open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2009 N 222
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби

статистики N 181 ( v0181832-13 ) від 14.06.2013 }
Про затвердження форм державних статистичних

спостережень у галузі сільського

та рибного господарства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету статистики

N 234 ( v0234202-10 ) від 21.06.2010

Наказами Державної служби статистики

N 301 ( v0301832-12 ) від 17.07.2012

N 181 ( v0181832-13 ) від 14.06.2013 }

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), враховуючи положення статей 80, 81
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), частини 8 статті 19
Господарського кодексу України ( 436-15 ) та з метою подальшого
вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики
сільського та рибного господарства та отримання повної, всебічної
й об'єктивної статистичної інформації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі
статистики сільського та рибного господарства, що додаються, та
ввести їх у дію:
1.1. Річні - зі звіту за 2009 рік:
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми N 4-сг
на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 4-сг "Посівні площі
сільськогосподарських культур під урожай 20__ року"
( vi222202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 4-сільрада на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 234 ( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 4-сільрада "Посівні площі
сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на
території сільської ради під урожай 20__ року" ( vj222202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 9-б-сг на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 9-б-сг "Внесення мінеральних,
органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай
20__ року" ( ve222202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 29-сг на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 29-сг "Підсумки збору врожаю
сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1
грудня 20__ року" ( va222202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 29-сг (меліорація) на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 234 ( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 29-сг
(меліорація) "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1
грудня 20__ року" ( vc222202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми N 24 на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 24 "Стан тваринництва за 20__
р." ( v222d202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми N 3 на
підставі Наказу Державної служби статистики N 301 ( v0301832-12 )
від 17.07.2012 } N 3 "Переписний лист домашніх господарств з
обліку худоби та наявності сільськогосподарської техніки на 1
січня 20__ року" ( v222l202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 21-заг на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 21-заг "Реалізація
сільськогосподарської продукції за 20__ рік" ( vk222202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 1-виноград на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 234 ( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 1-виноград "Переробка
винограду на виноматеріали на 1 грудня 20__ року" ( vd222202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 50-сг на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 50-сг "Основні економічні
показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__ рік"
( v222m202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 16-сг на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 16-сг "Баланс
сільськогосподарської продукції за 20__ рік" ( v222n202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 6-сільрада на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 234 ( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 6-сільрада "Окремі
показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі
сільського господарства на 1 січня 20__ року" ( vn222202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 2-ферм на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 2-ферм "Основні показники
господарської діяльності фермерського господарства за 20__ рік"
( v222k202-09 ).
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 10-мех на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 10-мех "Наявність тракторів,
сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей на 1 січня
20__ р." ( vm222202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 1-риба на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 1-риба "Вилов риби, добування
інших водних живих ресурсів за 20__ р." ( vl222202-09 ).
1.2. Періодичні - зі звіту за січень 2010 року:
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми N 37-сг
(місячна) на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 37-сг (місячна) "Сівба та
збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших
польових робіт на "___" ___________ 20__ року" ( vg222202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми N 24-сг
(місячна) на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 24-сг (місячна) "Стан
тваринництва на "___" ___________ 20__ року" ( v222b202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 21-заг (місячна) на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 234 ( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 21-заг
(місячна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - ____________ 20__ року" ( v222c202-09 );
N 4-заг (місячна) "Надходження цукрових буряків на переробні
підприємства за січень - __________ 20__ року" ( v222g202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 11-заг (квартальна) на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 234 ( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 11-заг
(квартальна) "Надходження худоби та птиці на переробні
підприємства за січень - _____________ 20__ року" ( v222i202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 13-заг (квартальна) на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 234 ( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 13-заг
(квартальна) "Надходження молока на переробні підприємства за
січень - _____________ 20__ року" ( v222j202-09 );
N 1-зерно (піврічна) "Наявність і надходження зернових та
олійних культур на "___" ___________ 20__ року" ( vb222202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 1-зерно (місячна) на підставі Наказу Державної служби статистики
N 181 ( v0181832-13 ) від 14.06.2013 } N 1-зерно (місячна)
"Наявність і надходження зернових та олійних культур на"___" __________ 20__ року" ( v222a202-09 );
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 1-риба (місячна) на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 234 ( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 1-риба
(місячна) "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за
січень - _____________ 20__ року" ( v222e202-09 ).
1.3. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності
домогосподарств у сільській місцевості - з 1 травня 2010 року:
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 01-СГН на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 01-СГН "Запитальник базового
інтерв'ю";
{ Наказ втратив чинність у частині затвердження форми
N 02-СГН на підставі Наказу Державного комітету статистики N 234
( v0234202-10 ) від 21.06.2010 } N 02-СГН "Запитальник щомісячного
інтерв'ю".
2. Поширити:
2.1. Форми державних статистичних спостережень, затверджені
цим наказом, крім форм N 4-сільрада, N 6-сільрада, N 3, N 01-СГН
та N 02-СГН, на всіх юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи,
які займаються відповідним видом економічної діяльності, незалежно
від підпорядкування та організаційно-правової форми
господарювання, за переліком, встановленим органами державної
статистики.
2.2. Форми державних статистичних спостережень N 4-сільрада,
N 6-сільрада та N 3, затверджені цим наказом, на сільські, селищні
та міські ради, на території яких розташовані сільські населені
пункти.
2.3. Форми державних статистичних спостережень N 01-СГН та
N 02-СГН, затверджені цим наказом, на мережу домогосподарств,
відібраних для обстеження їх сільськогосподарської діяльності
відповідно до програми державного статистичного вибіркового
обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у
сільській місцевості.
3. Департаменту статистики сільського господарства та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати
методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за
формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим
наказом.
4. Керівникам територіальних органів державної статистики
забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та
подання даних за формами державних статистичних спостережень,
затвердженими цим наказом.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
5.1. Наказ Держкомстату від 07.07.2005 N 169 ( z0779-05 )
"Про затвердження форм переписних листів та інструкцій щодо
проведення обліку (перепису) поголів'я худоби у домашніх
господарствах за станом на 1 січня 2006 року" - з 1 січня
2010 року.
5.2. Наказ Держкомстату від 05.07.2007 N 198 ( v0198202-07 )
"Про затвердження форм державних статистичних спостережень у
галузі сільського та рибного господарства" в частині
форм державних статистичних спостережень: N 1-виноград
( v198l202-07 ) - з 1 грудня 2009 року; N 10-мех ( vl198202-07 ),
N 4-сільрада ( vd198202-07 ) та в цілому - з 1 січня 2010 року.
5.3. Наказ Держкомстату від 03.06.2008 N 173 ( v0173202-08 )
"Про затвердження форм державних статистичних спостережень у
галузі сільського господарства" в частині форм державних
статистичних спостережень: річних - N 9-б-сг ( vd173202-08 ),
N 29-сг ( vc173202-08 ), N 29-сг (меліорація) ( ve173202-08 ) - з
1 грудня 2009 року; річних - N 4-сг ( vl173202-08 ), N 24
( v173a202-08 ), N 21-заг ( v173c202-08 ), N 50-сг
( v173d202-08 ), N 16-сг ( va173202-08 ), N 2-ферм
( v173n202-08 ), N 6-сільрада ( v173m202-08 ) та періодичних -
N 21-заг (місячна) ( vm173202-08 ), N 1-зерно (місячна)
( vb173202-08 ) - з 1 січня 2010 року; періодичних - N 37-сг
(місячна) ( vn173202-08 ), N 24-сг (місячна) ( vk173202-08 ),
N 4-заг (місячна) ( v173k202-08 ), N 11-заг (квартальна)
( v173b202-08 ), N 13-заг (квартальна) ( v173l202-08 ), N 1-зерно
(піврічна) ( v173e202-08 ) - з 1 лютого 2010 року; вибіркового
обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у
сільській місцевості N 01-СГН, N 02-СГН та в цілому - з 1 травня
2010 року.
5.4. Наказ Держкомстату від 28.08.2008 N 301 ( v0301202-08 )
"Про затвердження форм державних статистичних спостережень у
галузі рибного господарства" - з 1 січня 2010 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
Голова О.Г.Осауленко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: