за |ніж на | | |інвестиційного проекту | | |які знаходяться у |місцезнаходженням |40 день після| | |в спеціальній (вільній)| | |спеціальних (вільних) | |звітного | | |економічній зоні або на| | |економічних зонах або на | |періоду | | |території пріоритетного| | |територіях пріоритетного | | | | |розвитку | | |розвитку та реалізують у | | | | |(05.07.2010 N 255) | | |цих зонах або на | | | | |( v0255202-10 ) | | |територіях інвестиційні | | | | | | | |проекти (за кожним | | | | | | | |проектом) | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Статистика основних засобів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про наявність і |11-ОЗ |річна |Юридичні особи - зведений|Органу державної |не пізніше | | |рух основних засобів, |( vb255202-10 )| |звіт і звіти по кожному з|статистики за |20 лютого | | |амортизацію (знос) | | |відокремлених |місцезнаходженням |після | | |(05.07.2010 N 255) | | |підрозділів, що не | |звітного року| | |( v0255202-10 ) | | |виділені на окремий | | | | | | | |баланс та розташовані в | | | | | | | |іншій області, районі, | | | | | | | |місті; | | | | | | | |філії, представництва, | | | | | | | |інші відокремлені | | | | | | | |підрозділи, що виділені | | | | | | | |на окремий баланс і | | | | | | | |розташовані в іншій | | | | | | | |області, районі, місті; | | | | | | | |установи, заклади, органи| | | | | | | |державної влади й органи | | | | | | | |місцевого самоврядування | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Статистика сільського господарства
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Посівні площі |4-сг |річна |Юридичні особи, їх |Органу державної |на 5-й день | | |сільськогосподарських |( vo234202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |після | | |культур під урожай | | |які здійснюють |здійснення діяльності |закінчення | | |20__ року | | |сільськогосподарську | |сівби ярих | | |(21.06.2010 N 234) | | |діяльність | |культур, але | | |( v0234202-10 ) | | | | |не пізніше | | | | | | | |2 червня | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Сівба та збирання |37-сг |місячна |Юридичні особи, їх |Органу державної |до 2-го числа| | |врожаю |( vi234202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |після | | |сільськогосподарських | | |які здійснюють |здійснення діяльності |звітного | | |культур, проведення | | |сільськогосподарську | |періоду | | |інших польових робіт на| | |діяльність, за | |(у квітні - | | |"__" ________ 20__ року| | |встановленим переліком | |листопаді) | | |(21.06.2010 N 234) | | | | | | | |( v0234202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Внесення мінеральних, |9-б-сг |річна |Юридичні особи, їх |Органу державної |до 2 грудня | | |органічних добрив, |( vb234202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем | | | |гіпсування та | | |які здійснюють |здійснення діяльності | | | |вапнування ґрунтів під | | |сільськогосподарську | | | | |урожай 20__ року | | |діяльність, за | | | | |(21.06.2010 N 234) | | |встановленим переліком | | | | |( v0234202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Баланс |16-сг |річна |Юридичні особи, які |Органу державної |до 20 лютого | | |сільськогосподарської |( vp234202-10 )| |здійснюють |статистики за | | | |продукції за 20__ рік | | |сільськогосподарську |місцезнаходженням | | | |(21.06.2010 N 234) | | |діяльність, за | | | | |( v0234202-10 ) | | |встановленим переліком | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Стан тваринництва на |24-сг |місячна |Юридичні особи, їх |Органу державної |до 2 числа | | |"__" _______ 20 __ року|( ve234202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |після | | |(21.06.2010 N 234) | | |які здійснюють |здійснення діяльності |звітного | | |( v0234202-10 ) | | |сільськогосподарську | |періоду | | | | | |діяльність, за | | | | | | | |встановленим переліком | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |6. |Стан тваринництва |24 |річна |Юридичні особи, їх |Органу державної |до 20 січня | | |за 20__ р. |( vl234202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем | | | |(21.06.2010 N 234) | | |які здійснюють |здійснення діяльності | | | |( v0234202-10 ) | | |сільськогосподарську | | | | | | | |діяльність | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |7. |Підсумки збору врожаю |29-сг |річна |Юридичні особи, їх |Органу державної |до 2 грудня | | |сільськогосподарських |( vc234202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем | | | |культур, плодів, ягід | | |які здійснюють |здійснення діяльності | | | |та винограду | | |сільськогосподарську | | | | |на 1 грудня 20__ року | | |діяльність | | | | |(21.06.2010 N 234) | | | | | | | |( v0234202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |8. |Збір урожаю |29-сг |річна |Юридичні особи, їх |Органу державної |до 2 грудня | | |сільськогосподарських |(меліорація) | |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем | | | |культур на 1 грудня |( va234202-10 )| |які здійснюють |здійснення діяльності | | | |20__ року | | |сільськогосподарську | | | | |(21.06.2010 N 234) | | |діяльність на | | | | |( v0234202-10 ) | | |меліорованих землях | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |9. |Основні економічні |50-сг |річна |Юридичні особи, які |Органу державної |до 20 лютого | | |показники роботи | | |здійснюють |статистики за | | | |сільськогосподарських | | |сільськогосподарську |місцезнаходженням | | | |підприємств за 20__ рік| | |діяльність, за | | | | |(21.06.2010 N 234) | | |встановленим переліком | | | | |( v0234202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |10. |Посівні площі |4-сільрада |річна |Сільські, селищні, міські|Органу державної |до 5 червня | | |сільськогосподарських | | |ради, на території яких |статистики за | | | |культур у домашніх | | |розташовані сільські |місцезнаходженням | | | |господарствах на | | |населені пункти | | | | |території сільської | | | | | | | |ради під урожай | | | | | | | |20___ року | | | | | | | |(21.06.2010 N 234) | | | | | | | |( v0234202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |11. |Окремі показники |6-сільрада |річна |Сільські, селищні, міські|Органу державної |до 20 січня | | |розвитку сільських, |( vm234202-10 )| |ради, на території яких |статистики за | | | |селищних, міських рад | | |розташовані сільські |місцезнаходженням | | | |у галузі сільського | | |населені пункти | | | | |господарства на 1 січня| | | | | | | |20__ року | | | | | | | |(21.06.2010 N 234) | | | | | | | |( v0234202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |12. |Наявність |10-мех |річна |Юридичні особи, їх |Органу державної |до 20 лютого | | |сільськогосподарської | | |відокремлені підрозділи, |статистики за | | | |техніки в | | |які здійснюють |місцезнаходженням | | | |сільськогосподарських | | |сільськогосподарську | | | | |підприємствах у | | |діяльність | | | | |20__ році | | | | | | | |(21.06.2010 N 234) | | | | | | | |( v0234202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |13. |Основні показники |2-ферм |річна |Фермерські господарства |Органу державної |до 20 лютого | | |господарської |( vd234202-10 )| |(юридичні особи) за |статистики за | | | |діяльності фермерського| | |встановленим переліком |місцезнаходженням | | | |господарства | | | | | | | |за 20__ рік | | | | | | | |(21.06.2010 N 234) | | | | | | | |( v0234202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |14. |Надходження цукрових |4-заг |місячна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 4 числа | | |буряків на переробні |( v222g202-09 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |після | | |підприємства за | | |які мають власні |здійснення діяльності |звітного | | |січень - ____ 20__ року| | |переробні потужності, або| |періоду у | | |(30.06.2009 N 222) | | |їх орендують, та | |жовтні, | | |( v0222202-09 ) | | |здійснюють закупівлю та | |листопаді, | | | | | |переробку цукрових | |грудні, | | | | | |буряків | |січні | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |15. |Надходження худоби та |11-заг |квартальна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 4 числа | | |птиці на переробні | | |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |після | | |підприємства за | | |які мають власні |здійснення діяльності |звітного | | |січень - ____ 20__ року| | |переробні потужності, або| |періоду | | |(21.06.2010 N 234) | | |їх орендують, та | | | | |( v0234202-10 ) | | |здійснюють закупівлю та | | | | | | | |перероблення закупленої | | | | | | | |або власної худоби та | | | | | | | |птиці, м'яса | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |16. |Надходження молока на |13-заг |квартальна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 4 числа | | |переробні підприємства | | |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |після | | |за січень - | | |які мають власні |здійснення діяльності |звітного | | |____________ 20__ року | | |переробні потужності, або| |періоду | | |(21.06.2010 N 234) | | |їх орендують, та | | | | |( v0234202-10 ) | | |здійснюють закупівлю й | | | | | | | |перероблення закупленого | | | | | | | |або власного молока | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |17. |Переробка винограду на |1-виноград |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 2 грудня | | |виноматеріали на | | |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем | | | |1 грудня 20__ року | | |які мають власні |здійснення діяльності | | | |(21.06.2010 N 234) | | |переробні потужності, або| | | | |( v0234202-10 ) | | |їх орендують, та | | | | | | | |здійснюють переробку | | | | | | | |винограду | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |18. |Реалізація |21-заг |місячна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 5 числа | | |сільськогосподарської |( vf234202-10 )| |виділені на окремий |статистики за |після | | |продукції за січень - | | |баланс підрозділи, які |місцезнаходженням |звітного | | |___________ 20__ року | | |здійснюють | |періоду | | |(21.06.2010 N 234) | | |сільськогосподарську | | | | |( v0234202-10 ) | | |діяльність за | | | | | | | |встановленим переліком | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |19. |Реалізація |21-заг |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 20 січня | | |сільськогосподарської |( vk234202-10 )| |виділені на окремий |статистики за | | | |продукції за 20__ рік | | |баланс підрозділи, які |місцезнаходженням | | | |(21.06.2010 N 234) | | |здійснюють | | | | |( v0234202-10 ) | | |сільськогосподарську | | | | | | | |діяльність | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |20. |Наявність і надходження|1-зерно |місячна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 4 числа | | |зернових та олійних |( v222a202-09 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |після | | |культур на | | |які займаються |здійснення діяльності |звітного | | |"___" _______ 20__ року| | |прийманням на зберігання | |періоду | | |(30.06.2009 N 222) | | |і переробкою зернових та | | | | |( v0222202-09 ) | | |олійних культур | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |21. |Наявність і надходження|1-зерно |піврічна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 4 числа | | |зернових та олійних |( vb222202-09 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |після | | |культур на | | |які займаються |здійснення діяльності |звітного | | |"__" ________ 20__ року| | |прийманням на зберігання | |періоду | | |(30.06.2009 N 222) | | |і переробкою зернових та | | | | |( v0222202-09 ) | | |олійних культур | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |22. |Запитальник базового |01-СГН |один раз на |Статистики з проведення |Органу державної |у термін, | | |інтерв'ю | |рік |вибіркових обстежень |статистики за |установлений | | |(21.06.2010 N 234) | | |населення |місцезнаходженням |органом | | |( v0234202-10 ) | | |(домогосподарств) з | |державної | | | | | |питань обстеження | |статистики | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | |діяльності | | | | | | | |домогосподарств у | | | | | | | |сільській місцевості | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |23. |Запитальник щомісячного|02-СГН |місячна |Статистики з проведення |Органу державної |у термін, | | |інтерв'ю | | |вибіркових обстежень |статистики за |установлений | | |(21.06.2010 N 234) | | |населення |місцезнаходженням |органом | | |( v0234202-10 ) | | |(домогосподарств) з | |державної | | | | | |питань обстеження | |статистики | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | |діяльності | | | | | | | |домогосподарств у | | | | | | | |сільській місцевості | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Статистика рибного господарства
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Вилов риби, добування |1-риба |річна |Юридичні особи, їх |Органу державної |до 20 січня | | |інших водних живих |( vn234202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за | | | |ресурсів за 20__ р. | | |які здійснюють |місцезнаходженням | | | |(21.06.2010 N 234) | | |рибогосподарську | | | | |( v0234202-10 ) | | |діяльність, територіальні| | | | | | | |органи рибоохорони | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Вилов риби, добування |1-риба |місячна |Юридичні особи, їх |Органу державної |до 10 числа | | |інших водних живих |( vg234202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за |після | | |ресурсів за січень - | | |які здійснюють |місцезнаходженням |звітного | | |____________ 20__ року | | |рибогосподарську | |періоду | | |(21.06.2010 N 234) | | |діяльність, за | | | | |( v0234202-10 ) | | |встановленим переліком, | | | | | | | |територіальні органи | | | | | | | |рибоохорони | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Статистика ринкових нефінансових послуг
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про обсяги |1-послуги |річна |Юридичні особи та їхні |Органу державної |до 20 лютого | | |реалізованих послуг |( va240202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за | | | |(24.06.2010 N 240) | | |для яких надання послуг |місцезнаходженням | | | |( v0240202-10 ) | | |є основним видом | | | | | | | |економічної діяльності | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про обсяги |1-послуги |місячна |Юридичні особи та їхні |Органу державної |не пізніше | | |реалізованих послуг |( va241202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за |7-го числа | | |(24.06.2010 N 241) | | |для яких надання послуг |місцезнаходженням |після | | |( v0241202-10 ) | | |є основним видом | |звітного | | | | | |економічної діяльності | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт про рекламну |1-послуги |річна |Юридичні особи, основним |Органу державної |до 20 лютого | | |діяльність |(реклама) | |видом економічної |статистики за | | | |(24.06.2010 N 243) |( va243202-10 )| |діяльності яких є надання|місцезнаходженням | | | |( v0243202-10 ) | | |рекламних послуг | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Звіт про роботу готелю |1-готель |річна |Юридичні особи та їхні |Органу державної |до 20 лютого | | |(24.06.2010 N 242) |( vb242202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за | | | |( v0242202-10 ) | | |які надають послуги з |місцезнаходженням | | | | | | |тимчасового проживання | | | | | | | |(готелі, мотелі, | | | | | | | |готельно-офісні центри, | | | | | | | |кемпінги, молодіжні | | | | | | | |турбази та гірські | | | | | | | |притулки, клуби з | | | | | | | |приміщенням для | | | | | | | |проживання, гуртожитки | | | | | | | |для приїжджих та інші | | | | | | | |об'єкти для тимчасового | | | | | | | |проживання), перебувають | | | | | | | |на самостійному балансі; | | | | | | | |підприємства, організації| | | | | | | |(установи), на балансі | | | | | | | |яких перебувають | | | | | | | |зазначені вище об'єкти | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Звіт про роботу |1-каналізація |річна |Юридичні особи - |Органу державної |до 20 січня | | |каналізації (окремої |( va270202-10 )| |каналізаційні та |статистики за | | | |каналізаційної мережі) | | |водопровідно- |місцезнаходженням | | | |(14.07.2010 N 270) | | |каналізаційні | | | | |( v0270202-10 ) | | |підприємства, | | | | | | | |підприємства, які мають | | | | | | | |на балансі споруди, що | | | | | | | |здійснюють відведення | | | | | | | |стічних вод від житлових | | | | | | | |будинків та комунально- | | | | | | | |побутових організацій | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |6. |Звіт про ціни |1-ціни |квартальна |Юридичні особи та їхні |Органу державної |до 25 числа | | |підприємств-виробників |(послуги) | |відокремлені підрозділи, |статистики за |після | | |послуг | | |для яких основним видом |місцезнаходженням |звітного | | |(24.06.2010 N 244) | | |економічної діяльності є | |кварталу | | |( v0244202-10 ) | | |надання послуг з операцій| | | | | | | |з нерухомим майном, | | | | | | | |оренди, інжинірингу та | | | | | | | |надання послуг | | | | | | | |підприємцям (секція K | | | | | | | |згідно з КВЕД) | | | | | | | |( va375202-05 ) за | | | | | | | |переліком, встановленим | | | | | | | |органами державної | | | | | | | |статистики | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Статистика транспорту
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про постанційне |6-зал |річна |Управління залізниці |Органу державної |до 20 лютого | | |відправлення пасажирів |( va299202-09 )| | |статистики за | | | |за видами сполучення | | | |місцезнаходженням | | | |(06.08.2009 N 299) | | | | | | | |( v0299202-09 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про обсяги |51-зал |місячна |Управління залізниці |Органу державної |до 3 числа | | |вантажних та |( va300202-09 )| | |статистики за |після | | |пасажирських перевезень| | | |місцезнаходженням |звітного | | |залізничним транспортом| | | | |періоду | | |загального користування| | |-------------------------+--------------------------+-------------| | |(06.08.2009 N 300) | | |Державна адміністрація |Держкомстату України |до 3 числа | | |( v0300202-09 ) | | |залізничного транспорту | |після | | | | | |"Укрзалізниця" | |звітного | | | | | | | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт про роботу |2-етр |місячна |Юридичні особи, які |Органу державної |до 5-го числа| | |міського |( va211202-10 )| |здійснюють перевезення |статистики за |після | | |електротранспорту | | |пасажирів трамваями, |місцезнаходженням |звітного | | |(11.06.2010 N 211) | | |тролейбусами, | |періоду | | |( v0211202-10 ) | | |метрополітенами та | | | | | | | |міською електричкою | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Звіт про роботу |2-тр |річна |Юридичні особи та їхні |Органу державної |до 20 січня | | |автотранспорту |( va255202-09 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за | | | |(13.07.2009 N 255) | | |які експлуатують |місцезнаходженням/місцем | | | |( v0255202-09 ) | | |автомобільний транспорт |здійснення діяльності | | | | | | |(власний або орендований)| | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Звіт про перевезення |51-авто |місячна |Юридичні особи та їхні |Органу державної |до 3 числа | | |вантажів та пасажирів |( vb255202-09 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за |після | | |автомобільним | | |основним або одним з |місцезнаходженням/місцем |звітного | | |транспортом | | |видів економічної |здійснення діяльності |періоду | | |(13.07.2009 N 255) | | |діяльності яких є | | | | |( v0255202-09 ) | | |вантажні й (або) | | | | | | | |пасажирські | | | | | | | |автоперевезення та які | | | | | | | |мають ліцензії на їх | | | | | | | |виконання | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |6. |Обстеження фізичної |51-пас |раз на |Фізичні особи - |Органу державної |визначається | | |особи - підприємця, що |(тижнева) |півроку |підприємці, які |статистики за |терито- | | |здійснює пасажирські |( va277202-10 | |здійснюють пасажирські |місцезнаходженням |ріальним | | |автоперевезення на | | |автоперевезення на | |органом | | |маршруті | | |маршруті згідно з | |державної | | |(14.07.2010 N 277) | | |угодами, укладеними з | |статистики | | |( v0277202-10 ) | | |держадміністраціями усіх | | | | | | | |рівнів | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |7. |Обстеження вантажних |51-вант |раз на |Фізичні особи - |Органу державної |визначається | | |автомобільних |( vb277202-10 )|півроку |підприємці, які одержали |статистики за |терито- | | |перевезень, що | | |ліцензії на виконання |місцезнаходженням |ріальним | | |здійснюються фізичними | | |комерційних перевезень | |органом | | |особами-підприємцями на| | |вантажів власним | |державної | | |комерційній основі | | |вантажним автотранспортом| |статистики | | |(14.07.2010 N 277) | | | | | | | |( v0277202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |8. |Звіт про перевезення |31-авто |квартальна |Юридичні особи та їхні |Органу державної |до 20 числа | | |автомобільним | | |відокремлені підрозділи, |статистики за |після | | |транспортом вантажів за| | |основним або одним з |місцезнаходженням |звітного | | |видами вантажів та | | |видів економічної | |періоду | | |пасажирів за видами | | |діяльності яких є | | | | |сполучення | | |вантажні й (або) | | | | |(16.06.2010 N 226) | | |пасажирські | | | | |( v0226202-10 ) | | |автоперевезення та які | | | | | | | |мають ліцензії на їх | | | | | | | |виконання | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |9. |Звіт про роботу |25-вод |місячна |Підприємства водного |Органу державної |до 3 числа | | |морського (річкового) |( vd260202-09 )| |транспорту і юридичні |статистики за |після | | |порту (причалу) | | |особи інших видів |місцезнаходженням |звітного | | |(13.07.2009 N 260) | | |економічної діяльності, | |періоду | | |( v0260202-09 ) | | |які здійснюють обробку | | | | | | | |вантажів на власних або | | | | | | | |орендованих причалах | | | | | | | |(пристанях) | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |10. |Звіт про обробку |додаток до |піврічна |Підприємства водного |Органу державної |до 25 числа | | |вантажів за |форми N 25-вод | |транспорту і юридичні |статистики за |після | | |номенклатурою у |( vc260202-09 )| |особи інших видів |місцезнаходженням |звітного | | |морських (річкових) | | |економічної діяльності, | |періоду | | |портах (причалах) | | |які здійснюють обробку | | | | |(13.07.2009 N 260) | | |вантажів на власних або | | | | |( v0260202-09 ) | | |орендованих причалах | | | | | | | |(пристанях) | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |11. |Звіт про перевезення |31-вод |квартальна |Підприємства водного |Органу державної |до 25 числа | | |вантажів і пасажирів |( ve260202-09 )| |транспорту і юридичні |статистики за |після | | |водним транспортом | | |особи інших видів |місцезнаходженням |звітного | | |(13.07.2009 N 260) | | |економічної діяльності, | |періоду | | |( v0260202-09 ) | | |які експлуатують власні | | | | | | | |або орендовані судна | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |12. |Звіт про продукцію |51-вод |місячна |Підприємства водного |Органу державної |до 5 числа | | |морського (річкового) |( vb260202-09 )| |транспорту і юридичні |статистики за |після | | |флоту, який знаходиться| | |особи інших видів |місцезнаходженням |звітного | | |в експлуатації | | |економічної діяльності, | |періоду | | |(13.07.2009 N 260) | | |які експлуатують власні | |до 10-ої | | |( v0260202-09 ) | | |або орендовані судна | |години | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |13. |Звіт про основні |51-ЦА |місячна |Аеропорти, |Органу державної |до 5 числа | | |показники роботи |( va254202-09 )| |авіаперевізники, які |статистики за |після | | |авіаційного | | |виконують відправлення, |місцезнаходженням |звітного | | |підприємства | | |транспортування | |періоду | | |(13.07.2009 N 254) | | |пасажирів (вантажів, | | | | |( v0254202-09 ) | | |пошти) власним та | | | | | | | |орендованим парком | | | | | | | |повітряних суден | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |14. |Звіт про |12-труб |місячна |УДП "Укрхімтрансаміак", |Державному комітету |до 3 числа | | |транспортування | | |ДК "Укртрансгаз", |статистики України |після | | |вантажів трубопроводами| | |ВАТ "Укртранснафта" | |звітного | | |(11.06.2010 N 210) | | | | |періоду | | |( v0210202-10 ) | | |-------------------------+--------------------------+-------------| | | | | |ДАТ "Чорноморнафтогаз" |Головному управлінню |до 3 числа | | | | | | |статистики в АР Крим |після | | | | | | | |звітного | | | | | | | |періоду | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Статистика зв'язку та інформатики
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про продукцію |11-зв'язок |квартальна |Оператори зв'язку та їхні|Органу державної |до 10 числа | | |зв'язку |( va258202-09 )| |відокремлені підрозділи |статистики за |після | | |(13.07.2009 N 258) | | | |місцезнаходженням |звітного | | |( v0258202-09 ) | | | | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про доходи від |12-зв'язок |місячна |Оператори зв'язку та їхні|Органу державної |до 7 числа | | |послуг зв'язку |( va257202-09 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за |після | | |(13.07.2009 N 257) | | |які мають ліцензію на |місцезнаходженням |звітного | | |( v0257202-09 ) | | |надання послуг зв'язку, | |періоду | | | | | |провайдери | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт про наявність |13-зв'язок |квартальна |Оператори зв'язку та їхні|Органу державної |до 10 числа | | |засобів зв'язку |( va259202-09 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за |після | | |(13.07.2009 N 259) | | |які мають на своєму |місцезнаходженням |звітного | | |( v0259202-09 ) | | |балансі (або орендують) | |періоду | | | | | |технічні засоби зв'язку, | | | | | | | |провайдери | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Звіт про телефонізацію |43-зв'язок |річна |Оператори зв'язку та їхні|Органу державної |до 20 січня | | |об'єктів у сільській |( va256202-09 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за | | | |місцевості і потреби | | |провайдери |місцезнаходженням | | | |населення в домашніх | | | | | | | |телефонах мережі | | | | | | | |загального користування| | | | | | | |(13.07.2009 N 256) | | | | | | | |( v0256202-09 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Використання |1-ІКТ |одноразова |Юридичні особи та їхні |Органу державної |До 25 квітня | | |інформаційно- | | |відокремлені підрозділи |статистики за |2011 року | | |комунікаційних | | |із середньою кількістю |місцезнаходженням | | | |технологій та | | |працівників від 10 та | | | | |електронної торгівлі на| | |більше осіб, основний вид| | | | |підприємствах | | |економічної діяльності | | | | |(01.09.2010 N 375) | | |яких відноситься до | | | | |( v0375202-10 ) | | |переробної промисловості | | | | | | | |(секція D згідно з КВЕД) | | | | | | | |( va375202-05 ); | | | | | | | |будівництва (секція F); | | | | | | | |торгівлі, ремонту | | | | | | | |автомобілів, побутових | | | | | | | |виробів та предметів | | | | | | | |особистого вжитку | | | | | | | |(секція G); діяльності | | | | | | | |готелів та ресторанів | | | | | | | |(секція H); діяльності | | | | | | | |транспорту та зв'язку | | | | | | | |(секція I); операцій з | | | | | | | |нерухомим майном, оренди,| | | | | | | |інжинірингу та надання | | | | | | | |послуг підприємцям | | | | | | | |(секція K); виробництва | | | | | | | |фільмів та діяльності у | | | | | | | |сфері радіомовлення та | | | | | | | |телебачення (групи 92.1 | | | | | | | |та 92.2); | | | | | | | |іншого грошового | | | | | | | |посередництва, надання | | | | | | | |кредитів, страхування | | | | | | | |(класи 65.12, 65.22 та | | | | | | | |розділ 66) | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Статистика науки та патентно-ліцензійної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про виконання |1-наука |квартальна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 25 квітня,| | |наукових та науково- | | |відокремлені підрозділи, |статистики за |25 липня, | | |технічних робіт | | |які виконували наукові |місцезнаходженням |25 жовтня | | |(10.08.2010 N 323) | | |та науково-технічні | | | | |( v0323202-10 ) | | |роботи | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про виконання |3-наука |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 20 лютого | | |наукових та науково- | | |відокремлені підрозділи, |статистики за | | | |технічних робіт | | |які виконували наукові |місцезнаходженням | | | |(10.08.2010 N 323) | | |та науково-технічні | | | | |( v0323202-10 ) | | |роботи | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Картка обліку доктора |ДН |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |не пізніше | | |наук | | |відокремлені підрозділи |статистики за |5 жовтня | | |(10.08.2010 N 323) | | | |місцезнаходженням |після | | |( v0323202-10 ) | | | | |звітного року| |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Список змін до картки |додаток N 1 до |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |не пізніше | | |доктора наук |форми N ДН | |відокремлені підрозділи |статистики за |5 жовтня | | |(10.08.2010 N 323) | | | |місцезнаходженням |після | | |( v0323202-10 ) | | | | |звітного року| |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Список докторів наук, |додаток N 2 до |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |не пізніше | | |які вибули у звітному |форми N ДН | |відокремлені підрозділи |статистики за |5 жовтня | | |періоді | | | |місцезнаходженням |після | | |(10.08.2010 N 323) | | | | |звітного року| | |( v0323202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |6. |Картка обліку кандидата|КН |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |не пізніше | | |наук | | |відокремлені підрозділи |статистики за |5 жовтня | | |(10.08.2010 N 323) | | | |місцезнаходженням |після | | |( v0323202-10 ) | | | | |звітного року| |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |7. |Список змін до картки |додаток N 1 до |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |не пізніше | | |кандидата наук |форми N КН | |відокремлені підрозділи |статистики за |5 жовтня | | |(10.08.2010 N 323) | | | |місцезнаходженням |після | | |( v0323202-10 ) | | | | |звітного року| |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |8. |Список кандидатів наук,|додаток N 2 до |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |не пізніше | | |які вибули у звітному |форми N КН | |відокремлені підрозділи |статистики за |5 жовтня | | |періоді | | | |місцезнаходженням |після | | |(10.08.2010 N 323) | | | | |звітного року| | |( v0323202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |9. |Звіт про створення та |1-технологія |одноразова |Юридичні особи, які у |Органу державної |до 20 лютого | | |використання передових |( va332202-10 )| |звітному періоді |статистики за |2011 року | | |виробничих технологій | | |створювали і (чи) |місцезнаходженням | | | |за 2010 рік | | |використовували передові | | | | |(16.08.2010 N 332) | | |виробничі технології | | | | |( v0332202-10 ) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Статистика інновацій
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Обстеження інноваційної|1-інновація |річна |Юридичні особи, які |Органу державної |до 20 лютого | | |діяльності промислового| | |здійснюють промислову |статистики за | | | |підприємства | | |діяльність, незалежно від|місцезнаходженням | | | |(10.08.2010 N 323) | | |основного виду діяльності| | | | |( v0323202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Обстеження інноваційної|ІНН |одноразова |Юридичні особи, основний |Органу державної |не пізніше | | |діяльності підприємства| | |вид економічної |статистики за |1 травня | | |за період 2008-2010 рр.| | |діяльності яких |місцезнаходженням |2011 року | | |(09.12.2010 N 493) | | |відноситься до: | | | | |( v0493202-10 ) | | |- добувної промисловості | | | | | | | |(10-14 за класифікацією | | | | | | | |видів економічної | | | | | | | |діяльності - КВЕД) | | | | | | | |( va375202-05 ); | | | | | | | |- переробної | | | | | | | |промисловості | | | | | | | |(15-37 за КВЕД); | | | | | | | |- виробництва та | | | | | | | |розподілення | | | | | | | |електроенергії, газу та | | | | | | | |води (40-41 за КВЕД); | | | | | | | |- оптової торгівлі | | | | | | | |(51 за КВЕД); | | | | | | | |- діяльності транспорту | | | | | | | |та зв'язку | | | | | | | |(60-64 за КВЕД); | | | | | | | |- фінансової діяльності | | | | | | | |(65-67 за КВЕД); | | | | | | | |- діяльності у сфері | | | | | | | |інформатизації | | | | | | | |(72 за КВЕД); | | | | | | | |- діяльності у сферах | | | | | | | |інжинірингу, геології та | | | | | | | |геодезії (74.2 за КВЕД); | | | | | | | |- технічних випробувань | | | | | | | |та досліджень | | | | | | | |(74.3 за КВЕД) | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Статистика внутрішньої торгівлі
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про товарооборот |1-торг |місячна |Юридичні особи |Органу державної |не пізніше | | |(26.08.2010 N 352) |( vc352202-10 )| |(підприємства), їх |статистики за |2 числа після| | |( v0352202-10 ) | | |відокремлені підрозділи, |місцезнаходженням |звітного | | | | | |які здійснюють | |періоду | | | | | |діяльність із роздрібної | | | | | | | |торгівлі та ресторанного | | | | | | | |господарства, за | | | | | | | |переліком, встановленим | | | | | | | |органами державної | | | | | | | |статистики | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Про продаж світлих |1-торг |місячна |Юридичні особи |Органу державної |не пізніше | | |нафтопродуктів і газу |(нафтопродукти)| |(підприємства), їх |статистики за |2 числа після| | |(26.08.2010 N 352) |( vd352202-10 )| |відокремлені підрозділи, |місцезнаходженням |звітного | | |( v0352202-10 ) | | |які здійснюють | |періоду | | | | | |діяльність із роздрібної | | | | | | | |торгівлі світлими | | | | | | | |нафтопродуктами і газом | | | | | | | |через АЗС і АГНКС | | | | | | | |-------------------------+--------------------------+-------------| | | | | |Фізичні особи - |Органу державної |не пізніше | | | | | |підприємці, які |статистики за |2 числа після| | | | | |здійснюють діяльність із |місцезнаходженням |звітного | | | | | |роздрібної торгівлі | |періоду | | | | | |світлими нафтопродуктами | | | | | | | |і газом через АЗС і АГНКС| | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт про продаж і |3-торг |квартальна |Юридичні особи |Органу державної |квартальна - | | |запаси товарів у |( vb352202-10 )| |(підприємства), їх |статистики за |не пізніше | | |торговій мережі та | | |відокремлені підрозділи, |місцезнаходженням |25 числа | | |мережі ресторанного | | |які здійснюють | |після | | |господарства | | |діяльність із роздрібної | |звітного | | |(26.08.2010 N 352) | | |торгівлі та ресторанного | |періоду; | | |( v0352202-10 ) | | |господарства | |річна - не | | | | | | | |пізніше | | | | | | | |20 лютого | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Звіт про наявність |7-торг |річна |Юридичні особи |Органу державної |не пізніше | | |торгової мережі та | | |(підприємства), які |статистики за |20 лютого | | |мережі ресторанного | | |здійснюють діяльність із |місцезнаходженням | | | |господарства | | |роздрібної торгівлі та | | | | |(26.08.2010 N 352) | | |ресторанного господарства| | | | |( v0352202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Про наявність і |12-торг |річна |Юридичні особи, які мають|Органу державної |не пізніше | | |використання торгової |( va352202-10 )| |ринки |статистики за |20 січня | | |мережі на ринках та | | | |місцезнаходженням | | | |реалізацію | | |-------------------------+--------------------------+-------------| | |сільськогосподарської | | |Фізичні особи - |Органу державної |не пізніше | | |продукції на них | | |підприємці, які мають |статистики за |20 січня | | |(26.08.2010 N 352) | | |ринки |місцезнаходженням | | | |( v0352202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |6. |Бланк обліку продажу |А |місячна |Юридичні особи, які мають|Органу державної |23 числа | | |сільгосппродуктів і |( vf352202-10 )| |ринки з продажу |статистики за |кожного | | |худоби на міських | | |сільгосппродуктів і |місцезнаходженням |місяця | | |ринках | | |худоби, за переліком, | | | | |(26.08.2010 N 352) | | |встановленим органами | | | | |( v0352202-10 ) | | |державної статистики | | | | | | | |-------------------------+--------------------------+-------------| | | | | |Фізичні особи - |Органу державної |23 числа | | | | | |підприємці, які мають |статистики за |кожного | | | | | |ринки з продажу |місцезнаходженням |місяця | | | | | |сільгосппродуктів і | | | | | | | |худоби, за переліком, | | | | | | | |встановленим органами | | | | | | | |державної статистики | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |7. |Бланк щомісячної |2 |місячна |Органи державної |Головним управлінням |23 числа | | |реєстрації цін на |( ve352202-10 )| |статистики за |статистики в Автономній |кожного | | |міському ринку | | |місцезнаходженням |Республіці Крим, областях,|місяця | | |(26.08.2010 N 352) | | |стосовно ринків, на яких |м. Києві та Управлінню | | | |( v0352202-10 ) | | |здійснюється продаж |статистики в | | | | | | |сільгосппродуктів і |м. Севастополі | | | | | | |худоби | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |8. |Звіт про проведення |1-торги |квартальна |Юридичні особи: |Головним управлінням |не пізніше | | |закупівель товарів, |( vb457202-10 )| |Рада міністрів Автономної|статистики в Автономній |16 числа | | |робіт і послуг за | | |Республіки Крим, обласні,|Республіці Крим, областях,|після | | |державні кошти | | |Київська та |місті Києві та Управлінню |звітного | | |(12.11.2010 N 457) | | |Севастопольська міські |статистики в місті |періоду | | |( v0457202-10 ) | | |державні адміністрації - |Севастополі | | | | | | |головні розпорядники | | | | | | | |бюджетних коштів (з | | | | | | | |урахуванням зведеної | | | | | | | |інформації щодо | | | | | | | |розпорядників коштів | | | | | | | |відповідних місцевих | | | | | | | |бюджетів, а також | | | | | | | |підприємств, щодо яких | | | | | | | |здійснюються функції з | | | | | | | |управління комунальним | | | | | | | |майном) | | | | | | | |-------------------------+--------------------------+-------------| | | | | |центральні органи |Головному міжрегіональному|не пізніше | | | | | |виконавчої влади - |управлінню статистики |16 числа | | | | | |головні розпорядники |у м. Києві |після | | | | | |бюджетних коштів, | |звітного | | | | | |розпорядники бюджетних | |періоду | | | | | |коштів нижчого рівня, | | | | | | | |розпорядники державних | | | | | | | |кредитних ресурсів, | | | | | | | |коштів Національного | | | | | | | |банку України, Пенсійного| | | | | | | |фонду України, державних | | | | | | | |цільових фондів, | | | | | | | |державних та місцевих | | | | | | | |фондів, коштів | | | | | | | |загальнообов'язкового | | | | | | | |державного соціального | | | | | | | |страхування, Фонду | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | |інвалідів (з урахуванням | | | | | | | |зведеної інформації по | | | | | | | |всіх підпорядкованих їм | | | | | | | |установах, організаціях, | | | | | | | |а також державних, | | | | | | | |комунальних, у тому | | | | | | | |числі казенних | | | | | | | |підприємствах, установах | | | | | | | |та господарських | | | | | | | |товариствах, у статутному| | | | | | | |капіталі яких державна | | | | | | | |або комунальна частка | | | | | | | |акцій (часток, паїв) | | | | | | | |перевищує 50 відсотків, | | | | | | | |їх дочірніх | | | | | | | |підприємствах, а також | | | | | | | |підприємствах і | | | | | | | |господарських | | | | | | | |товариствах, у статутному| | | | | | | |капіталі яких 50 та | | | | | | | |більше відсотків належить| | | | | | | |державним, у тому числі | | | | | | | |казенним, комунальним | | | | | | | |підприємствам і | | | | | | | |господарським | | | | | | | |товариствам, у статутному| | | | | | | |капіталі яких державна | | | | | | | |або комунальна частка | | | | | | | |акцій (часток, паїв) | | | | | | | |перевищує 50 відсотків, | | | | | | | |об'єднання таких | | | | | | | |підприємств | | | | | | | |(господарських | | | | | | | |товариств), щодо яких | | | | | | | |здійснюються функції з | | | | | | | |управління державним | | | | | | | |майном або корпоративними| | | | | | | |правами держави) | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |9. |Звіт про виконання |1-держ- |квартальна |Юридичні особи: |Головному міжрегіональному|не пізніше | | |державного замовлення |замовлення | |міністерства, інші органи|управлінню статистики у |7 числа після| | |(12.11.2010 N 457) |( va457202-10 )| |державної влади, установи|м. Києві |звітного | | |( v0457202-10 ) | | |та організації, які | |періоду | | | | | |визначені Кабінетом | | | | | | | |Міністрів України як | | | | | | | |державні замовники | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Статистика товарних ринків
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про залишки та |4-мтп |піврічна |Юридичні особи, |Органу державної |за рік - не | | |використання |( vl281202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за місцем |пізніше | | |енергетичних матеріалів| | |юридичних осіб усіх видів|здійснення діяльності |20 січня, за | | |і продуктів | | |економічної діяльності, | |I півріччя - | | |перероблення нафти | | |які використовують та | |не пізніше | | |(15.07.2010 N 281) | | |мають у залишках | |25 числа | | |( v0281202-10 ) | | |енергетичні матеріали та | |після | | | | | |продукти перероблення | |звітного | | | | | |нафти | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про залишки та |4-мтп (св) |піврічна |Юридичні особи, |Органу державної |за рік - не | | |використання |( vn281202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за місцем |пізніше | | |енергетичних матеріалів| | |юридичних осіб усіх видів|здійснення діяльності |20 січня, за | | |і продуктів | | |економічної діяльності, | |I півріччя - | | |перероблення нафти | | |які використовують та | |не пізніше | | |(15.07.2010 N 281) | | |мають у залишках | |25 числа | | |( v0281202-10 ) | | |енергетичні матеріали та | |після | | | | | |продукти перероблення | |звітного | | | | | |нафти | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт про залишки та |4-мтп |місячна |Юридичні особи, |Органу державної |не пізніше | | |використання |( ve281202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за місцем |2-го числа | | |енергетичних матеріалів| | |юридичних осіб усіх видів|здійснення діяльності |після | | |і продуктів | | |економічної діяльності, | |звітного | | |перероблення нафти | | |які використовують та | |місяця | | |(15.07.2010 N 281) | | |мають у залишках | | | | |( v0281202-10 ) | | |енергетичні матеріали та | | | | | | | |продукти перероблення | | | | | | | |нафти | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Звіт про результати |11-мтп |піврічна |Юридичні особи, |Органу державної |за рік - не | | |використання палива, |( vb281202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за місцем |пізніше | | |теплоенергії та | | |юридичних осіб усіх видів|здійснення діяльності |20 січня, за | | |електроенергії | | |економічної діяльності, у| |I півріччя - | | |(15.07.2010 N 281) | | |яких середньодобові | |не пізніше | | |( v0281202-10 ) | | |витрати умовного палива | |25 числа | | | | | |становлять 2 т і вище, | |після | | | | | |або теплоенергії 15 Гкал | |звітного | | | | | |і вище, або з приєднаною | |періоду | | | | | |електричною потужністю | | | | | | | |100 кВт і вище | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Звіт про витрати |11-ер |піврічна |Юридичні особи, |Органу державної |за рік - не | | |палива, теплоенергії та|( vf281202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за місцем |пізніше | | |електроенергії | | |юридичних осіб усіх видів|здійснення діяльності |20 січня, за | | |(15.07.2010 N 281) | | |економічної діяльності, у| |I півріччя - | | |( v0281202-10 ) | | |яких середньодобові | |не пізніше | | | | | |витрати умовного палива | |25 числа | | | | | |менше 2 т умовного | |після | | | | | |палива, або теплоенергії | |звітного | | | | | |менше 15 Гкал, або з | |періоду | | | | | |приєднаною електричною | | | | | | | |потужністю менше 100 кВт | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |6. |Фактичні витрати палива|11-мтп (паливо)|річна |Разом із звітом за |Органу державної |не пізніше | | |на виробництво окремих |( vd281202-10 )| |ф. N 11-мтп |статистики за місцем |20 січня | | |видів продукції і робіт| | |( vb281202-10 ) - |здійснення діяльності | | | |(15.07.2010 N 281) | | |юридичні особи, | | | | |( v0281202-10 ) | | |відокремлені підрозділи | | | | | | | |юридичних осіб усіх видів| | | | | | | |економічної діяльності | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |7. |Утворення та |11-мтп (вер) |річна |Разом із звітом за |Органу державної |не пізніше | | |використання вторинних |( vk281202-10 )| |ф. N 11-мтп |статистики за місцем |20 січня | | |енергетичних ресурсів | | |( vb281202-10 ) - |здійснення діяльності | | | |(15.07.2010 N 281) | | |юридичні особи, | | | | |( v0281202-10 ) | | |відокремлені підрозділи | | | | | | | |юридичних осіб усіх видів| | | | | | | |економічної діяльності | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |8. |Звіт про діяльність |1-біржа |квартальна |Біржі, крім бірж праці |Органу державної |не пізніше | | |біржі |( vm281202-10 )|(I квартал, | |статистики за |25 числа | | |(15.07.2010 N 281) | |I півріччя, | |місцезнаходженням | | | |( v0281202-10 ) | |9 місяців, | | | | | | | |рік) | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |9. |Звіт про продаж і |1-опт |річна |Юридичні особи, основним |Органу державної |20 лютого | | |запаси товарів |( va281202-10 )| |видом економічної |статистики за | | | |(продукції) в оптовій | | |діяльності яких є оптова |місцезнаходженням | | | |торгівлі | | |торгівля | | | | |(15.07.2010 N 281) | | | | | | | |( v0281202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |10. |Звіт про продаж і |1-опт |квартальна |Юридичні особи, основним |Органу державної |на 25 день | | |запаси товарів | |(I, II і |видом економічної |статистики за |після | | |(продукції) в оптовій | |III квартали)|діяльності яких є оптова |місцезнаходженням |звітного | | |торгівлі | | |торгівля | |періоду | | |(15.07.2010 N 281) | | | | | | | |( v0281202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |11. |Звіт про обсяг оптового|1-опт |місячна |Юридичні особи, основним |Органу державної |на 3 день | | |товарообороту |( vc281202-10 )| |видом економічної |статистики за |після | | |(15.07.2010 N 281) | | |діяльності яких є оптова |місцезнаходженням |звітного | | |( v0281202-10 ) | | |торгівля | |періоду | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Статистика зовнішньої торгівлі товарами
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про експорт |5-ЗЕЗ |місячна |Юридичні особи, які |Органу державної |не пізніше | | |(імпорт) товарів, що не|( va283202-10 )| |здійснюють експортно- |статистики за |10-го числа | | |проходять митного | | |імпортні операції з |місцезнаходженням |після | | |декларування | | |товарами, що не проходять| |звітного | | |(16.07.2010 N 283) | | |митного декларування | |періоду | | |( v0283202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про придбання |14-ЗЕЗ |квартальна |Юридичні особи, які |Органу державної |не пізніше | | |(продаж) товарів для |( vb283202-10 )| |здійснюють |статистики за |15-го числа | | |забезпечення | | |зовнішньоекономічну |місцезнаходженням |після | | |життєдіяльності | | |діяльність та мають | |звітного | | |транспортних засобів, | | |ліцензію на право | |періоду | | |потреб пасажирів і | | |перевезення пасажирів і | | | | |членів екіпажу | | |вантажів транспортними | | | | |(16.07.2010 N 283) | | |засобами | | | | |( v0283202-10 ) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Статистика зовнішньої торгівлі послугами
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про експорт |9-ЗЕЗ |квартальна |Юридичні особи та їх |Органу державної |на 10 день | | |(імпорт) послуг |( vc283202-10 )| |відокремлені підрозділи -|статистики за |після | | |(16.07.2010 N 283) | | |резиденти України, які |місцезнаходженням |звітного | | |( v0283202-10 ) | | |здійснюють експортно- | |періоду | | | | | |імпортні операції | | | | | | | |послугами | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Статистика споживчих цін
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Середні ціни та |1-ТІ |місячна |Органи державної |Органу державної |22 число | | |індивідуальні індекси |( vl221202-09 )| |статистики міських |статистики за |звітного | | |цін на споживчі товари | | |поселень, в яких |місцезнаходженням |місяця, | | |(30.06.2009 N 221) | | |проводиться спостереження| |30 число | | |( v0221202-09 ) | | |за змінами споживчих цін | |звітного | | | | | | | |місяця | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Середні ціни та |1-ПІ |місячна |Органи державної |Органу державної |22 число | | |індивідуальні індекси |( vk221202-09 )| |статистики міських |статистики за |звітного | | |цін і тарифів на | | |поселень, в яких |місцезнаходженням |місяця, | | |послуги | | |проводиться спостереження| |30 число | | |(30.06.2009 N 221) | | |за змінами споживчих цін | |звітного | | |( v0221202-09 ) | | |(тарифів) | |місяця | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Статистика цін виробників
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про ціни |1-ціни (пром) |місячна |Юридичні особи, |Органу державної |22 числа | | |виробників промислової |( vm221202-09 )| |відокремлені підрозділи |статистики за |звітного | | |продукції | | |юридичних осіб, які |місцезнаходженням |місяця | | |(30.06.2009 N 221) | | |займаються видами | | | | |( v0221202-09 ) | | |діяльності, що | | | | | | | |класифікуються за | | | | | | | |секціями "C", "D", "E" | | | | | | | |( va375202-05 ) | | | | | | | |(незалежно від основного | | | | | | | |виду діяльності) | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про ціни придбання|1-ціни (буд) |місячна |Юридичні особи, |Органу державної |20 числа | | |матеріальних ресурсів у|( va194202-10 )| |відокремлені підрозділи |статистики за |після | | |будівництві | | |юридичних осіб, які |місцезнаходженням |звітного | | |(21.05.2010 N 194) | | |виконують будівельні | |місяця | | |( v0194202-10 ) | | |роботи | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт про тарифи на |1-тариф |місячна |Національна комісія з |Держкомстату |1 числа після| | |послуги пошти та |(зв'язок) | |питань регулювання | |звітного | | |зв'язку для |( va517202-10 )| |зв'язку України, | |періоду | | |підприємств, установ, | | |оператори | | | | |організацій | | |телекомунікацій | | | | |(22.12.2010 N 517) | | | | | | | |( v0517202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Звіт про тарифи на |1-тариф (мобіл)|місячна |Оператори мобільного |Держкомстату |1-го числа | | |послуги мобільного |( vb194202-10 )| |зв'язку | |після | | |(стільникового) зв'язку| | | | |звітного | | |для підприємств, | | | | |періоду | | |установ, організацій | | | | | | | |(21.05.2010 N 194) | | | | | | | |( v0194202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Звіт про тарифи на |1-тариф (зал) |квартальна |Укрзалізниця |Держкомстату |23-го числа | | |перевезення вантажів | | | | |останнього | | |залізничним транспортом| | | | |місяця | | |(21.05.2010 N 194) | | | | |звітного | | |( v0194202-10 ) | | | | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |6. |Звіт про доходи від |1-доходи (зал) |річна |Укрзалізниця |Держкомстату |31-го березня| | |перевезення вантажів |( vc194202-10 )| | | |після | | |залізничним транспортом| | | | |звітного | | |(21.05.2010 N 194) | | | | |періоду | | |( v0194202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |7. |Звіт про тарифи на |1-тариф (труб) |квартальна |Національна комісія |Держкомстату |I-III | | |транспортування | | |регулювання | |квартали - | | |вантажів трубопроводами| | |електроенергетики | |35-й день | | |(21.05.2010 N 194) | | |України, Національна | |після | | |( v0194202-10 ) | | |акціонерна компанія | |звітного | | | | | |"Нафтогаз України", | |періоду, | | | | | |Відкрите акціонерне | |IV квартал - | | | | | |товариство | |60-й день | | | | | |"Укртранснафта" | |після | | | | | | | |звітного | | | | | | | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |8. |Звіт про доходи від |1-доходи (труб)|річна |Національна комісія |Держкомстату |31-го березня| | |транспортування |( vd194202-10 )| |регулювання | |після | | |вантажів трубопроводами| | |електроенергетики | |звітного | | |(21.05.2010 N 194) | | |України, Національна | |періоду | | |( v0194202-10 ) | | |акціонерна компанія | | | | | | | |"Нафтогаз України", | | | | | | | |Відкрите акціонерне | | | | | | | |товариство | | | | | | | |"Укртранснафта" | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Статистика фінансів підприємств
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про фінансові |1-Б |I розділ - |Суб'єкти господарювання -|Органу державної |річної, | | |результати |( va270202-09 )|річна, |господарські організації |статистики за |місячної - | | |(20.07.2009 N 270) | |місячна; | |місцезнаходженням |не пізніше | | |( v0270202-09 ) | |II розділ - | | |20 числа | | | | |річна, | | |місяця, що | | | | |квартальна | | |настає за | | | | | | | |звітним | | | | | | | |періодом; | | | | | | | |квартальної -| | | | | | | |не пізніше | | | | | | | |25 числа | | | | | | | |місяця, що | | | | | | | |настає за | | | | | | | |звітним | | | | | | | |періодом | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про випуск, |2-Б |річна, |Юридичні особи |Органу державної |річної - не | | |розміщення та обіг | |квартальна |(акціонерні товариства - |статистики за |пізніше | | |цінних паперів | | |емітенти цінних паперів) |місцезнаходженням |20 лютого; | | |(27.08.2010 N 358) | | | | |квартальної -| | |( v0358202-10 ) | | | | |не пізніше | | | | | | | |25 числа | | | | | | | |місяця, що | | | | | | | |настає за | | | | | | | |звітним | | | | | | | |періодом | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Структурні обстеження підприємств
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про основні |1-підприєм- |річна |Юридичні особи |Органу державної |не пізніше | | |показники діяльності |ництво | |(підприємства) за |статистики за |20 лютого | | |підприємства | | |переліком, встановленим |місцезнаходженням | | | |(30.08.2010 N 365) | | |органами державної | | | | |( v0365202-10 ) | | |статистики | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про основні |1-підприєм- |річна |Юридичні особи (малі |Органу державної |не пізніше | | |показники діяльності |ництво | |підприємства) на |статистики за |20 лютого | | |підприємства |(коротка) | |вибірковій основі за |місцезнаходженням | | | |(30.08.2010 N 365) |( vb365202-10 )| |переліком, встановленим | | | | |( v0365202-10 ) | | |органами державної | | | | | | | |статистики | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт про основні |1-підприєм- |квартальна |Юридичні особи |Органу державної |за I квартал,| | |показники діяльності |ництво | |(підприємства) за |статистики за |II квартал, | | |підприємства |( va365202-10 )| |переліком, встановленим |місцезнаходженням |III квартал -| | |(30.08.2010 N 365) | | |органами державної | |не пізніше | | |( v0365202-10 ) | | |статистики | |25 числа | | | | | | | |місяця, | | | | | | | |наступного | | | | | | | |за звітним | | | | | | | |періодом, за | | | | | | | |IV квартал - | | | | | | | |не пізніше | | | | | | | |20 лютого | | | | | | | |року, | | | | | | | |наступного | | | | | | | |за звітним | | | | | | | |періодом | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Обстеження споживання |1-споживання |річна |Суб'єкти господарювання -|Органу державної |не пізніше | | |продуктів та послуг у |( va204202-09 )| |господарські організації |статистики за |20 лютого | | |виробництві продукції | | | |місцезнаходженням/місцем | | | |(робіт, послуг) | | | |здійснення діяльності | | | |(17.06.2009 N 204) | | | | | | | |( v0204202-09 ) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Статистика екології
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про охорону |2-ТП (повітря) |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 20 січня | | |атмосферного повітря за|( va233202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем | | | |20__ р. | | |які взято на державний |здійснення економічної | | | |(21.06.2010 N 233) | | |облік територіальними |діяльності | | | |( v0233202-10 ) | | |органами Мінприроди за | | | | | | | |обсягами потенційних | | | | | | | |викидів забруднювальних | | | | | | | |речовин та парникових | | | | | | | |газів у атмосферу | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Витрати на охорону |1-екологічні |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 20 лютого | | |навколишнього |витрати | |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем | | | |природного середовища |( ve233202-10 )| |які здійснюють витрати |здійснення економічної | | | |та екологічні платежі | | |на охорону навколишнього |діяльності | | | |за 20__ р. | | |природного середовища, | | | | |(21.06.2010 N 233) | | |сплачують платежі за | | | | |( v0233202-10 ) | | |викиди в атмосферне | | | | | | | |повітря забруднюючих | | | | | | | |речовин, скиди | | | | | | | |забруднених зворотних | | | | | | | |вод, розміщення відходів | | | | | | | |у навколишньому | | | | | | | |середовищі, виконують | | | | | | | |науково-дослідні роботи, | | | | | | | |надають екологічні | | | | | | | |послуги, займаються | | | | | | | |управлінською діяльністю | | | | | | | |природоохоронного | | | | | | | |спрямування | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Поводження з відходами |1-відходи |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 20 лютого | | |за 20__ р. |( vi233202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем | | | |(21.06.2010 N 233) | | |які утворюють, |здійснення економічної | | | |( v0233202-10 ) | | |утилізують, оброблюють, |діяльності | | | | | | |зберігають відходи | | | | | | | |I-IV класів небезпеки | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Звіт про охорону |2-ТП (повітря) |квартальна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 25 квітня | | |атмосферного повітря | | |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |до 25 липня | | |за __ квартал 20__ р. | | |які взято на державний |здійснення економічної |до 25 жовтня | | |(21.06.2010 N 233) | | |облік територіальними |діяльності | | | |( v0233202-10 ) | | |органами Мінприроди за | | | | | | | |обсягами потенційних | | | | | | | |викидів забруднювальних | | | | | | | |речовин та парникових | | | | | | | |газів у атмосферу | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Статистика лісового, мисливського господарства та
природно-заповідного фонду
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про ведення |2-тп |річна |Юридичні особи, яким |Органу державної |до 20 лютого | | |мисливського |(мисливство) | |надані у користування |статистики за | | | |господарства за 20__ р.|( vc233202-10 )| |мисливські угіддя |місцезнаходженням | | | |(21.06.2010 N 233) | | | | | | | |( v0233202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Заповідники та |1-заповідник |річна |Біосферні, природні |Органу державної |до 20 січня | | |національні природні |( vd233202-10 )| |заповідники, національні |статистики за | | | |парки за 20__ р. | | |природні парки |місцезнаходженням | | | |(21.06.2010 N 233) | | | | | | | |( v0233202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Лісогосподарська |3-лг |річна |Юридичні особи, яким |Органу державної |до 20 лютого | | |діяльність за 20__ р. |( vb233202-10 )| |надано у користування або|статистики за | | | |(21.06.2010 N 233) | | |власність ліси |місцезнаходженням | | | |( v0233202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Лісогосподарська |3-лг |квартальна |Юридичні особи, яким |Органу державної |до 25 квітня | | |діяльність за січень - | | |надано у користування або|статистики за |до 25 липня | | |____________ 20__ р. | | |власність ліси |місцезнаходженням |до 25 жовтня | | |(21.06.2010 N 233) | | | | | | | |( v0233202-10 ) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Статистика нерухомості
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Житловий фонд |1-житлофонд |річна |Юридичні особи, які мають|Органу державної |до 20 лютого | | |(22.07.2010 N 290) |( va290202-10 )| |на балансі або |статистики за | | | |( v0290202-10 ) | | |експлуатують житловий |місцезнаходженням житла | | | | | | |фонд (у тому числі | | | | | | | |об'єднання співвласників | | | | | | | |багатоквартирного будинку| | | | | | | |та житлово-будівельні | | | | | | | |кооперативи), бюро | | | | | | | |технічної інвентаризації,| | | | | | | |органи місцевого | | | | | | | |самоврядування в | | | | | | | |сільській місцевості - | | | | | | | |про житло, що перебуває у| | | | | | | |громадян на праві | | | | | | | |приватної власності | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Квартирна черга та |4-житлофонд |річна |Органи місцевого |Органу державної |до 20 січня | | |надання житлових |( ve235202-09 )| |самоврядування |статистики за | | | |приміщень | | |(квартвідділи) та |місцезнаходженням | | | |(07.07.2009 N 235) | | |підприємства усіх видів | | | | |( v0235202-09 ) | | |економічної діяльності, | | | | | | | |які здійснюють | | | | | | | |квартирний та | | | | | | | |кооперативний облік | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Про оплату населенням |1-заборго- |місячна |Юридичні особи, які мають|Органу державної |не пізніше | | |житлово-комунальних |ваність (ЖКГ) | |на балансі або |статистики за |15 числа | | |послуг та |( va257202-10 )| |експлуатують житловий |місцезнаходженням |після | | |електроенергії | | |фонд (у тому числі | |звітного | | |(05.07.2010 N 257) | | |об'єднання співвласників | |періоду | | |( v0257202-10 ) | | |багатоквартирного будинку| | | | | | | |та житлово-будівельні | | | | | | | |кооперативи),надають | | | | | | | |населенню комунальні | | | | | | | |послуги | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Про надання населенню |1-субсидії |місячна |Спеціальні служби з |Органу державної |не пізніше | | |субсидій на |(ЖКГ) | |надання населенню |статистики за |5 числа після| | |відшкодування оплати |( va367202-10 )| |субсидій на відшкодування|місцезнаходженням |звітного | | |житлово-комунальних | | |оплати житлово- | |періоду | | |послуг | | |комунальних послуг при | | | | |(31.08.2010 N 367) | | |виконавчих комітетах | | | | |( v0367202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Про надання населенню |1-субсидії |місячна |Спеціальні служби з |Органу державної |не пізніше | | |субсидій готівкою на |(паливо) | |надання населенню |статистики за |5 числа після| | |відшкодування витрат |( va368202-10 )| |субсидій на відшкодування|місцезнаходженням |звітного | | |для придбання | | |оплати житлово- | |періоду | | |скрапленого газу, | | |комунальних послуг при | | | | |твердого і рідкого | | |виконавчих комітетах | | | | |пічного побутового | | | | | | | |палива | | | | | | | |(31.08.2010 N 368) | | | | | | | |( v0368202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |6. |Надання посередницьких |1-послуги |річна |Юридичні особи, для яких |Органу державної |до 20 лютого | | |послуг при операціях з |(нерухомість) | |посередницькі послуги в |статистики за | | | |нерухомістю | | |угодах з нерухомістю є |місцезнаходженням | | | |(22.07.2010 N 291) | | |основним видом | | | | |( v0291202-10 ) | | |економічної діяльності | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Правова та політична статистика
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про розгляд справ |1-АП |річна |Органи державної влади й |Органу державної |не пізніше | | |про адміністративні |( va354202-09 )| |управління, уповноважені |статистики за |20 січня | | |правопорушення та осіб,| | |розглядати справи про |місцезнаходженням | | | |які притягнуті до | | |адміністративні | | | | |адміністративної | | |правопорушення | | | | |відповідальності, за | | | | | | | |20__ рік | | | | | | | |(22.09.2009 N 354) | | | | | | | |( v0354202-09 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про діяльність |1-громадська |річна |Центральний орган |Органу державної |не пізніше | | |громадської організації|організація | |громадської організації, |статистики за |10 березня | | |станом |( va304202-10 )| |що легалізована |місцезнаходженням | | | |(27.07.2010 N 304) | | |відповідно до Закону | | | | |( v0304202-10 ) | | |України "Про об'єднання | | | | | | | |громадян" ( 2460-12 ) | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт про політичні |1-ПГО |річна |Головне управління |Органу державної |не пізніше | | |партії та громадські |( va328202-09 )| |юстиції в Автономній |статистики за |20 січня | | |організації станом на | | |Республіці Крим, |місцезнаходженням | | | |1 січня 20__ року | | |управління юстиції в | | | | |(26.08.2009 N 328) | | |областях, містах Києві та| | | | |( v0328202-09 ) | | |Севастополі, районні, | | | | | | | |міські управління | | | | | | | |юстиції, державні | | | | | | | |адміністрації, виконавчі | | | | | | | |комітети сільських, | | | | | | | |селищних, міських рад | | | | | | | |депутатів | | | | | | | |-------------------------+--------------------------+-------------| | | | | |Міністерство юстиції |Державному комітету |не пізніше | | | | | |України |статистики України |20 січня | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Статистика освіти
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт вищого навчального|2-3 нк |один раз |Вищі навчальні заклади |Органу державної |не пізніше | | |закладу на початок | |на рік |всіх рівнів акредитації |статистики за |5 жовтня | | |20__/__ навчального | | | |місцезнаходженням | | | |року | | | | | | | |(14.07.2010 N 276) | | | | | | | |( v0276202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про кількість |77-РВК |один раз |Відділи освіти |Органу державної |не пізніше | | |дітей шкільного віку | |на рік |райдержадміністрацій та |статистики за |30 вересня | | |(06.08.2010 N 317) | | |міськвиконкомів |місцезнаходженням | | | |( v0317202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт дошкільного |85-к |річна |Дошкільні навчальні |Органу державної |не пізніше | | |навчального закладу за |( va286202-10 )| |заклади |статистики за |20 січня | | |20___ рік | | | |місцезнаходженням | | | |(19.07.2010 N 286) | | | | | | | |( v0286202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Звіт про роботу |1-НК |річна |Організації, установи, |Органу державної |не пізніше | | |аспірантури та |( va268202-10 )| |вищі навчальні заклади, |статистики за |20 січня | | |докторантури | | |які мають аспірантуру |місцезнаходженням | | | |(12.07.2010 N 268) | | |або докторантуру | | | | |( v0268202-10 ) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Статистика охорони здоров'я
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт дитячого закладу |1-от |один раз на |Дитячі заклади |Органу державної |після | | |оздоровлення та | |рік |оздоровлення та |статистики за |завершення | | |відпочинку за | | |відпочинку |місцезнаходженням закладу |роботи | | |літо 20__ року | | | | |закладу, не | | |(03.08.2010 N 313) | | | | |пізніше | | |( v0313202-10 ) | | | | |1 вересня | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про травматизм на |7-тнв |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |до 20 лютого | | |виробництві у 20__ році|( va350202-09 )| |відокремлені підрозділи |статистики за | | | |(15.09.2009 N 350) | | |незалежно від |місцезнаходженням | | | |( v0350202-09 ) | | |підпорядкованості | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт санаторно- |1-курорт |один раз на |Санаторно-курортні |Органу державної |цілорічні - | | |курортного | |рік |(оздоровчі) заклади, а |статистики за |не пізніше | | |(оздоровчого) закладу | | |також підприємства й |місцезнаходженням закладу |5 жовтня, | | |за 20___/___ рік | | |організації, на балансі | |сезонні - | | |(03.08.2010 N 312) | | |яких є санаторно-курортні| |не пізніше, | | |( v0312202-10 ) | | |(оздоровчі) заклади | |ніж через | | | | | | | |5 днів | | | | | | | |після | | | | | | | |закінчення | | | | | | | |сезону | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Статистика соціального захисту
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про заборгованість|2-заборго- |місячна |Міністерства, інші органи|Головному міжрегіональному|не пізніше | | |із стипендій, грошового|ваність | |державної влади, що мають|управлінню статистики у |10 числа | | |утримання та виплат на |(стипендії) | |у своєму підпорядкуванні |м. Києві |після | | |харчування студентів, |( va332202-09 )| |вищі навчальні заклади | |звітного | | |курсантів та учнів | | |I-IV рівнів акредитації | |періоду | | |станом на | | | | | | | |1 __________ 20__ року | | | | | | | |(28.08.2009 N 332) | | | | | | | |( v0332202-09 ) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Статистика культури
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт про діяльність |8-нк |річна |Музеї (юридичні особи) |Органу державної |до 20 лютого | | |музею за 20__ рік |( va237202-10 )| | |статистики за | | | |(22.06.2010 N 237) | | | |місцезнаходженням | | | |( v0237202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт про діяльність |9-нк |річна |Театри (юридичні особи) |Органу державної |до 20 лютого | | |театру за 20__ рік | | | |статистики за | | | |(07.10.2010 N 416) | | | |місцезнаходженням | | | |( v0416202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт про діяльність |12-нк |річна |Концертні організації, |Органу державної |до 20 лютого | | |концертної організації,|( va315202-10 )| |професійні творчі |статистики за | | | |професійного творчого | | |колективи (юридичні |місцезнаходженням | | | |колективу за 20__ рік | | |особи) | | | | |(03.08.2010 N 315) | | | | | | | |( v0315202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Звіт про виставкову |1-виставки |річна |Організатори виставок та |Органу державної |не пізніше | | |діяльність у 20__ році |( va267202-10 )| |виставкові центри |статистики за |20 січня | | |(12.07.2010 N 267) | | | |місцезнаходженням | | | |( v0267202-10 ) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Статистика зайнятості населення
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Анкета вибіркового |1-ЕАН |місячна |Фахівці з інтерв'ювання |Головним управлінням |протягом | | |обстеження населення | | | |статистики в Автономній |п'яти днів | | |(домогосподарств) з | | | |Республіці Крим, областях,|після | | |питань економічної | | | |місті Києві та Управлінню |завершення | | |активності | | | |статистики у місті |періоду | | |(01.09.2010 N 372) | | | |Севастополі |польових | | |( v0372202-10 ) | | | | |робіт | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Анкета домашнього |2-ЕАН |місячна |Фахівці з інтерв'ювання |Головним управлінням |протягом | | |господарства | | | |статистики в Автономній |п'яти днів | | |(01.09.2010 N 372) | | | |Республіці Крим, областях,|після | | |( v0372202-10 ) | | | |місті Києві та Управлінню |завершення | | | | | | |статистики у місті |періоду | | | | | | |Севастополі |польових | | | | | | | |робіт | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Статистика чисельності, заробітної плати та робочого часу
найманих працівників
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Звіт з праці |1-ПВ |місячна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |не пізніше | | |(28.07.2010 N 307) |( vb307202-10 )| |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |7-го числа | | |( v0307202-10 ) | | |визначені за переліком |здійснення діяльності |після | | | | | |органів державної | |звітного | | | | | |статистики | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Звіт з праці |1-ПВ |квартальна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |не пізніше | | |(28.07.2010 N 307) | | |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |7-го числа | | |( v0307202-10 ) | | |визначені за переліком |здійснення діяльності |після | | | | | |органів державної | |звітного | | | | | |статистики | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Звіт про кількісний та |9-ДС |річна |Установи (організації), |Органу державної |не пізніше | | |якісний склад державних|( va307202-10 )| |на працівників яких |статистики за |8-го січня | | |службовців та посадових| | |поширюється дія законів |місцезнаходженням | | | |осіб місцевого | | |України "Про державну | | | | |самоврядування, які | | |службу" ( 3723-12 ) та | | | | |займають посади | | |"Про службу в органах | | | | |керівників та | | |місцевого самоврядування"| | | | |спеціалістів | | |( 2493-14 ) | | | | |(28.07.2010 N 307) | | | | | | | |( v0307202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Звіт про кількість |6-ПВ |річна |Юридичні особи, їхні |Органу державної |не пізніше | | |працівників, їхній | | |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |20 лютого | | |якісний склад та | | |визначені за переліком |здійснення діяльності |року, | | |професійне навчання | | |органів державної | |наступного | | |(28.07.2010 N 307) | | |статистики | |за звітним | | |( v0307202-10 ) | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Звіт про витрати на |1-РС |Один раз на |Юридичні особи, їхні |Органу державної |не пізніше | | |утримання робочої сили | |чотири роки |відокремлені підрозділи, |статистики за місцем |7 квітня | | |(28.07.2010 N 307) | | |визначені за переліком |здійснення діяльності |року, | | |( v0307202-10 ) | | |органів державної | |наступного | | | | | |статистики | |за звітним | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Обстеження умов життя домогосподарств
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Контрольна картка |1-УЖД |квартальна |Фахівці з інтерв'ювання |Головним управлінням |у термін, | | |складу домогосподарства| | | |статистики в Автономній |встановлений | | |(07.07.2009 N 238) | | | |Республіці Крим, областях,|головними | | |( v0238202-09 ) | | | |місті Києві та Управлінню |управліннями | | | | | | |статистики у місті |статистики в | | | | | | |Севастополі |Автономній | | | | | | | |Республіці | | | | | | | |Крим, | | | | | | | |областях, | | | | | | | |місті Києві | | | | | | | |та | | | | | | | |Управлінням | | | | | | | |статистики у | | | | | | | |місті | | | | | | | |Севастополі | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Запитальник основного |2-УЖД |один раз на |Фахівці з інтерв'ювання |Головним управлінням |у термін, | | |інтерв'ю | |рік | |статистики в Автономній |встановлений | | |(07.07.2009 N 238) | | | |Республіці Крим, областях,|головними | | |( v0238202-09 ) | | | |місті Києві та Управлінню |управліннями | | | | | | |статистики у місті |статистики в | | | | | | |Севастополі |Автономній | | | | | | | |Республіці | | | | | | | |Крим, | | | | | | | |областях, | | | | | | | |місті Києві | | | | | | | |та | | | | | | | |Управлінням | | | | | | | |статистики у | | | | | | | |місті | | | | | | | |Севастополі | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Щоденник поточних |3-УЖД |два рази на |Фахівці з інтерв'ювання |Головним управлінням |у термін, | | |витрат домогосподарства| |квартал | |статистики в Автономній |встановлений | | |(07.07.2009 N 238) | | | |Республіці Крим, областях,|головними | | |( v0238202-09 ) | | | |місті Києві та Управлінню |управліннями | | | | | | |статистики у місті |статистики в | | | | | | |Севастополі |Автономній | | | | | | | |Республіці | | | | | | | |Крим, | | | | | | | |областях, | | | | | | | |місті Києві | | | | | | | |та | | | | | | | |Управлінням | | | | | | | |статистики у | | | | | | | |місті | | | | | | | |Севастополі | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Квартальний запитальник|5-УЖД |квартальна |Фахівці з інтерв'ювання |Головним управлінням |у термін, | | |про витрати і доходи | | | |статистики в Автономній |встановлений | | |домогосподарства | | | |Республіці Крим, областях,|головними | | |(31.05.2010 N 201) | | | |місті Києві та Управлінню |управліннями | | | | | | |статистики у місті |статистики в | | | | | | |Севастополі |Автономній | | | | | | | |Республіці | | | | | | | |Крим, | | | | | | | |областях, | | | | | | | |місті Києві | | | | | | | |та | | | | | | | |Управлінням | | | | | | | |статистики у | | | | | | | |місті | | | | | | | |Севастополі | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Будівництво та ремонт |Анкета N 1 |квартальна |Фахівці з інтерв'ювання |Головним управлінням |у термін, | | |(05.06.2008 N 179) | | | |статистики в Автономній |встановлений | | |( v0179202-08 ) | | | |Республіці Крим, областях,|головними | | | | | | |місті Києві та Управлінню |управліннями | | | | | | |статистики у місті |статистики в | | | | | | |Севастополі |Автономній | | | | | | | |Республіці | | | | | | | |Крим, | | | | | | | |областях, | | | | | | | |місті Києві | | | | | | | |та | | | | | | | |Управлінням | | | | | | | |статистики у | | | | | | | |місті | | | | | | | |Севастополі | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |6. |Стан здоров'я членів |Анкета N 2 |один раз на |Фахівці з інтерв'ювання |Головним управлінням |у термін, | | |домогосподарства. | |2 роки | |статистики в Автономній |встановлений | | |Доступ домогосподарств | | | |Республіці Крим, областях,|головними | | |до окремих товарів та | | | |місті Києві та Управлінню |управліннями | | |послуг | | | |статистики у місті |статистики в | | |(31.05.2010 N 201) | | | |Севастополі |Автономній | | | | | | | |Республіці | | | | | | | |Крим, | | | | | | | |областях, | | | | | | | |місті Києві | | | | | | | |та | | | | | | | |Управлінням | | | | | | | |статистики у | | | | | | | |місті | | | | | | | |Севастополі | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |7. |Самооцінка доходів |Анкета N 3 |один раз на |Фахівці з інтерв'ювання |Головним управлінням |у термін, | | |домогосподарства. | |рік | |статистики в Автономній |встановлений | | |Доступ домогосподарств | | | |Республіці Крим, областях,|головними | | |до Інтернету | | | |місті Києві та Управлінню |управліннями | | |(31.05.2010 N 201) | | | |статистики у місті |статистики в | | | | | | |Севастополі |Автономній | | | | | | | |Республіці | | | | | | | |Крим, | | | | | | | |областях, | | | | | | | |місті Києві | | | | | | | |та | | | | | | | |Управлінням | | | | | | | |статистики у | | | | | | | |місті | | | | | | | |Севастополі | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Обстеження ділової активності підприємств
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Анкета для промислового|2К-П |квартальна |Промислові підприємства, |Органу державної |до 1-го числа| | |підприємства |( va374202-04 )| |відібрані для обстеження |статистики за |останнього | | |(11.06.2004 N 374) | | | |місцезнаходженням |місяця | | |( v0374202-04 ) | | | | |звітного | | | | | | | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |2. |Анкета для |2К-С |квартальна |Сільськогосподарські |Органу державної |до 1-го числа| | |сільськогосподарського |( vb374202-04 )| |підприємства, відібрані |статистики за |останнього | | |підприємства | | |для обстеження |місцезнаходженням |місяця | | |(11.06.2004 N 374) | | | | |звітного | | |( v0374202-04 ) | | | | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |3. |Анкета для будівельної |2К-Б |квартальна |Будівельні організації, |Органу державної |до 1-го числа| | |організації |( vc374202-04 )| |відібрані для обстеження |статистики за |останнього | | |(11.06.2004 N 374) | | | |місцезнаходженням |місяця | | |( v0374202-04 ) | | | | |звітного | | | | | | | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |4. |Анкета для торговельної|2К-Т |квартальна |Торговельні організації, |Органу державної |до 1-го числа| | |організації |( vd374202-04 )| |відібрані для обстеження |статистики за |останнього | | |(11.06.2004 N 374) | | | |місцезнаходженням |місяця | | |( v0374202-04 ) | | | | |звітного | | | | | | | |періоду | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |5. |Анкета для транспортної|2К-ТР |квартальна |Транспортні організації, |Органу державної |до 1-го числа| | |організації |( ve374202-04 )| |відібрані для обстеження |статистики за |останнього | | |(11.06.2004 N 374) | | | |місцезнаходженням |місяця | | |( v0374202-04 ) | | | | |звітного | | | | | | | |періоду | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. Ведення реєстру статистичних одиниць
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Найменування форми | Індекс форми |Періодичність| Хто подає | Кому подається |Строк подання| |з.п.| | | | | | | |----+-----------------------+---------------+-------------+-------------------------+--------------------------+-------------| |1. |Анкета обстеження |3ОР-ВД |Одноразова |Юридичні особи за |Органу державної |не пізніше | | |підприємств для | | |переліком, визначеним |статистики за |25 квітня | | |перекодування основного| | |органами державної |місцезнаходженням | | | |виду економічної | | |статистики | | | | |діяльності у зв'язку з | | | | | | | |упровадженням КВЕД-2010| | | | | | | |(20.09.2010 N 392) | | | | | | | |( v0392202-10 ) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: