open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

УГОДА
про партнерство між Верховним Судом України та Агрітім Канада Консалтинг Лтд. стосовно реалізації Проекту "Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні"

Дата підписання:

19.12.2012

Дата набрання чинності для України:

19.12.2012

м. Київ ____________ № ________

Враховуючи багаторічний досвід співпраці, цю Угоду про партнерство (далі - Угода) укладено між

Верховним Судом України в особі Голови Верховного Суду України Петра Пилипчука, з однією сторони,

та

Агрітім Канада Консалтинг Лтд. (далі - Агрітім), що здійснює реалізацію Проекту "Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні" (далі - Проект "РСКЮ") відповідно до угоди між Канадським агентством міжнародного розвитку та Агрітім, підписаної у січні 2010 року, в особі директора Проекту "РСКЮ", радника Агрітім в Україні пані Тані Сенфорд Аммар, з іншої сторони (далі разом - Сторони), з метою співробітництва в рамках Проекту "РСКЮ".

Стаття 1. Загальна мета

1.1. Сторони погоджуються на співробітництво в рамках реалізації Проекту "РСКЮ" за напрямами та на умовах і принципах, обумовлених у цій Угоді.

Стаття 2. Мета Проекту "РСКЮ"

2.1. Проект "РСКЮ" сприяє реалізації комплексної довготермінової цілі України розбудувати і впровадити ефективну та дієву систему кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, яка покликана:

• зменшити рівень підліткової злочинності;

• більш ефективно захищати права молоді, яка перебуває у конфлікті із законом; та

• сприяти реабілітації та реінтеграції дітей, які вчинили правопорушення, до їхніх громад.

Метою Проекту "РСКЮ" є підвищення потенціалу основних державних інституцій, дотичних до сфери підліткового правосуддя, в тому числі місцевих органів влади, що працюють із неповнолітніми, які порушили закон.

Стаття 3. Напрями співробітництва

3.1. Основні напрями співробітництва, визначені Сторонами, включають реалізацією відповідних положень Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, яку затверджено Указом Президента України від 24.05.2011 № 597/2011, та виконання відповідних завдань, визначених Планом заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1039-р.

Стаття 4. Форми співробітництва

4.1. Форми співробітництва між Сторонами повинні визначатися щорічно і можуть бути змінені відповідно до потреб Сторін. Форми співробітництва включають:

4.1.1. Обмін загальнодоступними даними та інформацією;

4.1.2. Участь у заходах, що проводяться Сторонами і стосуються мети цієї Угоди;

4.1.3. Організацію спільних інформаційних або навчальних заходів, спрямованих на досягнення цілей цієї Угоди;

4.1.4. Інші форми співробітництва, визначені Сторонами.

Стаття 5. Зобов'язання Сторін

5.1. Верховний Суд України забезпечує:

5.1.1. Методичну і технічну підтримку співробітництва під час спільних заходів Проекту "РСКЮ" та;

5.1.2. Призначає представників Суду для участі у спільних заходах, що проводяться Сторонами;

5.1.3. Надає необхідні дозволи, погодження, розпорядження з метою юридичного забезпечення функціонування ініціатив, що спрямовані на досягнення завдань, зазначених у статті 3 цієї Угоди.

5.2. Агрітім визначає належне використання технічної та фінансової підтримки Проекту "РСКЮ" для відповідних заходів, визначених Сторонами.

Стаття 6. Дата набрання чинності та строк дії

6.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до 15 лютого 2015 року.

6.2. Будь-які зміни чи доповнення до цієї Угоди повинні бути узгоджені Сторонами в письмовій формі та оформлені додатковою угодою, яка набирає чинності після її підписання уповноваженими представниками Сторін.

Стаття 7. Інші положення

7.1. Ця Угода не передбачає будь-яких юридичних зобов'язань його учасників і не повинна використовуватися як основа для висування будь-яких законних вимог.

7.2. Форми співробітництва за Угодою визначаються відповідно до наявних фінансових ресурсів Проекту "РСКЮ" та на розсуд Агрітім.

7.3. Верховний Суд України не бере на себе фінансових зобов'язань за цією Угодою.

7.4. Угоду укладено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИЩЕНАВЕДЕНОГО уповноважені представники Сторін підписують цю Угоду. Дату підписання зазначено під відповідними підписами.

Від
Верховного Суду України:
Голова
Верховного Суду України
Петро ПИЛИПЧУК


(підпис)


Дата: 19.12.2012


Від Агрітім:
п. Таня Сенфорд АММАР,
радник,
директор Проекту "РСКЮ"
(підпис)


Date: Dec 19, 2012

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: