open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
17.06.2010 N 493

Про внесення змін до Плану діяльності

Міністерства охорони здоров'я України

з підготовки проектів регуляторних

актів на 2010 рік

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік, затвердженого наказом МОЗ від 10.12.2009 N 934
( v0934282-09 ) "Про затвердження Плану діяльності Міністерства
охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів
на 2010 рік", доповнивши його новими позиціями, що додаються.
2. Управлінню стратегічного планування та аналітичного
забезпечення забезпечити оприлюднення внесених змін до Плану
( v0934282-09 ) на веб-сайті МОЗ.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.П.Гудзенка.
Міністр З.М.Митник

Додаток

до наказу МОЗ України

17.06.2010 N 493

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ

діяльності Міністерства охорони здоров'я України

з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

( v0934282-09 )

----------------------------------------------------------------------- | N | Вид та назва | Обґрунтування | Строк | Найменування | |з/п| проекту | необхідності |підготовки| підрозділу, | | | регуляторного | прийняття акта | |відповідального| | | акта | | | за розроблення| | | | | | проекту | |---+-----------------+--------------------+----------+---------------| | |Проект Закону |На виконання | III-IV |Департамент | | |України "Про |Указу | квартал |регуляторної | | |медичні |Президента | 2010 року|політики у | | |вироби" |України від | |сфері обігу | | | |29.12.2009 N 1124 | |лікарських | | | |( 1124/2009 ) | |засобів та | | | |"Про рішення | |продукції у | | | |РНБО від | |системі охорони| | | |29.12.2009 "Про | |здоров'я | | | |стан соціально- | | | | | |демографічного | | | | | |розвитку | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я і | | | | | |ринку праці в | | | | | |Україні", | | | | | |пункту 14 | | | | | |розпорядження | | | | | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |18.02.2009 р. | | | | | |N 185-р | | | | | |( 185-2009-р ) | | | | | |"Про | | | | | |затвердження | | | | | |орієнтовного | | | | | |плану | | | | | |законопроектних | | | | | |робіт на 2009 рік", | | | | | |пункту 3 | | | | | |Плану заходів | | | | | |удосконалення | | | | | |державного | | | | | |контролю за | | | | | |обігом | | | | | |лікарських | | | | | |засобів і | | | | | |виробів | | | | | |медичного | | | | | |призначення, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |10.09.2008 року | | | | | |N 1247-р | | | | | |( 1247-2008-р ) | | | |---+-----------------+--------------------+----------+---------------| | |Проект наказу |На виконання | II-III |Департамент | | |МОЗ "Про |вимог пункту 3 | квартал |регуляторної | | |визначення |постанови | 2010 року|політики у | | |кодів згідно з |Кабінету | |сфері обігу | | |УКТЗЕД |Міністрів | |лікарських | | |товарів, на |України від | |засобів та | | |які, |01.02.2006 N 80 | |продукції у | | |відповідно до |( 80-2006-п ) | |системі охорони| | |законодавства |"Про перелік | |здоров'я | | |України, |документів, | | | | |видаються |необхідних для | | | | |документи |здійснення | | | | |Міністерства |митного | | | | |охорони |контролю та | | | | |здоров'я |митного | | | | |України, |оформлення | | | | |необхідні для |товарів і | | | | |здійснення |транспортних | | | | |митного |засобів, що | | | | |контролю та |переміщуються | | | | |митного |через митний | | | | |оформлення |кордон України" | | | | |товарів" | | | | |---+-----------------+--------------------+----------+---------------| | |Проект наказу |На виконання | III-IV |Департамент | | |МОЗ "Про |пункту 4 | квартал |регуляторної | | |визнання |постанови | 2010 року|політики у | | |таким, що |Кабінету | |сфері обігу | | |втратив |Міністрів | |лікарських | | |чинність, |України від | |засобів та | | |Порядок |17.03.2010 | |продукції у | | |ведення та |N 275 | |системі охорони| | |використання |( 275-2010-п ) | |здоров'я | | |міжвідомчої |"Деякі питання | | | | |бази даних |здійснення | | | | |зареєстрованих |державного | | | | |в Україні |контролю якості | | | | |медичних |лікарських | | | | |виробів" |засобів" | | | |---+-----------------+--------------------+----------+---------------| | |Проект наказу |На виконання | III |Департамент | | |МОЗ "Про |Закону України | квартал |регуляторної | | |затвердження |від 11.05.2010 | 2010 року|політики у | | |Порядку |N 2165-VI | |сфері обігу | | |маркування |( 2165-17 ) "Про | |лікарських | | |лікарських |внесення зміни | |засобів та | | |засобів |до статті 12 | |продукції у | | |шрифтом |Закону України | |системі охорони| | |Брайля" |"Про лікарські | |здоров'я | | | |засоби" щодо | |Державний | | | |маркування | |фармакологічний| | | |лікарських | |центр | | | |засобів шрифтом | | | | | |Брайля" | | | |---+-----------------+--------------------+----------+---------------| | |Проект Закону |На виконання | III |Департамент | | |України "Про |доручення | квартал |регуляторної | | |внесення змін |Кабінету | 2010 року|політики у | | |до деяких |Міністрів | |сфері обігу | | |законодавчих |України (від | |лікарських | | |актів України" |13.03.2010 | |засобів та | | | |N 11716/1/1-10) | |продукції у | | | |щодо проведення | |системі охорони| | | |клінічних | |здоров'я | | | |випробувань із | |Державний | | | |залученням | |фармакологічний| | | |неповнолітніх | |центр | -----------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
регуляторної політики
в обігу лікарських
засобів та продукції
у системі охорони здоров'я Ю.Б.Константінов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: