open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Координаційний центр з надання правової допомоги

НАКАЗ

25.07.2013  № 31

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Координаційного центру з надання правової допомоги № 33 від 25.12.2014}

Окремі питання видання та скасування центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги доручень для підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні

З метою забезпечення права на захист підозрюваних, обвинувачених, виправданих, засуджених, уніфікації практики видання та скасування центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги доручень для підтвердження повноважень захисника, цільового та ефективного використання бюджетних коштів, а також підвищення ефективності системи безоплатної правової допомоги в цілому відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 12, підпунктів 4, 5 пункту 13, пункту 15, підпункту 9 пункту 17 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 року № 504, НАКАЗУЮ:

1. Взяти до уваги, що відповідно до пункту 13 частини першої статті 7, статті 20, пункту 3 частини третьої статті 42, частини третьої статті 43, частин четвертої, п'ятої статті 46, частин першої, четвертої статті 47, частин першої, другої статті 49, статті 50 Кримінального процесуального кодексу України, пунктів 1, 3 частини другої статті 13, пунктів 5, 6 частини першої статті 14, пунктів 3, 8, 11 частини першої статті 17, частини третьої статті 21, частини третьої статті 22, пункту 4 частини першої, частини четвертої статті 23, частин першої - третьої статті 24 Закону України "Про безоплатну правову допомогу", пункту 4 абзацу другого частини першої статті 26 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність", Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 36:

виправданий, засуджений має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги в обсязі, необхідному для його захисту на відповідній стадії судового провадження, у порядку залучення судом захисника для здійснення захисту за призначенням;

при наданні безоплатної вторинної правової допомоги особам, які затримані за підозрою у вчиненні злочину та/або до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою, термін дії доручення для підтвердження повноважень захисника закінчується не раніше закінчення апеляційного розгляду скарги на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту. При цьому така допомога надається з моменту затримання з урахуванням термінів, визначених для видання доручення та прибуття адвоката до затриманої особи, не обмежується побаченням з нею до першого допиту, а фактичний час роботи адвоката сумарно не може перевищувати 72 годин, крім випадків коли середньомісячний сукупний дохід сім'ї такої особи нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, вона є інвалідом, який отримує пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, безпритульною дитиною або дитиною, яка може стати або стала жертвою насильства у сім'ї;

незалежно від суб'єкта винесення постанови (постановлення ухвали) про доручення призначити адвоката та стадії кримінального провадження, на якій було залучено захисника підозрюваному, обвинуваченому, виправданому, засудженому для здійснення захисту за призначенням, термін дії доручення для підтвердження повноважень захисника у такому разі, а також у разі коли безоплатна вторинна правова допомога надається особі, середньомісячний сукупний дохід сім'ї якої нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, яка є інвалідом, котрий отримує пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, безпритульною дитиною або дитиною, яка може стати або стала жертвою насильства у сім'ї, затриманій за підозрою у вчиненні злочину та/або до якої як запобіжний захід обрано тримання під вартою, - закінчується не раніше закриття кримінального провадження, закінчення останнього судового провадження з перегляду судових рішень, а також з моменту заміни адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, або припинення її надання за рішенням центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. При цьому повноваження адвоката, якого було призначено для здійснення захисту за призначенням на попередній стадії кримінального провадження, можуть підтверджуватися на наступних стадіях кримінального провадження дорученням центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або ордером, виданим на його підставі.

2. Установити, що припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до статті 23, заміна адвоката відповідно до статті 24 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" оформлюються наказом центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги із зазначенням підстави для прийняття такого рішення, дати і часу скасування відповідного доручення. Такі накази реєструються в окремому журналі реєстрації встановленої форми.

3. Затвердити зміни до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 27 грудня 2012 року № 37 "Про затвердження форм доручень та журналів реєстрації центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги", що додаються.

4. Керівникам центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

забезпечити видання доручень для здійснення захисту суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях, оформлення рішень про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги, заміну адвоката у випадках, передбачених законом, у відповідності з цим наказом;

не допускати видання декількох доручень для підтвердження повноважень захисника в одному кримінальному провадженні, крім випадків, передбачених у пункті 2 цього наказу, та випадків залучення захисника для здійснення захисту за призначенням підозрюваного, обвинуваченого, виправданого, засудженого, який раніше відмовився від призначеного захисника;

не допускати видання одного доручення для здійснення захисту декількох суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з 1 серпня 2013 року.

Директор

А. Вишневський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Координаційного центру
з надання правової допомоги
25.07.2013 № 31

ЗМІНИ
до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 27 грудня 2012 року № 37 "Про затвердження форм доручень та журналів реєстрації центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги"

1. Абзац четвертий пункту 2 наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 27 грудня 2012 року № 37 "Про затвердження форм доручень та журналів реєстрації центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги" (далі - наказ) замінити двома абзацами такого змісту:

"доручень (додаток 7);

наказів про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги та про заміну адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (додаток 8)".

2. Додатки 1-3 до наказу викласти у такій редакції:

"


Додаток 1
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
27.12.2012  № 37
(у редакції наказу Координаційного
центру з надання правової допомоги
25.07.2013  № 31)

ДОРУЧЕННЯ
для здійснення захисту за призначенням


Додаток 2
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
27.12.2012  № 37
(у редакції наказу Координаційного
центру з надання правової допомоги
25.07.2013  № 31)

ДОРУЧЕННЯ
для проведення окремої процесуальної дії


Додаток 3
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
27.12.2012  № 37
(у редакції наказу Координаційного
центру з надання правової допомоги
25.07.2013  № 31)

ДОРУЧЕННЯ
для здійснення захисту особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину та/або відносно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

"

3. Доповнити наказ додатком 8 такого змісту:


"Додаток 8
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
27.12.2012  № 37
(у редакції наказу Координаційного
центру з надання правової допомоги
25.07.2013  № 31)

№ запису

Дата видання наказу, його номер та назва

№ доручення і дата його видання

№ кримінального провадження

П.І.Б. службової особи центру, що внесла запис до журналу

Особистий підпис службової особи центру, що внесла запис до журналу"


{Текст взято з сайту Координаційного центру з надання правової допомоги http://legalaid.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: