open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2010 N 234
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби

статистики N 181 ( v0181832-13 ) від 14.06.2013 }
Про затвердження форм державних статистичних

спостережень у галузі сільського

та рибного господарства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

служби статистики

N 97 ( v0097832-11 ) від 22.04.2011

Наказом Державної служби статистики

N 301 ( v0301832-12 ) від 17.07.2012 }

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), враховуючи положення статей 80, 81
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), частини 8 статті 19
Господарського кодексу України ( 436-15 ), з метою подальшого
вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики
сільського та рибного господарства й отримання повної, всебічної й
об'єктивної статистичної інформації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі
статистики сільського та рибного господарства, що додаються, та
ввести їх у дію:
1.1. Річні - зі звіту за 2010 рік:
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 9-б-сг на підставі Наказу Державної служби статистики N 301
( v0301832-12 ) від 17.07.2012 } N 9-б-сг "Внесення мінеральних,
органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай
20__ року" ( vb234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 29-сг
на підставі Наказу Державної служби статистики N 301
( v0301832-12 ) від 17.07.2012 } N 29-сг "Підсумки збору врожаю
сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1
грудня 20__ року" ( vc234202-10 );
N 29-сг (меліорація) "Збір урожаю сільськогосподарських
культур на 1 грудня 20__ року з политих зрошуваних земель, з
осушених земель" ( va234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 24 на
підставі Наказу Державної служби статистики N 97 ( v0097832-11 )
від 22.04.2011 з 1 січня 2012 року } N 24 "Стан тваринництва за
20__ р." ( vl234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 21-заг на підставі Наказу Державної служби статистики N 301
( v0301832-12 ) від 17.07.2012 } N 21-заг "Реалізація
сільськогосподарської продукції за 20__ рік" ( vk234202-10 );
N 1-виноград "Переробка винограду на виноматеріали на
1 грудня 20__ року" ( vs234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 50-сг на підставі Наказу Державної служби статистики N 301
( v0301832-12 ) від 17.07.2012 } N 50-сг "Основні економічні
показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__ рік"
( vr234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 16-сг на підставі Наказу Державної служби статистики N 301
( v0301832-12 ) від 17.07.2012 } N 16-сг "Баланс
сільськогосподарської продукції за 20__ рік" ( vp234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 2-ферм на підставі Наказу Державної служби статистики N 97
( v0097832-11 ) від 22.04.2011 з 1 січня 2012 року } N 2-ферм
"Основні показники господарської діяльності фермерського
господарства за 20__ рік" ( vd234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 10-мех на підставі Наказу Державної служби статистики N 97
( v0097832-11 ) від 22.04.2011 з 1 січня 2012 року } N 10-мех
"Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських
підприємствах у 20__ році" ( vh234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 6-сільрада на підставі Наказу Державної служби статистики N 97
( v0097832-11 ) від 22.04.2011 з 1 січня 2012 року } N 6-сільрада
"Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у
галузі сільського господарства на 1 січня 20__ року"
( vm234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 1-риба на підставі Наказу Державної служби статистики N 97
( v0097832-11 ) від 22.04.2011 з 1 січня 2012 року } N 1-риба
"Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 20__ р."
( vn234202-10 ).
1.2. Річні - зі звіту про посіви під урожай 2011 року:
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 4-сг
на підставі Наказу Державної служби статистики N 301
( v0301832-12 ) від 17.07.2012 } N 4-сг "Посівні площі
сільськогосподарських культур під урожай 20__ року"
( vo234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N
4-сільрада на підставі Наказу Державної служби статистики N 301
( v0301832-12 ) від 17.07.2012 } N 4-сільрада "Посівні площі
сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на
території сільської ради під урожай 20__ року" ( v234c202-10 ).
1.3. Періодичні - зі звіту за січень 2011 року:
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 37-сг
(місячна) на підставі Наказу Державної служби статистики N 301
( v0301832-12 ) від 17.07.2012 } N 37-сг (місячна) "Сівба та
збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших
польових робіт на "___" ____________ 20__ року" ( vi234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 24-сг на підставі Наказу Державної служби статистики N 97
( v0097832-11 ) від 22.04.2011 з 1 лютого 2012 року } N 24-сг
(місячна) "Стан тваринництва на "___" ____________ 20__ року "
( ve234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 21-заг на підставі Наказу Державної служби статистики N 97
( v0097832-11 ) від 22.04.2011 з 1 січня 2012 року } N 21-заг
(місячна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - ___________ 20__ року" ( vf234202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 11-заг (квартальна) на підставі Наказу Державної служби
статистики N 97 ( v0097832-11 ) від 22.04.2011 з 1 лютого 2012
року } N 11-заг (квартальна) "Надходження худоби та птиці на
переробні підприємства за січень - ____________ 20__ року"
( v234a202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 13-заг (квартальна) на підставі Наказу Державної служби
статистики N 97 ( v0097832-11 ) від 22.04.2011 з 1 лютого 2012
року } N 13-заг (квартальна) "Надходження молока на переробні
підприємства за січень - ____________ 20__ року" ( v234b202-10 );
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 1-риба (місячна) на підставі Наказу Державної служби статистики
N 97 ( v0097832-11 ) від 22.04.2011 з 1 січня 2012 року } N 1-риба
(місячна) "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за
січень - ____________ 20__ року" ( vg234202-10 ).
1.4. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності
домогосподарств у сільській місцевості - з 1 травня 2011 року:
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 01-СГН на підставі Наказу Державної служби статистики N 301
( v0301832-12 ) від 17.07.2012 } N 01-СГН "Запитальник базового
інтерв'ю";
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 02-СГН на підставі Наказу Державної служби статистики N 97
( v0097832-11 ) від 22.04.2011 з 1 травня 2012 року } N 02-СГН
"Запитальник щомісячного інтерв'ю".
2. Поширити:
2.1. Форми державних статистичних спостережень, затверджені
цим наказом, крім форм N 4-сільрада, N 6-сільрада, N 01-СГН та
N 02-СГН, на всіх юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи,
які займаються відповідним видом економічної діяльності, незалежно
від підпорядкування й організаційно-правової форми господарювання,
за переліком, установленим органами державної статистики.
2.2. Форми державних статистичних спостережень N 4-сільрада
та N 6-сільрада, затверджені цим наказом, на сільські, селищні та
міські ради, на території яких розташовані сільські населені
пункти.
2.3. Форми державних статистичних спостережень N 01-СГН та
N 02-СГН, затверджені цим наказом, на мережу домогосподарств,
відібраних для обстеження їх сільськогосподарської діяльності
відповідно до програми державного статистичного вибіркового
обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у
сільській місцевості.
3. Департаменту статистики сільського господарства та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати
методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за
формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим
наказом.
4. Керівникам територіальних органів державної статистики
забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та
подання даних за формами державних статистичних спостережень,
затвердженими цим наказом.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від
30.06.2009 N 222 ( v0222202-09 ) "Про затвердження форм державних
статистичних спостережень у галузі сільського та рибного
господарства" в частині форм державних статистичних спостережень:
річних - N 9-б-сг ( ve222202-09 ), N 29-сг ( va222202-09 ),
N 29-сг (меліорація) ( vc222202-09 ), N 1-виноград
( vd222202-09 ) - з 1 грудня 2010 року; річних - N 4-сг
( vi222202-09 ), N 24 ( v222d202-09 ), N 21-заг ( vk222202-09 ),
N 50-сг ( v222m202-09 ), N 16-сг ( v222n202-09 ), N 2-ферм
( v222k202-09 ), N 4-сільрада ( vj222202-09 ), N 6-сільрада
( vn222202-09 ), N 10-мех ( vm222202-09 ), N 1-риба
( vl222202-09 ) та періодичних - N 21-заг (місячна)
( v222c202-09 ), N 1-риба (місячна) ( v222e202-09 ) - з 1 січня
2011 року; періодичних - N 37-сг (місячна) ( vg222202-09 ),
N 24-сг (місячна) ( v222b202-09 ), N 11-заг (квартальна)
( v222i202-09 ), N 13-заг (квартальна) ( v222j202-09 ) - з
1 лютого 2011 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської
діяльності домогосподарств у сільській місцевості N 01-СГН,
N 02-СГН - з 1 травня 2011 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
Голова О.Г.Осауленко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: