open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 12 жовтня 2011 р. N 1039-р

Київ
Про затвердження плану заходів

щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної

юстиції щодо неповнолітніх в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1144 ( 1144-2012-п ) від 05.12.2012 }

1. Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 24
травня 2011 р. N 597 ( 597/2011 ) "Про Концепцію розвитку
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні" затвердити план
заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції
щодо неповнолітніх в Україні, що додається.
2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, відповідальним за виконання
затвердженого пунктом 1 цього розпорядження плану заходів,
подавати щороку до 15 березня Міністерству юстиції інформацію про
стан його виконання для її узагальнення та подання до 15 квітня
Кабінетові Міністрів України.
3. Установити, що фінансування заходів, передбачених планом
заходів, затвердженим пунктом 1 цього розпорядження, здійснюється
за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених органам
виконавчої влади, іншим державним органам у Державному бюджеті
України на відповідний рік, а також за рахунок інших не
заборонених законом джерел.
4. Запропонувати:
1) раді суддів загальних судів організувати запровадження в
місцевих та апеляційних судах спеціалізації суддів з розгляду
кримінальних справ щодо неповнолітніх;
2) Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ надати місцевим та апеляційним загальним
судам рекомендаційні роз'яснення щодо:
визначення критеріїв обрання заходів впливу (виховного та
профілактичного характеру) до неповнолітніх, які вчинили
правопорушення;
вжиття заходів реагування, спрямованих на усунення причин та
умов вчинення правопорушень неповнолітніми, зокрема шляхом
винесення судами окремих ухвал.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 2011 р. N 1039-р
ПЛАН

заходів щодо реалізації Концепції розвитку

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні

( 597/2011 )

Заходи нормативно-правового забезпечення
1. Підготувати та подати в установленому порядку на розгляд
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо:
1) удосконалення кримінального та кримінально-процесуального
законодавства, зокрема, в частині здійснення кримінального
судочинства щодо неповнолітніх з урахуванням їх вікових,
соціально-психологічних, психофізичних та інших особливостей
розвитку, а також застосування програм відновного правосуддя.
Мін'юст, МВС, Генеральна прокуратура

України (за згодою), Верховний Суд

України (за згодою), Вищий

спеціалізований суд України з розгляду

цивільних і кримінальних справ

(за згодою).
2012 рік;
2) законодавчого врегулювання порядку участі неповнолітніх,
що вчинили правопорушення, у програмах соціальної реабілітації.
ДПтС, МОНмолодьспорт, Мін'юст.
2012 рік;
3) створення системи єдиного інформаційного обліку
неповнолітніх, що вчинили правопорушення.
МВС, МОНмолодьспорт, ДПтС.
IV квартал 2011 р. - 2012 рік;
4) створення служби пробації, однією із функцій якої повинне
бути забезпечення належного патронажу неповнолітніх, що відбувають
покарання у спеціальних виховних установах або звільнені з них,
сприяння їх соціальній адаптації та реінтеграції.
Мін'юст, ДПтС, МВС.
2012 рік.
Заходи організаційного, методичного

та інформаційного забезпечення
2. Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази для
організації корисної зайнятості та дозвілля неповнолітніх, що
відбувають покарання у спеціальних виховних установах.
ДПтС.
IV квартал 2011 р. - 2013 рік.
3. Забезпечувати надання на постійній основі
соціально-психологічної допомоги неповнолітнім, що відбувають
покарання у спеціальних виховних установах або перебувають у
закладах соціальної реабілітації органів освіти чи звільнені з
них, а також їх сім'ям.
ДПтС, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики,

МВС, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська

міські держадміністрації.
Постійно.
4. Розробити порядок реалізації у спеціальних виховних
установах програм ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до
позбавлення волі.
ДПтС, МВС, МОНмолодьспорт.
2013 рік.
5. Розробити методики та програми профілактики скоєння
повторних злочинів серед неповнолітніх, що перебувають на обліку
кримінально-виконавчої інспекції ДПтС.
ДПтС.
2014 рік.
6. Започаткувати на базі закладів соціальної реабілітації
органів освіти експеримент із створення центрів соціальної
реабілітації неповнолітніх, що вчинили правопорушення.
МОНмолодьспорт, МВС, ДПтС.
2012 рік.
7. Розпочати виконання програм реабілітації неповнолітніх, що
перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції ДПтС.
ДПтС.
2014 рік.
8. Забезпечувати надання належної медичної допомоги
неповнолітнім, що перебувають у приймальниках-розподільниках для
дітей органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторах, спеціальних
виховних установах, відповідно до клінічних протоколів та
стандартів, затверджених МОЗ.
ДПтС, МВС, МОЗ, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.
Постійно.
9. Розробити порядок проведення оцінки ризиків скоєння
повторних злочинів неповнолітніми, що перебувають на обліку
кримінально-виконавчої інспекції ДПтС.
ДПтС.
2014 рік.
10. Провести аналіз причин і умов, що сприяють поширенню
злочинності серед неповнолітніх, та подати в установленому порядку
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо їх попередження.
МВС, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики.
IV квартал 2011 р. - 2012 рік.
11. Розробити регіональні програми, спрямовані на
профілактику дитячої безпритульності та бездоглядності серед
неповнолітніх.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації.
IV квартал 2011 р. - 2012 рік.
12. Організувати здійснення заходів щодо залучення
волонтерів, студентів вищих навчальних закладів відповідного
освітнього спрямування, представників громадських та релігійних
організацій до соціально-психологічного патронажу неповнолітніх,
що тримаються у спеціальних виховних установах.
ДПтС.
IV квартал 2011 р. - 2012 рік.
13. Створити систему моніторингу стану дотримання прав дітей
у приймальниках-розподільниках для дітей органів внутрішніх справ.
МВС.
2012-2015 роки.
14. Проводити серед неповнолітніх інформаційно-просвітницьку
роботу, спрямовану на формування свідомого та поважливого
ставлення до соціально позитивного способу життя.
МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.
Постійно.
15. Забезпечувати підготовку та розповсюдження інформаційних
матеріалів щодо ведення неповнолітніми здорового способу життя.
МОНмолодьспорт, МОЗ.
Постійно.
Заходи кадрового забезпечення
16. Передбачити в навчальних планах та програмах підготовки
фахівців за відповідними напрямами і спеціалізацією курси з питань
роботи з неповнолітніми, що вчинили правопорушення, а також з
профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
Національна академія педагогічних наук

(за згодою),

МОНмолодьспорт, МВС, ДПтС.
2012 рік.
17. Забезпечувати на постійній основі підготовку та
підвищення кваліфікації працівників органів і служб у справах
дітей та спеціальних установ для дітей, працівників органів
внутрішніх справ, суддів, адвокатів, які працюють з
неповнолітніми, що вчинили правопорушення, та прокурорів, які
проводять правозахисну діяльність у сфері захисту прав дітей.
Національна академія педагогічних наук

(за згодою), МОНмолодьспорт, МВС,

Мінсоцполітики, ДПтС, Генеральна

прокуратура України (за згодою),

Верховний Суд України (за згодою),

Вищий спеціалізований Суд України

з розгляду цивільних і кримінальних

справ (за згодою), Національна школа

суддів України (за згодою),

Рада адвокатів України (за згодою).
Постійно. Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1144
( 1144-2012-п ) від 05.12.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: