open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ"
Н А К А З
17.12.2008 N 492
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Національної комісії з питань регулювання

зв'язку

N 503 ( v0503634-11 ) від 08.11.2011 }
Щодо внесення змін до наказу

від 01.10.2007 р. N 340

На виконання вимог законодавства України про метрологію та
метрологічну діяльність Н А К А З У Ю:
1. Викласти Типову форму протоколу вимірювань параметрів РЕЗ,
затверджену наказом від 01.10.2007 р. N 340 ( v0340487-07 ), у
редакції, що додається.
2. Начальнику відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ
Бондаренко О.С. розмістити документи у новій редакції на сайті
УДЦР для ознайомлення з ними вимірювальних лабораторій та
користувачів РЧР, що проводять відповідні вимірювання.
3. Начальнику УРЗП Гріцаєнко М.В., начальникам філій:
3.1. Забезпечити оформлення результатів вимірювань параметрів
РЕЗ відповідно до встановленої цим наказом Типової форми протоколу
вимірювань параметрів РЕЗ.
3.2. Забезпечити можливість ознайомлення з зазначеними
документами суб'єктів господарювання, які здійснюють вимірювання
параметрів РЕЗ під час проведення приймальних випробувань РЕЗ на
місці експлуатації.
3.3. При виявленні під час проведення первинного технічного
контролю РЕЗ невідповідності фактичних параметрів та характеристик
РЕЗ (типу обладнання, параметрів випромінювання, характеристик
антено-фідерних пристроїв тощо) даним, зазначеним у протоколах
вимірювань, отриманих від Заявника та складених ним або
вимірювальними лабораторіями, повертати Заявникам такі протоколи з
роз'ясненням причин повернення.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника Кіріченка В.І.
Начальник П.В.Слободянюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УДЦР

17.12.2008 N 492

__________________________________________________________________

(назва підприємства, що виконує вимірювання)
__________________________________________________________________

(номер свідоцтва про атестацію, дата та ким видане,
__________________________________________________________________

термін дії)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник (заступник) _______________________

(назва підприємства,

що виконує вимірювання)
___________________ (П.І.Б.)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

ПРОТОКОЛ

вимірювань параметрів РЕЗ

N ______

1. Загальні відомості
-------------------------------------------------------------------------------------- Заявник: |______________________________________________________| |(назва користувача РЧР, що вводить в експлуатацію РЕЗ,| | | |______________________________________________________| | код ЄДРПОУ, місцезнаходження Заявника) | -----------------------------+------------------------------------------------------| Об'єкт вимірювань: |___________________________________________________ | | (назва, тип РЕЗ) | -----------------------------+------------------------------------------------------| Висновок щодо ЕМС РЕЗ: |N __________________ від "___" ____________ 200_ р. | -----------------------------+------------------------------------------------------| Сертифікат відповідності РЕЗ:|N __________________ від "___" ____________ 200_ р. | -----------------------------+------------------------------------------------------| Місце розташування РЕЗ: |___________________________________________________ | | (адреса встановлення РЕЗ) | -----------------------------+------------------------------------------------------| Термін проведення вимірювань:|Початок: "___" ____________ 200_ р. | | | |Закінчення: "___" ____________ 200_ р. | -------------------------------------------------------------------------------------
2. Основні ЗВТ
------------------------------------------------------------------ N | Тип, назва ЗВТ | Дата, | Дата |Примітка | | |N свідоцтва| наступної | | | | про ДМА | повірки | | ---+--------------------------+-----------+-----------+---------| 1 |Аналізатор спектру (*): | | | | |____________________ | | | | |(назва, серійний N ) | | | | ---+--------------------------+-----------+-----------+---------| 2 |Вимірювач потужності (*): | | | | |___________________ | | | | |(назва, серійний N) | | | | ---+--------------------------+-----------+-----------+---------| 3 |Частотомір (*): | | | | |__________________________| | | | | (назва, серійний N ) | | | | ---+--------------------------+-----------+-----------+---------| ...| _______________ (*): | | | | | (тип ЗВТ) | | | | | ____________________ | | | | | (назва) | | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

Примітка. (*) Необхідні типи ЗВТ використовуються відповідно
до методики виконання вимірювань конкретного типу РЕЗ. У разі
відсутності технічної можливості проведення вимірювань параметрів
РЕЗ за допомогою основних ЗВТ у таблиці зазначаються тип та назва
вбудованих (програмних) пристроїв контролю параметрів РЕЗ.
3. Допоміжне обладнання
------------------------------------------------------------------ N | Назва обладнання |Тип | Примітка | ----+-------------------------------------+----+----------------| 1 |Кабелі з'єднувальні НВЧ (**) _______ | | | ----+-------------------------------------+----+----------------| 2 |Кабелі з'єднувальні ВЧ (**) _______ | | | ----+-------------------------------------+----+----------------| 3 |Вимірювальна антена (**) | | | |_______________________ | | | | (назва, серійний N) | | | ----+-------------------------------------+----+----------------| 4 |Атенюатор (**) ___________________ | | Номінальне | | (назва, серійний N) | | ослаблення | | | | атенюатора, дБ | ----+-------------------------------------+----+----------------| ... |_______________________________ (**) | | | | (інше допоміжне обладнання) | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

Примітка. (**) Необхідні типи допоміжного обладнання
використовуються відповідно до методики виконання вимірювань
конкретного типу РЕЗ.
4. Заявлені характеристики та параметри РЕЗ
--------------------------------------------------------------------------------------- Тип, | Адреса |Географічні|Азимут,| Несуча | Кількість|Потужність| Клас |Ширина| назва|розміщення|координати |висота |частота(и)| пере- | Вт |випромі-| смуги| РЕЗ | РЕЗ |розміщення |підвісу| МГц | давачів | (дБм) |нювання |частот| | | РЕЗ |антени | |(секторів)| | | | -----+----------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+------| | |__N__'__" | | | | | | | | |__E__'__" | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
5. Результати вимірювань параметрів випромінювання РЕЗ
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва параметра РЕЗ | Передавач (сектор)| 1 | 2 | 3 |Примітка | ----------------------+-------------------+--------------+--------------+--------------+---------| Несуча частота, МГц |Заявлена | | | | | (ГГц) |-------------------+--------------+--------------+--------------| | |Виміряна | | | | | |-------------------+--------------+--------------+--------------| | |Відповідає нормам | | | | | |(так/ні) | | | | | ----------------------+-------------------+--------------+--------------+--------------+---------| Потужність |Заявлена | | | | | випромінювання, Вт |-------------------+--------------+--------------+--------------| | (дБм) |Виміряна | | | | | |-------------------+--------------+--------------+--------------| | |Відповідає нормам | | | | | |(так/ні) | | | | | ----------------------+-------------------+--------------+--------------+--------------+---------| Ширина смуги |Заявлена | | | | | випромінювання на |-------------------+--------------+--------------+--------------| | контрольному рівні |Виміряна | | | | | (-30 дБ), МГц (кГц) |-------------------+--------------+--------------+--------------| | |Відповідає нормам | | | | | |(так/ні) | | | | | ----------------------+-------------------+--------------+--------------+--------------+---------| Позасмугове |Згідно з нормами | | | | | випромінювання на |-------------------+--------------+--------------+--------------| | рівнях -40/-50/-60 дБ,|Виміряне | | | | | МГц (кГц) |-------------------+--------------+--------------+--------------| | |Відповідає нормам | | | | | |(так/ні) | | | | | ----------------------+-------------------+--------------+--------------+--------------+---------| Рівень побічного |Згідно з нормами | | | | | випромінювання, дБ |-------------------+--------------+--------------+--------------| | (мкВт) |Виміряне | | | | | |-------------------+--------------+--------------+--------------| | |Відповідає нормам | | | | | |(так/ні) | | | | | ----------------------+-------------------+--------------+--------------+--------------+---------| Зміщення несучої |Заявлене | | | | | частоти, МГц |-------------------+--------------+--------------+--------------| | |Виміряне | | | | | |-------------------+--------------+--------------+--------------| | |Відповідає нормам | | | | | |(так/ні) | | | | | ----------------------+-------------------+--------------+--------------+--------------+---------| Девіація несучої |Згідно з нормами | | | | | частоти, кГц |-------------------+--------------+--------------+--------------| | |Виміряна | | | | | |-------------------+--------------+--------------+--------------| | |Відповідає нормам | | | | | |(так/ні) | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Спектрограми випромінювання представлені у додатку __ до
протоколу на __ аркушах (***) Зовнішній вигляд РЕЗ представлений у додатку __ до протоколу
на __ аркушах (****)
_______________

Примітка. (***) Спектрограми вимірювань повинні обов'язково
містити інформацію про дату та час вимірювання. Кожному параметру
РЕЗ, що вимірюється (таблиця п. 5), повинна відповідати своя
спектрограма. Примітка. (****) Фотографії передавача та антенофідерних
споруд повинні забезпечувати ідентифікацію РЕЗ на місцевості,
тобто включати елементи споруд, будинків та/або конструкцій веж,
для можливості визначення місць встановлення антен.
6. Результати перевірки характеристик встановлення
РЕЗ (*****)
------------------------------------------------------------------------ Назва |Тип, |Адреса|Географічні| Азимут |Висота |Коефіцієнт|Примітка| характе-|назва|розмі-|координати | макси- |підвісу|підсилення| | ристик |РЕЗ |щення |розміщення |мального|антени | антени | | РЕЗ | | РЕЗ | РЕЗ |випромі-| | | | | | | |нювання | | | | --------+-----+------+-----------+--------+-------+----------+--------| Заявлені| | |__N__'__" | | | | | дані | | |__E__'__" | | | | | --------+-----+------+-----------+--------+-------+----------+--------| Фактичні| | |__N__'__" | | | | | дані | | |__E__'__" | | | | | -----------------------------------------------------------------------
_______________

Примітка. (*****) Цей розділ обов'язково заповнюється, якщо
вимірювання параметрів РЕЗ проводяться без участі фахівців УДЦР
(Філій) відповідно до пунктів 3.10 та 6.4 Порядку проведення
приймальних випробувань радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженого
рішенням НКРЗ N 854 ( z0930-07 ) від 26.07.2007 р., зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 р. за N 930/14197.
Виконавці вимірювань:
_______________________________ __________ ___________________
(посада особи, що виконувала (підпис) (П.І.Б.)

вимірювання)
_______________________________ __________ ___________________
(посада особи, що виконувала (підпис) (П.І.Б.)

вимірювання)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: