open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2017 р. № 1103
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 342 від 10.05.2018
№ 727 від 12.09.2018
№ 747 від 19.09.2018
№ 765 від 19.09.2018
№ 825 від 10.10.2018
№ 895 від 31.10.2018
№ 897 від 31.10.2018
№ 904 від 31.10.2018
№ 912 від 31.10.2018
№ 913 від 31.10.2018
№ 915 від 31.10.2018
№ 937 від 31.10.2018
№ 982 від 21.11.2018
№ 1006 від 28.11.2018
№ 1007 від 28.11.2018
№ 1045 від 12.12.2018
№ 1064 від 12.12.2018
№ 1106 від 28.11.2018
№ 1163 від 18.12.2018
№ 1210 від 27.12.2018
№ 11 від 10.01.2019
№ 33 від 23.01.2019
№ 34 від 23.01.2019
№ 223 від 06.02.2019
№ 185 від 06.03.2019
№ 187 від 06.03.2019
№ 219 від 13.03.2019
№ 253 від 06.03.2019
№ 298 від 06.03.2019
№ 422 від 22.05.2019
№ 475 від 05.06.2019
№ 602 від 10.07.2019
№ 632 від 17.07.2019
№ 671 від 24.07.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2017 р. № 1103

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 75 “Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 15, ст. 382; 2013 р., № 1, ст. 17):

1) назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду”;

“1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду, згідно з додатком.”;

2) у додатку до постанови:

назву додатка викласти в такій редакції:

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду”;

у пункті 1 слова “прийнятний ступінь ризику” замінити словами “ступінь ризику”;

в абзаці першому пункту 2 слова “прийнятний ступінь ризику” замінити словами “ступінь ризику”, а слова “(далі - прийнятний ризик)” виключити;

у пункті 3 слова “з урахуванням значення прийнятного ризику” виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства в галузі електроенергетики та/або сфері теплопостачання, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.

У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.”;

у тексті додатка слова “ступенем прийнятного ризику” замінити словами “ступенем ризику”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 298 від 06.03.2019}

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 790 “Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2279):

1) назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті”;

“1. Затвердити критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, що додаються.”;

2) у критеріях, затверджених зазначеною постановою:

назву критеріїв після слів “нагляду (контролю)” доповнити словами “Державною службою з безпеки на транспорті”;

в абзаці другому пункту 2 слова “посадовими особами урядового органу державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті або його територіальними органами” замінити словами “Державною службою з безпеки на транспорті або її територіальними органами”;

в абзаці другому пункту 7 слова “один раз на рік” замінити словами “один раз на два роки”;

доповнити критерії пунктами 8 і 9 такого змісту:

“8. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.

9. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.”.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 422 від 22.05.2019}

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 223 від 06.02.2019}

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 895 від 31.10.2018}

{Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 475 від 05.06.2019}

{Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 982 від 21.11.2018}

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 825 від 10.10.2018}

{Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 912 від 31.10.2018}

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 253 від 06.03.2019}

{Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1007 від 28.11.2018}

{Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 11 від 10.01.2019}

{Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ 187 від 06.03.2019}

{Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 727 від 12.09.2018}

{Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1210 від 27.12.2018}

17. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 р. № 191 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 24, ст. 811; 2014 р., № 89, ст. 2552):

1) у назві та пункті 1 постанови слова “Державною інспекцією сільського господарства” замінити словами “Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”;

2) у додатку 2 до постанови:

у назві додатка слова “Державною інспекцією сільського господарства” замінити словами “Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”;

у пункті 6:

в абзаці першому слово “Держсільгоспінспекцією” замінити словом “Держпродспоживслужбою”;

в абзаці другому слова “один раз на рік” замінити словами “один раз на два роки”;

пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна в частині зберігання зерна та продуктів його переробки, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.”;

3) у додатку 4 до постанови:

у назві додатка слова “Державною інспекцією сільського господарства” замінити словами “Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”;

у пункті 6:

в абзаці першому слово “Держсільгоспінспекцією” замінити словом “Держпродспоживслужбою”;

в абзаці другому слова “один раз на рік” замінити словами “один раз на два роки”;

пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері експлуатації, ідентифікації та реалізації машин, підготовки трактористів-машиністів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.”.

{Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 897 від 31.10.2018}

{Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1064 від 12.12.2018}

{Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 342 від 10.05.2018}

{Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 765 від 19.09.2018}

22. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105):

1) у розділі I:

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

“Міністерство екології та природних ресурсів України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України”;

абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий викласти в такій редакції:

“Міністерство соціальної політики України

Міністерство фінансів України”;

2) абзац сорок перший розділу II викласти в такій редакції:

“Пенсійний фонд України”.

{Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1163 від 18.12.2018}

{Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 913 від 31.10.2018}

25. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 615 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 93, ст. 2676):

1) в абзаці другому пункту 6 слова “одного разу на рік” замінити словами “одного разу на два роки”;

2) доповнити додаток пунктом 8 такого змісту:

“8. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства щодо зайняття народною медициною (цілительством), наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.”.

{Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 602 від 10.07.2019}

{Пункт 27 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 34 від 23.01.2019}

{Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 632 від 17.07.2019}

{Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 28.11.2018}

{Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 185 від 06.03.2019}

{Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1045 від 12.12.2018}

{Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 904 від 31.10.2018}

{Пункт 33 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 219 від 13.03.2019}

{Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 671 від 24.07.2019}

{Пункт 35 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 33 від 23.01.2019}

36. Пункт 8 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством соціальної політики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 750 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2834), викласти в такій редакції:

“8. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться у наступному плановому періоді.”.

{Пункт 37 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1006 від 28.11.2018}

{Пункт 38 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 747 від 19.09.2018}

{Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 937 від 31.10.2018}

{Пункт 40 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 915 від 31.10.2018}

41. Пункт 8 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг електронного цифрового підпису та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 904 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 98, ст. 2991), викласти в такій редакції:

“8. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, наступний плановий захід щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться у наступному плановому періоді.”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2017 р. № 1103

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1097 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері фізичної культури і спорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3235).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1139 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем)” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 100, ст. 3330).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1164 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 4, ст. 99).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 16 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 4, ст. 100).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1433 “Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 17, ст. 771).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 351 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів, наземного комплексу управління космічними апаратами і їх складових частин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1058).

7. Пункт 14 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1390 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 3, ст. 85).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 259 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у житловій сфері та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 25, ст. 945).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: