open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.09.2013  № 387


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 2013 р.
за № 1727/24259

Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 639 від 07.10.2014}

Згідно з повноваженнями Національного банку України, визначеними статтями 13, 17 та 20 Закону України "Про депозитарну систему України", та з метою забезпечення взаємодії Національного банку України як учасника депозитарної системи України (далі - депозитарій Національного банку України) і ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі - Розрахунковий центр) щодо проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких належить виключно до компетенції Національного банку України та розрахунки за якими проводяться за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити такі особливості розрахунків за правочинами щодо облігацій внутрішніх і зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов’язань України та облігацій внутрішніх місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України (далі - цінні папери), депозитарну діяльність щодо яких і клірингову діяльність за правочинами з якими провадить Національний банк України:

грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати", а саме з розміщення та викупу емітентами цінних паперів поза фондовими біржами (крім облігацій зовнішніх державних позик та боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які розміщуються за межами України), погашення цінних паперів та виплати доходів за операціями емітентів, а також за правочинами, укладеними поза фондовими біржами, у яких цінні папери використовуються як застава (за договорами репо без переходу прав на цінні папери, кредитування під заставу цінних паперів, рефінансування Національним банком України банків під заставу цінних паперів), здійснюються Національним банком України безпосередньо через рахунки депозитарних установ та/або депонентів депозитарних установ спеціальними засобами системи електронних платежів Національного банку України (далі - спеціальні засоби СЕП). Проведення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію Національного банку України за цими правочинами здійснюється депозитарієм Національного банку України на підставі інформації про перерахування коштів, отриманої за допомогою спеціальних засобів СЕП;

грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", а саме з купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та/або поза фондовою біржею, з розміщення цінних паперів на фондових біржах, здійснюються Розрахунковим центром. Проведення розрахунків у цінних паперах за цими правочинами здійснюється Національним банком України на підставі розпоряджень Розрахункового центру на поставку цінних паперів;

грошові розрахунки за правочинами Національного банку України з купівлі цінних паперів, що здійснюються Розрахунковим центром, виконуються без попереднього депонування Національним банком України грошових коштів. Порядок здійснення таких розрахунків визначається договором про клірингове обслуговування, укладеним між Національним банком України та Розрахунковим центром.

2. Затвердити Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України (далі - Положення), що додається.

3. Установити, що емітенти облігацій місцевих позик до врегулювання ними питань, пов’язаних із набуттям статусу абонентів телекомунікаційної мережі Національного банку України, та проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення депозитарію Національного банку України, емітентів та системи автоматизації їх обслуговуючих банків можуть тимчасово, до 01 липня 2014 року, подавати до депозитарію Національного банку України документи, визначені Положенням, на паперових носіях.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 114 "Про затвердження Положення про депозитарну діяльність Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2003 року за № 304/7625;

постанову Правління Національного банку України від 15 грудня 2011 року № 456 "Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 січня 2012 року за № 83/20396;

постанову Правління Національного банку України від 04 березня 2013 року № 76 "Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 березня 2013 року за № 475/23007.

5. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, зберігачів - клієнтів депозитарію Національного банку України та Розрахункового центру для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б.В.

7. Постанова набирає чинності з 12 жовтня 2013 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

Голова

І.В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Міністр фінансів України
Д.М. Тевелєв

Ю.В. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.09.2013  № 387


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 2013 р.
за № 1727/24259

ПОЛОЖЕННЯ
про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 13, 17 та 20 Закону України "Про депозитарну систему України", рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 30 липня 2013 року № 1331 "Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1431/23963, з метою забезпечення провадження Національним банком України (далі - Національний банк) депозитарної діяльності з цінними паперами (далі - депозитарна діяльність) та клірингової діяльності за правочинами щодо цінних паперів (далі - клірингова діяльність) згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

грошовий кліринг - визначення взаємних зобов’язань і вимог щодо переказу коштів за операціями з розміщення державних цінних паперів та їх погашення в разі збігу строків виконання грошових розрахунків за результатами розміщення державних цінних паперів зі строками виплати доходу та/або їх погашення;

депозитарій - Національний банк як учасник депозитарної системи України, який відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов’язань України та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України (далі - ЦП), та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;

державні цінні папери (далі - ДЦП) - державні облігації України та казначейські зобов’язання України, випущені відповідно до вимог законодавства України, емітентом яких є уповноважений державний орган;

дорозміщення ДЦП - додаткове розміщення емітентами ДЦП певного випуску, за яким відбулося первинне розміщення. Дорозміщення проводиться, якщо для продажу пропонуються ДЦП, які за обсягом прав, наданих власникам, термінами погашення та розмірами купонних виплат (якщо вони є) збігаються з умовами випуску ДЦП під час первинного розміщення;

звірка - операція депозитарію щодо виявлення збігів відповідних реквізитів повідомлень про перерахування коштів за операціями з ЦП та відомості сквитованих розпоряджень;

іноземні депозитарії - депозитарії інших країн та міжнародні депозитарно-клірингові установи;

квитування - операція депозитарію щодо встановлення збігів відповідних реквізитів розпорядження на поставку ЦП клієнта-постачальника та розпорядження на одержання ЦП клієнта-одержувача, яка здійснюється методом порівняння реквізитів зустрічних розпоряджень;

клієнти депозитарію - іноземні депозитарії, емітенти ЦП, депозитарні установи, клірингові установи (далі - КУ) та ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі - РЦ), які користуються послугами депозитарію на підставі договорів, визначених законодавством України;

клієнт-одержувач - клієнт депозитарію, який одержує ЦП або підтверджує проведення іншої операції з цими ЦП клієнтом-постачальником, що передбачена законодавством України;

клієнт-постачальник - клієнт депозитарію, який постачає ЦП клієнту-одержувачу або проводить інші передбачені законодавством України операції з цими ЦП;

код клієнта постачальника/одержувача - код міждепозитарного обліку (далі - код МДО), що надається в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності;

код одержувача/платника коштів - ідентифікаційний код (номер), необхідний для заповнення реквізиту "код одержувача/код платника" платіжного доручення в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні;

код ЦП - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП, який дає змогу однозначно ідентифікувати ЦП та присвоєння якого передбачено законами України;

нетингові розрахунки - розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, що здійснюються за результатами проведення нетингу;

обслуговуючі банки депозитарних установ - клієнтів депозитарію - банки, що є безпосередніми учасниками системи електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) та надають розрахункові послуги клієнтам-постачальникам/одержувачам та/або їх депонентам для здійснення грошових розрахунків за окремими операціями з ЦП, які відповідно до законодавства України виконуються спеціальними засобами СЕП без участі РЦ;

обслуговуючі банки клієнта депозитарію - емітента ДЦП та клієнтів депозитарію - емітентів облігацій внутрішніх місцевих позик (далі - ОМП) - Операційне управління Національного банку та територіальні органи Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Державного казначейства), що є безпосередніми учасниками СЕП та надають розрахункові послуги емітентам ДЦП та ОМП для здійснення грошових розрахунків за операціями з розміщення та викупу емітентами відповідних ЦП поза фондовими біржами, погашення ДЦП та ОМП та виплати доходів за операціями емітентів, які відповідно до законодавства України виконуються спеціальними засобами СЕП без участі РЦ;

обтяження зобов’язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження ЦП, що пов’язані з умовами договорів, рішеннями або ухвалами суду, та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

одиночні розрахунки - розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, що здійснюються без проведення нетингу;

пасивний аналітичний рахунок депозитарного обліку (далі - пасивний рахунок) - рахунок депозитарного обліку, який депозитарій/депозитарні установи відкривають для клієнтів/депонентів згідно з їх внутрішніми документами з метою забезпечення депозитарного обліку ЦП, прав на ЦП на рахунках у цінних паперах, відображення операцій, пов’язаних з передаванням прав на ЦП та обмеженням щодо передавання ЦП та прав на ЦП;

первинне розміщення ДЦП - розповсюдження емітентом ДЦП, які за умовами випуску та обсягом прав ще не перебували в обігу;

програмно-технологічне забезпечення - програмно-технологічне забезпечення Національного банку з вбудованими засобами криптозахисту інформації, за допомогою якого Національний банк виконує функції депозитарію;

реєстр утримувачів ЦП - перелік клієнтів депозитарію, на рахунках яких обліковуються ЦП певного випуску;

розпорядження - документ, що містить вимогу клієнта-постачальника/одержувача до депозитарію або депонента до депозитарної установи про виконання операцій на рахунках у цінних паперах;

спеціальні засоби СЕП - засоби оформлення та оброблення в СЕП електронних розрахункових документів щодо міжбанківських переказів, що використовуються обслуговуючими банками емітентів та депозитарних установ - клієнтів депозитарію, для здійснення грошових розрахунків за договорами щодо ЦП;

транзитні рахунки - рахунки для обліку ЦП, заблокованих за результатами квитування розпоряджень або звірки;

учасники розміщення ЦП - депозитарні установи - клієнти депозитарію.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

ІІ. Застосування і предмет регулювання

1. Національний банк є учасником депозитарної системи, який провадить клірингову діяльність та виконує функції депозитарію та депозитарної установи згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України.

2. Депозитарій обслуговує операції з ЦП на рахунках у цінних паперах клієнтів та здійснює клірингову діяльність у порядку, визначеному законодавством України, відповідно до плану балансових рахунків депозитарного обліку (додаток 1) та переліку депозитарних проводок за операціями з цінними паперами, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку України (додаток 2).

3. Клієнти депозитарію на підставі договорів, визначених законодавством України, одержують відповідні автоматизовані робочі місця програмно-технологічного забезпечення. Порядок одержання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки регулюється нормативно-правовими актами Національного банку з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, уключених до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку.

4. Надання депозитарію інформації від емітентів, депозитарних установ, КУ та РЦ здійснюється шляхом передавання засобами системи електронної пошти та/або програмно-технологічного забезпечення електронних документів у захищеній від модифікації та викривлення формі, які обов’язково містять ідентифікатор ключа автоматизованого робочого місця, де ці документи були сформовані, та електронний цифровий підпис.

5. Емітенти, депозитарні установи, КУ та РЦ мають дотримуватися вимог щодо організації робіт із програмно-технологічним забезпеченням, уключаючи вбудовану систему криптозахисту інформації, та не мають права вносити до нього будь-які зміни.

ІІI. Діяльність Національного банку як депозитарію та депозитарної установи

1. Національний банк як учасник депозитарної системи може здійснювати таку діяльність:

1) депозитарію;

2) депозитарної установи;

3) клірингову діяльність;

4) розрахунки за правочинами щодо цінних паперів.

2. Функції депозитарію здійснюють такі його підрозділи:

Генеральний департамент грошово-кредитної політики, який здійснює організаційно-методологічне керівництво, пов’язане з розвитком і функціонуванням депозитарної системи, контроль за відповідністю кількості ЦП, що перебувають в обігу, загальному обсягу їх випуску, надає довідково-аналітичну інформацію, що визначена договірними відносинами та цим Положенням, координує діяльність інших структурних підрозділів та одиниць Національного банку щодо виконання ними обов’язків, пов’язаних із веденням діяльності депозитарію, укладання та виконання договорів про кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями (додаток 3) та про обслуговування випусків цінних паперів з емітентами (додаток 4);

Центральна розрахункова палата (далі - ЦРП), яка здійснює технологічне забезпечення депозитарної діяльності депозитарію, упровадження та експлуатацію програмно-технологічного забезпечення, укладання та виконання депозитарних договорів із депозитарними установами-банками/небанками (додатки 5 та 6), договорів з КУ/РЦ про здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу (додаток 7) та про обслуговування КУ/РЦ з обслуговування договорів на фінансових ринках (додаток 8);

Операційне управління, яке здійснює відповідальне зберігання тимчасових глобальних сертифікатів, глобальних сертифікатів та інших документів, визначених цим Положенням;

Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем, який здійснює розроблення, упровадження та супроводження програмно-технологічного забезпечення, доопрацювання СЕП для забезпечення виконання відповідних функцій, пов’язаних з обслуговуванням розрахунків за договорами щодо ЦП за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", та забезпечує розроблення нормативно-правових актів Національного банку щодо порядку проведення депозитарієм грошових розрахунків за договорами щодо ЦП через СЕП;

Управління захисту інформації, яке виконує сертифікацію ключів для системи захисту, а також надає інші послуги з питань захисту інформації;

Департамент аудиту, який проводить перевірку діяльності депозитарію щодо додержання ним вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

Юридичний департамент, який забезпечує правову роботу виконання Національним банком функції депозитарію та депозитарної установи;

Фінансовий департамент, який у встановленому порядку вносить на розгляд і затвердження Правління Національного банку пропозиції про встановлення тарифів на послуги депозитарію;

Департамент бухгалтерського обліку, який забезпечує розроблення нормативно-правових актів щодо порядку бухгалтерського обліку операцій з ЦП;

територіальні управління Національного банку під час здійснення планових перевірок банків контролюють правильність проведення цими банками внутрішньобанківських грошових розрахунків за угодами щодо ДЦП, які здійснюються поза межами системи електронних платежів Національного банку (засобами системи автоматизації банку або внутрішньобанківської платіжної системи банку).

3. Депозитарій укладає в порядку, установленому законодавством України, договори з:

1) іноземними депозитаріями;

2) емітентами:

Міністерством фінансів України як уповноваженим державним органом, що виконує обов’язки емітента за ДЦП;

органами місцевого самоврядування;

3) депозитарними установами;

4) КУ та РЦ;

5) іншими особами, що визначені законодавством України.

4. Депозитарій здійснює відкриття та ведення рахунків у цінних паперах іноземним депозитаріям на підставі договору про кореспондентські відносини.

Договір про кореспондентські відносини також передбачає порядок переказу коштів між іноземним депозитарієм та депозитарієм у разі проведення корпоративних операцій емітента та в інших випадках, передбачених законодавством України.

5. Депозитарій обслуговує операції емітентів щодо випущених ними ЦП на підставі договору про обслуговування випуску ЦП.

6. Депозитарій відкриває емітентам пасивні рахунки, на яких обліковуються ЦП:

заблоковані за тимчасовим глобальним сертифікатом;

оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками;

заблоковані для продажу;

викуплені емітентом;

викуплені емітентом, що погашаються або анулюються.

7. Депозитарій здійснює:

зберігання тимчасових глобальних сертифікатів/глобальних сертифікатів,

якими оформляються випуски ЦП, копій тимчасових свідоцтв/свідоцтв про реєстрацію випуску ОМП та копій проспектів емісії ОМП;

контроль за відповідністю обсягу випуску ЦП, їх кількості в обігу;

ведення рахунків у цінних паперах емітентів щодо операцій з розміщення,

викупу, дроблення, консолідації, конвертації, погашення, анулювання та інших операцій щодо випущених ними ЦП відповідно до законодавства України;

надання на запити емітентів довідок з рахунків у цінних паперах та довідок про операції з ЦП;

обслуговування грошових розрахунків між Державною казначейською службою України (далі - Казначейство України) і депозитарними установами - клієнтами депозитарію за результатами розміщення ДЦП, виплатами доходу за ДЦП та/або їх погашення, у тому числі шляхом проведення грошового клірингу;

обслуговування грошових розрахунків між емітентами ОМП і депозитарними установами - клієнтами депозитарію під час розміщення ОМП, виплат доходу за ОМП та/або їх погашення.

8. Депозитарій здійснює відкриття рахунків у цінних паперах депозитарним установам на підставі депозитарних договорів з ними.

Депозитарій відповідно до цих договорів:

надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депозитарних установ, зберігання ЦП, обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах, уключаючи кліринг за окремими операціями щодо ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку;

здійснює контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать депозитарним установам та/або їх депонентам банкам/нерезидентам, кількості, що визначається депозитарними установами в розпорядженнях на поставку ЦП;

надає на запити депозитарних установ довідки з їх рахунків у цінних паперах;

блокує ЦП на пасивних рахунках депозитарних установ у порядку, що визначений законодавством України;

установлює обмеження прав на ЦП відповідно до розпоряджень клієнтів депозитарію у випадках та порядку, визначених законодавством України.

9. Грошові розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, у тому числі репо з переходом права власності на ЦП, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею, що виконуються за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", здійснює РЦ.

10. Депозитарій здійснює:

1) клірингову діяльність:

під час розміщення/дорозміщення ЦП поза фондовою біржею;

під час погашення ЦП та/або виплати доходу за ними;

за договорами щодо ЦП, укладеними поза фондовою біржею, у яких ЦП

використовуються як заставний інструмент - репо без переходу прав за ЦП, кредитування, у тому числі міжбанківського кредитування, під заставу ЦП, рефінансування Національним банком банків під заставу ЦП тощо, що виконуються за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати";

2) розрахунки у ЦП за правочинами щодо ЦП.

11. Депозитарій на підставі договору про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу відкриває та веде рахунок у цінних паперах КУ/РЦ.

Депозитарій відповідно до цього договору надає інформацію, необхідну для здійснення клірингу та розрахунків у ЦП, та отримує інформацію, на підставі якої виконує депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію.

12. Часткове попереднє депонування (або якщо його не було) та резервування коштів і ЦП може відбуватися під час обов’язкового створення КУ/РЦ системи управління ризиками та гарантій, визначеної законодавством України.

Якщо така система включає створення КУ/РЦ гарантійного фонду в ЦП, то депозитарій на підставі договору про обслуговування КУ/РЦ відкриває та веде рахунок у ЦП КУ/РЦ для обліку ЦП, що надані до гарантійного фонду.

Депозитарій відповідно до цього договору надає послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах КУ/РЦ, обліку на цьому рахунку ЦП, які використовуються КУ/РЦ для створення гарантійного фонду, а також надання інших послуг, не заборонених законодавством України.

13. Депозитарій на договірних засадах обслуговує виконання договорів, укладених з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", у тому числі з купівлі-продажу ЦП на фондовій біржі та поза фондовою біржею, щодо розміщення ОМП на фондовій біржі за відповідними розпорядженнями КУ/РЦ, грошові розрахунки за якими здійснює РЦ у порядку, визначеному правилами РЦ та з урахуванням вимог цього Положення, виконуючи операції з:

ведення пасивних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу або з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків, та пасивних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу за безумовними операціями (далі - пасивні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу);

обслуговування розрахунків у ЦП за цими договорами з урахуванням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

14. Ведення пасивних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, у частині блокування ЦП з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків здійснюється депозитарієм за умови, що правилами КУ/РЦ визначаються:

методика розрахунку справедливої вартості ЦП та критерії визначення коефіцієнта покриття грошового ліміту за рахунок ЦП;

порядок дій КУ/РЦ, пов’язаних із реалізацією ЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту;

джерела забезпечення грошових зобов’язань за результатами укладених на фондовій біржі договорів щодо ЦП у разі неможливості/затримки реалізації ЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту.

15. Депозитарій може подавати документи:

1) іноземному депозитарію в формі:

довідки про стан рахунку в цінних паперах (додаток 9);

довідки про операції з ДЦП іноземного депозитарію (додаток 10);

2) емітенту в формі:

довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента (додаток 9);

довідки про операції з ЦП емітента (додаток 10);

інформації щодо кількості ДЦП у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 11) у строки, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, і в інших випадках, передбачених договором про обслуговування випусків ДЦП та/або вимогами законодавства України;

інформації щодо кількості ОМП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ОМП відповідному типу власників (додаток 12) протягом трьох робочих днів, що передують сплаті доходу та/або погашенню ОМП;

реєстру утримувачів ЦП, що містить обов’язкові реквізити, визначені пунктом 24 розділу VII цього Положення;

інших документів, визначених цим Положенням;

3) Казначейству України у формі:

реєстру утримувачів ДЦП;

інформації щодо кількості ДЦП у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 11) у строки, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, та в інших випадках, передбачених договором про обслуговування випусків ДЦП та/або вимогами законодавства України;

інформації щодо кількості ДЦП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 12);

клірингової відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП (додаток 13);

4) територіальним органам Державного казначейства, Казначейству України у формі інформації щодо кількості ОМП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ОМП відповідному типу власників протягом трьох робочих днів, що передують сплаті доходу та/або погашенню ОМП;

5) Операційному управлінню у формі:

реєстру утримувачів ЦП;

клірингової відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП (додаток 13);

6) депозитарній установі та КУ/РЦ у формі:

довідки про стан рахунку в цінних паперах депозитарної установи (додаток 9);

довідки про операції з ЦП депозитарної установи (додаток 10);

депозитарного балансу депозитарної установи (додаток 14);

довідки про стан рахунку в цінних паперах КУ/РЦ (додаток 9);

інформації щодо ЦП, заблокованих клієнтом-постачальником для продажу або з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків.

16. Депозитарій готує документи, визначені пунктом 14 цього розділу, та подає:

іноземному депозитарію - у порядку та в строки, що встановлені договором про кореспондентські відносини, а також на запити іноземного депозитарію, що підписують його керівники або інші уповноважені особи;

Казначейству України/територіальним органам Державного казначейства та емітентам ОМП - у порядку та в строки, що встановлені цим Положенням та договорами про обслуговування випусків ЦП, а також на запити Казначейства України/територіальних органів Державного казначейства та емітентів ОМП, що підписують їх керівники або інші уповноважені особи;

депозитарним установам - засобами програмно-технологічного забезпечення в порядку та в строки, що встановлені цим Положенням та депозитарними договорами, а також засобами системи електронної пошти Національного банку на запити, що підписують їх керівники або інші уповноважені особи, у строки, що визначені депозитарними договорами;

КУ/РЦ - засобами програмно-технологічного забезпечення в порядку та строки, що визначені відповідними договорами, а також засобами системи електронної пошти Національного банку на запити, що підписують відповідні керівники або інші уповноважені особи.

Форми, порядок та строки надання депозитарієм інших інформаційних довідок визначаються умовами договорів відповідно до законодавства України.

17. Національний банк, виконуючи функції депозитарної установи, здійснює:

облік ЦП, прав на ЦП та їх обмежень, обслуговування обігу ЦП та корпоративних операцій емітентів на пасивних рахунках щодо ЦП, що належать Національному банку та/або його депонентам;

відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депонентів;

контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать Національному банку та/або його депонентам, кількості, що визначається у відповідних розпорядженнях на поставку ЦП;

надання Національному банку та/або його депонентам виписок з відповідних пасивних рахунків;

блокування ЦП на відповідних пасивних рахунках у цінних паперах Національного банку та/або депонентів у порядку, що визначений законодавством України.

18. Національний банк відповідно до вимог законодавства України здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи щодо Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку тощо.

19. Депозитарну діяльність депозитарної установи здійснюють підрозділи Національного банку відповідно до вимог розпорядчого документа Національного банку.

20. Національний банк, здійснюючи депозитарну діяльність депозитарної установи, та депозитарні установи відповідно до вимог законодавства України надають депонентам інформацію щодо їх рахунків у формі виписок:

про стан рахунку в цінних паперах депонента (додаток 15);

про операції з ЦП депонента (додаток 16).

Виписки надаються депонентам у порядку та в строки, визначені договорами про обслуговування рахунку в цінних паперах, а також на запити депонентів за підписом їх керівників або уповноважених осіб.

У разі потреби та за умови надходження письмових запитів, що підписують керівники або уповноважені особи депонентів, виписка може надаватися за підписом уповноваженої особи депозитарної установи та/або Національного банку. Така виписка засвідчується відбитком відповідної печатки.

21. Укладання депозитарієм депозитарних договорів із депозитарними установами та договору про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу з КУ/РЦ відбувається за умови наявності кодів МДО, отриманих ними в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності.

22. Депозитарій обслуговує операції нерезидентів із ЦП у порядку, установленому законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених пунктами 23 та 24 цього розділу.

23. Депозитарні установи - клієнти депозитарію можуть обслуговувати операції нерезидентів із ЦП за таких умов:

укладання з нерезидентами договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах у порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності;

надання депозитарію інформації про договори, укладені з нерезидентами;

одержання від депозитарію письмового підтвердження про введення індивідуального ідентифікаційного коду власника ЦП-нерезидента до інформаційної бази.

Якщо значення індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП- нерезидентів, які надані депозитарними установами - клієнтами депозитарію, не відповідають тим, що включені до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП - нерезидентів, що формується Центральним депозитарієм (далі - ЦД), то ці індивідуальні ідентифікаційні коди не вводяться до інформаційної бази депозитарію. Таким депозитарним установам - клієнтам депозитарію надаються повідомлення про невідповідність кодів власників ЦП - нерезидентів через засоби системи електронної пошти Національного банку.

24. ЦД надає депозитарію інформацію з реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП - нерезидентів у порядку, визначеному законодавством України з питань депозитарної діяльності.

Інформація за договорами з нерезидентами, що надається депозитарними установами - клієнтами депозитарію засобами системи електронної пошти Національного банку, має містити такі обов’язкові реквізити:

найменування нерезидента [(повне та/або скорочене (за наявності)] та його місцезнаходження (країна, поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти);

найменування депозитарної установи [(повне та/або скорочене (за наявності)] - клієнта депозитарію та його код МДО;

номер та дату укладення з нерезидентом договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;

індивідуальний ідентифікаційний код власника ЦП - нерезидента;

підтвердження щодо включення відповідного індивідуального ідентифікаційного коду власника ЦП - нерезидента до реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП - нерезидентів.

25. Депозитарні установи - клієнти депозитарію обслуговують операції банків, які не мають статусу депозитарних установ, з ЦП, що належать цим банкам на правах власності як юридичним особам, на підставі договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах та за таких умов:

укладення депозитарною установою з банками, які не мають статусу депозитарної установи, договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах;

надання депозитарію зведеної інформації за договорами, укладеними з банками, які не мають статусу депозитарної установи;

одержання від депозитарію засобами системи електронної пошти Національного банку підтвердження про введення коду банку, який не має статусу депозитарної установи, до реєстру банків, які проводять операції на фондовому ринку з ЦП.

26. Інформація за договорами, укладеними з банками, які не мають статусу депозитарних установ, що надається депозитарію депозитарними установами - клієнтами депозитарію, надається засобами системи електронної пошти Національного банку та має містити такі обов’язкові реквізити:

найменування банку [(повне та/або скорочене (за наявності)], який не має статусу депозитарної установи, та його місцезнаходження (поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти) та його код;

найменування депозитарної установи - клієнта депозитарію [(повне та/або скорочене (за наявності)] та її код МДО;

номер та дату укладення договору з банком, який не має статусу депозитарної установи, про обслуговування рахунку в цінних паперах.

27. Депозитарій на підставі інформації, що надається його клієнтами -депозитарними установами, здійснює формування та ведення реєстру банків, які не мають статусу депозитарних установ та проводять операції на фондовому ринку з ЦП.

IV. Повноваження депозитарію на фондовому ринку

1. Депозитарій має право:

здійснювати контроль за дотриманням депозитарного балансу між обсягом випуску ЦП та їх кількістю, що обліковується на рахунках клієнтів, а також розподілом ЦП на цих рахунках за кодами належності ЦП відповідним групам власників, що визначені законодавством України з питань депозитарної діяльності;

обслуговувати укладання та виконання договорів щодо ЦП;

не обслуговувати операції з ЦП у разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів, визначених цим Положенням;

на безоплатній основі одержувати інформацію від депозитарних установ про стан рахунків у цінних паперах у розрізі їх депонентів у випадках, передбачених законодавством України;

подавати в електронній формі розпорядження депозитарним установам про усунення недоліків у депозитарному обліку ЦП, якщо це передбачено умовами депозитарного договору;

застосовувати відповідно до депозитарного договору штрафні санкції до депозитарних установ у разі порушення ними вимог законодавства України щодо депозитарної діяльності з ЦП, невиконання вимог служби захисту інформації, розпоряджень Національного банку та ненадання належної інформації;

здійснювати блокування ЦП на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у випадках, передбачених законодавством України;

установлювати обмеження прав на ЦП у випадках, визначених законодавством України.

Депозитарій надає розпорядження на поставку/одержання ЦП за письмовими дорученнями клієнтів, які самостійно не можуть здійснити надання такого розпорядження за об’єктивних обставин (збій програмно-технологічного забезпечення, припинення дії депозитарного договору тощо), за таких умов:

якщо операції за цими розпорядженнями (переведення ЦП унаслідок реорганізації або ліквідації депозитарної установи, анулювання договору тощо) відповідають вимогам законодавства України;

надходження письмових звернень від клієнтів депозитарію;

прийняття відповідного рішення керівництвом Національного банку.

2. Інформація та відомості, що зберігаються в депозитарії, не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України. Розголошенням визнається факт передавання інформації особі чи групі осіб, які не мають до неї доступу згідно з їх службовими обов’язками.

3. Депозитарій видає довідки з рахунків у цінних паперах:

клієнтам;

іншим особам за письмовим дорученням клієнтів;

уповноваженим державним органам у випадках, передбачених законодавством України.

V. Порядок укладання та виконання договорів депозитарієм

1. Генеральний департамент грошово-кредитної політики відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення укладає договори про:

кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями;

обслуговування випусків ЦП з емітентами.

2. Іноземні депозитарії для укладання договорів про кореспондентські відносини, а емітенти для укладання з депозитарієм договорів про обслуговування випусків ЦП подають до Генерального департаменту грошово-кредитної політики такі документи:

заяву на укладення договору емітента (додаток 17);

анкету рахунку в цінних паперах;

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для емітентів);

копію зареєстрованого установчого документа та/або статуту, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах,

видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену відбитком печатки цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку/територіального органу Державного казначейства, у якому відкрито поточний рахунок іноземного депозитарію/емітента ОМП, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

копію наказу про призначення відповідальних осіб, які відповідають за здійснення операцій із ЦП за допомогою програмно-технологічного забезпечення та використання засобів криптографічного захисту інформації, або за допомогою системи електронної пошти, або на паперових носіях;

інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір.

3. Генеральний департамент грошово-кредитної політики в разі потреби укладення договору про кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями готує належне звернення та разом із проектом договору надсилає відповідному іноземному депозитарію.

Для вирішення питань, що можуть виникати під час підписання договору, Генеральний департамент грошово-кредитної політики залучає підрозділи, що здійснюють функції депозитарію, згідно з їх повноваженнями, визначеними пунктом 2 розділу ІІІ цього Положення.

4. Емітент для набуття статусу абонента системи електронної пошти Національного банку укладає договір про надання послуг системою електронної пошти Національного банку та договір про використання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних задачах.

Для укладення таких договорів емітент має звернутися до територіального управління за місцезнаходженням або до ЦРП, якщо розташований у місті Києві чи Київській області.

5. Якщо емітент є абонентом системи електронної пошти Національного банку, то протягом двох тижнів із часу надходження до Генерального департаменту грошово-кредитної політики останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, з емітентом укладається договір про обслуговування випусків ЦП і на його ім’я відкривається рахунок у цінних паперах.

Емітент набуває статусу клієнта депозитарію з дати підписання договору про обслуговування випусків ЦП. Перший примірник договору залишається на зберіганні в Генеральному департаменті грошово-кредитної політики, а другий передається клієнту депозитарію.

6. ЦРП відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення укладає такі договори:

депозитарні з депозитарними установами - банками/небанками;

про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу з КУ/РЦ;

про обслуговування з КУ/РЦ.

7. Депозитарні установи для укладання депозитарних договорів, а КУ/РЦ для укладання з депозитарієм договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу та/або договору про обслуговування КУ/РЦ подають до ЦРП такі документи:

заяву в довільній формі про депозитарне обслуговування;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену відбитком печатки цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

копію наказу про призначення відповідальних осіб емітента, які відповідають за здійснення операцій із ЦП за допомогою програмно-технологічного забезпечення та використання засобів криптографічного захисту інформації;

інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір про обслуговування випуску ЦП;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, засвідчену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки;

акт проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення депозитарію, депозитарної установи/КУ/РЦ та системи автоматизації її обслуговуючого банку.

8. Для набуття статусу абонента системи електронної пошти Національного банку небанківська депозитарна установа укладає договір про надання послуг системою електронної пошти Національного банку та договір про використання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних задачах. Для укладання таких договорів небанківська депозитарна установа має звернутися до територіального управління за місцезнаходженням або до ЦРП, якщо розташована в місті Києві чи Київській області.

Якщо депозитарна установа є абонентом телекомунікаційної мережі Національного банку, то протягом двох тижнів із часу надходження до ЦРП останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 7 цього розділу, з депозитарною установою укладається депозитарний договір і на її ім’я відкривається рахунок у цінних паперах.

9. Договір з КУ/РЦ про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу та/або договір про обслуговування РЦ укладається протягом двох тижнів із часу надходження до ЦРП останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 7 цього розділу.

10. ЦРП відмовляє КУ/РЦ в укладенні зазначених договорів у разі надходження неповного пакета або неналежним чином оформлених документів, що визначені в пункті 7 цього розділу, та протягом двох тижнів з дня отримання пакета документів надає депозитарній установі/КУ/РЦ обґрунтоване пояснення.

11. Депозитарна установа/КУ/РЦ має право протягом двох тижнів із часу надходження від ЦРП пояснення доопрацювати та надати ЦРП відповідні документи.

12. ЦРП повертає депозитарній установі/КУ/РЦ отриманий пакет документів без надання додаткових роз’яснень у разі ненадходження відповідних документів від депозитарної установи/КУ/РЦ протягом двох тижнів із часу надходження пояснення від ЦРП.

13. Депозитарна установа/КУ/РЦ набуває статусу клієнта депозитарію з дати підписання депозитарного договору/договору про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу та/або договору про обслуговування КУ/РЦ. Перший примірник договору залишається на зберіганні в ЦРП, а другий - передається клієнтові депозитарію.

14. Клієнт депозитарію для підключення до програмно-технологічного забезпечення Національного банку має здійснити сертифікацію ключів криптографічного захисту в Управлінні захисту інформації.

15. Депозитарій має право згідно з вимогами законодавства України у випадках, передбачених умовами договору, прийняти рішення про блокування рахунку в цінних паперах клієнта депозитарію та заблокувати його.

16. Клієнт депозитарію протягом двох робочих днів після дня отримання письмового повідомлення про блокування ЦП на рахунках у цінних паперах має надати відповідну інформацію своїм депонентам.

17. Депозитарій у разі анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи або початку процедури припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи має право виконувати розпорядження депозитарної установи тільки щодо переведення ЦП, які належать цій депозитарній установі та/або її депонентам, до іншої депозитарної установи, якщо це передбачено умовами договору.

18. Депозитарій отримує плату від іноземних депозитаріїв, емітентів, депозитарних установ та КУ/РЦ згідно з укладеними договорами.

VI. Регламент депозитарію

1. Регламент депозитарію (далі - Регламент) установлює технологічний порядок надання/одержання депозитарієм електронних документів під час обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП.

2. Депозитарій обслуговує операції на рахунках у цінних паперах за договорами щодо ЦП, уключаючи розрахунки за ними, відповідно до:

1) розпоряджень клієнтів депозитарію на поставку/одержання ЦП, у тому числі розпоряджень КУ/РЦ за договорами купівлі-продажу ЦП, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, та розміщення ОМП;

2) електронних відомостей сквитованих розпоряджень (зведеної відомості розподілу ЦП між депозитарними установами - учасниками розміщення), сформованих депозитарієм за результатами задоволених заявок:

щодо розміщення ЦП, які надаються депозитарними установами засобами програмно-технологічного забезпечення;

на отримання кредитів рефінансування під заставу ЦП, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2";

3) розпоряджень емітента/андерайтера та відповідних депозитарних установ на поставку/одержання ЦП.

3. Операційний день депозитарію розпочинається о 9.00 і закінчується о 20.00 кожного робочого дня.

4. За договорами щодо ЦП, які виконуються за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати", СЕП згідно з регламентом її роботи приймає платіжні доручення з 9.00 до 18.00.

За такими договорами депозитарій приймає:

розпорядження на поставку/одержання ЦП: за міжбанківськими грошовими розрахунками - з 9.00 до 17.55; за внутрішньобанківськими грошовими розрахунками - з 9.00 до 19.45;

електронні відомості сквитованих розпоряджень - з 9.00 до 17.55;

повідомлення про перерахування коштів: від СЕП - з 9.00 до 18.30; від обслуговуючих банків (за внутрішньобанківськими грошовими розрахунками) - з 9.00 до 19.45.

За договорами щодо ЦП, які виконуються за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", депозитарій приймає розпорядження КУ/РЦ з 9.00 до 17.55.

5. У разі зміни регламенту роботи СЕП відповідно змінюється Регламент.

6. Депозитарій за договорами щодо ЦП, які виконуються без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", приймає розпорядження на поставку/одержання ЦП з 9.00 до 19.45.

7. Депозитарій протягом операційного дня встановлює технологічні перерви з обов’язковим повідомленням про це клієнтів засобами програмно-технологічного забезпечення.

8. Депозитарій після завершення операційного дня здійснює розблокування ЦП на транзитних пасивних рахунках та їх повернення на рахунки в цінних паперах клієнтів-постачальників, на яких ЦП обліковувалися до початку проведення відповідної операції, якщо квитування або звірка розпоряджень за операціями щодо цих ЦП не відбулася.

9. Клієнт-постачальник може відмінити виконання відправленого розпорядження шляхом подання до депозитарію розпорядження про скасування (анулювання) цього розпорядження, якщо клієнт-постачальник зробив помилки під час заповнення реквізитів розпорядження, унаслідок чого депозитарій не може здійснити квитування з розпорядженням клієнта-одержувача. Депозитарій на підставі отриманого розпорядження здійснює переказ ЦП з відповідного пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих за несквитованими розпорядженнями, на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями. Після цього клієнт-постачальник може знову подати розпорядження з правильними реквізитами.

10. Клієнт-одержувач може виправити помилки шляхом подання до депозитарію додаткового розпорядження на одержання ЦП із правильними реквізитами, якщо він зробив помилки під час заповнення реквізитів розпорядження на одержання ЦП, унаслідок чого депозитарій не може здійснити квитування розпоряджень.

11. Клієнт-постачальник і клієнт-одержувач можуть виправити помилки шляхом подання до депозитарію розпоряджень про скасування (анулювання) відповідних розпоряджень, якщо за договорами кредитування під заставу ЦП клієнт-постачальник та/або клієнт-одержувач зробили помилки під час заповнення реквізитів розпоряджень, унаслідок чого депозитарій не може здійснити звірку розпоряджень.

Депозитарій за умови надходження таких розпоряджень від обох сторін договору здійснює переведення ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень), на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями.

Після цього клієнт-постачальник та клієнт-одержувач можуть знову подати розпорядження з правильними реквізитами.

VII. Порядок обслуговування депозитарієм операцій емітентів щодо випущених ним ЦП

1. Депозитарій обслуговує операції емітентів щодо випущених ними ЦП з їх розміщення, виплати доходу та/або погашення, викупу, дроблення, консолідації, конвертації (заміни), анулювання та інші операції щодо ЦП, передбачені законодавством України, у порядку, визначеному законодавством України.

2. Депозитарій обслуговує операції емітентів на підставі договору про обслуговування випусків ЦП відповідно до:

зведеної відомості розподілу ЦП між депозитарними установами - учасниками розміщення;

розпоряджень на поставку/одержання ЦП;

реєстру утримувачів ЦП;

законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ЦП.

Емітенти відповідно до договорів про обслуговування випусків ЦП подають розпорядження депозитарію за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення або в письмовій формі за допомогою засобів системи електронної пошти Національного банку.

3. Емітенти здійснюють розміщення:

1) ДЦП - через Національний банк у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань розміщення ДЦП, та/або поза фондовою біржею в порядку, визначеному законодавством України, в тому числі цим Положенням;

2) ОМП (безпосередньо за власною участю або через андерайтера) у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі цим Положенням:

поза фондовою біржею;

на фондових біржах.

4. Депозитарій обслуговує операції емітентів з розміщення ЦП на фондових біржах та поза фондовою біржею на рахунках у цінних паперах емітентів та учасників розміщення ЦП, уключаючи обслуговування розрахунків за результатами проведення розміщення, та приймає на зберігання тимчасові глобальні сертифікати та/або глобальні сертифікати, якими оформляються випуски ЦП, у порядку та в терміни, установлені законодавством України з питань депозитарної діяльності.

Грошові розрахунки за операціями з розміщення ОМП на фондових біржах здійснює РЦ.

5. Обслуговування розміщення/дорозміщення ДЦП проводиться на підставі:

зведеної відомості розподілу ДЦП між учасниками розміщення, що формується та надається за результатами розміщення в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань розміщення ДЦП;

розпоряджень емітента та відповідних депозитарних установ на поставку/одержання ДЦП.

6. Депозитарій обслуговує розміщення ОМП після надання емітентом/андерайтером відповідного розпорядження депозитарію на поставку ОМП та на підставі відповідних розпоряджень:

1) на поставку ОМП, отриманих від РЦ під час розміщення на фондових біржах;

2) на одержання ОМП, отриманих від учасників розміщення під час розміщення поза фондовою біржею.

7. Депозитарій на підставі отриманих документів, визначених пунктом 5 цього розділу, та повідомлення ЦД про присвоєння кодів ЦП, що надається в строки, установлені законодавством України з питань депозитарної діяльності, а також у відповідних випадках після отримання тимчасового глобального сертифіката здійснює зарахування:

ОМП на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, заблокованих за тимчасовим глобальним сертифікатом;

ЦП на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, оформлених глобальним сертифікатом до розподілу за власниками,

з подальшим списанням та зарахуванням:

1) ОМП та ДЦП, що розміщуються поза фондовою біржею, на пасивний рахунок у цінних паперах учасників розміщення щодо обліку ЦП, які заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення;

2) ОМП, що розміщуються на фондових біржах, на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, які заблоковані для продажу.

8. Генеральний департамент грошово-кредитної політики на підставі повідомлення ЦД про присвоєння кодів ЦП під час обслуговування первинного розміщення ЦП здійснює введення кодів до інформаційної бази даних програмно-технологічного забезпечення депозитарію.

Депозитарій у разі обслуговування дорозміщення ДЦП використовує раніше введені коди ДЦП за результатами їх первинного розміщення.

У разі проведення дорозміщення ДЦП глобальний сертифікат, яким оформлявся попередній випуск ДЦП, підлягає заміні на новий, згідно з яким визначатимуться обсяги випуску ДЦП з урахуванням їх дорозміщення.

9. Депозитарій обслуговує грошові розрахунки за ДЦП між депозитарними установами - клієнтами депозитарію та Казначейством України шляхом проведення грошового клірингу. Операційне управління здійснює обслуговування грошових розрахунків за операціями з розміщення ДЦП у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань розміщення ДЦП.

10. Депозитарій у дні проведення грошових розрахунків між Казначейством України та депозитарними установами - клієнтами депозитарію відповідно до законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ДЦП формує:

клірингову відомість про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП, яку подає Казначейству України та Операційному управлінню;

клірингові відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП (додаток 18) за окремими депозитарними установами - учасниками розміщення ДЦП, які надає цим учасникам та Операційному управлінню;

відомість про суми перерахування коштів до Операційного управління від депозитарних установ - учасників розміщення ДЦП (додаток 19), яку подає Операційному управлінню.

11. Клірингові відомості подаються протягом операційного дня, якщо дата розміщення ДЦП збігається з датою проведення розрахунків, та на початок операційного дня розрахунків, якщо дата розміщення ДЦП не збігається з датою проведення розрахунків.

12. Депозитарні установи - учасники розміщення ДЦП здійснюють перерахування коштів до Операційного управління в строки, що зазначений у повідомленні про розміщення ДЦП. Обсяги коштів та реквізити платіжних документів, за якими здійснюється їх перерахування, зазначаються в клірингових відомостях, які формуються за окремими депозитарними установами - учасниками розміщення ДЦП.

13. Депозитарій обслуговує грошові розрахунки за ОМП між депозитарними установами - клієнтами депозитарію та емітентами ОМП у порядку, визначеному цим Положенням, через обслуговуючі банки емітентів ОМП та Операційне управління, а саме:

за операціями з розміщення ОМП поза фондовою біржею через обслуговуючі банки емітентів ОМП;

за операціями з погашення ОМП та/або сплати доходу за ними через обслуговуючі банки емітентів ОМП та Операційне управління.

14. Депозитарій після проведення розміщення ОМП поза фондовою біржею формує та надає інформацію, що містить суми перерахування коштів від учасників розміщення ОМП із визначенням граничного терміну цих платежів, у формі повідомлень про:

необхідність перерахування коштів - обслуговуючим банкам учасників розміщення;

суми перерахування коштів від учасників розміщення ОМП - емітенту ОМП та обслуговуючому банку емітента ОМП.

15. Учасники розміщення ОМП у термін, що зазначений у проспекті емісії ОМП, здійснюють перерахування коштів на рахунок емітента ОМП в його обслуговуючому банку:

спеціальними засобами СЕП - під час розміщення ОМП поза фондовою біржею;

через РЦ - під час розміщення ОМП на фондових біржах.

16. Розрахунки за результатами розміщення ЦП здійснюються в безготівковій формі в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні та в грошовій одиниці України, якщо інше не передбачено умовами випуску ЦП. Учасники розміщення ДЦП у платіжних дорученнях у реквізиті "Призначення платежу" зазначають номери розміщень ДЦП, за якими здійснюються розрахунки. Порядок установлення цих номерів визначений нормативно-правовими актами Національного банку з питань розміщення ДЦП.

17. Якщо умови випуску ЦП передбачають випуск ЦП, номінованих в іноземній валюті, то розрахунки за результатами розміщення ЦП здійснюються в безготівковій формі відповідно до вимог законодавства України з питань валютного регулювання та валютного контролю і безготівкових розрахунків.

18. Депозитарій за результатами перерахування учасниками розміщення коштів за придбані ЦП:

1) здійснює переказ ЦП на рахунки в цінних паперах учасників розміщення щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями (за ДЦП та ОМП, що розміщуються поза фондовою біржею);

2) здійснює переказ ОМП на рахунки в цінних паперах учасників розміщення щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу (за ОМП, що розміщуються на фондових біржах);

надає на запити учасників розміщення довідку про стан їх рахунків у цінних паперах.

Перерахування коштів емітентам здійснюється після надходження цих коштів від учасників розміщення ЦП:

1) під час розміщення ЦП у грошовій одиниці України - протягом операційного дня їх надходження до Операційного управління/відповідного територіального органу Державного казначейства;

2) під час розміщення ЦП в іноземній валюті - після їх надходження на рахунок Національного банку/Казначейства України в іноземному банку-кореспонденті.

19. Спори між емітентами та учасниками розміщення ЦП, що виникають під час виконання договорів про купівлю/продаж цінних паперів, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

20. Права на ЦП виникають з часу їх зарахування на рахунок у цінних паперах покупця в депозитарній установі клієнта депозитарію. Це зарахування за результатами розміщення ЦП здійснюється за умови сплати покупцем відповідної суми коштів.

21. Депозитарій приймає глобальний сертифікат випуску ДЦП (додаток 20), який оформляється емітентом ДЦП за результатами розміщення та має відповідати загальному обсягу розміщених ДЦП, за якими одержано кошти.

У порядку та строки, установлені вимогами нормативно-правових актів Комісії з питань депозитарної діяльності з цінними паперами, емітент ОМП оформляє та передає, а Депозитарій приймає:

копію тимчасового свідоцтва/свідоцтва про реєстрацію випуску ОМП, а в разі відкритого (публічного) розміщення ОМП також копію проспекту їх емісії;

тимчасовий глобальний сертифікат/глобальний сертифікат випуску ОМП.

Глобальний сертифікат випуску ОМП, оформлений емітентом після реєстрації випуску ОМП, має відповідати загальному обсягу розміщених ОМП, за якими одержано кошти.

22. Операційне управління здійснює:

зберігання глобальних сертифікатів ДЦП, їх видачу для переоформлення або погашення;

зберігання тимчасових глобальних сертифікатів/глобальних сертифікатів випусків ОМП, копій тимчасових свідоцтв/свідоцтв про реєстрацію випуску ОМП та копій проспектів емісії ОМП.

Погашення глобальних сертифікатів випусків ДЦП та тимчасових глобальних сертифікатів/глобальних сертифікатів випусків ОМП здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Погашені глобальні сертифікати передаються до архіву Національного банку та зберігаються протягом п’яти років із часу погашення.

23. Депозитарій обслуговує операції емітентів з виплати доходу та/або погашення ЦП на рахунках у цінних паперах емітентів та депозитарних установ, уключаючи обслуговування розрахунків за результатами їх проведення, відповідно до законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ЦП та реєстру утримувачів ЦП.

24. Операційне управління здійснює обслуговування платежів із виплати доходу та/або погашення ЦП шляхом перерахування відповідним депозитарним установам - клієнтам депозитарію одержаних від Казначейства України/відповідного обслуговуючого банку емітента ОМП, коштів із виплати доходу та/або погашення ЦП.

Операційне управління перераховує кошти з виплати доходу та/або погашення за ЦП на рахунки депозитарних установ, що мають зазначатися в депозитарних договорах.

Якщо дата виплати доходу та/або погашення ЦП припадає на неробочий день, то обслуговування цих розрахунків проводиться наступного робочого дня.

25. Депозитарій на початку дня проведення платежів з виплати доходу та/або погашення ЦП формує реєстр утримувачів ЦП, який має містити такі обов’язкові реквізити:

код МДО депозитарію (депозитарію-кореспондента);

код МДО депозитарної установи;

найменування депозитарної установи;

номер балансового рахунку депозитарного обліку;

код ЦП;

код належності ЦП;

кількість ЦП;

суму платежу;

код за ЄДРПОУ депозитарної установи;

код обслуговуючого банку;

номер рахунку депозитарної установи, на який має надійти платіж.

26. Депозитарій у разі проведення платежів з виплати доходу та/або погашення ДЦП, номінованих в іноземній валюті, на початок операційного дня, що передує дню виплати купонного доходу, формує реєстр утримувачів ДЦП, який має містити такі обов’язкові реквізити:

код МДО депозитарію (депозитарію-кореспондента);

код МДО депозитарної установи;

найменування депозитарної установи;

номер балансового рахунку депозитарного обліку;

код ЦП;

код належності ЦП;

кількість ЦП;

найменування валюти (долари США/євро)

суму платежу;

код за ЄДРПОУ депозитарної установи;

реквізити рахунків обслуговуючих банків депозитарних установ в доларах США/євро [(найменування бенефіціара англійською мовою, SWIFT-код бенефіціара (за наявності), номер рахунку в іноземному банку - кореспонденті; найменування та SWIFT-код іноземного банку - кореспондента, номер рахунку в банку-посереднику (для депозитарних установ - небанків - найменування та SWIFT-код банку-посередника)].

27. Реєстр утримувачів ОМП надається відповідному емітенту ОМП, його обслуговуючому банку, Казначейству України та Операційному управлінню.

Виплата доходу та/або погашення ОМП здійснюються в безготівковій формі в грошовій одиниці України, якщо інше не передбачено умовами проспекту емісії цих ЦП.

28. Депозитарій обслуговує грошові розрахунки з виплати доходу та/або погашення ДЦП між Казначейством України і депозитарними установами - клієнтами депозитарію:

за ДЦП, номінованими в національній валюті, - шляхом проведення грошового клірингу;

за ДЦП, номінованими в іноземній валюті, - без проведення грошового клірингу.

Підставою для проведення цих розрахунків є обсяги платежів за ДЦП між депозитарними установами та Казначейством України, що визначаються відповідно до законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ДЦП і клірингової відомості, сформованої на підставі зведеної відомості розподілу ДЦП між учасниками розміщення та реєстру утримувачів ДЦП.

29. Кошти з виплати доходу та/або погашення ДЦП, номінованих в іноземній валюті, перераховуються Казначейством України на рахунок № 47498300801 "Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами", відкритий в Операційному управлінні, не пізніше ранку робочого дня, що передує дню цих виплат.

Операційне управління протягом операційного дня отримання від Казначейства України коштів забезпечує їх перерахування на рахунки відповідних депозитарних установ згідно з депозитарними договорами.

30. Депозитарій обслуговує грошові розрахунки з виплати доходу та/або погашення ОМП між емітентами та депозитарними установами - клієнтами депозитарію через обслуговуючі банки емітентів ОМП та Операційне управління.

31. Емітенти ЦП згідно з вимогами та в строки, передбачені договорами про обслуговування випусків ЦП, забезпечують надходження відповідних сум коштів з виплати доходу та/або погашення ЦП на його рахунок в обслуговуючому банку, визначений договором про обслуговування випусків ЦП.

Обслуговуючий банк емітента ОМП протягом операційного дня отримання коштів перераховує кошти, отримані від емітента, до Операційного управління.

32. Депозитарій у день проведення платежів за ЦП на підставі інформації клірингової відомості за ЦП та реєстру утримувачів ЦП, а також у разі потреби відповідно до наданих емітентом ОМП розпоряджень на переказ ОМП щодо погашення цих цінних паперів формує реєстр(и) платіжних доручень та засобами програмно-технологічного забезпечення надсилає його/їх Операційному управлінню для здійснення переказу коштів на рахунки отримувачів.

ункт 32 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 639 від 07.10.2014}

33. Операційне управління звіряє суму коштів, що зазначена в платіжному дорученні Казначейства України та/або відповідного територіального органу Державного казначейства, із загальною сумою, зазначеною в реєстрі платіжних доручень, та перераховує кошти лише за умови збігу сум, що зазначені в платіжному дорученні та реєстрі платіжних доручень.

34. Депозитарій на початку дня погашення ЦП здійснює їх переказ на пасивні рахунки в цінних паперах депозитарних установ - клієнтів депозитарію щодо обліку ЦП, заблокованих за операціями емітента.

Депозитарій у разі погашення ДЦП, номінованих в іноземній валюті, здійснює їх переказ на пасивні рахунки в цінних паперах депозитарних установ - клієнтів депозитарію щодо обліку ЦП, заблокованих за операціями емітента, на початок операційного дня, що передує дню погашення.

Після здійснення платежів із погашення ЦП на користь депозитарних установ депозитарій здійснює переказ ЦП випуску, що погашається, на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, викуплених емітентом, з подальшим їх переведенням протягом дня на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, що погашаються або анулюються, та анулюванням.

35. Депозитарій обслуговує операції з дострокового погашення випущених емітентом ЦП у порядку, визначеному пунктами 23 - 34 цього розділу та розділом VIII цього Положення, з урахуванням порядку дострокового погашення ЦП, установленого емітентом.

Депозитарій на підставі розпоряджень клієнта-постачальника на поставку ЦП переказує ЦП, що підлягають достроковому погашенню, на рахунок у цінних паперах щодо обліку ЦП, заблокованих за операціями емітента. Подальші операції з цими ЦП здійснюються на підставі розпоряджень емітента.

36. Депозитарій обслуговує інші операції емітента, у тому числі щодо викупу ним власних ЦП, у порядку, установленому розділами VIII та IX цього Положення, з урахуванням особливостей, визначених пунктами 37 - 39 цього розділу.

37. Якщо реквізити платежу за договором щодо ЦП збігаються з визначеними в договорі про обслуговування випусків ЦП, то додаткові реквізити розпоряджень заповнюються засобами програмно-технологічного забезпечення.

Якщо значення реквізитів платежу за договором щодо ЦП не збігаються з визначеними реквізитами в договорі про обслуговування випусків ЦП, то додаткові реквізити розпоряджень заповнюються відповідно до значень реквізитів, що містяться в розпорядженні емітента.

38. Депозитарій обліковує викуплені емітентом власні ЦП на його рахунку в цінних паперах щодо викуплених емітентом ЦП.

Грошові розрахунки в разі настання строків виплати доходу та/або погашення за викупленими емітентом власними ЦП не здійснюються.

39. Депозитарій за розпорядженням емітента на поставку ЦП на рахунок у цінних паперах емітента щодо викуплених ним ЦП, що погашаються та анулюються, протягом операційного дня анулює ЦП, що викуплені емітентом, з подальшим зменшенням обсягів випуску ЦП. У разі анулювання ЦП емітент переоформляє відповідні глобальні сертифікати.

VIII. Порядок обслуговування депозитарієм операцій за договорами щодо ЦП

1. Депозитарій обслуговує виконання таких договорів щодо ЦП:

1) з розміщення ЦП поза фондовою біржею, репо без переходу прав на ЦП, кредитування, у тому числі міжбанківського кредитування, під заставу ЦП, рефінансування Національним банком банків під заставу ЦП тощо (далі - договори кредитування під заставу ЦП), що виконуються за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати", на підставі розпоряджень, що надаються відповідними клієнтами-постачальниками/одержувачами за схемою, наведеною в додатку 21 до цього Положення, та відповідно до переліку депозитарних проводок за операціями з ЦП, визначених пунктами 2, 4, 9 - 11, 21 додатка 2 до цього Положення;

2) з купівлі-продажу ЦП, уключаючи договори репо з поставкою з переходом прав на ЦП (далі - договори купівлі-продажу ЦП), розміщення ОМП на фондовій біржі, які виконуються на підставі розпоряджень КУ/РЦ за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" за схемою, наведеною в додатку 22 до цього Положення, та відповідно до переліку депозитарних проводок за операціями з ЦП, визначених пунктами 3, 5 - 7, 21 додатка 2 до цього Положення;

3) із застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, спадкування, обміну, про обслуговування рахунку в цінних паперах (щодо операції з переведення ЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншої депозитарної установи) та кредитування під заставу ЦП (щодо операції із заміни застави), а також за іншими договорами, передбаченими законодавством України, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за схемою, наведеною в додатку 23 до цього Положення, та відповідно до переліку депозитарних проводок за операціями з ЦП, визначених пунктами 12 - 19 та 24 додатка 2 до цього Положення.

Депозитарій за договорами купівлі-продажу ЦП та розміщення ОМП на фондовій біржі обслуговує операції зі створення та використання гарантійного фонду, що формується відповідно до переліку депозитарних проводок за операціями з ЦП, визначених пунктом 8 додатка 2 до цього Положення, з метою забезпечення управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань.

2. Клієнт-постачальник/одержувач подає до депозитарію розпорядження на поставку/одержання ЦП на підставі:

договору щодо ЦП;

розпорядження депонента за договором щодо ЦП.

3. Розпорядження мають містити такі обов’язкові реквізити:

назву операції;

тип розпорядження (на поставку/одержання);

код клієнта-постачальника;

код належності ЦП клієнта-постачальника;

код депонента (банку/нерезидента) клієнта-постачальника;

код клієнта-одержувача;

код належності ЦП клієнта-одержувача;

код депонента (банку/нерезидента) клієнта-одержувача;

дату та номер договору;

код ЦП;

кількість ЦП;

суму платежу.

Код належності ЦП відповідним групам власників визначається згідно із законодавством України з питань депозитарної діяльності.

4. Розпорядження може містити такі додаткові реквізити:

код одержувача/платника коштів;

код обслуговуючого банку одержувача/платника коштів;

номер рахунку, на який має надійти платіж.

5. Залежно від договору щодо ЦП та/або визначення операції клієнти депозитарію не заповнюють такі реквізити:

код депонента - клієнта-постачальника;

код клієнта-одержувача;

код належності ЦП клієнта-одержувача;

код депонента (банку/нерезидента) клієнта-одержувача;

дату та номер договору;

суму платежу.

6. Клієнт-постачальник у розпорядженнях на поставку ЦП щодо їх блокування для продажу або щодо розблокування ЦП, заблокованих для продажу, може зазначити:

1) за ЦП, що належать депонентам клієнта-постачальника:

коди депонентів - фізичних та/або юридичних осіб, що присвоюються клієнтами-постачальниками в порядку, визначеному законодавством України з питань депозитарної діяльності. У разі узагальненого депозитарного обліку ЦП на пасивному рахунку депозитарної установи щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, - код належності ЦП;

код брокера, який керує рахунком, якщо цей клієнт-постачальник має ліцензію на провадження брокерської діяльності та здійснює укладання договорів щодо ЦП на фондовій біржі від імені відповідного депонента;

2) за ЦП, що належать клієнту-постачальнику, код брокера, який керує рахунком, якщо цей клієнт-постачальник має ліцензію на провадження брокерської діяльності та здійснює укладання договорів щодо ЦП на фондовій біржі від власного імені.

7. Депозитарій виконує депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію за результатами клірингу і розрахунків за договорами щодо ЦП, грошові розрахунки за якими здійснює РЦ, укладеними через брокера, який керує рахунком, з урахуванням інформації, що міститься в реєстрі договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП.

8. Інформація для реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", формується за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення депозитарними установами та підтверджується КУ/РЦ.

9. Інформація, що вноситься до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, має містити такі обов’язкові реквізити:

1) у разі узагальненого депозитарного обліку ЦП на пасивному рахунку депозитарної установи щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, - код належності ЦП, номер та дату договору про брокерське обслуговування, укладеного брокером з депозитарною установою/депонентом, а також найменування брокера [(повне та/або скорочене (за наявності)] та його код (далі - реквізити договору та брокера);

2) у разі депозитарного обліку ЦП на пасивному рахунку депозитарної установи щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, у розрізі депонентів, крім коду належності ЦП, реквізитів відповідного договору та брокера, найменування депонента, що обслуговується цим брокером [(повне та/або скорочене (за наявності)], та його код.

10. Депозитарні установи - клієнти депозитарію обслуговують операції брокера на підставі договорів про брокерське обслуговування та після внесення інформації, визначеної пунктом 9 цього розділу, до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", за умови підтвердження КУ/РЦ правильності внесення депозитарною установою інформації до цього реєстру шляхом унесення або проставляння відповідної позначки.

11. Депозитарна установа для припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком, проставляє позначку в реєстрі договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, щодо припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком.

12. КУ/РЦ на підставі інформації з реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", щодо припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком, забезпечує завершення всіх розрахунків за договорами щодо ЦП, укладеними через цього брокера.

За результатами завершення розрахунків та/або якщо немає ЦП на пасивному рахунку брокера, який керує рахунком, щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, то КУ/РЦ підтверджує припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком, шляхом унесення або проставлення відповідної позначки в цьому реєстрі.

13. Депозитарій за результатами проведення РЦ грошових розрахунків за договорами купівлі-продажу ЦП, укладеними на фондовій біржі та/або поза фондовою біржею, що виконуються в режимі одиночних та нетингових розрахунків, для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію за результатами клірингу і розрахунків отримує від КУ/РЦ розпорядження на поставку ЦП на пасивні рахунки клієнтів-отримувачів щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу.

14. Депозитарій за договорами купівлі-продажу ЦП, укладеними на фондовій біржі, що виконуються в режимі одиночних та нетингових розрахунків, під час виконання КУ/РЦ функцій центрального контрагента для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію за результатами клірингу і розрахунків отримує розпорядження від КУ/РЦ на поставку ЦП на рахунок у цінних паперах КУ/РЦ.

15. Депозитарій за результатами проведення клірингу та грошових розрахунків за договорами купівлі-продажу ЦП для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію за результатами клірингу і розрахунків отримує від КУ/РЦ розпорядження на поставку ЦП за операціями:

купівлі-продажу з одиночними розрахунками поза фондовою біржею;

купівлі-продажу з одиночними розрахунками на фондовій біржі;

купівлі-продажу з нетинговими розрахунками поза фондовою біржею;

купівлі-продажу з нетинговими розрахунками на фондовій біржі.

16. КУ/РЦ у розпорядженнях на поставку ЦП відповідно до кодів, зазначених клієнтом-постачальником згідно з пунктом 6 цього розділу, зазначає коди депонентів - фізичних та/або юридичних осіб, код брокера, який керує рахунком, а також за договорами купівлі-продажу ЦП, укладеними на фондовій біржі, код відповідної біржі.

17. Клієнти депозитарію заповнюють реквізити розпоряджень на поставку/одержання ЦП за укладеними поза фондовою біржею договорами, ураховуючи такі особливості:

у разі надання кредиту під заставу ЦП додатковими реквізитами розпорядження на поставку ЦП є код одержувача коштів, код обслуговуючого банку одержувача коштів та номер рахунку, на який має надійти платіж. Додатковими реквізитами розпорядження на одержання ЦП є код платника та код обслуговуючого банку платника;

у разі повернення кредиту під заставу ЦП або виплати процентів за користування ним додатковими реквізитами розпорядження на поставку ЦП є код платника та код обслуговуючого банку платника. Додатковими реквізитами розпорядження на одержання ЦП є код одержувача коштів, код обслуговуючого банку одержувача коштів та номер рахунку, на який має надійти платіж;

у разі надання застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, її заміни, дарування та спадкування ЦП, їх обміну, відкриття рахунку в цінних паперах за операціями переведення ЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншої депозитарної установи, обов’язковий реквізит, що характеризує суму платежу, та додаткові реквізити не заповнюються;

у разі неповернення кредиту за договором кредитування під заставу ЦП, невиконання зобов’язань за договірними відносинами та досягнення згоди про переказ заставлених ЦП у власність заставоодержувача до судового рішення обов’язковий реквізит, який характеризує суму платежу, та додаткові реквізити не заповнюються.

Якщо реквізити платежу за договором щодо ЦП збігаються з реквізитами, визначеними в депозитарному договорі, то додаткові реквізити розпоряджень заповнюються засобами програмно-технологічного забезпечення.

Якщо реквізити платежу за договором щодо ЦП не збігаються з визначеними в депозитарному договорі реквізитами, то додаткові реквізити розпоряджень заповнює клієнт-постачальник/одержувач відповідно до значень реквізитів, що визначені в договорі щодо ЦП або розпорядженні депонента.

18. Депозитарій на рівні клієнта-постачальника надає розпорядженню, яке відправлене, ознаку "відправлено".

Реквізити розпорядження, одержаного депозитарієм, уносяться ним до електронного журналу розпоряджень (додаток 24), після чого депозитарій здійснює перевірку повноти і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів, визначених ними ЦП, їх кількості на відповідному рахунку клієнта-постачальника або тій кількості, що має бути розблокована.

19. Депозитарій після перевірки уносить реквізити розпорядження до електронної відомості несквитованих розпоряджень (додаток 25). Реквізити розпоряджень клієнтів-постачальників щодо блокування ЦП за результатами безумовної операції, для продажу, до гарантійного фонду, переведення ЦП, заблокованих до гарантійного фонду, з пасивного рахунку КУ/РЦ щодо обліку ЦП, заблокованих до гарантійного фонду, на пасивні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, уносяться до електронної відомості затверджених розпоряджень (додаток 26).

20. Депозитарій на підставі електронної відомості несквитованих розпоряджень:

здійснює переказ ЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для отримання кредиту, продажу або виконання договірних відносин за договорами кредитування під заставу ЦП, застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі надання кредиту під заставу ЦП або виникнення зобов’язань за договорами застави цих ЦП;

здійснює переказ ЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для повернення кредиту, зворотного викупу або виконання договірних відносин за договорами кредитування під заставу ЦП, застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі повернення кредиту, виплати процентів за його користування або після виконання договірних відносин;

здійснює переказ ЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для повернення кредиту, зворотного викупу, після виконання договірних відносин за договорами кредитування під заставу ЦП, застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі неповернення кредиту, невиконання зобов’язань та досягнення згоди про переказ заставлених ЦП у власність клієнта-одержувача до судового рішення;

здійснює переказ ЦП клієнта-постачальника на рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих для виконання договірних відносин за договорами дарування, спадкування, обміну, за операціями переведення ЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншої депозитарної установи;

здійснює переказ ЦП клієнта-постачальника на рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих для виконання договірних відносин за операціями заміни застави в разі надання ЦП у заставу та блокування ЦП у разі їх дострокового погашення;

здійснює переказ ЦП клієнта-постачальника на рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих після виконання договірних відносин за операціями заміни застави в разі розблокування з-під застави та розблокування ЦП у разі відмови емітента в достроковому погашенні;

надає клієнту-одержувачу повідомлення про блокування клієнтом-постачальником ЦП на його користь;

надає клієнту-одержувачу або КУ/РЦ повідомлення про необхідність розблокування ЦП клієнта-постачальника;

змінює на рівні клієнта-постачальника або КУ/РЦ ознаку розпорядження з "відправлено" на "очікує пари".

21. Депозитарій на підставі електронної відомості затверджених розпоряджень за договорами купівлі-продажу ЦП виконує дії, визначені пунктом 9 розділу IX цього Положення, та за операціями, визначеними пунктом 19 цього розділу:

переказує ЦП на пасивний рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу;

надає КУ/РЦ інформацію щодо ЦП, заблокованих для продажу;

надає КУ/РЦ інформацію з пасивного рахунку КУ/РЦ щодо обліку ЦП, заблокованих до гарантійного фонду;

уносить інформацію щодо проведених операцій на пасивних рахунках до електронного журналу операцій (додаток 27) із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні клієнта-постачальника або КУ/РЦ ознаку розпорядження з "відправлено" на "проведено";

надає КУ/РЦ інформацію щодо ЦП, заблокованих клієнтом-постачальником для продажу та/або для продажу в результаті безумовної операції.

22. Депозитарій у разі невідповідності розпорядження вимогам, що визначені пунктом 18 цього розділу, уносить його реквізити до електронної відомості про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання (додаток 28). Депозитарій одночасно змінює ознаку розпорядження з "відправлено" на "відбраковано" на рівні клієнта-постачальника/КУ/РЦ.

23. Клієнт-одержувач після отримання повідомлення депозитарію про блокування клієнтом-постачальником ЦП на його користь або про необхідність розблокування ЦП клієнта-постачальника надає до депозитарію розпорядження на одержання ЦП.

Депозитарій на рівні клієнта-одержувача надає відправленому документу ознаку "відправлено" та після одержання цього розпорядження або інформаційного повідомлення здійснює операції, що визначені пунктами 18 - 20 цього розділу.

24. Депозитарій після внесення реквізитів розпорядження на одержання до електронної відомості несквитованих розпоряджень на рівні клієнта-одержувача змінює ознаку розпорядження з "відправлено" на "очікує пари" та порівнює їх із реквізитами розпоряджень на поставку ЦП (квитування розпоряджень).

25. Депозитарій за результатами квитування розпоряджень за договорами кредитування під заставу ЦП, викупу ЦП емітентом поза фондовою біржею та іншими договорами, передбаченими законодавством України:

переносить реквізити розпоряджень з електронної відомості несквитованих розпоряджень до електронної відомості сквитованих розпоряджень (додаток 29);

переказує ЦП на рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих для здійснення розрахунків;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаки розпоряджень з "очікує пари" на "очікує надходження коштів";

надсилає повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ЦП обслуговуючим банкам.

26. Депозитарій за результатами квитування розпоряджень за договорами застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, спадкування, обміну ЦП, за операціями розблокування ЦП, що були заблоковані для продажу та/або для продажу в результаті безумовної операції, переведення ЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншої депозитарної установи, заміни застави, блокування (розблокування) ЦП у разі їх дострокового погашення, неповернення кредиту або невиконання зобов’язань, а також у разі досягнення згоди про переказ заставлених ЦП у власність клієнта-одержувача до судового рішення за договорами кредитування під заставу ЦП, застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин та інших договорів, передбачених законодавством України:

переносить реквізити сквитованих розпоряджень із сформованої депозитарієм електронної відомості несквитованих розпоряджень до електронної відомості затверджених розпоряджень;

переказує ЦП з пасивного рахунку щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу та/або для продажу в результаті безумовної операції, на рахунок щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями та/або заблокованих у результаті безумовної операції;

переказує ЦП на пасивний рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих під забезпечення виконання договірних відносин або для забезпечення кредитів (за операціями репо);

переказує ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для виконання договірних відносин, на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих за операціями емітента, або на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями;

переказує ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих після виконання договірних відносин, на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями;

переказує ЦП з пасивних рахунків клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для повернення кредиту, зворотного викупу, після виконання

договірних відносин на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП,

не обтяжених зобов’язаннями;

уносить інформацію щодо проведених на пасивних рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні клієнтів за операціями розблокування ЦП, що були заблоковані для продажу та/або для продажу в результаті безумовної операції, ознаки розпоряджень з "очікує пари" на "проведено";

надає КУ/РЦ інформацію щодо ЦП, заблокованих клієнтом-постачальником для продажу та/або для продажу в результаті безумовної операції.

27. Депозитарій за договорами купівлі-продажу ЦП надає розпорядженням, які відправлені КУ/РЦ, ознаку "відправлено" на рівні КУ/РЦ.

Депозитарій у разі отримання від КУ/РЦ розпоряджень уносить їх реквізити до електронного журналу розпоряджень, після чого здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на відповідних пасивних рахунках клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу та/або для продажу в результаті безумовної операції.

Депозитарій після перевірки розпоряджень уносить їх реквізити до електронних відомостей затверджених розпоряджень.

28. Депозитарій на підставі електронних відомостей затверджених розпоряджень за операціями купівлі-продажу на фондовій біржі та поза фондовою біржею із одиночними розрахунками змінює на рівні КУ/РЦ ознаки розпоряджень з "відправлено" на "отримано" та:

переказує ЦП на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями;

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює ознаки розпоряджень з "отримано" на "проведено" на рівні КУ/РЦ;

надає КУ/РЦ інформацію щодо ЦП, заблокованих для продажу клієнтом-постачальником.

29. Депозитарій на підставі електронної відомості затверджених розпоряджень за операціями переказу ЦП на рахунок у цінних паперах КУ/РЦ змінює ознаки розпоряджень з "відправлено" на "отримано" на рівні КУ/РЦ та:

переказує ЦП на рахунок у цінних паперах КУ/РЦ;

змінює на рівні КУ/РЦ ознаки розпоряджень з "отримано" на "проведено";

надає КУ/РЦ інформацію щодо ЦП, заблокованих для продажу клієнтом-постачальником.

30. Депозитарій на підставі електронних відомостей затверджених розпоряджень за операціями купівлі-продажу поза фондовою біржею із нетинговими розрахунками змінює на рівні КУ/РЦ ознаки розпоряджень з "відправлено" на "отримано" та:

переказує ЦП на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу;

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює ознаки розпоряджень з "отримано" на "проведено" на рівні КУ/РЦ.

31. Депозитарій на підставі електронних відомостей затверджених розпоряджень за операціями купівлі-продажу на фондовій біржі із нетинговими розрахунками змінює на рівні КУ/РЦ ознаки розпоряджень з "відправлено" на "отримано" та:

переказує ЦП на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу;

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні КУ/РЦ ознаки розпоряджень з "отримано" на "проведено".

32. Депозитарій отримує від КУ/РЦ реєстр договорів за формою відомості затверджених розпоряджень за договорами купівлі-продажу ЦП, що виконуються в режимі нетингових розрахунків. Операції за зазначеними в реєстрі договорами на рахунках депозитарного обліку клієнтів депозитарію не здійснюються.

33. Якщо розпорядження не пройшли перевірку в порядку, визначеному пунктом 27 цього розділу, то депозитарій:

уносить їх реквізити до електронної відомості про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання;

надає інформацію про помилки та/або порушення КУ/РЦ;

змінює на рівні КУ/РЦ ознаку розпоряджень з "відправлено" на "відбраковано".

34. Грошові розрахунки за правочинами щодо ЦП, вчиненими за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати", у тому числі розміщення та викупу емітентом ЦП поза фондовою біржею, репо без переходу прав на ЦП, кредитування під заставу ЦП здійснюються через обслуговуючі банки клієнтів-одержувачів емітентів/депозитарних установ спеціальними засобами СЕП без участі КУ/РЦ. Повідомлення депозитарію обслуговуючим банкам клієнтів-одержувачів емітентів/депозитарних установ про необхідність перерахування коштів щодо ЦП містить такі обов’язкові реквізити:

код клієнта-одержувача;

код клієнта-постачальника;

суму платежу;

номер та дату договору, за яким мають бути перераховані кошти;

реєстраційний номер операції, що наданий депозитарієм;

код платника;

код обслуговуючого банку платника;

код одержувача коштів;

код обслуговуючого банку одержувача коштів;

номер рахунку одержувача коштів.

35. Клієнт-одержувач депозитарної установи або її обслуговуючий банк терміново передає депонентам роздруковане повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ЦП, якщо відповідно до договору щодо ЦП сплата коштів здійснюється за рахунок депонентів.

36. Депозитарій подає обслуговуючому банку клієнта-одержувача депозитарної установи повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами кредитування під заставу ЦП у разі надання кредиту під заставу ЦП.

37. Депозитарій подає обслуговуючому банку клієнта-постачальника депозитарної установи повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами кредитування під заставу ЦП у разі повернення кредиту або виплати відсотків за його користування.

38. Якщо квитування розпоряджень не проведено у строк, установлений Регламентом, то депозитарій:

переказує ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для отримання кредиту, виконання договірних відносин, на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями;

переказує ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для повернення кредиту, для зворотного викупу або після виконання договірних відносин, на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих для забезпечення кредитів, за операціями репо, під забезпечення виконання договірних відносин або за операціями емітента;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаки розпоряджень з "очікує пари" на "не проведено".

39. Особливості виконання депозитарієм розрахунків у ЦП за окремими видами ЦП, а також з використанням гарантійного фонду визначаються правилами КУ/РЦ та договором між ним і депозитарієм, що укладається в порядку, визначеному законодавством України.

40. Спірні питання в разі неповернення коштів за договорами кредитування під заставу ЦП, невиконання зобов’язань за договорами застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, а також недосягнення згоди між сторонами договору вирішуються відповідно до законодавства України.

41. Депозитарій здійснює переказ ЦП на рахунок клієнта-одержувача на підставі розпорядження клієнта-постачальника на поставку ЦП та розпорядження клієнта-одержувача на одержання ЦП у порядку, визначеному пунктами 2 - 5, 17 - 20, 22 - 26, 34 - 38 та 40 цього розділу, якщо до судового рішення сторони договору врегулювали відносини та досягли згоди на поставку ЦП, що були заблоковані як застава, у власність клієнта-одержувача або його депонента.

42. Операції Національного банку з купівлі-продажу ДЦП, а також операції репо, рефінансування під заставу ЦП та інші операції з підтримання ліквідності банків під заставу ЦП здійснюються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку, у тому числі цим Положенням.

43. Депозитарій обслуговує надання кредитів рефінансування на підставі інформації щодо задоволених заявок на отримання кредитів, оформленої як електронна відомість сквитованих розпоряджень та наданої Департаментом з управління валютним резервом, та здійснення операцій на відкритому ринку засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2" Генеральному департаменту грошово-кредитної політики. Генеральний департамент грошово-кредитної політики отримує та подає засобами програмно-технологічного забезпечення електронну відомість сквитованих розпоряджень до ЦРП.

44. Депозитарій обслуговує розрахунки за результатами задоволених заявок на отримання кредитів рефінансування, що подаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2", на підставі електронної відомості сквитованих розпоряджень Національного банку, якщо таке обслуговування передбачено умовами депозитарного договору.

45. Депозитарій на підставі електронної відомості сквитованих розпоряджень:

переказує ЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих на користь Національного банку (клієнта-одержувача), для одержання кредиту;

переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих на користь Національного банку (клієнта-одержувача), для здійснення розрахунків;

надає Національному банку (клієнту-одержувачу) повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП, яке має містити зазначені в пункті 34 цього розділу обов’язкові реквізити.

46. Розблокування ЦП під час повернення кредиту Національному банку (клієнту-одержувачу) здійснюється в порядку, визначеному пунктами 2 - 5, 17 - 20, 22 - 26, 34 - 38 та 40 цього розділу.

47. Національний банк (клієнт-одержувач) у разі неповернення кредитів рефінансування під заставу ЦП та зобов’язань за іншими операціями з підтримання ліквідності банків під заставу ЦП та недосягнення згоди між сторонами цих договорів щодо переведення застави у власність Національного банку (клієнта-одержувача) має право згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" застосувати переважне і безумовне право задовольнити будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, шляхом продажу ЦП, що перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку, та задовольнити вимоги за рахунок чистого доходу від їх продажу.

48. Національний банк (клієнт-одержувач) у разі неповернення кредитів з підтримання ліквідності банків відповідно до умов договору надає розпорядження на поставку ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для забезпечення кредитів з підтримання ліквідності, на пасивний рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті здійснення безумовних операцій. Розпорядження має містити обов’язкові реквізити, що визначені пунктом 3 цього розділу. Обов’язковий реквізит, який характеризує суму платежу, та додаткові реквізити цього розпорядження не заповнюються.

49. Депозитарій обробляє розпорядження на поставку ЦП у порядку, визначеному пунктами 18 та 22 цього розділу.

50. Депозитарій після перевірки уносить реквізити розпорядження до електронної відомості затверджених розпоряджень, на підставі якої:

переказує ЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті здійснення безумовної операції;

змінює на рівні клієнта-одержувача ознаку розпорядження з "відправлено" на "проведено";

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення.

51. ЦП, заблоковані на рахунку клієнта-постачальника, у результаті здійснення безумовної операції можуть бути:

реалізовані на фондовій біржі;

переказані на пасивний рахунок Національного банку (клієнта-одержувача) щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями, без виставлення на торги, які проводяться фондовою біржею, або за умови, якщо ЦП не були реалізовані на торгах.

52. Національний банк (клієнт-одержувач) відповідно до умов договору кредитування під заставу ЦП подає до депозитарію:

або розпорядження на поставку ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті безумовної операції, на пасивний рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, для їх продажу на фондовій біржі в порядку, визначеному пунктами 2, 3, 5 - 10, 18, 19, 21, 22, 26 - 31, 33, 39 цього розділу;

або розпорядження на поставку ЦП на пасивний рахунок Національного банку (клієнта-одержувача) щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями, яке має містити обов’язкові реквізити, визначені пунктом 3 цього розділу. Обов’язковий реквізит, який характеризує суму платежу, та додаткові реквізити розпорядження на поставку ЦП не заповнюються.

Депозитарій обробляє розпорядження на поставку ЦП у порядку, визначеному пунктами 18 та 22 цього розділу.

53. Депозитарій після перевірки розпорядження вносить реквізити до електронної відомості затверджених розпоряджень, на підставі якої:

зараховує ЦП на пасивний рахунок Національного банку (клієнта-одержувача) щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями;

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні клієнта-постачальника ознаку розпорядження з "відправлено" на "проведено".

54. Депозитарій здійснює переказ ЦП на рахунок клієнта-одержувача на підставі розпорядження клієнта-постачальника на поставку ЦП та розпорядження клієнта-одержувача на одержання ЦП у порядку, визначеному пунктами 2 - 5, 17 - 20, 22 - 26, 34 - 38 та 40 цього розділу, якщо сторони досягли згоди на поставку ЦП у власність Національного банку (клієнта-одержувача), що були заблоковані як застава, та врегулювали відносини в разі неповернення кредитів з підтримання ліквідності щодо заставлених ЦП до стягнення Національним банком (клієнтом-одержувачем).

55. Депозитарій обслуговує розрахунки за договорами кредитування під заставу ЦП за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" у порядку, визначеному розділом IX цього Положення.

IX. Порядок обслуговування депозитарієм розрахунків за договорами щодо ЦП

1. Депозитарій здійснює:

1) кліринг і розрахунки за договорами:

розміщення та викупу емітентом ЦП поза фондовою біржею;

кредитування під заставу ЦП у режимі одиночних розрахунків;

2) депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію за результатами клірингу і розрахунків за договорами:

купівлі-продажу ЦП, укладеними поза фондовою біржею та на фондовій біржі, що виконуються в режимі одиночних розрахунків;

купівлі-продажу ЦП, укладеними поза фондовою біржею та на фондовій біржі, що виконуються в режимі нетингових розрахунків.

2. Депозитарій грошові розрахунки під час здійснення клірингу і розрахунків за договорами щодо ЦП виконує спеціальними засобами СЕП.

3. Депозитарій за ЦП, заблокованими для здійснення розрахунків на первинному ринку та/або для оплати, надає обслуговуючому банку емітента/депозитарної установи повідомлення про необхідність перерахування коштів.

4. Обслуговуючий банк емітента/депозитарної установи на підставі отриманого повідомлення про необхідність перерахування коштів надсилає належним чином оформлене платіжне доручення, у якому зазначається наданий Національним банком реєстраційний номер відповідної операції з ЦП.

5. Після відправлення обслуговуючим банком емітента/депозитарної установи платіжного доручення спеціальними засобами СЕП здійснюється операція з контролю за його реквізитами. Якщо платіжне доручення відповідає вимогам операції зі спеціального контролю, то СЕП:

приймає платіжне доручення для виконання;

подає до ЦРП повідомлення про перерахування коштів за операцією з ЦП.

Якщо обслуговуючий банк депозитарної установи здійснює перерахування коштів за договорами щодо ЦП поза межами CЕП (засобами системи автоматизації банку або внутрішньобанківської платіжної системи банку), то цей банк подає ЦРП повідомлення про перерахування коштів за операцією з ЦП, що містить електронну копію платіжного доручення на виконання грошових розрахунків за договорами щодо ЦП.

6. CЕП не приймає платіжне доручення для виконання, якщо воно не відповідає вимогам технології оброблення платежів у СЕП та/або операції зі спеціального контролю.

Якщо депозитарій не одержує від СЕП у встановлений Регламентом строк повідомлення про перерахування коштів, то здійснюються операції, що зазначені в пункті 10 цього розділу.

7. Депозитарій після внесення реквізитів повідомлення про перерахування коштів до електронного журналу повідомлень про перерахування коштів (додаток 30) звіряє їх із реквізитами розпоряджень з електронної відомості сквитованих розпоряджень.

8. Депозитарій після проведення звірки вносить реквізити сквитованих розпоряджень до електронної відомості затверджених розпоряджень.

9. Депозитарій на підставі електронної відомості затверджених розпоряджень:

переказує ЦП за договорами з розміщення та викупу емітентом ЦП поза фондовою біржею на рахунки клієнтів-одержувачів щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями;

переказує ЦП за договорами кредитування під заставу ЦП у разі надання кредиту на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для забезпечення кредитів або за операціями репо;

переказує заставлені ЦП за договорами кредитування під заставу ЦП у разі повернення кредиту на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями;

переказує ЦП за договорами купівлі-продажу ЦП, укладеними на фондовій біржі, що виконуються в режимі одиночних та нетингових розрахунків, через центрального контрагента на рахунок у цінних паперах КУ/РЦ з подальшим перерахуванням на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу;

переказує ЦП за договорами купівлі-продажу ЦП, що виконуються в режимі одиночних та нетингових розрахунків, на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу;

надає КУ/РЦ інформацію щодо ЦП, заблокованих для продажу;

змінює на рівні клієнта-постачальника або КУ/РЦ ознаку розпорядження з "відправлено" на "проведено";

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаку розпоряджень з "очікує надходження коштів" на "проведено".

10. Депозитарій у разі нездійснення звірки документів у встановлений Регламентом строк на кінець операційного дня:

переказує ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для здійснення розрахунків за результатами розміщення, на пасивний рахунок емітента щодо обліку ОМП, заблокованих за тимчасовим глобальним сертифікатом/щодо обліку ЦП, оформлених глобальним сертифікатом до розподілу за власниками (у разі порушення граничного терміну перерахування коштів);

переказує ЦП за договорами кредитування під заставу ЦП у разі надання кредиту на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями;

переказує заставлені ЦП за договорами кредитування під заставу ЦП у разі повернення кредиту на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для забезпечення кредитів та за операціями репо;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаку розпоряджень з "очікує надходження коштів" на "не проведено".

11. Якщо згідно з договором кредитування під заставу ЦП проценти за користування кредитом сплачуються без розблокування ЦП, то грошові розрахунки за цією операцією здійснюються шляхом відправлення платіжного доручення без застосування спеціальних засобів СЕП.

Директор
Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О.А. Щербакова
Додаток 1
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу II)

ПЛАН
балансових рахунків депозитарного обліку

(згідно зі Стандартом депозитарного обліку № 1 "Загальні засади здійснення депозитарного обліку. Балансові рахунки депозитарного обліку", затвердженим рішенням правління Національного депозитарію України від 25 жовтня 2000 року № 25/1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2000 року за № 796/5017)

Розділ

Підрозділ

Загальна характеристика балансового рахунку

Група

Підгрупа*

Номер рахунку

1

2

3

4

5

6Активні балансові рахунки
1


Глобальні сертифікати та тимчасові глобальні сертифікати на зберіганні в депозитарії в його власному сховищі

2

Бездокументарні цінні папери:


тимчасові глобальні сертифікати

1

000

121000оформлені глобальним сертифікатом

2

000

122000вилучаються з обігу

3

000

123000

3


Глобальні сертифікати на зберіганні в іноземному депозитарії, а обліковуються в депозитарії

2

Бездокументарні цінні папери:


оформлені глобальним сертифікатом

2

000

322000Пасивні балансові рахунки
2


Цінні папери на обліку депозитарної установи в депозитарії


Цінні папери депозитарної установи або депозитарних установ - клієнтів іноземного депозитарію в депозитарії:

1

не обтяжені зобов’язаннями

0

000

210000


2

заблоковані:


для здійснення розрахунків за результатами розміщення

0

000

220000заблоковані за операціями репо без переходу прав на цінні папери

1

000

221000для продажу (за несквитованими розпорядженнями)


010

221010для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


020

221020для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)


030

221030для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


040

221040за операціями емітента

2

000

222000унаслідок безумовної операції

3

000

223000за емісійними обмеженнями

4

000

224000для забезпечення кредитів Національного банку України з підтримки ліквідності

5

000

225000для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


010

225010для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


020

225020для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


030

225030для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


040

225040для забезпечення кредиту

6

000

226000для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


010

226010для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


020

226020для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


030

226030для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


040

226040для продажу


010

227010власником під забезпечення виконання договірних відносин

8

000

228000власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


010

228010власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


010

228010власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


030

228030в гарантійному фонді

9

000

229000

4


Цінні папери депонентів депозитарної установи

1

не обтяжені зобов’язаннями:


що належать резидентам - фізичним особам

0

100

410100що належать нерезидентам


200

410200що належать юридичним особам - банкам-резидентам


300

410300що належать юридичним особам - небанкам-резидентам


400

410400


2

заблоковані цінні папери, що належать:


резидентам - фізичним особам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення

0

100

420100нерезидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення


200

420200юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення


300

420300юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення


400

420400резидентам - фізичним особам і заблоковані за операціями репо без переходу прав на цінні папери

1

100

421100для продажу (за несквитованими розпорядженнями)


110

421110для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


120

421120для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)


130

421130для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


140

421140нерезидентам і заблоковані за операціями репо без переходу прав на цінні папери


200

421200для продажу (за несквитованими розпорядженнями)


210

421210для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


220

421220для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)


230

421230для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


240

421240юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані за операціями репо без переходу прав на цінні папери


300

421300для продажу (за несквитованими розпорядженнями)


310

421310для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


320

421320для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)


330

421330для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


340

421340юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані за операціями репо без переходу прав на цінні папери


400

421400для продажу (за несквитованими розпорядженнями)


410

421410для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


420

421420для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)


430

421430для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


440

421440резидентам - фізичним особам і заблоковані за операціями емітента

2

100

422100нерезидентам і заблоковані за операціями емітента


200

422200юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані за операціями емітента


300

422300юридичним особам - небанкам-


400

422400резидентам і заблоковані за операціями емітента


резидентам - фізичним особам і заблоковані внаслідок безумовної операції

3

100

423100заблоковані для продажу (унаслідок безумовної операції)


100

423110нерезидентам і заблоковані внаслідок безумовної операції


200

423200заблоковані для продажу (унаслідок безумовної операції)


200

423210юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані внаслідок безумовної операції


300

423300заблоковані для продажу (унаслідок безумовної операції)


300

423310юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані внаслідок безумовної операції


400

423400заблоковані для продажу (унаслідок безумовної операції)


400

423410резидентам - фізичним особам і заблоковані за емісійними обмеженнями

4

100

424100нерезидентам і заблоковані за емісійними обмеженнями


200

424200юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані за емісійними обмеженнями


300

424300юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані за емісійними обмеженнями


400

424400банкам-резидентам і заблоковані для забезпечення кредитів Національного банку з підтримання ліквідності

5

300

425300для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


310

425310для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


320

425320для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


330

425330для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


340

425340резидентам - фізичним особам і заблоковані власником під забезпечення кредиту

6

100

426100для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


110

426110для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


120

426120для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


130

426130для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


140

426140нерезидентам і заблоковані власником під забезпечення кредиту


200

426200для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


210

426210для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


220

426220для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


230

426230для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


240

426240юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані під забезпечення кредиту


300

426300для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


310

426310для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


320

426320для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


330

426330для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


340

426340юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані власником під забезпечення кредиту


400

426400для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


410

426410для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


420

426420для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


430

426430для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


440

426440резидентам - фізичним особам і

7

110

427110заблоковані для продажу


нерезидентам і заблоковані для продажу


210

427210юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для продажу


310

427310юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для продажу


410

427410резидентам - фізичним особам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин


100

428100резидентам - фізичним особам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


110

428110резидентам - фізичним особам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


130

428130нерезидентам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин


200

428200нерезидентам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


210

428210нерезидентам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


230

428230юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин


300

428300юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


310

428310юридичним особам - банкам-резидентам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


330

428330юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин


400

428400юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


410

428410юридичним особам - небанкам-резидентам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


430

428430

6


Цінні папери емітента

1

оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками

0

000

610000


2

заблоковані:


за тимчасовим глобальним сертифікатом до розподілу за власниками

1

000

621000для продажу на фондовій біржі

7

000

627000викуплені емітентом, що погашаються або анулюються

2

000

622000за розпорядженням емітентів ОМП, що погашаються або анулюються


010

622010викуплені емітентом

3

000

623000

__________
Примітки:

Транзитні рахунки депозитарного обліку.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 639 від 07.10.2014}
Додаток 2
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК
депозитарних проводок за операціями з цінними паперами, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку України

Дебет

Кредит

Примітки

1. Переведення боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України (далі - БЦП), та облігацій зовнішніх державних позик (далі - ОЗДП) з іноземного депозитарію/депозитарію до депозитарію/іноземного депозитарію:

322000

210000

балансові рахунки депозитарних установ - клієнтів іноземного депозитарію щодо обліку БЦП/ОЗДП, переведених з іноземного депозитарію до депозитарію;
210000

322000

балансові рахунки депозитарних установ - клієнтів іноземного депозитарію щодо обліку БЦП/ОЗДП, переведених з депозитарію до іноземного депозитарію

2. Первинне розміщення державних цінних паперів (далі - ДЦП) на аукціоні:

122000
610000

610000
122000

балансові рахунки емітентів (на кількість ДЦП, що були розміщені);
122000

220000
420100
420200
420300
420400

балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ДЦП, що були розміщені);
220000
420100
420200
420300
420400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ДЦП, що були оплачені)

у разі несплати коштів за ДЦП:

220000
420100
420200
420300
420400

122000

балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ДЦП, що не були оплачені);
122000
610000

610000
122000

балансові рахунки емітентів

3. Розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (далі - ОМП) на фондовій біржі:

121000

621000

балансові рахунки емітентів (у разі оформлення тимчасового глобального сертифіката);


621000

627000

балансові рахунки емітентів (заблоковані для продажу на фондовій біржі);
627000

121000

балансові рахунки емітентів;
121000
122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки депозитарних установ/ депозитарних установ - клієнтів іноземного депозитарію (далі - балансові рахунки клієнтів-одержувачів) (на кількість ОМП, що були оплачені)

за результатами заміни тимчасового глобального сертифіката випуску ОМП на глобальний сертифікат випуску ОМП:

погашення нерозміщених ОМП:

627000

621000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП, що не були оплачені)
621000

121000


заміна тимчасового глобального сертифіката випуску ОМП на глобальний сертифікат випуску ОМП:

122000

121000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були оплачені)

4. Первинне розміщення ДЦП/ОМП поза фондовою біржею:

121000

621000

балансові рахунки емітентів (у разі оформлення тимчасового глобального сертифіката);
122000

610000

балансові рахунки емітентів (на кількість ДЦП, що були розміщені та оформлені глобальним сертифікатом);
621000

121000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП, що були розміщені);

610000

122000

балансові рахунки емітентів (на кількість ДЦП, що були розміщені);
122000
121000

220000
420100
420200
420300
420400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ДЦП/ОМП, що були розміщені);
220000
420100
420200
420300
420400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ДЦП/ОМП, що були оплачені)

у разі несплати коштів за ДЦП/ОМП та/або заміни глобального сертифіката випуску ДЦП або тимчасового глобального сертифіката випуску ОМП на глобальний сертифікат випуску ДЦП/ОМП:

погашення неоплачених ДЦП/ОМП:

220000
420100
420200
420300
420400

121000
122000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість розміщених та неоплачених ДЦП/ОМП);
121000
621000

621000
121000

балансові рахунки емітентів щодо обліку ОМП (на кількість неоплачених ОМП)

заміна глобального сертифіката випуску ДЦП та тимчасового глобального сертифіката випуску ОМП:

122000
610000

610000
122000

балансові рахунки емітентів щодо обліку ДЦП (на кількість неоплачених ДЦП);
122000

121000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були оплачені)

5. Блокування БЦП/ОЗДП/ДЦП/ОМП (далі - ЦП) для їх продажу та проведення операцій репо з переходом прав на ЦП, що виконуються в режимі одиночних або нетингових розрахунків, у тому числі під час виконання кліринговою установою/розрахунковим центром (далі - КУ/РЦ) функцій центрального контрагента (далі - ЦК):

210000
223000
410100
423100
410200
423200
410300
423300
410400
423400

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки депозитарних установ/депозитарних установ - клієнтів іноземного депозитарію (далі - балансові рахунки клієнтів-одержувачів) (на кількість ЦП, заблокованих для продажу)

розблокування ЦП у разі відмови в укладанні/неукладення договору щодо ЦП:

227010
427110
427210
427310
427410

210000
223000
410100
423100
410200
423200
410300
423300
410400
423400

балансові рахунки клієнтів (на кількість розблокованих ЦП)

6. Купівля-продаж ЦП/репо з переходом прав на ЦП поза фондовою біржею та на фондовій біржі, що виконуються в режимі одиночних та нетингових розрахунків без ЦК:

227010
427110
427210
427310
427410

322000
122000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені);
122000
322000

227010
427110
427210
427310
427410
623000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)

7. Купівля-продаж ЦП/репо з переходом прав на ЦП за договорами щодо ЦП, укладеними поза фондовою біржею та на фондовій біржі, що виконуються в режимі одиночних та нетингових розрахунків під час виконання КУ/РЦ функцій ЦК:

227010
427110
427210
427310
427410

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП);
122000
322000

210000

балансовий рахунок КУ/РЦ;
210000

122000
322000

балансовий рахунок КУ/РЦ;
122000
322000

227010
427110
427210
427310
427410
623000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

8. Блокування/розблокування ЦП в гарантійному фонді/з гарантійного фонду, створеного КУ/РЦ для управління ризиками, та гарантій із виконання зобов’язань:

210000
410100
410200
410300
410400

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
122000
322000

229000

балансові рахунки КУ/РЦ;
229000

122000
322000

балансові рахунки КУ/РЦ;

122000
322000

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

9. Переказ ЦП з гарантійного фонду на рахунок РЦ щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу:

229000

227010

балансові рахунки РЦ (на кількість ЦП, що заблоковані для продажу)

10. Переведення ЦП у власність РЦ у разі невиконання зобов’язань клієнтом-постачальником/одержувачем з метою подальшого продажу ЦП:

227010
427110
427210
427310
427410

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були заблоковані з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків);
122000
322000

227010

балансовий рахунок РЦ

11. Операції з ЦП щодо забезпечення кредитів, наданих Національним банком України через механізми рефінансування:

блокування ЦП під час надання кредиту:

210000
410300

225010
425310

балансові рахунки депозитарних установ банків та депозитарних установ щодо обліку ЦП, що належать депонентам - юридичним особам-банкам (далі - балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам);
225010
425310

225020
425320

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, що надається в заставу для отримання кредиту);
225020
425320

225000
425300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, що заблоковані під забезпечення кредиту)

розблокування ЦП під час повернення кредиту та/або сплати відсотків:

225000
425300

225030
425330

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
225030
425330

225040
425340

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (після квитування розпоряджень та до повернення кредиту);
225040
425340

210000
410300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (після повернення кредиту)

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією:

225000
425300
223000
423300

223000
423300
122000

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам;
122000

210000

балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного банку України)

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією та продажу ЦП:

225000
425300

223000
423300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам;
223000
423300

227010
427310

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, заблокованих для продажу);
227010
427310

122000
322000

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, що були оплачені);
122000
322000

210000

балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені);
210000

122000

балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені);
122000

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)

у разі неукладення договору та списання ЦП за безумовною операцією:

227010
427310

223000
423300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам;
223000
423300

122000

122000

210000

балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного банку України)

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:

225000
425300
225030
425330

225030
425330
122000

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам;
122000

210000

балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного банку України)

12. Операції з ЦП щодо забезпечення кредиту:

блокування ЦП під час надання кредиту:

210000
410100
410200
410300
410400

226010
426110
426210
426310
426410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
226010
426110
426210
426310
426410

226020
426120
426220
426320
426420

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень та до отримання кредиту);
226020
426120
426220
426320
426420

226000
426100
426200
426300
426400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після отримання кредиту)

розблокування ЦП під час повернення кредиту та/або сплати відсотків:

226000
426100
426200
426300
426400

226030
426130
426230
426330
426430

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
226030
426130
426230
426330
426430

226040
426140
426240
426340
426440

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень та до повернення кредиту);
226040
426140
426240
426340
426440

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після повернення кредиту)

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією:

226000
426100
426200
426300
426400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
223000
423100
423200
423300
423400

122000
322000

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією та продажу ЦП:

226000
426100
426200
426300
426400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників;

223000
423100
423200
423300
423400

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, заблокованих для продажу);
227010
427100
427200
427300
427400

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені);
122000
322000

210000

балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені);
210000

122000
322000

балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені);
122000

227010
427110
427210
427310
427410
623000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)

у разі неукладення договору та списання ЦП за безумовною операцією:

227010
427110
427210
427310
427410

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
223000
423100
423200
423300
423400

122000

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:

226000
426100
426200
426300
426400

226030
426130
426230
426330
426430

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
226030
426130
426230
426330
426430

122000

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

13. Операції репо без переходу прав на ЦП:

блокування ЦП з метою продажу:

210000
410100
410200
410300
410400

221010
421110
421210
421310
421410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
221010
421110
421210
421310
421410

221020
421120
421220
421320
421420

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень, що очікують оплати);

221020
421120
421220
421320
421420

221000
421100
421200
421300
421400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після оплати)

розблокування ЦП з метою зворотного викупу:

221000
421100
421200
421300
421400

221030
421130
421230
421330
421430

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
221030
421130
421230
421330
421430

221040
421140
421240
421340
421440

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень, що очікують оплати);
221040
421140
421240
421340
421440

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після оплати)

розблокування ЦП у разі невиконання зобов’язань шляхом списання за безумовною операцією:

221000
421100
421200
421300
421400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
223000
423100
423200
423300
423400

122000


122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією та продажу ЦП:

221000
421100
421200
421300
421400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
223000
423100
423200
423300
423400

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, заблокованих для продажу);
227010
427110
427210
427310
427410

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені);
122000
322000

210000

балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені);
210000

122000
322000

балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені);
122000
322000

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)

у разі неукладення договору та списання ЦП за безумовною операцією:

223010
423110
423210
423310
423410

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
223000
423100
423200
423300
423400

122000
322000

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:

221000
421100
421200
421300
421400

221030
421130
421230
421330
421430

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
221030
421130
421230
421330
421430

122000
322000

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

14. Заміна застави за операціями з кредитування під заставу ЦП, уключаючи операції репо без переходу прав на ЦП:

блокування ЦП:

210000
410100
410200
410300
410400

225010
425310
226010
426110
426210
426310
426410
221010
421110
421210
421310
421410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
225010
425310
226010
426110
426210
426310
426410
221010
421110
421210
421310
421410

225000
425300
226000
426100
426200
426300
426400
221000
421100
421200
421300
421400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень)

розблокування ЦП:

225000
425300
226000
426100
426200
426300
426400
221000
421100
421200
421300
421400

225030
425330
226030
426130
426230
426330
426430
221030
421130
421230
421330
421430

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
225030
425330
226030
426130
426230
426330
426430
221030
421130
421230
421330
421430

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень)

15. Операції застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин:

блокування ЦП для виконання договірних відносин:

210000
410100
410200
410300
410400

228010
428110
428210
428310
428410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
228010
428110
428210
428310
428410

228000
428100
428200
428300
428400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень)

розблокування ЦП після виконання договірних відносин:

228000
428100
428200
428300
428400

228030
428130
428230
428330
428430

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
228030
428130
428230
428330
428430

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень)

розблокування ЦП у разі невиконання договірних зобов’язань шляхом списання за безумовною операцією (у разі невиконання клієнтами-постачальниками зобов’язань за договірними відносинами):

228000
428100
428200
428300
428400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
223000
423100
423200
423300
423400

122000
322000

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

розблокування ЦП у разі невиконання договірних зобов’язань шляхом списання за безумовною операцією (у разі невиконання клієнтами-одержувачами зобов’язань за договірними відносинами):

228000
428100
428200
428300
428400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
223000
423100
423200
423300
423400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

розблокування ЦП у разі невиконання зобов’язань клієнтами-постачальниками шляхом списання за безумовною операцією та продажу ЦП:

228000
428100
428200
428300
428400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
223000
423100
423200
423300
423400

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, заблокованих для продажу);
227010
427110
427210
427310
427410

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені);
122000
322000

210000

балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені);
210000

122000
322000

балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені);
122000

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)

у разі неукладення договору та списання ЦП за безумовною операцією:

227010
427110
427210
427310
427410

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
223000
423100
423200
423300
423400

122000

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

розблокування ЦП у разі невиконання договірних зобов’язань за взаємною домовленістю сторін (у разі невиконання договірних зобов’язань клієнтами-постачальниками):

228000
428100
428200
428300
428400

228030
428130
428230
428330
428430

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
228030
428130
428230
428330
428430

122000

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

розблокування ЦП у разі невиконання договірних зобов’язань за взаємною домовленістю сторін (у разі невиконання договірних зобов’язань клієнтами-одержувачами):

228000
428100
428200
428300
428400

228030
428130
428230
428330
428430

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
228030
428130
428230
428330
428430

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

16. Успадкування ЦП:

410100

428110

балансові рахунки спадкодавця;
428110

122000
322000

122000
322000

410100
410400

балансові рахунки спадкоємця

17. Дарування ЦП:

210000
410100
410200
410300
410400

228010
428110
428210
428310
428410

балансові рахунки дарувальника;
228010
428110
428210
428310
428410

122000
322000

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки обдарованого

18. Переказ депонентських ЦП на обслуговування до іншої депозитарної установи:

410100
410200
410300
410400

428110
428210
428310
428410

балансові рахунки депозитарної установи щодо обліку ЦП, що належать депонентам;
428110
428210
428310
428410

122000
322000

122000
322000

410100
410200
410300
410400

балансові рахунки іншої депозитарної установи щодо обліку ЦП, що належать депонентам

19. Обмін ЦП:

210000
410100
410200
410300
410400

228010
428110
428210
428310
428410

балансові рахунки кожної сторони за договором міни;
228010
428110
428210
428310
428410

122000
322000

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки кожної сторони за договором міни

20. Консолідація і дроблення ЦП:

вилучення з обігу ЦП:

210000
410100
410200
410300
410400
хххххх*

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників у день вилучення;
123000
622000

622000
123000

балансові рахунки емітентів

розміщення ЦП:

122000
610000

610000
122000

балансові рахунки емітентів;
122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400
хххххх*

балансові рахунки клієнтів-постачальників

21. Конвертація ЦП:

вилучення з обігу ЦП:

210000
410100
410200
410300
410400

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників у день вилучення;
123000
622000

622000
123000

балансові рахунки емітентів

розміщення ЦП:

122000
610000

610000
122000

балансові рахунки емітентів;
122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

22. Анулювання викуплених емітентом ЦП:

623000

622000

балансові рахунки емітентів
123000

122000

622000

123000


23. Викуп емітентом:

210000
410100
410200
410300
410400

122000

322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені);
122000
322000

623000

балансові рахунки емітента (на кількість ЦП, що були оплачені)

24. Дострокове погашення ЦП:

блокування ЦП (для здійснення дострокового погашення):

210000
410100
410200
410300
410400

222000
422100
422200
422300
422400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

розблокування ЦП (у разі відмови в достроковому погашенні):

222000
422100
422200
422300
422400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

дострокове погашення ЦП:

222000
422100
422200
422300
422400
хххххх*

122000

балансові рахунки клієнтів-постачальників після проведення платежів з погашення ЦП та/або після переведення ЦП на балансові рахунки емітентів:
балансові рахунки клієнтів-постачальників;
123000
622000

622000
123000

балансові рахунки емітентів

25. Погашення ЦП:

210000
410100
410200
410300
410400

222000
422100
422200
422300
422400

балансові рахунки клієнтів-постачальників у день погашення;
222000
422100
422200
422300
422400
хххххх*

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників після проведення платежів з погашення ЦП та/або після переведення ЦП на балансові рахунки емітентів;
123000

622000

балансові рахунки емітентів

123000
622000

622010
622010

балансові рахунки емітента ОМП
(зарахування за розпорядженнями емітентів ОМП);
622000

123000


62201026. Блокування/розблокування та переведення ЦП за рішенням суду та в інших випадках, передбачених законодавством України, за безумовною операцією:

блокування/розблокування ЦП на рахунках власників (клієнтів-постачальників):

210000
410100
410200
410300
410400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників
223000
423100
423200
423300
423400

210000
410100
410200
410300
410400


переведення ЦП на рахунки нових власників (клієнтів-одержувачів)

210000
410100
410200
410300
410400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників;
223000
423100
423200
423300
423400

122000

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

__________
Примітка:

Рахунки в ЦП щодо обліку ЦП, які обтяжені зобов’язаннями.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 639 від 07.10.2014}

Додаток 3
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу III)

ДОГОВІР
про кореспондентські відносини


Додаток 4
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу III)

ДОГОВІР
про обслуговування випусків цінних паперів


Додаток 5
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу III)

ДЕПОЗИТАРНИЙ ДОГОВІР
з депозитарними установами-банками


Додаток 6
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу III)

ДЕПОЗИТАРНИЙ ДОГОВІР
із депозитарними установами-небанками


Додаток 7
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу III)

ДОГОВІР
про здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу


Додаток 8
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу III)

ДОГОВІР
про обслуговування клірингової установи/ Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"


Додаток 9
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 1 пункту 15 розділу III)

ДОВІДКА
про стан рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію/емітента/депозитарної установи


Додаток 10
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 1 пункту 15 розділу III)

ДОВІДКА
про операції з цінними паперами іноземного депозитарію/емітента/депозитарної установиДодаток 11
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 2 пункту 15 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо кількості цінних паперів у розрізі випусків та належності цінних паперів відповідному типу власників
за період з _______ до ________

(шт.)

Дата погашення

Код цінного папера

Депозитарні установи

Депоненти - фізичні особи- резиденти

Депоненти- нерезиденти

Депоненти - юридичні особи - банки-резиденти

Депоненти - юридичні особи -небанки-резиденти

Усього

Усього:Додаток 12
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 2 пункту 15 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо кількості цінних паперів, за якими мають "___"______________20__року
проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків
та належності цінних паперів відповідному типу власників

(шт.)

Код цінного папера

Депозитарні установи

Депоненти - фізичні особи- резиденти

Депоненти- нерезиденти

Депоненти - юридичні особи - банки-резиденти

Депоненти - юридичні особи - небанки-резиденти

Усього
Усього:


Додаток 13
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 3 пункту 15 розділу III)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 14
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 6 пункту 15 розділу III)

ДЕПОЗИТАРНИЙ БАЛАНС
депозитарної установи


Додаток 15
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 20 розділу III)

ВИПИСКА
про стан рахунку в цінних паперах депонента


Додаток 16
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 20 розділу III)

ВИПИСКА
про операції з цінними паперами депонента


Додаток 17
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу V)

ЗАЯВА
про укладання договорів для емітентів


Додаток 18
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 10 розділу VII)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯДодаток 19
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 10 розділу VII)

ВІДОМІСТЬ
про суми перерахування коштів до Операційного управління Національного банку України від учасників розміщення ДЦП

Розміщення ДЦП
відбулося "___"_________ __ року

Індивідуальний ідентифікаційний код учасника розміщення ДЦП

Найменування учасника розміщення ДЦП

Сума коштів (грн)

без урахування взаємозаліку

з урахуванням взаємозаліку

1

2

3

4
Додаток 20
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 20 розділу VII)

ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ
випуску державних цінних паперів*

Цей глобальний сертифікат оформлений на загальний обсяг випуску державних цінних паперів (далі - ДЦП), що реалізовані на _____-му розміщенні, яке відбулося ________ року.

ДЦП випускаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від ___________ року № ____.

Дата оформлення _______.

Місце оформлення _____________.

Код випуску ДЦП __________.

Офіційне найменування емітента _________________.

Місцезнаходження емітента _______________.

Код за ЄДРПОУ емітента _______________.

Категорія облігацій ______________________.

Номінальна вартість однієї облігації _____ грн.

Фактичний обсяг емісії ________ штук.

Фактичний обсяг емісії за номінальною вартістю ________ грн.

Дата розміщення ДЦП _________ року.

Дата погашення ДЦП _________ року.

Термін обігу ДЦП _____ днів.

Терміни виплати відсотків:

________ року, у розмірі ______ грн на один ДЦП.

Права власників ДЦП_____________________.

Від Міністерства фінансів України

_____________________
(ініціали, прізвище)

___________
(підпис)

__________
* За рішенням емітента можуть зазначатись інші реквізити, які залежно від основних умов випуску та порядку розміщення ДЦП матимуть важливе значення для їх розміщення та погашення.Додаток 21
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 1 пункту 1 розділу VIII)

СХЕМА
обслуговування Національним банком України договорів з ЦП з розміщення ЦП, що укладаються безпосередньо емітентом/андерайтером на позабіржовому ринку, та договорів кредитування під заставу ЦП, що виконуються за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати"


Додаток 22
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 2 пункту 1 розділу VIII)

СХЕМА
обслуговування Національним банком України договорів купівлі-продажу ЦП, укладених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, та з розміщення ЦП на біржовому ринку


Додаток 23
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 2 пункту 1 розділу VIII)

СХЕМА
обслуговування Національним банком України виконання договорів застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, успадкування, обміну, а також за іншими договорами, передбаченими законодавством України, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати"


Додаток 24
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 18 розділу VIII)

ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ
розпоряджень за "___" _______ 20___ року

№ з/п

Тип та ознака розпорядження

Назва операції

Код

Сума платежу

Кількість цінних паперів

Дата та номер договору

Найменування та код фондової біржі

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів

клієнта- постачальника/ брокера / депонента (для нерезидентів або банків)

клієнта-отримувача/ брокера / депонента (для нерезидентів або банків)

цінного папера

код одержувача/ платника

код обслуговуючого банку одержувача/ платника

номер грошового рахунку одержувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Режим розрахунків
(одиночні/нетингові)

Вид розпоряджень
(брутто/нетто)

Номер відомості
розпоряджень

14

15

16Додаток 25
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 19 розділу VIII)

ЕЛЕКТРОННА ВІДОМІСТЬ
несквитованих розпоряджень за "___"_______20__ року

№ з/п

Тип та ознака розпорядження

Назва операції

Код

Сума платежу

Кіль-кість цінних паперів

Дата та номер договору

Найменування та код фондової біржі

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів

клієнта- постачальника/брокера/ депонента (для нерезидентів або банків)

клієнта-отримувача/брокера/ депонента (для нерезидентів або банків)

цінного папера

код одержувача/ платника

код обслуговуючого банку одержувача/ платника

номер грошового рахунку одержувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Режим розрахунків (одиночні/нетингові)

14

Додаток 26
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 19 розділу VIII)

ЕЛЕКТРОННА ВІДОМІСТЬ
затверджених розпоряджень за "___" _______ 20__ року

№ з/п

Реєстрацій-ний номер операції, що наданий Національним банком України як депозитарієм

Тип та ознака розпорядження

Назва операції

Код

Сума платежу

Кількість цін-них паперів

Дата та номер договору

Найменування та код фондової біржі

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів

клієнта  постачальника/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків)

клієнта-отримувача/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків)

цінного папера

код одержувача/ платника

код обслуговуючого банку одержувача/ платника

номер грошового рахунку одержувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Режим розрахунків
(одиночні/нетингові)

Вид
розпоряджень
брутто/нетто)

Номер відомості
розпоряджень

15

16

17Додаток 27
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 21 розділу VIII)

ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ
операцій на "___" _______ 20__ року

№ з/п

Реєстраційний номер операції, що наданий Національним банком України як депозитарієм

Тип та ознака розпорядження

Назва операції

Код

Сума платежу

Кількість цінних паперів

Дата та номер договору

Найменування та код фондової біржі

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів

клієнта- постачальника/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків)

клієнта-отримувача/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків)

цінного папера

код одержувача/ платника

код обслуговуючого банку одержувача/ платника

номер грошового рахунку одержувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Режим розрахунків
(одиночні/нетингові)

Вид
розпоряджень
брутто/нетто)

Номер відомості
розпоряджень

15

16

17Додаток 28
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 22 розділу VIII)

ЕЛЕКТРОННА ВІДОМІСТЬ
про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання за "____ "_______20__ року

№ з/п

Тип та ознака розпорядження

Назва операції

Код

Сума платежу

Кількість цінних паперів

Дата та номер договору

Найменування та код фондової біржі

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів

клієнта- постачальника/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків)

клієнта отримувача/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків)

цінного папера

код одержувача/ платника

код обслуговуючого банку одержувача/ платника

номер грошового рахунку одержувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Режим розрахунків
(одиночні/нетингові)

Вид
розпоряджень
брутто/нетто)

Номер відомості
розпоряджень

15

16

17Додаток 29
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 25 розділу VIII)

ЕЛЕКТРОННА ВІДОМІСТЬ
сквитованих розпоряджень/реєстр договорів за "___"_______20__ року

№ з/п

Реєстраційний номер операції, що наданий Національним банком України як депозитарієм

Тип та ознака розпорядження

Назва операції

Код

Сума платежу

Кількість цінних паперів

Дата та номер договору

Найменування та код фондової біржі

клієнта- постачальника/брокера/ депонента (для нерезидентів або банків)

клієнта-отримувача/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків)

цінних паперів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Додаткові реквізити одержувача/платника коштів

Режим розрахунків (одиночні/нетингові)

Вид розпоряджень (брутто/нетто)

Номер відомості розпоряджень

код одержувача/ платника

код обслуговуючого банку одержувача/ платника

номер грошового рахунку одержувача

12

13

14

15

16

17


Додаток 30
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 7 розділу IX)

ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ
повідомлень про перерахування коштів за "___" _______ 20__ року

№ з/п

Реєстрацій-ний номер договору, що наданий Національним банком України як депозитарієм

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів

Сума платежу

Час отримання повідомлення

Результати звірки

код одержувача/ платника

код обслуговуючого банку одержувача/ платника

номер грошового рахунку одержувача

1

2

3

4

5

6

7

8


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: