open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.12.2012 N 25-1
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 січня 2013 р.

за N 94/22626

Про внесення змін

до деяких постанов правління

Пенсійного фонду України

Відповідно до статей 7-9, 25 Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ), Закону України "Про проведення
економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної
промисловості" ( 5209-17 ) та пунктів 9, 11 Положення про
Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України
від 06 квітня 2011 року N 384 ( 384/2011 ), правління Пенсійного
фонду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і
сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного
фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду
України від 19 грудня 2003 року N 21-1 ( z0064-04 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року
за N 64/8663, що додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку ведення органами Пенсійного
фонду України обліку надходження сум єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших
платежів, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду
України від 27 вересня 2010 року N 21-2 ( z0988-10 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада
2010 року за N 988/18283, що додаються ( z0095-13 ).
3. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок нарахування і
сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду
України від 27 вересня 2010 року N 21-5 ( z0994-10 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року
за N 994/18289, що додаються ( z0096-13 ).
4. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та
юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
В.о. Голови правління В.О.Кравчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об'єднань профспілок
на національному рівні Г.В.Осовий
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України В.Акопян
Директор Державного центру зайнятості -
керівник виконавчої дирекції
Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування
України на випадок безробіття П.Петрашко
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності О.В.Бондар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

19.12.2012 N 25-1
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 січня 2013 р.

за N 94/22626

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок обчислення

і сплати страхувальниками та застрахованими

особами внесків на загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування

до Пенсійного фонду України,

затвердженої постановою правління

Пенсійного фонду України

від 19 грудня 2003 року N 21-1

( z0064-04 ),

зареєстрованої в Міністерстві

юстиції України 16 січня 2004 року

за N 64/8663

1. Пункт 7.1 глави 7 викласти в такій редакції: "7.1. Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій, а саме:
операцій з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного каміння, набуття права власності на
легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в
Україні (крім випадків забезпечення легковими автомобілями
інвалідів згідно із законодавством та успадкування легкових
автомобілів відповідно до закону), купівлі-продажу нерухомого
майна, послуг стільникового рухомого зв'язку, здійснюється
відповідно до Порядку сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 03 листопада 1998 року N 1740 ( 1740-98-п ) (із змінами).".
2. У главі 8:
2.1. Абзац шостий пункту 8.2 викласти в такій редакції: "У випадках, визначених підпунктами "б" та/або "в" цього
пункту, вимога надсилається протягом п'яти робочих днів, наступних
за календарним місяцем, у якому виникла або зросла недоїмка зі
сплати страхових внесків (заборгованість зі сплати фінансових
санкцій (штрафів) та пені). Вимога формується на підставі даних
особових рахунків платників.".
2.2. Пункт 8.3 після абзацу восьмого доповнити новими
абзацами дев'ятим та десятим такого змісту: "Якщо страхувальник на день надсилання йому органом
Пенсійного фонду вимоги не повідомив в установленому порядку про
зміну місцезнаходження (місця проживання), вимога вважається
належним чином врученою навіть у разі її повернення як такої, що
не знайшла адресата. У разі коли неможливо вручити страхувальнику вимогу поштою у
зв'язку з його відсутністю за місцезнаходженням (відсутністю
службових осіб страхувальника за його місцезнаходженням), відмовою
службових осіб страхувальника прийняти вимогу, вимога вважається
врученою страхувальнику у день, зазначений поштовою службою в
повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим.
3. У тексті додатків до цієї Інструкції ( z0064-04 ) слова
"ідентифікаційний номер" у всіх відмінках замінити словами
"реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті))" у відповідних відмінках.
Директор Департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: